Anda di halaman 1dari 3

Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan & Saliran

MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT


Unit Pusat Setempat (OSC)
Persiaran Majlis, Off Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.
Tel : 603-31872825 / 31872732 / 31878957 / 31877143 Samb: 174 /176 Fax : 603-31804053
Website : www.mdkl.gov.my

SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR


( JALAN DAN SALIRAN )

TAJUK PROJEK :...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
TETUAN : .................................................................................................................................................

JABATAN TEKNIKAL DALAMAN

JABATAN DOKUMEN TANDAKAN TANDAKAN


CATATAN
(PEMOHON) (OSC)

1. Surat permohonan yang ditandatangani


.......................
oleh Juru Perunding (Covering Letter)
.......................
2. Salinan Borang Permohonan Pelan
Jalan & Saliran. .......................

3. Status permohonan Pelan Kerja Tanah


UNIT PUSAT SETEMPAT (*acknowledgement copy / *surat lulus) .......................
(OSC)
4. *Salinan kelulusan Teknikal Luaran /
*Acknowledgement copy (Jika .......................
berkenaan) .......................

5. Salinan surat Kelulusan Kebenaran


Merancang yang diluluskan oleh .......................
*MDKL / *JPBD Selangor. .......................

6. Salinan resit bayaran proses pelan


.....................
1. Surat permohonan yang ditandatangani
.......................
oleh Juru Perunding ( Covering Letter ).
.......................
2. Borang Permohonan Pelan Jalan dan
Saliran ( diperoleh drpd Jabatan .......................
Pembangunan & Penyelenggaraan .......................
dengan harga RM1.00 ) .......................

3. Tiga (3) set pelan (1 linen & 2 paper)-


JABATAN mengandungi :- Pelan Jalan & Saliran, .......................
PEMBANGUNAN & Pelan Kunci, Pelan Lokasi, Pelan Tapak .......................
PENYELENGGARAAN dan diwarnakan keseluruhannya dan .......................
(JPPI) dilipat saiz A4 serta disediakan ruangan .......................
kelulusan saiz 11cm X 14cm di sebelah .......................
kanan.
4. Satu (1) set salinan Pelan Susunatur .......................
dan Surat Kelulusan Kebenaran .......................
Merancang yang diluluskan oleh *MDKL .......................
/ JPBD Selangor. .......................

Jan 2012 1
Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan & Saliran

5. Tiga (3) set Hydraulic Design


Calculation .......................

6. Tandatangan oleh pemilik & pemaju


.......................
tanah, alamat dan nombor telefon (di
.......................
dalam pelan)
.......................
7. Cop Jurutera Awam dan memperakui
.......................
terima tanggungjawab (di dalam pelan)
.......................
8. Satu (1) salinan soft copy dlm format
*dwg*.TAB atau yang serasi dengannya .......................
mengikut rujukan kordinat Selangor .......................
Casinni. .......................

9. Salinan resit bayaran proses pelan


.......................

JABATAN TEKNIKAL LUARAN.

JABATAN DOKUMEN TANDAKAN TANDAKAN


CATATAN
(PEMOHON) (OSC)

1. Surat permohonan yang ditandatangani


.......................
oleh Juru Perunding ( Covering Letter ).
.......................
2. Tiga (3) set pelan ( Pelan Jalan &
Saliran , Pelan Kunci, Pelan Lokasi, .......................
Pelan Tapak) - hard copy .......................

3. Satu (1) set salinan Pelan Susunatur


JABATAN KERJA RAYA yang telah diluluskan oleh *MDKL / .......................
(JKR) JPBD Selangor. .......................

4. Satu (1) salinan soft copy dlm format


*dwg*.TAB atau yang serasi dengannya .......................
mengikut rujukan kordinat Selangor .......................
Casinni. .......................

5. Dua (2) set kiraan Hidraulik untuk


Kolam / tangki takungan (On- Site .......................
Retention Pond). .......................

6. Surat sokongan JKR


.....................
1. Surat permohonan yang ditandatangani
.......................
oleh Juru Perunding ( Covering Letter ).
.......................
2. Surat Hakmilik / Kelulusan Tukar Syarat
.......................
JABATAN 3. Satu (1) set salinan Pelan Pertapakan
PENGAIRAN & SALIRAN yang diluluskan oleh *MDKL / *JPBD .......................
Selangor. .......................

4. Salinan resit bayaran Sumbangan


Saliran. .......................

5. Satu (1) set Pelan Kontor / Ukur


.......................
(Disahkan oleh Juruukur)
.......................

Jan 2012 2
Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan & Saliran

6. Empat (4) set pelan (Pelan Saliran,


Pelan Kunci, Pelan Lokasi, Pelan .......................
Tapak) - hard copy. .......................

7. Dua (2) set kiraan Hidraulik untuk


Saliran (Parit Utama dan Parit dalam) .......................
JABATAN dan kiraan Hidraulik untuk Kolam / .......................
PENGAIRAN & SALIRAN tangki takungan ( On-Site Retention .......................
Pond ). .......................

8. Dua (2) set Laporan Stormwater


.......................
Management
.......................
9. Surat sokongan JPS
.......................

BAYARAN PROSES UNTUK PERMOHONAN KELULUSAN PELAN JALAN DAN SALIRAN

 Yuran Permohonan : RM500.00


 Cagaran : RM6.00/meter persegi tertakluk kepada jumlah
minima (RM1500.00)

Status Permohonan : Lengkap Tidak lengkap UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Disemak oleh :

................................................
( Tandatangan / Cop Nama )

Tarikh : ............................................... Cop Terima

Nota:

1. * Potong sekiranya tidak berkenaan.


2. Sila gunakan format ( Covering Letter ) seperti yang dilampirkan.
3. Tanda : ada
/
tiada
×
TB
tidak berkenaan

Jan 2012 3

Anda mungkin juga menyukai