Anda di halaman 1dari 1

SUSUNAN PANITIA LDKPD

SMP NEGERI 232 JAKARTA


TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Penanggungjawab : Kepala SMP Negeri 232 Jakarta

Ngudi Nor, S.Pd. MM

Ketua Pelaksana : Gunadi, S.Pd (Wakil Kesiswaan)

Sekretaris : Dwi Laksonoaji, S.Pd

Hj. Endah Kartika Asih, S.Pd.

Bendahara : Turimin, S.Pd

Iir Iryawati, S.Pd

Seksi Acara : Hj. Nurjanah, M.Pd

Tuti Yulyanti, S.Pd

Eka Panji Asmara, S.Pd

Iqbal Muttaqien, S.Pd

Rojik Jaenal Mustofa

Sarana Prasarana : Sumarno, S.Pd

Ahmad Furkon, S.Kom

Ade Rahmatillah

Tri Azi Gunawan

Konsumsi : Emah Sofiyah, M.Pd.

Yunelda, S.Pd

Eli Amelia, S.Pd

Jakarta, 16 September 2019


Ketua Pelaksana Kepala Sekolah,

GUNADI, S.Pd. NGUDI NOR,S.Pd.,MM.


NIP. 196606112008011014 NIP. 196009251984031003