Anda di halaman 1dari 10

IBADAT ARWAH

P DALAM NAMA BAPA DAN PUTRA DAN ROH


KUDUS
U AMIN
P Allah yang membangkitkan Kristus dari Alam maut,
Melimpahkan Penghiburan iman kepada kita
Sekalian....
U Sekarang dan selama lamanya.
P Saudara'i yang Terkasih,
Malam hari ini kita berkumpul bersama keluarga
Bpk..... untuk mengenang belas kasih dan kemurahan
hati Allah. Secara khusus, malam hari ini kita mau
berdoa untuk saudara kita..... yang telah.... hari
kembali menghadap Allah Bapa di surga.
Semoga saudara kita...... boleh menikmati sukacita
sejati dan Abadi di surga, dan Semoga Keluarga yang
di tinggalkan serta kita semua juga mengalami
kegembiraan dalam kehidupan sehari hari.

PERNYATAAN TOBAT .
Menyadari segala salah dan dosa kita , marilah dengan
Rendah hati kita memohon Ampun kepada Tuhan,
agar kita layak dan Pantas Merayakan ibadat Arwah
ini.
P MARI KITA HENING SEJENAK.....
P Tuhan Yesus kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah
yang dapat menyelamatkan kami...
Tuhan kasihanilah kami

1
P Engkau menguatkan kami dan melindungi kami
terhadap yang jahat dan terhadap kematian Abadi.
Kristus kasihanilah kami.....
P Engkau membimbing kami supaya kami dapat
mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti
Engkau sendiri.....
Tuhan Kasihanilah kami.
P Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa dosa kita dan mengantar kita
kehidup yang kekal. Amin.
P MARILAH BEDOA
Allah Bapa sumber sukacita kami, kami telah
menerima jaminan kebahagiaan dalam diri Yesus
kristus PutraMu. Kami serahkan hambaMu..... yang
telah Engkau Panggil.... hari yang lalu dalam sukacita
surgawi,
Persatukanlah kami dalam Pengharapan akan
kebahagiaan kekal di surga, kendati masih harus
berjuang di dunia ini. Bantulah kami agar memiliki
sukacita sejati dan saling menghibur satu sama lain.
P Dengan Pengentaraan Yesus kristus PutraMu Tuhan
kami, Yang bersama dengan dikau dalam Persatuan
Roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang
segala masa. Amin.
P Mari kita mendengarkan Firman Tuhan...
Bacaan PERAMA
Lagu Bait Pengantar Injil"
Homili/Renugan:

2
DOA UMAT:
Bpk ibu Sdra'i kehadiran kita bersama ini,
mengungkapkan iman kita akan Allah sumber
sukacita sejati.
Marilah dengan rendah hati kita ungkapkan doa dan
Permohonan kita kepada Bapa.
P Ya Bapa kepada kerahimanMu kami percayakan
saudara kami.... yang sudah meninggal.
Semoga wafat PutraMu menjadi jaminan
PenebusNya.
Marikah kita mihon.....
P Bukalah pintu surga bagi saudara kami..... dan
terimalah dia dalam keluargaMu yang Berbahagia.
Marilah kita mohon.....
P Bangkitkankah dia untuk kehidupan yg kekal sesuai
dengan janji yang telah Engkau berikan kepada kami
dalam diri Yesus kristus juruselamat kami.
Marilah kita mohon......
P Hiburlah semua sanak saudarah yang di
tinggalkannya, kuatkanlah iman dan teguhkanlah
Pengharapan mereka.
Marilah kita mohon.......
P Ciptakanlah bumi dan langit baru, sehingga kami
dapat berbahagia dalam cintaMu dan akhirnya dapat
bersatu dengan semua saudara kami yang telah
meninggal.
Marilah kita mohon......
P Bantulah kami untuk meyakini bahwa hidup bukan
berakhir di dunia ini, namun tetap berlanjut dalam
kehidupan abadi bersamaMu.
3
Semoga dalam Peziarahan yang penuh tantangan ini
kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan
suka cita sejati.
Marilah kita mohon......
P Ya Bapa kasihMu tiada batas batas, kesabaranMu
begitu besar, Semoga dalam Pengharapan iman yang
benar, kami mampu mewujutkan permohonan kami
ini dalam Limpahan rahmatMu.
Dengan Pengentaraan kristus Tuhan kami.
Amin..
P Marilah kita menyatuhkan doa doa Permohonan kita
dengan doa yang di ajarkan Yesus kristus.
P Bapa kami.....

DOA PENUTUP.
Marilah Berdoa....
Allah Bapa sumber suka cita kami, kami bersyukur
karena Engkau telah menghibur kami dengan
sabdaMu.
Yesus kristus PutraMu menjadi suka cita kami yang
selalu menguatkan langkah kami dalam menapaki
hidup sehari hari.
Perkenankanlah kami mengharapkan suka cita abadi
sebagaimana Engkau janjikan kepada kami.
Semoga suka cita abadi itu telah engkau
Anuhgerahkan kepada saudara kami...... yang telah
berpulang kepadaMu.... yang lalu.
Dalam Pengharapan akan suka cita sejati itu, semoga
kami giat mewujutkan kasih di tengah Pergaulan kami

4
dengan sesama kami. Dengan Pengentaraan Kristus
Tuhan Kami.
Amin.
P Marilah kita mohon berkat Tuhan.
P Semoga Tuhan beserta kita..
Sekarang dan selama lamanya.
P Semoga kita semua dan saudara kita........ yang kita
doakan pada malam hari ini serta Perjalana hidup kita
di hari hari yang akan datang selalu di Lindungi di
bimbing dan di berkati oleh Allah yang maha kuasa.
P Bapa Putra dan Roh Kudus Amin.
Bpk ibu saudara'i yang Terkasih dengan ini ibadat
arwah saudara kita..... sudah selesai.
P Syukur kelada Allah.
P Marilah kita Pergi kita di utus.
Amin.

5
IBADAT SYUKUR

LAGU PEMBUKAAN
P Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.
P Semoga Kasih Karunia dan Damai sejahterah Dari
Allah Bapa, dan Dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu
beserta kita sekalian:
P Bpk ibu saudara'i yang di kasihi Tuhan"
Puji dan Syukur kita Haturkan kepada Allah yang
maha kasih, karena kasihNya telah menyatukan kita di
rumah Bpk..... ini untuk Bersama sama memuji dan
memuliakan Dia di dalam doa doa kita.
Dengan kerendahan hati kita berkumpul disini,
Semoga Pikiran kita selalu di buka oleh Allah untuk
mengerti SabdaNya yang akan kita dengar dan kita
renung bersama.
Biarkan diri kita di bimbing dan di kuasai oleh Roh
kudus, sehingga ibadat kita ini berguna bagi
kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan.

PERNYATAAN TOBAT
P Bpk ibu saudara'i yang di kasihi Tuhan,
Menyadari segala salah dan dosa kita, Marilah dengan
rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan, agar
kita layak dan Pantas merayakan ibadat ini.
MARI KITA HENING SEJENAK"
Saya Mengaku..........

6
Semoga Allah yang maha kuasa mengasiani kita,
mengampuni dosa dosa kita dan menghantar kita ke
hidup yang kekal" Amin.
MARILAH BERDOA
P Allah bapa yg maha baik, kami bersyukur kepadaMu
atas segala kebaikanMu yang boleh kami terima
hingga saat ini. Hadirlah di tengah tengah kami dan
bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami semua
dapat mendengarkan sabdaMu dengn baik.
Meresapkannya dalam hati, dan mampu
melaksanakan PerintahMu, serta bisa membuka diri
hingga dapat merasakan kebaikan dan peran serta
dalam hidup ini.
Demi kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang
bersatu dengan di kau dalam persekutuan dengan Roh
kudus Allah sepanjang segala masa.... Amin.
Mari kita mendengarkan
FIRMAN TUHAN .
HOMILI.

DOA UMAT
P Ibu bpk saudara'i yang Terkasih .
Allah itu maha baik dan maha Pemberi.
Ia dengan setia dan menanti kita untuk berbicara
dengan dia. Datanglah kepadaNya maka kita akan
memperoleh kebahagiaan. Untuk itu marilah kita
memanjatkan doa doa permohonan kita kepadaNya:
P Semoga Anak kami Mikael Sandi yang telah
menerima Tubuh dan darah PutraMu, semakin

7
bertumbuh imannya serta menjadi murid Yesus yang
setia.
Marilah kita mohon...
P Ya Bapa berkatilah kami umat KBG ini Semoga
kebersamaan serta kekeluargaan kami semakin di
pererat dalam iman, dan kami di mampukan untuk
memberi teladan yang baik bagi semua orang yang
berada di sekitar kami.
Marilah kita mohon.......
P Ya Bapa curahkanlah berkatMu bagi keluarga ini
semoga setiap usaha dan pekerjaan mereka dapat
berjalan dengan baik.
Marilah kita mohon...... .
P Ya Bapa Semoga kami yang berkumpul disini
semakin terbuka terhadap segala yang baik dan
menghasilkan buah kebaikan dan cinta kasih. Marilah
kita mohon........
P Bapa yang maha murah, dengarkanlah doa doa kami
yang kami Panjatkan Demi kristus Tuhan dan
Pengentara kami yang hidup dan berkuasa kini dan
sepanjang masa Amin.
P Mari kita satukan doa doa Permohonan kita dengan
doa yang di ajarkan Yesus
BAPA KAMI...
Kita Lanjutkan dengan Persembahan, sambil di iringi
dengan Lagu Persembahan.

DOA PESEMBAHAN
P Ya Bapa yang maha baik, Terima kasih atas cinta dan
kebaikan yang kami terima DaripadaMU. Kini kami
8
Persembahkan seluruh kehidupan dan suka duka
kami.
Terimalah Persembahan kami ini, dan Jadikanlah
kami semua yang hadir disini hanya menurut
KehendakMU.
Demi kristus Tuhan dan Pengentara kami yang hidup
dan Berkuasa kini dan Sepanjang masa.
Amin.
MARILAH BERDOA
P Tuhan Yesus kristus, Bantulah kami dalam kehidupan
kami setia hari agar bisa mendekatkan diri kepadaMu.
Semoga sabdaMu yang telah kami dengarkan dapat
kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari
melalui hidup, doa, sikap saling mengampuni dan
menerima satu sama lain serta semangat untuk
memupuk Persatuan di tengah tengah kami.
Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini
dan sepanjang masa.
Amin.

BERKAT DAN PENGUTUSAN


Marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita Di
tuntunNya dalam aktifitas kita setiap hari.
P Semoga Tuhan Beserta kita....
Sekarang dan selama lamanya.
Semoga kita semua yang hadir disini dan Terkusus
untuk anak kita
Mikael Sandi yg kita rayakan syukuran Penerimaan
komuni kudus Pertama, serta kedua orang tua nya,
juga orang orang yang kita doakan pada malam hari
9
ini serta Perjalanan hidup kita di hari hari yang akan
datang, senantiasa di Lindungi Di bimbing dan
Diberkati oleh Allah yang maha kuasa.
DALAM NAMA BAPA DAN PUTRA DAN ROH
KUDUS.
AMIN.
Bpk ibu saudara'i Dengan ini ibadat syukuran kita
pada malam hari ini sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Marilah kita Pergi kita di utus.
Amin."

LAGU PENUTUP.

10

Anda mungkin juga menyukai