Anda di halaman 1dari 1

Pengetan

Kaleres 100 dintenipun Swargi


Bapak KROMO KARSO
Kapundhut kondur dumateng
Ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung
Mugi-mugi lumantar ikhlasing pandongo Panjenengan sami
Arwah Swargi tansah penaringan samudra pangaksami,
Margi ingkang pandang, jembar, sarto kamulyakaken
ing papan kasuwarganipun Gusti Ingkang Maha Agung
Jatisari, 13 Desember 2004

Mbah KASRI - sekeluarga

Pengetan
Kaleres 100 dintenipun Swargi
Bapak KROMO KARSO
Kapundhut kondur dumateng
Ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung
Mugi-mugi lumantar ikhlasing pandongo Panjenengan sami
Arwah Swargi tansah penaringan samudra pangaksami,
Margi ingkang pandang, jembar, sarto kamulyakaken
ing papan kasuwarganipun Gusti Ingkang Maha Agung
Jatisari, 13 Desember 2004

Mbah KASRI - sekeluarga

Pengetan
Kaleres 100 dintenipun Swargi
Bapak KROMO KARSO
Kapundhut kondur dumateng
Ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung
Mugi-mugi lumantar ikhlasing pandongo Panjenengan sami
Arwah Swargi tansah penaringan samudra pangaksami,
Margi ingkang pandang, jembar, sarto kamulyakaken
ing papan kasuwarganipun Gusti Ingkang Maha Agung
Jatisari, 13 Desember 2004

Mbah KASRI - sekeluarga