Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 1 ∕ KHAMIS ∕ 02 Januari 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 6 PINTAR ∕ 11.15 pagi Hingga 12.15 t/hari ∕ RBT
TEMA / TAJUK TEKNIKAL / 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD KANDUNGAN 4.3- Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal
4.3.1- Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti Polivinil Klorida (PVC) dan perspeks.
4.3.2- Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji tangan, gergaji lengkung halus,
gergaji kerawang (scroll saw), pahat, pisau pemotong perspeks, pistol pengokot (stapler gun) dan
STANDARD PEMBELAJARAN
pistol perekat panas (hot glue gun).
4.3.3- Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot dan rod perekat panas (hot
melt glue).
Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Menyatakan dua bahan yang akan digunakan seperti polivinil klorida (PVC) dan perspeks dengan
betul.
2. Menyatakan dua nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji tangan, gergaji lengkung halus,
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
gergaji kerawang (scroll saw), pahat, pisau pemotong perspeks, pistol pengokot (stapler gun) dan
pistol perekat panas (hot glue gun) dengan betul.
3. Menyatakan satu bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot dan rod perekat panas (hot
melt glue) dengan betul.

1. Guru mempamerkan contoh projek atau gambar berkaitan dan bersoal jawab mengenai beberapa
bahan yang boleh digunakan untuk membuat projek tersebut.
2. Murid diperkenalkan bahan yang boleh digunakan untuk membuat projek seperti Polivinil Klorida (
PVC ) dan perspeks.
3. Murid diperkenalkan alatan tangan yang digunakan untuk membina model serta fungsinya.
4. Murid diperkenalkan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot dan rod perekat panas
AKTIVITI P&P
(hot melt glue).
5. Murid belajar cara menggunakan alatan tangan pada bahan yang sesuai dan membanding beza
bahan pengikat dan pencantum. (KBAT)
6. Murid melengkapkan lembaran kerja. (PAK-21)
7. Guru merumus pelajaran pada hari ini.

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI