Anda di halaman 1dari 5

KASIH KRISTUS MENGGERAKKAN

PERSAUDARAAN

I. LITURGI PEMBUKA
1. Tanda Salib
I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U : Amin

2. Salam
I : semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu
U: Dan bersama Roh-Mu

3. Pengantar
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada
kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih
persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-
sungguh saling mengasishi dengan segenap hatimu.”

4. Tobat
I: Saudara-Saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita,
supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
( Hening sejenak)

Cara 1:

I+U Saya mengaku kepada Allah yang Mahakuasa


dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian:
(Yang dicetak miring diucapkan sambil menebah dada sendiri)
saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para Malaikat dan Orang Kudus
dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.

I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita,


mengampuni dosa kita,dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.
I : Tuhan, kasihanilah kami.
U :Tuhan, kasihanilah kami.
I :Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.
I :Tuhan, kasihanilah kami.
U: Tuhan, kasihanilah kami.

5. Lagu Kemuliaan

6. Doa Pembukaan
P : Marilah berdoa,
[hening sejenak]
Allah Bapa kami , Engkau menjadikan hari yang baru ini yang
bermandikan sinar terang sejati. Semoga dengan terang Kristus kami
semua hidup dalam persaudaraan dan persatuan yang saling
mengasihi dengan pencurahan kasih Kristus. Sebab Dialah yang
hidup dan berkuasa , yang bersama dengan Dikau dalam persatuan
Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin.

II . LITURGI SABDA

7. Bacaan 1 Petrus 1:13-22


Injil : Luk 6:27-36

8. Renungan/Homili

9. Hening Sejenak
10. Syadat
P : Marilah menanggapi Sabda Tuhan dan
mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada
Tuhan dengan mengucapkan Syahadat. Aku
percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa.....
11. Doa Umat
a. Bagi orang tua kita semua
Ya Allah bapa didalam surga kami bersyukur dan
berterima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami orang
tua yang baik, yang dengan sabar mendidik dan membesarkan
kami. Mereka sangat menyayangi kami. Kami mohon,
berkatilah mereka dalam usahanya mencukupi kebutuhan kami,
baik jasmani maupun rohani. Bimbinglah mereka dengan
kekuatan Roh Kudus-Mu. Terangilah jalan hidup mereka
sehingga mereka selalu berada di jalan-Mu, Jalan ke kehidupan
kekal.
Jauhkan mereka dari sakit dan penyakit. Lindungilah
mereka dari kejahatan dan kecelakaan. Hiburlah mereka di saat
susah dan kuatkan pengharapan mereka dalam penderitaan.

Marilah kita memohon........

b. Bagi kita semua yang hadir di sini


Ya Bapa puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu atas
berkat dan kasih karunia-Mu, kami dapat kumpul bersama di
tempat ini. Kami mohon lindungilah setiap langkah hidup kami
agar agar kami selalu dalam himpunan cinta kasih dan semangat
persaudaraan dalam nama-Mu.

c. Bagi orang sakit


Ya Allah kami mohon perlindungan-Mu agar kiranya
orang-orang yang menderita sakit saat ini diberi kekuatan dalam
menghadapi penderitaan mereka dan semoga mereka di berikan
kesembuhan agar mereka bisa bekerja seperti biasanya.
Marilah kita memohon.

d. Bagi orang yang terlantar


Ya Allah bapa di dalam surga, kami mohon penyertaan-
Mu agar orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya saat ini
diberi kemudahan agar mereka bisa mendapatkan tempat tinggal
yang layak bagi mereka jauhkan dari mereka dari segala marah
bahaya yang bisa mengancam jiwa dan raga mereka.
Marilah kita memohon

III. LITURGI EKARISTI


12. Doa Persembahan
Terimalah dengan rela ya Bapa persembahan yang kami
unjukan kepada-Mu.
Semoga dengan kekuatan, kami disucikan dari dosa dan kasih
persaudaraan selalu bergelora dalam diri kami semua serta
dengan hati murni menyambut kehadiran Putra-Mu terkasih
Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami.

13. Prefasi
14. Kudus
15. Doa Syukur Agung
16. Bapa Kami dan Persiapan Komuni Batin
17. Embolisme
18. Anak Domba Allah
19.Komuni

IV. LITURGI PENUTUP


20. Doa Penutup
Marilah berdoa Allah Bapa sumber cinta kasih, kami mohon
dampingilah selalu dan biarkanlah kasih-Mu tercurah dalam hati
kami masing-masing agar rasa persaudaraan tetap bertumbuh di
dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami ,
Amin.

21. Berkat Penutup


22. Pengutusan

Anda mungkin juga menyukai