Anda di halaman 1dari 2

M/PELAJARAN SAINS KELAS

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


7.45
TARIKH/HARI 17.03.2021 Wednesday MASA AM
TEMA SAINS HAYAT TAJUK 3.0 MAN
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Pembiakan dan tumbesaran manusia

3.1.4 Memerihalkan bahawa anak mewarisi ciri daripada ibu, bapa atau keturunan.
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.5 Memberi contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapa atau keturunan seperti warna kulit, warna mata

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN • Menjelas melalui contoh ciri yang terdapat pada anak diwarisi daripada ibu, bapa atau keturunan.
• Mengitlak bahawa ciri yang diwarisi pada diri seseorang adalah daripada keturunan berdasarkan salasilah keluarga.
(KRITERIA KEJAYAAN)
• Membuat rumusan tumbesaran setiap individu adalah berbeza walaupun pada usia yang sama.
• Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif untuk meramal ciri yang diwarisi oleh anak berdasarkan ciri yang dapat dil

Same Different
• 2 orang pelajar dalam kumpulan mencari persamaan dan perbezaan dalam dua gambar yang ada pada setiap orang
serta dua keluarga yang berbeza)
AKTIVITI
• Kemudian mereka bandingkan jawapan dan membuat pembentangan
• Akhir sekali tukar pasangan dalam kumpulan.
• Permainan yang menggunakan gambar untuk memadankan gambar anak dengan ibu/bapa/ keluarga.

TAHAP PENGUASAAN BBB KEMAHIRAN PROSES SAINS

Buku
Tahap 1   Teks   Mengawal Pemboleh ubah
Tahap 2   Modul   Mengukur danMenggunakan Nombor
Power
Tahap 3   Point   Mendefinasi Secara Operasi
Tahap 4   Internet   Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa
Projekto
Tahap 5   r   Membuat Inferens
Tahap 6   Model   Mentafsir Data
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS

Mengguna dan mengendalikan peralatan Sains dengan betul   Melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul
Mengendalikan peralatan sains dengan cermat   Menyimpan peralatan sains dengan betul dan cermat
KECERGASAN PELBAGAI

Interpersonal   Muzikal   Kinestatik  


Intrapersonal   verbal Linguistik   Logik Matematika  

ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM


Kreativiti & Inovasi   Bahasa   Sains dan Teknologi  
TMK   Patriotisme   Pendidikan Alam Sekitar  

KEMAHIRAN BERFIKIR/ABAD 21

Membanding Beza   Menjana Idea   Menginteprestasi  

Mengkategori   Menghubung kait   Mencipta Analogi  


Menginferens   Berkomunikasi   mentafsir  

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Lembaran Kerja   Pemerhatian   Lisan  
Hasil Kerja   Kuiz   Drama  

PDPC ABAD 21 CATATAN/ PDPC ditangguhkan kerana :


Gallery Work   Group Presentation   MESYUARAT      

Hot Seat   Brainstorming   CRK/MC        


Traffic Light   Tthink pair-Share   MENGIRING MURID KELUAR  
REFLEKSI
Kehadiran: /
  KESEMUA MURID DAPAT MENYATAKAN BAHAWA MANUSIA MEWARISI DARIPADA