Anda di halaman 1dari 5

PUSAT PEMBELAJARAN

BULAN JUN
(MINGGU 3 & 4)

NOTA: GURU DIGALAKKAN MEMBUAT 5 PUSAT.


Nota : bahan yang disediakan ini adalah contoh sahaja.
CONTOH YANG DIKEMUKAKAN : 3 PUSAT
Sila ubah suai pusat, sp dan aktiviti mengikut keperluan dan kesesuaian murid masing-masing
PUSAT PEMBELAJARAN (MINGGU 3 & 4)
PUSAT 1 PUSAT 2 PUSAT 3
( KREATIVITI DAN ESTETIKA ) ( MATEMATIK ) ( BAHASA )

KE 3.3.2 MA 2.4.1 Membilang sepuluh-sepuluh secara tertib BM1.3.4


Menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menaik dan menurun Mendengar,mengecam dan menyebut perkataan
menggambar
MA 3.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan BM2.3.3
KE 3.3.6 objek Membaca perkataan dengan sukukata terbuka (i)kvkv
Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kitar
semula MA 3.1.2 Menyatakan hasil tambah berdasaran situasi BM 3.2.3
yang diberi Menyalinperkataan
FK 1.1.3
Menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti MA 3.1.4 Menulis dan menyatakan ayat matematik BM 3.2.7
yang melibatkan alatan dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama Menulisperkataandanfrasa
dengan (=)
KD 3.2.2 KD 3.2.2
Berkongsi alat dan bahan dengan orang lain semasa KD 2.3.2 Berkongsi alat dan bahan dengan orang lain semasa
melaksanakan aktiviti Bertanyadenganyakin melaksanakan aktiviti

PM 12.1.1 KD 2.3.3 KD 2.3.2


Menunjukkansikap bekerjasama dalam melaksanakan Berinteraksidenganyakin Bertanyadenganyakin
sesuatu tugasan
PM 6.1.3 KD 2.3.3
PM 12.1.2 Menunjukkansikaphormatkepada orang lain Berinteraksidenganyakin
Menyatakan faedah bekerjasama dalam melaksanakan
sesuatu tugasan PM 11.1.2 PM 11.1.2
Mengamalkansikaprajindalammelaksanakan tugasan Mengamalkansikaprajindalam melaksanakan tugasan

RANCANGAN PENGAJARAN DI PUSAT PEMBELAJARAN

PUSAT 1( ESTETIKA )

MASA : 10.10 – 11.50 pagi JUMLAH MURID : 25 orang ( 5 orang/kumpulan )


TARIKH Standard Pembelajaran Objektif CadanganAktiviti Alatan

Padaakhirpembelajaranmuriddapat :
26 Jun 2017 KE 3.3.2 1.Memperkenalkan kepada Warna air
Hingga Menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti murid bahan dan alatan yang
30 Jun2017 menggambar 1. Menyatakan bahan dan alatan yang akan digunakan untuk Berus gigi
digunakan dalam penghasilan karya penghasilan karya
KE 3.3.3 Membuat corak rekaan mengikut Kertas Lukisan
kreativiti diri 2. Menghasilkancorakmengikut kreativiti 2. Murid menjalankan aktiviti
masing-masing berikut:
Botol mineral
KE 3.3.6 a) Menghasilkan corak
Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan 3. Menghasilkan corak dengan menggunakan Akhbar lama
teknik renjisan mengikut kreativiti
kitar semula menggunakan kaedah
renjisan Pita pelekat
4. Menghasilkan tempat letak pensel
FK 1.1.3 menggunakan bahan terpakai
Menggunakan kemahiran motor halus melalui b) Menghasilkan bekas pensel Gam UHU
aktiviti yang melibatkan alatan mengggunakan bahan kitar
semula Straw
KD 3.2.2
Batang aiskrim
Berkongsi alat dan bahan dengan orang lain
semasa melaksanakan aktiviti

PM 12.1.1
Menunjukkan sikap bekerjasama dalam
melaksanakan sesuatu tugasan

PM 12.1.2
Menyatakan faedah bekerjasama dalam
melaksanakan sesuatu tugasan

RANCANGAN PENGAJARAN DI PUSAT PEMBELAJARAN

PUSAT 2( MATEMATIK)
MASA : 10.10 – 11.50 pagi JUMLAH MURID : 25 orang (5 murid/kumpulan )

TARIKH Standard Pembelajaran Objektif CadanganAktiviti Alatan

MA 2.4.1 Membilang sepuluh-sepuluh secara Padaakhirpembelajaranmuriddapat :


26 Jun 2017 tertib menaik dan menurun 1. Membilang sepuluh-sepuluh dengan
Hingga betul 1. Murid membilang sepuluh- Carta nombor
30 Jun 2017 MA 3.1.1 Menyatakan hasil tambah dua sepuluh dengan menggunakan
himpunan objek 2. Melakukan oerasi tambah 2 carta nombor / dekak-dekak Pelbagai bahan
himpunan objek secara berkumpulan maujud utk mengira
MA 3.1.2 Menyatakan hasil tambah berdasaran (gula-gula, guli,
situasi yang diberi 3. Menyelesaikan operasi tambah 2. Murid melakukan aktiviti pemadam)
mengikut situasi tambah dengan mengggunaan
MA 3.1.4 Menulis dan menyatakan ayat bahan maujud Kad nombor
matematik dengan menggunakan simbol tambah 4. Menggunakan simbol matematik
(+) dan sama dengan (=) operasi tambah dengan betul 3. Murid melekat kad nombor
operasi tambah melalui
KD 2.3.3 aktiviti tadi di atas kertas
Berinteraksidenganyakin manila kad dengan
menggunakan simbol
PM 6.1.3 matematik yang betul
Menunjukkansikaphormatkepada orang lain
PM 11.1.2
Mengamalkansikaprajindalammelaksanakantugas
an

RANCANGAN PENGAJARAN DI PUSAT PEMBELAJARAN

PUSAT 3( BAHASA)

MASA : 10.10 – 11.50 pagi JUMLAH MURID : 25 orang ( 5 orang/ kumpulan )

TARIKH Standard Pembelajaran Objektif CadanganAktiviti Alatan


BM1.3.4 Padaakhirpembelajaranmuriddapat : Kad gambar
Mendengar ,mengecam dan menyebut Kad huruf
26 Jun 2017 perkataan
Hingga 1. Membina 6/8 perkataan
30 Jun 2017 BM 2.3.3 menggunakan kad huruf Mencantum kad-kad huruf menjadi
Membaca perkataan dengan suku kata terbuka berdasarkan gambar perkataan kvkvk berdasarkan gambar
(i) kvkv
2. Menulis 6/8perkataan yang dibina Menulis semula perkataan yang telah
BM 3.2.3 berdasarkan gambar dibina berdasarkan gambar
Menyalinperkataan
3. Menulis dua frasa berdasarkan Membuat buku perkataan berdasarkan
BM 3.2.7 gambar gambartunggal yang disediakan
Menulisperkataandanfrasa
Menghasilkan kamus bergambar
KD 2.3.2
Bertanyadenganyakin

KD 3.2.3
Berinteraksidenganyakin

PM 11.1.2
Mengamalkansikaprajindalam melaksanakan
tugasan

Anda mungkin juga menyukai