Anda di halaman 1dari 2

1.

F=[−e y , e z , e x ]
S: z = x+y (0≤x≤1, 0≤y≤1)

Jawab :
Curl F :
dF 3 dF 2 d ez z
− =0− =−e
dy dz dz

dF 1 dF 3 d ex x
− =0− =−e
dz dx dx

dF 2 dF 1 d−e y y
− =0− =e
dx dy dy

Curl F = (−e z ,−e x , e y ¿

z = x+y
z-x-y = 0

1 1
¿ ∫ ∫ (−e z ,−e x , e y ) (−1 ,−1 , 1 ) dx dy
0 0

1 1
¿ ∫ ∫ (−e x+ y ,−e x , e y ) (−1 ,−1 , 1 ) dx dy
0 0

1 1
¿ ∫ ∫ ( e x + y , e x , e y ) dx dy
0 0

1
¿ ∫ [e x e y + ye x + e y ] 1 dx
0
|
0

1
¿ ∫ [ee x +e +−1]dx
0

¿ [ee x + xe +−x ] 1
0 |
¿ e 2−1
= 6,39
2. Periksalah Teorema Stokes untuk A = 3yi – xzj = yz 2k, dimana S adalah permukaan
paraboloid 2Z = x2 + y2 yang dibatasi oleh z = 2 dan C sebagai batasnya.
Batas C dari S adalah suatu lingkaran dengan x 2 + y2 = 4, z = 2 dan persamaan
parameternya adalah x = 2 cos t, y = 2 sin, z = 2 dimana 0≤t≤2π, maka

Dalam kordinat kutub ini menjadi

Anda mungkin juga menyukai