Anda di halaman 1dari 214

25

DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya
sehingga dapat tersusunnya “Buku Data Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester I Tahun
2022”. Buku ini disusun dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 5
tahun 2010 tentang profil perkembangan Kependudukan serta Permendagri Nomor 68 tahun 2012
tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini memuat
pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi
Kependudukan sehingga dapat kami selesaikan tepat waktunya.
Pada Pasal 7 Ayat 1 huruf G pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa
penyajian data kependudukan berskala Kabupaten / Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
470/735/SJ tanggal 13 Februari 2013 tentang penyajian dan pemanfaatan data kependudukan yang
menjelaskan tentang mekanisme konsolidasi dan proses penyajian Data Kependudukan untuk
menghindari perbedaan Data Kependudukan, maka Data Kependudukan untuk kebutuhan regular yang
disajikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah
Data Kependudukan yang diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang
diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.
Adapun Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Pasal 54 Ayat 4 antara lain Untuk :
1. Pelayanan Publik
2. Perencanaan Pembangunan
3. Alokasi Anggaran
4. Pembangunan Demokrasi
5. Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal
Berdasarkan hasil konsolidasi pada Semester I Tahun 2022 diperoleh Data Kependudukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Sebesar 232.226 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 76.485
kepala keluarga.

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
Sangat disadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang memerlukan
penyempurnaan lebih lanjut oleh karena itu, saran dan kritik terhadap buku ini sangat diharapkan, guna
penyempurnaannya. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tinginya kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan, baik moril, material dan kerjasama yang baik, demi kelancaran penyusunan
buku ini.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

TONY FITRIADY, S.STP, M.Si

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DATA PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DATA PENDUDUK KECAMATAN

KECAMATAN DANAU PANGGANG

KECAMATAN BABIRIK

KECAMATAN SUNGAI PANDAN

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

KECAMATAN AMUNTAI UTARA

KECAMATAN BANJANG

KECAMATAN HAUR GADING

KECAMATAN PAMINGGIR

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
DATA PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

GAMBARAN PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
SEMESTER I 2022

76.485

116.271

115.955

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PER KECAMATAN SEMESTER I TAHUN 2022

JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 630801 DANAU PANGGANG 10.630 10.399 21.029


2 630802 BABIRIK 10.087 9.875 19.962
3 630803 SUNGAI PANDAN 14.327 14.421 28.748
4 630804 AMUNTAI SELATAN 15.614 15.429 31.043
5 630805 AMUNTAI TENGAH 25.612 25.698 51.310
6 630806 AMUNTAI UTARA 10.562 10.733 21.295
7 630807 BANJANG 9.456 9.236 18.692
8 630808 HAUR GADING 8.175 8.504 16.679
9 630809 PAMINGGIR 4.175 4.048 8.223
10 630810 SUNGAI TABUKAN 7.633 7.612 15.245
JUMLAH 116.271 115.955 232.226

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
GRAFIK PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PENDUDUK HULU SUNGAI UTARA


SEMESTER I TAHUN 2022
60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

-
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

DANAU PANGGANG BABIRIK SUNGAI PANDAN AMUNTAI SELATAN AMUNTAI TENGAH


AMUNTAI UTARA BANJANG HAUR GADING PAMINGGIR SUNGAI TABUKAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH KEPALA KELUARGA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PER KECAMATAN SEMESTER I TAHUN 2022
JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH KECAMATAN
KELUARGA
1 2 3 4

1 630801 DANAU PANGGANG 6.860


2 630802 BABIRIK 6.631
3 630803 SUNGAI PANDAN 9.662
4 630804 AMUNTAI SELATAN 10.061
5 630805 AMUNTAI TENGAH 16.818
6 630806 AMUNTAI UTARA 7.088
7 630807 BANJANG 6.163
8 630808 HAUR GADING 5.523
9 630809 PAMINGGIR 2.662
10 630810 SUNGAI TABUKAN 5.017
JUMLAH 76.485

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH WAJIB KTP
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PER KECAMATAN SEMESTER I TAHUN 2022

NO. KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH WAJIB KTP

1 2 3 4
1 630801 DANAU PANGGANG 15.217
2 630802 BABIRIK 14.386
3 630803 SUNGAI PANDAN 20.997
4 630804 AMUNTAI SELATAN 22.401
5 630805 AMUNTAI TENGAH 37.376
6 630806 AMUNTAI UTARA 15.766
7 630807 BANJANG 13.682
8 630808 HAUR GADING 12.235
9 630809 PAMINGGIR 5.965
10 630810 SUNGAI TABUKAN 11.029
JUMLAH 169.054

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
GRAFIK KEPALA KELUARGA DAN WAJIB KTP
PER KECAMATAN SEMESTER I TAHUN 2022

JUMLAH KEPALA KELUARGA


18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
AMUNTAI TENGAH
BABIRIK

AMUNTAI UTARA
SUNGAI PANDAN

AMUNTAI SELATAN

SUNGAI TABUKAN
DANAU PANGGANG

BANJANG

HAUR GADING

PAMINGGIR
630801 630802 630803 630804 630805 630806 630807 630808 630809 630810

JUMLAH WAJIB KTP


40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
AMUNTAI TENGAH
BABIRIK

AMUNTAI UTARA
AMUNTAI SELATAN
SUNGAI PANDAN

SUNGAI TABUKAN
DANAU PANGGANG

BANJANG

HAUR GADING

PAMINGGIR

630801 630802 630803 630804 630805 630806 630807 630808 630809 630810

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT UMUR TUNGGAL SEMESTER I TAHUN 2022
USIA L P JUMLAH   USIA L P JUMLAH
1 2 3 4   1 2 3 4

0 984 833 1.817   33 1.811 1.830 3.641


1 1.729 1.484 3.213   34 1.855 1.762 3.617
2 1.955 1.716 3.671   35 1.967 1.894 3.861
3 1.979 1.872 3.851   36 1.895 1.906 3.801
4 2.099 1.879 3.978   37 1.816 1.799 3.615
5 1.990 1.900 3.890   38 1.736 1.747 3.483
6 1.953 1.857 3.810   39 1.753 1.779 3.532
7 2.058 1.965 4.023   40 1.705 1.719 3.424
8 2.072 1.970 4.042   41 1.868 1.851 3.719
9 2.171 1.976 4.147   42 1.847 1.780 3.627
10 2.244 2.113 4.357   43 1.606 1.576 3.182
11 2.123 2.009 4.132   44 1.529 1.652 3.181
12 2.178 2.009 4.187   45 1.590 1.693 3.283
13 2.067 1.913 3.980   46 1.701 1.766 3.467
14 2.034 2.026 4.060   47 1.610 1.675 3.285
15 2.054 1.974 4.028   48 1.480 1.611 3.091
16 1.992 1.854 3.846   49 1.513 1.596 3.109
17 2.085 1.994 4.079   50 1.401 1.477 2.878
18 2.190 1.977 4.167   51 1.513 1.550 3.063
19 2.255 2.114 4.369   52 1.496 1.565 3.061
20 2.050 1.992 4.042   53 1.261 1.359 2.620
21 2.073 2.074 4.147   54 1.207 1.288 2.495
22 2.224 2.080 4.304   55 1.097 1.280 2.377
23 1.880 1.758 3.638   56 1.231 1.326 2.557
24 1.918 1.669 3.587   57 1.101 1.264 2.365
25 1.797 1.596 3.393   58 987 1.058 2.045
26 1.901 1.616 3.517   59 916 1.000 1.916
27 1.959 1.701 3.660   60 835 977 1.812
28 1.946 1.748 3.694   61 953 1.166 2.119
29 1.988 1.854 3.842   62 911 1.106 2.017
30 1.913 1.830 3.743   63 725 863 1.588
31 1.887 1.763 3.650   64 598 722 1.320
32 2.024 1.935 3.959   65 613 730 1.343
  JUMLAH 111.899 109.418 221.317

USIA L P JUMLAH   USIA L P JUMLAH


1 2 3 4   1 2 3 4

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
66 606 742 1.348   99 0 5 5
67 529 596 1.125   100 1 4 5
68 427 481 908   101 2 1 3
69 391 436 827   102 0 1 1
70 330 437 767   103 1 0 1
71 323 576 899   104 0 1 1
72 281 454 735   105 1 0 1
73 224 321 545   106 0 1 1
74 155 299 454   107 0 0 0
75 164 314 478   108 0 0 0
76 174 354 528   109 1 0 1
77 121 215 336   110 0 0 0
78 97 166 263   111 0 0 0
79 130 173 303   112 0 0 0
80 102 171 273   113 0 0 0
81 73 196 269   114 0 0 0
82 52 141 193   115 0 1 1
83 30 79 109   116 0 0 0
84 28 73 101   117 0 0 0
85 27 59 86   118 0 0 0
86 26 44 70   119 0 0 0
87 15 26 41   120 0 0 0
88 11 24 35   121 0 0 0
89 7 20 27   122 0 0 0
90 15 34 49   123 0 0 0
91 9 30 39   124 0 0 0
92 7 11 18   125 0 0 0
93 4 11 15   126 0 0 0
94 3 5 8   127 0 0 0
95 5 9 14   128 0 0 0
96 0 10 10   129 0 0 0
97 0 9 9   130 0 0 0
98 1 6 7   131 0 0 0
  JUMLAH 4.373 6.536 10.909

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT USIA SEKOLAH SEMESTER I TAHUN 2022

KELOMPOK UMUR
NO. KECAMATAN 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DANAU PANGGANG 543 481 1.173 1.104 577 578 604 531
2 BABIRIK 547 531 1.161 1.018 558 541 536 501
3 SUNGAI PANDAN 799 716 1.597 1.446 738 678 740 756
4 AMUNTAI SELATAN 842 748 1.720 1.610 872 782 845 771
5 AMUNTAI TENGAH 1.300 1.262 2.839 2.714 1.353 1.361 1.384 1.305
6 AMUNTAI UTARA 538 476 1.125 1.062 531 495 585 538
7 BANJANG 468 447 1.014 970 477 484 503 499
8 HAUR GADING 402 387 900 879 432 406 411 344
9 PAMINGGIR 223 204 457 439 232 217 243 245
10 SUNGAI TABUKAN 380 384 860 800 385 371 416 335
JUMLAH 6.042 5.636 12.846 12.042 6.155 5.913 6.267 5.825

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT PENDIDIKAN SEMESTER I TAHUN 2022
PENDIDIKAN
NO TAMAT
KECAMATAN TIDAK /
BELUM SD/ SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. BELUM
TAMAT SD SEDERAJA SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH
T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DANAU PANGGANG 6.024 3.148 7.743 2.406 1.279 46 39 337 6 1

2 BABIRIK 5.940 3.174 6.609 2.306 1.279 81 56 512 4 1

3 SUNGAI PANDAN 7.185 3.891 8.733 4.192 3.044 248 183 1.235 36 1

4 AMUNTAI SELATAN 6.971 4.211 9.972 4.290 3.460 191 249 1.605 91 3

5 AMUNTAI TENGAH 13.310 5.673 12.923 6.727 8.177 378 551 3.357 210 4

6 AMUNTAI UTARA 5.523 2.623 6.785 2.913 2.347 143 102 838 21 0

7 BANJANG 4.843 2.623 6.502 2.338 1.744 99 50 482 11 0

8 HAUR GADING 4.446 1.853 6.090 1.844 1.558 81 100 684 23 0

9 PAMINGGIR 2.262 1.386 3.124 880 443 17 18 92 1 0

10 SUNGAI TABUKAN 3.982 2.823 5.347 1.747 893 56 41 349 7 0

JUMLAH 60.486 31.405 73.828 29.643 24.224 1.340 1.389 9.491 410 10

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
 Laki – Laki
P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
No.  KECAMATAN TIDAK /
BELUM
TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOM DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM SD/
TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT A II III I II III
SEKOLAH SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DANAU PANGGANG 3.054 1.590 3.785 1.246 791 19 13 128 3 1

2 BABIRIK 3.073 1.542 3.335 1.162 698 38 22 215 2 0

3 SUNGAI PANDAN 3.719 1.981 4.033 2.183 1.682 102 65 536 25 1

4 AMUNTAI SELATAN 3.649 2.120 4.810 2.264 1.798 70 107 735 59 2

5 AMUNTAI TENGAH 6.777 2.964 6.242 3.366 4.243 145 212 1.514 146 3

6 AMUNTAI UTARA 2.848 1.300 3.173 1.509 1.256 58 42 361 15 0

7 BANJANG 2.454 1.334 3.104 1.266 1.021 40 15 214 8 0

8 HAUR GADING 2.244 963 2.708 1.011 853 30 41 313 12 0

9 PAMINGGIR 1.138 718 1.565 449 245 6 6 47 1 0

10 SUNGAI TABUKAN 2.017 1.427 2.588 890 497 34 15 159 6 0

JUMLAH 30.973 15.939 35.343 15.346 13.084 542 538 4.222 277 7

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
 Perempuan
P E N D I D I K A N (Perempuan)
 No
KECAMATAN TIDAK / BELUM TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA
STRAT
STRATA STRATA
. BELUM TAMAT SD/ A
SEDERAJAT SEDERAJAT II III II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DANAU PANGGANG 2.970 1.558 3.958 1.160 488 27 26 209 3 0

2 BABIRIK 2.867 1.632 3.274 1.144 581 43 34 297 2 1

3 SUNGAI PANDAN 3.466 1.910 4.700 2.009 1.362 146 118 699 11 0

4 AMUNTAI SELATAN 3.322 2.091 5.162 2.026 1.662 121 142 870 32 1

5 AMUNTAI TENGAH 6.533 2.709 6.681 3.361 3.934 233 339 1.843 64 1

6 AMUNTAI UTARA 2.675 1.323 3.612 1.404 1.091 85 60 477 6 0

7 BANJANG 2.389 1.289 3.398 1.072 723 59 35 268 3 0

8 HAUR GADING 2.202 890 3.382 833 705 51 59 371 11 0

9 PAMINGGIR 1.124 668 1.559 431 198 11 12 45 0 0

10 SUNGAI TABUKAN 1.965 1.396 2.759 857 396 22 26 190 1 0

JUMLAH 29.513 15.466 38.485 14.297 11.140 798 851 5.269 133 3

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT PEKERJAAN SEMESTER I TAHUN 2022
BELUM_ AGAMA_
APARATUR TENAGA_ PERTANIAN_ PELAJAR_ TENAGA_ PEN
NO TIDAK_ WIRA NELAYA DAN_ LAINNY
KECAMATAN BEKERJ
_ PEJABAT_ PENGAJA
SWASTA
PETERNAKA
N KEPER
MAHASISW KESEHATA SIUNA
A
. NEGARA R N A N N
A CAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 DANAU PANGGANG 6.208 178 87 5.555 1.729 316 3 2.928 8 15 4.002

2 BABIRIK 5.888 284 46 3.814 3.140 278 3 2.788 9 26 3.686

3 SUNGAI PANDAN 8.141 828 69 7.600 3.641 15 1 3.978 57 148 4.270

4 AMUNTAI SELATAN 7.536 1.068 104 9.337 2.023 36 6 5.952 39 110 4.832

5 AMUNTAI TENGAH 14.470 2.715 234 15.907 1.659 30 5 7.720 99 447 8.024

6 AMUNTAI UTARA 5.718 484 69 5.911 2.615 3 9 3.232 16 73 3.165

7 BANJANG 5.126 341 17 5.434 2.029 9 5 2.745 11 36 2.939

8 HAUR GADING 4.723 384 49 4.493 2.146 15 5 2.285 16 38 2.525

9 PAMINGGIR 2.390 48 33 1.532 101 1.040 1 1.206 1 1 1.870

10 SUNGAI TABUKAN 4.348 161 25 4.847 1.410 11 0 2.223 5 22 2.193

JUMLAH 64.548 6.491 733 64.430 20.493 1.753 38 35.057 261 916 37.506

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
 Laki – Laki
AGAMA
BELUM_ APARATUR_ PERTANIAN_ PELAJAR_
NO TENAGA_ WIRA NELAYA _DAN_ TENAGA_ PEN
KECAMATAN TIDAK_ PEJABAT_ PETERNAKA MAHASISW LAINNYA
. BEKERJA NEGARA
PENGAJAR SWASTA
N
N KEPER
A
KESEHATAN SIUNAN
CAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 DANAU PANGGANG 3.252 94 55 4.128 1.007 299 3 1.779 1 10 2

2 BABIRIK 3.131 154 19 3.064 1.822 255 3 1.613 1 19 6

3 SUNGAI PANDAN 4.294 410 29 5.362 1.855 13 1 2.251 14 97 1

4 AMUNTAI SELATAN 3.963 554 34 6.670 975 34 5 3.284 10 82 3

5 AMUNTAI TENGAH 7.417 1.418 82 11.137 865 28 5 4.354 34 269 3

6 AMUNTAI UTARA 2.997 258 19 4.242 1.185 2 9 1.800 2 48 0

7 BANJANG 2.652 195 9 3.981 990 8 5 1.583 2 27 4

8 HAUR GADING 2.432 225 19 3.116 1.013 11 4 1.319 4 26 6

9 PAMINGGIR 1.229 30 8 1.181 88 922 1 714 0 1 1

10 SUNGAI TABUKAN 2.278 88 11 3.152 793 11 0 1.280 1 19 0

JUMLAH 33.645 3.426 285 46.033 10.593 1.583 36 19.977 69 598 26

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
 Perempuan
BELUM_ AGAMA
APARATUR TENAGA_ PERTANIAN_ PELAJAR_ TENAGA_ PEN
NO TIDAK_ WIRA NELAYA _DAN_ LAINNY
KECAMATAN _ PEJABAT_ PENGAJA PETERNAKA MAHASISW KESEHATA SIUNA
. BEKERJ
NEGARA R
SWASTA
N
N KEPER
A N N
A
A CAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 DANAU PANGGANG 2.956 84 32 1.427 722 17 0 1.149 7 5 4.000

2 BABIRIK 2.757 130 27 750 1.318 23 0 1.175 8 7 3.680

3 SUNGAI PANDAN 3.847 418 40 2.238 1.786 2 0 1.727 43 51 4.269

4 AMUNTAI SELATAN 3.573 514 70 2.667 1.048 2 1 2.668 29 28 4.829

5 AMUNTAI TENGAH 7.053 1.297 152 4.770 794 2 0 3.366 65 178 8.021

6 AMUNTAI UTARA 2.721 226 50 1.669 1.430 1 0 1.432 14 25 3.165

7 BANJANG 2.474 146 8 1.453 1.039 1 0 1.162 9 9 2.935

8 HAUR GADING 2.291 159 30 1.377 1.133 4 1 966 12 12 2.519

9 PAMINGGIR 1.161 18 25 351 13 118 0 492 1 0 1.869

10 SUNGAI TABUKAN 2.070 73 14 1.695 617 0 0 943 4 3 2.193

JUMLAH 30.903 3.065 448 18.397 9.900 170 2 15.080 192 318 37.480

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT AGAMA SEMESTER I TAHUN 2022
NO AGAMA JUMLA
KECAMATAN KHONG- KEPECAYAA
. ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA H
HUCU N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DANAU PANGGANG 21.029 0 0 0 0 0 0 21.029


2 BABIRIK 19.960 0 0 0 0 0 2 19.962
3 SUNGAI PANDAN 28.739 2 3 0 4 0 0 28.748
4 AMUNTAI SELATAN 31.018 21 4 0 0 0 0 31.043
5 AMUNTAI TENGAH 51.247 32 5 22 4 0 0 51.310
6 AMUNTAI UTARA 21.288 1 6 0 0 0 0 21.295
7 BANJANG 18.674 13 5 0 0 0 0 18.692
8 HAUR GADING 16.664 11 4 0 0 0 0 16.679
9 PAMINGGIR 8.223 0 0 0 0 0 0 8.223
10 SUNGAI TABUKAN 15.244 1 0 0 0 0 0 15.245
JUMLAH 232.086 81 27 22 8 0 2 232.226

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
 Laki-Laki

NO A G A M A (Laki-Laki)
KECAMATAN KHONG- KEPECAYAA JUMLAH
. ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DANAU PANGGANG 10.630 0 0 0 0 0 0 10.630


2 BABIRIK 10.085 0 0 0 0 0 2 10.087
3 SUNGAI PANDAN 14.320 2 3 0 2 0 0 14.327
4 AMUNTAI SELATAN 15.602 10 2 0 0 0 0 15.614
5 AMUNTAI TENGAH 25.578 18 3 11 2 0 0 25.612
6 AMUNTAI UTARA 10.558 1 3 0 0 0 0 10.562
7 BANJANG 9.446 7 3 0 0 0 0 9.456
8 HAUR GADING 8.166 6 3 0 0 0 0 8.175
9 PAMINGGIR 4.175 0 0 0 0 0 0 4.175
10 SUNGAI TABUKAN 7.632 1 0 0 0 0 0 7.633
JUMLAH 116.192 45 17 11 4 0 2 116.271

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
 Perempuan
A G A M A (Perempuan)
NO. KECAMATAN KHONG- KEPECAYAA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DANAU PANGGANG 10.399 0 0 0 0 0 0 10.399


2 BABIRIK 9.875 0 0 0 0 0 0 9.875
3 SUNGAI PANDAN 14.419 0 0 0 2 0 0 14.421
4 AMUNTAI SELATAN 15.416 11 2 0 0 0 0 15.429
5 AMUNTAI TENGAH 25.669 14 2 11 2 0 0 25.698
6 AMUNTAI UTARA 10.730 0 3 0 0 0 0 10.733
7 BANJANG 9.228 6 2 0 0 0 0 9.236
8 HAUR GADING 8.498 5 1 0 0 0 0 8.504
9 PAMINGGIR 4.048 0 0 0 0 0 0 4.048
10 SUNGAI TABUKAN 7.612 0 0 0 0 0 0 7.612
JUMLAH 115.894 36 10 11 4 0 0 115.955

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT GOLONGAN DARAH SEMESTER I TAHUN 2022

GOLONGAN DARAH
NO. KECAMATAN A B AB O JUMLAH
A B AB O
A B AB O PLU PLU PLU MI TDK TH
MIN MIN MIN PLUS
S S S N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 DANAU PANGGANG 64 98 22 103 5 1 3 1 0 0 1 6 20.725 21.029


2 BABIRIK 168 190 39 228 2 0 2 0 0 1 5 12 19.315 19.962
3 SUNGAI PANDAN 710 1.179 299 1.277 6 1 5 0 5 0 1 7 25.258 28.748
4 AMUNTAI SELATAN 546 955 242 1.010 3 0 7 1 0 2 3 10 28.264 31.043
5 AMUNTAI TENGAH 1.735 2.926 747 3.076 4 0 12 3 6 2 14 27 42.758 51.310
6 AMUNTAI UTARA 307 458 127 508 7 0 3 1 0 0 5 6 19.873 21.295
7 BANJANG 206 300 78 353 6 2 7 2 3 0 9 11 17.715 18.692
8 HAUR GADING 314 363 95 352 4 0 1 0 1 1 4 4 15.540 16.679
9 PAMINGGIR 69 45 25 76 2 0 0 0 1 0 0 5 8.000 8.223
10 SUNGAI TABUKAN 190 284 85 313 1 0 1 1 1 1 3 9 14.356 15.245
4.30 1.75
JUMLAH 6.798 7.296 40 4 41 9 17 7 45 97 211.804 232.226
9 9

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT USIA 0-18 TAHUN SEMESTER I TAHUN 2022

UMUR 0-18 TAHUN


KODE
NO. KECAMATAN
WILAYAH PEREMPUA
LAKI LAKI JUMLAH
N
1 2 3 4 5 6

1 630801 DANAU PANGGANG 3.510 3.258 6.768


2 630802 BABIRIK 3.380 3.042 6.422
3 630803 SUNGAI PANDAN 4.705 4.294 8.999
4 630804 AMUNTAI SELATAN 5.206 4.805 10.011
5 630805 AMUNTAI TENGAH 8.297 7.862 16.159
6 630806 AMUNTAI UTARA 3.382 3.084 6.466
7 630807 BANJANG 2.992 2.867 5.859
8 630808 HAUR GADING 2.598 2.475 5.073
9 630809 PAMINGGIR 1.370 1.304 2.674
10 630810 SUNGAI TABUKAN 2.517 2.330 4.847
JUMLAH 37.957 35.321 73.278

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
DATA PENDUDUK
PER
KECAMATAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DANAU PANGGANG


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH
PEREMPUA
LAKI LAKI
N
1 2 3 4 5 6

1 6308012003 SUNGAI NAMANG 587 564 1.151


2 6308012004 DANAU PANGGANG 1.163 1.150 2.313
3 6308012008 PANDAMAAN 903 893 1.796
4 6308012009 BARU 683 622 1.305
5 6308012010 BITIN 879 871 1.750
6 6308012011 MANARAP 684 658 1.342
7 6308012012 PARARAIN 555 546 1.101
8 6308012013 TELAGA MAS 573 560 1.133
9 6308012015 DARUSSALAM 562 531 1.093
10 6308012016 SARANG BURUNG 516 502 1.018
11 6308012017 LONGKONG 545 535 1.080
12 6308012019 RINTISAN 285 280 565
13 6308012020 PALUKAHAN 690 686 1.376
14 6308012021 TELUK MESJID 798 838 1.636
15 6308012022 SUNGAI PANANGAH 465 429 894
16 6308012023 MANARAP HULU 742 734 1.476

JUMLAH 10.630 10.399 21.029

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

NO KODE JUMLAH KEPALA


DESA JUMLAH WAJIB KTP 
. WILAYAH KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308012003 SUNGAI NAMANG 804 371

2 6308012004 DANAU PANGGANG 1.679 773

3 6308012008 PANDAMAAN 1.298 587

4 6308012009 BARU 920 401

5 6308012010 BITIN 1.334 612

6 6308012011 MANARAP 1.006 439

7 6308012012 PARARAIN 807 354

8 6308012013 TELAGA MAS 789 360

9 6308012015 DARUSSALAM 803 357

10 6308012016 SARANG BURUNG 746 344

11 6308012017 LONGKONG 754 336

12 6308012019 RINTISAN 388 197

13 6308012020 PALUKAHAN 991 448

14 6308012021 TELUK MESJID 1.189 528

15 6308012022 SUNGAI PANANGAH 640 284

16 6308012023 MANARAP HULU 1.069 469

JUMLAH 15.217 6.860

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH   USIA L P JUMLAH
1 2 3 4   1 2 3 4

0 76 69 145   33 168 163 331


1 160 139 299   34 179 169 348
2 194 170 364   35 194 160 354
3 183 186 369   36 166 193 359
4 188 154 342   37 135 161 296
5 190 151 341   38 147 161 308
6 165 176 341   39 158 166 324
7 202 177 379   40 142 136 278
8 192 153 345   41 187 169 356
9 182 194 376   42 178 162 340
10 229 204 433   43 134 145 279
11 182 193 375   44 137 144 281
12 186 183 369   45 136 140 276
13 185 171 356   46 141 131 272
14 198 195 393   47 134 173 307
15 194 212 406   48 151 156 307
16 196 161 357   49 139 140 279
17 205 200 405   50 118 120 238
18 203 170 373   51 128 155 283
19 225 214 439   52 123 132 255
20 214 179 393   53 123 140 263
21 207 187 394   54 123 112 235
22 219 200 419   55 90 112 202
23 189 154 343   56 101 99 200
24 173 143 316   57 102 83 185
25 174 125 299   58 70 77 147
26 175 156 331   59 63 80 143
27 192 167 359   60 63 87 150
28 228 170 398   61 70 98 168
29 185 165 350   62 76 91 167
30 180 166 346   63 51 67 118
31 217 156 373   64 42 63 105
32 207 199 406   65 51 43 94
  JUMLAH 10.315 9.867 20.182

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
USIA L P JUMLAH   USIA L P JUMLAH
1 2 3 4   1 2 3 4

66 47 61 108   99 0 2 2
67 39 54 93   100 0 0 0
68 32 28 60   101 0 1 1
69 27 28 55   102 0 0 0
70 20 33 53   103 1 0 1
71 27 48 75   104 0 0 0
72 23 38 61   105 0 0 0
73 17 25 42   106 0 0 0
74 8 34 42   107 0 0 0
75 13 23 36   108 0 0 0
76 7 32 39   109 1 0 1
77 12 18 30   110 0 0 0
78 5 15 20   111 0 0 0
79 5 17 22   112 0 0 0
80 7 7 14   113 0 0 0
81 5 13 18   114 0 0 0
82 1 7 8   115 0 1 1
83 2 5 7   116 0 0 0
84 3 6 9   117 0 0 0
85 2 6 8   118 0 0 0
86 1 5 6   119 0 0 0
87 1 6 7   120 0 0 0
88 0 2 2   121 0 0 0
89 0 3 3   122 0 0 0
90 1 6 7   123 0 0 0
91 3 3 6   124 0 0 0
92 1 1 2   125 0 0 0
93 2 0 2   126 0 0 0
94 0 0 0   127 0 0 0
95 2 1 3   128 0 0 0
96 0 3 3   129 0 0 0
97 0 0 0   130 0 0 0
98 0 0 0   131 0 0 0
  JUMLAH 315 532 847

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 SUNGAI NAMANG 42 36 63 63 27 39 28 27
2 DANAU PANGGANG 59 54 126 136 57 63 72 48
3 PANDAMAAN 39 45 105 100 64 40 52 45
4 BARU 38 29 76 75 43 33 39 35
5 BITIN 31 43 91 66 43 42 40 37
6 MANARAP 25 34 80 58 34 34 38 34
7 PARARAIN 24 27 56 63 33 28 31 29
8 TELAGA MAS 32 23 77 70 27 36 32 29
9 DARUSSALAM 28 14 57 57 29 33 36 23
10 SARANG BURUNG 22 13 48 52 30 25 29 30
11 LONGKONG 31 21 64 73 29 28 24 35
12 RINTISAN 18 18 30 30 14 21 15 13
13 PALUKAHAN 37 28 88 62 30 42 41 36
14 TELUK MESJID 38 40 84 92 50 47 56 42
15 SUNGAI PANANGAH 34 17 54 27 27 33 25 27
16 MANARAP HULU 45 39 74 80 40 34 46 41
JUMLAH 543 481 1.173 1.104 577 578 604 531

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO TIDAK / TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOM DIPLOM
DESA BELUM BELUM SD / STRATA STRATA STRATA
. SEDERAJA SEDERAJA A A
SEKOLA TAMAT SD SEDERAJA I II III
T T II III
H T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI NAMANG 340 159 451 130 58 0 1 12 0 0


2 DANAU PANGGANG 701 312 871 220 162 6 5 36 0 0
3 PANDAMAAN 524 249 622 198 147 8 7 38 3 0
4 BARU 384 206 481 135 81 0 0 18 0 0
5 BITIN 414 223 644 250 145 8 8 57 1 0
6 MANARAP 337 147 468 201 126 5 2 55 1 0
7 PARARAIN 310 173 449 112 41 1 1 14 0 0
8 TELAGA MAS 363 158 359 180 57 0 1 14 0 1
9 DARUSSALAM 312 230 332 137 59 3 1 19 0 0
10 SARANG BURUNG 305 161 397 97 46 2 1 9 0 0
11 LONGKONG 332 138 502 76 26 1 0 5 0 0
12 RINTISAN 163 145 201 24 19 1 2 10 0 0
13 PALUKAHAN 405 235 515 130 69 2 2 18 0 0
14 TELUK MESJID 442 236 618 205 103 7 4 21 0 0
15 SUNGAI PANANGAH 261 172 301 100 53 1 2 4 0 0
16 MANARAP HULU 431 204 532 211 87 1 2 7 1 0
JUMLAH 6.024 3.148 7.743 2.406 1.279 46 39 337 6 1

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

 Laki - Laki
P E N D I D I K A N (LAKI-LAKI)

NO. DESA TIDAK / TAMAT SLTP /


BELUM SLTA / DIPLOMA DIPLOMA
BELUM SD / SEDERAJA STRATA I STRATA II STRATA III
TAMAT SD SEDERAJAT II III
SEKOLAH SEDERAJAT T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI NAMANG 165 78 230 73 35 0 1 5 0 0


2 DANAU PANGGANG 337 163 436 119 93 3 1 11 0 0
3 PANDAMAAN 252 128 315 99 89 3 3 12 2 0
4 BARU 209 108 244 68 47 0 0 7 0 0
5 BITIN 219 125 292 128 86 3 3 23 0 0
6 MANARAP 180 77 230 96 74 3 0 23 1 0
7 PARARAIN 148 91 221 62 29 0 0 4 0 0
8 TELAGA MAS 172 85 188 83 37 0 0 7 0 1
9 DARUSSALAM 162 110 175 77 31 0 1 6 0 0
10 SARANG BURUNG 156 74 189 58 33 2 0 4 0 0
11 LONGKONG 166 68 244 45 19 1 0 2 0 0
12 RINTISAN 83 73 94 20 10 0 1 4 0 0
13 PALUKAHAN 220 104 252 64 43 1 0 6 0 0
14 TELUK MESJID 218 117 281 101 69 2 3 7 0 0
15 SUNGAI PANANGAH 146 86 145 53 32 0 0 3 0 0
16 MANARAP HULU 221 103 249 100 64 1 0 4 0 0
JUMLAH 3.054 1.590 3.785 1.246 791 19 13 128 3 1

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

 Perempuan

P E N D I D I K A N ( PEREMPUAN )

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT


SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA
BELUM TAMAT SD / STRATA I STRATA II STRATA III
SEDERAJAT SEDERAJAT II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI NAMANG 175 81 221 57 23 0 0 7 0 0


2 DANAU PANGGANG 364 149 435 101 69 3 4 25 0 0
3 PANDAMAAN 272 121 307 99 58 5 4 26 1 0
4 BARU 175 98 237 67 34 0 0 11 0 0
5 BITIN 195 98 352 122 59 5 5 34 1 0
6 MANARAP 157 70 238 105 52 2 2 32 0 0
7 PARARAIN 162 82 228 50 12 1 1 10 0 0
8 TELAGA MAS 191 73 171 97 20 0 1 7 0 0
9 DARUSSALAM 150 120 157 60 28 3 0 13 0 0
10 SARANG BURUNG 149 87 208 39 13 0 1 5 0 0
11 LONGKONG 166 70 258 31 7 0 0 3 0 0
12 RINTISAN 80 72 107 4 9 1 1 6 0 0
13 PALUKAHAN 185 131 263 66 26 1 2 12 0 0
14 TELUK MESJID 224 119 337 104 34 5 1 14 0 0
15 SUNGAI PANANGAH 115 86 156 47 21 1 2 1 0 0
16 MANARAP HULU 210 101 283 111 23 0 2 3 1 0
JUMLAH 2.970 1.558 3.958 1.160 488 27 26 209 3 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


BELUM APARATUR PER TANIAN AGAMA PELAJAR_ TENAGA_
NO TENAGA_ WIRASW
DESA _TIDAK_ _PEJABAT _PETERNA NELAYAN _DAN_ KEPER MAHASIS KESEHAT PENSIUNAN LAINNYA
. BEKERJA _NEGARA
PENGAJAR ASTA
KAN CAYAAN WA AN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI NAMANG 357 7 9 216 148 43 0 154 0 2 215

2 DANAU PANGGANG 665 24 11 655 114 46 2 310 3 2 481

3 PANDAMAAN 547 31 8 581 26 10 1 254 0 5 333

4 BARU 408 2 1 375 86 6 0 188 0 0 239

5 BITIN 439 23 4 627 110 5 0 286 1 2 253

6 MANARAP 355 28 7 428 69 4 0 213 0 2 236

7 PARARAIN 317 6 - 306 27 41 0 161 0 0 243

8 TELAGA MAS 343 3 16 218 150 4 0 151 0 0 248

9 DARUSSALAM 319 12 1 241 161 10 0 147 0 0 202

10 SARANG BURUNG 284 8 3 195 214 5 0 125 0 0 184

11 LONGKONG 371 2 1 316 86 3 0 110 0 0 191

12 RINTISAN 168 5 - 118 9 55 0 67 2 0 141

13 PALUKAHAN 447 3 6 320 78 16 0 185 1 0 320

14 TELUK MESJID 488 15 10 395 144 12 0 241 1 0 330

15 SUNGAI PANANGAH 256 4 4 223 75 30 0 132 0 0 170

16 MANARAP HULU 444 5 6 341 232 26 0 204 0 2 216

JUMLAH 6.208 178 87 5.555 1.729 316 3 2.928 8 15 4.002

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

 Laki-laki
AGAMA_
BELUM APARATUR_ PERTANIA TENAGA
NO TENAGA_P WIRAS DAN_ PELAJAR_MA PENSIU
DESA _TIDAK_ PEJABAT_ N_PETERN NELAYAN _KESEH LAINNYA
. BEKERJA NEGARA
ENGAJAR WASTA
AKAN
KEPERCAY HASISWA
ATAN
NAN
AAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI NAMANG 183 4 7 168 89 42 0 93 0 1 0

2 DANAU PANGGANG 339 10 8 508 64 43 2 187 0 2 0

3 PANDAMAAN 271 17 5 421 16 10 1 160 0 2 0

4 BARU 217 1 1 282 58 6 0 118 0 0 0

5 BITIN 233 11 0 374 77 5 0 176 0 2 1

6 MANARAP 197 15 4 306 37 4 0 120 0 1 0

7 PARARAIN 155 4 0 236 15 41 0 104 0 0 0

8 TELAGA MAS 173 3 11 181 104 4 0 97 0 0 0

9 DARUSSALAM 175 4 0 192 87 10 0 94 0 0 0

10 SARANG BURUNG 153 7 3 155 114 5 0 79 0 0 0

11 LONGKONG 195 2 1 240 43 3 0 61 0 0 0

12 RINTISAN 85 2 0 98 7 50 0 42 1 0 0

13 PALUKAHAN 246 2 4 268 53 15 0 102 0 0 0

14 TELUK MESJID 247 6 5 295 91 11 0 142 0 0 1

15 SUNGAI PANANGAH 149 3 2 158 47 30 0 76 0 0 0

16 MANARAP HULU 234 3 4 246 105 20 0 128 0 2 0

JUMLAH 3.252 94 55 4.128 1.007 299 3 1.779 1 10 2

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

 Perempuan
AGAMA TENAGA
BELUM APARATUR PERTANIAN
TENAGA_ WIRA _DAN_ PELAJAR_ _ PENSI
NO. DESA _TIDAK_ _PEJABAT_
PENGAJAR SWASTA
_PETERNA NELAYAN
KEPER MAHASISWA KESEHAT UNAN
LAINNYA
BEKERJA NEGARA KAN
CAYAAN AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI NAMANG 174 3 2 48 59 1 0 61 0 1 215

2 DANAU PANGGANG 326 14 3 147 50 3 0 123 3 0 481

3 PANDAMAAN 276 14 3 160 10 0 0 94 0 3 333

4 BARU 191 1 0 93 28 0 0 70 0 0 239

5 BITIN 206 12 4 253 33 0 0 110 1 0 252

6 MANARAP 158 13 3 122 32 0 0 93 0 1 236

7 PARARAIN 162 2 0 70 12 0 0 57 0 0 243

8 TELAGA MAS 170 0 5 37 46 0 0 54 0 0 248

9 DARUSSALAM 144 8 1 49 74 0 0 53 0 0 202

10 SARANG BURUNG 131 1 0 40 100 0 0 46 0 0 184

11 LONGKONG 176 0 0 76 43 0 0 49 0 0 191

12 RINTISAN 83 3 0 20 2 5 0 25 1 0 141

13 PALUKAHAN 201 1 2 52 25 1 0 83 1 0 320

14 TELUK MESJID 241 9 5 100 53 1 0 99 1 0 329

15 SUNGAI PANANGAH 107 1 2 65 28 0 0 56 0 0 170

16 MANARAP HULU 210 2 2 95 127 6 0 76 0 0 216

JUMLAH 2.956 84 32 1.427 722 17 0 1.149 7 5 4.000

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. KECAMATAN KHONG- JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU
KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI NAMANG 1.151 0 0 0 0 0 0 1.151


2 DANAU PANGGANG 2.313 0 0 0 0 0 0 2.313
3 PANDAMAAN 1.796 0 0 0 0 0 0 1.796
4 BARU 1.305 0 0 0 0 0 0 1.305
5 BITIN 1.750 0 0 0 0 0 0 1.750
6 MANARAP 1.342 0 0 0 0 0 0 1.342
7 PARARAIN 1.101 0 0 0 0 0 0 1.101
8 TELAGA MAS 1.133 0 0 0 0 0 0 1.133
9 DARUSSALAM 1.093 0 0 0 0 0 0 1.093
10 SARANG BURUNG 1.018 0 0 0 0 0 0 1.018
11 LONGKONG 1.080 0 0 0 0 0 0 1.080
12 RINTISAN 565 0 0 0 0 0 0 565
13 PALUKAHAN 1.376 0 0 0 0 0 0 1.376
14 TELUK MESJID 1.636 0 0 0 0 0 0 1.636
15 SUNGAI PANANGAH 894 0 0 0 0 0 0 894
16 MANARAP HULU 1.476 0 0 0 0 0 0 1.476
JUMLAH 19.960 0 0 0 0 0 2 21.029

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

 Laki-Laki
A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA KHONG- JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU
KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI NAMANG 587 0 0 0 0 0 0 587


2 DANAU PANGGANG 1.163 0 0 0 0 0 0 1.163
3 PANDAMAAN 903 0 0 0 0 0 0 903
4 BARU 683 0 0 0 0 0 0 683
5 BITIN 879 0 0 0 0 0 0 879
6 MANARAP 684 0 0 0 0 0 0 684
7 PARARAIN 555 0 0 0 0 0 0 555
8 TELAGA MAS 573 0 0 0 0 0 0 573
9 DARUSSALAM 562 0 0 0 0 0 0 562
10 SARANG BURUNG 516 0 0 0 0 0 0 516
11 LONGKONG 545 0 0 0 0 0 0 545
12 RINTISAN 285 0 0 0 0 0 0 285
13 PALUKAHAN 690 0 0 0 0 0 0 690
14 TELUK MESJID 798 0 0 0 0 0 0 798
15 SUNGAI PANANGAH 465 0 0 0 0 0 0 465
16 MANARAP HULU 742 0 0 0 0 0 0 742
JUMLAH 19.960 0 0 0 0 0 2 10.630

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

KECAMATAN DANAU PANGGANG


 Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA KHONG- KEPECAYAA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI NAMANG 564 0 0 0 0 0 0 564


2 DANAU PANGGANG 1.150 0 0 0 0 0 0 1.150
3 PANDAMAAN 893 0 0 0 0 0 0 893
4 BARU 622 0 0 0 0 0 0 622
5 BITIN 871 0 0 0 0 0 0 871
6 MANARAP 658 0 0 0 0 0 0 658
7 PARARAIN 546 0 0 0 0 0 0 546
8 TELAGA MAS 560 0 0 0 0 0 0 560
9 DARUSSALAM 531 0 0 0 0 0 0 531
10 SARANG BURUNG 502 0 0 0 0 0 0 502
11 LONGKONG 535 0 0 0 0 0 0 535
12 RINTISAN 280 0 0 0 0 0 0 280
13 PALUKAHAN 686 0 0 0 0 0 0 686
14 TELUK MESJID 838 0 0 0 0 0 0 838
15 SUNGAI PANANGAH 429 0 0 0 0 0 0 429
16 MANARAP HULU 734 0 0 0 0 0 0 734
JUMLAH 19.960 0 0 0 0 0 2 10.399

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO
DESA A_MI AB_PLU O_PLU JUMLAH
. A B AB O A_PLUS B_PLUS B_MIN AB_MIN O_MIN TDK_TH
N S S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI NAMANG 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.143 1.151


2 DANAU PANGGANG 8 16 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 2.273 2.313
3 PANDAMAAN 12 12 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1.752 1.796
4 BARU 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.296 1.305
5 BITIN 8 10 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.721 1.750
6 MANARAP 5 15 1 8 1 1 2 1 0 0 0 0 1.308 1.342
7 PARARAIN 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1.094 1.101
8 TELAGA MAS 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126 1.133
9 DARUSSALAM 5 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.075 1.093
10 SARANG BURUNG 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1.001 1.018
11 LONGKONG 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1.066 1.080
12 RINTISAN 4 7 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 546 565
13 PALUKAHAN 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.372 1.376
14 TELUK MESJID 7 9 6 10 0 0 1 0 0 0 1 0 1.602 1.636
15 SUNGAI PANANGAH 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 882 894
16 MANARAP HULU 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.468 1.476
10 20.72
JUMLAH 64 98 22 5 1 3 1 0 0 1 6 21.029
3 5

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

 Laki-Laki
G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO JUMLA
DESA A_PLU A_MI B_PLU B_MI AB_PLU AB_MI O_PLU O_MI
. A B AB O TDK_TH H
S N S N S N S N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI NAMANG 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 582 587


2 DANAU PANGGANG 5 9 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.142 1.163
3 PANDAMAAN 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 885 903
4 BARU 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 677 683
5 BITIN 1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 867 879
6 MANARAP 2 4 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 670 684
7 PARARAIN 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 551 555
8 TELAGA MAS 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 568 573
9 DARUSSALAM 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 553 562
10 SARANG BURUNG 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 506 516
11 LONGKONG 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 536 545
12 RINTISAN 1 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 275 285
13 PALUKAHAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 689 690
14 TELUK MESJID 4 4 3 6 0 0 1 0 0 0 1 0 779 798
15 SUNGAI PANANGAH 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 465
16 MANARAP HULU 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 738 742
10.47 10.63
JUMLAH 30 46 14 51 3 1 2 0 0 0 1 4
8 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

Perempuan
G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA B_PLU O_MI JUMLAH
A B AB O A_PLUS A_MIN B_MIN AB_PLUS AB_MIN O_PLUS TDK_TH
S N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI NAMANG 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 561 564


2 DANAU PANGGANG 3 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.131 1.150
3 PANDAMAAN 8 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 867 893
4 BARU 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 619 622
5 BITIN 7 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 854 871
6 MANARAP 3 11 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 638 658
7 PARARAIN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 543 546
8 TELAGA MAS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 558 560
9 DARUSSALAM 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 522 531
10 SARANG BURUNG 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 495 502
11 LONGKONG 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 530 535
12 RINTISAN 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 271 280
13 PALUKAHAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 683 686
14 TELUK MESJID 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 823 838
15 SUNGAI PANANGAH 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 422 429
16 MANARAP HULU 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 730 734
JUMLAH 34 52 8 52 2 0 1 1 0 0 0 2 10.247 10.399

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 SUNGAI NAMANG 193 202 395


2 DANAU PANGGANG 380 359 739
3 PANDAMAAN 296 287 583
4 BARU 244 202 446
5 BITIN 261 222 483
6 MANARAP 207 188 395
7 PARARAIN 171 171 342
8 TELAGA MAS 201 196 397
9 DARUSSALAM 186 150 336
10 SARANG BURUNG 166 150 316
11 LONGKONG 185 193 378
12 RINTISAN 100 103 203
13 PALUKAHAN 240 208 448
14 TELUK MESJID 265 261 526
15 SUNGAI PANANGAH 162 135 297
16 MANARAP HULU 253 231 484

JUMLAH 3.510 3.258 6.768

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BABIRIK


KODE JENIS KELAMIN
NO. DESA JUMLAH
WILAYAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308022001 BABIRIK HILIR 706 703 1.409


2 6308022002 BABIRIK HULU 331 301 632
3 6308022003 SUNGAI DURAIT HILIR 393 410 803
4 6308022004 HAMBUKU HILIR 303 311 614
5 6308022005 MURUNG PANTI HULU 619 603 1.222
6 6308022006 MURUNG PANTI HILIR 721 681 1.402
7 6308022007 MURUNG KUPANG 585 562 1.147
8 6308022008 SUNGAI LUANG HILIR 422 414 836
9 6308022009 PAJUKUNGAN HILIR 275 266 541
10 6308022010 KALUMPANG DALAM 397 370 767
11 6308022011 PARUPUKAN 366 351 717
12 6308022012 SUNGAI LUANG HULU 243 245 488
13 6308022013 SUNGAI DURAIT HULU 695 684 1.379
14 6308022014 SUNGAI DALAM 484 467 951
15 6308022015 HAMBUKU BARU 220 219 439
16 6308022016 HAMBUKU LIMA 321 306 627
17 6308022017 SUNGAI JANJAM 346 337 683
18 6308022018 KALUMPANG LUAR 266 273 539
19 6308022019 TELUK LIMBUNG 259 259 518
20 6308022020 SUNGAI DURAIT TENGAH 1.130 1.155 2.285
21 6308022021 PAJUKUNGAN HULU 496 456 952
22 6308022022 SUNGAI PAPUYU 355 353 708
23 6308022023 SUNGAI NYIUR 154 149 303
TOTAL 10.087 9.875 19.962

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

KODE JUMLAH KEPALA


NO. DESA JUMLAH WAJIB KTP
WILAYAH KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308022001 BABIRIK HILIR 1.023 478


2 6308022002 BABIRIK HULU 462 214
3 6308022003 SUNGAI DURAIT HILIR 588 277
4 6308022004 HAMBUKU HILIR 431 207
5 6308022005 MURUNG PANTI HULU 857 408
6 6308022006 MURUNG PANTI HILIR 999 448
7 6308022007 MURUNG KUPANG 842 386
8 6308022008 SUNGAI LUANG HILIR 608 283
9 6308022009 PAJUKUNGAN HILIR 405 190
10 6308022010 KALUMPANG DALAM 509 237
11 6308022011 PARUPUKAN 525 239
12 6308022012 SUNGAI LUANG HULU 378 176
13 6308022013 SUNGAI DURAIT HULU 969 439
14 6308022014 SUNGAI DALAM 722 339
15 6308022015 HAMBUKU BARU 307 149
16 6308022016 HAMBUKU LIMA 459 210
17 6308022019 SUNGAI JANJAM 474 214
18 6308022019 KALUMPANG LUAR 386 176
19 6308022019 TELUK LIMBUNG 378 176
20 6308022020 SUNGAI DURAIT TENGAH 1.650 753
21 6308022021 PAJUKUNGAN HULU 686 306
22 6308022022 SUNGAI PAPUYU 514 227
23 6308022023 SUNGAI NYIUR 214 99
JUMLAH 14.386 6.631

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 78 59 137   33 161 155 316


1 132 115 247   34 166 145 311
2 195 136 331   35 193 182 375
3 173 141 314   36 155 154 309
4 205 150 355   37 163 144 307
5 162 185 347   38 147 144 291
6 180 196 376   39 143 147 290
7 185 152 337   40 144 140 284
8 169 151 320   41 149 166 315
9 188 181 369   42 154 130 284
10 214 176 390   43 121 148 269
11 212 161 373   44 122 162 284
12 193 197 390   45 135 144 279
13 193 158 351   46 135 133 268
14 182 182 364   47 151 143 294
15 183 201 384   48 120 137 257
16 191 156 347   49 114 124 238
17 153 173 326   50 120 132 252
18 192 172 364   51 145 115 260
19 178 193 371   52 122 121 243
20 173 165 338   53 110 112 222
21 195 166 361   54 95 107 202
22 203 201 404   55 111 119 230
23 166 147 313   56 106 131 237
24 161 157 318   57 85 108 193
25 178 135 313   58 106 88 194
26 158 116 274   59 98 109 207
27 154 141 295   60 52 95 147
28 180 145 325   61 76 88 164
29 187 145 332   62 65 86 151
30 155 150 305   63 47 78 125
31 171 162 333   64 51 69 120
32 177 174 351   65 73 69 142
JUMLA
  9.751 9.364 19.115
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

66 52 64 116   99 0 0 0
67 36 35 71   100 0 0 0
68 37 35 72   101 0 0 0
69 34 31 65   102 0 0 0
70 26 29 55   103 0 0 0
71 29 39 68   104 0 0 0
72 17 24 41   105 0 0 0
73 5 29 34   106 0 0 0
74 15 20 35   107 0 0 0
75 13 34 47   108 0 0 0
76 17 30 47   109 0 0 0
77 7 14 21   110 0 0 0
78 12 16 28   111 0 0 0
79 5 18 23   112 0 0 0
80 5 23 28   113 0 0 0
81 10 25 35   114 0 0 0
82 2 6 8   115 0 0 0
83 3 7 10   116 0 0 0
84 1 6 7   117 0 0 0
85 3 3 6   118 0 0 0
86 2 3 5   119 0 0 0
87 2 3 5   120 0 0 0
88 1 3 4   121 0 0 0
89 1 5 6   122 0 0 0
90 1 2 3   123 0 0 0
91 0 4 4   124 0 0 0
92 0 0 0   125 0 0 0
93 0 2 2   126 0 0 0
94 0 0 0   127 0 0 0
95 0 0 0   128 0 0 0
96 0 0 0   129 0 0 0
97 0 0 0   130 0 0 0
98 0 1 1   131 0 0 0
JUMLA
  336 511 847
H

KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L  P
1 2 3 4 5 6

1 BABIRIK HILIR 39 36 74 75 38 35 44 27
2 BABIRIK HULU 19 20 43 30 17 9 13 13
3 SUNGAI DURAIT HILIR 21 15 40 32 26 27 20 25
4 HAMBUKU HILIR 23 18 39 29 13 23 18 15
5 MURUNG PANTI HULU 30 31 65 74 32 32 45 31
6 MURUNG PANTI HILIR 40 38 101 73 39 42 37 41
7 MURUNG KUPANG 22 33 74 55 24 30 38 26
8 SUNGAI LUANG HILIR 33 29 51 28 18 28 17 22
9 PAJUKUNGAN HILIR 13 12 30 24 15 14 16 8
10 KALUMPANG DALAM 25 15 58 52 31 23 18 20
11 PARUPUKAN 15 18 42 33 19 20 26 18
12 SUNGAI LUANG HULU 12 14 18 16 13 7 8 11
13 SUNGAI DURAIT HULU 32 44 98 76 42 36 27 46
14 SUNGAI DALAM 26 14 52 40 19 21 25 17
15 HAMBUKU BARU 16 10 17 25 19 14 9 11
16 HAMBUKU LIMA 21 16 38 31 14 14 13 16
17 SUNGAI JANJAM 22 26 33 35 24 19 18 9
18 KALUMPANG LUAR 19 21 29 21 19 16 10 13
19 TELUK LIMBUNG 13 17 27 29 14 9 11 7
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 57 59 129 121 66 74 59 70
21 PAJUKUNGAN HULU 26 19 58 54 23 27 34 26
22 SUNGAI PAPUYU 14 18 30 43 26 15 19 18
23 SUNGAI NYIUR 9 8 15 22 7 6 11 11
JUMLAH 547 531 1.161 1.018 558 541 536 501

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
TAMAT
NO. DESA TIDAK / BELUM DIPLOM
SD SLTP / SLTA / DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT A
/SEDERAJA SEDERAJAT SEDERAJAT III I II III
SEKOLAH SD II
T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BABIRIK HILIR 360 125 456 191 162 10 10 94 1 0


2 BABIRIK HULU 223 88 114 91 74 9 4 29 0 0
3 SUNGAI DURAIT HILIR 186 148 354 63 43 2 1 6 0 0
4 HAMBUKU HILIR 187 98 186 88 28 3 1 23 0 0
5 MURUNG PANTI HULU 400 187 430 126 60 1 2 16 0 0
6 MURUNG PANTI HILIR 426 254 395 163 111 12 10 31 0 0
7 MURUNG KUPANG 310 270 315 139 83 5 2 23 0 0
8 SUNGAI LUANG HILIR 238 208 273 60 41 1 0 15 0 0
9 PAJUKUNGAN HILIR 136 90 185 84 28 1 1 16 0 0
10 KALUMPANG DALAM 304 94 297 42 22 0 0 7 0 1
11 PARUPUKAN 220 78 336 54 24 1 0 4 0 0
12 SUNGAI LUANG HULU 118 81 192 55 32 1 1 8 0 0
13 SUNGAI DURAIT HULU 424 265 409 174 85 1 5 16 0 0
14 SUNGAI DALAM 239 184 360 116 38 1 2 11 0 0
15 HAMBUKU BARU 119 45 85 95 53 6 0 36 0 0
16 HAMBUKU LIMA 170 66 239 77 48 3 3 21 0 0
17 SUNGAI JANJAM 227 92 193 76 64 4 1 24 2 0
18 KALUMPANG LUAR 168 80 186 49 33 0 3 20 0 0
19 TELUK LIMBUNG 149 100 158 67 33 1 1 9 0 0
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 675 315 699 341 149 16 5 84 1 0
21 PAJUKUNGAN HULU 314 127 383 85 29 1 3 10 0 0
22 SUNGAI PAPUYU 255 118 271 35 25 1 0 3 0 0
23 SUNGAI NYIUR 92 61 93 35 14 1 1 6 0 0
JUMLAH 5.940 3.174 6.609 2.306 1.279 81 56 512 4 1

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

 Laki-Laki
P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO TIDAK / BELUM
TAMAT
DESA SD SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. BELUM TAMAT
/SEDERAJA SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD
T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BABIRIK HILIR 194 59 215 103 92 8 3 32 0 0


2 BABIRIK HULU 114 51 65 47 33 3 1 17 0 0
3 SUNGAI DURAIT HILIR 96 70 174 25 24 1 0 3 0 0
4 HAMBUKU HILIR 95 42 91 46 17 1 0 11 0 0
5 MURUNG PANTI HULU 198 87 224 66 38 0 1 5 0 0
6 MURUNG PANTI HILIR 237 120 201 75 64 6 4 14 0 0
7 MURUNG KUPANG 160 131 165 77 41 3 0 8 0 0
8 SUNGAI LUANG HILIR 123 101 141 33 15 1 0 8 0 0
9 PAJUKUNGAN HILIR 78 38 92 42 18 0 1 6 0 0
10 KALUMPANG DALAM 156 53 146 25 15 0 0 2 0 0
11 PARUPUKAN 112 46 168 28 12 0 0 0 0 0
12 SUNGAI LUANG HULU 62 32 103 22 21 0 1 2 0 0
13 SUNGAI DURAIT HULU 221 124 212 87 43 0 2 6 0 0
14 SUNGAI DALAM 135 70 196 56 23 0 1 3 0 0
15 HAMBUKU BARU 62 17 42 51 28 2 0 18 0 0
16 HAMBUKU LIMA 92 34 115 36 28 2 2 12 0 0
17 SUNGAI JANJAM 106 54 101 40 29 3 1 11 1 0
18 KALUMPANG LUAR 83 39 92 26 17 0 1 8 0 0
19 TELUK LIMBUNG 76 50 83 28 19 0 0 3 0 0
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 339 165 327 166 85 6 2 39 1 0
21 PAJUKUNGAN HULU 169 65 194 45 18 0 1 4 0 0
22 SUNGAI PAPUYU 120 59 143 21 10 1 0 1 0 0
23 SUNGAI NYIUR 45 35 45 17 8 1 1 2 0 0
JUMLAH 3.073 1.542 3.335 1.162 698 38 22 215 2 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

Perempuan
P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO TIDAK / BELUM
TAMAT
DESA SD SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. BELUM TAMAT
/SEDERAJA SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD
T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BABIRIK HILIR 166 66 241 88 70 2 7 62 1 0


2 BABIRIK HULU 109 37 49 44 41 6 3 12 0 0
3 SUNGAI DURAIT HILIR 90 78 180 38 19 1 1 3 0 0
4 HAMBUKU HILIR 92 56 95 42 11 2 1 12 0 0
5 MURUNG PANTI HULU 202 100 206 60 22 1 1 11 0 0
6 MURUNG PANTI HILIR 189 134 194 88 47 6 6 17 0 0
7 MURUNG KUPANG 150 139 150 62 42 2 2 15 0 0
8 SUNGAI LUANG HILIR 115 107 132 27 26 0 0 7 0 0
9 PAJUKUNGAN HILIR 58 52 93 42 10 1 0 10 0 0
10 KALUMPANG DALAM 148 41 151 17 7 0 0 5 0 1
11 PARUPUKAN 108 32 168 26 12 1 0 4 0 0
12 SUNGAI LUANG HULU 56 49 89 33 11 1 0 6 0 0
13 SUNGAI DURAIT HULU 203 141 197 87 42 1 3 10 0 0
14 SUNGAI DALAM 104 114 164 60 15 1 1 8 0 0
15 HAMBUKU BARU 57 28 43 44 25 4 0 18 0 0
16 HAMBUKU LIMA 78 32 124 41 20 1 1 9 0 0
17 SUNGAI JANJAM 121 38 92 36 35 1 0 13 1 0
18 KALUMPANG LUAR 85 41 94 23 16 0 2 12 0 0
19 TELUK LIMBUNG 73 50 75 39 14 1 1 6 0 0
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 336 150 372 175 64 10 3 45 0 0
21 PAJUKUNGAN HULU 145 62 189 40 11 1 2 6 0 0
22 SUNGAI PAPUYU 135 59 128 14 15 0 0 2 0 0
23 SUNGAI NYIUR 47 26 48 18 6 0 0 4 0 0
JUMLAH 2.867 1.632 3.274 1.144 581 43 34 297 2 1

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


APARATU
BELUM_TI TENAGA PERTANIA AGAMA_D PELAJAR_ TENAGA
NO R_PEJABA WIRAS PENSIU
DESA DAK_BEKE
T_NEGAR
_PENGA
WASTA
N_PETERN NELAYAN AN_KEPER MAHASIS _KESEH
NAN
LAINNYA
. RJA JAR AKAN CAYAAN WA ATAN
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BABIRIK HILIR 379 61 10 331 149 22 0 236 0 4 217

2 BABIRIK HULU 187 16 4 88 122 1 0 91 1 0 122

3 SUNGAI DURAIT HILIR 194 4 0 101 224 1 0 140 0 1 138

4 HAMBUKU HILIR 193 3 1 87 119 0 0 68 0 1 142

5 MURUNG PANTI HULU 404 5 1 265 138 3 0 141 0 0 265

6 MURUNG PANTI HILIR 414 37 6 294 111 8 0 232 1 5 294

7 MURUNG KUPANG 316 11 1 219 173 28 0 181 0 1 217

8 SUNGAI LUANG HILIR 238 8 0 178 109 7 0 117 0 1 178

9 PAJUKUNGAN HILIR 143 4 1 119 82 9 0 67 1 1 114

10 KALUMPANG DALAM 281 1 1 91 116 19 0 98 0 0 160

11 PARUPUKAN 232 1 1 119 63 56 1 78 0 1 165

12 SUNGAI LUANG HULU 124 4 1 122 15 29 0 67 0 2 124

13 SUNGAI DURAIT HULU 422 6 1 312 248 0 0 190 2 0 198

14 SUNGAI DALAM 229 8 1 199 141 56 0 123 0 2 192

15 HAMBUKU BARU 124 19 1 89 97 1 0 57 0 0 51

16 HAMBUKU LIMA 184 10 3 123 121 0 0 92 0 1 93

17 SUNGAI JANJAM 196 14 3 145 103 1 1 104 0 3 113

18 KALUMPANG LUAR 174 10 0 118 43 4 0 59 0 1 130

19 TELUK LIMBUNG 135 1 1 75 80 11 1 92 1 0 121

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 695 52 6 408 427 2 0 310 2 1 382

21 PAJUKUNGAN HULU 300 5 3 204 188 10 0 113 0 0 129

22 SUNGAI PAPUYU 225 1 0 78 214 9 0 95 0 1 85

23 SUNGAI NYIUR 99 3 0 49 57 1 0 37 1 0 56

JUMLAH 5.888 284 46 3.814 3.140 278 3 2.788 9 26 3.686

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

 Laki-Laki
BELUM APARATUR PERTANIA AGAMA_DA PELAJAR_ TENAGA_
TENAGA_ WIRAS PENSIU
NO. DESA _TIDAK_ _PEJABAT
PENGAJAR WASTA
N_PETERN NELAYAN N_KEPERCA MAHASIS KESEHATA
NAN
LAINNYA
BEKERJA _NEGARA AKAN YAAN WA N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BABIRIK HILIR 206 30 3 244 66 22 0 131 0 4 0

2 BABIRIK HULU 106 8 2 71 83 1 0 60 0 0 0

3 SUNGAI DURAIT HILIR 101 3 0 86 121 1 0 79 0 1 1

4 HAMBUKU HILIR 99 2 0 69 93 0 0 38 0 1 1

5 MURUNG PANTI HULU 201 3 1 221 102 3 0 88 0 0 0

6 MURUNG PANTI HILIR 231 19 2 246 72 7 0 139 0 5 0

7 MURUNG KUPANG 168 5 0 182 99 28 0 102 0 1 0

8 SUNGAI LUANG HILIR 124 7 0 141 76 7 0 67 0 0 0

9 PAJUKUNGAN HILIR 81 1 1 96 50 9 0 35 1 1 0

10 KALUMPANG DALAM 151 0 0 71 91 18 0 66 0 0 0

11 PARUPUKAN 121 1 0 107 36 52 1 48 0 0 0

12 SUNGAI LUANG HULU 67 2 1 105 6 28 0 32 0 1 1

13 SUNGAI DURAIT HULU 226 5 0 238 120 0 0 106 0 0 0

14 SUNGAI DALAM 131 5 0 166 64 45 0 72 0 1 0

15 HAMBUKU BARU 67 11 0 65 49 1 0 27 0 0 0

16 HAMBUKU LIMA 101 7 2 94 65 0 0 51 0 1 0

17 SUNGAI JANJAM 100 9 2 117 50 1 1 64 0 1 1

18 KALUMPANG LUAR 91 4 0 103 32 4 0 30 0 1 1

19 TELUK LIMBUNG 73 1 1 64 52 9 1 58 0 0 0
SUNGAI DURAIT
20 353 26 3 307 258 2 0 179 0 1 1
TENGAH
21 PAJUKUNGAN HULU 170 2 1 169 85 10 0 59 0 0 0

22 SUNGAI PAPUYU 113 1 0 62 114 6 0 59 0 0 0

23 SUNGAI NYIUR 50 2 0 40 38 1 0 23 0 0 0

JUMLAH 3.131 154 19 3.064 1.822 255 3 1.613 1 19 6

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

 Perempuan
PERTAN AGAMA
BELUM APARATUR TENAGA PELAJA TENAGA
NO WIRAS IAN_PE _DAN_K PENSIU
DESA _TIDAK _PEJABAT_ _PENGA
WASTA TERNAK
NELAYAN
EPERCA
R_MAH _KESEH
NAN
LAINNYA
. _BEKERJA NEGARA JAR ASISWA ATAN
AN YAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BABIRIK HILIR 173 31 7 87 83 0 0 105 0 0 217

2 BABIRIK HULU 81 8 2 17 39 0 0 31 1 0 122

3 SUNGAI DURAIT HILIR 93 1 0 15 103 0 0 61 0 0 137

4 HAMBUKU HILIR 94 1 1 18 26 0 0 30 0 0 141

5 MURUNG PANTI HULU 203 2 0 44 36 0 0 53 0 0 265

6 MURUNG PANTI HILIR 183 18 4 48 39 1 0 93 1 0 294

7 MURUNG KUPANG 148 6 1 37 74 0 0 79 0 0 217

8 SUNGAI LUANG HILIR 114 1 0 37 33 0 0 50 0 1 178

9 PAJUKUNGAN HILIR 62 3 0 23 32 0 0 32 0 0 114

10 KALUMPANG DALAM 130 1 1 20 25 1 0 32 0 0 160

11 PARUPUKAN 111 0 1 12 27 4 0 30 0 1 165

12 SUNGAI LUANG HULU 57 2 0 17 9 1 0 35 0 1 123

13 SUNGAI DURAIT HULU 196 1 1 74 128 0 0 84 2 0 198

14 SUNGAI DALAM 98 3 1 33 77 11 0 51 0 1 192

15 HAMBUKU BARU 57 8 1 24 48 0 0 30 0 0 51

16 HAMBUKU LIMA 83 3 1 29 56 0 0 41 0 0 93

17 SUNGAI JANJAM 96 5 1 28 53 0 0 40 0 2 112

18 KALUMPANG LUAR 83 6 0 15 11 0 0 29 0 0 129

19 TELUK LIMBUNG 62 0 0 11 28 2 0 34 1 0 121

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 342 26 3 101 169 0 0 131 2 0 381

21 PAJUKUNGAN HULU 130 3 2 35 103 0 0 54 0 0 129

22 SUNGAI PAPUYU 112 0 0 16 100 3 0 36 0 1 85

23 SUNGAI NYIUR 49 1 0 9 19 0 0 14 1 0 56

JUMLAH 2.757 130 27 750 1.318 23 0 1.175 8 7 3.680

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA KHONG- JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU
KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BABIRIK HILIR 1.409 0 0 0 0 0 0 1.409


2 BABIRIK HULU 632 0 0 0 0 0 0 632
3 SUNGAI DURAIT HILIR 803 0 0 0 0 0 0 803
5 MURUNG PANTI HULU 1.222 0 0 0 0 0 0 1.222
6 HAMBUKU HILIR 614 0 0 0 0 0 0 614
6 MURUNG PANTI HILIR 1.402 0 0 0 0 0 0 1.402
7 MURUNG KUPANG 1.147 0 0 0 0 0 0 1.147
8 SUNGAI LUANG HILIR 836 0 0 0 0 0 0 836
9 PAJUKUNGAN HILIR 540 0 0 0 0 0 1 541
10 KALUMPANG DALAM 767 0 0 0 0 0 0 767
11 PARUPUKAN 717 0 0 0 0 0 0 717
12 SUNGAI LUANG HULU 488 0 0 0 0 0 0 488
13 SUNGAI DURAIT HULU 1.379 0 0 0 0 0 0 1.379
14 SUNGAI DALAM 951 0 0 0 0 0 0 951
15 HAMBUKU BARU 439 0 0 0 0 0 0 439
16 HAMBUKU LIMA 627 0 0 0 0 0 0 627
17 SUNGAI JANJAM 683 0 0 0 0 0 0 683
18 KALUMPANG LUAR 539 0 0 0 0 0 0 539
19 TELUK LIMBUNG 518 0 0 0 0 0 0 518
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 2.284 0 0 0 0 0 1 2.285
21 PAJUKUNGAN HULU 952 0 0 0 0 0 0 952
22 SUNGAI PAPUYU 708 0 0 0 0 0 0 708
23 SUNGAI NYIUR 303 0 0 0 0 0 0 303
JUMLAH 19.960 0 0 0 0 0 2 19.962

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

 Laki-Laki
A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA KHONG- JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU
KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BABIRIK HILIR 706 0 0 0 0 0 0 706


2 BABIRIK HULU 331 0 0 0 0 0 0 331
3 SUNGAI DURAIT HILIR 393 0 0 0 0 0 0 393
5 MURUNG PANTI HULU 619 0 0 0 0 0 0 619
6 HAMBUKU HILIR 303 0 0 0 0 0 0 303
6 MURUNG PANTI HILIR 721 0 0 0 0 0 0 721
7 MURUNG KUPANG 585 0 0 0 0 0 0 585
8 SUNGAI LUANG HILIR 422 0 0 0 0 0 0 422
9 PAJUKUNGAN HILIR 274 0 0 0 0 0 1 275
10 KALUMPANG DALAM 397 0 0 0 0 0 0 397
11 PARUPUKAN 366 0 0 0 0 0 0 366
12 SUNGAI LUANG HULU 243 0 0 0 0 0 0 243
13 SUNGAI DURAIT HULU 695 0 0 0 0 0 0 695
14 SUNGAI DALAM 484 0 0 0 0 0 0 484
15 HAMBUKU BARU 220 0 0 0 0 0 0 220
16 HAMBUKU LIMA 321 0 0 0 0 0 0 321
17 SUNGAI JANJAM 346 0 0 0 0 0 0 346
18 KALUMPANG LUAR 266 0 0 0 0 0 0 266
19 TELUK LIMBUNG 259 0 0 0 0 0 0 259
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 1.129 0 0 0 0 0 1 1.130
21 PAJUKUNGAN HULU 496 0 0 0 0 0 0 496
22 SUNGAI PAPUYU 355 0 0 0 0 0 0 355
23 SUNGAI NYIUR 154 0 0 0 0 0 0 154
JUMLAH 10.085 0 0 0 0 0 2 10.087

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

 Perempuan
A G A M A (Perempuan)
NO. DESA KHONG- JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU
KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BABIRIK HILIR 703 0 0 0 0 0 0 703


2 BABIRIK HULU 301 0 0 0 0 0 0 301
3 SUNGAI DURAIT HILIR 410 0 0 0 0 0 0 410
5 MURUNG PANTI HULU 603 0 0 0 0 0 0 603
6 HAMBUKU HILIR 311 0 0 0 0 0 0 311
6 MURUNG PANTI HILIR 681 0 0 0 0 0 0 681
7 MURUNG KUPANG 562 0 0 0 0 0 0 562
8 SUNGAI LUANG HILIR 414 0 0 0 0 0 0 414
9 PAJUKUNGAN HILIR 266 0 0 0 0 0 0 266
10 KALUMPANG DALAM 370 0 0 0 0 0 0 370
11 PARUPUKAN 351 0 0 0 0 0 0 351
12 SUNGAI LUANG HULU 245 0 0 0 0 0 0 245
13 SUNGAI DURAIT HULU 684 0 0 0 0 0 0 684
14 SUNGAI DALAM 467 0 0 0 0 0 0 467
15 HAMBUKU BARU 219 0 0 0 0 0 0 219
16 HAMBUKU LIMA 306 0 0 0 0 0 0 306
17 SUNGAI JANJAM 337 0 0 0 0 0 0 337
18 KALUMPANG LUAR 273 0 0 0 0 0 0 273
19 TELUK LIMBUNG 259 0 0 0 0 0 0 259
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 1.155 0 0 0 0 0 0 1.155
21 PAJUKUNGAN HULU 456 0 0 0 0 0 0 456
22 SUNGAI PAPUYU 353 0 0 0 0 0 0 353
23 SUNGAI NYIUR 149 0 0 0 0 0 0 149
JUMLAH 9.875 0 0 0 0 0 0 9.875

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA A_ A_ B_ B_ AB_ AB_ O_ O_ JUMLAH
A B AB O TDK_TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BABIRIK HILIR 23 39 6 38 0 0 0 0 0 0 1 0 1.302 1.409


2 BABIRIK HULU 17 11 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 588 632
3 SUNGAI DURAIT HILIR 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 793 803
4 HAMBUKU HILIR 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 604 614
5 MURUNG PANTI HULU 14 11 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1.171 1.222
6 MURUNG PANTI HILIR 16 20 3 23 0 0 0 0 0 0 1 1 1.338 1.402
7 MURUNG KUPANG 6 6 0 11 0 0 0 0 0 0 2 1 1.121 1.147
8 SUNGAI LUANG HILIR 3 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 821 836
9 PAJUKUNGAN HILIR 2 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 528 541
10 KALUMPANG DALAM 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 752 767
11 PARUPUKAN 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 710 717
12 SUNGAI LUANG HULU 10 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 456 488
13 SUNGAI DURAIT HULU 9 16 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.346 1.379
14 SUNGAI DALAM 3 7 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 930 951
15 HAMBUKU BARU 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 434 439
16 HAMBUKU LIMA 6 7 1 10 1 0 1 0 0 0 1 1 599 627
17 SUNGAI JANJAM 9 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 1 657 683
18 KALUMPANG LUAR 1 3 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 519 539
19 TELUK LIMBUNG 3 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 501 518
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 12 24 4 19 0 0 0 0 0 0 0 4 2.222 2.285
21 PAJUKUNGAN HULU 8 8 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 929 952
22 SUNGAI PAPUYU 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 699 708
23 SUNGAI NYIUR 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 303
JUMLAH 168 190 39 228 2 0 2 0 0 1 5 12 19.315 19.962

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

 Laki-Laki
G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A_ A_ B_ B_ AB_ AB_ O_
O_ JUMLAH
A B AB O MI TDK_TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BABIRIK HILIR 12 22 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 643 706


2 BABIRIK HULU 10 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 307 331
3 SUNGAI DURAIT HILIR 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 387 393
4 HAMBUKU HILIR 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 298 303
5 MURUNG PANTI HULU 9 5 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 590 619
6 MURUNG PANTI HILIR 4 13 3 13 0 0 0 0 0 0 1 1 686 721
7 MURUNG KUPANG 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 572 585
8 SUNGAI LUANG HILIR 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 413 422
9 PAJUKUNGAN HILIR 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 268 275
10 KALUMPANG DALAM 7 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 386 397
11 PARUPUKAN 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 360 366
12 SUNGAI LUANG HULU 6 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 226 243
13 SUNGAI DURAIT HULU 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 677 695
14 SUNGAI DALAM 2 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 471 484
15 HAMBUKU BARU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 216 220
16 HAMBUKU LIMA 4 3 0 7 1 0 0 0 0 0 1 0 305 321
17 SUNGAI JANJAM 6 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 329 346
18 KALUMPANG LUAR 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 256 266
19 TELUK LIMBUNG 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 248 259
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 6 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1.101 1.130
21 PAJUKUNGAN HULU 6 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 480 496
22 SUNGAI PAPUYU 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 350 355
23 SUNGAI NYIUR 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 154
JUMLAH 97 103 22 132 2 0 1 0 0 1 3 7 9.719 10.087

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

 Perempuan
G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A_ A_ B_ B_ AB_ AB_ O_ O_ TDK_T JUMLAH
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BABIRIK HILIR 11 17 1 14 0 0 0 0 0 0 1 0 659 703


2 BABIRIK HULU 7 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 281 301
3 SUNGAI DURAIT HILIR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 410
4 HAMBUKU HILIR 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 306 311
5 MURUNG PANTI HULU 5 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 581 603
6 MURUNG PANTI HILIR 12 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 652 681
7 MURUNG KUPANG 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 549 562
8 SUNGAI LUANG HILIR 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 408 414
9 PAJUKUNGAN HILIR 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 260 266
10 KALUMPANG DALAM 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 366 370
11 PARUPUKAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 351
12 SUNGAI LUANG HULU 4 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 230 245
13 SUNGAI DURAIT HULU 3 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 669 684
14 SUNGAI DALAM 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 459 467
15 HAMBUKU BARU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 219
16 HAMBUKU LIMA 2 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 294 306
17 SUNGAI JANJAM 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 328 337
18 KALUMPANG LUAR 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 263 273
19 TELUK LIMBUNG 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 253 259
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 6 13 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1.121 1.155
21 PAJUKUNGAN HULU 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 449 456
22 SUNGAI PAPUYU 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 349 353
23 SUNGAI NYIUR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 149
JUMLAH 71 87 17 96 0 0 1 0 0 0 2 5 9.596 9.875

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 BABIRIK HILIR 238 201 439


2 BABIRIK HULU 106 84 190
3 SUNGAI DURAIT HILIR 129 123 252
4 HAMBUKU HILIR 107 103 210
5 MURUNG PANTI HULU 215 208 423
6 MURUNG PANTI HILIR 257 213 470
7 MURUNG KUPANG 187 170 357
8 SUNGAI LUANG HILIR 140 120 260
9 PAJUKUNGAN HILIR 87 69 156
10 KALUMPANG DALAM 153 135 288
11 PARUPUKAN 119 104 223
12 SUNGAI LUANG HULU 68 57 125
13 SUNGAI DURAIT HULU 242 227 469
14 SUNGAI DALAM 154 112 266
15 HAMBUKU BARU 78 71 149
16 HAMBUKU LIMA 101 93 194
17 SUNGAI JANJAM 123 104 227
18 KALUMPANG LUAR 87 87 174
19 TELUK LIMBUNG 82 72 154
20 SUNGAI DURAIT TENGAH 370 376 746
21 PAJUKUNGAN HULU 172 144 316
22 SUNGAI PAPUYU 112 115 227
23 SUNGAI NYIUR 53 54 107
JUMLAH 3.380 3.042 6.422

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
J
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SUNGAI PANDAN
NO KODE JENIS KELAMIN
DESA JUMLAH
. WILAYAH LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6
1 6308032001 RANTAU KARAU HILIR 507 496 1.003
2 6308032002 RANTAU KARAU HULU 527 568 1.095
3 6308032003 BANYU TAJUN HILIR 505 501 1.006
4 6308032004 BANYU TAJUN HULU 621 591 1.212
5 6308032005 BANYU TAJUN PANGKALAN 654 666 1.320
6 6308032006 SUNGAI SANDUNG 939 932 1.871
7 6308032007 SUNGAI PANDAN HILIR 405 425 830
8 6308032008 TELUK BETUNG 552 583 1.135
9 6308032009 TAMBALANG 285 268 553
10 6308032010 HAMBUKU HULU 414 461 875
11 6308032011 HAMBUKU TENGAH 271 315 586
12 6308032014 PANDULANGAN 464 479 943
13 6308032015 SUNGAI PANDAN HULU 746 738 1.484
14 6308032021 PONDOK BABARIS 421 390 811
15 6308032024 SUNGAI PINANG 329 338 667
16 6308032025 TAMBALANG KECIL 522 535 1.057
17 6308032026 PUTAT ATAS 363 354 717
18 6308032029 BANYU TAJUN DALAM 456 465 921
19 6308032031 SUNGAI PANDAN TENGAH 220 237 457
20 6308032032 HAMBUKU RAYA 294 296 590
21 6308032033 SUNGAI KUINI 506 453 959
22 6308032034 TAPUS DALAM 486 522 1.008
23 6308032035 RANTAU KARAU TENGAH 351 368 719
24 6308032037 TAMBALANG TENGAH 164 148 312
25 6308032038 TELUK MESJID 564 534 1.098
26 6308032039 MURUNG ASAM 346 343 689
27 6308032040 TATAH LABAN 265 236 501
28 6308032041 JALAN LURUS 224 245 469
29 6308032042 TELUK SINAR 240 246 486
30 6308032043 PADANG BANGKAL 372 337 709
31 6308032044 HAMBUKU PASAR 316 295 611
32 6308032045 PANGKALAN SARI 522 KECAMATAN
583 SUNGAI PANDAN
1.105
33 6308032046 RANTAU KARAU RAYA 476 473 949
TOTAL 14.327 14.421 28.748

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
NO KODE JUMLAH WAJIB JUMLAH KEPALA
DESA
. WILAYAH KTP  KELUARGA

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5

1 6308032001 RANTAU KARAU HILIR 715 328


2 6308032002 RANTAU KARAU HULU 769 369
3 6308032003 BANYU TAJUN HILIR 742 331
4 6308032004 BANYU TAJUN HULU 884 414
5 6308032005 BANYU TAJUN PANGKALAN 1.009 457
6 6308032006 SUNGAI SANDUNG 1.399 629
7 6308032007 SUNGAI PANDAN HILIR 618 281
8 6308032008 TELUK BETUNG 848 411
9 6308032009 TAMBALANG 406 175
10 6308032010 HAMBUKU HULU 632 305
11 6308032011 HAMBUKU TENGAH 466 214
12 6308032014 PANDULANGAN 704 325
13 6308032015 SUNGAI PANDAN HULU 1.077 505
14 6308032021 PONDOK BABARIS 554 247
15 6308032024 SUNGAI PINANG 495 218
16 6308032025 TAMBALANG KECIL 762 352
17 6308032026 PUTAT ATAS 517 223
18 6308032029 BANYU TAJUN DALAM 668 320
19 6308032031 SUNGAI PANDAN TENGAH 332 149
20 6308032032 HAMBUKU RAYA 423 191
21 6308032033 SUNGAI KUINI 685 314
22 6308032034 TAPUS DALAM 754 378
23 6308032035 RANTAU KARAU TENGAH 499 229
24 6308032037 TAMBALANG TENGAH 224 101
25 6308032038 TELUK MESJID 801 351
26 6308032039 MURUNG ASAM 507 239
27 6308032040 TATAH LABAN 360 163
28 6308032041 JALAN LURUS 340 158
29 6308032042 TELUK SINAR 373 173
30 6308032043 PADANG BANGKAL 505 232
31 6308032044 HAMBUKU PASAR 441 191
32 6308032045 PANGKALAN SARI 803 381
33 6308032046 RANTAU KARAU RAYA 685 308
JUMLAH 20.997 9.662

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 125 100 225   33 228 219 447


1 244 186 430   34 224 206 430
2 219 201 420   35 248 232 480
3 243 211 454   36 234 225 459
4 267 240 507   37 189 231 420
5 272 231 503   38 215 207 422
6 260 245 505   39 227 211 438
7 254 240 494   40 207 214 421
8 253 267 520   41 228 232 460
9 270 232 502   42 216 216 432
10 277 245 522   43 193 180 373
11 263 246 509   44 162 197 359
12 280 216 496   45 196 231 427
13 242 229 471   46 242 233 475
14 246 235 481   47 178 207 385
15 250 214 464   48 183 180 363
16 244 260 504   49 185 196 381
17 253 258 511   50 197 216 413
18 243 238 481   51 184 175 359
19 271 257 528   52 202 192 394
20 253 262 515   53 151 197 348
21 286 279 565   54 151 188 339
22 267 264 531   55 158 170 328
23 219 204 423   56 156 183 339
24 220 201 421   57 113 153 266
25 245 207 452   58 108 140 248
26 256 203 459   59 101 115 216
27 230 192 422   60 105 141 246
28 217 201 418   61 120 137 257
29 243 243 486   62 110 146 256
30 238 250 488   63 86 106 192
31 238 195 433   64 73 88 161
32 234 228 462   65 67 94 161
JUMLA
  13.759 13.538 27.297
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4   1 2 3 4

66 83 99 182   99 0 0 0
67 67 86 153   100 1 1 2
68 60 61 121   101 1 0 1
69 46 50 96   102 0 0 0
70 49 77 126   103 0 0 0
71 36 79 115   104 0 0 0
72 36 70 106   105 0 0 0
73 36 29 65   106 0 0 0
74 13 31 44   107 0 0 0
75 16 49 65   108 0 0 0
76 22 43 65   109 0 0 0
77 19 28 47   110 0 0 0
78 12 31 43   111 0 0 0
79 13 19 32   112 0 0 0
80 15 22 37   113 0 0 0
81 15 34 49   114 0 0 0
82 7 19 26   115 0 0 0
83 4 11 15   116 0 0 0
84 3 7 10   117 0 0 0
85 3 8 11   118 0 0 0
86 3 7 10   119 0 0 0
87 4 3 7   120 0 0 0
88 1 3 4   121 0 0 0
89 0 2 2   122 0 0 0
90 1 4 5   123 0 0 0
91 0 2 2   124 0 0 0
92 0 1 1   125 0 0 0
93 0 3 3   126 0 0 0
94 0 0 0   127 0 0 0
95 2 2 4   128 0 0 0
96 0 1 1   129 0 0 0
97 0 1 1   130 0 0 0
98 0 0 0   131 0 0 0
JUMLA
  568 883 1.451
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO
DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
.
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 RANTAU KARAU HILIR 28 23 68 49 31 27 27 27


2 RANTAU KARAU HULU 31 27 58 72 36 32 29 34
3 BANYU TAJUN HILIR 36 23 62 50 21 20 28 27
4 BANYU TAJUN HULU 46 35 65 63 25 24 29 32
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 34 20 60 50 32 39 38 31
6 SUNGAI SANDUNG 45 53 99 74 61 39 46 44
7 SUNGAI PANDAN HILIR 15 18 46 38 21 20 24 19
8 TELUK BETUNG 29 18 62 64 28 28 30 23
9 TAMBALANG 12 16 35 24 14 12 16 11
10 HAMBUKU HULU 17 19 54 54 22 23 19 25
11 HAMBUKU TENGAH 14 6 23 31 8 14 7 12
12 PANDULANGAN 27 21 47 40 27 19 25 24
13 SUNGAI PANDAN HULU 40 40 91 73 38 31 31 40
14 PONDOK BABARIS 22 23 54 44 29 19 29 19
15 SUNGAI PINANG 21 15 30 41 10 14 18 18
16 TAMBALANG KECIL 21 28 75 60 25 20 26 33
17 PUTAT ATAS 15 19 38 31 21 26 25 24
18 BANYU TAJUN DALAM 29 31 43 39 28 22 19 29
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 14 12 22 21 11 11 10 15
20 HAMBUKU RAYA 10 11 33 33 12 18 15 13
21 SUNGAI KUINI 40 22 58 44 24 22 28 31
22 TAPUS DALAM 24 22 50 51 16 29 20 24
23 RANTAU KARAU TENGAH 16 27 35 42 28 11 19 22
24 TAMBALANG TENGAH 7 10 23 13 11 5 8 7
25 TELUK MESJID 33 31 78 51 37 21 34 30
26 MURUNG ASAM 23 19 36 32 13 18 24 21
27 TATAH LABAN 16 16 30 25 14 9 16 16
28 JALAN LURUS 13 18 19 28 12 14 19 10
29 TELUK SINAR 13 11 24 23 10 6 6 12
30 PADANG BANGKAL 26 17 42 31 19 18 13 21
31 HAMBUKU PASAR 28 20 36 25 10 17 12 13
32 PANGKALAN SARI 34 29 50 71 22 26 26 29
33 RANTAU KARAU RAYA 20 16 51 59 22 24 24 20
JUMLAH 799 716 1.597 1.446 738 678 740 756

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO TIDAK/ BELUM TAMAT
DESA SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. BELUM TAMAT SD/
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 RANTAU KARAU HILIR 248 133 283 173 93 12 8 51 2 0


2 RANTAU KARAU HULU 316 142 369 148 81 0 3 36 0 0
3 BANYU TAJUN HILIR 217 107 406 156 86 8 3 22 1 0
4 BANYU TAJUN HULU 330 183 445 171 65 4 0 14 0 0
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 274 159 311 212 207 20 24 108 5 0
6 SUNGAI SANDUNG 410 248 390 251 314 27 27 197 7 0
7 SUNGAI PANDAN HILIR 192 120 200 130 112 13 2 58 3 0
8 TELUK BETUNG 264 122 273 161 207 23 18 64 2 1
9 TAMBALANG 151 102 176 64 43 4 0 13 0 0
10 HAMBUKU HULU 249 151 301 114 40 1 1 18 0 0
11 HAMBUKU TENGAH 109 61 142 88 93 20 8 65 0 0
12 PANDULANGAN 222 106 215 161 141 17 6 74 1 0
13 SUNGAI PANDAN HULU 388 146 324 247 240 24 29 84 2 0
14 PONDOK BABARIS 259 144 254 93 49 1 1 10 0 0
15 SUNGAI PINANG 169 92 196 100 76 6 2 25 1 0
16 TAMBALANG KECIL 252 138 417 130 87 2 3 28 0 0
17 PUTAT ATAS 123 185 243 84 64 4 1 13 0 0
18 BANYU TAJUN DALAM 242 133 369 105 58 1 1 12 0 0
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 116 34 71 72 94 9 14 43 4 0
20 HAMBUKU RAYA 156 121 207 69 35 1 0 1 0 0
21 SUNGAI KUINI 275 132 350 115 63 1 0 22 1 0
22 TAPUS DALAM 239 116 332 185 114 1 0 20 1 0
23 RANTAU KARAU TENGAH 207 106 214 112 58 1 1 20 0 0
24 TAMBALANG TENGAH 80 38 102 46 33 1 2 10 0 0
25 TELUK MESJID 270 140 356 164 110 12 7 39 0 0
26 MURUNG ASAM 175 102 272 71 51 1 4 12 1 0
27 TATAH LABAN 135 57 178 80 33 2 4 12 0 0
28 JALAN LURUS 126 82 193 40 23 1 0 4 0 0
29 TELUK SINAR 115 45 142 100 55 2 2 25 0 0
30 PADANG BANGKAL 211 106 250 93 38 2 1 8 0 0
31 HAMBUKU PASAR 163 76 191 108 51 3 2 17 0 0
32 PANGKALAN SARI 278 158 348 153 114 7 2 41 4 0
33 RANTAU KARAU RAYA 224 106 213 196 116 17 7 69 1 0
JUMLAH 7.185 3.891 8.733 4.192 3.044 248 183 1.235 36 1

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

 Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO TIDAK/ BELUM TAMAT
DESA SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. BELUM TAMAT SD/
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 RANTAU KARAU HILIR 128 70 131 93 54 4 3 23 1 0


2 RANTAU KARAU HULU 158 65 165 66 52 0 2 19 0 0
3 BANYU TAJUN HILIR 123 58 183 80 47 4 0 9 1 0
4 BANYU TAJUN HULU 177 85 221 96 34 3 0 5 0 0
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 146 80 149 107 103 5 9 52 3 0
6 SUNGAI SANDUNG 210 141 172 132 174 11 7 87 5 0
7 SUNGAI PANDAN HILIR 103 59 82 71 59 8 0 20 3 0
8 TELUK BETUNG 139 64 117 88 97 7 8 30 1 1
9 TAMBALANG 82 53 82 36 27 0 0 5 0 0
10 HAMBUKU HULU 116 61 143 65 17 1 0 11 0 0
11 HAMBUKU TENGAH 55 27 59 42 48 9 2 29 0 0
12 PANDULANGAN 118 58 99 78 72 9 0 29 1 0
13 SUNGAI PANDAN HULU 210 77 138 123 134 13 15 35 1 0
14 PONDOK BABARIS 131 73 133 48 31 1 0 4 0 0
15 SUNGAI PINANG 86 43 99 51 37 1 1 11 0 0
16 TAMBALANG KECIL 130 69 185 75 49 0 2 12 0 0
17 PUTAT ATAS 58 95 116 50 38 0 1 5 0 0
18 BANYU TAJUN DALAM 121 68 170 57 33 1 1 5 0 0
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 53 19 30 32 57 4 5 17 3 0
20 HAMBUKU RAYA 81 56 90 43 24 0 0 0 0 0
21 SUNGAI KUINI 162 67 174 56 37 0 0 10 0 0
22 TAPUS DALAM 111 54 163 88 60 1 0 8 1 0
23 RANTAU KARAU TENGAH 91 59 101 55 37 0 0 8 0 0
24 TAMBALANG TENGAH 47 18 46 26 23 0 0 4 0 0
25 TELUK MESJID 154 76 167 82 62 5 2 16 0 0
26 MURUNG ASAM 85 47 133 44 28 1 2 5 1 0
27 TATAH LABAN 71 34 85 49 18 1 1 6 0 0
28 JALAN LURUS 59 42 84 25 12 0 0 2 0 0
29 TELUK SINAR 61 24 68 44 32 1 1 9 0 0
30 PADANG BANGKAL 117 66 112 48 22 2 1 4 0 0
31 HAMBUKU PASAR 89 36 97 56 28 1 1 8 0 0
32 PANGKALAN SARI 134 77 149 73 66 4 0 16 3 0
33 RANTAU KARAU RAYA 113 60 90 104 70 5
KECAMATAN 1SUNGAI32
PANDAN1 0
JUMLAH 3.719 1.981 4.033 2.183 1.682 102 65 536 25 1

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO TIDAK/ BELUM TAMAT SLTP /
DESA SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. BELUM TAMAT SD/ SEDERAJA
SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT T

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 RANTAU KARAU HILIR 120 63 152 80 39 8 5 28 1 0


2 RANTAU KARAU HULU 158 77 204 82 29 0 1 17 0 0
3 BANYU TAJUN HILIR 94 49 223 76 39 4 3 13 0 0
4 BANYU TAJUN HULU 153 98 224 75 31 1 0 9 0 0
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 128 79 162 105 104 15 15 56 2 0
6 SUNGAI SANDUNG 200 107 218 119 140 16 20 110 2 0
7 SUNGAI PANDAN HILIR 89 61 118 59 53 5 2 38 0 0
8 TELUK BETUNG 125 58 156 73 110 16 10 34 1 0
9 TAMBALANG 69 49 94 28 16 4 0 8 0 0
10 HAMBUKU HULU 133 90 158 49 23 0 1 7 0 0
11 HAMBUKU TENGAH 54 34 83 46 45 11 6 36 0 0
12 PANDULANGAN 104 48 116 83 69 8 6 45 0 0
13 SUNGAI PANDAN HULU 178 69 186 124 106 11 14 49 1 0
14 PONDOK BABARIS 128 71 121 45 18 0 1 6 0 0
15 SUNGAI PINANG 83 49 97 49 39 5 1 14 1 0
16 TAMBALANG KECIL 122 69 232 55 38 2 1 16 0 0
17 PUTAT ATAS 65 90 127 34 26 4 0 8 0 0
18 BANYU TAJUN DALAM 121 65 199 48 25 0 0 7 0 0
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 63 15 41 40 37 5 9 26 1 0
20 HAMBUKU RAYA 75 65 117 26 11 1 0 1 0 0
21 SUNGAI KUINI 113 65 176 59 26 1 0 12 1 0
22 TAPUS DALAM 128 62 169 97 54 0 0 12 0 0
23 RANTAU KARAU TENGAH 116 47 113 57 21 1 1 12 0 0
24 TAMBALANG TENGAH 33 20 56 20 10 1 2 6 0 0
25 TELUK MESJID 116 64 189 82 48 7 5 23 0 0
26 MURUNG ASAM 90 55 139 27 23 0 2 7 0 0
27 TATAH LABAN 64 23 93 31 15 1 3 6 0 0
28 JALAN LURUS 67 40 109 15 11 1 0 2 0 0
29 TELUK SINAR 54 21 74 56 23 1 1 16 0 0
30 PADANG BANGKAL 94 40 138 45 16 0 0 4 0 0
31 HAMBUKU PASAR 74 40 94 52 23 2 1 9 0 0
32 PANGKALAN SARI 144 81 199 80 48 3 2 25 1 0
33 RANTAU KARAU RAYA 111 46 123 92 46KECAMATAN
12 6
SUNGAI 37
PANDAN 0 0
JUMLAH 3.466 1.910 4.700 2.009 1.362 146 118 699 11 0

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


AGAMA
BELUM APARATUR PELAJAR_
NO TENAGA_ WIRA PERTANIAN_ _DAN_ TENAGA_ PENSIU
DESA _TIDAK_ _PEJABAT_ NELAYAN MAHASIS LAINNYA
. PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN KEPERCAYA KESEHATAN NAN
BEKERJA NEGARA WA
AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 RANTAU KARAU HILIR 268 35 4 223 178 2 0 148 3 5 137


2 RANTAU KARAU HULU 333 17 5 256 184 0 1 155 0 2 142

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
3 BANYU TAJUN HILIR 281 16 1 219 144 0 0 144 3 2 196
4 BANYU TAJUN HULU 342 6 1 350 160 1 0 118 0 2 232
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 333 103 7 432 36 0 0 206 8 8 187
6 SUNGAI SANDUNG 466 140 5 553 18 0 0 329 12 22 326
7 SUNGAI PANDAN HILIR 229 37 4 237 55 0 0 128 0 8 132
8 TELUK BETUNG 308 65 4 342 42 0 0 151 5 19 199
9 TAMBALANG 196 3 0 121 123 1 0 47 0 0 62
10 HAMBUKU HULU 271 4 1 158 221 0 0 107 1 0 112
11 HAMBUKU TENGAH 136 59 0 118 106 0 0 74 0 24 69
12 PANDULANGAN 254 50 4 286 50 1 0 145 4 12 137
13 SUNGAI PANDAN HULU 431 62 12 545 7 0 0 213 5 11 198
14 PONDOK BABARIS 276 5 0 134 175 4 0 114 0 1 102
15 SUNGAI PINANG 193 10 3 215 48 0 0 103 0 0 95
16 TAMBALANG KECIL 305 16 2 252 138 0 0 148 2 2 192
17 PUTAT ATAS 127 4 0 186 165 0 0 179 0 0 56
18 BANYU TAJUN DALAM 266 2 0 245 160 0 0 104 0 1 143
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 128 27 2 142 4 0 0 62 4 7 81
20 HAMBUKU RAYA 172 1 0 91 120 1 0 85 0 0 120
21 SUNGAI KUINI 310 9 2 321 99 1 0 98 0 0 119
22 TAPUS DALAM 268 13 4 298 111 2 0 99 0 3 210
23 RANTAU KARAU TENGAH 228 4 1 127 161 0 0 105 0 2 91
24 TAMBALANG TENGAH 94 2 0 74 64 0 0 40 0 0 38
25 TELUK MESJID 320 32 1 276 65 0 0 170 2 5 227
26 MURUNG ASAM 184 11 0 178 128 0 0 90 0 1 97
27 TATAH LABAN 153 7 0 92 136 0 0 69 1 0 43
28 JALAN LURUS 163 4 0 85 108 1 0 45 0 0 63
29 TELUK SINAR 123 10 0 90 144 1 0 62 1 5 50
30 PADANG BANGKAL 233 1 0 78 275 0 0 61 0 1 60
31 HAMBUKU PASAR 201 5 0 173 103 0 0 66 0 1 62
32 PANGKALAN SARI 293 28 2 360 22 0 0 165 2 0 233
33 RANTAU KARAU RAYA 256 40 4 343 91 0 0 148 4 4 59
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
JUMLAH 8.141 828 69 7.600 3.641 15 1 3.978 57 148 4.270

 Laki-Laki
PER AGAMA
BELUM APARATUR PELAJAR_ TENAGA_
NO TENAGA_ WIRA TANIAN _DAN_ PENSI
DESA _TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN MAHA KESEHAT LAINNYA
. PENGAJAR SWASTA _PETER KEPER UNAN
BEKERJA _NEGARA SISWA AN
NAKAN CAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 RANTAU KARAU HILIR 139 17 2 156 104 1 0 86 0 2 0


2 RANTAU KARAU HULU 164 9 4 168 95 0 1 84 0 2 0
3 BANYU TAJUN HILIR 165 9 1 157 97 0 0 74 0 2 0
4 BANYU TAJUN HULU 195 4 1 279 74 1 0 65 0 2 0
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 176 46 2 295 16 0 0 109 4 6 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
6 SUNGAI SANDUNG 243 72 1 402 12 0 0 192 3 14 0
7 SUNGAI PANDAN HILIR 113 19 1 164 26 0 0 75 0 7 0
8 TELUK BETUNG 158 28 1 238 28 0 0 88 2 9 0
9 TAMBALANG 107 1 0 85 61 1 0 30 0 0 0
10 HAMBUKU HULU 125 3 0 117 102 0 0 67 0 0 0
11 HAMBUKU TENGAH 75 27 0 76 46 0 0 34 0 13 0
12 PANDULANGAN 140 20 2 178 37 1 0 79 1 6 0
13 SUNGAI PANDAN HULU 239 30 4 341 5 0 0 117 1 9 0
14 PONDOK BABARIS 146 4 0 101 94 3 0 72 0 1 0
15 SUNGAI PINANG 95 5 1 141 28 0 0 59 0 0 0
16 TAMBALANG KECIL 160 9 1 198 73 0 0 78 1 2 0
17 PUTAT ATAS 63 3 0 119 81 0 0 97 0 0 0
18 BANYU TAJUN DALAM 136 2 0 180 72 0 0 65 0 1 0
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 59 14 1 101 4 0 0 36 1 4 0
20 HAMBUKU RAYA 90 1 0 77 74 1 0 51 0 0 0
21 SUNGAI KUINI 184 6 2 229 24 1 0 59 0 0 1
22 TAPUS DALAM 129 6 3 228 60 2 0 56 0 2 0
23 RANTAU KARAU TENGAH 109 2 1 100 82 0 0 57 0 0 0
24 TAMBALANG TENGAH 56 1 0 54 28 0 0 25 0 0 0
25 TELUK MESJID 186 16 0 221 44 0 0 92 0 5 0
26 MURUNG ASAM 93 7 0 129 68 0 0 48 0 1 0
27 TATAH LABAN 85 4 0 66 64 0 0 46 0 0 0
28 JALAN LURUS 76 2 0 69 45 1 0 31 0 0 0
29 TELUK SINAR 65 3 0 66 66 1 0 35 0 4 0
30 PADANG BANGKAL 136 1 0 57 135 0 0 42 0 1 0
31 HAMBUKU PASAR 107 2 0 115 53 0 0 38 0 1 0
32 PANGKALAN SARI 146 17 0 268 13 0 0 78 0 0 0
33 RANTAU KARAU RAYA 134 20 1 187 44 0 0 86 1 3 0
JUMLAH 4.294 410 29 5.362 1.855 13 1 2.251 14 97 1
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
GAI PANDAN

 Perempuan
PER AGAMA
BELUM APARATUR TENAGA_
NO TENAGA_ WIRA TANIAN _DAN_ PELAJAR_
DESA _TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN KESEHATA
. PENGAJAR SWASTA _PETER KEPER MAHASISWA
BEKERJA _NEGARA N
NAKAN CAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 RANTAU KARAU HILIR 129 18 2 67 74 1 0 62 3 3 137


2 RANTAU KARAU HULU 169 8 1 88 89 0 0 71 0 0 142
3 BANYU TAJUN HILIR 116 7 0 62 47 0 0 70 3 0 196
4 BANYU TAJUN HULU 147 2 0 71 86 0 0 53 0 0 232
BANYU TAJUN
5
PANGKALAN
157 57 5 137 20 0 0 97 4 2 187
6 SUNGAI SANDUNG 223 68 4 151 6 0 0 137 9 8 326

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
7 SUNGAI PANDAN HILIR 116 18 3 73 29 0 0 53 0 1 132
8 TELUK BETUNG 150 37 3 104 14 0 0 63 3 10 199
9 TAMBALANG 89 2 0 36 62 0 0 17 0 0 62
10 HAMBUKU HULU 146 1 1 41 119 0 0 40 1 0 112
11 HAMBUKU TENGAH 61 32 0 42 60 0 0 40 0 11 69
12 PANDULANGAN 114 30 2 108 13 0 0 66 3 6 137
13 SUNGAI PANDAN HULU 192 32 8 204 2 0 0 96 4 2 198
14 PONDOK BABARIS 130 1 0 33 81 1 0 42 0 0 102
15 SUNGAI PINANG 98 5 2 74 20 0 0 44 0 0 95
16 TAMBALANG KECIL 145 7 1 54 65 0 0 70 1 0 192
17 PUTAT ATAS 64 1 0 67 84 0 0 82 0 0 56
18 BANYU TAJUN DALAM 130 0 0 65 88 0 0 39 0 0 143
SUNGAI PANDAN
19
TENGAH
69 13 1 41 0 0 0 26 3 3 81
20 HAMBUKU RAYA 82 0 0 14 46 0 0 34 0 0 120
21 SUNGAI KUINI 126 3 0 92 75 0 0 39 0 0 118
22 TAPUS DALAM 139 7 1 70 51 0 0 43 0 1 210
RANTAU KARAU
23
TENGAH
119 2 0 27 79 0 0 48 0 2 91
24 TAMBALANG TENGAH 38 1 0 20 36 0 0 15 0 0 38
25 TELUK MESJID 134 16 1 55 21 0 0 78 2 0 227
26 MURUNG ASAM 91 4 0 49 60 0 0 42 0 0 97
27 TATAH LABAN 68 3 0 26 72 0 0 23 1 0 43
28 JALAN LURUS 87 2 0 16 63 0 0 14 0 0 63
29 TELUK SINAR 58 7 0 24 78 0 0 27 1 1 50
30 PADANG BANGKAL 97 0 0 21 140 0 0 19 0 0 60
31 HAMBUKU PASAR 94 3 0 58 50 0 0 28 0 0 62
32 PANGKALAN SARI 147 11 2 92 9 0 0 87 2 0 233
33 RANTAU KARAU RAYA 122 20 3 156 47 0 0 62 3 1 59
JUMLAH 3.847 418 40 2.238 1.786 2 0 1.727 43 51 4.269

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA KHONG- JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU
KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANYU TAJUN DALAM 921 0 0 0 0 0 0 921


2 BANYU TAJUN HILIR 1.006 0 0 0 0 0 0 1.006
3 BANYU TAJUN HULU 1.212 0 0 0 0 0 0 1.212
4 BANYU TAJUN PANGKALAN 1.320 0 0 0 0 0 0 1.320
5 HAMBUKU HULU 875 0 0 0 0 0 0 875
6 HAMBUKU PASAR 611 0 0 0 0 0 0 611
7 HAMBUKU RAYA 590 0 0 0 0 0 0 590
8 HAMBUKU TENGAH 586 0 0 0 0 0 0 586
9 JALAN LURUS 469 0 0 0 0 0 0 469
10 MURUNG ASAM 689 0 0 0 0 0 0 689
11 PADANG BANGKAL 709 0 0 0 0 0 0 709
12 PANDULANGAN 943 0 0 0 0 0 0 943
13 PANGKALAN SARI 1.104 1 0 0 0 0 0 1.105
14 PONDOK BABARIS 811 0 0 0 0 0 0 811
15 PUTAT ATAS 717 0 0 0 0 0 0 717
16 RANTAU KARAU HILIR 1.003 0 0 0 0 0 0 1.003
17 RANTAU KARAU HULU 1.095 0 0 0 0 0 0 1.095
18 RANTAU KARAU RAYA 949 0 0 0 0 0 0 949
19 RANTAU KARAUTENGAH 719 0 0 0 0 0 0 719
20 SUNGAI KUINI 959 0 0 0 0 0 0 959
21 SUNGAI PANDAN HILIR 830 0 0 0 0 0 0 830
22 SUNGAI PANDAN HULU 1.480 0 0 0 4 0 0 1.484
23 SUNGAI PANDAN TENGAH 457 0 0 0 0 0 0 457
24 SUNGAI PINANG 667 0 0 0 0 0 0 667
25 SUNGAI SANDUNG 1.870 0 1 0 0 0 0 1.871
26 TAMBALANG 553 0 0 0 0 0 0 553
27 TAMBALANG KECIL 1.057 0 0 0 0 0 0 1.057
28 TAMBALANG TENGAH 312 0 0 0 0 0 0 312
29 TAPUS DALAM 1.008 0 0 0 0 0 0 1.008
30 TATAH LABAN 501 0 0 0 0 0 0 501
31 TELUK BETUNG 1.135 0 0 0 0 0 0 1.135
32 TELUK MESJID 1.098 0 0 0 0 0 0 1.098
33 TELUK SINAR 483 1 2 0KECAMATAN
0 SUNGAI0 PANDAN 0 486
JUMLAH 28.739 2 3 0 4 0 0 28.748

 Laki-Laki

NO. DESA A G A M A (Laki-Laki) JUMLAH

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KHONG-
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU
KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANYU TAJUN DALAM 456 0 0 0 0 0 0 456


2 BANYU TAJUN HILIR 505 0 0 0 0 0 0 505
3 BANYU TAJUN HULU 621 0 0 0 0 0 0 621
4 BANYU TAJUN PANGKALAN 654 0 0 0 0 0 0 654
5 HAMBUKU HULU 414 0 0 0 0 0 0 414
6 HAMBUKU PASAR 316 0 0 0 0 0 0 316
7 HAMBUKU RAYA 294 0 0 0 0 0 0 294
8 HAMBUKU TENGAH 271 0 0 0 0 0 0 271
9 JALAN LURUS 224 0 0 0 0 0 0 224
10 MURUNG ASAM 346 0 0 0 0 0 0 346
11 PADANG BANGKAL 372 0 0 0 0 0 0 372
12 PANDULANGAN 464 0 0 0 0 0 0 464
13 PANGKALAN SARI 521 1 0 0 0 0 0 522
14 PONDOK BABARIS 421 0 0 0 0 0 0 421
15 PUTAT ATAS 363 0 0 0 0 0 0 363
16 RANTAU KARAU HILIR 507 0 0 0 0 0 0 507
17 RANTAU KARAU HULU 527 0 0 0 0 0 0 527
18 RANTAU KARAU RAYA 476 0 0 0 0 0 0 476
19 RANTAU KARAUTENGAH 351 0 0 0 0 0 0 351
20 SUNGAI KUINI 506 0 0 0 0 0 0 506
21 SUNGAI PANDAN HILIR 405 0 0 0 0 0 0 405
22 SUNGAI PANDAN HULU 744 0 0 0 2 0 0 746
23 SUNGAI PANDAN TENGAH 220 0 0 0 0 0 0 220
24 SUNGAI PINANG 329 0 0 0 0 0 0 329
25 SUNGAI SANDUNG 938 0 1 0 0 0 0 939
26 TAMBALANG 285 0 0 0 0 0 0 285
27 TAMBALANG KECIL 522 0 0 0 0 0 0 522
28 TAMBALANG TENGAH 164 0 0 0 0 0 0 164
29 TAPUS DALAM 486 0 0 0 0 0 0 486
30 TATAH LABAN 265 0 0 0 0 0 0 265
31 TELUK BETUNG 552 0 0 0 0 0 0 552
32 TELUK MESJID 564 0 0 0 0 0 0 564
33 TELUK SINAR 237 1 2 0 0 0 0 240
JUMLAH 14.320 2 3 0 2 0 0 14.327
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

 Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA KHONG- JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA HUCU
KEPECAYAAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANYU TAJUN DALAM 465 0 0 0 0 0 0 465


2 BANYU TAJUN HILIR 501 0 0 0 0 0 0 501
3 BANYU TAJUN HULU 591 0 0 0 0 0 0 591
4 BANYU TAJUN PANGKALAN 666 0 0 0 0 0 0 666
5 HAMBUKU HULU 461 0 0 0 0 0 0 461
6 HAMBUKU PASAR 295 0 0 0 0 0 0 295
7 HAMBUKU RAYA 296 0 0 0 0 0 0 296
8 HAMBUKU TENGAH 315 0 0 0 0 0 0 315
9 JALAN LURUS 245 0 0 0 0 0 0 245
10 MURUNG ASAM 343 0 0 0 0 0 0 343
11 PADANG BANGKAL 337 0 0 0 0 0 0 337
12 PANDULANGAN 479 0 0 0 0 0 0 479
13 PANGKALAN SARI 583 0 0 0 0 0 0 583
14 PONDOK BABARIS 390 0 0 0 0 0 0 390
15 PUTAT ATAS 354 0 0 0 0 0 0 354
16 RANTAU KARAU HILIR 496 0 0 0 0 0 0 496
17 RANTAU KARAU HULU 568 0 0 0 0 0 0 568
18 RANTAU KARAU RAYA 473 0 0 0 0 0 0 473
19 RANTAU KARAUTENGAH 368 0 0 0 0 0 0 368
20 SUNGAI KUINI 453 0 0 0 0 0 0 453
21 SUNGAI PANDAN HILIR 425 0 0 0 0 0 0 425
22 SUNGAI PANDAN HULU 736 0 0 0 2 0 0 738
23 SUNGAI PANDAN TENGAH 237 0 0 0 0 0 0 237
24 SUNGAI PINANG 338 0 0 0 0 0 0 338
25 SUNGAI SANDUNG 932 0 0 0 0 0 0 932
26 TAMBALANG 268 0 0 0 0 0 0 268
27 TAMBALANG KECIL 535 0 0 0 0 0 0 535
28 TAMBALANG TENGAH 148 0 0 0 0 0 0 148
29 TAPUS DALAM 522 0 0 0 0 0 0 522
30 TATAH LABAN 236 0 0 0 0 0 0 236
31 TELUK BETUNG 583 0 0 0 0 0 0 583
32 TELUK MESJID 534 0 0 0 0 0 0 534
33 TELUK SINAR 246 0 0 0 0 0 0 246
JUMLAH 14.419 0 0 0 2 0 0 14.421

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO O
DESA A A B B AB AB O JUMLAH
. A B AB O PLU TDK TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN MIN
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 RANTAU KARAU HILIR 22 42 9 38 0 0 1 0 0 0 0 0 891 1.003
2 RANTAU KARAU HULU 13 22 7 32 1 0 0 0 0 0 0 1 1.019 1.095
3 BANYU TAJUN HILIR 14 26 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 932 1.006
4 BANYU TAJUN HULU 7 20 4 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1.174 1.212
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 59 95 25 127 0 0 1 0 0 0 0 0 1.013 1.320
6 SUNGAI SANDUNG 77 149 31 159 1 0 0 0 1 0 0 1 1.452 1.871
7 SUNGAI PANDAN HILIR 28 54 12 52 1 0 0 0 0 0 0 0 683 830
8 TELUK BETUNG 58 82 15 104 0 0 2 0 0 0 0 0 874 1.135
9 TAMBALANG 4 17 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 523 553
10 HAMBUKU HULU 11 27 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 815 875
11 HAMBUKU TENGAH 29 102 17 82 0 0 0 0 0 0 0 0 356 586
12 PANDULANGAN 41 50 16 61 1 0 0 0 0 0 0 0 774 943
13 SUNGAI PANDAN HULU 55 88 23 105 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213 1.484
14 PONDOK BABARIS 16 11 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 763 811
15 SUNGAI PINANG 18 16 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 606 667
16 TAMBALANG KECIL 26 24 10 25 1 0 0 0 0 0 0 0 971 1.057
17 PUTAT ATAS 8 9 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 686 717
18 BANYU TAJUN DALAM 14 13 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 873 921
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 27 48 15 55 0 0 0 0 1 0 0 0 311 457
20 HAMBUKU RAYA 3 2 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 577 590
21 SUNGAI KUINI 8 20 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 904 959
22 TAPUS DALAM 32 38 15 40 0 0 0 0 0 0 0 0 883 1.008
23 RANTAU KARAU TENGAH 9 24 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 666 719
24 TAMBALANG TENGAH 4 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 290 312
25 TELUK MESJID 20 43 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001 1.098
26 MURUNG ASAM 16 11 7 20 0 0 0 0 0 0 1 1 633 689
27 TATAH LABAN 5 9 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 466 501
28 JALAN LURUS 3 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 448 469
29 TELUK SINAR 10 17 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 440 486
30 PADANG BANGKAL 4 15 5 18 0 0 0 0 0 0 0 2 665 709
31 HAMBUKU PASAR 9 17 2 17 0 1 0 0 0 0 0 1 564 611
32 PANGKALAN SARI 26 29 12 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.105
33 RANTAU KARAU RAYA 34 46 12 62 0 0 1 0 1 0 0 1 792 949
1.27
JUMLAH 710 1.179 299 6 1 5 0 5 0 1 7 25.258 28.748
7

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

 Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A A B B AB AB O O JUMLAH
A B AB O TDK TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 RANTAU KARAU HILIR 13 27 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 448 507
2 RANTAU KARAU HULU 7 14 3 17 1 0 0 0 0 0 0 0 485 527
3 BANYU TAJUN HILIR 7 17 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 459 505
4 BANYU TAJUN HULU 2 15 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 595 621
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 25 47 12 69 0 0 1 0 0 0 0 0 500 654
6 SUNGAI SANDUNG 39 77 17 80 0 0 0 0 1 0 0 0 725 939
7 SUNGAI PANDAN HILIR 16 28 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 323 405
8 TELUK BETUNG 29 35 13 45 0 0 2 0 0 0 0 0 428 552
9 TAMBALANG 2 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 267 285
10 HAMBUKU HULU 5 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 376 414
11 HAMBUKU TENGAH 18 37 8 34 0 0 0 0 0 0 0 0 174 271
12 PANDULANGAN 18 26 5 27 1 0 0 0 0 0 0 0 387 464
13 SUNGAI PANDAN HULU 30 44 8 59 0 0 0 0 0 0 0 0 605 746
14 PONDOK BABARIS 8 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 397 421
15 SUNGAI PINANG 7 5 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 298 329
16 TAMBALANG KECIL 16 16 5 13 1 0 0 0 0 0 0 0 471 522
17 PUTAT ATAS 5 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 341 363
18 BANYU TAJUN DALAM 8 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 432 456
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 16 23 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 143 220
20 HAMBUKU RAYA 2 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 284 294
21 SUNGAI KUINI 6 10 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 472 506
22 TAPUS DALAM 14 17 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 429 486
23 RANTAU KARAU TENGAH 4 13 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 325 351
24 TAMBALANG TENGAH 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 153 164
25 TELUK MESJID 7 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 512 564
26 MURUNG ASAM 7 5 3 17 0 0 0 0 0 0 1 0 313 346
27 TATAH LABAN 5 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 245 265
28 JALAN LURUS 1 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 213 224
29 TELUK SINAR 6 8 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 217 240
30 PADANG BANGKAL 3 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 2 345 372
31 HAMBUKU PASAR 4 13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 291 316
32 PANGKALAN SARI 15 17 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 461 522
33 RANTAU KARAU RAYA 21 25 4 35 0 0 1 0 1 0 0 1 388 476
JUMLAH 369 604 149 688 4 0 4 0 3 0 1 3 12.502 14.327
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO JUMLA
DESA A A B B AB AB O O
. A B AB O TDK TH H
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 RANTAU KARAU HILIR 9 15 6 22 0 0 1 0 0 0 0 0 443 496
2 RANTAU KARAU HULU 6 8 4 15 0 0 0 0 0 0 0 1 534 568
3 BANYU TAJUN HILIR 7 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 473 501
4 BANYU TAJUN HULU 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 579 591
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 34 48 13 58 0 0 0 0 0 0 0 0 513 666
6 SUNGAI SANDUNG 38 72 14 79 1 0 0 0 0 0 0 1 727 932
7 SUNGAI PANDAN HILIR 12 26 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 360 425
8 TELUK BETUNG 29 47 2 59 0 0 0 0 0 0 0 0 446 583
9 TAMBALANG 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 256 268
10 HAMBUKU HULU 6 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 439 461
11 HAMBUKU TENGAH 11 65 9 48 0 0 0 0 0 0 0 0 182 315
12 PANDULANGAN 23 24 11 34 0 0 0 0 0 0 0 0 387 479
13 SUNGAI PANDAN HULU 25 44 15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 608 738
14 PONDOK BABARIS 8 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 366 390
15 SUNGAI PINANG 11 11 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 308 338
16 TAMBALANG KECIL 10 8 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 500 535
17 PUTAT ATAS 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 345 354
18 BANYU TAJUN DALAM 6 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 441 465
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 11 25 7 25 0 0 0 0 1 0 0 0 168 237
20 HAMBUKU RAYA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 293 296
21 SUNGAI KUINI 2 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 432 453
22 TAPUS DALAM 18 21 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 454 522
23 RANTAU KARAU TENGAH 5 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 341 368
24 TAMBALANG TENGAH 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 137 148
25 TELUK MESJID 13 23 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 489 534
26 MURUNG ASAM 9 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 320 343
27 TATAH LABAN 0 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 221 236
28 JALAN LURUS 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 235 245
29 TELUK SINAR 4 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 223 246
30 PADANG BANGKAL 1 6 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 320 337
31 HAMBUKU PASAR 5 4 1 10 0 1 0 0 0 0 0 1 273 295
32 PANGKALAN SARI 11 12 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 539 583
33 RANTAU KARAU RAYA 13 21 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 404 473
34 57 15 58 12.75 14.42
JUMLAH 2 1 1 0 2 0 0 4
1 5 0 9 6 1

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 RANTAU KARAU HILIR 178 158 336


2 RANTAU KARAU HULU 187 192 379
3 BANYU TAJUN HILIR 169 144 313
4 BANYU TAJUN HULU 207 172 379
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 197 174 371
6 SUNGAI SANDUNG 293 252 545
7 SUNGAI PANDAN HILIR 134 113 247
8 TELUK BETUNG 174 154 328
9 TAMBALANG 96 75 171
10 HAMBUKU HULU 133 146 279
11 HAMBUKU TENGAH 65 72 137
12 PANDULANGAN 152 130 282
13 SUNGAI PANDAN HULU 251 217 468
14 PONDOK BABARIS 162 136 298
15 SUNGAI PINANG 101 101 202
16 TAMBALANG KECIL 176 165 341
17 PUTAT ATAS 116 121 237
18 BANYU TAJUN DALAM 144 145 289
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 68 76 144
20 HAMBUKU RAYA 99 91 190
21 SUNGAI KUINI 186 134 320
22 TAPUS DALAM 141 151 292
23 RANTAU KARAU TENGAH 123 130 253
24 TAMBALANG TENGAH 58 43 101
25 TELUK MESJID 204 150 354
26 MURUNG ASAM 113 108 221
27 TATAH LABAN 90 78 168
28 JALAN LURUS 71 80 151
29 TELUK SINAR 67 62 129
30 PADANG BANGKAL 129 105 234
31 HAMBUKU PASAR 102 89 191
32 PANGKALAN SARI 167 183 350
33 RANTAU KARAU RAYA 152 147 299
JUMLAH 4.705 4.294 8.999

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JENIS KELAMIN
NO KODE
DESA JUMLAH
. WILAYAH PEREMPUA
LAKI LAKI
N
1 2 3 4 5 6

1 6308042001 PANYIURAN 569 545 1.114


2 6308042002 SIMPANG EMPAT 373 377 750
3 6308042003 PADANG DARAT 298 302 600
4 6308042004 TELUK BARU 607 604 1.211
5 6308042005 ILIR MESJID 641 596 1.237
6 6308042006 JARANG KUANTAN 681 632 1.313
7 6308042007 JUMBA 1.291 1.248 2.539
8 6308042008 TELAGA SARI 436 427 863
9 6308042009 TELAGA SILABA 511 510 1.021
10 6308042010 BANYU HIRANG 251 246 497
11 6308042011 KAYAKAH 782 812 1.594
12 6308042012 BAJAWIT 409 415 824
13 6308042013 PADANG TANGGUL 396 363 759
14 6308042014 TELUK PARING 641 636 1.277
15 6308042015 RUKAM HILIR 265 254 519
16 6308042016 MAMAR 482 489 971
17 6308042017 CEMPAKA 775 796 1.571
18 6308042018 KERAMAT 471 457 928
19 6308042019 UJUNG MURUNG 866 808 1.674
20 6308042020 KOTA RAJA 1.671 1.690 3.361
21 6308042021 PULAU TAMBAK 312 307 619
22 6308042022 HARUSAN TELAGA 362 368 730
23 6308042023 SIMPANG TIGA 298 309 607
24 6308042024 CANGKERING 500 483 983
25 6308042025 KUTAI KECIL 244 245 489
26 6308042026 TELUK SARI 170 199 369
MURUNG
27 6308042027 321 330 651
PANGGANG
28 6308042028 TELAGA HANYAR 400 420 820
29 6308042029 RUKAM HULU 279 260 539
30 6308042030 MURUNG SARI 312 301 613
TOTAL 15.614 15.429 31.043

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH
NO KODE JUMLAH
DESA KEPALA
. WILAYAH WAJIB KTP
KELUARGA
1 2 3 4 5

1 6308042001 PANYIURAN 768 347


2 6308042002 SIMPANG EMPAT 550 239
3 6308042003 PADANG DARAT 430 197
4 6308042004 TELUK BARU 888 397
5 6308042005 ILIR MESJID 892 397
6 6308042006 JARANG KUANTAN 984 438
7 6308042007 JUMBA 1.847 818
8 6308042008 TELAGA SARI 640 287
9 6308042009 TELAGA SILABA 756 343
10 6308042010 BANYU HIRANG 371 170
11 6308042011 KAYAKAH 1.084 500
12 6308042012 BAJAWIT 572 279
13 6308042013 PADANG TANGGUL 543 254
14 6308042014 TELUK PARING 874 388
15 6308042015 RUKAM HILIR 365 171
16 6308042016 MAMAR 706 330
17 6308042017 CEMPAKA 1.119 507
18 6308042018 KERAMAT 659 289
19 6308042019 UJUNG MURUNG 1.244 531
20 6308042020 KOTA RAJA 2.495 1.076
21 6308042021 PULAU TAMBAK 452 202
22 6308042022 HARUSAN TELAGA 517 246
23 6308042023 SIMPANG TIGA 438 196
24 6308042024 CANGKERING 708 324
25 6308042025 KUTAI KECIL 353 156
26 6308042026 TELUK SARI 269 123
27 6308042027 MURUNG PANGGANG 443 213
28 6308042028 TELAGA HANYAR 581 249
29 6308042029 RUKAM HULU 398 182
30 6308042030 MURUNG SARI 455 212
JUMLAH 22.401 10.061

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 143 141 284   33 257 256 513


1 239 226 465   34 251 244 495
2 265 242 507   35 270 268 538
3 280 285 565   36 233 244 477
4 303 255 558   37 245 225 470
5 295 264 559   38 230 230 460
6 244 229 473   39 226 264 490
7 263 277 540   40 231 241 472
8 311 265 576   41 239 251 490
9 297 259 556   42 276 218 494
10 267 276 543   43 220 205 425
11 271 264 535   44 204 230 434
12 311 269 580   45 215 199 414
13 273 253 526   46 238 243 481
14 307 257 564   47 207 240 447
15 292 272 564   48 186 224 410
16 257 239 496   49 193 214 407
17 274 259 533   50 192 167 359
18 314 273 587   51 183 201 384
19 312 260 572   52 203 197 400
20 274 261 535   53 157 179 336
21 265 256 521   54 165 169 334
22 263 265 528   55 139 142 281
23 235 272 507   56 177 188 365
24 265 224 489   57 162 152 314
25 238 203 441   58 134 155 289
26 259 193 452   59 105 130 235
27 283 254 537   60 107 110 217
28 268 251 519   61 117 161 278
29 260 246 506   62 136 136 272
30 235 243 478   63 101 115 216
31 257 251 508   64 69 94 163
32 268 240 508   65 62 84 146
JUMLA
  15.018 14.600 29.618
H
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

66 82 91 173   99 0 1 1
67 72 64 136   100 0 0 0
68 43 65 108   101 0 0 0
69 53 48 101   102 0 0 0
70 39 59 98   103 0 0 0
71 58 90 148   104 0 0 0
72 34 59 93   105 0 1 1
73 32 35 67   106 0 1 1
74 24 42 66   107 0 0 0
75 18 31 49   108 0 0 0
76 32 45 77   109 0 0 0
77 13 30 43   110 0 0 0
78 13 14 27   111 0 0 0
79 18 24 42   112 0 0 0
80 17 23 40   113 0 0 0
81 9 29 38   114 0 0 0
82 10 18 28   115 0 0 0
83 1 9 10   116 0 0 0
84 3 11 14   117 0 0 0
85 11 8 19   118 0 0 0
86 1 5 6   119 0 0 0
87 1 5 6   120 0 0 0
88 1 3 4   121 0 0 0
89 2 1 3   122 0 0 0
90 3 1 4   123 0 0 0
91 3 6 9   124 0 0 0
92 1 5 6   125 0 0 0
93 0 2 2   126 0 0 0
94 2 0 2   127 0 0 0
95 0 1 1   128 0 0 0
96 0 0 0   129 0 0 0
97 0 1 1   130 0 0 0
98 0 1 1   131 0 0 0
JUMLA
  596 829 1.425
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO
DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
.
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 PANYIURAN 35 30 67 58 35 29 30 26
2 SIMPANG EMPAT 20 15 38 41 21 19 14 23
3 PADANG DARAT 15 13 33 33 13 12 17 11
4 TELUK BARU 27 29 57 62 34 36 27 26
5 ILIR MESJID 42 30 61 55 29 36 34 28
6 JARANG KUANTAN 41 26 71 62 33 28 31 35
7 JUMBA 71 53 144 133 77 58 73 57
8 TELAGA SARI 14 20 46 49 19 22 26 17
9 TELAGA SILABA 18 27 56 52 24 24 40 21
10 BANYU HIRANG 11 12 28 22 17 11 16 9
11 KAYAKAH 41 48 95 101 51 49 49 56
12 BAJAWIT 22 17 48 41 29 21 29 20
13 PADANG TANGGUL 21 11 42 38 25 13 26 17
14 TELUK PARING 33 35 82 68 36 38 29 27
15 RUKAM HILIR 14 12 33 25 13 11 10 13
16 MAMAR 28 25 62 49 22 27 19 21
17 CEMPAKA 52 41 79 86 39 33 44 45
18 KERAMAT 32 26 55 43 32 23 32 20
19 UJUNG MURUNG 37 36 78 84 44 46 39 31
20 KOTA RAJA 88 74 178 180 94 94 97 94
21 PULAU TAMBAK 19 16 30 28 19 16 15 16
22 HARUSAN TELAGA 19 16 43 42 23 10 14 23
23 SIMPANG TIGA 21 7 40 25 21 17 13 8
24 CANGKERING 29 24 53 51 27 20 37 24
25 KUTAI KECIL 15 10 40 24 6 12 14 12
26 TELUK SARI 8 5 18 26 14 10 10 14
27 MURUNG PANGGANG 23 24 36 37 19 23 14 23
28 TELAGA HANYAR 22 27 43 48 20 23 17 22
29 RUKAM HULU 11 13 37 21 16 8 13 12
30 MURUNG SARI 13 26 27 26 20 13 16 20
1.61
JUMLAH 842 748 1.720 872 782 845 771
0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO TIDAK BELUM
TAMAT
SLTA / STRATA STRATA STRATA
DESA SD / SLTP / DIPLOMA DIPLOM
. /BELUM TAMAT SEDERAJA
SEDERAJA SEDERAJAT II A III I II III
SEKOLAH SD T
T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PANYIURAN 272 150 338 134 127 10 14 67 1 1


2 SIMPANG EMPAT 166 83 259 123 72 9 7 31 0 0
3 PADANG DARAT 136 95 233 68 58 2 2 6 0 0
4 TELUK BARU 273 152 466 161 118 4 2 34 1 0
5 ILIR MESJID 230 155 447 172 163 6 6 55 3 0
6 JARANG KUANTAN 274 158 370 231 185 13 11 70 1 0
7 JUMBA 605 333 652 368 348 14 34 171 14 0
8 TELAGA SARI 197 105 250 122 107 13 3 65 1 0
9 TELAGA SILABA 231 104 292 168 152 9 8 54 3 0
10 BANYU HIRANG 94 66 136 81 70 0 0 49 1 0
11 KAYAKAH 380 240 758 121 79 4 1 11 0 0
12 BAJAWIT 206 136 313 97 59 0 1 11 1 0
13 PADANG TANGGUL 146 103 251 126 91 1 3 38 0 0
14 TELUK PARING 289 193 365 176 125 6 18 101 4 0
15 RUKAM HILIR 137 128 173 47 26 0 2 5 1 0
16 MAMAR 222 123 253 157 121 9 11 73 2 0
17 CEMPAKA 348 283 583 192 125 2 8 30 0 0
18 KERAMAT 210 121 323 145 79 6 0 41 3 0
19 UJUNG MURUNG 319 208 568 261 206 11 15 82 4 0
20 KOTA RAJA 750 403 688 484 530 29 69 359 48 1
21 PULAU TAMBAK 137 81 251 90 41 1 3 14 1 0
22 HARUSAN TELAGA 185 123 188 86 85 6 4 52 1 0
23 SIMPANG TIGA 139 84 120 94 106 10 4 49 1 0
24 CANGKERING 230 122 400 147 72 5 0 7 0 0
25 KUTAI KECIL 110 63 197 57 47 2 2 11 0 0
26 TELUK SARI 87 47 81 68 42 7 7 29 0 1
27 MURUNG PANGGANG 154 84 270 64 58 3 2 16 0 0
28 TELAGA HANYAR 189 99 349 102 58 3 3 17 0 0
29 RUKAM HULU 127 70 219 68 35 0 4 16 0 0
30 MURUNG SARI 128 99 179 80 75 6 5 41 0 0
JUMLAH 6.971 4.211 9.972 4.290 3.460 191 249 1.605 91 3

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

 Laki-Laki

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
P E N D I D I K A N (Lai-Laki)

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT STRAT


SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD / A
SEDERAJAT SEDERAJAT II III II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT I

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PANYIURAN 146 85 155 76 66 3 8 29 0 1


2 SIMPANG EMPAT 88 38 119 65 38 5 3 17 0 0
3 PADANG DARAT 65 49 104 44 32 0 0 4 0 0
4 TELUK BARU 138 71 232 87 61 1 1 15 1 0
5 ILIR MESJID 127 79 241 84 78 1 2 27 2 0
6 JARANG KUANTAN 164 81 175 131 85 4 4 36 1 0
7 JUMBA 322 174 322 186 184 2 14 80 7 0
8 TELAGA SARI 98 60 110 62 64 4 3 34 1 0
9 TELAGA SILABA 118 58 131 90 83 3 5 21 2 0
10 BANYU HIRANG 49 36 66 44 30 0 0 25 1 0
11 KAYAKAH 194 101 376 65 40 3 0 3 0 0
12 BAJAWIT 109 69 146 49 32 0 0 3 1 0
13 PADANG TANGGUL 84 60 118 60 56 1 1 16 0 0
14 TELUK PARING 144 98 182 89 74 2 6 44 2 0
15 RUKAM HILIR 67 64 92 21 16 0 0 4 1 0
16 MAMAR 116 59 110 82 69 5 4 35 2 0
17 CEMPAKA 184 128 289 93 61 2 3 15 0 0
18 KERAMAT 110 68 152 78 43 2 0 16 2 0
19 UJUNG MURUNG 163 109 297 142 110 3 7 33 2 0
20 KOTA RAJA 388 203 330 254 248 10 31 174 33 0
21 PULAU TAMBAK 68 45 119 50 20 1 2 6 1 0
22 HARUSAN TELAGA 97 60 95 42 45 2 2 19 0 0
23 SIMPANG TIGA 82 43 49 48 53 3 1 19 0 0
24 CANGKERING 126 66 190 74 38 4 0 2 0 0
25 KUTAI KECIL 62 27 89 38 23 1 1 3 0 0
26 TELUK SARI 42 17 37 36 19 1 2 15 0 1
27 MURUNG PANGGANG 74 42 133 28 36 2 0 6 0 0
28 TELAGA HANYAR 92 40 167 62 25 2 2 10 0 0
29 RUKAM HULU 71 42 97 41 20 0 3 5 0 0
30 MURUNG SARI 61 48 87 43 49 3 2 19 0 0
JUMLAH 3.649 2.120 4.810 2.264 1.798 70 107 735 59 2

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

 Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO TIDAK / TAMAT SLTA /
DESA BELUM SLTP / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. BELUM SD / SEDERAJA
TAMAT SD SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SEDERAJAT T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PANYIURAN 126 65 183 58 61 7 6 38 1 0


2 SIMPANG EMPAT 78 45 140 58 34 4 4 14 0 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
3 PADANG DARAT 71 46 129 24 26 2 2 2 0 0
4 TELUK BARU 135 81 234 74 57 3 1 19 0 0
5 ILIR MESJID 103 76 206 88 85 5 4 28 1 0
6 JARANG KUANTAN 110 77 195 100 100 9 7 34 0 0
7 JUMBA 283 159 330 182 164 12 20 91 7 0
8 TELAGA SARI 99 45 140 60 43 9 0 31 0 0
9 TELAGA SILABA 113 46 161 78 69 6 3 33 1 0
10 BANYU HIRANG 45 30 70 37 40 0 0 24 0 0
11 KAYAKAH 186 139 382 56 39 1 1 8 0 0
12 BAJAWIT 97 67 167 48 27 0 1 8 0 0
13 PADANG TANGGUL 62 43 133 66 35 0 2 22 0 0
14 TELUK PARING 145 95 183 87 51 4 12 57 2 0
15 RUKAM HILIR 70 64 81 26 10 0 2 1 0 0
16 MAMAR 106 64 143 75 52 4 7 38 0 0
17 CEMPAKA 164 155 294 99 64 0 5 15 0 0
18 KERAMAT 100 53 171 67 36 4 0 25 1 0
19 UJUNG MURUNG 156 99 271 119 96 8 8 49 2 0
20 KOTA RAJA 362 200 358 230 282 19 38 185 15 1
21 PULAU TAMBAK 69 36 132 40 21 0 1 8 0 0
22 HARUSAN TELAGA 88 63 93 44 40 4 2 33 1 0
23 SIMPANG TIGA 57 41 71 46 53 7 3 30 1 0
24 CANGKERING 104 56 210 73 34 1 0 5 0 0
25 KUTAI KECIL 48 36 108 19 24 1 1 8 0 0
26 TELUK SARI 45 30 44 32 23 6 5 14 0 0
27 MURUNG PANGGANG 80 42 137 36 22 1 2 10 0 0
28 TELAGA HANYAR 97 59 182 40 33 1 1 7 0 0
29 RUKAM HULU 56 28 122 27 15 0 1 11 0 0
30 MURUNG SARI 67 51 92 37 26 3 3 22 0 0
JUMLAH 3.322 2.091 5.162 2.026 1.662 121 142 870 32 1

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
NO BELUM_ APARATU AGAMA
DESA TENAGA_ PERTANIAN_ PELAJAR_ TENAGA_
. TIDAK_ R
PENGAJA
WIRA
PETERNAKA
NELAYA _DAN_
MAHASISW KESEHATA
PENSIUNA
LAINNYA
BEKERJ _PEJABAT SWASTA N KEPERCAYAA N
R N A N
A _NEGARA N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PANYIURAN 298 57 3 317 17 0 0 214 1 5 202


2 SIMPANG EMPAT 174 11 3 241 23 0 0 151 1 2 144
3 PADANG DARAT 138 4 1 255 23 0 0 108 0 0 71
4 TELUK BARU 276 20 2 461 98 0 1 208 0 2 143

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
5 ILIR MESJID 257 30 3 397 21 0 0 264 2 2 261
6 JARANG KUANTAN 284 38 9 500 17 0 0 251 5 8 201
7 JUMBA 675 140 8 756 78 0 0 456 1 8 417
8 TELAGA SARI 209 28 1 306 21 0 0 167 1 3 127
9 TELAGA SILABA 237 33 1 299 79 0 0 202 3 11 156
10 BANYU HIRANG 109 16 2 130 52 1 2 104 0 2 79
11 KAYAKAH 392 4 0 363 426 3 0 311 0 0 95
12 BAJAWIT 227 2 0 188 163 2 0 143 1 1 97
13 PADANG TANGGUL 162 15 0 198 85 3 0 168 0 3 125
14 TELUK PARING 309 51 8 322 156 0 1 254 2 1 173
15 RUKAM HILIR 139 3 0 137 59 4 0 85 0 0 92
16 MAMAR 248 49 0 316 57 1 0 177 2 0 121
17 CEMPAKA 366 12 3 493 25 0 1 295 0 1 375
18 KERAMAT 223 25 3 263 31 0 0 202 0 1 180
19 UJUNG MURUNG 346 48 10 544 35 1 0 366 2 2 320
20 KOTA RAJA 796 358 18 950 29 2 0 665 10 39 494
21 PULAU TAMBAK 139 8 0 245 16 10 0 121 1 2 77
22 HARUSAN TELAGA 218 18 5 194 58 2 0 116 0 4 115
23 SIMPANG TIGA 158 27 6 175 29 0 0 116 2 6 88
24 CANGKERING 262 4 1 281 64 1 0 159 0 1 210
25 KUTAI KECIL 126 4 2 143 23 0 0 91 0 1 99
26 TELUK SARI 91 21 3 94 28 0 1 77 1 1 52
27 MURUNG PANGGANG 168 5 1 173 104 1 0 130 2 0 67
28 TELAGA HANYAR 214 9 1 241 138 1 0 139 0 1 76
29 RUKAM HULU 140 7 1 170 37 4 0 97 2 1 80
30 MURUNG SARI 155 21 9 185 31 0 0 115 0 2 95
JUMLAH 7.536 1.068 104 9.337 2.023 36 6 5.952 39 110 4.832

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

 Laki-Laki

P E K E R J A A N (Laki-Laki)
NO BELUM
APARATU AGAMA
DESA _TIDAK TENAGA_ WIRA PERTANIAN PELAJAR_ TENAGA_
. _
R
PENGAJA SWAST _PETERNAKA
NELAYA _DAN_
MAHASISW KESEHATA
PENSIUNA LAINNY
_PEJABAT N KEPERCAYAA N A
BEKERJ R A N A N
_ NEGARA N
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PANYIURAN 162 28 2 244 10 0 0 119 0 4 0


2 SIMPANG EMPAT 91 5 1 181 19 0 0 74 1 1 0
3 PADANG DARAT 68 3 0 154 9 0 0 64 0 0 0
4 TELUK BARU 136 11 0 299 46 0 1 112 0 2 0
5 ILIR MESJID 143 20 1 325 5 0 0 146 1 0 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
6 JARANG KUANTAN 169 18 6 348 4 0 0 130 1 5 0
7 JUMBA 366 71 4 548 38 0 0 257 0 6 1
8 TELAGA SARI 103 17 0 200 11 0 0 102 0 3 0
9 TELAGA SILABA 123 17 0 210 34 0 0 116 0 11 0
10 BANYU HIRANG 60 9 1 79 29 1 2 68 0 2 0
11 KAYAKAH 198 0 0 231 196 3 0 154 0 0 0
12 BAJAWIT 119 2 0 132 68 2 0 86 0 0 0
13 PADANG TANGGUL 94 9 0 144 43 3 0 100 0 3 0
14 TELUK PARING 156 25 1 235 85 0 1 137 0 1 0
15 RUKAM HILIR 73 3 0 96 34 4 0 54 0 0 1
16 MAMAR 132 26 0 204 24 0 0 95 1 0 0
17 CEMPAKA 195 9 1 417 12 0 1 139 0 1 0
18 KERAMAT 119 10 1 205 10 0 0 126 0 0 0
19 UJUNG MURUNG 172 22 2 437 16 1 0 214 0 2 0
20 KOTA RAJA 407 187 4 669 17 2 0 351 5 29 0
21 PULAU TAMBAK 71 5 0 141 12 10 0 71 0 2 0
22 HARUSAN TELAGA 113 7 1 140 36 2 0 63 0 0 0
23 SIMPANG TIGA 90 11 1 122 9 0 0 61 0 4 0
24 CANGKERING 142 3 0 237 19 1 0 97 0 1 0
25 KUTAI KECIL 72 2 0 104 14 0 0 51 0 1 0
26 TELUK SARI 43 11 2 67 10 0 0 37 0 0 0
27 MURUNG PANGGANG 83 4 0 112 54 0 0 68 0 0 0
28 TELAGA HANYAR 103 6 1 159 65 1 0 64 0 1 0
29 RUKAM HULU 78 3 1 99 28 4 0 63 1 1 1
30 MURUNG SARI 82 10 4 131 18 0 0 65 0 2 0
JUMLAH 3.963 554 34 6.670 975 34 5 3.284 10 82 3

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

 Perempuan

P E K E R J A A N (perempuan)
APARATU
NO. DESA BELUM
R TENAGA_ WIRA PERTANIAN_
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
_PEJABAT PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA KEPERCAYAAN
_NEGARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PANYIURAN 136 29 1 73 7 0 0 95 1 1 202


2 SIMPANG EMPAT 83 6 2 60 4 0 0 77 0 1 144
3 PADANG DARAT 70 1 1 101 14 0 0 44 0 0 71
4 TELUK BARU 140 9 2 162 52 0 0 96 0 0 143
5 ILIR MESJID 114 10 2 72 16 0 0 118 1 2 261
6 JARANG KUANTAN 115 20 3 152 13 0 0 121 4 3 201
7 JUMBA 309 69 4 208 40 0 0 199 1 2 416

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
8 TELAGA SARI 106 11 1 106 10 0 0 65 1 0 127
9 TELAGA SILABA 114 16 1 89 45 0 0 86 3 0 156
10 BANYU HIRANG 49 7 1 51 23 0 0 36 0 0 79
11 KAYAKAH 194 4 0 132 230 0 0 157 0 0 95
12 BAJAWIT 108 0 0 56 95 0 0 57 1 1 97
13 PADANG TANGGUL 68 6 0 54 42 0 0 68 0 0 125
14 TELUK PARING 153 26 7 87 71 0 0 117 2 0 173
15 RUKAM HILIR 66 0 0 41 25 0 0 31 0 0 91
16 MAMAR 116 23 0 112 33 1 0 82 1 0 121
17 CEMPAKA 171 3 2 76 13 0 0 156 0 0 375
18 KERAMAT 104 15 2 58 21 0 0 76 0 1 180
19 UJUNG MURUNG 174 26 8 107 19 0 0 152 2 0 320
20 KOTA RAJA 389 171 14 281 12 0 0 314 5 10 494
21 PULAU TAMBAK 68 3 0 104 4 0 0 50 1 0 77
22 HARUSAN TELAGA 105 11 4 54 22 0 0 53 0 4 115
23 SIMPANG TIGA 68 16 5 53 20 0 0 55 2 2 88
24 CANGKERING 120 1 1 44 45 0 0 62 0 0 210
25 KUTAI KECIL 54 2 2 39 9 0 0 40 0 0 99
26 TELUK SARI 48 10 1 27 18 0 1 40 1 1 52
27 MURUNG PANGGANG 85 1 1 61 50 1 0 62 2 0 67
28 TELAGA HANYAR 111 3 0 82 73 0 0 75 0 0 76
29 RUKAM HULU 62 4 0 71 9 0 0 34 1 0 79
30 MURUNG SARI 73 11 5 54 13 0 0 50 0 0 95
JUMLAH 3.573 514 70 2.667 1.048 2 1 2.668 29 28 4.829

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA KHONG-
JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KEPECAYAAN
HUCU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PANYIURAN 1114 0 0 0 0 0 0 1.114


2 SIMPANG EMPAT 750 0 0 0 0 0 0 750
3 PADANG DARAT 600 0 0 0 0 0 0 600
4 TELUK BARU 1211 0 0 0 0 0 0 1.211
5 ILIR MESJID 1.237 0 0 0 0 0 0 1.237
6 JARANG KUANTAN 1.313 0 0 0 0 0 0 1.313
7 JUMBA 2537 2 0 0 0 0 0 2.539
8 TELAGA SARI 863 0 0 0 0 0 0 863
9 TELAGA SILABA 1021 0 0 0 0 0 0 1.021
10 BANYU HIRANG 497 0 0 0 0 0 0 497

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
11 KAYAKAH 1.594 0 0 0 0 0 0 1.594
12 BAJAWIT 824 0 0 0 0 0 0 824
13 PADANG TANGGUL 759 0 0 0 0 0 0 759
14 TELUK PARING 1276 1 0 0 0 0 0 1.277
15 RUKAM HILIR 519 0 0 0 0 0 0 519
16 MAMAR 971 0 0 0 0 0 0 971
17 CEMPAKA 1.571 0 0 0 0 0 0 1.571
18 KERAMAT 928 0 0 0 0 0 0 928
19 UJUNG MURUNG 1674 0 0 0 0 0 0 1.674
20 KOTA RAJA 3.339 18 4 0 0 0 0 3.361
21 PULAU TAMBAK 619 0 0 0 0 0 0 619
22 HARUSAN TELAGA 730 0 0 0 0 0 0 730
23 SIMPANG TIGA 607 0 0 0 0 0 0 607
24 CANGKERING 983 0 0 0 0 0 0 983
25 KUTAI KECIL 489 0 0 0 0 0 0 489
26 TELUK SARI 369 0 0 0 0 0 0 369
27 MURUNG PANGGANG 651 0 0 0 0 0 0 651
28 TELAGA HANYAR 820 0 0 0 0 0 0 820
29 RUKAM HULU 539 0 0 0 0 0 0 539
30 MURUNG SARI 613 0 0 0 0 0 0 613
JUMLAH 31.018 21 4 0 0 0 0 31.043

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

 Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA KHONG-
JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KEPECAYAAN
HUCU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PANYIURAN 569 0 0 0 0 0 0 569


2 SIMPANG EMPAT 373 0 0 0 0 0 0 373
3 PADANG DARAT 298 0 0 0 0 0 0 298
4 TELUK BARU 607 0 0 0 0 0 0 607
5 ILIR MESJID 641 0 0 0 0 0 0 641
6 JARANG KUANTAN 681 0 0 0 0 0 0 681
7 JUMBA 1290 1 0 0 0 0 0 1.291
8 TELAGA SARI 436 0 0 0 0 0 0 436
9 TELAGA SILABA 511 0 0 0 0 0 0 511
10 BANYU HIRANG 251 0 0 0 0 0 0 251
11 KAYAKAH 782 0 0 0 0 0 0 782
12 BAJAWIT 409 0 0 0 0 0 0 409
13 PADANG TANGGUL 396 0 0 0 0 0 0 396
14 TELUK PARING 640 1 0 0 0 0 0 641
15 RUKAM HILIR 265 0 0 0 0 0 0 265
16 MAMAR 482 0 0 0 0 0 0 482
17 CEMPAKA 775 0 0 0 0 0 0 775
18 KERAMAT 471 0 0 0 0 0 0 471
19 UJUNG MURUNG 866 0 0 0 0 0 0 866
20 KOTA RAJA 1.661 8 2 0 0 0 0 1.671
21 PULAU TAMBAK 312 0 0 0 0 0 0 312
22 HARUSAN TELAGA 362 0 0 0 0 0 0 362
23 SIMPANG TIGA 298 0 0 0 0 0 0 298
24 CANGKERING 500 0 0 0 0 0 0 500
25 KUTAI KECIL 244 0 0 0 0 0 0 244
26 TELUK SARI 170 0 0 0 0 0 0 170
27 MURUNG PANGGANG 321 0 0 0 0 0 0 321
28 TELAGA HANYAR 400 0 0 0 0 0 0 400
29 RUKAM HULU 279 0 0 0 0 0 0 279
30 MURUNG SARI 312 0 0 0 0 0 0 312
JUMLAH 15.602 10 2 0 0 0 0 15.614

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A G A M A (Perempuan)
NO. DESA KHONG-
JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KEPECAYAAN
HUCU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PANYIURAN 545 0 0 0 0 0 0 545


2 SIMPANG EMPAT 377 0 0 0 0 0 0 377
3 PADANG DARAT 302 0 0 0 0 0 0 302
4 TELUK BARU 604 0 0 0 0 0 0 604
5 ILIR MESJID 596 0 0 0 0 0 0 596
6 JARANG KUANTAN 632 0 0 0 0 0 0 632
7 JUMBA 1247 1 0 0 0 0 0 1.248
8 TELAGA SARI 427 0 0 0 0 0 0 427
9 TELAGA SILABA 510 0 0 0 0 0 0 510
10 BANYU HIRANG 246 0 0 0 0 0 0 246
11 KAYAKAH 812 0 0 0 0 0 0 812
12 BAJAWIT 415 0 0 0 0 0 0 415
13 PADANG TANGGUL 363 0 0 0 0 0 0 363
14 TELUK PARING 636 0 0 0 0 0 0 636
15 RUKAM HILIR 254 0 0 0 0 0 0 254
16 MAMAR 489 0 0 0 0 0 0 489
17 CEMPAKA 796 0 0 0 0 0 0 796
18 KERAMAT 457 0 0 0 0 0 0 457
19 UJUNG MURUNG 808 0 0 0 0 0 0 808
20 KOTA RAJA 1678 10 2 0 0 0 0 1.690
21 PULAU TAMBAK 307 0 0 0 0 0 0 307
22 HARUSAN TELAGA 368 0 0 0 0 0 0 368
23 SIMPANG TIGA 309 0 0 0 0 0 0 309
24 CANGKERING 483 0 0 0 0 0 0 483
25 KUTAI KECIL 245 0 0 0 0 0 0 245
26 TELUK SARI 199 0 0 0 0 0 0 199
27 MURUNG PANGGANG 330 0 0 0 0 0 0 330
28 TELAGA HANYAR 420 0 0 0 0 0 0 420
29 RUKAM HULU 260 0 0 0 0 0 0 260
30 MURUNG SARI 301 0 0 0 0 0 0 301
JUMLAH 15.416 11 2 0 0 0 0 15.429

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


NO DESA GOLONGAN DARAH JUMLAH

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A A B B AB AB O O TDK
. A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PANYIURAN 25 40 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 978 1.114


2 SIMPANG EMPAT 7 21 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 700 750
3 PADANG DARAT 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 588 600
4 TELUK BARU 9 25 5 24 0 0 1 0 0 0 0 0 1.147 1.211
5 ILIR MESJID 26 29 10 35 0 0 0 1 0 0 0 1 1.135 1.237
6 JARANG KUANTAN 32 60 14 40 0 0 0 0 0 1 1 2 1.163 1.313
7 JUMBA 53 103 19 104 1 0 1 0 0 0 0 0 2.258 2.539
8 TELAGA SARI 13 37 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 777 863
9 TELAGA SILABA 27 21 8 38 0 0 0 0 0 0 0 0 927 1.021
10 BANYU HIRANG 5 18 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 452 497
11 KAYAKAH 4 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.572 1.594
12 BAJAWIT 7 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 803 824
PADANG
13 3 14 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 730 759
TANGGUL
14 TELUK PARING 30 40 7 74 1 0 0 0 0 0 0 1 1.124 1.277
15 RUKAM HILIR 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 512 519
16 MAMAR 32 64 7 35 1 0 0 0 0 0 1 0 831 971
17 CEMPAKA 12 30 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.502 1.571
18 KERAMAT 7 27 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 865 928
19 UJUNG MURUNG 32 54 12 51 0 0 1 0 0 0 0 1 1.523 1.674
20 KOTA RAJA 134 200 58 254 0 0 3 0 0 0 1 3 2.708 3.361
21 PULAU TAMBAK 8 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 600 619
22 HARUSAN TELAGA 14 31 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 633 730
23 SIMPANG TIGA 11 25 7 40 0 0 1 0 0 1 0 0 522 607
24 CANGKERING 7 15 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 951 983
25 KUTAI KECIL 1 11 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 469 489
26 TELUK SARI 10 13 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 327 369
MURUNG
27 6 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 623 651
PANGGANG
28 TELAGA HANYAR 14 12 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 774 820
29 RUKAM HULU 3 10 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 510 539
30 MURUNG SARI 9 22 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 560 613
1.01
JUMLAH 546 955 242 3 0 7 1 0 2 3 10 28.264 31.043
0

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

 Laki-Laki

NO. DESA G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki) JUMLAH

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A A B B AB AB O O TDK
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PANYIURAN 11 23 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0 494 569


2 SIMPANG EMPAT 6 12 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 345 373
3 PADANG DARAT 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 288 298
4 TELUK BARU 6 14 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 569 607
5 ILIR MESJID 13 15 5 19 0 0 0 0 0 0 0 1 588 641
6 JARANG KUANTAN 19 38 6 21 0 0 0 0 0 1 0 2 594 681
7 JUMBA 29 60 12 51 1 0 0 0 0 0 0 0 1.138 1.291
8 TELAGA SARI 10 21 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 384 436
9 TELAGA SILABA 17 12 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 449 511
10 BANYU HIRANG 4 5 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 225 251
11 KAYAKAH 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 769 782
12 BAJAWIT 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 395 409
13 PADANG TANGGUL 1 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 378 396
14 TELUK PARING 11 26 2 41 1 0 0 0 0 0 0 1 559 641
15 RUKAM HILIR 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 260 265
16 MAMAR 16 35 4 17 0 0 0 0 0 0 1 0 409 482
17 CEMPAKA 4 14 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 740 775
18 KERAMAT 5 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 436 471
19 UJUNG MURUNG 17 24 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 791 866
13
20 KOTA RAJA 69 96 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1.342 1.671
4
21 PULAU TAMBAK 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 303 312
22 HARUSAN TELAGA 8 13 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 313 362
23 SIMPANG TIGA 7 9 4 17 0 0 1 0 0 1 0 0 259 298
24 CANGKERING 2 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 483 500
25 KUTAI KECIL 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 230 244
26 TELUK SARI 7 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 148 170
27 MURUNG PANGGANG 5 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 302 321
28 TELAGA HANYAR 7 8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 374 400
29 RUKAM HULU 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 262 279
30 MURUNG SARI 4 11 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 281 312
54
JUMLAH 294 508 148 2 0 1 0 0 2 1 6 14.108 15.614
4

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

 Perempuan

NO. DESA G O L O N G A N D A R A H (Perempuan) JUMLAH

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A A A B B AB AB O O TDK
A B O
B PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PANYIURAN 14 17 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 484 545


2 SIMPANG EMPAT 1 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 355 377
3 PADANG DARAT 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 300 302
4 TELUK BARU 3 11 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 578 604
5 ILIR MESJID 13 14 5 16 0 0 0 1 0 0 0 0 547 596
6 JARANG KUANTAN 13 22 8 19 0 0 0 0 0 0 1 0 569 632
7 JUMBA 24 43 7 53 0 0 1 0 0 0 0 0 1.120 1.248
8 TELAGA SARI 3 16 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 393 427
9 TELAGA SILABA 10 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 478 510
10 BANYU HIRANG 1 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 227 246
11 KAYAKAH 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 803 812
12 BAJAWIT 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 408 415
13 PADANG TANGGUL 2 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 352 363
14 TELUK PARING 19 14 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 565 636
15 RUKAM HILIR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 254
16 MAMAR 16 29 3 18 1 0 0 0 0 0 0 0 422 489
17 CEMPAKA 8 16 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 762 796
18 KERAMAT 2 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 429 457
19 UJUNG MURUNG 15 30 6 23 0 0 1 0 0 0 0 1 732 808
20 KOTA RAJA 65 104 29 120 0 0 3 0 0 0 1 2 1.366 1.690
21 PULAU TAMBAK 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 297 307
22 HARUSAN TELAGA 6 18 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 320 368
23 SIMPANG TIGA 4 16 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 263 309
24 CANGKERING 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 468 483
25 KUTAI KECIL 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 239 245
26 TELUK SARI 3 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 179 199
27 MURUNG PANGGANG 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 321 330
28 TELAGA HANYAR 7 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 400 420
29 RUKAM HULU 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 248 260
30 MURUNG SARI 5 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 279 301
JUMLAH 252 447 94 466 1 0 6 1 0 0 2 4 14.156 15.429

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR 0-18 TAHUN


NO DESA UMUR 0-18 TAHUN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
. LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 PANYIURAN 209 183 392


2 SIMPANG EMPAT 114 117 231
3 PADANG DARAT 93 97 190
4 TELUK BARU 182 190 372
5 ILIR MESJID 214 184 398
6 JARANG KUANTAN 217 173 390
7 JUMBA 436 369 805
8 TELAGA SARI 132 127 259
9 TELAGA SILABA 168 146 314
10 BANYU HIRANG 83 62 145
11 KAYAKAH 291 304 595
12 BAJAWIT 158 131 289
13 PADANG TANGGUL 143 109 252
14 TELUK PARING 228 218 446
15 RUKAM HILIR 90 80 170
16 MAMAR 154 145 299
17 CEMPAKA 265 262 527
18 KERAMAT 170 144 314
19 UJUNG MURUNG 254 239 493
20 KOTA RAJA 521 513 1.034
21 PULAU TAMBAK 101 94 195
22 HARUSAN TELAGA 128 114 242
23 SIMPANG TIGA 107 78 185
24 CANGKERING 184 143 327
25 KUTAI KECIL 87 75 162
26 TELUK SARI 56 67 123
27 MURUNG PANGGANG 110 130 240
28 TELAGA HANYAR 127 145 272
29 RUKAM HULU 95 67 162
30 MURUNG SARI 89 99 188
JUMLAH 5.206 4.805 10.011

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN AMUNTAI TENGAH


KODE JENIS KELAMIN
NO. DESA JUMLAH
WILAYAH LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308051001 ANTASARI 2.014 2.013 4.027


2 6308051002 MURUNG SARI 703 759 1.462
3 6308051003 KEBUN SARI 2.029 2.129 4.158
4 6308051004 PALIWARA 1.019 1.108 2.127
5 6308051005 SUNGAI MALANG 3.180 3.218 6.398
6 6308052006 TAPUS 784 788 1.572
7 6308052007 KANDANG HALANG 1.207 1.115 2.322
8 6308052008 PASAR SENIN 1.184 1.144 2.328
9 6308052009 KOTA RADEN HULU 636 676 1.312
10 6308052010 TANGGA ULIN HILIR 685 703 1.388
11 6308052011 TAMBALANGAN 757 757 1.514
12 6308052012 PALAMPITAN HULU 1.089 1.045 2.134
13 6308052013 HARUS 316 363 679
14 6308052014 PINANGKARA 322 304 626
15 6308052015 SUNGAI KARIAS 1.094 1.057 2.151
16 6308052016 TIGARUN 344 345 689
17 6308052017 PINANG HABANG 361 341 702
18 6308052018 HULU PASAR 516 499 1.015
19 6308052019 KOTA RADEN HILIR 736 771 1.507
20 6308052020 RANTAWAN 1.277 1.265 2.542
21 6308052021 MUARA TAPUS 858 872 1.730
22 6308052022 PALAMPITAN HILIR 1.293 1.251 2.544
23 6308052023 HARUSAN 285 292 577
24 6308052024 SUNGAI BARING 234 254 488
25 6308052025 KEMBANG KUNING 624 634 1.258
26 6308052026 DATU KUNING 693 692 1.385
TANGGA ULIN
27 6308052027 414 406 820
HULU
28 6308052028 MAWAR SARI 340 340 680
29 6308052029 DANAU CERMIN 618 557 1.175
JUMLAH 25.612 25.698 51.310

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA


NO KODE JUMLAH KEPALA
DESA JUMLAH WAJIB KTP
. WILAYAH KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308051001 ANTASARI 2.947 1.363


2 6308051002 MURUNG SARI 1.091 515
3 6308051003 KEBUN SARI 3.090 1.373
4 6308051004 PALIWARA 1.614 727
5 6308051005 SUNGAI MALANG 4.691 2.088
6 6308052006 TAPUS 1.103 497
7 6308052007 KANDANG HALANG 1.674 745
8 6308052008 PASAR SENIN 1.680 729
9 6308052009 KOTA RADEN HULU 1.009 445
10 6308052010 TANGGA ULIN HILIR 1.013 473
11 6308052011 TAMBALANGAN 1.098 507
12 6308052012 PALAMPITAN HULU 1.598 721
13 6308052013 HARUS 513 244
14 6308052014 PINANGKARA 443 199
15 6308052015 SUNGAI KARIAS 1.544 690
16 6308052016 TIGARUN 513 248
17 6308052017 PINANG HABANG 500 239
18 6308052018 HULU PASAR 747 326
19 6308052019 KOTA RADEN HILIR 1.105 468
20 6308052020 RANTAWAN 1.757 762
21 6308052021 MUARA TAPUS 1.236 549
22 6308052022 PALAMPITAN HILIR 1.859 816
23 6308052023 HARUSAN 431 204
24 6308052024 SUNGAI BARING 361 161
25 6308052025 KEMBANG KUNING 915 421
26 6308052026 DATU KUNING 992 451
27 6308052027 TANGGA ULIN HULU 623 299
28 6308052028 MAWAR SARI 407 174
29 6308052029 DANAU CERMIN 822 384
JUMLAH 37.376 16.818

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 202 174 376   33 384 401 785


1 359 283 642   34 379 373 752
2 424 367 791   35 376 395 771
3 436 396 832   36 405 417 822
4 441 440 881   37 423 404 827
5 425 420 845   38 381 389 770
6 434 402 836   39 401 424 825
7 450 421 871   40 395 388 783
8 423 446 869   41 423 402 825
9 490 454 944   42 418 404 822
10 514 470 984   43 373 344 717
11 486 452 938   44 363 358 721
12 476 471 947   45 340 400 740
13 460 462 922   46 360 387 747
14 420 478 898   47 403 375 778
15 473 421 894   48 339 356 695
16 438 425 863   49 352 393 745
17 464 461 925   50 288 332 620
18 482 419 901   51 354 342 696
19 499 424 923   52 338 350 688
20 435 465 900   53 295 290 585
21 479 476 955   54 267 284 551
22 493 494 987   55 247 310 557
23 403 376 779   56 273 293 566
24 442 374 816   57 286 292 578
25 378 337 715   58 218 253 471
26 411 378 789   59 234 233 467
27 445 372 817   60 203 199 402
28 381 362 743   61 215 246 461
29 404 409 813   62 203 237 440
30 412 361 773   63 170 185 355
31 360 390 750   64 155 150 305
32 404 421 825   65 136 149 285
JUMLA
  24.640 24.256 48.896
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4   1 2 3 4

66 119 159 278   99 0 2 2


67 127 139 266   100 0 2 2
68 94 119 213   101 0 0 0
69 103 125 228   102 0 1 1
70 81 90 171   103 0 0 0
71 67 104 171   104 0 1 1
72 74 89 163   105 0 0 0
73 42 87 129   106 0 0 0
74 36 65 101   107 0 0 0
75 32 74 106   108 0 0 0
76 30 64 94   109 0 0 0
77 25 35 60   110 0 0 0
78 17 39 56   111 0 0 0
79 41 36 77   112 0 0 0
80 23 43 66   113 0 0 0
81 13 35 48   114 0 0 0
82 11 34 45   115 0 0 0
83 9 22 31   116 0 0 0
84 7 14 21   117 0 0 0
85 2 12 14   118 0 0 0
86 7 11 18   119 0 0 0
87 5 6 11   120 0 0 0
88 1 3 4   121 0 0 0
89 1 5 6   122 0 0 0
90 3 5 8   123 0 0 0
91 0 6 6   124 0 0 0
92 2 2 4   125 0 0 0
93 0 0 0   126 0 0 0
94 0 0 0   127 0 0 0
95 0 3 3   128 0 0 0
96 0 4 4   129 0 0 0
97 0 4 4   130 0 0 0
98 0 2 2   131 0 0 0
JUMLA
  972 1.442 2.414
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO
DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
.
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 ANTASARI 102 91 198 208 106 121 112 104


2 MURUNG SARI 37 27 75 78 37 32 43 37
3 KEBUN SARI 91 95 238 222 109 111 112 82
4 PALIWARA 40 39 122 96 48 57 63 60
5 SUNGAI MALANG 166 159 328 318 181 188 180 157
6 TAPUS 44 48 106 100 44 37 40 52
7 KANDANG HALANG 70 59 144 120 61 51 69 52
8 PASAR SENIN 64 71 127 124 62 58 58 66
9 KOTA RADEN HULU 32 26 72 60 22 26 34 37
10 TANGGA ULIN HILIR 27 36 82 74 37 32 28 29
11 TAMBALANGAN 42 40 89 78 38 46 29 33
12 PALAMPITAN HULU 49 47 108 108 62 51 60 51
13 HARUS 16 14 25 37 18 15 16 24
14 PINANGKARA 17 20 39 30 18 17 12 16
15 SUNGAI KARIAS 63 50 119 117 71 57 57 58
16 TIGARUN 22 21 40 29 11 15 13 20
17 PINANG HABANG 21 19 40 46 16 16 18 16
18 HULU PASAR 23 22 63 53 27 29 34 25
19 KOTA RADEN HILIR 21 38 83 81 33 43 33 46
20 RANTAWAN 62 70 152 157 66 86 78 74
21 MUARA TAPUS 45 48 93 91 42 52 56 43
22 PALAMPITAN HILIR 72 43 128 139 81 65 69 74
23 HARUSAN 15 11 28 33 18 9 12 15
24 SUNGAI BARING 8 13 23 27 13 9 11 15
25 KEMBANG KUNING 39 34 77 58 32 30 29 31
26 DATU KUNING 41 35 80 68 34 34 34 33
27 TANGGA ULIN HULU 22 18 34 43 18 18 15 18
28 MAWAR SARI 18 30 53 54 19 23 24 18
29 DANAU CERMIN 31 38 73 65 29 33 45 19
JUMLAH 1.300 1.262 2.839 2.714 1.353 1.361 1.384 1.305

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO BELUM TAMAT DIPLOM
DESA TIDAK/BELUM SLTP / SLTA / DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. TAMAT SD / A
SEKOLAH SEDERAJAT SEDERAJAT II I II III
SD SEDERAJAT III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ANTASARI 1.048 363 858 619 799 26 48 255 11 0


2 MURUNG SARI 333 129 145 166 408 25 21 213 22 0
3 KEBUN SARI 951 429 586 572 998 45 91 456 30 0
4 PALIWARA 455 192 252 258 537 50 49 308 23 3
5 SUNGAI MALANG 1.577 672 1.141 752 1.153 79 131 820 72 1
6 TAPUS 478 259 577 173 69 2 2 12 0 0
7 KANDANG HALANG 599 282 932 240 197 6 5 55 6 0
8 PASAR SENIN 596 305 770 290 231 12 14 107 3 0
9 KOTA RADEN HULU 304 115 328 184 274 4 25 71 7 0
10 TANGGA ULIN HILIR 356 120 227 206 309 15 25 125 5 0
11 TAMBALANGAN 406 94 300 299 306 11 10 85 3 0
12 PALAMPITAN HULU 486 221 340 322 511 30 36 181 7 0
13 HARUS 168 91 241 75 78 6 1 19 0 0
14 PINANGKARA 193 128 251 33 19 0 1 1 0 0
15 SUNGAI KARIAS 578 299 520 263 330 13 26 115 7 0
16 TIGARUN 176 60 215 92 93 5 1 47 0 0
17 PINANG HABANG 197 55 256 125 55 1 4 9 0 0
18 HULU PASAR 252 111 220 164 209 9 4 44 2 0
19 KOTA RADEN HILIR 390 135 366 275 257 3 6 73 2 0
20 RANTAWAN 826 348 966 237 149 0 3 13 0 0
21 MUARA TAPUS 472 191 623 209 174 6 2 53 0 0
22 PALAMPITAN HILIR 638 283 650 338 447 20 20 142 6 0
23 HARUSAN 150 51 212 84 53 1 7 19 0 0
24 SUNGAI BARING 129 59 128 84 59 3 5 21 0 0
25 KEMBANG KUNING 328 114 421 206 136 3 6 43 1 0
26 DATU KUNING 390 196 594 125 63 2 3 12 0 0
27 TANGGA ULIN HULU 191 54 192 138 192 1 4 45 3 0
28 MAWAR SARI 302 101 214 45 18 0 0 0 0 0
29 DANAU CERMIN 341 216 398 153 53 0 1 13 0 0
JUMLAH 13.310 5.673 12.923 6.727 8.177 378 551 3.357 210 4

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

 Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO BELUM TAMAT SLTA /
DESA TIDAK/BELUM SLTP / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
. TAMAT SD / SEDERAJA
SEKOLAH SEDERAJAT II III I II III
SD SEDERAJAT T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ANTASARI 535 196 374 327 425 12 18 118 9 0


2 MURUNG SARI 168 64 65 76 202 10 7 97 14 0
3 KEBUN SARI 483 224 265 280 503 15 32 208 19 0
4 PALIWARA 236 98 106 130 250 16 20 148 13 2
5 SUNGAI MALANG 802 360 542 362 601 28 51 379 54 1
6 TAPUS 240 136 275 87 40 0 0 6 0 0
7 KANDANG HALANG 324 133 489 116 114 1 2 24 4 0
8 PASAR SENIN 291 162 394 146 131 5 4 48 3 0
9 KOTA RADEN HULU 150 71 147 84 134 1 8 36 5 0
10 TANGGA ULIN HILIR 174 65 111 99 162 6 8 57 3 0
11 TAMBALANGAN 213 47 145 148 151 6 5 39 3 0
12 PALAMPITAN HULU 246 127 167 160 277 12 17 79 4 0
13 HARUS 73 46 100 41 45 3 0 8 0 0
14 PINANGKARA 97 54 139 19 12 0 0 1 0 0
15 SUNGAI KARIAS 302 155 247 142 172 6 15 50 5 0
16 TIGARUN 96 33 94 47 53 3 0 18 0 0
17 PINANG HABANG 101 29 131 65 30 1 2 2 0 0
18 HULU PASAR 137 66 99 85 104 5 0 18 2 0
19 KOTA RADEN HILIR 190 70 182 132 124 1 3 33 1 0
20 RANTAWAN 408 165 495 112 92 0 1 4 0 0
21 MUARA TAPUS 235 92 305 105 94 3 1 23 0 0
22 PALAMPITAN HILIR 345 165 310 181 214 6 6 61 5 0
23 HARUSAN 73 30 97 43 30 0 3 9 0 0
24 SUNGAI BARING 64 31 57 39 30 2 3 8 0 0
25 KEMBANG KUNING 176 60 197 102 70 1 2 15 1 0
26 DATU KUNING 190 104 296 64 33 1 1 4 0 0
27 TANGGA ULIN HULU 95 32 87 70 110 1 3 15 1 0
28 MAWAR SARI 147 44 110 29 10 0 0 0 0 0
29 DANAU CERMIN 186 105 216 75 30 0 0 6 0 0
JUMLAH 6.777 2.964 6.242 3.366 4.243 145 212 1.514 146 3

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

 Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO TIDAK/ BELUM TAMAT DIPLOM STRAT
DESA SLTP / SLTA / DIPLOMA STRATA STRATA
. BELUM TAMAT SD / A A
SEDERAJAT SEDERAJAT II I III
SEKOLAH SD SEDERAJAT III II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ANTASARI 513 167 484 292 374 14 30 137 2 0


2 MURUNG SARI 165 65 80 90 206 15 14 116 8 0
3 KEBUN SARI 468 205 321 292 495 30 59 248 11 0
4 PALIWARA 219 94 146 128 287 34 29 160 10 1
5 SUNGAI MALANG 775 312 599 390 552 51 80 441 18 0
6 TAPUS 238 123 302 86 29 2 2 6 0 0
7 KANDANG HALANG 275 149 443 124 83 5 3 31 2 0
8 PASAR SENIN 305 143 376 144 100 7 10 59 0 0
9 KOTA RADEN HULU 154 44 181 100 140 3 17 35 2 0
10 TANGGA ULIN HILIR 182 55 116 107 147 9 17 68 2 0
11 TAMBALANGAN 193 47 155 151 155 5 5 46 0 0
12 PALAMPITAN HULU 240 94 173 162 234 18 19 102 3 0
13 HARUS 95 45 141 34 33 3 1 11 0 0
14 PINANGKARA 96 74 112 14 7 0 1 0 0 0
15 SUNGAI KARIAS 276 144 273 121 158 7 11 65 2 0
16 TIGARUN 80 27 121 45 40 2 1 29 0 0
17 PINANG HABANG 96 26 125 60 25 0 2 7 0 0
18 HULU PASAR 115 45 121 79 105 4 4 26 0 0
19 KOTA RADEN HILIR 200 65 184 143 133 2 3 40 1 0
20 RANTAWAN 418 183 471 125 57 0 2 9 0 0
21 MUARA TAPUS 237 99 318 104 80 3 1 30 0 0
22 PALAMPITAN HILIR 293 118 340 157 233 14 14 81 1 0
23 HARUSAN 77 21 115 41 23 1 4 10 0 0
24 SUNGAI BARING 65 28 71 45 29 1 2 13 0 0
25 KEMBANG KUNING 152 54 224 104 66 2 4 28 0 0
26 DATU KUNING 200 92 298 61 30 1 2 8 0 0
27 TANGGA ULIN HULU 96 22 105 68 82 0 1 30 2 0
28 MAWAR SARI 155 57 104 16 8 0 0 0 0 0
29 DANAU CERMIN 155 111 182 78 23 0 1 7 0 0
JUMLAH 6.533 2.709 6.681 3.361 3.934 233 339 1.843 64 1

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
PEKERJAAN

NO. DESA BELUM


APARATU
AGAMA
R TENAGA_ WIRA PERTANIAN PELAJAR _ TENAGA
_TIDAK_ NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
_PEJABAT PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA _KESEHATAN
BEKERJA KEPERCAYAAN
_NEGARA

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ANTASARI 1.189 173 12 1.478 38 1 0 536 5 44 551


2 MURUNG SARI 348 234 14 334 0 0 1 274 10 43 204
3 KEBUN SARI 1.058 441 21 1.177 21 0 0 720 24 60 636
4 PALIWARA 488 241 28 669 2 1 0 399 5 61 233
5 SUNGAI MALANG 1.694 757 64 1.745 138 1 0 1.066 22 81 830
6 TAPUS 502 9 0 433 88 0 0 177 0 0 363
7 KANDANG HALANG 659 30 6 649 88 1 0 353 1 8 527
8 PASAR SENIN 648 69 11 656 106 5 1 385 3 6 438
9 KOTA RADEN HULU 327 59 3 443 2 0 0 217 5 13 243
10 TANGGA ULIN HILIR 392 71 9 520 2 0 0 188 6 19 181
11 TAMBALANGAN 427 37 13 581 4 0 1 213 3 8 227
12 PALAMPITAN HULU 517 143 7 711 5 0 0 366 1 37 347
13 HARUS 191 11 5 163 74 0 0 93 0 0 142
14 PINANGKARA 209 3 0 93 198 1 0 64 1 0 57
15 SUNGAI KARIAS 622 94 9 658 82 3 1 353 1 18 310
16 TIGARUN 192 15 1 235 60 2 0 87 0 1 96
17 PINANG HABANG 219 8 0 230 11 1 0 72 0 0 161
18 HULU PASAR 259 31 2 360 2 0 0 181 0 4 176
19 KOTA RADEN HILIR 444 34 4 466 14 1 1 230 4 6 303
20 RANTAWAN 878 6 2 833 67 0 0 314 2 1 439
21 MUARA TAPUS 537 33 6 576 58 0 0 259 0 2 259
22 PALAMPITAN HILIR 678 126 4 965 6 0 0 426 4 12 323
23 HARUSAN 154 5 1 134 86 1 0 76 1 4 115
24 SUNGAI BARING 136 12 1 169 42 0 0 67 0 1 60
25 KEMBANG KUNING 350 24 4 426 12 0 0 179 0 3 260
26 DATU KUNING 471 6 3 450 143 0 0 121 0 1 190
27 TANGGA ULIN HULU 206 31 3 299 1 0 0 124 0 13 143
28 MAWAR SARI 312 0 0 72 191 0 0 44 0 0 61
29 DANAU CERMIN 363 12 1 382 118 12 0 136 1 1 149
JUMLAH 14.470 2.715 234 15.907 1.659 30 5 7.720 99 447 8.024

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

 Laki-Laki

P E K E R J A A N (Laki-Laki)

NO
DESA BELUM
APARATUR PERTANIAN AGAMA PELAJAR_
. _TIDAK_ TENAGA WIRA TENAGA_
_PEJABAT _PETERNAKA NELAYAN _DAN_ MAHASISW PENSIUNAN LAINNYA
BEKERJ _PENGAJAR SWASTA KESEHATAN
_NEGARA N KEPERCAYAAN A
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ANTASARI 614 96 3 940 28 1 0 301 1 30 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
2 MURUNG SARI 175 132 4 211 0 0 1 148 5 26 1
3 KEBUN SARI 525 229 6 820 14 0 0 391 10 34 0
4 PALIWARA 247 108 7 414 1 1 0 213 3 25 0
5 SUNGAI MALANG 870 405 26 1.158 62 1 0 600 8 50 0
6 TAPUS 252 5 0 368 47 0 0 112 0 0 0
7 KANDANG HALANG 355 17 2 574 41 1 0 210 1 6 0
8 PASAR SENIN 328 35 4 506 73 5 1 227 1 4 0
9 KOTA RADEN HULU 159 27 2 321 1 0 0 117 0 9 0
10 TANGGA ULIN HILIR 189 33 3 340 1 0 0 105 3 11 0
11 TAMBALANGAN 222 24 3 373 2 0 1 123 1 8 0
12 PALAMPITAN HULU 261 68 2 522 4 0 0 210 0 22 0
13 HARUS 89 5 1 121 52 0 0 48 0 0 0
14 PINANGKARA 108 3 0 77 91 0 0 43 0 0 0
15 SUNGAI KARIAS 326 54 5 441 45 3 1 204 0 14 1
16 TIGARUN 105 7 0 148 28 2 0 53 0 1 0
17 PINANG HABANG 112 4 0 194 6 1 0 44 0 0 0
18 HULU PASAR 142 15 0 254 1 0 0 100 0 4 0
19 KOTA RADEN HILIR 220 18 3 368 7 1 1 115 0 3 0
20 RANTAWAN 449 6 1 620 22 0 0 177 1 1 0
21 MUARA TAPUS 280 16 4 392 28 0 0 136 0 2 0
22 PALAMPITAN HILIR 362 62 1 614 4 0 0 244 0 6 0
23 HARUSAN 74 3 1 98 60 1 0 47 0 1 0
24 SUNGAI BARING 66 9 0 100 19 0 0 38 0 1 1
25 KEMBANG KUNING 188 11 2 320 5 0 0 96 0 2 0
26 DATU KUNING 238 4 1 318 62 0 0 70 0 0 0
27 TANGGA ULIN HULU 99 14 1 222 0 0 0 70 0 8 0
28 MAWAR SARI 159 0 0 57 99 0 0 25 0 0 0
29 DANAU CERMIN 203 8 0 246 62 11 0 87 0 1 0
JUMLAH 7.417 1.418 82 11.137 865 28 5 4.354 34 269 3

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

 Perempuan

P E K E R J A A N (Perempuan)

NO
DESA BELUM
APARATU
AGAMA
. R TENAGA_ WIRA PERTANIAN_ PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
_PEJABAT_ PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA KEPERCAYAAN
NEGARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ANTASARI 575 77 9 538 10 0 0 235 4 14 551


2 MURUNG SARI 173 102 10 123 0 0 0 126 5 17 203
3 KEBUN SARI 533 212 15 357 7 0 0 329 14 26 636

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
4 PALIWARA 241 133 21 255 1 0 0 186 2 36 233
5 SUNGAI MALANG 824 352 38 587 76 0 0 466 14 31 830
6 TAPUS 250 4 0 65 41 0 0 65 0 0 363
7 KANDANG HALANG 304 13 4 75 47 0 0 143 0 2 527
8 PASAR SENIN 320 34 7 150 33 0 0 158 2 2 438
9 KOTA RADEN HULU 168 32 1 122 1 0 0 100 5 4 243
10 TANGGA ULIN HILIR 203 38 6 180 1 0 0 83 3 8 181
11 TAMBALANGAN 205 13 10 208 2 0 0 90 2 0 227
12 PALAMPITAN HULU 256 75 5 189 1 0 0 156 1 15 347
13 HARUS 102 6 4 42 22 0 0 45 0 0 142
14 PINANGKARA 101 0 0 16 107 1 0 21 1 0 57
15 SUNGAI KARIAS 296 40 4 217 37 0 0 149 1 4 309
16 TIGARUN 87 8 1 87 32 0 0 34 0 0 96
17 PINANG HABANG 107 4 0 36 5 0 0 28 0 0 161
18 HULU PASAR 117 16 2 106 1 0 0 81 0 0 176
19 KOTA RADEN HILIR 224 16 1 98 7 0 0 115 4 3 303
20 RANTAWAN 429 0 1 213 45 0 0 137 1 0 439
21 MUARA TAPUS 257 17 2 184 30 0 0 123 0 0 259
22 PALAMPITAN HILIR 316 64 3 351 2 0 0 182 4 6 323
23 HARUSAN 80 2 0 36 26 0 0 29 1 3 115
24 SUNGAI BARING 70 3 1 69 23 0 0 29 0 0 59
25 KEMBANG KUNING 162 13 2 106 7 0 0 83 0 1 260
26 DATU KUNING 233 2 2 132 81 0 0 51 0 1 190
27 TANGGA ULIN HULU 107 17 2 77 1 0 0 54 0 5 143
28 MAWAR SARI 153 0 0 15 92 0 0 19 0 0 61
29 DANAU CERMIN 160 4 1 136 56 1 0 49 1 0 149
JUMLAH 7.053 1.297 152 4.770 794 2 0 3.366 65 178 8.021

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO
DESA KHONG- JUMLAH
. ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KEPECAYAAN
HUCU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ANTASARI 4.023 0 0 0 4 0 0 4.027


2 MURUNG SARI 1.449 13 0 0 0 0 0 1.462
3 KEBUN SARI 4.155 1 0 2 0 0 0 4.158
4 PALIWARA 2.127 0 0 0 0 0 0 2.127
5 SUNGAI MALANG 6.374 11 4 9 0 0 0 6.398
6 TAPUS 1.572 0 0 0 0 0 0 1.572
7 KANDANG HALANG 2.318 0 0 4 0 0 0 2.322
8 PASAR SENIN 2.328 0 0 0 0 0 0 2.328
9 KOTA RADEN HULU 1.312 0 0 0 0 0 0 1.312
10 TANGGA ULIN HILIR 1.387 1 0 0 0 0 0 1.388
11 TAMBALANGAN 1.513 0 1 0 0 0 0 1.514
12 PALAMPITAN HULU 2.134 0 0 0 0 0 0 2.134
13 HARUS 679 0 0 0 0 0 0 679
14 PINANGKARA 626 0 0 0 0 0 0 626
15 SUNGAI KARIAS 2.149 2 0 0 0 0 0 2.151
16 TIGARUN 689 0 0 0 0 0 0 689
17 PINANG HABANG 702 0 0 0 0 0 0 702
18 HULU PASAR 1.015 0 0 0 0 0 0 1.015
19 KOTA RADEN HILIR 1.507 0 0 0 0 0 0 1.507
20 RANTAWAN 2.542 0 0 0 0 0 0 2.542
21 MUARA TAPUS 1.730 0 0 0 0 0 0 1.730
22 PALAMPITAN HILIR 2.540 4 0 0 0 0 0 2.544
23 HARUSAN 577 0 0 0 0 0 0 577
24 SUNGAI BARING 488 0 0 0 0 0 0 488
25 KEMBANG KUNING 1.251 0 0 7 0 0 0 1.258
26 DATU KUNING 1.385 0 0 0 0 0 0 1.385
27 TANGGA ULIN HULU 820 0 0 0 0 0 0 820
28 MAWAR SARI 680 0 0 0 0 0 0 680
29 DANAU CERMIN 1.175 0 0 0 0 0 0 1.175
JUMLAH 51.247 32 5 22 4 0 0 51.310

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

 Laki-Laki

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A G A M A (Laki-Laki)
NO
DESA KEPECAYAA JUMLAH
. ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU
N

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ANTASARI 2.012 0 0 0 2 0 0 2.014


2 MURUNG SARI 695 8 0 0 0 0 0 703
3 KEBUN SARI 2.027 1 0 1 0 0 0 2.029
4 PALIWARA 1.019 0 0 0 0 0 0 1.019
5 SUNGAI MALANG 3.166 6 3 5 0 0 0 3.180
6 TAPUS 784 0 0 0 0 0 0 784
7 KANDANG HALANG 1.205 0 0 2 0 0 0 1.207
8 PASAR SENIN 1.184 0 0 0 0 0 0 1.184
9 KOTA RADEN HULU 636 0 0 0 0 0 0 636
10 TANGGA ULIN HILIR 684 1 0 0 0 0 0 685
11 TAMBALANGAN 757 0 0 0 0 0 0 757
12 PALAMPITAN HULU 1.089 0 0 0 0 0 0 1.089
13 HARUS 316 0 0 0 0 0 0 316
14 PINANGKARA 322 0 0 0 0 0 0 322
15 SUNGAI KARIAS 1.094 0 0 0 0 0 0 1.094
16 TIGARUN 344 0 0 0 0 0 0 344
17 PINANG HABANG 361 0 0 0 0 0 0 361
18 HULU PASAR 516 0 0 0 0 0 0 516
19 KOTA RADEN HILIR 736 0 0 0 0 0 0 736
20 RANTAWAN 1.277 0 0 0 0 0 0 1.277
21 MUARA TAPUS 858 0 0 0 0 0 0 858
22 PALAMPITAN HILIR 1.291 2 0 0 0 0 0 1.293
23 HARUSAN 285 0 0 0 0 0 0 285
24 SUNGAI BARING 234 0 0 0 0 0 0 234
25 KEMBANG KUNING 621 0 0 3 0 0 0 624
26 DATU KUNING 693 0 0 0 0 0 0 693
27 TANGGA ULIN HULU 414 0 0 0 0 0 0 414
28 MAWAR SARI 340 0 0 0 0 0 0 340
29 DANAU CERMIN 618 0 0 0 0 0 0 618
JUMLAH 25.578 18 3 11 2 0 0 25.612

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

 Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ANTASARI 2.011 0 0 0 2 0 0 2.013


2 MURUNG SARI 754 5 0 0 0 0 0 759
3 KEBUN SARI 2.128 0 0 1 0 0 0 2.129
4 PALIWARA 1.108 0 0 0 0 0 0 1.108
5 SUNGAI MALANG 3.208 5 1 4 0 0 0 3.218
6 TAPUS 788 0 0 0 0 0 0 788
7 KANDANG HALANG 1.113 0 0 2 0 0 0 1.115
8 PASAR SENIN 1.144 0 0 0 0 0 0 1.144
9 KOTA RADEN HULU 676 0 0 0 0 0 0 676
10 TANGGA ULIN HILIR 703 0 0 0 0 0 0 703
11 TAMBALANGAN 756 0 1 0 0 0 0 757
12 PALAMPITAN HULU 1.045 0 0 0 0 0 0 1.045
13 HARUS 363 0 0 0 0 0 0 363
14 PINANGKARA 304 0 0 0 0 0 0 304
15 SUNGAI KARIAS 1.055 2 0 0 0 0 0 1.057
16 TIGARUN 345 0 0 0 0 0 0 345
17 PINANG HABANG 341 0 0 0 0 0 0 341
18 HULU PASAR 499 0 0 0 0 0 0 499
19 KOTA RADEN HILIR 771 0 0 0 0 0 0 771
20 RANTAWAN 1.265 0 0 0 0 0 0 1.265
21 MUARA TAPUS 872 0 0 0 0 0 0 872
22 PALAMPITAN HILIR 1.249 2 0 0 0 0 0 1.251
23 HARUSAN 292 0 0 0 0 0 0 292
24 SUNGAI BARING 254 0 0 0 0 0 0 254
25 KEMBANG KUNING 630 0 0 4 0 0 0 634
26 DATU KUNING 692 0 0 0 0 0 0 692
27 TANGGA ULIN HULU 406 0 0 0 0 0 0 406
28 MAWAR SARI 340 0 0 0 0 0 0 340
29 DANAU CERMIN 557 0 0 0 0 0 0 557
JUMLAH 25.669 14 2 11 2 0 0 25.698

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
GOLONGAN DARAH
NO A
DESA A B B AB AB O O
. A B AB O PLU TDK TH JUMLAH
MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
S

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ANTASARI 207 262 93 371 0 0 1 0 0 0 1 2 3.090 4.027


2 MURUNG SARI 101 157 53 196 0 0 0 0 0 0 1 1 953 1.462
3 KEBUN SARI 293 420 92 421 0 0 1 0 0 0 2 3 2.926 4.158
4 PALIWARA 143 274 50 253 0 0 0 0 0 0 1 0 1.406 2.127
5 SUNGAI MALANG 379 612 140 609 2 0 0 0 2 1 0 4 4.649 6.398
6 TAPUS 10 8 3 12 0 0 0 0 0 0 0 3 1.536 1.572
7 KANDANG HALANG 23 39 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2.221 2.322
8 PASAR SENIN 30 67 18 73 0 0 1 1 0 0 0 1 2.137 2.328
9 KOTA RADEN HULU 36 88 17 74 0 0 0 1 0 0 0 0 1.096 1.312
10 TANGGA ULIN HILIR 64 107 21 120 0 0 3 0 0 1 0 2 1.070 1.388
11 TAMBALANGAN 44 76 18 98 0 0 0 0 0 0 0 0 1.278 1.514
12 PALAMPITAN HULU 53 105 34 130 0 0 0 0 1 0 2 3 1.806 2.134
13 HARUS 13 17 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 638 679
14 PINANGKARA 1 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 612 626
15 SUNGAI KARIAS 57 116 33 131 0 0 0 1 1 0 0 1 1.811 2.151
16 TIGARUN 19 26 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 619 689
17 PINANG HABANG 6 13 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 673 702
18 HULU PASAR 39 63 24 71 0 0 0 0 0 0 0 0 818 1.015
19 KOTA RADEN HILIR 22 97 27 77 0 0 3 0 0 0 0 0 1.281 1.507
20 RANTAWAN 15 40 9 44 0 0 1 0 0 0 0 1 2.432 2.542
21 MUARA TAPUS 18 23 4 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1.666 1.730
22 PALAMPITAN HILIR 85 157 47 164 1 0 1 0 2 0 6 1 2.080 2.544
23 HARUSAN 8 10 3 15 0 0 0 0 0 0 1 0 540 577
24 SUNGAI BARING 10 15 2 8 0 0 1 0 0 0 0 0 452 488
25 KEMBANG KUNING 24 40 11 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1.149 1.258
26 DATU KUNING 7 4 5 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1.356 1.385
27 TANGGA ULIN HULU 16 63 12 53 0 0 0 0 0 0 0 1 675 820
28 MAWAR SARI 4 10 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 655 680
29 DANAU CERMIN 8 13 7 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1.133 1.175
JUMLAH 1.735 2.926 747 3.076 4 0 12 3 6 2 14 27 42.758 51.310

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

 Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O TDK TH JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ANTASARI 96 130 53 183 0 0 1 0 0 0 1 1 1.549 2.014


2 MURUNG SARI 53 72 32 94 0 0 0 0 0 0 0 0 452 703
3 KEBUN SARI 145 195 43 221 0 0 1 0 0 0 0 1 1.423 2.029
4 PALIWARA 71 131 28 108 0 0 0 0 0 0 1 0 680 1.019
5 SUNGAI MALANG 196 288 75 309 2 0 0 0 2 0 0 1 2.307 3.180
6 TAPUS 6 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 767 784
7 KANDANG HALANG 12 23 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.148 1.207
8 PASAR SENIN 11 35 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1.086 1.184
9 KOTA RADEN HULU 21 44 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 515 636
10 TANGGA ULIN HILIR 32 63 9 67 0 0 2 0 0 0 0 0 512 685
11 TAMBALANGAN 21 40 9 53 0 0 0 0 0 0 0 0 634 757
12 PALAMPITAN HULU 24 49 21 68 0 0 0 0 1 0 1 0 925 1.089
13 HARUS 8 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 295 316
14 PINANGKARA 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 313 322
15 SUNGAI KARIAS 25 57 18 62 0 0 0 0 0 0 0 1 931 1.094
16 TIGARUN 10 11 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 308 344
17 PINANG HABANG 2 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 348 361
18 HULU PASAR 23 24 17 39 0 0 0 0 0 0 0 0 413 516
19 KOTA RADEN HILIR 12 50 12 38 0 0 3 0 0 0 0 0 621 736
20 RANTAWAN 12 28 6 23 0 0 1 0 0 0 0 0 1.207 1.277
21 MUARA TAPUS 9 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 830 858
22 PALAMPITAN HILIR 47 72 21 92 1 0 0 0 2 0 5 0 1.053 1.293
23 HARUSAN 6 5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 264 285
24 SUNGAI BARING 5 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 217 234
25 KEMBANG KUNING 15 18 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 569 624
26 DATU KUNING 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 679 693
27 TANGGA ULIN HULU 8 36 5 29 0 0 0 0 0 0 0 1 335 414
28 MAWAR SARI 0 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 326 340
29 DANAU CERMIN 6 8 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 591 618
1.42 1.57 21.29
JUMLAH 880 402 3 0 8 0 5 0 8 5 25.612
9 4 8

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O TDK TH JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ANTASARI 111 132 40 188 0 0 0 0 0 0 0 1 1.541 2.013


2 MURUNG SARI 48 85 21 102 0 0 0 0 0 0 1 1 501 759
3 KEBUN SARI 148 225 49 200 0 0 0 0 0 0 2 2 1.503 2.129
4 PALIWARA 72 143 22 145 0 0 0 0 0 0 0 0 726 1.108
5 SUNGAI MALANG 183 324 65 300 0 0 0 0 0 1 0 3 2.342 3.218
6 TAPUS 4 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 3 769 788
7 KANDANG HALANG 11 16 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1.073 1.115
8 PASAR SENIN 19 32 9 30 0 0 1 1 0 0 0 1 1.051 1.144
9 KOTA RADEN HULU 15 44 7 28 0 0 0 1 0 0 0 0 581 676
10 TANGGA ULIN HILIR 32 44 12 53 0 0 1 0 0 1 0 2 558 703
11 TAMBALANGAN 23 36 9 45 0 0 0 0 0 0 0 0 644 757
12 PALAMPITAN HULU 29 56 13 62 0 0 0 0 0 0 1 3 881 1.045
13 HARUS 5 9 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 343 363
14 PINANGKARA 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 299 304
15 SUNGAI KARIAS 32 59 15 69 0 0 0 1 1 0 0 0 880 1.057
16 TIGARUN 9 15 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 311 345
17 PINANG HABANG 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 325 341
18 HULU PASAR 16 39 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 405 499
19 KOTA RADEN HILIR 10 47 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 660 771
20 RANTAWAN 3 12 3 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1.225 1.265
21 MUARA TAPUS 9 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 836 872
22 PALAMPITAN HILIR 38 85 26 72 0 0 1 0 0 0 1 1 1.027 1.251
23 HARUSAN 2 5 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 276 292
24 SUNGAI BARING 5 8 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 235 254
25 KEMBANG KUNING 9 22 6 16 0 0 0 0 0 0 0 1 580 634
26 DATU KUNING 4 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 677 692
27 TANGGA ULIN HULU 8 27 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 340 406
28 MAWAR SARI 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 329 340
29 DANAU CERMIN 2 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 542 557
1.49 21.46
JUMLAH 855 345 1.502 1 0 4 3 1 2 6 22 25.698
7 0

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5

1 ANTASARI 633 619 1252


2 MURUNG SARI 226 209 435
3 KEBUN SARI 635 593 1.228
4 PALIWARA 321 289 610
5 SUNGAI MALANG 1.023 967 1.990
6 TAPUS 284 270 554
7 KANDANG HALANG 410 341 751
8 PASAR SENIN 373 381 754
9 KOTA RADEN HULU 184 181 365
10 TANGGA ULIN HILIR 209 213 422
11 TAMBALANGAN 240 225 465
12 PALAMPITAN HULU 331 301 632
13 HARUS 88 114 202
14 PINANGKARA 103 101 204
15 SUNGAI KARIAS 376 325 701
16 TIGARUN 105 96 201
17 PINANG HABANG 119 107 226
18 HULU PASAR 169 144 313
19 KOTA RADEN HILIR 224 248 472
20 RANTAWAN 448 463 911
21 MUARA TAPUS 285 288 573
22 PALAMPITAN HILIR 431 372 803
23 HARUSAN 86 84 170
24 SUNGAI BARING 71 76 147
25 KEMBANG KUNING 209 183 392
26 DATU KUNING 230 218 448
27 TANGGA ULIN HULU 111 111 222
28 MAWAR SARI 150 158 308
29 DANAU CERMIN 223 185 408
JUMLAH 8.297 7.862 16.159

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN AMUNTAI UTARA


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6

1 6308062003 PAKAPURAN 678 721 1.399


2 6308062004 PAKACANGAN 685 687 1.372
3 6308062005 PANANGKALAAN 422 451 873
4 6308062006 PADANG BASAR 269 268 537
5 6308062007 MURUNG KARANGAN 282 296 578
6 6308062008 KAMAYAHAN 389 386 775
7 6308062009 GUNTUNG 238 230 468
8 6308062010 MUARA BARUH 349 359 708
9 6308062011 TELUK DAUN 509 540 1.049
10 6308062012 SUNGAI TURAK 721 692 1.413
11 6308062013 TABALONG MATI 523 532 1.055
12 6308062020 PIMPING 255 246 501
13 6308062021 PADANG LUAR 429 421 850
14 6308062023 TAYUR 440 461 901
15 6308062026 PANANGKALAAN HULU 559 541 1.100
16 6308062027 CAKERU 439 454 893
17 6308062028 SUNGAI TURAK DALAM 590 581 1.171
18 6308062029 PANYAUNGAN 227 251 478
19 6308062030 KUANGAN 396 407 803
20 6308062032 TABING LIRING 211 222 433
21 6308062033 PADANG BASAR HILIR 245 287 532
22 6308062034 TELAGA BAMBAN 520 524 1.044
23 6308062035 AIR TAWAR 252 230 482
24 6308062037 PANANGIAN 322 330 652
25 6308062041 PAMINTANGAN 351 368 719
26 6308062044 PANDAWANAN 261 248 509
TOTAL 10.562 10.733 21.295

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA


JUMLAH WAJIB JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA
KTP KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308062003 PAKAPURAN 1.075 466


2 6308062004 PAKACANGAN 1.040 471
3 6308062005 PANANGKALAAN 655 303
4 6308062006 PADANG BASAR 407 181
5 6308062007 MURUNG KARANGAN 420 201
6 6308062008 KAMAYAHAN 587 254
7 6308062009 GUNTUNG 349 163
8 6308062010 MUARA BARUH 518 225
9 6308062011 TELUK DAUN 765 346
10 6308062012 SUNGAI TURAK 1.040 456
11 6308062013 TABALONG MATI 785 335
12 6308062020 PIMPING 364 169
13 6308062021 PADANG LUAR 608 272
14 6308062023 TAYUR 663 308
PANANGKALAAN
15 6308062026 844 378
HULU
16 6308062027 CAKERU 660 294
SUNGAI TURAK
17 6308062028 840 369
DALAM
18 6308062029 PANYAUNGAN 340 156
19 6308062030 KUANGAN 586 267
20 6308062032 TABING LIRING 319 157
21 6308062033 PADANG BASAR HILIR 395 192
22 6308062034 TELAGA BAMBAN 751 317
23 6308062035 AIR TAWAR 351 160
24 6308062037 PANANGIAN 466 218
25 6308062041 PAMINTANGAN 553 249
26 6308062044 PANDAWANAN 385 181
JUMLAH 15.766 7.088

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 102 73 175   33 146 154 300


1 156 129 285   34 170 174 344
2 174 147 321   35 176 177 353
3 171 164 335   36 166 165 331
4 187 173 360   37 184 155 339
5 174 164 338   38 148 164 312
6 177 139 316   39 170 156 326
7 174 166 340   40 145 142 287
8 185 176 361   41 152 175 327
9 186 160 346   42 150 163 313
10 191 196 387   43 142 145 287
11 194 176 370   44 146 145 291
12 195 188 383   45 151 170 321
13 189 172 361   46 164 154 318
14 180 167 347   47 161 133 294
15 162 156 318   48 143 147 290
16 198 165 363   49 140 151 291
17 204 180 384   50 128 144 272
18 183 193 376   51 143 162 305
19 189 219 408   52 138 164 302
20 183 201 384   53 132 140 272
21 155 205 360   54 129 110 239
22 205 174 379   55 101 118 219
23 176 175 351   56 102 103 205
24 185 162 347   57 92 140 232
25 146 158 304   58 84 104 188
26 176 141 317   59 92 107 199
27 159 147 306   60 85 86 171
28 179 157 336   61 101 135 236
29 173 183 356   62 79 105 184
30 187 171 358   63 69 94 163
31 175 140 315   64 63 82 145
32 201 164 365   65 63 71 134
JUMLA
  10.126 10.016 20.142
H
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

66 61 80 141   99 0 0 0
67 56 70 126   100 0 0 0
68 37 55 92   101 0 0 0
69 37 38 75   102 0 0 0
70 29 40 69   103 0 0 0
71 31 69 100   104 0 0 0
72 25 47 72   105 0 0 0
73 31 34 65   106 0 0 0
74 19 39 58   107 0 0 0
75 18 32 50   108 0 0 0
76 21 41 62   109 0 0 0
77 12 30 42   110 0 0 0
78 9 11 20   111 0 0 0
79 13 17 30   112 0 0 0
80 9 16 25   113 0 0 0
81 7 23 30   114 0 0 0
82 5 23 28   115 0 0 0
83 2 10 12   116 0 0 0
84 4 9 13   117 0 0 0
85 0 6 6   118 0 0 0
86 5 6 11   119 0 0 0
87 0 1 1   120 0 0 0
88 1 5 6   121 0 0 0
89 2 1 3   122 0 0 0
90 1 3 4   123 0 0 0
91 0 5 5   124 0 0 0
92 1 1 2   125 0 0 0
93 0 2 2   126 0 0 0
94 0 2 2   127 0 0 0
95 0 1 1   128 0 0 0
96 0 0 0   129 0 0 0
97 0 0 0   130 0 0 0
98 0 0 0   131 0 0 0
JUMLA
  436 717 1.153
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 PAKAPURAN 32 38 61 64 37 30 32 39
2 PAKACANGAN 28 29 82 55 36 38 44 31
3 PANANGKALAAN 30 19 35 44 26 21 23 26
4 PADANG BASAR 13 13 33 21 15 12 21 17
5 MURUNG KARANGAN 10 11 31 33 19 13 12 15
6 KAMAYAHAN 24 12 36 37 20 12 18 16
7 GUNTUNG 13 5 22 28 15 8 12 9
8 MUARA BARUH 15 12 38 33 21 19 18 18
9 TELUK DAUN 33 29 57 54 21 33 19 24
10 SUNGAI TURAK 33 21 82 70 45 29 38 35
11 TABALONG MATI 24 20 55 45 29 27 26 26
12 PIMPING 15 10 36 31 18 6 17 17
13 PADANG LUAR 28 21 50 47 24 16 23 24
14 TAYUR 24 22 50 40 12 21 28 32
15 PANANGKALAAN HULU 19 22 52 42 18 28 30 27
16 CAKERU 31 22 48 45 17 21 20 21
17 SUNGAI TURAK DALAM 26 24 73 63 32 32 29 26
18 PANYAUNGAN 13 18 28 31 7 9 17 10
19 KUANGAN 26 18 47 41 15 21 28 16
20 TABING LIRING 14 10 24 21 9 11 13 11
21 PADANG BASAR HILIR 13 13 15 29 10 15 16 14
22 TELAGA BAMBAN 27 39 44 61 32 25 33 24
23 AIR TAWAR 11 8 25 26 13 17 13 15
24 PANANGIAN 12 18 43 37 12 12 18 20
25 PAMINTANGAN 14 14 26 41 14 14 26 13
26 PANDAWANAN 10 8 32 23 14 5 11 12
JUMLAH 538 476 1.125 1.062 531 495 585 538

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO TAMAT
DESA TIDAK/ SLTP / SLTA / DIPLOM DIPLOM
. BELUM SD/ STRAT STRAT STRAT
BELUM SEDERAJA SEDERAJA A A
TAMAT SD SEDERAJA AI A II A III
SEKOLAH T T II III
T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAKAPURAN 329 161 267 177 273 35 15 139 3 0


2 PAKACANGAN 320 154 338 226 240 15 12 64 3 0
3 PANANGKALAAN 218 103 241 126 134 5 2 43 1 0
4 PADANG BASAR 139 60 184 80 52 4 3 15 0 0
5 MURUNG KARANGAN 150 65 203 79 61 1 2 17 0 0
6 KAMAYAHAN 162 95 298 127 62 3 2 25 1 0
7 GUNTUNG 115 58 177 60 39 1 4 13 1 0
8 MUARA BARUH 191 78 205 106 82 8 5 32 1 0
9 TELUK DAUN 268 122 275 138 137 13 7 87 2 0
10 SUNGAI TURAK 378 167 462 184 152 13 10 46 1 0
11 TABALONG MATI 278 163 450 113 39 1 1 10 0 0
12 PIMPING 147 73 234 28 17 0 0 2 0 0
13 PADANG LUAR 244 91 289 135 58 4 2 27 0 0
14 TAYUR 240 127 249 160 94 6 3 22 0 0
PANANGKALAAN
15 252 128 310 185 165 6 5 49 0 0
HULU
16 CAKERU 234 87 306 122 107 5 1 29 2 0
SUNGAI TURAK
17 351 162 447 138 61 0 0 12 0 0
DALAM
18 PANYAUNGAN 134 59 159 45 58 5 0 18 0 0
19 KUANGAN 217 114 206 113 105 3 2 40 3 0
20 TABING LIRING 109 55 162 58 38 0 2 9 0 0
21 PADANG BASAR HILIR 147 53 221 62 38 0 4 7 0 0
22 TELAGA BAMBAN 310 164 367 123 59 1 0 19 1 0
23 AIR TAWAR 127 91 165 53 37 1 0 8 0 0
24 PANANGIAN 169 78 257 91 48 1 0 8 0 0
25 PAMINTANGAN 159 63 108 94 174 12 20 87 2 0
26 PANDAWANAN 135 52 205 90 17 0 0 10 0 0
KECAMATAN AMUNTAI UTARA
JUMLAH 5.523 2.623 6.785 2.913 2.347 143 102 838 21 0

 Laki-Laki

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO TAMAT
DESA TIDAK/ SLTP / SLTA / DIPLOM DIPLOM
. BELUM SD/ STRAT STRAT STRAT
BELUM SEDERAJA SEDERAJA A A
TAMAT SD SEDERAJA AI A II A III
SEKOLAH T T II III
T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAKAPURAN 163 81 133 81 133 9 6 70 2 0


2 PAKACANGAN 172 68 160 119 128 3 5 27 3 0
3 PANANGKALAAN 103 55 106 65 71 1 2 18 1 0
4 PADANG BASAR 79 35 75 48 23 3 2 4 0 0
5 MURUNG KARANGAN 72 34 95 36 38 0 1 6 0 0
6 KAMAYAHAN 88 46 136 71 34 3 1 10 0 0
7 GUNTUNG 64 35 75 32 23 1 1 6 1 0
8 MUARA BARUH 109 34 93 47 45 4 1 16 0 0
9 TELUK DAUN 132 64 117 72 81 5 1 35 2 0
10 SUNGAI TURAK 206 87 221 92 84 6 5 19 1 0
11 TABALONG MATI 160 65 215 57 20 1 0 5 0 0
12 PIMPING 81 34 113 14 13 0 0 0 0 0
13 PADANG LUAR 126 47 136 73 28 3 1 15 0 0
14 TAYUR 129 49 123 69 53 4 2 11 0 0
15 PANANGKALAAN HULU 129 64 146 106 88 4 4 18 0 0
16 CAKERU 126 39 127 76 56 2 0 11 2 0
17 SUNGAI TURAK DALAM 167 91 230 68 32 0 0 2 0 0
18 PANYAUNGAN 65 32 60 24 34 3 0 9 0 0
19 KUANGAN 117 51 92 60 57 1 0 17 1 0
20 TABING LIRING 52 29 74 30 23 0 1 2 0 0
21 PADANG BASAR HILIR 63 25 96 39 19 0 1 2 0 0
22 TELAGA BAMBAN 144 94 182 55 37 1 0 7 0 0
23 AIR TAWAR 65 47 91 30 16 0 0 3 0 0
24 PANANGIAN 82 39 123 53 20 1 0 4 0 0
25 PAMINTANGAN 83 32 50 45 89 3 8 39 2 0
26 PANDAWANAN 71 23 104 47 11 0 0 5 0 0
JUMLAH 2.848 1.300 3.173 1.509 1.256 58 42 361 15 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

 Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO TAMAT
DESA TIDAK/ SLTP / SLTA / DIPLOM DIPLOM
. BELUM SD/ STRAT STRAT STRAT
BELUM SEDERAJA SEDERAJA A A
TAMAT SD SEDERAJA AI A II A III
SEKOLAH T T II III
T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAKAPURAN 166 80 134 96 140 26 9 69 1 0


2 PAKACANGAN 148 86 178 107 112 12 7 37 0 0
3 PANANGKALAAN 115 48 135 61 63 4 0 25 0 0
4 PADANG BASAR 60 25 109 32 29 1 1 11 0 0
5 MURUNG KARANGAN 78 31 108 43 23 1 1 11 0 0
6 KAMAYAHAN 74 49 162 56 28 0 1 15 1 0
7 GUNTUNG 51 23 102 28 16 0 3 7 0 0
8 MUARA BARUH 82 44 112 59 37 4 4 16 1 0
9 TELUK DAUN 136 58 158 66 56 8 6 52 0 0
10 SUNGAI TURAK 172 80 241 92 68 7 5 27 0 0
11 TABALONG MATI 118 98 235 56 19 0 1 5 0 0
12 PIMPING 66 39 121 14 4 0 0 2 0 0
13 PADANG LUAR 118 44 153 62 30 1 1 12 0 0
14 TAYUR 111 78 126 91 41 2 1 11 0 0
15 PANANGKALAAN HULU 123 64 164 79 77 2 1 31 0 0
16 CAKERU 108 48 179 46 51 3 1 18 0 0
17 SUNGAI TURAK DALAM 184 71 217 70 29 0 0 10 0 0
18 PANYAUNGAN 69 27 99 21 24 2 0 9 0 0
19 KUANGAN 100 63 114 53 48 2 2 23 2 0
20 TABING LIRING 57 26 88 28 15 0 1 7 0 0
21 PADANG BASAR HILIR 84 28 125 23 19 0 3 5 0 0
22 TELAGA BAMBAN 166 70 185 68 22 0 0 12 1 0
23 AIR TAWAR 62 44 74 23 21 1 0 5 0 0
24 PANANGIAN 87 39 134 38 28 0 0 4 0 0
25 PAMINTANGAN 76 31 58 49 85 9 12 48 0 0
26 PANDAWANAN 64 29 101 43 6 0 0 5 0 0
JUMLAH 2.675 1.323 3.612 1.404 1.091 85
KECAMATAN 60
AMUNTAI477
UTARA 6 0

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
PEKERJAAN
APARATU AGAMA
NO. DESA BELUM
R TENAGA_ WIRA
PERTANIAN
_DAN_ PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PETERNAK NELAYAN PENSIUNAN LAINNYA
_PEJABAT PENGAJAR SWASTA KEPER MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA AN
_NEGARA CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAKAPURAN 358 87 6 420 13 0 0 252 2 14 247


2 PAKACANGAN 331 51 2 489 11 0 0 232 2 7 247
3 PANANGKALAAN 233 21 6 255 90 1 0 134 0 4 129
4 PADANG BASAR 148 2 2 164 81 0 0 65 0 2 73
5 MURUNG KARANGAN 153 5 1 181 90 0 0 87 0 1 60
6 KAMAYAHAN 173 10 0 183 122 0 1 152 0 0 134
7 GUNTUNG 123 9 0 117 80 0 0 61 0 1 77
8 MUARA BARUH 194 24 2 182 86 1 0 109 1 1 108
9 TELUK DAUN 279 52 10 313 88 0 0 159 3 6 139
10 SUNGAI TURAK 389 38 5 391 160 0 3 221 0 9 197
11 TABALONG MATI 296 5 1 272 244 0 1 139 0 1 96
12 PIMPING 137 0 0 118 154 0 0 71 0 0 21
13 PADANG LUAR 259 7 4 219 85 0 0 117 0 0 159
14 TAYUR 251 17 2 234 86 0 0 131 0 1 179
15 PANANGKALAAN HULU 260 23 2 414 64 0 0 177 2 2 156
16 CAKERU 256 9 5 264 109 0 1 123 0 1 125
17 SUNGAI TURAK DALAM 343 3 0 245 279 0 0 156 0 0 145
18 PANYAUNGAN 133 9 4 142 65 0 0 73 0 0 52
19 KUANGAN 220 20 3 232 102 0 1 131 0 2 92
20 TABING LIRING 109 4 1 119 88 0 0 61 0 1 50
21 PADANG BASAR HILIR 151 4 1 118 115 0 0 60 1 0 82
22 TELAGA BAMBAN 318 6 3 214 132 0 0 152 1 0 218
23 AIR TAWAR 127 5 0 125 75 0 0 80 0 0 70
24 PANANGIAN 183 4 0 162 79 0 1 101 0 0 122
25 PAMINTANGAN 168 67 9 247 2 1 1 115 3 20 86
26 PANDAWANAN 126 2 0 91 115 0 0 73 1 0 101
JUMLAH 5.718 484 69 5.911 2.615 3 9 3.232 16 73 3.165

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

 Laki-Laki

PEKERJAAN (Laki-Laki)

NO. DESA BELUM APARATUR


TENAGA_ WIRA PERTANIAN
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_KEPER PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAKAPURAN 179 41 1 306 11 0 0 134 0 6 0


2 PAKACANGAN 177 30 0 347 5 0 0 121 0 5 0
3 PANANGKALAAN 115 8 2 186 30 1 0 78 0 2 0
4 PADANG BASAR 84 1 0 109 34 0 0 39 0 2 0
5 MURUNG KARANGAN 76 2 0 113 39 0 0 51 0 1 0
6 KAMAYAHAN 95 7 0 143 58 0 1 85 0 0 0
7 GUNTUNG 68 7 0 90 32 0 0 40 0 1 0
8 MUARA BARUH 107 13 0 137 39 1 0 52 0 0 0
9 TELUK DAUN 139 22 2 224 31 0 0 86 0 5 0
10 SUNGAI TURAK 213 19 2 284 64 0 3 128 0 8 0
11 TABALONG MATI 171 3 0 192 96 0 1 59 0 1 0
12 PIMPING 79 0 0 73 65 0 0 38 0 0 0
13 PADANG LUAR 136 7 1 166 54 0 0 65 0 0 0
14 TAYUR 136 12 1 187 35 0 0 68 0 1 0
15 PANANGKALAAN HULU 130 14 1 286 24 0 0 102 1 1 0
16 CAKERU 138 6 2 185 43 0 1 63 0 1 0
17 SUNGAI TURAK DALAM 175 2 0 178 130 0 0 105 0 0 0
18 PANYAUNGAN 64 6 2 94 18 0 0 43 0 0 0
19 KUANGAN 122 8 1 154 40 0 1 68 0 2 0
20 TABING LIRING 55 3 0 80 35 0 0 37 0 1 0
21 PADANG BASAR HILIR 67 4 0 88 53 0 0 33 0 0 0
22 TELAGA BAMBAN 156 3 1 170 95 0 0 95 0 0 0
23 AIR TAWAR 65 3 0 97 37 0 0 50 0 0 0
24 PANANGIAN 91 3 0 133 39 0 1 55 0 0 0
25 PAMINTANGAN 87 32 3 152 1 0 1 63 1 11 0
26 PANDAWANAN 72 2 0 68 77 0 0 42 0 0 0
4.24
JUMLAH 2.997 258 19 1.185 2 9 1.800 2 48 0
2

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

 Perempuan

PEKERJAAN (Perempuan)
NO APARATU
DESA BELUM TENAGA_ PERTANIAN_ AGAMA PELAJAR_ TENAGA_
. _TIDAK_
R
PENGAJA
WIRA
PETERNAKA
NELAYA
_DAN_KEPE MAHASISW KESEHATA
PENSIUNA
LAINNYA
_PEJABAT SWASTA N N
BEKERJA R N R CAYAAN A N
_NEGARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAKAPURAN 179 46 5 114 2 0 0 118 2 8 247


2 PAKACANGAN 154 21 2 142 6 0 0 111 2 2 247
3 PANANGKALAAN 118 13 4 69 60 0 0 56 0 2 129
4 PADANG BASAR 64 1 2 55 47 0 0 26 0 0 73
5 MURUNG KARANGAN 77 3 1 68 51 0 0 36 0 0 60
6 KAMAYAHAN 78 3 0 40 64 0 0 67 0 0 134
7 GUNTUNG 55 2 0 27 48 0 0 21 0 0 77
8 MUARA BARUH 87 11 2 45 47 0 0 57 1 1 108
9 TELUK DAUN 140 30 8 89 57 0 0 73 3 1 139
10 SUNGAI TURAK 176 19 3 107 96 0 0 93 0 1 197
11 TABALONG MATI 125 2 1 80 148 0 0 80 0 0 96
12 PIMPING 58 0 0 45 89 0 0 33 0 0 21
13 PADANG LUAR 123 0 3 53 31 0 0 52 0 0 159
14 TAYUR 115 5 1 47 51 0 0 63 0 0 179
15 PANANGKALAAN HULU 130 9 1 128 40 0 0 75 1 1 156
16 CAKERU 118 3 3 79 66 0 0 60 0 0 125
17 SUNGAI TURAK DALAM 168 1 0 67 149 0 0 51 0 0 145
18 PANYAUNGAN 69 3 2 48 47 0 0 30 0 0 52
19 KUANGAN 98 12 2 78 62 0 0 63 0 0 92
20 TABING LIRING 54 1 1 39 53 0 0 24 0 0 50
21 PADANG BASAR HILIR 84 0 1 30 62 0 0 27 1 0 82
22 TELAGA BAMBAN 162 3 2 44 37 0 0 57 1 0 218
23 AIR TAWAR 62 2 0 28 38 0 0 30 0 0 70
24 PANANGIAN 92 1 0 29 40 0 0 46 0 0 122
25 PAMINTANGAN 81 35 6 95 1 1 0 52 2 9 86
26 PANDAWANAN 54 0 0 23 38 0 0 31 1 0 101
2.72 1.66 3.16
JUMLAH 226 50 1.430 1KECAMATAN
0 1.432 UTARA
AMUNTAI 14 25
1 9 5

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
NO AGAMA
DESA JUMLAH
. ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PAKAPURAN 1399 0 0 0 0 0 0 1.399


2 PAKACANGAN 1.372 0 0 0 0 0 0 1.372
3 PANANGKALAAN 873 0 0 0 0 0 0 873
4 PADANG BASAR 537 0 0 0 0 0 0 537
5 MURUNG KARANGAN 578 0 0 0 0 0 0 578
6 KAMAYAHAN 775 0 0 0 0 0 0 775
7 GUNTUNG 468 0 0 0 0 0 0 468
8 MUARA BARUH 708 0 0 0 0 0 0 708
9 TELUK DAUN 1.049 0 0 0 0 0 0 1.049
10 SUNGAI TURAK 1.407 0 6 0 0 0 0 1.413
11 TABALONG MATI 1.055 0 0 0 0 0 0 1.055
12 PIMPING 501 0 0 0 0 0 0 501
13 PADANG LUAR 850 0 0 0 0 0 0 850
14 TAYUR 901 0 0 0 0 0 0 901
15 PANANGKALAAN HULU 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100
16 CAKERU 893 0 0 0 0 0 0 893
17 SUNGAI TURAK DALAM 1171 0 0 0 0 0 0 1.171
18 PANYAUNGAN 478 0 0 0 0 0 0 478
19 KUANGAN 802 1 0 0 0 0 0 803
20 TABING LIRING 433 0 0 0 0 0 0 433
21 PADANG BASAR HILIR 532 0 0 0 0 0 0 532
22 TELAGA BAMBAN 1.044 0 0 0 0 0 0 1.044
23 AIR TAWAR 482 0 0 0 0 0 0 482
24 PANANGIAN 652 0 0 0 0 0 0 652
25 PAMINTANGAN 719 0 0 0 0 0 0 719
26 PANDAWANAN 509 0 0 0 0 0 0 509
JUMLAH 21.288 1 6 0 0 0 0 21.295
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

 Laki-Laki

NO A G A M A (Laki-Laki)
DESA JUMLAH
. ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PAKAPURAN 678 0 0 0 0 0 0 678


2 PAKACANGAN 685 0 0 0 0 0 0 685
3 PANANGKALAAN 422 0 0 0 0 0 0 422
4 PADANG BASAR 269 0 0 0 0 0 0 269
5 MURUNG KARANGAN 282 0 0 0 0 0 0 282
6 KAMAYAHAN 389 0 0 0 0 0 0 389
7 GUNTUNG 238 0 0 0 0 0 0 238
8 MUARA BARUH 349 0 0 0 0 0 0 349
9 TELUK DAUN 509 0 0 0 0 0 0 509
10 SUNGAI TURAK 718 0 3 0 0 0 0 721
11 TABALONG MATI 523 0 0 0 0 0 0 523
12 PIMPING 255 0 0 0 0 0 0 255
13 PADANG LUAR 429 0 0 0 0 0 0 429
14 TAYUR 440 0 0 0 0 0 0 440
15 PANANGKALAAN HULU 559 0 0 0 0 0 0 559
16 CAKERU 439 0 0 0 0 0 0 439
17 SUNGAI TURAK DALAM 590 0 0 0 0 0 0 590
18 PANYAUNGAN 227 0 0 0 0 0 0 227
19 KUANGAN 395 1 0 0 0 0 0 396
20 TABING LIRING 211 0 0 0 0 0 0 211
21 PADANG BASAR HILIR 245 0 0 0 0 0 0 245
22 TELAGA BAMBAN 520 0 0 0 0 0 0 520
23 AIR TAWAR 252 0 0 0 0 0 0 252
24 PANANGIAN 322 0 0 0 0 0 0 322
25 PAMINTANGAN 351 0 0 0 0 0 0 351
26 PANDAWANAN 261 0 0 0 0 0 0 261
JUMLAH 10.558 1 3 0 0 0 0 10.562
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

 Perempuan

NO A G A M A (Perempuan)
DESA JUMLAH
. ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 PAKAPURAN 721 0 0 0 0 0 0 721
2 PAKACANGAN 687 0 0 0 0 0 0 687
3 PANANGKALAAN 451 0 0 0 0 0 0 451
4 PADANG BASAR 268 0 0 0 0 0 0 268
5 MURUNG KARANGAN 296 0 0 0 0 0 0 296
6 KAMAYAHAN 386 0 0 0 0 0 0 386
7 GUNTUNG 230 0 0 0 0 0 0 230
8 MUARA BARUH 359 0 0 0 0 0 0 359
9 TELUK DAUN 540 0 0 0 0 0 0 540
10 SUNGAI TURAK 689 0 3 0 0 0 0 692
11 TABALONG MATI 532 0 0 0 0 0 0 532
12 PIMPING 246 0 0 0 0 0 0 246
13 PADANG LUAR 421 0 0 0 0 0 0 421
14 TAYUR 461 0 0 0 0 0 0 461
15 PANANGKALAAN HULU 541 0 0 0 0 0 0 541
16 CAKERU 454 0 0 0 0 0 0 454
17 SUNGAI TURAK DALAM 581 0 0 0 0 0 0 581
18 PANYAUNGAN 251 0 0 0 0 0 0 251
19 KUANGAN 407 0 0 0 0 0 0 407
20 TABING LIRING 222 0 0 0 0 0 0 222
21 PADANG BASAR HILIR 287 0 0 0 0 0 0 287
22 TELAGA BAMBAN 524 0 0 0 0 0 0 524
23 AIR TAWAR 230 0 0 0 0 0 0 230
24 PANANGIAN 330 0 0 0 0 0 0 330
25 PAMINTANGAN 368 0 0 0 0 0 0 368
26 PANDAWANAN 248 0 0 0 0 0 0 248
JUMLAH 10.730 0 3 0 KECAMATAN
0 AMUNTAI
0 UTARA0 10.733

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O TDK TH JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAKAPURAN 48 82 23 98 2 0 0 0 0 0 0 1 1.145 1.399

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
2 PAKACANGAN 31 62 10 32 1 0 2 0 0 0 3 0 1.231 1.372
3 PANANGKALAAN 19 16 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 801 873
4 PADANG BASAR 9 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 505 537
5 MURUNG KARANGAN 6 7 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 548 578
6 KAMAYAHAN 8 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 758 775
7 GUNTUNG 4 7 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 448 468
8 MUARA BARUH 8 12 4 16 0 0 0 0 0 0 0 1 667 708
9 TELUK DAUN 23 24 12 37 0 0 0 0 0 0 0 0 953 1.049
10 SUNGAI TURAK 29 32 9 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1.292 1.413
11 TABALONG MATI 1 9 6 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1.028 1.055
12 PIMPING 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 501
13 PADANG LUAR 6 14 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 814 850
14 TAYUR 13 15 4 9 1 0 0 0 0 0 0 1 858 901
15 PANANGKALAAN HULU 12 38 6 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1.002 1.100
16 CAKERU 7 12 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 850 893
17 SUNGAI TURAK DALAM 5 18 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.133 1.171
18 PANYAUNGAN 5 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 464 478
19 KUANGAN 8 23 4 20 0 0 0 0 0 0 1 0 747 803
20 TABING LIRING 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 415 433
21 PADANG BASAR HILIR 4 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 512 532
22 TELAGA BAMBAN 11 9 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1.011 1.044
23 AIR TAWAR 7 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 460 482
24 PANANGIAN 8 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 632 652
25 PAMINTANGAN 21 34 11 44 1 0 0 1 0 0 0 0 607 719
26 PANDAWANAN 5 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 495 509
JUMLAH 307 458 127 508 7 0 3 1 0 0 5 6 19.873 21.295

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

 Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK
A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAKAPURAN 29 47 12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 548 678


2 PAKACANGAN 16 31 7 22 1 0 2 0 0 0 2 0 604 685
3 PANANGKALAAN 10 9 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 385 422
4 PADANG BASAR 2 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 254 269
5 MURUNG KARANGAN 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 269 282
6 KAMAYAHAN 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 381 389
7 GUNTUNG 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 228 238
8 MUARA BARUH 5 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 325 349
9 TELUK DAUN 11 12 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 463 509
10 SUNGAI TURAK 18 18 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 654 721
11 TABALONG MATI 1 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 508 523
12 PIMPING 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 255
13 PADANG LUAR 3 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 412 429
14 TAYUR 7 7 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 415 440
15 PANANGKALAAN HULU 6 16 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 512 559
16 CAKERU 4 6 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 415 439
17 SUNGAI TURAK DALAM 2 8 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 571 590
18 PANYAUNGAN 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 219 227
19 KUANGAN 3 11 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 370 396
20 TABING LIRING 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 201 211
21 PADANG BASAR HILIR 2 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 234 245
22 TELAGA BAMBAN 5 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 501 520
23 AIR TAWAR 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 239 252
24 PANANGIAN 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 322
25 PAMINTANGAN 9 17 7 21 1 0 0 0 0 0 0 0 296 351
26 PANDAWANAN 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 253 261
JUMLAH 160 243 65 261 4 0 2 0 0 0 4 2 9.821 10.562
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A A B B AB AB O O JUMLA
A B AB O TDK TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAKAPURAN 19 35 11 56 2 0 0 0 0 0 0 1 597 721


2 PAKACANGAN 15 31 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0 627 687
3 PANANGKALAAN 9 7 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 416 451
4 PADANG BASAR 7 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 251 268
5 MURUNG KARANGAN 2 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 279 296
6 KAMAYAHAN 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 377 386
7 GUNTUNG 3 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 220 230
8 MUARA BARUH 3 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 342 359
9 TELUK DAUN 12 12 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 490 540
1
SUNGAI TURAK 11 14 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 638 692
0
1
TABALONG MATI 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 520 532
1
1
PIMPING 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 246
2
1
PADANG LUAR 3 8 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 402 421
3
1
TAYUR 6 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 443 461
4
1
PANANGKALAAN HULU 6 22 3 19 0 0 0 0 0 0 0 1 490 541
5
1
CAKERU 3 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 435 454
6
1
SUNGAI TURAK DALAM 3 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 562 581
7
1
PANYAUNGAN 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 245 251
8
1
KUANGAN 5 12 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 377 407
9
2
TABING LIRING 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 222
0
2
PADANG BASAR HILIR 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 278 287
1
2
TELAGA BAMBAN 6 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 510 524
2
2
AIR TAWAR 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 230
3
2
PANANGIAN 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 321 330
4
2
PAMINTANGAN 12 17 4 23 0 0 0 1 0 0 0 0 311 368
5
2
PANDAWANAN 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 242 248
6
14 21 24 10.05
JUMLAH 62 3 0 1 1 0 0 1 4 10.733
7 5 7 2

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 PAKAPURAN 195 196 391


2 PAKACANGAN 216 184 400
3 PANANGKALAAN 130 131 261
4 PADANG BASAR 91 69 160
5 MURUNG KARANGAN 88 92 180
6 KAMAYAHAN 117 96 213
7 GUNTUNG 78 60 138
8 MUARA BARUH 121 100 221
9 TELUK DAUN 158 157 315
10 SUNGAI TURAK 246 193 439
11 TABALONG MATI 175 143 318
12 PIMPING 95 73 168
13 PADANG LUAR 145 133 278
14 TAYUR 144 146 290
15 PANANGKALAAN HULU 157 148 305
16 CAKERU 141 127 268
17 SUNGAI TURAK DALAM 196 179 375
18 PANYAUNGAN 78 77 155
19 KUANGAN 136 111 247
20 TABING LIRING 70 64 134
21 PADANG BASAR HILIR 72 89 161
22 TELAGA BAMBAN 163 177 340
23 AIR TAWAR 78 75 153
24 PANANGIAN 106 110 216
25 PAMINTANGAN 102 96 198
26 PANDAWANAN 84 58 142
JUMLAH 3.382 3.084 6.466

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANJANG


NO JENIS KELAMIN
KODE WILAYAH DESA
. LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6

1 6308072001 BANJANG 589 599 1.188


2 6308072002 PATARIKAN 614 638 1.252
3 6308072003 TELUK BULUH 399 373 772
4 6308072004 PANDULANGAN 293 287 580
5 6308072005 DANAU TERATI 219 210 429
6 6308072006 GARUNGGANG 252 239 491
7 6308072007 BARUH TABING 298 336 634
8 6308072008 MURUNG PADANG 275 259 534
9 6308072009 TELUK SARIKAT 327 302 629
10 6308072010 BERINGIN 309 330 639
11 6308072011 KALINTAMUI 502 489 991
12 6308072012 PELANJUNGAN SARI 488 483 971
13 6308072013 LOK BANGKAI 862 873 1.735
14 6308072014 SUNGAI BAHADANGAN 343 377 720
15 6308072015 KARIAS DALAM 497 474 971
16 6308072016 RANTAU BUJUR 429 422 851
17 6308072017 KALUDAN KECIL 644 594 1.238
18 6308072018 KALUDAN BESAR 925 864 1.789
19 6308072019 PAWALUTAN 584 503 1.087
20 6308072020 PULAU DAMAR 607 584 1.191
JUMLAH 9.456 9.236 18.692

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA


NO KODE JUMLAH WAJIB JUMLAH KEPALA
DESA
. WILAYAH KTP KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308072001 BANJANG 862 387


2 6308072002 PATARIKAN 920 428
3 6308072003 TELUK BULUH 578 259
4 6308072004 PANDULANGAN 431 203
5 6308072005 DANAU TERATI 318 149
6 6308072006 GARUNGGANG 361 165
7 6308072007 BARUH TABING 456 216
8 6308072008 MURUNG PADANG 401 179
9 6308072009 TELUK SARIKAT 473 206
10 6308072010 BERINGIN 469 216
11 6308072011 KALINTAMUI 745 327
12 6308072012 PELANJUNGAN SARI 707 299
13 6308072013 LOK BANGKAI 1.252 558
14 6308072014 SUNGAI BAHADANGAN 508 228
15 6308072015 KARIAS DALAM 731 331
16 6308072016 RANTAU BUJUR 624 288
17 6308072017 KALUDAN KECIL 905 412
18 6308072018 KALUDAN BESAR 1.315 608
19 6308072019 PAWALUTAN 790 347
20 6308072020 PULAU DAMAR 836 357
JUMLAH 13.682 6.163

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 78 66 144   33 147 144 291


1 136 130 266   34 155 140 295
2 147 122 269   35 177 175 352
3 169 149 318   36 180 165 345
4 169 145 314   37 149 145 294
5 140 158 298   38 162 140 302
6 159 144 303   39 134 122 256
7 152 172 324   40 126 144 270
8 191 158 349   41 155 160 315
9 182 164 346   42 149 155 304
10 165 152 317   43 139 124 263
11 166 173 339   44 136 129 265
12 158 151 309   45 138 133 271
13 153 159 312   46 129 172 301
14 165 169 334   47 127 145 272
15 159 156 315   48 118 146 264
16 158 160 318   49 128 123 251
17 178 171 349   50 119 94 213
18 167 168 335   51 111 125 236
19 179 186 365   52 131 135 266
20 174 143 317   53 107 93 200
21 153 139 292   54 102 83 185
22 172 159 331   55 82 72 154
23 150 131 281   56 93 106 199
24 152 127 279   57 91 116 207
25 156 134 290   58 83 77 160
26 153 122 275   59 72 78 150
27 146 143 289   60 60 61 121
28 136 154 290   61 90 100 190
29 181 139 320   62 84 92 176
30 156 156 312   63 74 73 147
31 168 153 321   64 51 48 99
32 157 130 287   65 51 59 110
JUMLA
  9.075 8.757 17.832
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

66 53 57 110   99 0 0 0
67 44 49 93   100 0 0 0
68 40 35 75   101 0 0 0
69 32 34 66   102 0 0 0
70 29 31 60   103 0 0 0
71 23 45 68   104 0 0 0
72 16 32 48   105 0 0 0
73 20 21 41   106 0 0 0
74 14 18 32   107 0 0 0
75 16 19 35   108 0 0 0
76 15 27 42   109 0 0 0
77 13 22 35   110 0 0 0
78 13 13 26   111 0 0 0
79 14 15 29   112 0 0 0
80 12 12 24   113 0 0 0
81 6 11 17   114 0 0 0
82 3 11 14   115 0 0 0
83 2 3 5   116 0 0 0
84 0 7 7   117 0 0 0
85 2 3 5   118 0 0 0
86 2 3 5   119 0 0 0
87 1 1 2   120 0 0 0
88 3 1 4   121 0 0 0
89 1 1 2   122 0 0 0
90 3 2 5   123 0 0 0
91 0 0 0   124 0 0 0
92 1 0 1   125 0 0 0
93 1 0 1   126 0 0 0
94 1 2 3   127 0 0 0
95 0 1 1   128 0 0 0
96 0 2 2   129 0 0 0
97 0 0 0   130 0 0 0
98 1 1 2   131 0 0 0
JUMLA
  381 479 860
H

KECAMATAN BANJANG

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH
KELOMPOK UMUR
NO
DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
.
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 BANJANG 33 23 57 80 39 29 35 40
2 PATARIKAN 35 28 67 68 26 36 24 30
3 TELUK BULUH 15 15 43 36 22 13 27 27
4 PANDULANGAN 15 17 30 24 15 9 14 12
5 DANAU TERATI 11 15 21 25 5 8 11 10
6 GARUNGGANG 11 16 32 23 14 6 12 11
7 BARUH TABING 14 14 35 40 12 16 16 23
8 MURUNG PADANG 12 14 24 21 7 12 15 11
9 TELUK SARIKAT 16 8 28 29 13 14 18 11
10 BERINGIN 17 12 36 30 14 15 22 24
11 KALINTAMUI 19 18 53 59 28 17 33 33
12 PELANJUNGAN SARI 25 28 44 50 28 30 18 27
13 LOK BANGKAI 43 51 96 91 38 52 40 54
14 SUNGAI BAHADANGAN 18 23 39 37 19 27 19 18
15 KARIAS DALAM 20 22 44 49 28 29 23 23
16 RANTAU BUJUR 22 20 50 44 20 22 22 18
17 KALUDAN KECIL 32 25 69 67 32 33 32 34
18 KALUDAN BESAR 42 39 112 84 56 45 44 32
19 PAWALUTAN 34 24 63 54 29 23 43 24
20 PULAU DAMAR 34 35 71 59 32 48 35 37
JUMLAH 468 447 1014 970 477 484 503 499

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN

NO TIDAK / BELUM TAMAT


DESA SLTP / SLTA / DIPLOM DIPLOMA
. BELUM TAMAT SD / STRATA I STRATA II STRATA III
SEDERAJAT SEDERAJAT A II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BANJANG 330 177 402 161 80 15 1 21 1 0


2 PATARIKAN 329 137 391 182 168 5 3 36 1 0
3 TELUK BULUH 184 105 275 109 80 1 2 16 0 0
4 PANDULANGAN 152 81 254 43 38 0 2 10 0 0
5 DANAU TERATI 101 59 197 31 33 2 0 6 0 0
6 GARUNGGANG 123 44 189 80 41 1 0 13 0 0
7 BARUH TABING 162 104 200 83 53 4 1 27 0 0
8 MURUNG PADANG 123 84 242 48 30 0 0 7 0 0
9 TELUK SARIKAT 159 74 217 95 49 10 2 21 2 0
10 BERINGIN 178 91 202 72 59 9 3 25 0 0
11 KALINTAMUI 266 144 343 125 73 11 3 26 0 0
12 PELANJUNGAN SARI 241 124 358 131 79 5 4 29 0 0
13 LOK BANGKAI 450 213 420 270 264 13 12 89 4 0
14 SUNGAI BAHADANGAN 197 65 173 87 136 10 8 44 0 0
15 KARIAS DALAM 236 127 430 90 73 1 0 14 0 0
16 RANTAU BUJUR 223 114 319 97 79 2 0 14 3 0
17 KALUDAN KECIL 340 279 434 106 53 2 2 22 0 0
18 KALUDAN BESAR 462 212 638 229 189 7 3 49 0 0
19 PAWALUTAN 288 161 434 134 66 0 2 2 0 0
20 PULAU DAMAR 299 228 384 165 101 1 2 11 0 0
JUMLAH 4.843 2.623 6.502 2.338 1.744 99 50 482 11 0

KECAMATAN BANJANG

 Laki-Laki

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
P E N D I D I K A N (Laki-Laki)

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT SLTP /


SLTA / DIPLOM DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD / SEDERAJA
SEDERAJAT A II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BANJANG 161 86 201 77 49 5 0 9 1 0


2 PATARIKAN 173 60 166 97 100 3 1 14 0 0
3 TELUK BULUH 100 58 135 53 45 1 0 7 0 0
4 PANDULANGAN 80 44 120 24 22 0 1 2 0 0
5 DANAU TERATI 44 36 92 23 21 1 0 2 0 0
6 GARUNGGANG 67 24 88 38 28 1 0 6 0 0
7 BARUH TABING 72 46 86 51 28 2 1 12 0 0
8 MURUNG PADANG 59 45 126 24 18 0 0 3 0 0
9 TELUK SARIKAT 85 40 104 53 29 3 1 10 2 0
10 BERINGIN 90 50 90 35 29 4 0 11 0 0
11 KALINTAMUI 142 73 154 71 45 4 2 11 0 0
12 PELANJUNGAN SARI 115 64 169 77 42 1 4 16 0 0
13 LOK BANGKAI 220 112 184 146 145 7 2 42 4 0
14 SUNGAI BAHADANGAN 88 32 72 51 74 2 2 22 0 0
15 KARIAS DALAM 115 66 207 60 45 0 0 4 0 0
16 RANTAU BUJUR 109 49 157 56 51 1 0 5 1 0
17 KALUDAN KECIL 178 144 229 50 32 2 0 9 0 0
18 KALUDAN BESAR 250 112 304 127 106 2 0 24 0 0
19 PAWALUTAN 165 80 225 66 47 0 0 1 0 0
20 PULAU DAMAR 141 113 195 87 65 1 1 4 0 0
1.33
JUMLAH 2.454 3.104 1.266 1.021 40 15 214 8 0
4

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

 Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT SLTP /


SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRAT STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD / SEDERAJA
SEDERAJAT II III AI II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BANJANG 169 91 201 84 31 10 1 12 0 0


2 PATARIKAN 156 77 225 85 68 2 2 22 1 0
3 TELUK BULUH 84 47 140 56 35 0 2 9 0 0
4 PANDULANGAN 72 37 134 19 16 0 1 8 0 0
5 DANAU TERATI 57 23 105 8 12 1 0 4 0 0
6 GARUNGGANG 56 20 101 42 13 0 0 7 0 0
7 BARUH TABING 90 58 114 32 25 2 0 15 0 0
8 MURUNG PADANG 64 39 116 24 12 0 0 4 0 0
9 TELUK SARIKAT 74 34 113 42 20 7 1 11 0 0
10 BERINGIN 88 41 112 37 30 5 3 14 0 0
11 KALINTAMUI 124 71 189 54 28 7 1 15 0 0
12 PELANJUNGAN SARI 126 60 189 54 37 4 0 13 0 0
SUNGAI
14 109 33 101 36 62 8 6 22 0 0
BAHADANGAN
15 KARIAS DALAM 121 61 223 30 28 1 0 10 0 0
16 RANTAU BUJUR 114 65 162 41 28 1 0 9 2 0
17 KALUDAN KECIL 162 135 205 56 21 0 2 13 0 0
18 KALUDAN BESAR 212 100 334 102 83 5 3 25 0 0
19 PAWALUTAN 123 81 209 68 19 0 2 1 0 0
20 PULAU DAMAR 158 115 189 78 36 0 1 7 0 0
JUMLAH 2.389 1.289 3.398 1.072 723 59 35 268 3 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
NO AGAMA
DESA BELUM APARATUR PERTANIAN
. _TIDAK_ _PEJABAT
TENAGA_ WIRA
_PETERNAKA NELAYAN
_DAN_ PELAJAR_ TENAGA_
PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA KEPER MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA N
CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BANJANG 344 25 3 270 202 1 0 192 1 4 146


2 PATARIKAN 356 23 3 421 18 2 2 174 0 4 249
3 TELUK BULUH 212 7 0 242 41 1 0 117 0 2 150
4 PANDULANGAN 171 6 0 180 28 1 0 60 1 0 133
5 DANAU TERATI 117 3 0 132 86 0 0 54 0 0 37
6 GARUNGGANG 128 5 0 166 48 0 0 54 0 2 88
7 BARUH TABING 172 13 0 175 79 0 0 85 2 0 108
8 MURUNG PADANG 124 3 0 188 97 0 0 81 0 0 41
9 TELUK SARIKAT 170 18 0 166 112 0 0 86 0 1 76
10 BERINGIN 177 16 0 212 58 0 0 104 0 2 70
11 KALINTAMUI 277 18 2 296 101 0 0 143 1 3 150
12 PELANJUNGAN SARI 255 26 0 270 80 0 0 171 0 1 168
13 LOK BANGKAI 484 56 3 573 37 0 2 280 1 5 294
14 SUNGAI BAHADANGAN 217 31 0 253 21 1 0 102 3 3 89
15 KARIAS DALAM 249 8 0 298 120 1 0 139 0 1 155
16 RANTAU BUJUR 225 8 2 258 92 0 1 112 0 3 150
17 KALUDAN KECIL 350 19 1 368 155 2 0 167 0 2 174
18 KALUDAN BESAR 481 46 3 463 232 0 0 244 2 3 315
19 PAWALUTAN 291 4 0 195 318 0 0 166 0 0 113
20 PULAU DAMAR 326 6 0 308 104 0 0 214 0 0 233
JUMLAH 5.126 341 17 5.434 2.029 9 5 2.745 11 36 2.939

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

 Laki-Laki

PEKERJAAN (Laki-Laki)
NO APARATU
DESA BELUM AGAMA
. _TIDAK_
R TENAGA_ WIRA PERTANIAN_
NELAYAN _DAN_
PELAJAR_ TENAGA_
PENSIUNAN LAINNYA
_PEJABAT PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA KEPERCAYAAN
_NEGARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BANJANG 172 16 1 200 98 1 0 97 0 4 0


2 PATARIKAN 189 11 2 308 10 2 2 88 0 2 0
3 TELUK BULUH 119 3 0 190 16 1 0 68 0 2 0
4 PANDULANGAN 92 5 0 143 14 1 0 38 0 0 0
5 DANAU TERATI 56 2 0 85 40 0 0 36 0 0 0
6 GARUNGGANG 70 3 0 124 19 0 0 35 0 1 0
7 BARUH TABING 76 9 0 133 35 0 0 44 1 0 0
8 MURUNG PADANG 60 2 0 112 49 0 0 52 0 0 0
9 TELUK SARIKAT 93 9 0 119 55 0 0 49 0 1 1
10 BERINGIN 97 7 0 124 26 0 0 52 0 2 1
11 KALINTAMUI 149 11 1 214 39 0 0 85 0 3 0
12 PELANJUNGAN SARI 120 14 0 213 39 0 0 101 0 1 0
13 LOK BANGKAI 235 31 2 409 19 0 2 159 0 4 1
14 SUNGAI BAHADANGAN 98 17 0 157 10 1 0 57 1 1 1
15 KARIAS DALAM 130 5 0 215 63 1 0 83 0 0 0
16 RANTAU BUJUR 111 4 1 186 54 0 1 69 0 3 0
17 KALUDAN KECIL 191 8 0 265 74 1 0 104 0 1 0
18 KALUDAN BESAR 265 32 2 361 111 0 0 152 0 2 0
19 PAWALUTAN 171 2 0 150 164 0 0 97 0 0 0
20 PULAU DAMAR 158 4 0 273 55 0 0 117 0 0 0
JUMLAH 2.652 195 9 3.981 990 8 5 1.583 2 27 4

KECAMATAN BANJANG

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
PEKERJAAN (Perempuan)
NO APARATU AGAMA
DESA BELUM TENAGA_ PELAJAR_ TENAGA_
. _TIDAK_
R
PENGAJA
WIRA PERTANIAN NELAYA _DAN_
MAHASISW KESEHATA
PENSIUNA
LAINNYA
_PEJABAT SWASTA _PETERNAKAN N KEPERCAYAA N
BEKERJA R A N
_NEGARA N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BANJANG 172 9 2 70 104 0 0 95 1 0 146


2 PATARIKAN 167 12 1 113 8 0 0 86 0 2 249
3 TELUK BULUH 93 4 0 52 25 0 0 49 0 0 150
4 PANDULANGAN 79 1 0 37 14 0 0 22 1 0 133
5 DANAU TERATI 61 1 0 47 46 0 0 18 0 0 37
6 GARUNGGANG 58 2 0 42 29 0 0 19 0 1 88
7 BARUH TABING 96 4 0 42 44 0 0 41 1 0 108
8 MURUNG PADANG 64 1 0 76 48 0 0 29 0 0 41
9 TELUK SARIKAT 77 9 0 47 57 0 0 37 0 0 75
10 BERINGIN 80 9 0 88 32 0 0 52 0 0 69
11 KALINTAMUI 128 7 1 82 62 0 0 58 1 0 150
12 PELANJUNGAN SARI 135 12 0 57 41 0 0 70 0 0 168
13 LOK BANGKAI 249 25 1 164 18 0 0 121 1 1 293
14 SUNGAI BAHADANGAN 119 14 0 96 11 0 0 45 2 2 88
15 KARIAS DALAM 119 3 0 83 57 0 0 56 0 1 155
16 RANTAU BUJUR 114 4 1 72 38 0 0 43 0 0 150
17 KALUDAN KECIL 159 11 1 103 81 1 0 63 0 1 174
18 KALUDAN BESAR 216 14 1 102 121 0 0 92 2 1 315
19 PAWALUTAN 120 2 0 45 154 0 0 69 0 0 113
20 PULAU DAMAR 168 2 0 35 49 0 0 97 0 0 233
2.47 1.45 2.93
JUMLAH 146 8 1.039 1 0 1.162 9 9
4 3 5

KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANJANG 1.183 5 0 0 0 0 0 1.188


2 BARUH TABING 631 3 0 0 0 0 0 634
3 BERINGIN 639 0 0 0 0 0 0 639
4 DANAU TERATI 429 0 0 0 0 0 0 429
5 GARUNGGANG 491 0 0 0 0 0 0 491
6 KALINTAMUI 991 0 0 0 0 0 0 991
7 KALUDAN BESAR 1789 0 0 0 0 0 0 1.789
8 KALUDAN KECIL 1238 0 0 0 0 0 0 1.238
9 KARIAS DALAM 971 0 0 0 0 0 0 971
10 LOK BANGKAI 1731 3 1 0 0 0 0 1.735
11 MURUNG PADANG 534 0 0 0 0 0 0 534
12 PANDULANGAN 579 1 0 0 0 0 0 580
13 PATARIKAN 1.252 0 0 0 0 0 0 1.252
14 PAWALUTAN 1082 1 4 0 0 0 0 1.087
15 PELANJUNGAN SARI 971 0 0 0 0 0 0 971
16 PULAU DAMAR 1191 0 0 0 0 0 0 1.191
17 RANTAU BUJUR 851 0 0 0 0 0 0 851
18 SUNGAI BAHADANGAN 720 0 0 0 0 0 0 720
19 TELUK BULUH 772 0 0 0 0 0 0 772
20 TELUK SARIKAT 629 0 0 0 0 0 0 629
JUMLAH 18.674 13 5 0 0 0 0 18.692

KECAMATAN BANJANG

 Laki-Laki
A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANJANG 586 3 0 0 0 0 0 589


2 BARUH TABING 297 1 0 0 0 0 0 298
3 BERINGIN 309 0 0 0 0 0 0 309
4 DANAU TERATI 219 0 0 0 0 0 0 219
5 GARUNGGANG 252 0 0 0 0 0 0 252
6 KALINTAMUI 502 0 0 0 0 0 0 502
7 KALUDAN BESAR 925 0 0 0 0 0 0 925
8 KALUDAN KECIL 644 0 0 0 0 0 0 644
9 KARIAS DALAM 497 0 0 0 0 0 0 497
10 LOK BANGKAI 859 2 1 0 0 0 0 862
11 MURUNG PADANG 275 0 0 0 0 0 0 275
12 PANDULANGAN 292 1 0 0 0 0 0 293
13 PATARIKAN 614 0 0 0 0 0 0 614
14 PAWALUTAN 582 0 2 0 0 0 0 584
15 PELANJUNGAN SARI 488 0 0 0 0 0 0 488
16 PULAU DAMAR 607 0 0 0 0 0 0 607
17 RANTAU BUJUR 429 0 0 0 0 0 0 429
18 SUNGAI BAHADANGAN 343 0 0 0 0 0 0 343
19 TELUK BULUH 399 0 0 0 0 0 0 399
20 TELUK SARIKAT 327 0 0 0 0 0 0 327
JUMLAH 9.446 7 3 0 0 0 0 9.456

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

 Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANJANG 597 2 0 0 0 0 0 599


2 BARUH TABING 334 2 0 0 0 0 0 336
3 BERINGIN 330 0 0 0 0 0 0 330
4 DANAU TERATI 210 0 0 0 0 0 0 210
5 GARUNGGANG 239 0 0 0 0 0 0 239
6 KALINTAMUI 489 0 0 0 0 0 0 489
7 KALUDAN BESAR 864 0 0 0 0 0 0 864
8 KALUDAN KECIL 594 0 0 0 0 0 0 594
9 KARIAS DALAM 474 0 0 0 0 0 0 474
10 LOK BANGKAI 872 1 0 0 0 0 0 873
11 MURUNG PADANG 259 0 0 0 0 0 0 259
12 PANDULANGAN 287 0 0 0 0 0 0 287
13 PATARIKAN 638 0 0 0 0 0 0 638
14 PAWALUTAN 500 1 2 0 0 0 0 503
15 PELANJUNGAN SARI 483 0 0 0 0 0 0 483
16 PULAU DAMAR 584 0 0 0 0 0 0 584
17 RANTAU BUJUR 422 0 0 0 0 0 0 422
18 SUNGAI BAHADANGAN 377 0 0 0 0 0 0 377
19 TELUK BULUH 373 0 0 0 0 0 0 373
20 TELUK SARIKAT 302 0 0 0 0 0 0 302
JUMLAH 9.228 6 2 0 0 0 0 9.236

KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
GOLONGAN DARAH
NO A A B B O O JUMLA
DESA A AB AB TDK
. A B O PLU MI PLU MI PLU MI H
B PLUS MIN TH
S N S N S N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BANJANG 11 20 4 20 0 1 0 0 0 0 0 0 1.132 1.188


1
2 PATARIKAN 36 38 31 0 0 0 0 0 0 0 2 1.134 1.252
1
3 TELUK BULUH 2 9 2 12 0 0 0 0 1 0 2 0 744 772
4 PANDULANGAN 4 8 4 5 0 0 1 0 0 0 0 1 557 580
5 DANAU TERATI 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 419 429
6 GARUNGGANG 2 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 476 491
7 BARUH TABING 8 13 2 23 0 0 2 0 0 0 1 0 585 634
8 MURUNG PADANG 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 522 534
9 TELUK SARIKAT 9 24 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 565 629
10 BERINGIN 7 13 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 601 639
11 KALINTAMUI 14 13 2 13 0 1 0 0 0 0 1 0 947 991
12 PELANJUNGAN SARI 7 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 936 971
13 LOK BANGKAI 32 32 6 53 0 0 0 2 0 0 0 0 1.610 1.735
SUNGAI
14 15 24 7 28 0 0 0 0 0 0 1 1 644 720
BAHADANGAN
15 KARIAS DALAM 6 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 949 971
16 RANTAU BUJUR 4 13 3 17 0 0 0 0 1 0 0 0 813 851
17 KALUDAN KECIL 6 6 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1.212 1.238
18 KALUDAN BESAR 18 34 5 46 1 0 1 0 0 0 0 1 1.683 1.789
19 PAWALUTAN 14 11 5 11 0 0 0 0 0 0 0 4 1.042 1.087
20 PULAU DAMAR 10 10 2 12 5 0 3 0 1 0 3 1 1.144 1.191
20 30 7 35 17.71
JUMLAH 6 2 7 2 3 0 9 11 18.692
6 0 8 3 5

KECAMATAN BANJANG

 Laki-Laki

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO A B O JUMLA
DESA A A B AB AB O TDK
. A B O MI MI MI H
B PLUS
N
PLUS
N
PLUS MIN PLUS
N
TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BANJANG 3 13 4 13 0 1 0 0 0 0 0 0 555 589


2 PATARIKAN 21 17 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 553 614
3 TELUK BULUH 1 6 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 381 399
4 PANDULANGAN 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 282 293
5 DANAU TERATI 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 215 219
6 GARUNGGANG 2 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 241 252
7 BARUH TABING 6 8 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 273 298
8 MURUNG PADANG 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 268 275
9 TELUK SARIKAT 7 14 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 293 327
10 BERINGIN 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 287 309
11 KALINTAMUI 6 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 484 502
12 PELANJUNGAN SARI 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 470 488
13 LOK BANGKAI 18 14 2 35 0 0 0 1 0 0 0 0 792 862
SUNGAI
14 9 12 3 12 0 0 0 0 0 0 1 0 306 343
BAHADANGAN
15 KARIAS DALAM 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 485 497
16 RANTAU BUJUR 1 6 3 8 0 0 0 0 1 0 0 0 410 429
17 KALUDAN KECIL 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 631 644
18 KALUDAN BESAR 11 21 1 27 1 0 1 0 0 0 0 1 862 925
19 PAWALUTAN 8 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 558 584
20 PULAU DAMAR 4 7 1 7 2 0 1 0 1 0 2 0 582 607
11 16 4 19 8.92
JUMLAH 3 1 3 1 2 0 4 3 9.456
3 6 1 1 8

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

 Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO JUMLA
DESA A
A A B B
AB AB
O O
TDK
. A B O PLU MI PLU MI PLU MI H
B S N S N
PLUS MIN
S N
TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BANJANG 8 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 577 599


2 PATARIKAN 15 21 8 11 0 0 0 0 0 0 0 2 581 638
3 TELUK BULUH 1 3 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 363 373
4 PANDULANGAN 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 275 287
5 DANAU TERATI 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 204 210
6 GARUNGGANG 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 235 239
7 BARUH TABING 2 5 1 13 0 0 2 0 0 0 1 0 312 336
8 MURUNG PADANG 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 254 259
9 TELUK SARIKAT 2 10 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 272 302
10 BERINGIN 6 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 314 330
11 KALINTAMUI 8 6 2 8 0 1 0 0 0 0 1 0 463 489
12 PELANJUNGAN SARI 3 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 466 483
13 LOK BANGKAI 14 18 4 18 0 0 0 1 0 0 0 0 818 873
14 SUNGAI BAHADANGAN 6 12 4 16 0 0 0 0 0 0 0 1 338 377
15 KARIAS DALAM 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 464 474
16 RANTAU BUJUR 3 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 403 422
17 KALUDAN KECIL 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 581 594
18 KALUDAN BESAR 7 13 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 821 864
19 PAWALUTAN 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 484 503
20 PULAU DAMAR 6 3 1 5 3 0 2 0 0 0 1 1 562 584
13 16 8.78
JUMLAH 93 37 3 1 4 1 1 0 5 8 9.236
4 2 7

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


NO UMUR 0-18 TAHUN
DESA
. LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 BANJANG 195 194 389


2 PATARIKAN 186 189 375
3 TELUK BULUH 130 111 241
4 PANDULANGAN 93 80 173
5 DANAU TERATI 57 71 128
6 GARUNGGANG 84 68 152
7 BARUH TABING 94 114 208
8 MURUNG PADANG 76 77 153
9 TELUK SARIKAT 98 84 182
10 BERINGIN 105 102 207
11 KALINTAMUI 159 144 303
12 PELANJUNGAN SARI 140 161 301
13 LOK BANGKAI 272 293 565
SUNGAI
14 113 131 244
BAHADANGAN
15 KARIAS DALAM 142 133 275
16 RANTAU BUJUR 131 129 260
17 KALUDAN KECIL 206 188 394
18 KALUDAN BESAR 302 239 541
19 PAWALUTAN 203 148 351
20 PULAU DAMAR 206 211 417
JUMLAH 2.992 2.867 5.859

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN HAUR GADING


NO KODE JENIS KELAMIN
DESA JUMLAH
. WILAYAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308082001 PALIMBANGAN 791 828 1.619


2 6308082002 PALIMBANGAN GUSTI 807 835 1.642
3 6308082003 PALIMBANG SARI 480 506 986
4 6308082004 BAYUR 752 776 1.528
5 6308082005 LOK SUGA 393 420 813
6 6308082006 SUNGAI LIMAS 576 576 1.152
7 6308082007 PIHAUNG 485 516 1.001
8 6308082008 SUNGAI BINUANG 375 374 749
9 6308082009 JINGAH BUJUR 330 375 705
10 6308082010 HAUR GADING 237 266 503
11 6308082011 KERAMAT 380 410 790
12 6308082012 TAMBAK SARI PANJI 304 301 605
13 6308082013 PULANTANI 300 310 610
14 6308082014 WARINGIN 287 336 623
15 6308082015 TANGKAWANG 432 444 876
16 6308082016 TUHURAN 314 327 641
17 6308082019 TELUK HAUR 244 251 495
18 6308082019 PANAWAKAN 688 653 1.341
TOTAL 8.175 8.504 16.679

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

NO KODE JUMLAH WAJIB JUMLAH KEPALA


DESA
. WILAYAH KTP KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308082001 PALIMBANGAN 1.143 531


2 6308082002 PALIMBANGAN GUSTI 1.194 510
3 6308082003 PALIMBANG SARI 713 315
4 6308082004 BAYUR 1.094 489
5 6308082005 LOK SUGA 580 274
6 6308082006 SUNGAI LIMAS 849 363
7 6308082007 PIHAUNG 745 332
8 6308082008 SUNGAI BINUANG 533 239
9 6308082009 JINGAH BUJUR 542 239
10 6308082010 HAUR GADING 387 195
11 6308082011 KERAMAT 594 281
12 6308082012 TAMBAK SARI PANJI 466 205
13 6308082013 PULANTANI 469 237
14 6308082014 WARINGIN 475 215
15 6308082015 TANGKAWANG 624 289
16 6308082016 TUHURAN 496 215
17 6308082019 TELUK HAUR 376 168
18 6308082019 PANAWAKAN 955 426
JUMLAH 12.235 5.523

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 72 63 135   33 115 134 249


1 128 114 242   34 140 119 259
2 130 142 272   35 133 135 268
3 123 140 263   36 140 143 283
4 129 126 255   37 141 132 273
5 132 132 264   38 124 139 263
6 141 129 270   39 125 133 258
7 154 146 300   40 137 147 284
8 159 155 314   41 144 116 260
9 140 158 298   42 125 141 266
10 162 150 312   43 116 121 237
11 134 130 264   44 98 108 206
12 151 140 291   45 109 130 239
13 157 127 284   46 111 130 241
14 140 137 277   47 105 108 213
15 135 142 277   48 100 118 218
16 122 100 222   49 109 109 218
17 143 108 251   50 97 132 229
18 146 136 282   51 107 113 220
19 157 151 308   52 109 125 234
20 141 108 249   53 79 96 175
21 133 147 280   54 72 115 187
22 163 123 286   55 85 114 199
23 147 128 275   56 96 93 189
24 122 118 240   57 71 103 174
25 105 125 230   58 80 67 147
26 123 120 243   59 77 79 156
27 141 119 260   60 77 95 172
28 145 114 259   61 65 81 146
29 138 137 275   62 62 94 156
30 136 145 281   63 61 74 135
31 115 136 251   64 37 66 103
32 146 145 291   65 63 88 151
JUMLA
  7.820 7.989 15.809
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
KECAMATAN HAUR GADING
1 2 3 4   1 2 3 4

66 51 53 104   99 0 0 0
67 34 51 85   100 0 0 0
68 40 40 80   101 1 0 1
69 33 36 69   102 0 0 0
70 21 39 60   103 0 0 0
71 20 42 62   104 0 0 0
72 20 42 62   105 0 0 0
73 23 22 45   106 0 0 0
74 12 23 35   107 0 0 0
75 19 31 50   108 0 0 0
76 15 28 43   109 0 0 0
77 8 14 22   110 0 0 0
78 4 17 21   111 0 0 0
79 9 10 19   112 0 0 0
80 10 18 28   113 0 0 0
81 6 8 14   114 0 0 0
82 9 12 21   115 0 0 0
83 7 4 11   116 0 0 0
84 2 5 7   117 0 0 0
85 2 7 9   118 0 0 0
86 3 3 6   119 0 0 0
87 1 1 2   120 0 0 0
88 2 1 3   121 0 0 0
89 0 1 1   122 0 0 0
90 1 4 5   123 0 0 0
91 1 3 4   124 0 0 0
92 0 0 0   125 0 0 0
93 1 0 1   126 0 0 0
94 0 0 0   127 0 0 0
95 0 0 0   128 0 0 0
96 0 0 0   129 0 0 0
97 0 0 0   130 0 0 0
98 0 0 0   131 0 0 0
  JUMLAH 355 515 870

KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


NO. DESA KELOMPOK UMUR

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 PALIMBANGAN 39 42 94 88 48 44 35 31
2 PALIMBANGAN GUSTI 38 42 95 93 47 45 55 38
3 PALIMBANG SARI 24 27 47 55 22 26 28 16
4 BAYUR 35 30 92 79 45 45 36 40
5 LOK SUGA 24 25 47 38 23 25 14 19
6 SUNGAI LIMAS 26 22 69 58 29 29 24 29
7 PIHAUNG 31 19 39 55 19 16 20 19
8 SUNGAI BINUANG 20 26 36 44 30 20 12 12
9 JINGAH BUJUR 16 13 23 42 17 13 16 13
10 HAUR GADING 13 9 32 16 6 7 12 12
11 KERAMAT 17 15 41 35 20 21 22 18
12 TAMBAK SARI PANJI 9 8 31 32 13 14 16 13
13 PULANTANI 12 13 35 28 16 5 13 8
14 WARINGIN 12 13 23 42 9 16 12 10
15 TANGKAWANG 27 21 51 49 13 25 29 11
16 TUHURAN 12 15 35 31 13 12 18 13
17 TELUK HAUR 10 14 28 23 12 9 10 10
18 PANAWAKAN 37 33 82 71 50 34 39 32
JUMLAH 402 387 900 879 432 406 411 344

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN

NO
DESA TIDAK / BELUM SLTP /
. TAMAT SD / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA
BELUM TAMAT SEDERAJA STRATA I STRATA II STRATA III
SEDERAJAT SEDERAJAT II III
SEKOLAH SD T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PALIMBANGAN 448 230 439 156 168 10 30 132 6 0


2 PALIMBANGAN GUSTI 458 189 626 168 145 3 9 44 0 0
3 PALIMBANG SARI 275 99 329 108 108 5 12 48 2 0
4 BAYUR 400 164 271 200 256 31 23 173 10 0
5 LOK SUGA 234 87 275 99 76 8 3 31 0 0
6 SUNGAI LIMAS 317 123 515 104 74 4 2 12 1 0
7 PIHAUNG 269 93 323 127 127 4 2 55 1 0
8 SUNGAI BINUANG 198 78 323 78 54 2 4 12 0 0
9 JINGAH BUJUR 199 90 238 81 70 0 2 25 0 0
10 HAUR GADING 111 55 193 80 44 2 1 17 0 0
11 KERAMAT 205 57 304 98 88 4 2 31 1 0
12 TAMBAK SARI PANJI 146 112 180 80 60 2 3 21 1 0
13 PULANTANI 138 38 278 61 63 0 3 29 0 0
14 WARINGIN 145 59 272 68 57 4 1 16 1 0
15 TANGKAWANG 250 96 367 95 56 1 1 10 0 0
16 TUHURAN 152 69 329 56 28 0 2 5 0 0
17 TELUK HAUR 113 53 239 48 35 0 0 7 0 0
18 PANAWAKAN 388 161 589 137 49 1 0 16 0 0
JUMLAH 4.446 1.853 6.090 1.844 1.558 81 100 684 23 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT SLTA /


SLTP / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD / SEDERAJA
SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PALIMBANGAN 215 123 198 80 93 2 11 66 3 0


2 PALIMBANGAN GUSTI 244 97 277 95 73 0 3 18 0 0
3 PALIMBANG SARI 133 51 155 58 57 4 3 18 1 0
4 BAYUR 206 82 120 107 133 10 12 77 5 0
5 LOK SUGA 114 40 127 51 44 3 1 13 0 0
6 SUNGAI LIMAS 167 59 247 55 40 3 1 4 0 0
7 PIHAUNG 141 49 135 57 74 2 2 24 1 0
8 SUNGAI BINUANG 94 40 155 47 30 2 2 5 0 0
9 JINGAH BUJUR 81 48 101 48 40 0 1 11 0 0
10 HAUR GADING 57 23 82 41 25 1 0 8 0 0
11 KERAMAT 103 35 115 59 50 1 1 15 1 0
12 TAMBAK SARI PANJI 75 55 87 37 35 2 1 12 0 0
13 PULANTANI 75 28 111 40 31 0 1 14 0 0
14 WARINGIN 66 26 109 45 31 0 1 8 1 0
15 TANGKAWANG 123 53 166 50 34 0 0 6 0 0
16 TUHURAN 80 35 140 40 17 0 1 1 0 0
17 TELUK HAUR 54 28 108 32 18 0 0 4 0 0
18 PANAWAKAN 216 91 275 69 28 0 0 9 0 0
JUMLAH 2.244 963 2.708 1.011 853 30 41 313 12 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

 Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT


SLTP / SLTA / DIPLOM DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD /
SEDERAJAT SEDERAJAT A II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PALIMBANGAN 233 107 241 76 75 8 19 66 3 0


2 PALIMBANGAN GUSTI 214 92 349 73 72 3 6 26 0 0
3 PALIMBANG SARI 142 48 174 50 51 1 9 30 1 0
4 BAYUR 194 82 151 93 123 21 11 96 5 0
5 LOK SUGA 120 47 148 48 32 5 2 18 0 0
6 SUNGAI LIMAS 150 64 268 49 34 1 1 8 1 0
7 PIHAUNG 128 44 188 70 53 2 0 31 0 0
8 SUNGAI BINUANG 104 38 168 31 24 0 2 7 0 0
9 JINGAH BUJUR 118 42 137 33 30 0 1 14 0 0
10 HAUR GADING 54 32 111 39 19 1 1 9 0 0
11 KERAMAT 102 22 189 39 38 3 1 16 0 0
12 TAMBAK SARI PANJI 71 57 93 43 25 0 2 9 1 0
13 PULANTANI 63 10 167 21 32 0 2 15 0 0
14 WARINGIN 79 33 163 23 26 4 0 8 0 0
15 TANGKAWANG 127 43 201 45 22 1 1 4 0 0
16 TUHURAN 72 34 189 16 11 0 1 4 0 0
17 TELUK HAUR 59 25 131 16 17 0 0 3 0 0
18 PANAWAKAN 172 70 314 68 21 1 0 7 0 0
JUMLAH 2.202 890 3.382 833 705 51 59 371 11 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
NO PERTANI AGAMA
DESA BELUM APARATUR TENAGA_
. _TIDAK_ _PEJABAT
TENAGA WIRASW AN_
NELAYAN
_DAN_ PELAJAR_M
KESEHAT
PENSIUN
LAINNYA
_PENGAJAR ASTA PETERNA KEPERCA AHASISWA AN
BEKERJA _NEGARA AN
KAN YAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PALIMBANGAN 455 79 14 455 143 0 1 217 6 6 243


2 PALIMBANGAN GUSTI 475 15 3 420 165 1 0 237 1 1 324
3 PALIMBANG SARI 293 29 0 295 39 0 0 126 1 4 199
4 BAYUR 424 148 8 421 31 0 0 254 3 9 230
5 LOK SUGA 271 18 4 167 87 8 1 62 0 3 192
6 SUNGAI LIMAS 335 9 0 520 24 0 1 155 2 2 104
7 PIHAUNG 282 17 4 266 134 0 0 141 0 7 150
8 SUNGAI BINUANG 204 7 0 148 104 2 0 123 1 0 160
9 JINGAH BUJUR 193 11 0 119 184 0 0 99 0 0 99
10 HAUR GADING 110 7 3 141 87 1 0 79 1 0 74
11 KERAMAT 213 12 2 241 65 0 0 127 0 0 130
12 TAMBAK SARI PANJI 162 4 2 137 128 0 0 94 0 2 76
13 PULANTANI 149 9 1 237 86 0 0 78 0 1 49
14 WARINGIN 170 8 3 144 157 1 0 68 0 2 70
15 TANGKAWANG 275 3 1 235 130 0 0 100 0 0 132
16 TUHURAN 173 2 0 105 209 2 0 92 1 0 57
17 TELUK HAUR 124 1 0 177 42 0 0 72 0 1 78
18 PANAWAKAN 415 5 4 265 331 0 2 161 0 0 158
JUMLAH 4.723 384 49 4.493 2.146 15 5 2.285 16 38 2.525

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

 Laki-Laki
PEKERJAAN (Laki-Laki)
NO. DESA BELUM APARATUR TENAGA_
WIRA PERTANIAN_
AGAMA PELAJAR_
TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT PENGAJA NELAYAN _DAN_ MAHASISW PENSIUNAN LAINNYA
SWASTA PETERNAKAN KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA R KEPERCAYAAN A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PALIMBANGAN 220 53 6 316 67 0 1 123 2 3 0


2 PALIMBANGAN GUSTI 256 8 2 313 99 1 0 128 0 0 0
3 PALIMBANG SARI 144 17 0 225 24 0 0 68 0 2 0
4 BAYUR 217 76 4 290 18 0 0 139 1 7 0
5 LOK SUGA 134 8 1 143 66 5 1 33 0 2 0
6 SUNGAI LIMAS 175 5 0 293 11 0 1 86 1 2 2
7 PIHAUNG 150 10 0 184 59 0 0 75 0 6 1
8 SUNGAI BINUANG 100 5 0 124 70 1 0 75 0 0 0
9 JINGAH BUJUR 89 9 0 83 80 0 0 69 0 0 0
10 HAUR GADING 60 5 2 90 34 1 0 45 0 0 0
11 KERAMAT 109 7 0 158 26 0 0 79 0 0 1
12 TAMBAK SARI PANJI 84 3 1 106 56 0 0 53 0 1 0
13 PULANTANI 85 6 0 128 27 0 0 53 0 1 0
14 WARINGIN 77 5 2 99 62 1 0 40 0 1 0
15 TANGKAWANG 138 2 0 174 50 0 0 67 0 0 1
16 TUHURAN 96 2 0 83 83 2 0 48 0 0 0
17 TELUK HAUR 60 1 0 111 24 0 0 47 0 1 0
18 PANAWAKAN 238 3 1 196 157 0 1 91 0 0 1
JUMLAH 2.432 225 19 3.116 1.013 11 4 1.319 4 26 6

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

 Perempuan

PEKERJAAN (Perempuan)
NO APARATU AGAMA
DESA BELUM TENAGA PERTANIAN PELAJAR_ TENAGA_
. _TIDAK
R
_PENGAJA
WIRA
_PETERNAKA
NELAYA _DAN_
MAHASISW KESEHATA
PENSIUNA LAINNY
_PEJABAT SWASTA N KEPERCAYAA N A
_BEKERJA R N A N
_NEGARA N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PALIMBANGAN 235 26 8 139 76 0 0 94 4 3 243


2 PALIMBANGAN GUSTI 219 7 1 107 66 0 0 109 1 1 324
3 PALIMBANG SARI 149 12 0 70 15 0 0 58 1 2 199
4 BAYUR 207 72 4 131 13 0 0 115 2 2 230
5 LOK SUGA 137 10 3 24 21 3 0 29 0 1 192
6 SUNGAI LIMAS 160 4 0 227 13 0 0 69 1 0 102
7 PIHAUNG 132 7 4 82 75 0 0 66 0 1 149
8 SUNGAI BINUANG 104 2 0 24 34 1 0 48 1 0 160
9 JINGAH BUJUR 104 2 0 36 104 0 0 30 0 0 99
10 HAUR GADING 50 2 1 51 53 0 0 34 1 0 74
11 KERAMAT 104 5 2 83 39 0 0 48 0 0 129
12 TAMBAK SARI PANJI 78 1 1 31 72 0 0 41 0 1 76
13 PULANTANI 64 3 1 109 59 0 0 25 0 0 49
14 WARINGIN 93 3 1 45 95 0 0 28 0 1 70
15 TANGKAWANG 137 1 1 61 80 0 0 33 0 0 131
16 TUHURAN 77 0 0 22 126 0 0 44 1 0 57
17 TELUK HAUR 64 0 0 66 18 0 0 25 0 0 78
18 PANAWAKAN 177 2 3 69 174 0 1 70 0 0 157
1.37 2.51
JUMLAH 2.291 159 30 1.133 4 1 966 12 12
7 9

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BAYUR 1.528 0 0 0 0 0 0 1.528


2 HAUR GADING 503 0 0 0 0 0 0 503
3 JINGAH BUJUR 705 0 0 0 0 0 0 705
4 KERAMAT 790 0 0 0 0 0 0 790
5 LOK SUGA 813 0 0 0 0 0 0 813
6 PALIMBANG SARI 986 0 0 0 0 0 0 986
7 PALIMBANGAN 1607 8 4 0 0 0 0 1.619
8 PALIMBANGAN GUSTI 1642 0 0 0 0 0 0 1.642
9 PANAWAKAN 1341 0 0 0 0 0 0 1.341
10 PIHAUNG 1001 0 0 0 0 0 0 1.001
11 PULANTANI 610 0 0 0 0 0 0 610
12 SUNGAI BINUANG 749 0 0 0 0 0 0 749
13 SUNGAI LIMAS 1149 3 0 0 0 0 0 1.152
14 TAMBAK SARI PANJI 605 0 0 0 0 0 0 605
15 TANGKAWANG 876 0 0 0 0 0 0 876
16 TELUK HAUR 495 0 0 0 0 0 0 495
17 TUHURAN 641 0 0 0 0 0 0 641
18 WARINGIN 623 0 0 0 0 0 0 623
JUMLAH 16.664 11 4 0 0 0 0 16.679

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

 Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA KEPECAYAA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BAYUR 752 0 0 0 0 0 0 752


2 HAUR GADING 237 0 0 0 0 0 0 237
3 JINGAH BUJUR 330 0 0 0 0 0 0 330
4 KERAMAT 380 0 0 0 0 0 0 380
5 LOK SUGA 393 0 0 0 0 0 0 393
6 PALIMBANG SARI 480 0 0 0 0 0 0 480
7 PALIMBANGAN 784 4 3 0 0 0 0 791
8 PALIMBANGAN GUSTI 807 0 0 0 0 0 0 807
9 PANAWAKAN 688 0 0 0 0 0 0 688
10 PIHAUNG 485 0 0 0 0 0 0 485
11 PULANTANI 300 0 0 0 0 0 0 300
12 SUNGAI BINUANG 375 0 0 0 0 0 0 375
13 SUNGAI LIMAS 574 2 0 0 0 0 0 576
14 TAMBAK SARI PANJI 304 0 0 0 0 0 0 304
15 TANGKAWANG 432 0 0 0 0 0 0 432
16 TELUK HAUR 244 0 0 0 0 0 0 244
17 TUHURAN 314 0 0 0 0 0 0 314
18 WARINGIN 287 0 0 0 0 0 0 287
JUMLAH 8.166 6 3 0 0 0 0 8.175

KECAMATAN HAUR GADING

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A G A M A (Perempuan)
NO. DESA KEPECAYAA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BAYUR 776 0 0 0 0 0 0 776


2 HAUR GADING 266 0 0 0 0 0 0 266
3 JINGAH BUJUR 375 0 0 0 0 0 0 375
4 KERAMAT 410 0 0 0 0 0 0 410
5 LOK SUGA 420 0 0 0 0 0 0 420
6 PALIMBANG SARI 506 0 0 0 0 0 0 506
7 PALIMBANGAN 823 4 1 0 0 0 0 828
8 PALIMBANGAN GUSTI 835 0 0 0 0 0 0 835
9 PANAWAKAN 653 0 0 0 0 0 0 653
10 PIHAUNG 516 0 0 0 0 0 0 516
11 PULANTANI 310 0 0 0 0 0 0 310
12 SUNGAI BINUANG 374 0 0 0 0 0 0 374
13 SUNGAI LIMAS 575 1 0 0 0 0 0 576
14 TAMBAK SARI PANJI 301 0 0 0 0 0 0 301
15 TANGKAWANG 444 0 0 0 0 0 0 444
16 TELUK HAUR 251 0 0 0 0 0 0 251
17 TUHURAN 327 0 0 0 0 0 0 327
18 WARINGIN 336 0 0 0 0 0 0 336
JUMLAH 8.498 5 1 0 0 0 0 8.504

KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


NO DESA GOLONGAN DARAH

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A B B AB O
A AB O
. A B AB O PLU
MIN
PLU MI PLU
MIN PLUS
MI TDK TH JUMLAH
S S N S N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PALIMBANGAN 53 122 25 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332 1.619


2 PALIMBANGAN GUSTI 14 15 9 21 2 0 0 0 0 0 0 0 1.581 1.642
3 PALIMBANG SARI 28 14 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 923 986
4 BAYUR 88 88 24 99 1 0 0 0 1 1 1 1 1.224 1.528
5 LOK SUGA 10 18 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 769 813
6 SUNGAI LIMAS 21 16 4 14 0 0 1 0 0 0 2 0 1.094 1.152
7 PIHAUNG 12 8 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 959 1.001
8 SUNGAI BINUANG 3 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 730 749
9 JINGAH BUJUR 3 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 689 705
10 HAUR GADING 9 14 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 471 503
11 KERAMAT 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 773 790
12 TAMBAK SARI PANJI 8 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 587 605
13 PULANTANI 13 8 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 576 610
14 WARINGIN 16 11 4 11 1 0 0 0 0 0 0 1 579 623
15 TANGKAWANG 6 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 860 876
16 TUHURAN 12 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 611 641
17 TELUK HAUR 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 484 495
18 PANAWAKAN 10 16 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1.298 1.341
15.54
JUMLAH 314 363 95 352 4 0 1 0 1 1 4 4 16.679
0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

 Laki-Laki

NO GOLONGAN DARAH
DESA A A B B AB AB O O TDK
. A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PALIMBANGAN 17 52 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0 663 791


2 PALIMBANGAN GUSTI 7 5 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 778 807
3 PALIMBANG SARI 11 9 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 450 480
4 BAYUR 43 45 16 48 0 0 0 0 1 1 1 0 597 752
5 LOK SUGA 6 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 372 393
6 SUNGAI LIMAS 8 5 3 7 0 0 0 0 0 0 2 0 551 576
7 PIHAUNG 8 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 460 485
8 SUNGAI BINUANG 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 365 375
9 JINGAH BUJUR 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 316 330
10 HAUR GADING 4 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 215 237
11 KERAMAT 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 373 380
12 TAMBAK SARI PANJI 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 292 304
13 PULANTANI 6 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 282 300
14 WARINGIN 8 7 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 264 287
15 TANGKAWANG 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 426 432
16 TUHURAN 6 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 299 314
17 TELUK HAUR 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 236 244
18 PANAWAKAN 3 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 669 688
14
JUMLAH 172 57 186 2 0 0 0 1 1 3 1 7.608 8.175
4

KECAMATAN HAUR GADING

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
GOLONGAN DARAH
NO. DESA O
A A B B AB AB O
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS
MI TDK TH JUMLAH
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PALIMBANGAN 36 70 11 42 0 0 0 0 0 0 0 0 669 828


2 PALIMBANGAN GUSTI 7 10 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 803 835
3 PALIMBANG SARI 17 5 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 473 506
4 BAYUR 45 43 8 51 1 0 0 0 0 0 0 1 627 776
5 LOK SUGA 4 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 397 420
6 SUNGAI LIMAS 13 11 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 543 576
7 PIHAUNG 4 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 499 516
8 SUNGAI BINUANG 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 365 374
9 JINGAH BUJUR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 375
10 HAUR GADING 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 256 266
11 KERAMAT 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 400 410
12 TAMBAK SARI PANJI 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 295 301
13 PULANTANI 7 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 294 310
14 WARINGIN 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 315 336
15 TANGKAWANG 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 434 444
16 TUHURAN 6 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 312 327
17 TELUK HAUR 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 251
18 PANAWAKAN 7 5 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 629 653
JUMLAH 170 191 38 166 2 0 1 0 0 0 1 3 7.932 8.504

KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 PALIMBANGAN 265 262 527


2 PALIMBANGAN GUSTI 277 253 530
3 PALIMBANG SARI 153 158 311
4 BAYUR 254 239 493
5 LOK SUGA 130 132 262
6 SUNGAI LIMAS 175 171 346
7 PIHAUNG 148 140 288
8 SUNGAI BINUANG 113 123 236
9 JINGAH BUJUR 88 99 187
10 HAUR GADING 73 62 135
11 KERAMAT 121 109 230
12 TAMBAK SARI PANJI 82 79 161
13 PULANTANI 90 70 160
14 WARINGIN 73 94 167
15 TANGKAWANG 145 138 283
16 TUHURAN 92 80 172
17 TELUK HAUR 71 67 138
18 PANAWAKAN 248 199 447
JUMLAH 2.598 2.475 5.073

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PAMINGGIR


NO JENIS KELAMIN
KODE WILAYAH DESA JUMLAH
. LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308092001 PAMINGGIR 738 694 1.432

2 6308092002 PAMINGGIR SEBERANG 512 488 1.000

3 6308092003 AMBAHAI 522 507 1.029

4 6308092004 SAPALA 766 783 1.549

5 6308092005 BARARAWA 645 623 1.268

6 6308092006 PAL BATU 384 368 752

7 6308092007 TAMPAKANG 608 585 1.193

TOTAL 4.179 4.054 8.233

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA


JUMLAH WAJIB JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA
KTP KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308092001 PAMINGGIR 756 451

2 6308092002 PAMINGGIR SEBERANG 721 329

3 6308092003 AMBAHAI 1.119 312

4 6308092004 SAPALA 924 515

5 6308092005 BARARAWA 516 408

6 6308092006 PAL BATU 883 231

7 6308092007 TAMPAKANG 11.029 416

JUMLAH 15.948 2.662

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 28 19 47   33 67 79 146
1 53 49 102   34 61 73 134
2 68 61 129   35 67 57 124
3 66 70 136   36 68 85 153
4 80 70 150   37 62 71 133
5 71 65 136   38 64 74 138
6 72 69 141   39 64 54 118
7 80 67 147   40 65 59 124
8 63 69 132   41 70 71 141
9 81 53 134   42 72 72 144
10 80 92 172   43 69 68 137
11 81 80 161   44 70 65 135
12 72 78 150   45 54 50 104
13 80 64 144   46 59 63 122
14 86 69 155   47 60 64 124
15 66 84 150   48 55 60 115
16 71 76 147   49 62 45 107
17 89 82 171   50 56 41 97
18 83 87 170   51 58 43 101
19 94 83 177   52 52 52 104
20 67 65 132   53 38 36 74
21 70 87 157   54 37 34 71
22 88 74 162   55 27 32 59
23 72 54 126   56 46 34 80
24 72 55 127   57 46 39 85
25 63 59 122   58 37 35 72
26 75 66 141   59 20 19 39
27 81 51 132   60 26 27 53
28 80 75 155   61 29 28 57
29 67 73 140   62 37 44 81
30 75 76 151   63 20 21 41
31 56 62 118   64 28 19 47
32 74 71 145   65 12 13 25
JUMLA
  4.062 3.882 7.944
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

66 18 17 35   99 0 0 0
67 13 14 27   100 0 0 0
68 16 9 25   101 0 0 0
69 7 20 27   102 0 0 0
70 10 7 17   103 0 0 0
71 9 17 26   104 0 0 0
72 10 16 26   105 0 0 0
73 2 8 10   106 0 0 0
74 5 2 7   107 0 0 0
75 5 6 11   108 0 0 0
76 1 10 11   109 0 0 0
77 4 7 11   110 0 0 0
78 3 1 4   111 0 0 0
79 5 6 11   112 0 0 0
80 0 2 2   113 0 0 0
81 0 7 7   114 0 0 0
82 1 7 8   115 0 0 0
83 0 2 2   116 0 0 0
84 1 2 3   117 0 0 0
85 1 0 1   118 0 0 0
86 0 0 0   119 0 0 0
87 0 0 0   120 0 0 0
88 0 0 0   121 0 0 0
89 0 1 1   122 0 0 0
90 0 1 1   123 0 0 0
91 1 0 1   124 0 0 0
92 0 0 0   125 0 0 0
93 0 1 1   126 0 0 0
94 0 0 0   127 0 0 0
95 1 0 1   128 0 0 0
96 0 0 0   129 0 0 0
97 0 3 3   130 0 0 0
98 0 0 0   131 0 0 0
JUMLA
  113 166 279
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 PAMINGGIR 41 30 69 72 53 43 39 46

2 PAMINGGIR SEBERANG 24 31 44 47 22 31 36 29

3 AMBAHAI 29 34 70 54 25 34 31 37

4 SAPALA 36 41 90 85 36 36 49 43

5 BARARAWA 30 25 75 72 27 30 43 35

6 PAL BATU 26 20 50 42 29 22 15 19

7 TAMPAKANG 37 23 59 67 40 21 30 36

JUMLAH 223 204 457 439 232 217 243 245

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN

NO
DESA TIDAK / BELUM TAMAT
SLTP /
SLTA /
DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRAT STRATA
. BELUM TAMAT SD / SEDERAJA
SEDERAJAT II III I A II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAMINGGIR 382 231 533 137 120 2 5 22 0 0

2 PAMINGGIR SEBERANG 263 220 348 93 56 1 2 16 1 0

3 AMBAHAI 300 120 428 112 49 1 4 15 0 0

4 SAPALA 415 289 599 132 89 3 2 20 0

5 BARARAWA 398 214 350 218 65 9 3 11 0 0

6 PAL BATU 187 112 347 71 30 0 1 4 0 0

7 TAMPAKANG 317 200 519 117 34 1 1 4 0 0

JUMLAH 2.262 1.386 3.124 880 443 17 18 92 1 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

 Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO
DESA TIDAK / BELUM TAMAT
. BELUM TAMAT SD /
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOM STRATA STRATA
STRATA III
SEDERAJAT SEDERAJAT II A III I II
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAMINGGIR 196 125 258 78 68 2 0 11 0 0

2 PAMINGGIR SEBERANG 121 117 172 59 33 0 1 8 1 0

3 AMBAHAI 151 60 221 49 30 1 1 9 0 0

4 SAPALA 202 138 315 56 44 0 0 11 0 0

5 BARARAWA 202 113 186 98 36 3 2 5 0 0

6 PAL BATU 97 62 164 43 16 0 1 1 0 0

7 TAMPAKANG 169 103 249 66 18 0 1 2 0 0

JUMLAH 1.138 718 1.565 449 245 6 6 47 1 0

 Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)

NO. DESA TIDAK / BELUM SLTP /


TAMAT SD / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SEDERAJA
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAMINGGIR 186 106 275 59 52 0 5 11 0 0

2 PAMINGGIR SEBERANG 142 103 176 34 23 1 1 8 0 0

3 AMBAHAI 149 60 207 63 19 0 3 6 0 0

4 SAPALA 213 151 284 76 45 3 2 9 0 0

5 BARARAWA 196 101 164 120 29 6 1 6 0 0

6 PAL BATU 90 50 183 28 14 0 0 3 0 0


KECAMATAN PAMINGGIR
7 TAMPAKANG 148 97 270 51 16 1 0 2 0 0

JUMLAH 1.124 668 1.559 431 198 11 12 45 0 0

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
PEKERJAAN
NO
DESA BELUM
APARATU
TENAGA_ PERTANIAN_
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
. R WIRA NELAYA _DAN_ PENSIUNA
_TIDAK_ PENGAJA PETERNAKA MAHASISW KESEHATA LAINNYA
_PEJABAT SWASTA N KEPERCAYAA N
BEKERJA R N A N
_NEGARA N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAMINGGIR 423 7 4 381 10 72 0 224 0 1 310

2 PAMINGGIR SEBERANG 286 7 2 224 3 99 0 148 0 0 231

3 AMBAHAI 330 6 2 126 6 180 0 150 0 0 229

4 SAPALA 428 12 10 181 29 286 1 236 0 0 366

5 BARARAWA 390 12 14 351 20 106 0 161 0 0 214

6 PAL BATU 202 2 0 86 13 151 0 137 0 0 161

7 TAMPAKANG 331 2 1 183 20 146 0 150 1 0 359

2.39 1.53 1.87


JUMLAH 48 33 101 1.040 1 1.206 1 1
0 2 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

 Laki-Laki

PEKERJAAN (Laki-Laki)
NO
DESA BELUM APARATUR AGAMA PELAJAR_
. TENAGA_ WIRA PERTANIAN TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ MAHASISW PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAMINGGIR 226 5 0 299 8 65 0 134 0 1 0

2 PAMINGGIR SEBERANG 137 4 1 192 2 85 0 91 0 0 0

3 AMBAHAI 165 5 1 95 5 163 0 88 0 0 0

4 SAPALA 209 4 2 144 28 250 1 128 0 0 0

5 BARARAWA 200 8 4 221 18 90 0 104 0 0 0

6 PAL BATU 105 2 0 62 8 126 0 81 0 0 0

7 TAMPAKANG 187 2 0 168 19 143 0 88 0 0 1

JUMLAH 1.229 30 8 1.181 88 922 1 714 0 1 1

 Perempuan

PEKERJAAN (Perempuan)
NO
DESA BELUM APARATUR AGAMA
. TENAGA_ WIRA PERTANIAN PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAMINGGIR 197 2 4 82 2 7 0 90 0 0 310

2 PAMINGGIR SEBERANG 149 3 1 32 1 14 0 57 0 0 231

3 AMBAHAI 165 1 1 31 1 17 0 62 0 0 229

4 SAPALA 219 8 8 37 1 36 0 108 0 0 366

5 BARARAWA 190 4 10 130 2 16 0 57 0 0 214

6 PAL BATU 97 0 0 24 5 25 0 56 0 0 161

7 TAMPAKANG 144 0 1 15 1 3 0 62 1 0 358

JUMLAH 1.161 18 25 351 13 118 0 492 1 0 1.869

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO
DESA
.
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AMBAHAI 1.029 0 0 0 0 0 0 1.029

2 BARARAWA 1.268 0 0 0 0 0 0 1.268

3 PAL BATU 752 0 0 0 0 0 0 752

4 PAMINGGIR 1.432 0 0 0 0 0 0 1.432

5 PAMINGGIR SEBERANG 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

6 SAPALA 1549 0 0 0 0 0 0 1.549

7 TAMPAKANG 1.193 0 0 0 0 0 0 1.193

JUMLAH 8.223 0 0 0 0 0 0 8.223

 Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO
DESA
.
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AMBAHAI 522 0 0 0 0 0 0 522

2 BARARAWA 645 0 0 0 0 0 0 645

3 PAL BATU 384 0 0 0 0 0 0 384

4 PAMINGGIR 738 0 0 0 0 0 0 738

5 PAMINGGIR SEBERANG 512 0 0 0 0 0 0 512

6 SAPALA 766 0 0 0 0 0 0 766

7 TAMPAKANG 608 0 0 0 0 0 0 608

JUMLAH 4.175 0 0 0 0 0 0 4.175

KECAMATAN PAMINGGIR

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A G A M A (Perempuan)
NO
DESA
.
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AMBAHAI 507 0 0 0 0 0 0 507

2 BARARAWA 623 0 0 0 0 0 0 623

3 PAL BATU 368 0 0 0 0 0 0 368

4 PAMINGGIR 694 0 0 0 0 0 0 694

5 PAMINGGIR SEBERANG 488 0 0 0 0 0 0 488

6 SAPALA 783 0 0 0 0 0 0 783

7 TAMPAKANG 585 0 0 0 0 0 0 585

JUMLAH 4.048 0 0 0 0 0 0 4.048

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH

NO. DESA A A B
B
AB AB O O TDK
A B AB O MI JUMLAH
PLUS MIN PLUS N
PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAMINGGIR 14 5 3 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1.392 1.432

2 PAMINGGIR SEBERANG 21 5 9 14 0 0 0 0 1 0 0 0 950 1.000

3 AMBAHAI 5 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010 1.029

4 SAPALA 8 8 1 20 2 0 0 0 0 0 0 2 1.508 1.549

5 BARARAWA 12 10 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.229 1.268

6 PAL BATU 5 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 732 752

7 TAMPAKANG 4 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1.179 1.193

JUMLAH 69 45 25 76 2 0 0 0 1 0 0 5 8.000 8.223

KECAMATAN PAMINGGIR

 Laki-Laki

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO
DESA A A B B AB AB O O TDK
. A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAMINGGIR 7 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 716 738

2 PAMINGGIR SEBERANG 9 2 3 10 0 0 0 0 1 0 0 0 487 512

3 AMBAHAI 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 512 522

4 SAPALA 4 3 0 10 1 0 0 0 0 0 0 2 746 766

5 BARARAWA 6 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 628 645

6 PAL BATU 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 384

7 TAMPAKANG 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 597 608

JUMLAH 34 19 12 41 1 0 0 0 1 0 0 4 4.063 4.175

 Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK
A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAMINGGIR 7 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 676 694

2 PAMINGGIR SEBERANG 12 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 463 488

3 AMBAHAI 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 498 507

4 SAPALA 4 5 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 762 783

5 BARARAWA 6 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 601 623

6 PAL BATU 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 355 368

7 TAMPAKANG 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 585

JUMLAH 35 26 13 35 1 0 0 0 0 0 0 1 3.937 4.048

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


NO DESA UMUR 0-18 TAHUN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
. LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 PAMINGGIR 238 221 459

2 PAMINGGIR SEBERANG 146 155 301

3 AMBAHAI 184 182 366

4 SAPALA 255 253 508

5 BARARAWA 209 204 413

6 PAL BATU 142 120 262

7 TAMPAKANG 196 169 365

JUMLAH 1.370 1.304 2.674

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SUNGAI TABUKAN


NO JENIS KELAMIN
KODE WILAYAH DESA
. LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6

1 6308102001 SUNGAI TABUKAN 1.053 1.049 2.102

2 6308102002 NELAYAN 751 771 1.522

3 6308102003 GALAGAH HULU 387 389 776

4 6308102004 GALAGAH 300 304 604

5 6308102005 TELUK CATI 550 567 1.117

6 6308102006 PEMATANG BENTENG 528 505 1.033

7 6308102007 PEMATANG BENTENG HILIR 477 498 975

8 6308102008 PASAR SABTU 285 290 575

9 6308102009 SUNGAI HAJI 264 261 525

10 6308102010 HILIR MESJID 154 160 314

11 6308102011 GAMPA RAYA 269 253 522

12 6308102012 BANUA HANYAR 401 367 768

13 6308102013 RANTAU BUJUR HULU 283 314 597

14 6308102014 RANTAU BUJUR TENGAH 318 331 649

15 6308102015 RANTAU BUJUR HILIR 565 545 1.110

16 6308102016 RANTAU BUJUR DARAT 497 502 999

17 6308102017 TAMBALANG RAYA 551 506 1.057

TOTAL 7.633 7.612 15.245

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA


KODE JUMLAH WAJIB JUMLAH KEPALA
NO. DESA
WILAYAH KTP KELUARGA
1 2 3 4 5

1 6308102001 SUNGAI TABUKAN 1.515 702

2 6308102002 NELAYAN 1.109 502

3 6308102003 GALAGAH HULU 569 249

4 6308102004 GALAGAH 452 199

5 6308102005 TELUK CATI 832 353

6 6308102006 PEMATANG BENTENG 734 333

7 6308102007 PEMATANG BENTENG HILIR 703 327

8 6308102008 PASAR SABTU 412 201

9 6308102009 SUNGAI HAJI 386 177

10 6308102010 HILIR MESJID 230 103

11 6308102011 GAMPA RAYA 372 167

12 6308102012 BANUA HANYAR 536 252

13 6308102013 RANTAU BUJUR HULU 445 209

14 6308102014 RANTAU BUJUR TENGAH 470 215

15 6308102015 RANTAU BUJUR HILIR 795 358

16 6308102016 RANTAU BUJUR DARAT 714 329

17 6308102017 TAMBALANG RAYA 755 341

JUMLAH 11.029 5.017

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

0 80 69 149   33 138 125 263


1 122 113 235   34 130 119 249
2 139 128 267   35 133 113 246
3 135 130 265   36 148 115 263
4 130 126 256   37 125 131 256
5 129 130 259   38 118 99 217
6 121 128 249   39 105 102 207
7 144 147 291   40 113 108 221
8 126 130 256   41 121 109 230
9 155 121 276   42 109 119 228
10 145 152 297   43 99 96 195
11 134 134 268   44 91 114 205
12 156 116 272   45 116 96 212
13 135 118 253   46 122 120 242
14 110 137 247   47 84 87 171
15 140 116 256   48 85 87 172
16 117 112 229   49 91 101 192
17 122 102 224   50 86 99 185
18 177 121 298   51 100 119 219
19 151 127 278   52 78 97 175
20 136 143 279   53 69 76 145
21 130 132 262   54 66 86 152
22 151 126 277   55 57 91 148
23 123 117 240   56 81 96 177
24 126 108 234   57 53 78 131
25 114 113 227   58 67 62 129
26 115 121 236   59 54 50 104
27 128 115 243   60 57 76 133
28 132 119 251   61 70 92 162
29 150 114 264   62 59 75 134
30 139 112 251   63 46 50 96
31 130 118 248   64 29 43 72
32 156 163 319   65 35 60 95
JUMLA
  7.333 7.149 14.482
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLA JUMLA
USIA L P   USIA L P
H H
1 2 3 4   1 2 3 4

66 40 61 101   99 0 0 0
67 41 34 75   100 0 1 1
68 28 34 62   101 0 0 0
69 19 26 45   102 0 0 0
70 26 32 58   103 0 0 0
71 23 43 66   104 0 0 0
72 26 37 63   105 0 0 0
73 16 31 47   106 0 0 0
74 9 25 34   107 0 0 0
75 14 15 29   108 0 0 0
76 14 34 48   109 0 0 0
77 8 17 25   110 0 0 0
78 9 9 18   111 0 0 0
79 7 11 18   112 0 0 0
80 4 5 9   113 0 0 0
81 2 11 13   114 0 0 0
82 3 4 7   115 0 0 0
83 0 6 6   116 0 0 0
84 4 6 10   117 0 0 0
85 1 6 7   118 0 0 0
86 2 1 3   119 0 0 0
87 0 0 0   120 0 0 0
88 1 3 4   121 0 0 0
89 0 0 0   122 0 0 0
90 1 6 7   123 0 0 0
91 1 1 2   124 0 0 0
92 1 1 2   125 0 0 0
93 0 1 1   126 0 0 0
94 0 1 1   127 0 0 0
95 0 0 0   128 0 0 0
96 0 0 0   129 0 0 0
97 0 0 0   130 0 0 0
98 0 1 1   131 0 0 0
JUMLA
  300 463 763
H

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 SUNGAI TABUKAN 58 55 131 110 60 46 57 37

2 NELAYAN 28 42 83 84 36 38 46 41

3 GALAGAH HULU 26 15 41 43 20 13 20 17

4 GALAGAH 11 15 21 35 18 16 16 12

5 TELUK CATI 26 21 52 58 28 27 32 22

6 PEMATANG BENTENG 29 27 57 59 27 31 30 22

7 PEMATANG BENTENG HILIR 21 24 54 54 25 20 26 24

8 PASAR SABTU 14 16 28 32 13 16 15 13

9 SUNGAI HAJI 16 14 29 24 13 15 12 13

10 HILIR MESJID 5 11 14 16 9 11 9 5

11 GAMPA RAYA 17 10 31 27 14 11 11 16

12 BANUA HANYAR 22 19 55 43 21 21 30 14

13 RANTAU BUJUR HULU 15 12 31 31 8 15 11 12

14 RANTAU BUJUR TENGAH 10 12 52 29 13 15 11 16

15 RANTAU BUJUR HILIR 27 30 60 48 37 30 38 20

16 RANTAU BUJUR DARAT 24 25 53 59 18 24 30 20

17 TAMBALANG RAYA 31 36 68 48 25 22 22 31

JUMLAH 380 384 860 800 385 371 416 335

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO
DESA TIDAK/BELUM BELUM TAMAT SD/ SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
.
SEKOLAH TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI TABUKAN 534 402 646 299 134 14 9 62 2 0

2 NELAYAN 550 352 450 101 56 2 2 9 0 0

3 GALAGAH HULU 184 99 241 106 74 11 8 53 0 0

4 GALAGAH 124 94 187 82 75 4 3 35 0 0

5 TELUK CATI 267 194 425 145 59 2 2 20 3 0

6 PEMATANG BENTENG 253 153 289 179 102 3 5 48 1 0

7 PEMATANG BENTENG HILIR 240 245 280 132 63 3 1 11 0 0

8 PASAR SABTU 142 90 273 35 21 0 0 14 0 0

9 SUNGAI HAJI 131 63 242 61 20 1 1 6 0 0

10 HILIR MESJID 80 47 133 23 20 1 1 9 0 0

11 GAMPA RAYA 149 100 203 45 20 0 1 4 0 0

12 BANUA HANYAR 203 162 283 58 43 6 1 12 0 0

13 RANTAU BUJUR HULU 132 73 264 80 34 3 4 7 0 0

14 RANTAU BUJUR TENGAH 180 140 193 69 44 2 2 19 0 0

15 RANTAU BUJUR HILIR 282 221 390 140 49 4 0 24 0 0

16 RANTAU BUJUR DARAT 250 205 430 68 35 0 1 9 1 0

17 TAMBALANG RAYA 281 183 418 124 44 0 0 7 0 0

JUMLAH 3.982 2.823 5.347 1.747 893 56 41 349 7 0

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

 Laki-Laki
P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
BELUM TAMAT SLTP / DIPLOM STRAT
NO. DESA TIDAK/BELUM SLTA / A
DIPLOMA
A
STRATA STRATA
TAMAT SD/ SEDERAJA
SEKOLAH SEDERAJAT
SD SEDERAJAT T II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI TABUKAN 280 208 307 146 70 10 5 25 2 0

2 NELAYAN 264 181 220 52 27 2 1 4 0 0

3 GALAGAH HULU 102 47 103 59 41 6 2 27 0 0

4 GALAGAH 53 53 93 38 45 2 1 15 0 0

5 TELUK CATI 135 98 203 66 34 1 1 10 2 0

6 PEMATANG BENTENG 131 83 140 93 54 3 2 21 1 0

7 PEMATANG BENTENG HILIR 127 113 139 52 38 2 0 6 0 0

8 PASAR SABTU 68 46 133 18 13 0 0 7 0 0

9 SUNGAI HAJI 68 30 118 34 13 0 0 1 0 0

10 HILIR MESJID 37 24 67 10 10 1 1 4 0 0

11 GAMPA RAYA 81 51 99 24 11 0 1 2 0 0

12 BANUA HANYAR 105 92 143 28 25 3 0 5 0 0

13 RANTAU BUJUR HULU 64 34 124 39 15 1 1 5 0 0

14 RANTAU BUJUR TENGAH 95 64 92 35 26 0 0 6 0 0

15 RANTAU BUJUR HILIR 140 108 191 84 26 3 0 13 0 0

16 RANTAU BUJUR DARAT 116 109 208 38 22 0 0 3 1 0

17 TAMBALANG RAYA 151 86 208 74 27 0 0 5 0 0


1.42
JUMLAH 2.017 2.588 890 497 34 15 159 6 0
7

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

 Perempuan
P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO. DESA BELUM TAMAT DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
TIDAK/BELUM SLTP / SLTA /
TAMAT SD/
SEKOLAH SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SD SEDERAJAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI TABUKAN 254 194 339 153 64 4 4 37 0 0

2 NELAYAN 286 171 230 49 29 0 1 5 0 0

3 GALAGAH HULU 82 52 138 47 33 5 6 26 0 0

4 GALAGAH 71 41 94 44 30 2 2 20 0 0

5 TELUK CATI 132 96 222 79 25 1 1 10 1 0

6 PEMATANG BENTENG 122 70 149 86 48 0 3 27 0 0

7 PEMATANG BENTENG HILIR 113 132 141 80 25 1 1 5 0 0

8 PASAR SABTU 74 44 140 17 8 0 0 7 0 0

9 SUNGAI HAJI 63 33 124 27 7 1 1 5 0 0

10 HILIR MESJID 43 23 66 13 10 0 0 5 0 0

11 GAMPA RAYA 68 49 104 21 9 0 0 2 0 0

12 BANUA HANYAR 98 70 140 30 18 3 1 7 0 0

13 RANTAU BUJUR HULU 68 39 140 41 19 2 3 2 0 0

14 RANTAU BUJUR TENGAH 85 76 101 34 18 2 2 13 0 0

15 RANTAU BUJUR HILIR 142 113 199 56 23 1 0 11 0 0

16 RANTAU BUJUR DARAT 134 96 222 30 13 0 1 6 0 0

17 TAMBALANG RAYA 130 97 210 50 17 0 0 2 0 0


1.39
JUMLAH 1.965 2.759 857 396 22 26 190 1 0
6

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
PEKERJAAN

NO. DESA APARATU PER


BELUM/ AGAMA PELAJAR/
R TENAGA WIRA TANIAN TENAGA PEN
TIDAK NELAYAN DAN KEP MAHASISW LAINNYA
/PEJABAT PENGAJAR SWASTA /PETER KESEHATAN SIUNAN
BEKERJA ERCAYAAN A
NEGARA NAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI TABUKAN 596 36 4 701 116 2 0 342 0 4 301

2 NELAYAN 502 2 0 321 188 1 0 168 1 1 338

3 GALAGAH HULU 191 33 4 241 28 0 0 142 2 1 134

4 GALAGAH 140 15 0 220 39 0 0 107 0 3 80

5 TELUK CATI 330 5 3 250 172 0 0 147 0 1 209

6 PEMATANG BENTENG 279 17 4 408 35 0 0 170 1 3 116

PEMATANG BENTENG
7 266 5 0 342 98 1 0 151 0 1 111
HILIR

8 PASAR SABTU 158 5 0 245 31 1 0 85 0 1 49

9 SUNGAI HAJI 144 2 0 163 78 1 0 62 0 1 74

10 HILIR MESJID 97 5 0 118 24 0 0 39 0 1 30

11 GAMPA RAYA 169 1 0 84 150 0 0 64 0 0 54

12 BANUA HANYAR 221 11 0 261 14 1 0 118 1 3 138

13 RANTAU BUJUR HULU 145 4 1 159 136 1 0 95 0 0 56

RANTAU BUJUR
14 205 5 2 171 47 0 0 88 0 0 131
TENGAH

15 RANTAU BUJUR HILIR 302 9 5 265 118 0 0 203 0 2 206

RANTAU BUJUR
16 306 3 0 446 46 3 0 102 0 0 93
DARAT

17 TAMBALANG RAYA 297 3 2 452 90 0 0 140 0 0 73

JUMLAH 4.348 161 25 4.847 1.410 11 0 2.223 5 22 2.193

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

 Laki-Laki
NO DESA P E K E R J A A N (Laki-Laki)

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
BELUM
APARATUR AGAMA TENAGA
/TIDAK TENAGA WIRA PERTANIAN PELAJAR/ PENSI LAINNY
. BEKERJ
/PEJABAT
PENGAJAR SWASTA /PETERNAKAN
NELAYAN DAN
MAHASISWA
KESEHAT
UNAN A
NEGARA KEPERCAYAAN AN
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI TABUKAN 314 19 2 440 77 2 0 195 0 4 0

2 NELAYAN 261 2 0 262 138 1 0 87 0 0 0

3 GALAGAH HULU 105 20 2 157 18 0 0 83 1 1 0

4 GALAGAH 65 6 0 145 19 0 0 62 0 3 0

5 TELUK CATI 169 0 2 196 107 0 0 75 0 1 0

6 PEMATANG BENTENG 145 9 1 241 21 0 0 108 0 3 0

PEMATANG BENTENG
7 143 3 0 202 51 1 0 76 0 1 0
HILIR

8 PASAR SABTU 79 3 0 135 16 1 0 50 0 1 0

9 SUNGAI HAJI 77 0 0 113 39 1 0 33 0 1 0

10 HILIR MESJID 48 4 0 65 13 0 0 24 0 0 0

11 GAMPA RAYA 98 1 0 57 74 0 0 39 0 0 0

12 BANUA HANYAR 120 7 0 184 10 1 0 77 0 2 0

13 RANTAU BUJUR HULU 69 2 0 111 50 1 0 50 0 0 0

14 RANTAU BUJUR TENGAH 109 2 1 127 29 0 0 50 0 0 0

15 RANTAU BUJUR HILIR 158 6 2 212 64 0 0 121 0 2 0

16 RANTAU BUJUR DARAT 154 1 0 254 23 3 0 62 0 0 0

17 TAMBALANG RAYA 164 3 1 251 44 0 0 88 0 0 0

JUMLAH 2.278 88 11 3.152 793 11 0 1.280 1 19 0

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

 Perempuan
NO DESA PEKERJAAN

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
PERTAN AGAMA
BELUM/ APARATUR TENAGA PELAJAR/ TENAGA
WIRAS IAN DAN PENSIU LAINNY
. TIDAK /PEJABAT PENGAJ
WASTA /PETER
NELAYAN
KEPERCAY
MAHASIS KESEHA
NAN A
BEKERJA NEGARA AR WA TAN
NAKAN AAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI TABUKAN 282 17 2 261 39 0 0 147 0 0 301

2 NELAYAN 241 0 0 59 50 0 0 81 1 1 338

3 GALAGAH HULU 86 13 2 84 10 0 0 59 1 0 134

4 GALAGAH 75 9 0 75 20 0 0 45 0 0 80

5 TELUK CATI 161 5 1 54 65 0 0 72 0 0 209

6 PEMATANG BENTENG 134 8 3 167 14 0 0 62 1 0 116

PEMATANG BENTENG
7 123 2 0 140 47 0 0 75 0 0 111
HILIR

8 PASAR SABTU 79 2 0 110 15 0 0 35 0 0 49

9 SUNGAI HAJI 67 2 0 50 39 0 0 29 0 0 74

10 HILIR MESJID 49 1 0 53 11 0 0 15 0 1 30

11 GAMPA RAYA 71 0 0 27 76 0 0 25 0 0 54

12 BANUA HANYAR 101 4 0 77 4 0 0 41 1 1 138

13 RANTAU BUJUR HULU 76 2 1 48 86 0 0 45 0 0 56

14 RANTAU BUJUR TENGAH 96 3 1 44 18 0 0 38 0 0 131

15 RANTAU BUJUR HILIR 144 3 3 53 54 0 0 82 0 0 206

16 RANTAU BUJUR DARAT 152 2 0 192 23 0 0 40 0 0 93

17 TAMBALANG RAYA 133 0 1 201 46 0 0 52 0 0 73

JUMLAH 2.070 73 14 1.695 617 0 0 943 4 3 2.193

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO
DESA KEPECAYAA JUMLAH
. ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI TABUKAN 2.102 0 0 0 0 0 0 2.102

2 NELAYAN 1.522 0 0 0 0 0 0 1.522

3 GALAGAH HULU 776 0 0 0 0 0 0 776

4 GALAGAH 604 0 0 0 0 0 0 604

5 TELUK CATI 1.117 0 0 0 0 0 0 1.117

6 PEMATANG BENTENG 1033 0 0 0 0 0 0 1.033

7 PEMATANG BENTENG HILIR 975 0 0 0 0 0 0 975

8 PASAR SABTU 575 0 0 0 0 0 0 575

9 SUNGAI HAJI 525 0 0 0 0 0 0 525

10 HILIR MESJID 314 0 0 0 0 0 0 314

11 GAMPA RAYA 522 0 0 0 0 0 0 522

12 BANUA HANYAR 768 0 0 0 0 0 0 768

13 RANTAU BUJUR HULU 597 0 0 0 0 0 0 597

14 RANTAU BUJUR TENGAH 648 1 0 0 0 0 0 649

15 RANTAU BUJUR HILIR 1110 0 0 0 0 0 0 1.110

16 RANTAU BUJUR DARAT 999 0 0 0 0 0 0 999

17 TAMBALANG RAYA 1057 0 0 0 0 0 0 1.057

JUMLAH 15.244 1 0 0 0 0 0 15.245

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

 Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI TABUKAN 1.053 0 0 0 0 0 0 1.053

2 NELAYAN 751 0 0 0 0 0 0 751

3 GALAGAH HULU 387 0 0 0 0 0 0 387

4 GALAGAH 300 0 0 0 0 0 0 300

5 TELUK CATI 550 0 0 0 0 0 0 550

6 PEMATANG BENTENG 528 0 0 0 0 0 0 528

7 PEMATANG BENTENG HILIR 477 0 0 0 0 0 0 477

8 PASAR SABTU 285 0 0 0 0 0 0 285

9 SUNGAI HAJI 264 0 0 0 0 0 0 264

10 HILIR MESJID 154 0 0 0 0 0 0 154

11 GAMPA RAYA 269 0 0 0 0 0 0 269

12 BANUA HANYAR 401 0 0 0 0 0 0 401

13 RANTAU BUJUR HULU 283 0 0 0 0 0 0 283

14 RANTAU BUJUR TENGAH 317 1 0 0 0 0 0 318

15 RANTAU BUJUR HILIR 565 0 0 0 0 0 0 565

16 RANTAU BUJUR DARAT 497 0 0 0 0 0 0 497

17 TAMBALANG RAYA 551 0 0 0 0 0 0 551

JUMLAH 7.632 1 0 0 0 0 0 7.633

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

 Perempuan

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI TABUKAN 1.049 0 0 0 0 0 0 1.049

2 NELAYAN 771 0 0 0 0 0 0 771

3 GALAGAH HULU 389 0 0 0 0 0 0 389

4 GALAGAH 304 0 0 0 0 0 0 304

5 TELUK CATI 567 0 0 0 0 0 0 567

6 PEMATANG BENTENG 505 0 0 0 0 0 0 505

7 PEMATANG BENTENG HILIR 498 0 0 0 0 0 0 498

8 PASAR SABTU 290 0 0 0 0 0 0 290

9 SUNGAI HAJI 261 0 0 0 0 0 0 261

10 HILIR MESJID 160 0 0 0 0 0 0 160

11 GAMPA RAYA 253 0 0 0 0 0 0 253

12 BANUA HANYAR 367 0 0 0 0 0 0 367

13 RANTAU BUJUR HULU 314 0 0 0 0 0 0 314

14 RANTAU BUJUR TENGAH 331 0 0 0 0 0 0 331

15 RANTAU BUJUR HILIR 545 0 0 0 0 0 0 545

16 RANTAU BUJUR DARAT 502 0 0 0 0 0 0 502

17 TAMBALANG RAYA 506 0 0 0 0 0 0 506

JUMLAH 7.612 0 0 0 0 0 0 7.612

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
GOLONGAN DARAH
NO
DESA A A B B AB AB O O TDK
. A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI TABUKAN 30 40 21 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1.954 2.102

2 NELAYAN 7 14 1 13 0 0 0 0 0 0 1 2 1.484 1.522

3 GALAGAH HULU 20 34 9 40 0 0 1 1 0 0 0 0 671 776

4 GALAGAH 16 18 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 543 604

5 TELUK CATI 7 8 5 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1.086 1.117

6 PEMATANG BENTENG 42 67 13 53 0 0 0 0 0 0 1 1 856 1.033

7 PEMATANG BENTENG HILIR 12 15 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 932 975

8 PASAR SABTU 4 13 2 9 0 0 0 0 1 0 0 1 545 575

9 SUNGAI HAJI 3 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 1 503 525

10 HILIR MESJID 6 6 5 7 0 0 0 0 0 0 0 1 289 314

11 GAMPA RAYA 4 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 504 522

12 BANUA HANYAR 15 13 3 11 1 0 0 0 0 1 0 0 724 768

13 RANTAU BUJUR HULU 4 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 571 597

14 RANTAU BUJUR TENGAH 4 15 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 612 649

15 RANTAU BUJUR HILIR 8 12 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070 1.110

16 RANTAU BUJUR DARAT 4 6 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 976 999

17 TAMBALANG RAYA 4 5 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.036 1.057

31
JUMLAH 190 284 85 1 0 1 1 1 1 3 9 14.356 15.245
3

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

 Laki-Laki
G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO A A B AB AB O O
DESA B TDK
. A B AB O PLU MI PLU PLU MI PLU MI JUMLAH
MIN TH
S N S S N S N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI TABUKAN 16 18 9 34 0 0 0 0 0 0 0 1 975 1.053

2 NELAYAN 6 8 1 7 0 0 0 0 0 0 1 2 726 751

3 GALAGAH HULU 10 14 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 337 387

4 GALAGAH 9 10 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 264 300

5 TELUK CATI 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 533 550

6 PEMATANG BENTENG 19 32 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 444 528

7 PEMATANG BENTENG HILIR 7 9 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 453 477

8 PASAR SABTU 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 272 285

9 SUNGAI HAJI 3 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 251 264

10 HILIR MESJID 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 143 154

11 GAMPA RAYA 0 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 257 269

12 BANUA HANYAR 6 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 380 401

13 RANTAU BUJUR HULU 3 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 265 283

14 RANTAU BUJUR TENGAH 1 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 302 318

15 RANTAU BUJUR HILIR 5 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 540 565

16 RANTAU BUJUR DARAT 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 484 497

17 TAMBALANG RAYA 1 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 539 551

14 17 7.16
JUMLAH 96 49 0 0 0 0 0 0 1 6 7.633
3 3 5

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

 Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO A A B B AB AB O O
DESA A TDK JUMLA
. A B O PLU MI PLU MI PLU MI PLU MI
B
S N S N S N S N
TH H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI TABUKAN 14 22 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 979 1.049

2 NELAYAN 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 758 771

3 GALAGAH HULU 10 20 2 21 0 0 1 1 0 0 0 0 334 389

4 GALAGAH 7 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 279 304

5 TELUK CATI 4 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 553 567

6 PEMATANG BENTENG 23 35 9 24 0 0 0 0 0 0 1 1 412 505

7 PEMATANG BENTENG HILIR 5 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 479 498

8 PASAR SABTU 1 8 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 273 290

9 SUNGAI HAJI 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 252 261

10 HILIR MESJID 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 146 160

11 GAMPA RAYA 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 247 253

12 BANUA HANYAR 9 5 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 344 367

13 RANTAU BUJUR HULU 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 306 314

14 RANTAU BUJUR TENGAH 3 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 310 331

15 RANTAU BUJUR HILIR 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 530 545

16 RANTAU BUJUR DARAT 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 492 502

17 TAMBALANG RAYA 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 497 506

14 14 7.19
JUMLAH 94 36 1 0 1 1 1 1 2 3 7.612
1 0 1

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 SUNGAI TABUKAN 362 304 666

2 NELAYAN 234 249 483

3 GALAGAH HULU 130 109 239

4 GALAGAH 82 93 175

5 TELUK CATI 171 161 332

6 PEMATANG BENTENG 181 161 342

7 PEMATANG BENTENG HILIR 160 156 316

8 PASAR SABTU 93 95 188

9 SUNGAI HAJI 83 80 163

10 HILIR MESJID 46 51 97

11 GAMPA RAYA 95 81 176

12 BANUA HANYAR 149 119 268

13 RANTAU BUJUR HULU 82 85 167

14 RANTAU BUJUR TENGAH 112 92 204

15 RANTAU BUJUR HILIR 192 174 366

16 RANTAU BUJUR DARAT 161 163 324

17 TAMBALANG RAYA 184 157 341

JUMLAH 2.517 2.330 4.847

== End Of Page ==

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022

Anda mungkin juga menyukai