Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST.

GABRIEL
JALAN PERWIRA, KUALA LUMPUR
TAHUN 2018

TEMPAT LAWATAN : PUSAT SAINS NEGARA


10 SOALAN BERKAITAN PUSAT SAINS NEGARA (PSN)

1. Apakah tarikan umum Pusat Sains Negara?


2. Apakah objektif penubuhan Pusat Sains Negara?
3. Di manakah lokasi Pusat Sains Negara dan apakah waktu operasi PSN?
4. Apakah aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh Pusat Sains Negara untuk lawatan
sambil belajar?
5. Apakah yang pelajar akan dapat atau peroleh dari Pusat Sains Negara?
6. Adakah pelajar diberi peluang untuk membuat pemerhatian dan ujikaji?
7. Bagaimanakan konsep dan peranan Pusat Sains Negara boleh menarik minat pelajar
terhadap sains dan teknologi?
8. Berapa kalikah kekerapan Program ‘ Special Science Day’ di jalankan dalam setahun
dan apakah objektif program?
9. Selain Pameran Inovasi berkaitan sains dan teknologi, apakah jenis-jenis pameran
yang disediakan?
10. Adakah Pihak PSN mengamalkan konsep ‘self exploration’?