Anda di halaman 1dari 23

MATA PELAJARAN SAINS KELAS 6 IBNU SINA

TARIKH/HARI 8 April 2019/ISNIN MASA 1 jam 15 minit


TEMA SAINS HAYAT
TOPIK Pemeliharaan dan Pemuliharaan
TAJUK Kepupusan Haiwan (BT ms 78-79), Diancam Kepupusan (BT ms 80-81), Aktiviti yang
mengancam Haiwan dan Tumbuhan (BT ms 82-83)

STANDARD 5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan


KANDUNGAN
STANDARD 5.1.1 Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus.
PEMBELAJARAN
5.1.2 Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman
kepupusan.

5.1.3 Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan


haiwan dan tumbuhan seperti: Aktiviti manusia, Bencana alam, dan
Pencemaran.
KRITERIA KEJAYAAN Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

1. Menyatakan contoh haiwan yang pupus. (TP 1)

2. Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang terancam. (TP 2)

3. Memerihalkan faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan. (TP 3)

AKTIVITI PENGAJARAN a. Murid memerhati pelbagai kad gambar haiwan yang ditunjukkan: Kucing,
& PEMUDAH CARA Ayam, Harimau, Harimau bertaring lengkung, Dinasor, Kuda belang, Quagga,
(PdPC) Rafflesia, dll. Murid mengenal pasti yang mana satu selalu ada, jarang ada dan
sudah tidak ada. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

b. Murid mengaitkan dengan haiwan yang jarang ada dengan diancam kepupusan
dan haiwan yang sudah tidak ada dengan pupus. Murid mempelajari maksud
kepupusan dan diancam kepupusan.

c. Kepupusan- lenyapnya atau sudah tiada lagi haiwan di bumi ini; Diancam
kepupusan- spesies haiwan/tumbuhan semakin berkurangan dari tahun ke
tahun dan boleh menjadi pupus.

d. Murid mengetahui contoh spesies yang sudah pupus dan sedang diancam
kepupusan. Murid menyenaraikan contoh spesies yang pupus dalam bentuk
peta bulatan dan contoh spesies yang sedang diancam kepupusan dalam
bentuk peta buih.

e. Murid menjalankan perbincangan dan sumbang saran mengenai mengapa


haiwan atau tumbuhan tersebut boleh diancam kepupusan. Murid mengetahui
dan mempelajari faktor-faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan dalam
bentuk peta pokok.

f. Murid mendapatkan lembaran buku DSKP dan cuba membuat latihan


mengenai subtajuk tersebut. Murid boleh berbincang dengan kawan atau
membuat sendiri atau merujuk kepada buku nota. Murid menghantar buku
nota dan buku DSKP apabila siap untuk disemak.

g. Murid membuat refleksi terhadap P&P dengan bimbingan dan mengetahui


tajuk P&P yang seterusnya.
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL GAMBAR/CARTA SPESIMEN
POWER POINT
INTERNET
LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS: 6 IH & 6IK MASA: (1000-1100) (1200-1300) TARIKH: 8April 2019 HARI: Isnin
TAJUK 4.0 Penghasilan Projek
STANDARD 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan
KANDUNGAN elektromekanikal.
STANDARD
PEMBELAJARAN 4.3.8 – 4.3.9
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan alatan dan bahan projek elektromekanikal berdasarkan lakaran dengan
betul.
2. Mengukur menanda dan memotong bahan projek dengan tepat.
RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur, menanda dan
memotong bahan projek dengan bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti bahan projek dan alatan tangan.
2. Mengukur bahan projek dengan menggunakan pembaris keluli.
3. Menanda bahan projek dengan menggunakan pensel tukang kayu dan sesiku L.
4. Memotong bahan projek dengan alatan yang betul.
ELEMEN Keusahawanan
MERENTAS EK2 boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa
KURIKULUM Nilai murni Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati
Kreativiti dan - boleh menggunakan cara dan teknik mengikut
inovatif kaedah yang lebih baik.
TMK Pencarian maklumat menerusi internet
Nilai murni - berdisplin, jimat cermat dan mematuhi peraturan
BBM 1. Lakaran kerja
2. Bahan bukan logam- papan lapis dan kayu beroti
3. Alatan tangan – pensel tukang kayu, sesiku L, pembaris keluli dan gergaji puting.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan aktiviti yang telah dilakukan minggu
PEMBELAJARAN lepas.
Langkah 1
Murid mendengar penerangan daripada guru tentang bahagian lengan projek (bahagian C)
yang akan dibuat pada pada hari ini.
Langkah 2
1. Murid mengambil bahan dan alatan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti mengukur,
menanda dan memotong bahagian projek (bahagian C).
2. Murid melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong berpandukan lakaran.
(KBAT)
3. Murid melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong dengan bimbingan guru.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini.
PENIILAIAN  Guru bertanya secara lisan
PENGAJARAN DAN  Mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN  Teori dan amali
PENGETAHUAN Murid pernah melakukan aktiviti memotong dan menanda pada tahun 4.
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS: 6 IM & 6IS MASA: (0740-0840)(1200-1300)
TARIKH: 9 April 2019 HARI: Selasa
TAJUK 4.0 Penghasilan Projek
STANDARD 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan
KANDUNGAN elektromekanikal.
STANDARD
PEMBELAJARAN 4.3.8 – 4.3.9
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan alatan dan bahan projek elektromekanikal berdasarkan lakaran dengan
betul.
2. Mengukur menanda dan memotong bahan projek dengan tepat.
RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur, menanda dan
memotong bahan projek dengan bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti bahan projek dan alatan tangan.
2. Mengukur bahan projek dengan menggunakan pembaris keluli.
3. Menanda bahan projek dengan menggunakan pensel tukang kayu dan sesiku L.
4. Memotong bahan projek dengan alatan yang betul.
ELEMEN Keusahawanan
MERENTAS EK2 boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa
KURIKULUM Nilai murni Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati
Kreativiti dan - boleh menggunakan cara dan teknik mengikut
inovatif kaedah yang lebih baik.
TMK Pencarian maklumat menerusi internet
Nilai murni - berdisplin, jimat cermat dan mematuhi peraturan
BBM 1. Lakaran kerja
2. Bahan bukan logam- papan lapis dan kayu beroti
3. Alatan tangan – pensel tukang kayu, sesiku L, pembaris keluli dan gergaji puting.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan aktiviti yang telah dilakukan minggu
PEMBELAJARAN lepas.
Langkah 1
Murid mendengar penerangan daripada guru tentang bahagian lengan projek (bahagian C)
yang akan dibuat pada pada hari ini.
Langkah 2
1. Murid mengambil bahan dan alatan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti mengukur,
menanda dan memotong bahagian projek (bahagian C).
2. Murid melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong berpandukan lakaran.
(KBAT)
3. Murid melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong dengan bimbingan guru.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini.
PENIILAIAN  Guru bertanya secara lisan
PENGAJARAN DAN  Mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN  Teori dan amali
PENGETAHUAN Murid pernah melakukan aktiviti memotong dan menanda pada tahun 4.
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS: 4 IH MASA: 1100-1200 TARIKH: 9 April 2019 ( Selasa)
TAJUK 3.0 REKA BENTUK
STANDARD
KANDUNGAN 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
STANDARD 3.1.1-3.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.
2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan.
3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.
4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.
RINGKASAN Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul
maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih
lakaran projek eksperimental.
KEMAHIRAN 1. Mengumpulkan maklumat.
2. Membuat lakaran.

ELEMEN 1. Keusahawanan (EK2) – Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat.


MERENTAS 2. Kreativiti dan inovasi – Boleh memberi banyak idea.
KURIKULUM 3. Nilai murni – Daya usaha

BAHAN BANTU Manual, bahan


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas
DAN meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru
PEMBELAJARAN menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.
Langkah 1
Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang
akan berlaku kepada ais pada suhu bilik.
Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan
maklumat penyelesaian masalah.
(HOTS – menilai)
Langkah 2
Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea
dengan menghasilkan beberapa lakaran.
Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai
projek eksperimental.
(HOTS – merekacipta)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.
PENIILAIAN
Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN
Guru mengedarkan lembaran kerja
DAN
Amali projek/ hasil kerja
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata
SEDIA ADA pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

Modul: EMK
PENDIDIKAN Pengalaman muzikal
MUZIK TMK

Masa Tajuk:
30 minit Pic
BBB
(0919-0940 Audio 1 Latihan pic 1
Audio 2 Latihan pic 2
pg Audio 3 Latihan pic 3
Standard Pembelajaran: 1.1.1 Audio 4 Latihan pic 4
Audio 5 Latihan pic 5
Audio 6 Instrumental pic 5
Tarikh : Audio 25 Vokal Kampungku
Objektif Pengajaran dan Pembelajaran: Audio 26 Instrumental
Kampungku
10 April 2019 Audio 30 Vokal Melodi Saya
Pada akhir pembelajaran, murid boleh
Hari: Rabu REFLEKSI
menyanyikan lagu “kasih ibu, kasih ayah”
- orang murid dapat
Tahun : 5 IH mengikut pic yang betul.
mengajuk pic secara
menurun dan menaik.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: - orang murid dapat
menyanyikan lagu
Murid,
1. Mendengar dan mengecam aras pic yang “Kampungku” dan
dimainkan.
“Melodi saya” dengan
2. Mengajuk pic yang didengar secara pic yang betul.
menurun dan menaik dengan iringan
piano digital.
PENILAIAN P&P
3. Membuat latihtubi mengajuk pic.
Murid dapat mengajuk
4. Menonton slaid powerpoint yang aras pic dan dapat
ditayangkan oleh guru (lagu “Kampungku”
menyanyikan lagu
& “Melodi Saya”).
“Kampungku” dan
5. Menyanyikan lagu “kampungku”, kasih
“Melodi saya” dengan
ayah” dan “Melodi Saya” dengan pic yang
betul. menggunakan pic yang
betul.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 5 IM
TARIKH/HARI 10 April 2019/RABU MASA 1000-1100
TEMA Sains Fizikal
TAJUK Sumber Tenaga Elektrik (BT ms 104-106), Kecuaian Pengendalian Peralatan
Elektrik (BT ms 119-120) Langkah-Langkah Keselamatan (BT ms 121-123)
STANDARD KANDUNGAN 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian peralatan elektrik.
STANDARD 7.3.1 Menjelaskan dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik
PEMBELAJARAN seperti sel kering, sel suria, dinamo, janakuasa elektrik, akumulator dan
generator.

7.3.2 Menjana idea kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik melalui


pemerhatian menerusi pelbagai media.

7.3.3 Menjelaskan langkah-langkah keselamatan ketika mengendalikan


peralatan elektrik.
STANDARD PRESTASI Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 kecuaian pengendalian peralatan elektrik.

2. Menyatakan sekurang2nya 3 langkah keselamatan semasa mengendalikan


peralatan elektrik. (TP 1)

3. Memberi sekurang-kurangnya 3 contoh sumber yang menghasilkan tenaga


elektrik. (TP 2)
AKTIVITI PENGAJARAN & 1) Murid dipilih secara rawak untuk mengambil kad soalan. Murid yang terpilih
PEMUDAH CARA (PdPC) tampil ke depan dan berlakon. Murid yang lain cuba meneka dan mentafsir
apakah yang dilakon olehnya:

2) Kena elektrik kerana tangan basah, peralatan rosak kerana terpasang terlalu
lama, membazir elektrik, menggunakan 1 suis untuk semua peralatan
sehingga terputus elektrik, kena renjatan elektrik kerana wayar rosak, dan
memasukkan alat konduktor ke dalam soket dan renjatan elektrik.

3) Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P pada hari ini.

4) Berdasarkan aktiviti lakonan murid, murid mencuba untuk menyatakan


apakah kesalahan atau kecuaian semasa mengendalikan peralatan elektrik.

5) Murid mengetahui dan mempelajari kecuaian-kecuaian yang mungkin


berlaku samasa mengendalikan peralatan elektrik. Murid seterusnya
mengetahui langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan
elektrik. Murid membuat catatan pada buku nota dalam bentuk peta buih.

6) Murid membentuk kumpulan dan mendapat lembaran kerja.

7) Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengusun gambar yang dipotong dan


menggamkannya.

8) Daripada gambar yang disusun, murid mengetahui contoh-contoh sumber


tenaga elektrik.

9) Murid mengeluarkan buku DSKP dan menyiapkan latihan.

10) Murid menghantar buku nota, lembaran kerja dan buku DSKP apabila siap
untuk disemak.

11) Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk pelajaran bagi P&P yang
akan datang.

BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS


BELAJAR(BBB) MODUL SPESIMEN
POWER POINT GAMBAR/CARTA
INTERNET LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN & Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN Tugasan Hasil kerja Kuiz
Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN SAINS KELAS 5IM
TARIKH/HARI 10 April 2019/RABU MASA 1000-1100 PAGI
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.4 Pewarisan Manusia
TAJUK Pewarisan (BT ms 44)
STANDARD 3.4 Pewarisan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 3.4.1 Menyatakan anak mewarisi ciri ibu bapa seperti warna kulit, keadaan
PEMBELAJARAN rambut, dan rupa dengan menjalankan aktiviti.

3.4.2 Menjelas dengan contoh ciri pada anak boleh diwarisi daripada keturunan.

3.4.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan dan lain-lain.

KRITERIA Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:


KEJAYAAN
i. Menyatakan bahawa setiap anak mewarisi ciri daripada ibu bapa. (TP 1)

ii. Menyebut ciri individu yang diwarisi daripada ibu bapa. (TP 2)

iii. Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat pada anak yang diwarisi daripada ibu
atau bapa. (TP 3)
AKTIVITI 1. Murid mendapatkan buku nota dan sesiapa yang tidak ada pensel warna
PENGAJARAN & dibekalkan pensel warna.
PEMUDAH CARA
(PdPC) 2. Murid melukis gambar seorang lelaki dan seorang perempuan mengikut
arahan guru. Setelah siap melukis, murid dicabar untuk berfikir sekiranya lelaki
dan perempuan itu berkahwin dan dikurnakan anak, apakah agak-agaknya rupa
anak mereka. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

3. Murid mengimbas kembali sama ada mereka pernah dikatakan mukanya mirip
mak atau bapa mereka.

4. Murid mengetahui dan mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan


pewarisan: Ciri-ciri yang diwarisi oleh ibu bapa kita.

5. Murid mengetahui apakah ciri yang boleh diwarisi: Jenis rambut, warna
rambut, warna mata, telinga, warna kulit. Murid mencatat nota mengenai ciri-
ciri yang boleh diwarisi dalam bentuk peta pemikiran buih.

6. Murid melihat kembali gambar yang dilukis oleh mereka sebelum ini dan
berdasarkan ciri-ciri yang ada pada lelaki dan perempuan, murid melakar anak
mereka. Murid menunjukkan hasil kerja mereka selepas lakaran dan nyatakan
sama ada anak mereka lebih mirip ibu atau bapa.

7. Murid melihat gambar satu pasangan suami isteri dan melukiskannya pada
buku nota mereka. Murid dikehendaki melakar sekali lagi hasil kurniaan anak
mereka berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada pasangan suami isteri tersebut.
Murid berkongsi hasil kerja mereka dalam kelas.

8. Murid menyiapkan latihan buku kerja DSKP.

9. Murid menghantar buku nota dan latihan DSKP setelah siap untuk disemak.

10. Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk P&P seterusnya yang
akan dipelajari.
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL SPESIMEN
POWER POINT GAMBAR/CARTA
INTERNET LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KURIKULUM (EMK)
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 4IH
TARIKH/HARI 10 APRIL 2019/RABU MASA 1100-1200 TGHARI
TEMA SAINS HAYAT
TAJUK Gerak Balas Tumbuhan (BT ms 60-62)
STANDARD KANDUNGAN Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.
STANDARD Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap
PEMBELAJARAN rangsangan dengan menjalankan penyiasatan iaitu:
i. Akar bergerak balas terhadap air.
ii. Akar bergerak balas terhadap graviti.
iii. Pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya.
iv. Daun bergerak balas terhadap sentuhan.
STANDARD PRESTASI Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

1. Menyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan


(TP 1).

2. Memerihalkan jenis rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan


(TP 2).

3. Menjelas dengan contoh gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan (TP 3).
AKTIVITI PENGAJARAN & 1) Murid membentuk kumpulan dan keluar mencari satu spesimen tumbuhan
PEMUDAH CARA (PdPC) kecil. Murid memerhati spesimen dan melakarkan spesimen tumbuhan
tersebut. Murid seterusnya melabekan bahagian tumbuhan yang dikenal
pasti. Murid didedahkan bahawa setiap bahagian tumbuhan akan bergerak
balas terhadap rangsangan tertentu. Murid mengetahui tajuk dan objektif
P&P.

2) Murid mengimbas kembali dan berfikir tumbuhan akan bergerak balas


terhadap rangsangan apa.

3) Murid mempelajari dan mengetahui terdapat 4 jenis rangsangan dan


mempelajari bahagian-bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap
rangsangan yang berlainan.

i. Akar bergerak balas terhadap air.

ii. Akar bergerak balas terhadap graviti.

iii. Pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya.

iv. Daun bergerak balas terhadap sentuhan.

4) Murid memerhati contoh gambar bagi setiap jenis rangsangan dan bahagian
tumbuhan yang terlibat. Murid membuat catatan pada buku nota dalam peta
pemikiran titi.
5) Murid mengeluarkan Buku DSKP dan menyiapkan latihan yang berkaitan
dengan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan secara bersendirian atau
berbincang dengan rakan.

6) Murid menghantar buku nota dan buku DSKP apabila sudah siap untuk
disemak.

7) Murid memerhati lirik lagu “Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan”


berdasarkan lirik lagu “The Bonnie”:

8) Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk pelajaran yang


seterusnya:

a. Terdapat 4 jenis rangsangan yang akan menyebabkan tumbuhan bergerak


balas: Air, graviti, cahaya dan sentuhan.

b. Akar bergerak balas terhadap air.

c. Akar bergerak balas terhadap graviti.

d. Pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya.

e. Daun bergerak balas terhadap sentuhan.

BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS


BELAJAR(BBB) MODUL SPESIMEN
POWER POINT GAMBAR/CARTA
INTERNET LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN & Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN Tugasan Hasil kerja Kuiz
Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 6 IBNU SINA
TARIKH/HARI 11 APRIL 2019/KHAMIS MASA 0840-0940 PAGI
TEMA Latihan Modul Sains Kertas 2
TOPIK
TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
KRITERIA KEJAYAAN Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

1. Berbincang bersama guru dan rakan sekelas berkaitan dengan soalan latihan
modul kertas 2.
2. Membuat pembetulan ke dalam buku latihan sebagai pengukuhan.
AKTIVITI PENGAJARAN a) Murid berbincang bersama guru dan rakan sekelas untuk mendapat jwpan yng
& PEMUDAH CARA betul.
(PdPC)
b) Murid membuat pembetulan ke dalam buku latihan sebagai pengukuhan.
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL GAMBAR/CARTA SPESIMEN
POWER POINT
INTERNET
LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 3 IBNU HAYYAN
TARIKH/HARI 4 APRIL 2019/KHAMIS MASA 1130-1230 Pagi
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 MANUSIA
STANDARD 3.2 Kelas Makanan
KANDUNGAN
STANDARD 3.2.1 Memberi contoh makanan bagi setiap kelas makanan.
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Menaakul kepentingan amalan harian penjagaan kesihatan gigi.
2. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang penggunaan teknologi dalam
rawatan gigi.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN & 1. Guru menayangkan video mengenai kepelbagaian makanan
PEMUDAH CARA 2. Pelajar diminta meneliti video kepelbagaian makanan tersebut.
(PdPC) 3.Guru bersoal jawab dan pelajar memberi respon
4.Guru mengaitkan video dengan isu pembelajaran pada hari ini.
Aktiviti
1. 1.Guru meminta pelajar meneliti tajuk pembelajaran mengenai Kelas Makanan
2.Guru memberi penerangan berkaitan tajuk Kelas Makanan
3.Semua pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru
Aktiviti 2
1.Guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan
2.Guru mengarahkan pelajar untuk mengambil kad bewarna merah, biru dan hijau
yang mengandungi tugasan kumpulan
3.Guru mengarahkan pelajar untuk membuka kad yang di terima
4.Guru meminta pelajar untuk berbincang dan bekerjasama dalam kumpulan.
sasaran objektif
1.Murid menjawab latihan dalam lampiran yang diberi
Penutup
Murid menyatakan kriteria kejayaan
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL GAMBAR/CARTA SPESIMEN
POWER POINT
INTERNET
LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
Modul: EMK
PENDIDIKAN Pengalaman muzikal
MUZIK
TMK
Masa Tajuk:
30 minit Pic
BBB
(0100-0130) Audio 1 Latihan pic 1
Audio 2 Latihan pic 2
Tarikh : Standard Pembelajaran: 1.1.1 Audio 3 Latihan pic 3
Audio 4 Latihan pic 4
Audio 5 Latihan pic 5
4 APRIL 2019 Audio 6 Instrumental pic 5
Audio 25 Vokal Kampungku
Objektif Pengajaran dan Pembelajaran: Audio 26 Instrumental
Hari: KHAMIS Kampungku
Pada akhir pembelajaran, murid boleh Audio 30 Vokal Melodi Saya
Tahun : 5 IM
menyanyikan lagu “kasih ibu, kasih ayah” REFLEKSI
- /22orang murid
mengikut pic yang betul.
dapat mengajuk pic
secara menurun dan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
menaik.
Murid, - /22 orang murid
6. Mendengar dan mengecam aras pic yang
dapat menyanyikan
dimainkan.
lagu “Kampungku” dan
7. Mengajuk pic yang didengar secara
“Melodi saya” dengan
menurun dan menaik dengan iringan
piano digital. pic yang betul.

8. Membuat latihtubi mengajuk pic.


PENILAIAN P&P
9. Menonton slaid powerpoint yang
Murid dapat mengajuk
ditayangkan oleh guru (lagu “Kampungku”
& “Melodi Saya”). aras pic dan dapat
menyanyikan lagu
10. Menyanyikan lagu “kampungku”, kasih
ayah” dan “Melodi Saya” dengan pic yang “Kampungku” dan
betul.
“Melodi saya” dengan
menggunakan pic yang
betul.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 4IH
TARIKH/HARI 5 April 2019/JUMAAT MASA 0710-0910 PAGI
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.4 Pewarisan Manusia
TAJUK Pewarisan (BT ms 44)
STANDARD 3.4 Pewarisan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 3.4.1 Menyatakan anak mewarisi ciri ibu bapa seperti warna kulit, keadaan
PEMBELAJARAN rambut, dan rupa dengan menjalankan aktiviti.

3.4.2 Menjelas dengan contoh ciri pada anak boleh diwarisi daripada keturunan.

3.4.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan dan lain-lain.

KRITERIA Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:


KEJAYAAN
iv. Menyatakan bahawa setiap anak mewarisi ciri daripada ibu bapa. (TP 1)

v. Menyebut ciri individu yang diwarisi daripada ibu bapa. (TP 2)

vi. Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat pada anak yang diwarisi daripada ibu
atau bapa. (TP 3)
AKTIVITI 11. Murid mendapatkan buku nota dan sesiapa yang tidak ada pensel warna
PENGAJARAN & dibekalkan pensel warna.
PEMUDAH CARA
(PdPC) 12. Murid melukis gambar seorang lelaki dan seorang perempuan mengikut
arahan guru. Setelah siap melukis, murid dicabar untuk berfikir sekiranya lelaki
dan perempuan itu berkahwin dan dikurnakan anak, apakah agak-agaknya rupa
anak mereka. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

13. Murid mengimbas kembali sama ada mereka pernah dikatakan mukanya mirip
mak atau bapa mereka.

14. Murid mengetahui dan mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan


pewarisan: Ciri-ciri yang diwarisi oleh ibu bapa kita.

15. Murid mengetahui apakah ciri yang boleh diwarisi: Jenis rambut, warna
rambut, warna mata, telinga, warna kulit. Murid mencatat nota mengenai ciri-
ciri yang boleh diwarisi dalam bentuk peta pemikiran buih.

16. Murid melihat kembali gambar yang dilukis oleh mereka sebelum ini dan
berdasarkan ciri-ciri yang ada pada lelaki dan perempuan, murid melakar anak
mereka. Murid menunjukkan hasil kerja mereka selepas lakaran dan nyatakan
sama ada anak mereka lebih mirip ibu atau bapa.

17. Murid melihat gambar satu pasangan suami isteri dan melukiskannya pada
buku nota mereka. Murid dikehendaki melakar sekali lagi hasil kurniaan anak
mereka berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada pasangan suami isteri tersebut.
Murid berkongsi hasil kerja mereka dalam kelas.
18. Murid menyiapkan latihan buku kerja DSKP.

19. Murid menghantar buku nota dan latihan DSKP setelah siap untuk disemak.

20. Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk P&P seterusnya yang
akan dipelajari.

BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS


BELAJAR(BBB) MODUL SPESIMEN
POWER POINT GAMBAR/CARTA
INTERNET LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KURIKULUM (EMK)
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
Majlis Sambutan Hari Isra’ dan Mikraj di peringkat sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 3 IBNU HAYYAN
TARIKH/HARI 5 APRIL 2019/JUMAAT MASA 0840-940 Pagi
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 MANUSIA
STANDARD 3.2 Kelas Makanan
KANDUNGAN
STANDARD 3.2.1 Memberi contoh makanan bagi setiap kelas makanan.
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 3. Menaakul kepentingan amalan harian penjagaan kesihatan gigi.
4. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang penggunaan teknologi dalam
rawatan gigi.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN & 1. Guru menayangkan video mengenai kepelbagaian makanan
PEMUDAH CARA 2. Pelajar diminta meneliti video kepelbagaian makanan tersebut.
(PdPC) 3.Guru bersoal jawab dan pelajar memberi respon
4.Guru mengaitkan video dengan isu pembelajaran pada hari ini.
Aktiviti
1. 1.Guru meminta pelajar meneliti tajuk pembelajaran mengenai Kelas Makanan
2.Guru memberi penerangan berkaitan tajuk Kelas Makanan
3.Semua pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru
Aktiviti 2
1.Guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan
2.Guru mengarahkan pelajar untuk mengambil kad bewarna merah, biru dan hijau
yang mengandungi tugasan kumpulan
3.Guru mengarahkan pelajar untuk membuka kad yang di terima
4.Guru meminta pelajar untuk berbincang dan bekerjasama dalam kumpulan.
sasaran objektif
1.Murid menjawab latihan dalam lampiran yang diberi
Penutup
Murid menyatakan kriteria kejayaan
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL GAMBAR/CARTA SPESIMEN
POWER POINT
INTERNET
LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
Majlis Sambutan Hari Isra’ dan mikraj di peringkat sekolah.
Modul: EMK
PENDIDIKAN Pengalaman muzikal
MUZIK
TMK
Masa Tajuk:
30 minit Pic
BBB
(1100-1130) Audio 1 Latihan pic 1
Audio 2 Latihan pic 2
Tarikh : Standard Pembelajaran: 1.1.1 Audio 3 Latihan pic 3
Audio 4 Latihan pic 4
Audio 5 Latihan pic 5
5 APRIL 2019 Audio 6 Instrumental pic 5
Audio 25 Vokal Kampungku
Objektif Pengajaran dan Pembelajaran: Audio 26 Instrumental
Hari: Jumaat Kampungku
Pada akhir pembelajaran, murid boleh Audio 30 Vokal Melodi Saya
Tahun : 5 IK
menyanyikan lagu “kasih ibu, kasih ayah” REFLEKSI
- /22orang murid
mengikut pic yang betul.
dapat mengajuk pic
secara menurun dan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
menaik.
Murid, - /22 orang murid
11. Mendengar dan mengecam aras pic yang
dapat menyanyikan
dimainkan.
lagu “Kampungku” dan
12. Mengajuk pic yang didengar secara
“Melodi saya” dengan
menurun dan menaik dengan iringan
piano digital. pic yang betul.

13. Membuat latihtubi mengajuk pic.


PENILAIAN P&P
14. Menonton slaid powerpoint yang
Murid dapat mengajuk
ditayangkan oleh guru (lagu “Kampungku”
& “Melodi Saya”). aras pic dan dapat
menyanyikan lagu
15. Menyanyikan lagu “kampungku”, kasih
ayah” dan “Melodi Saya” dengan pic yang “Kampungku” dan
betul.
“Melodi saya” dengan
menggunakan pic yang
betul.