Anda di halaman 1dari 13

IBADAT JUMAT PERTAMA

&
PEMBUKAAN BULAN ROSARIO

JUMAT, 2 OKTOBER 2020

PEMIMPIN IBADAT
Heronima Budi Herlina, S.Pd

HOMILI
Ricky Epers, S.Pd
PEMBUKA

LAGU PEMBUKA : MB.167 ( Bait.1 & 3 )

Pujilah Tuhan,hai umat beriman


Mari bernyanyi dan mengucap syukur
Persembahkanlah di altar yang luhur
Kurban pujian.
Kristuslah jalan serta kebenaran
Marilah kita mengikuti Dia
Hingga akhirnya jadi satu warga
Di rumah Bapa.
TANDA SALIB DAN SALAM 
P. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
P. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan
Roh Kudus beserta kita.
U. Sekarang dan Selama-lamanya.

PENGANTAR  
I. Ibu,Bapak Guru,karyawan.orang tua dan anak-anak dimanapun anda berada,selamat pagi,salam
sehat dalam kebajikan dan Berkah Dalem.
Pada pagi hari ini kita Kembali Bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan,dalam Ibadat Jumat
pertama dan sekaligus kita memasuki bulan rosario di bulan Oktober ini.
Umat Katolik memaknai Jumat pertama,adalah kita berdevosi kepada Hati Kudus Yesus yang
maha kudus yang melambangkan kasih Kristus yang telah menebus dosa manusia.
Seraya di bulan Oktober ini kita mohon pertolongan Bunda Maria perantara segala rahmat yang
senantiasa membantu kita dalam suka dan duka hidup kita.
Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan hening sejenak,meneliti segala dosa yang telah kita
perbuat dan mengaku kepada Tuhan,sehingga kita layak di hadapan-Nya.
Hening sejenak……
SERUAN TOBAT 

P. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa


supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

P+U.Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada


Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan
perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya
berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang
kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada
Allah Tuhan kita.

P. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa


kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.

Tuhan Kasihanilah Kami 2X


Kristus Kasihanilah Kami 2X
Tuhan Kasihanilah Kami 2 X
DOA PEMBUKA
P. Marilah berdoa.

Ya Allah,yang maha pengasih,hati Putra-Mu Yesus Kristus dilukai karena dosa

kami.Hal itu menyatakan betapa besar cinta kasih hati-Nya kepada kami. Maka

kami mohon : Semoga kami selalu berusaha membalasnya dengan

menunjukkan hormat bakti kepada-Nya,dan dengan memulihkan kehormatan

hati-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami,yang Bersatu dengan Dikau

dan Roh Kudus hidup dan berkuasa,kini dan sepanjang segala masa.

U. Amin.
BACAAN INJIL
P . Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
U. Terpujilah Kristus
Injil Matius 18:1-5.10
Sekali peristiwa,datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya,”Siapakah
yang terbesar dalam Kerajaan Surga?”. Maka Yesus memanggil seorang anak
kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata,”Aku berkata
kepadamu: Sungguh ,jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil
ini,kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga.Sedangkan barangsiapa
merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,dialah yang terbesar dalam
Kerajaan Surga.Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-
Ku,ia menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku,ia menyambut Aku.
Ingatlah,jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena
Aku berkata kepadamu: Malaikat mereka ada di surga,dan selalu memandang
wajah Bapa-Ku yang di surga.”.
P. Demikianlah Injil Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.
Homili oleh :

Bp.Ricky Epers,S.Pd.
DOA UMAT

Saudara-sausara terkasih,Tuhan Yesus telah menunjukkan cinta hatinNya yang tak terhingga. Marilah kita memuji Dia dan berdoa kepada Allah Bapa kita, yang
senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati:
                    
P. Bagi perdamaian dunia: Semoga Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar dapat
menahan diri dalam perlombaan senjata-senjata penghancur umat manusia. Marilah kita mohon, …
U. Kabulkanlah doa kami.,Ya Tuhan.
 
P.Bagi para penanggungjawab dalam masyarakat: Semoga Allah Bapa mendampingi para penanggungjawab
dalam masyarakat kita agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan dan dengan demikian
membahagiakan semua orang. Marilah kita mohon.
U. Kabulkanlah doa kami.,Ya Tuhan.    
P.Tuhan Yesus Kristus,Engkau tidak sombong dan angkuh,tetapi rendah hati. Semoga semangat hati-Mu makin lama
makin terwujud di kalangan umat beriman. Marilah kita mohon….
U. Kabulkanlah doa kami,Ya Tuhan.
P.Engkau senang hidup rukun dan Bersatu hati dalam cinta.Semoga kami selalu berusaha supaya cinta kasih hati-Mu
tercermin di dalam keluarga serta tempat kerja kami. Marilah kita mohon..
U. Kabulkanlah doa kami,Ya Tuhan.
P.Tuhan Yesus Kristus,semoga arus cinta kasihMu mengalir ke dalam hati kami,supaya kami saling mengasihi ke
dalam hati kami,supaya kami saling mengasihi,dan dengan demikian pantas disebut murid-Mu yang yang sejati,
. Marilah kita mohon..
U. Kabulkanlah doa kami,Ya Tuhan.
           
P. Bagi kita semua di sini: Semoga Allah Bapa menerangi kita agar lebih mengutamakan kepentingan umum
daripada kepentingan perorangan kita masing-masing. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami,ya Tuhan.
P. Mari kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing…..kami mohon
U. Kabulkanlah doa kami,Ya Tuhan.

  
  
BAPA KAMI 

P. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut


ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
P+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-
Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada
kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam
pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
PENUTUP
Doa Penutup

Marilah Berdoa:
Ya Allah, semoga perjamuan surgawi ini memulihkan badan dan
jiwa kami. Semoga kami, yang ikut serta dalam kenangan akan
sengsara dan wafat Putra-Mu, menjadi ahli waris bersama Dia
dalam kemuliaan, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa. U. Amin.
  
Berkat

P. Tuhan beserta kita


U.Sekarang dan selama lamanya

P.Semoga kita semua,segala usaha kita untuk memuji dan meluhurkan


Tuhan,dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa:
(+)Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.
  
PENGUTUSAN

I. Ibu,bapak guru,karyawan,orang tua dan anak-anak dimanapun kita berada,


ibadat kita pagi ini sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.

I. Marilah pergi! Kita diutus.


U. Amin. 
Lagu Penutup.
Nderek Dewi Maria.
Nderek Dewi Maria temtu geng kang manah
Mboten yen kuwatosa,Ibu njangkung tansah
Kanjeng Ratu ing swarga,ambo sumarah samyo
Sang Dewi,Sang Dewi Mangestonono 2 X

Nadyan manah getero dipun godha setan


Nanging batos engetno,wonten pitulungan
Ugeripun nyenyuwun,Ibu tansah tetulung
Sang Dewi,Sang Dewi Mangestonono 2 X
Terima kasih
Salam Sehat
Tuhan memberkati
Berkah Dalem
Dan ….jangan lupa “ BAHAGIA “

Anda mungkin juga menyukai