Anda di halaman 1dari 6

REKOD PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun Bil.Murid Hari Masa Tema Tajuk i. ii. iii. : 5 Gemilang : 27 orang : Isnin : 09.00 10.00 pagi ( 1 jam) : Kekeluargaan : Keluarga harmoni hidup diberkati Membaca pelbagai jenis ayat dengan menekankan pada intonasi dan sebutan yan betul Menyatakan isi utama yang terdapat dalam petikan Menulis ayat yang lengkap berdasarkan maklumat yang diperoleh. :

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Fokus Utama

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Fokus Sampingan : 7.0 Membaca, menaakul , dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat

Kemahiran Bahasa : Membaca, dan Menulis Sistem Bahasa : Tatabahasa ; Jenis-jenis ayat, tanda baca

Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan, Pendidikan Moral : Hormat-menghormati, bekerjasama , kasih sayang

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir : Menjana idea,menghubung kait, merumus, Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar, Membaca, Menulis Kecerdasan Pelbagai : Verbal & Linguistik, , interpersonal, Intrapersonal,muzik Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah pernah mengalami peristiwa berkelah bersama keluarga Bahan Bantu Belajar : Gambar( berkelah di tepi pantai), Kad perkataan, Petikan,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Isi Pelajaran BBB: Gambar Berkelah bersama keluarga Soalan; -Apakah yang dapat kamu perhatikan dalam gambar ini? Aktiviti P&P Set Induksi ( 5 minit ) Guru mempamerkan gambar sebuah keluarga berkelah di tepi pantai. Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang dipamerkan Catatan KB menghubungkait BCB mendengar dengan teliti Teknik bersoal jawab KP interpersonal Keluarga harmoni hidup diberkati Langkah 1( 10 minit ) Aktiviti 1 Guru mengedarkan petikan kepada murid. Murid membaca berdasarkan petikan. Aktiviti 2 Guru membuat ulasan tentang petikan yang dibaca. , Ilmu: Pendidikan Moral KB: merumus BCB: mendengar aktif, Kemahiram membaca Teknik Mekanis KP:apersonal Nilai: kasih sayang Ilmu: Kajian Langkah 2( 15 minit ) Aktiviti 1 BBB ; -Guru mempamer gambar - pantai, tepi sungai, Murid membaca surat khabar secara mentalis KP: intrapersonal Aktiviti 2 Guru mengedarkan petikan keratan surat khabar. BCB: mencatat, Teknik bercerita Tempatan KB: Menjana idea

Guru meminta murid mencari isi-isi penting berdasarkan petikan surat khabar tersebut.

Nilai: Hormatmenghormati ngBBB: -Gambar -lembaran petikan

Guru membuat ulasan tentang isi yang diperoleh oleh murid.

Langkah 3( 10 minit ) Mencari isi penting Aktiviti 1 Aktiviti kumpulan ; Guru meminta murid mencari isi-isi penting berdasarkan petikan yang di beri, Murid mencatat isi 5 isi penting

KB: Menjana idea KP: Verbal & Linguistik, BCB; kemahiran mencatat Isi penting

Aktiviti kumpulan

Langkah 4( 15 minit )

KB Menjana idea KBCB: KP: intrapersonal BBB: Lembaran kerja

Membaca isi isi penting Aktiviti 1 Aktiviti Penulisan Guru meminta murid membaca isi-isi penting yang diperoleh Setiap kumpulan membentangkan isiisi penting. Guru membuat ulasan; -Apakah kebaikan berkelah bersama keluarga BBB: menyanyi lagu Guru membuat ulasan tangan Penutup ( 5 minit)

KB: merumus Ilmu: Kajian

Nyanyian kalau rasa gembira tepuk Tempatan KP: muzik

TUGASAN 2 : Kemahiran Membaca Cuti Hujung Tahun Bersama Keluarga

Cuti sepatutnya dirancang supaya kita mendapat memanfaatkannya dengan baik. Salah satu perkara yang patut dipertimbangkan ialah bagaimana masa cuti ini boleh mengeratkan ikatan kekeluargaan. Bagi ibu bapa yang bekerja, semasa anakanak bercuti inilah peluang untuk bersama-sama mereka dengan lebih mesra lagi. Untuk bersama-sama anak-anak tidak semesti dilakukan dengan pergi bercuti ke tempat-tempat percutian atau peranginan ke luar negeri . Malah di rumah juga boleh dilakukan berbagai aktiviti bersama sepanjang satu hari bercuti. Masa yang lain hendaklah diisikan dengan aktiviti yang melibatkan semua orang; ibu, bapa dan semua anak-anak. Sebenarnya jika kita pandai mengatur masa dan aktiviti harian, memang banyak yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga yang boleh mengeratkan ikatan kekeluargaan. Selain merapatkan hubungan ibu bapa dengan anak-anak, ikatan persaudaraan antara adik-beradik, biras dan sepupu juga boleh terus disemai. Memancangkan dewasa ini dengan masalah disiplin pelajar dan gejala sosial yang berleluasa dalam kalangan remaja salah satu cara untuk mengatasinya ialah dengan memperkukuhkan institusi keluarga. Jika setiap keluarga itu dianggotai oleh ahli yang baik sudah tentu akan menjurus kepada membentuk satu masyarakat yang harmoni.

Contoh soalan tambahan 1. Apakah aktiviti yang boleh kita lakukan ketika bercuti ? . 2. Mengapakah kita perlu merancang cuti terlebih dahulu ? 3. Apakah kelebihannya jika kita bijak mengatur masa ? . 4. Bagaimanakah membentuk satu masyarakat yang harmoni ? .. 5. Berikan maksud ungkapan ikatan kekeluargaan .

Idea keseluruhan

Merancang dan mengurus cuti hujung tahun supaya menjadi satu percutian yang bermakna.

Idea Utama Mengerat hubungan kekeluargaan. Menghargai masa lapang

Idea sampingan

Mengatasi masalah disiplin pelajar dalam masyarakat.

Merancang cuti bersama ahli keluarga.