Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS/BIL
TARIKH/HARI/MINGGU 3 OGOS 2018 Khamis 1 TAHUN 4/ 33 ORANG
MURID
MATA PELAJARAN Matematik MASA 9.15-10.15 PAGI
TEMA/TAJUK Sukatan dan Geometri
STANDARD 12.1 Unit panjang
KANDUNGAN

(ii) Menyatakan hubungan melibatkan:


STANDARD
PEMBELAJARAN
(a) kilometer dan meter

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Kenal unit kilometer dan meter

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR/BAHAN Kad imbasan, marker pen
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:

OBJEKTIF 1. Menyatakan hubungan melibatkan kilometer dan meter


PEMBELAJARAN 2. Menukar unit sentimeter dan milimeter dan sebaliknya.

AKTIVITI Set Induksi


PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
1. Murid diminta untuk mengimbas kembali tentang apa yang
(PdPc) dipelajari

Cadangan komunikasi
1. Apa yang awak dah belajar semalam?

Langkah 1
1. Murid mendengar penerangan guru tentang kaitan hubungan
kilometer dan meter.
2. Murid melihat contoh yang diberikan oleh guru.

Langkah 2
1. Murid dibahagikan secara berpasangan.
2. Setiap kumpulan hendaklah menyelesaikan soalan yang diberikan
oleh guru tentang penukaran unit kilometer dan meter.

Cadangan komunikasi
1. Cikgu mahu kamu bekerjasama dengan pasangan kamu untuk
menyelesaikan latihan yang cikgu beri.

Penutup
1. Murid menyelesaikan lembaran dengan bimbingan guru.
2. Murid membuat kesimpulan isi pelajaran.
Cadangan komunikasi :
1. Apa kesimpulan yang awak boleh buat tentang apa yang awak belajar
pada hari ini?
REFLEKSI/IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ PdP ditangguhkan kerana:
_______________________________________________________________________ ¨ Mesyuarat / Kursus
_______________________________________________________________________ ¨ Program Sekolah
¨ Guru Pengiring
____/____ murid mencapai objektif ¨ Aktiviti Luar
____/____ murid belum mencapai objektif ¨ Cuti Rehat / Cuti Sakit
¨ Cuti Peristiwa / Cuti
TINDAKAN SUSULAN Am
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:- ¨ Cuti Bencana / Cuti
_______________________________________________________________________ Khas
_______________________________________________________________________ ¨ Lain-lain:
_______________________________________________________________________ _________________
_______________________________________________________________________ _________________
_______________________________________________________________________