Anda di halaman 1dari 26

FORMAT IMPORT NILAI PENGETAHUAN KELAS Kelas 7D

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti


Kode Mata Pelajaran : 100011070
Kode Rombel : a64f7e03-2b26-4722-a1fb-83915a0f0939
No PD ID ID KD Nama Siswa Jenis Penilaian No. KD
10ae2475-7b38-e211-9482- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
1 23399b75263f fec5f9f2d53f Achza Adrenaline P. 1 (tes tulis) 3.1

c0d7e062-7b38-e211-9a89- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
2 Agung Ismail P. 1 (tes tulis) 3.1
19db817021b9 fec5f9f2d53f
19ab3468-d140-11e5-8313- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
3 Alya Azalia Sabrina P. 1 (tes tulis) 3.1
1b7cc45512af fec5f9f2d53f
3df9b892-d068-4059-a3e5- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
4 ALYSA FARRASA KAMILA JAYADI P. 1 (tes tulis) 3.1
0c96a7ff4a96 fec5f9f2d53f

5 423b3b4c-e174-e211-b68a-
283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
Amri Ibnu Mubaroq P. 1 (tes tulis) 3.1
f385dc274bec fec5f9f2d53f

6 d07533ea-7a38-e211-b3cb-
283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
Anggit Lidian Rahmawati P. 1 (tes tulis) 3.1
27b6312a5efa fec5f9f2d53f
c08602ea-7a38-e211-8402- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
7 Anisa P. 1 (tes tulis) 3.1
d13e81b44807 fec5f9f2d53f
00c29973-7b38-e211-ad68- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
8 Anna Khoirunissa Achmad P. 1 (tes tulis) 3.1
db7a7f89939f fec5f9f2d53f
5037c66c-7938-e211-8bd1- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
9 652b552bdef4 Azhar Thoriq Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
8d477883-7056-e211-adeb- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
10 67b879078c1c Dwanya Fimelia P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
af38d5fe-a96a-e211-a4a5- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
11 47dfa074c072 Januardha Arya Sulaeman P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
8049b271-7b38-e211-b085- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
12 f72866724888 Meisya Fadia Izzati P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
a89409f2-6f6c-e211-8884- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
13 d36cf392bbee Michael Allessandro Lumban Tobing P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
00f17f70-7938-e211-b93a- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
14 Mochamad Putra Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.1
611847e769d3 fec5f9f2d53f
e073ae73-7b38-e211-aee9- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
15 Muhamad Iqbal Ramadan P. 1 (tes tulis) 3.1
b1b1cb88e382 fec5f9f2d53f
809a4299-7b38-e211-bfa4- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
16 Muhamad Zaqi P. 1 (tes tulis) 3.1
5bcd6e05c763 fec5f9f2d53f
60728a49-7b38-e211-929f- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
17 Muhammad Alwy Rizky P. 1 (tes tulis) 3.1
e78fe777cbda fec5f9f2d53f

18 201ead4c-7b38-e211-b55a- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712- Muhammad Firhan Mauluddin P. 1 (tes tulis) 3.1


ad7d9a95baa9 fec5f9f2d53f
e9960024-66a9-49b8-82c6- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
19 MUHAMMAD NAUFAL AZIS P. 1 (tes tulis) 3.1
3c981f7d45e6 fec5f9f2d53f
905abc6f-7b38-e211-878d- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
20 MUHAMMAD RAHMADHAN P. 1 (tes tulis) 3.1
5d7acbd37db4 fec5f9f2d53f
c108d511-3c8f-e211-96be- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
21 059315dec765 Nayla Desilia P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
f07f0d22-9f37-e211-9c67- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
22 3320c1f38d32 fec5f9f2d53f Nazifa Maulida P. 1 (tes tulis) 3.1

c0ce9f72-7b38-e211-95b0- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
23 71070bf34dad Nur Salsabila P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
60ca3097-7b38-e211-a362- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
24 33ddb56f6e53 Rakha Putera Marvino P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
70510dea-7a38-e211-9d8b- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
25 e72723a8b963 Rizka Febriyana P. 1 (tes tulis) 3.1
fec5f9f2d53f
00c71670-7b38-e211-aee5- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
26 Rizky Gunawan P. 1 (tes tulis) 3.1
1d9150b2cf66 fec5f9f2d53f

27 9756aab2-fa50-e211-9657- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712- Rizqba Atha Fawwas P. 1 (tes tulis) 3.1


df4679649c43 fec5f9f2d53f
50a3656d-7b38-e211-9311- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
28 Saddam Marjadhika Putra P. 1 (tes tulis) 3.1
59762b65ec63 fec5f9f2d53f
c015a94f-7b38-e211-bc9e- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
29 Syahrani P. 1 (tes tulis) 3.1
75a90d0cef82 fec5f9f2d53f
4023ae62-a2a5-e211-9cc6- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
30 Syva Adi Wijayanti P. 1 (tes tulis) 3.1
2b7af3d59eed fec5f9f2d53f
c99573a4-6a6b-e211-ab43- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
31 Teguh Iman Bramasto P. 1 (tes tulis) 3.1
41500e8e041e fec5f9f2d53f
9b896ac4-38c4-11e4-860e- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
32 Vanya Lestari Rihadatul'aisyah P. 1 (tes tulis) 3.1
f3186ba3a1c9 fec5f9f2d53f
d4c746a2-746c-e211-8884- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712-
33 Wulansari P. 1 (tes tulis) 3.1
d36cf392bbee fec5f9f2d53f

34 d07f914f-7b38-e211-85d2- 283ad91c-f7b6-4ba7-8712- Zahra Aurelia Putri Hendrawan P. 1 (tes tulis) 3.1


d364943e6741 fec5f9f2d53f
10ae2475-7b38-e211-9482- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
35 Achza Adrenaline P. 1 (tes tulis) 3.12
23399b75263f 55463934ca7c
c0d7e062-7b38-e211-9a89- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
36 Agung Ismail P. 1 (tes tulis) 3.12
19db817021b9 55463934ca7c
19ab3468-d140-11e5-8313- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
37 1b7cc45512af Alya Azalia Sabrina P. 1 (tes tulis) 3.12
55463934ca7c
3df9b892-d068-4059-a3e5- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
38 0c96a7ff4a96 55463934ca7c ALYSA FARRASA KAMILA JAYADI P. 1 (tes tulis) 3.12

423b3b4c-e174-e211-b68a- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
39 f385dc274bec Amri Ibnu Mubaroq P. 1 (tes tulis) 3.12
55463934ca7c
d07533ea-7a38-e211-b3cb- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
40 27b6312a5efa Anggit Lidian Rahmawati P. 1 (tes tulis) 3.12
55463934ca7c
c08602ea-7a38-e211-8402- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
41 d13e81b44807 Anisa P. 1 (tes tulis) 3.12
55463934ca7c
00c29973-7b38-e211-ad68- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
42 Anna Khoirunissa Achmad P. 1 (tes tulis) 3.12
db7a7f89939f 55463934ca7c

43 5037c66c-7938-e211-8bd1- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f- Azhar Thoriq Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.12


652b552bdef4 55463934ca7c
8d477883-7056-e211-adeb- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
44 Dwanya Fimelia P. 1 (tes tulis) 3.12
67b879078c1c 55463934ca7c
af38d5fe-a96a-e211-a4a5- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
45 Januardha Arya Sulaeman P. 1 (tes tulis) 3.12
47dfa074c072 55463934ca7c
8049b271-7b38-e211-b085- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
46 Meisya Fadia Izzati P. 1 (tes tulis) 3.12
f72866724888 55463934ca7c
a89409f2-6f6c-e211-8884- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
47 Michael Allessandro Lumban Tobing P. 1 (tes tulis) 3.12
d36cf392bbee 55463934ca7c
00f17f70-7938-e211-b93a- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
48 Mochamad Putra Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.12
611847e769d3 55463934ca7c
e073ae73-7b38-e211-aee9- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
49 Muhamad Iqbal Ramadan P. 1 (tes tulis) 3.12
b1b1cb88e382 55463934ca7c

50 809a4299-7b38-e211-bfa4- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f- Muhamad Zaqi P. 1 (tes tulis) 3.12


5bcd6e05c763 55463934ca7c
60728a49-7b38-e211-929f- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
51 Muhammad Alwy Rizky P. 1 (tes tulis) 3.12
e78fe777cbda 55463934ca7c
201ead4c-7b38-e211-b55a- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
52 Muhammad Firhan Mauluddin P. 1 (tes tulis) 3.12
ad7d9a95baa9 55463934ca7c
e9960024-66a9-49b8-82c6- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
53 3c981f7d45e6 MUHAMMAD NAUFAL AZIS P. 1 (tes tulis) 3.12
55463934ca7c
905abc6f-7b38-e211-878d- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
54 5d7acbd37db4 55463934ca7c MUHAMMAD RAHMADHAN P. 1 (tes tulis) 3.12

c108d511-3c8f-e211-96be- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
55 059315dec765 Nayla Desilia P. 1 (tes tulis) 3.12
55463934ca7c
f07f0d22-9f37-e211-9c67- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
56 3320c1f38d32 Nazifa Maulida P. 1 (tes tulis) 3.12
55463934ca7c
c0ce9f72-7b38-e211-95b0- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
57 71070bf34dad Nur Salsabila P. 1 (tes tulis) 3.12
55463934ca7c
60ca3097-7b38-e211-a362- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
58 Rakha Putera Marvino P. 1 (tes tulis) 3.12
33ddb56f6e53 55463934ca7c

59 70510dea-7a38-e211-9d8b- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f- Rizka Febriyana P. 1 (tes tulis) 3.12


e72723a8b963 55463934ca7c
00c71670-7b38-e211-aee5- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
60 Rizky Gunawan P. 1 (tes tulis) 3.12
1d9150b2cf66 55463934ca7c
9756aab2-fa50-e211-9657- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
61 Rizqba Atha Fawwas P. 1 (tes tulis) 3.12
df4679649c43 55463934ca7c
50a3656d-7b38-e211-9311- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
62 Saddam Marjadhika Putra P. 1 (tes tulis) 3.12
59762b65ec63 55463934ca7c
c015a94f-7b38-e211-bc9e- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
63 Syahrani P. 1 (tes tulis) 3.12
75a90d0cef82 55463934ca7c
4023ae62-a2a5-e211-9cc6- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
64 Syva Adi Wijayanti P. 1 (tes tulis) 3.12
2b7af3d59eed 55463934ca7c
c99573a4-6a6b-e211-ab43- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
65 Teguh Iman Bramasto P. 1 (tes tulis) 3.12
41500e8e041e 55463934ca7c

66 9b896ac4-38c4-11e4-860e- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f- Vanya Lestari Rihadatul'aisyah P. 1 (tes tulis) 3.12


f3186ba3a1c9 55463934ca7c
d4c746a2-746c-e211-8884- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
67 Wulansari P. 1 (tes tulis) 3.12
d36cf392bbee 55463934ca7c
d07f914f-7b38-e211-85d2- 283cc2a4-cd4b-4710-a68f-
68 Zahra Aurelia Putri Hendrawan P. 1 (tes tulis) 3.12
d364943e6741 55463934ca7c
10ae2475-7b38-e211-9482- 28429b38-6e22-4f54-97df-
69 23399b75263f Achza Adrenaline P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
c0d7e062-7b38-e211-9a89- 28429b38-6e22-4f54-97df-
70 19db817021b9 80e770dd04e8 Agung Ismail P. 1 (tes tulis) 3.13

19ab3468-d140-11e5-8313- 28429b38-6e22-4f54-97df-
71 1b7cc45512af Alya Azalia Sabrina P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
3df9b892-d068-4059-a3e5- 28429b38-6e22-4f54-97df-
72 0c96a7ff4a96 ALYSA FARRASA KAMILA JAYADI P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
423b3b4c-e174-e211-b68a- 28429b38-6e22-4f54-97df-
73 f385dc274bec Amri Ibnu Mubaroq P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
d07533ea-7a38-e211-b3cb- 28429b38-6e22-4f54-97df-
74 Anggit Lidian Rahmawati P. 1 (tes tulis) 3.13
27b6312a5efa 80e770dd04e8

75 c08602ea-7a38-e211-8402- 28429b38-6e22-4f54-97df- Anisa P. 1 (tes tulis) 3.13


d13e81b44807 80e770dd04e8
00c29973-7b38-e211-ad68- 28429b38-6e22-4f54-97df-
76 Anna Khoirunissa Achmad P. 1 (tes tulis) 3.13
db7a7f89939f 80e770dd04e8
5037c66c-7938-e211-8bd1- 28429b38-6e22-4f54-97df-
77 Azhar Thoriq Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.13
652b552bdef4 80e770dd04e8
8d477883-7056-e211-adeb- 28429b38-6e22-4f54-97df-
78 Dwanya Fimelia P. 1 (tes tulis) 3.13
67b879078c1c 80e770dd04e8
af38d5fe-a96a-e211-a4a5- 28429b38-6e22-4f54-97df-
79 Januardha Arya Sulaeman P. 1 (tes tulis) 3.13
47dfa074c072 80e770dd04e8
8049b271-7b38-e211-b085- 28429b38-6e22-4f54-97df-
80 Meisya Fadia Izzati P. 1 (tes tulis) 3.13
f72866724888 80e770dd04e8
a89409f2-6f6c-e211-8884- 28429b38-6e22-4f54-97df-
81 Michael Allessandro Lumban Tobing P. 1 (tes tulis) 3.13
d36cf392bbee 80e770dd04e8

82 00f17f70-7938-e211-b93a- 28429b38-6e22-4f54-97df- Mochamad Putra Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.13


611847e769d3 80e770dd04e8
e073ae73-7b38-e211-aee9- 28429b38-6e22-4f54-97df-
83 Muhamad Iqbal Ramadan P. 1 (tes tulis) 3.13
b1b1cb88e382 80e770dd04e8
809a4299-7b38-e211-bfa4- 28429b38-6e22-4f54-97df-
84 Muhamad Zaqi P. 1 (tes tulis) 3.13
5bcd6e05c763 80e770dd04e8
60728a49-7b38-e211-929f- 28429b38-6e22-4f54-97df-
85 e78fe777cbda Muhammad Alwy Rizky P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
201ead4c-7b38-e211-b55a- 28429b38-6e22-4f54-97df-
86 ad7d9a95baa9 80e770dd04e8 Muhammad Firhan Mauluddin P. 1 (tes tulis) 3.13

e9960024-66a9-49b8-82c6- 28429b38-6e22-4f54-97df-
87 3c981f7d45e6 MUHAMMAD NAUFAL AZIS P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
905abc6f-7b38-e211-878d- 28429b38-6e22-4f54-97df-
88 5d7acbd37db4 MUHAMMAD RAHMADHAN P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
c108d511-3c8f-e211-96be- 28429b38-6e22-4f54-97df-
89 059315dec765 Nayla Desilia P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
f07f0d22-9f37-e211-9c67- 28429b38-6e22-4f54-97df-
90 Nazifa Maulida P. 1 (tes tulis) 3.13
3320c1f38d32 80e770dd04e8

91 c0ce9f72-7b38-e211-95b0- 28429b38-6e22-4f54-97df- Nur Salsabila P. 1 (tes tulis) 3.13


71070bf34dad 80e770dd04e8
60ca3097-7b38-e211-a362- 28429b38-6e22-4f54-97df-
92 Rakha Putera Marvino P. 1 (tes tulis) 3.13
33ddb56f6e53 80e770dd04e8
70510dea-7a38-e211-9d8b- 28429b38-6e22-4f54-97df-
93 Rizka Febriyana P. 1 (tes tulis) 3.13
e72723a8b963 80e770dd04e8
00c71670-7b38-e211-aee5- 28429b38-6e22-4f54-97df-
94 Rizky Gunawan P. 1 (tes tulis) 3.13
1d9150b2cf66 80e770dd04e8
9756aab2-fa50-e211-9657- 28429b38-6e22-4f54-97df-
95 Rizqba Atha Fawwas P. 1 (tes tulis) 3.13
df4679649c43 80e770dd04e8
50a3656d-7b38-e211-9311- 28429b38-6e22-4f54-97df-
96 Saddam Marjadhika Putra P. 1 (tes tulis) 3.13
59762b65ec63 80e770dd04e8
c015a94f-7b38-e211-bc9e- 28429b38-6e22-4f54-97df-
97 Syahrani P. 1 (tes tulis) 3.13
75a90d0cef82 80e770dd04e8

98 4023ae62-a2a5-e211-9cc6- 28429b38-6e22-4f54-97df- Syva Adi Wijayanti P. 1 (tes tulis) 3.13


2b7af3d59eed 80e770dd04e8
c99573a4-6a6b-e211-ab43- 28429b38-6e22-4f54-97df-
99 Teguh Iman Bramasto P. 1 (tes tulis) 3.13
41500e8e041e 80e770dd04e8
9b896ac4-38c4-11e4-860e- 28429b38-6e22-4f54-97df-
100 Vanya Lestari Rihadatul'aisyah P. 1 (tes tulis) 3.13
f3186ba3a1c9 80e770dd04e8
d4c746a2-746c-e211-8884- 28429b38-6e22-4f54-97df-
101 d36cf392bbee Wulansari P. 1 (tes tulis) 3.13
80e770dd04e8
d07f914f-7b38-e211-85d2- 28429b38-6e22-4f54-97df-
102 d364943e6741 80e770dd04e8 Zahra Aurelia Putri Hendrawan P. 1 (tes tulis) 3.13

10ae2475-7b38-e211-9482- 00018525-5330-42a3-b6c0-
103 23399b75263f Achza Adrenaline P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
c0d7e062-7b38-e211-9a89- 00018525-5330-42a3-b6c0-
104 19db817021b9 Agung Ismail P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
19ab3468-d140-11e5-8313- 00018525-5330-42a3-b6c0-
105 1b7cc45512af Alya Azalia Sabrina P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
3df9b892-d068-4059-a3e5- 00018525-5330-42a3-b6c0-
106 ALYSA FARRASA KAMILA JAYADI P. 1 (tes tulis) 3.2
0c96a7ff4a96 e6034395ef60

107 423b3b4c-e174-e211-b68a- 00018525-5330-42a3-b6c0- Amri Ibnu Mubaroq P. 1 (tes tulis) 3.2


f385dc274bec e6034395ef60
d07533ea-7a38-e211-b3cb- 00018525-5330-42a3-b6c0-
108 Anggit Lidian Rahmawati P. 1 (tes tulis) 3.2
27b6312a5efa e6034395ef60
c08602ea-7a38-e211-8402- 00018525-5330-42a3-b6c0-
109 Anisa P. 1 (tes tulis) 3.2
d13e81b44807 e6034395ef60
00c29973-7b38-e211-ad68- 00018525-5330-42a3-b6c0-
110 Anna Khoirunissa Achmad P. 1 (tes tulis) 3.2
db7a7f89939f e6034395ef60
5037c66c-7938-e211-8bd1- 00018525-5330-42a3-b6c0-
111 Azhar Thoriq Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.2
652b552bdef4 e6034395ef60
8d477883-7056-e211-adeb- 00018525-5330-42a3-b6c0-
112 Dwanya Fimelia P. 1 (tes tulis) 3.2
67b879078c1c e6034395ef60
af38d5fe-a96a-e211-a4a5- 00018525-5330-42a3-b6c0-
113 Januardha Arya Sulaeman P. 1 (tes tulis) 3.2
47dfa074c072 e6034395ef60

114 8049b271-7b38-e211-b085- 00018525-5330-42a3-b6c0- Meisya Fadia Izzati P. 1 (tes tulis) 3.2


f72866724888 e6034395ef60
a89409f2-6f6c-e211-8884- 00018525-5330-42a3-b6c0-
115 Michael Allessandro Lumban Tobing P. 1 (tes tulis) 3.2
d36cf392bbee e6034395ef60
00f17f70-7938-e211-b93a- 00018525-5330-42a3-b6c0-
116 Mochamad Putra Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.2
611847e769d3 e6034395ef60
e073ae73-7b38-e211-aee9- 00018525-5330-42a3-b6c0-
117 b1b1cb88e382 Muhamad Iqbal Ramadan P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
809a4299-7b38-e211-bfa4- 00018525-5330-42a3-b6c0-
118 5bcd6e05c763 e6034395ef60 Muhamad Zaqi P. 1 (tes tulis) 3.2

60728a49-7b38-e211-929f- 00018525-5330-42a3-b6c0-
119 e78fe777cbda Muhammad Alwy Rizky P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
201ead4c-7b38-e211-b55a- 00018525-5330-42a3-b6c0-
120 ad7d9a95baa9 Muhammad Firhan Mauluddin P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
e9960024-66a9-49b8-82c6- 00018525-5330-42a3-b6c0-
121 3c981f7d45e6 MUHAMMAD NAUFAL AZIS P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
905abc6f-7b38-e211-878d- 00018525-5330-42a3-b6c0-
122 MUHAMMAD RAHMADHAN P. 1 (tes tulis) 3.2
5d7acbd37db4 e6034395ef60

123 c108d511-3c8f-e211-96be- 00018525-5330-42a3-b6c0- Nayla Desilia P. 1 (tes tulis) 3.2


059315dec765 e6034395ef60
f07f0d22-9f37-e211-9c67- 00018525-5330-42a3-b6c0-
124 Nazifa Maulida P. 1 (tes tulis) 3.2
3320c1f38d32 e6034395ef60
c0ce9f72-7b38-e211-95b0- 00018525-5330-42a3-b6c0-
125 Nur Salsabila P. 1 (tes tulis) 3.2
71070bf34dad e6034395ef60
60ca3097-7b38-e211-a362- 00018525-5330-42a3-b6c0-
126 Rakha Putera Marvino P. 1 (tes tulis) 3.2
33ddb56f6e53 e6034395ef60
70510dea-7a38-e211-9d8b- 00018525-5330-42a3-b6c0-
127 Rizka Febriyana P. 1 (tes tulis) 3.2
e72723a8b963 e6034395ef60
00c71670-7b38-e211-aee5- 00018525-5330-42a3-b6c0-
128 Rizky Gunawan P. 1 (tes tulis) 3.2
1d9150b2cf66 e6034395ef60
9756aab2-fa50-e211-9657- 00018525-5330-42a3-b6c0-
129 Rizqba Atha Fawwas P. 1 (tes tulis) 3.2
df4679649c43 e6034395ef60

130 50a3656d-7b38-e211-9311- 00018525-5330-42a3-b6c0- Saddam Marjadhika Putra P. 1 (tes tulis) 3.2


59762b65ec63 e6034395ef60
c015a94f-7b38-e211-bc9e- 00018525-5330-42a3-b6c0-
131 Syahrani P. 1 (tes tulis) 3.2
75a90d0cef82 e6034395ef60
4023ae62-a2a5-e211-9cc6- 00018525-5330-42a3-b6c0-
132 Syva Adi Wijayanti P. 1 (tes tulis) 3.2
2b7af3d59eed e6034395ef60
c99573a4-6a6b-e211-ab43- 00018525-5330-42a3-b6c0-
133 41500e8e041e Teguh Iman Bramasto P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
9b896ac4-38c4-11e4-860e- 00018525-5330-42a3-b6c0-
134 f3186ba3a1c9 e6034395ef60 Vanya Lestari Rihadatul'aisyah P. 1 (tes tulis) 3.2

d4c746a2-746c-e211-8884- 00018525-5330-42a3-b6c0-
135 d36cf392bbee Wulansari P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
d07f914f-7b38-e211-85d2- 00018525-5330-42a3-b6c0-
136 d364943e6741 Zahra Aurelia Putri Hendrawan P. 1 (tes tulis) 3.2
e6034395ef60
10ae2475-7b38-e211-9482- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
137 23399b75263f Achza Adrenaline P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
c0d7e062-7b38-e211-9a89- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
138 Agung Ismail P. 1 (tes tulis) 3.6
19db817021b9 b29197145167

139 19ab3468-d140-11e5-8313- 0015fe95-c73a-4056-a06f- Alya Azalia Sabrina P. 1 (tes tulis) 3.6


1b7cc45512af b29197145167
3df9b892-d068-4059-a3e5- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
140 ALYSA FARRASA KAMILA JAYADI P. 1 (tes tulis) 3.6
0c96a7ff4a96 b29197145167
423b3b4c-e174-e211-b68a- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
141 Amri Ibnu Mubaroq P. 1 (tes tulis) 3.6
f385dc274bec b29197145167
d07533ea-7a38-e211-b3cb- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
142 Anggit Lidian Rahmawati P. 1 (tes tulis) 3.6
27b6312a5efa b29197145167
c08602ea-7a38-e211-8402- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
143 Anisa P. 1 (tes tulis) 3.6
d13e81b44807 b29197145167
00c29973-7b38-e211-ad68- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
144 Anna Khoirunissa Achmad P. 1 (tes tulis) 3.6
db7a7f89939f b29197145167
5037c66c-7938-e211-8bd1- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
145 Azhar Thoriq Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.6
652b552bdef4 b29197145167

146 8d477883-7056-e211-adeb- 0015fe95-c73a-4056-a06f- Dwanya Fimelia P. 1 (tes tulis) 3.6


67b879078c1c b29197145167
af38d5fe-a96a-e211-a4a5- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
147 Januardha Arya Sulaeman P. 1 (tes tulis) 3.6
47dfa074c072 b29197145167
8049b271-7b38-e211-b085- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
148 Meisya Fadia Izzati P. 1 (tes tulis) 3.6
f72866724888 b29197145167
a89409f2-6f6c-e211-8884- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
149 d36cf392bbee Michael Allessandro Lumban Tobing P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
00f17f70-7938-e211-b93a- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
150 611847e769d3 b29197145167 Mochamad Putra Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.6

e073ae73-7b38-e211-aee9- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
151 b1b1cb88e382 Muhamad Iqbal Ramadan P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
809a4299-7b38-e211-bfa4- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
152 5bcd6e05c763 Muhamad Zaqi P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
60728a49-7b38-e211-929f- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
153 e78fe777cbda Muhammad Alwy Rizky P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
201ead4c-7b38-e211-b55a- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
154 Muhammad Firhan Mauluddin P. 1 (tes tulis) 3.6
ad7d9a95baa9 b29197145167

155 e9960024-66a9-49b8-82c6- 0015fe95-c73a-4056-a06f- MUHAMMAD NAUFAL AZIS P. 1 (tes tulis) 3.6


3c981f7d45e6 b29197145167
905abc6f-7b38-e211-878d- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
156 MUHAMMAD RAHMADHAN P. 1 (tes tulis) 3.6
5d7acbd37db4 b29197145167
c108d511-3c8f-e211-96be- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
157 Nayla Desilia P. 1 (tes tulis) 3.6
059315dec765 b29197145167
f07f0d22-9f37-e211-9c67- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
158 Nazifa Maulida P. 1 (tes tulis) 3.6
3320c1f38d32 b29197145167
c0ce9f72-7b38-e211-95b0- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
159 Nur Salsabila P. 1 (tes tulis) 3.6
71070bf34dad b29197145167
60ca3097-7b38-e211-a362- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
160 Rakha Putera Marvino P. 1 (tes tulis) 3.6
33ddb56f6e53 b29197145167
70510dea-7a38-e211-9d8b- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
161 Rizka Febriyana P. 1 (tes tulis) 3.6
e72723a8b963 b29197145167

162 00c71670-7b38-e211-aee5- 0015fe95-c73a-4056-a06f- Rizky Gunawan P. 1 (tes tulis) 3.6


1d9150b2cf66 b29197145167
9756aab2-fa50-e211-9657- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
163 Rizqba Atha Fawwas P. 1 (tes tulis) 3.6
df4679649c43 b29197145167
50a3656d-7b38-e211-9311- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
164 Saddam Marjadhika Putra P. 1 (tes tulis) 3.6
59762b65ec63 b29197145167
c015a94f-7b38-e211-bc9e- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
165 75a90d0cef82 Syahrani P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
4023ae62-a2a5-e211-9cc6- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
166 2b7af3d59eed b29197145167 Syva Adi Wijayanti P. 1 (tes tulis) 3.6

c99573a4-6a6b-e211-ab43- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
167 41500e8e041e Teguh Iman Bramasto P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
9b896ac4-38c4-11e4-860e- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
168 f3186ba3a1c9 Vanya Lestari Rihadatul'aisyah P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
d4c746a2-746c-e211-8884- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
169 d36cf392bbee Wulansari P. 1 (tes tulis) 3.6
b29197145167
d07f914f-7b38-e211-85d2- 0015fe95-c73a-4056-a06f-
170 Zahra Aurelia Putri Hendrawan P. 1 (tes tulis) 3.6
d364943e6741 b29197145167

171 10ae2475-7b38-e211-9482- 001e37c7-70b2-4a12-90cf- Achza Adrenaline P. 1 (tes tulis) 3.9


23399b75263f f1488908c609
c0d7e062-7b38-e211-9a89- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
172 Agung Ismail P. 1 (tes tulis) 3.9
19db817021b9 f1488908c609
19ab3468-d140-11e5-8313- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
173 Alya Azalia Sabrina P. 1 (tes tulis) 3.9
1b7cc45512af f1488908c609
3df9b892-d068-4059-a3e5- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
174 ALYSA FARRASA KAMILA JAYADI P. 1 (tes tulis) 3.9
0c96a7ff4a96 f1488908c609
423b3b4c-e174-e211-b68a- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
175 Amri Ibnu Mubaroq P. 1 (tes tulis) 3.9
f385dc274bec f1488908c609
d07533ea-7a38-e211-b3cb- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
176 Anggit Lidian Rahmawati P. 1 (tes tulis) 3.9
27b6312a5efa f1488908c609
c08602ea-7a38-e211-8402- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
177 Anisa P. 1 (tes tulis) 3.9
d13e81b44807 f1488908c609

178 00c29973-7b38-e211-ad68- 001e37c7-70b2-4a12-90cf- Anna Khoirunissa Achmad P. 1 (tes tulis) 3.9


db7a7f89939f f1488908c609
5037c66c-7938-e211-8bd1- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
179 Azhar Thoriq Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.9
652b552bdef4 f1488908c609
8d477883-7056-e211-adeb- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
180 Dwanya Fimelia P. 1 (tes tulis) 3.9
67b879078c1c f1488908c609
af38d5fe-a96a-e211-a4a5- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
181 47dfa074c072 Januardha Arya Sulaeman P. 1 (tes tulis) 3.9
f1488908c609
8049b271-7b38-e211-b085- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
182 f72866724888 f1488908c609 Meisya Fadia Izzati P. 1 (tes tulis) 3.9

a89409f2-6f6c-e211-8884- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
183 d36cf392bbee Michael Allessandro Lumban Tobing P. 1 (tes tulis) 3.9
f1488908c609
00f17f70-7938-e211-b93a- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
184 611847e769d3 Mochamad Putra Ramadhan P. 1 (tes tulis) 3.9
f1488908c609
e073ae73-7b38-e211-aee9- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
185 b1b1cb88e382 Muhamad Iqbal Ramadan P. 1 (tes tulis) 3.9
f1488908c609
809a4299-7b38-e211-bfa4- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
186 Muhamad Zaqi P. 1 (tes tulis) 3.9
5bcd6e05c763 f1488908c609

187 60728a49-7b38-e211-929f- 001e37c7-70b2-4a12-90cf- Muhammad Alwy Rizky P. 1 (tes tulis) 3.9


e78fe777cbda f1488908c609
201ead4c-7b38-e211-b55a- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
188 Muhammad Firhan Mauluddin P. 1 (tes tulis) 3.9
ad7d9a95baa9 f1488908c609
e9960024-66a9-49b8-82c6- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
189 MUHAMMAD NAUFAL AZIS P. 1 (tes tulis) 3.9
3c981f7d45e6 f1488908c609
905abc6f-7b38-e211-878d- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
190 MUHAMMAD RAHMADHAN P. 1 (tes tulis) 3.9
5d7acbd37db4 f1488908c609
c108d511-3c8f-e211-96be- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
191 Nayla Desilia P. 1 (tes tulis) 3.9
059315dec765 f1488908c609
f07f0d22-9f37-e211-9c67- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
192 Nazifa Maulida P. 1 (tes tulis) 3.9
3320c1f38d32 f1488908c609
c0ce9f72-7b38-e211-95b0- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
193 Nur Salsabila P. 1 (tes tulis) 3.9
71070bf34dad f1488908c609

194 60ca3097-7b38-e211-a362- 001e37c7-70b2-4a12-90cf- Rakha Putera Marvino P. 1 (tes tulis) 3.9


33ddb56f6e53 f1488908c609
70510dea-7a38-e211-9d8b- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
195 Rizka Febriyana P. 1 (tes tulis) 3.9
e72723a8b963 f1488908c609
00c71670-7b38-e211-aee5- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
196 Rizky Gunawan P. 1 (tes tulis) 3.9
1d9150b2cf66 f1488908c609
9756aab2-fa50-e211-9657- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
197 df4679649c43 Rizqba Atha Fawwas P. 1 (tes tulis) 3.9
f1488908c609
50a3656d-7b38-e211-9311- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
198 59762b65ec63 f1488908c609 Saddam Marjadhika Putra P. 1 (tes tulis) 3.9

c015a94f-7b38-e211-bc9e- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
199 75a90d0cef82 Syahrani P. 1 (tes tulis) 3.9
f1488908c609
4023ae62-a2a5-e211-9cc6- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
200 2b7af3d59eed Syva Adi Wijayanti P. 1 (tes tulis) 3.9
f1488908c609
c99573a4-6a6b-e211-ab43- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
201 41500e8e041e Teguh Iman Bramasto P. 1 (tes tulis) 3.9
f1488908c609
9b896ac4-38c4-11e4-860e- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
202 Vanya Lestari Rihadatul'aisyah P. 1 (tes tulis) 3.9
f3186ba3a1c9 f1488908c609

203 d4c746a2-746c-e211-8884- 001e37c7-70b2-4a12-90cf- Wulansari P. 1 (tes tulis) 3.9


d36cf392bbee f1488908c609
d07f914f-7b38-e211-85d2- 001e37c7-70b2-4a12-90cf-
204 Zahra Aurelia Putri Hendrawan P. 1 (tes tulis) 3.9
d364943e6741 f1488908c609
Nilai