Anda di halaman 1dari 3

08 JANUARI 2019

MATEMATIK (SK) MINGGU


: 1 DATE:
(SELASA)
TAHUN : 4 TEMA : TIADA
KELAS : 4 GEMILANG BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MASA : 09:10 TO 10:00 TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 000
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Nilai nombor
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD
PEMBELAJAR
1.1.4 Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut
AN
tertib menaik dan tertib menurun

AKTIVITI P&P
BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P
MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pendekatan Berpusatkan
Latih Tubi Papan putih Rally Table
Murid
Pembelajaran Kontekstual Perbincangan Lembaran kerja

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)


KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Membanding dan
Tree Map (Peta Pokok) Bekerjasama Bahasa
membeza
Rasional Menyusun atur Logik Matematik

PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ / /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.4 Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan


orang murid berjaya dan
/ menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib
dapat:
menurun

orang murid berjaya dan


/ 0
dapat:

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan


murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana -


08 JANUARI 2019
MATEMATIK (SK) MINGGU
:
1 DATE:
(SELASA)
TAHUN : 3 TEMA : TIADA
KELAS : 3 GEMILANG BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MASA : 11.30 TO 12.30 TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 10 000
STANDARD
KANDUNGAN 1.2 Menulis nombor
STANDARD Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
PEMBELAJAR
1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan perkataan.

AKTIVITI P&P
BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P AKTIVITI PA21
MENGAJAR
Pendekatan Induktif dan
Latih Tubi Buku Teks Timed Pair Share
Deduktif
Pendekatan Berpusatkan
Soal Jawab Papan putih
Murid
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Flow Map (Peta Alir) Bekerjasama Mengkelaskan Logik Matematik

Yakin Menyusun atur Bahasa


PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

orang murid berjaya dan


/ 0 1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan perkataan.
dapat:

orang murid berjaya dan


/ 0
dapat:

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan
murid-murid. oleh guru.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana -