Anda di halaman 1dari 6

Susunan Doa

1. Lagu Pembuka : Dalam Yesus Kita Bersaudara


Dalam Yesus kita bersaudara (3x)
Sekarang dan selamanya
Dalam Yesus kita bersaudara

Dalam Yesus ada cinta kasih (3x)


Sekarang dan selamanya
Dalam Yesus ada cinta kasih
2. Tanda salib
Mari kita menandai diri kita denga tanda Kemenagan Dalam Nama Bapa Dan
Putra Dan Roh Kudus Amin

3. Doa Pembuka
Allah Bapa yang maha baik, Engkaulah yang maha baik , engakau yang
meyatukan kami dalam iman yang sama, Engkau pula yang menghendaki kami
selalu bekerja sama dalam imanyang sama. Kami mohon suapay kami dapat
hidup rukun saling mengasihi , mengampuni dan selalu berduka cita sebagai
anak-anak Mu. Dengan ini kami memberi teladan akan cinta kasih antar
sesame manusia kerena kami hidup dan hanya untuk Tuhan. Demi kristus
Tuhan kami.
U :Amin

4. Pernyataan Tobat
P: Menyedari bahwa kita sering melanggar perintah Tuhan, bertengkar,
mencari keuntungan diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Allah
Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan
dengan perbuatan dan kelalaian
Saya berdosa
Saya berdosa
Saya sungguh berdosa
Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Perawan Maria
kepada para malaikat dan orang kudus
dan kepada saudara sekalian
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita
Amin

P: semoga Allah yang maha kuasa , menguatkan kuat yang lemah ini,
mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin

5. Tuhan Kasihanilah Kami


P : Tuhan kasihanilah Kami
U : Tuhan kasihanilah kami
P: Kristus kasianilah kami
U: Kristus kasianilah kami
P: Tuhan kasianilah kami
U: Tuhan kasianilah kami

6. Lagu Antar Bacaan : Tuhanlah Gembalaku


Tuhanlah gembalaku
Tuhan adalah gembalaku, tak kan kekurangan aku
Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau

Ref:
Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku
Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karna namaNya
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman

Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku


GadaMu dan tongkatMu itulah yang menghibur aku

7. Bacaan Injil
P: Tuhan sertamu
U: Dan sertamu juga
P: Inilah injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Lukas (15: 1-10)
U: dimuliakan Tuhan
(setelah bacaan)
P: demikian injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus

8. Renungan
Perhatian Allah bagi orang berdosa ditujukan Yesus dengan kisah pencarian
domba yang hilang oleh gembala dan dengan pencarian dirham yang hilang
oleh ibu rumah tangga, apa yang ada dalam hati mereka itulah yang diusahakan
sampai ketemu kembali manusia ciptaan –Nya yang hilang. Keinginan Allah
itu diwujudkan nyatakan dengan cara Yesus datang ke dunia. Semangat
menyelamatkan seharusnya juga menjadi semangat para murid Yesus sekarang
ini yaitu kita semua sebagai mahasiswa.
9. Sharing Iman
Buat teman yang mungkin mau sharing iman atau kesaksian saya persilahkan

10.Doa Aku Percaya


Sebagai ungkapan iman kita marilah bersama-sama mengucapkan Doa ‘Aku
Percaya”
Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus,
PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara,
dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ketempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga,
duduk disebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katholik yang Kudus,
Persekutuan para Kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin

11. Doa Umat


P : Marilah kita menyatakan harapan dan permohonan kita dalam doa-doa ini :
Bagi Gereja kami
Ya Allah Bapa, semoga umat Gereja-Mu dapat bersatu dalam membagun
Gereja-Mu dengan menjauhi perpecahan, iri hati dan keegoisan sehingga
dapat menyuburkan iman persatuan dengan Yesus.
Kami mohon….
U :Kalbulkan doa kami ya, Tuhan

P : Bagi orang-orang yang belum percaya kepada-Mu


Ya Bapa mahabaik, semoga orang yang belum mengenal engkau dapat
tertarik dan percaya kepada –Mu karena melihat persatauan kami yang
saling mencintai, ruu dan saing menolong atas dasar cinta-Mu
Kami mohon . . . .
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
P: Bagi semua orang yang menderita
Bapa yang Maha kasih, setiap saat kami menjumpai orang yang susah
hidupnya. Yang merasa ditinggalkan tanpa pertolongan. Kuatkanlah iman
mereka dan suntulah hati kami, agar iman kami kepada-Mu terwujud dalam
bentuk tindakan nyata.
Kami mohon . . .
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

P : Ya Bapa , Tuhan Yesus telah bersabda. “ Diluar Aku kamu tidak dapat
berbuat apa-apa. “ semoga persatuan kami dengan Yesus dan sesame
semakin erat dan mesra sehingga hidup kami semakin baik. Sebab Dialah
Tuhan dan sumber kekuatan kami untuk selama-lamamnya.
Amin

12.Doa Bapa Kami


Marilah kita menggabungkan doa-doa kita dengan menyanyikan lagu doa
“ Bapa Kami”
Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah namaMu
Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu
Di atas bumi seperti di dalam surga
Berilah kami rezeki pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami
Seperti kamipun mengampuni
Yang bersalah kepada kami
Dan janganlah masukkan kami kedalam pencobaan
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat
13.Doa Penutup
P : Marilah kita berdoa
Allah Bapa yang memelihara hidup kami, kami telah mendengar sabda-
Mu dan merenungkannya dalam ibadah hari ini. Bantulah kami untuk
melaksanakannya, dalam perkataan, dalam perbuatan/ tindakan dan dalam
pergaulan kami dengan sesama, sehingga semakin dekat satu sama lain,
sebagai murid Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami.Amin
P : Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa + dalam
Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin
P : Teman-temanku terkasih. Ibadat kita telah selesai. Marilah pulang dan
berusaha mengalmakan kebaikan serta kejujuran agar hidup kita selalu di
liputi damai sejati.
U: Syukur kepada Allah.

14.Lagu Penutup : Kasih Pasti Lemah Lembut


Kasih pasti lemah lembut

Kasih pasti memaafkan

Kasih pasti murah hati

KasihMu, kasihMu, Tuhan

* Ajarilah kami ini saling mengasihi

Ajarilah kami ini saling mengampuni

Ajarilah kami ini kasihMu oh, Tuhan

KasihMu kudus tiada batasnya

Anda mungkin juga menyukai