Anda di halaman 1dari 1

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx

Tarikh : 15 Julai 2015


Pengurus
Malaysia Building Society Berhad (MBSB),
Ground Floor, Lot No.11 & 12, Block C,
Lintas Jaya Uptown Ship,
88300 Kota Kinabalu, Sabah

Tuan/Puan,
KEBENARAN KEPADA WAKIL UNTUK MENGAMBIL DOKUMEN/PENYATA PINJAMAN PERIBADI
2.
Merujuk kepada perkara di atas, saya seperti nama dan alamat telah memohon untuk Penyata
Pinjaman Peribadi yang telah dibuat melalui institusi kewangan MBSB bagi urusan tertentu. Berikut adalah
butir-butir peribadi saya :
NAMA PEMINJAM
NO. MYKAD
NO. TELEFON

:
:
:

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

3.
Sehubungan dengan itu, saya mewakilkan penama di bawah ini untuk mengambil dokumen berkenaan
bagi pihak saya.
NAMA WAKIL
NO. MYKAD
ALAMAT
NO. TELEFON
(H/P)
HUBUNGAN

:
:
:
:
:
:

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

4.
Berikut disertakan salinan Mykad saya bagi rujukan pihak tuan/puan. Segala kerjasama dan perhatian
daripada pihak tuan/puan amat saya hargai.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
..........................
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx)