Anda di halaman 1dari 10

BAB 5: PENGGUNAAN TRANSPARENSI DAN MESIN OHP DALAM PENDIDIKAN

Penggunaan transparensi dan mesin OHP dalam pendidikan secara umum Projektor overhed dikenali juga sebagai OHP

OHP - menayangkan bahan transparensi.


tumpuan audien setumpu berbanding kaedah penyampaian menggunakan kapur/ marker pen. Tidak memerlukan penjelasan secara lisan .

Transparensi dapat memberi gambaran semasa pengajaran dengan penggunaan ilustrasi dan warna dalam penghurufan.
Tidak memerlukan bilik yang gelap untuk persembahan. Menjimatkan masa dan tenaga.

Perkakasan/ peralatan yang diperlukan


Secara amnya terdapat 2 jenis utama OHP iaitu; a) Bentuk tradisional 2 jenis iaitu jenis meja dan jenis mudah alih

b) Bentuk berkomputer Skrin pentas OHP terdiri daripada satu skrin LCD analog yang disambung kepada output komputer peribadi.maklumat disediakan menggunakan komputer, contohnya microsof power point.

Kebaikan penggunaan OHP dalam proses pengajaran Boleh disediakan dalam bentuk hitam putih dan berwarna Membolehkan guru mengajar dengan lebih tenang serta perhatian yang penuh terhadap pengajaran. Tranparensi boleh digunakan berulangkali dan boleh dilakukan secara teratur. Penyampai sentiasa berada berhadapan dengan pelajar atau penonton. Mudah digunakan serta bersih berbanding papan hitam dan kapur.

Perkakasan i. Transparensi Maker/ Thermofax ii. Mesin Pendua (Photostat mesin) iii. Pencetak Peralatan i. Filem tranparensi

ii. Pen transparensi


iii. Pemadam iv. Alat-alat grafik Bingkai transparensi Kebaikan penggunaan bingkai transparensi adalah; a. Ianya keras dan memudahkan transparensi digunakan. b. Tidak menampakkan kesan jari pada transparensi.

c. Boleh disimpan dengan transparensi lain tanpa melekat.


d. Boleh dibuat secara tindan-tindih e. Bingkai berguna untuk mencatitkan maklumat penting.

Teknik penyediaan transparensi


1. Cara lukisan dan tulisan tangan. 2. Transparensi jenis therma. 3. Transparensi daripada mesin pendua. 4. Cara pemindahan gambar. 5. Melalui proses cetakan menggunakan pencetak.

Tranparensi buatan tangan -Transparensi buatan tangan tidak memerlukan mesin. -Kos murah dan mudah dibuat serta mudah buat perubahan dan senang digunakan. -Kelemahannya pula adalah adalah mengambil masa untuk menyediakan dan tidak kekal lama

Persembahan pengajaran dan tranparensi.


Berikut merupakan panduan semasa merancang penyediaan tranparensi dalam pengajaran.
i. Objektif yang boleh dicapai ii. Faktor-faktor yang hendak ditekankan iii. Keseuaian transparensi dan objektif. iv. Membolehkan transparensi digunakan bersama dengan media lain v. Isi kandungan disusun dengan rapi dan disediakan lakaran. vi. Menyediakan nota-nota yang berkaitan

Teknik-teknik persembahan menggunakan transparensi.


i. Teknik berperingkat-peringkat a) Urutan b) Masking c) Tindan-tindih (overlay) d) Pasang tutup. e) Menulis terus

ii. Teknik pergerakan iii. Teknik Demonstrasi. Panduan menggunakan OHP dalam proses pengajaran Penggunaan secara berkesan Hadkan kepada isi penting sahaja. Hadkan satu atau dua tajuk bagi satu transparensi. 10-15 baris sahaja bagi sekeping transparensi. Gunakan warna yang berlainan bagi memberikan penekanan keatas suatu

perkara.
Galakkan penyertaan audien/pelajar Berdiri di tepi OHP Selesai satu sesi penyampaian matikan suis OHP

Bagi pengajaran sebenar gunakan pentas tayangan, tutup isi dengan kertas
legap buka secara urutan. Gunakan penunjuk. Elakkan bayangan badan dan tangan pada skrin dan pastikan paparan tidak

senget.

Penggunaan secara selamat


letakkan projektor atas meja yang kukuh dan jarak anatara skrin dan imej tidak melebihi skrin. jaga kebersihan permukaan kaca dan penutup lensa. Fokuskan visual dengan memutarakan tombol fokus. Tutup projektor 5-10 saat selepas sesi penyampaian. Jangan pindahkan OHP sewaktu mentol panas.

Panduan Merekabentuk Maklumat pada Transparensi


i. ii. iii. iv. Skrin yang jelas. Skrin yang bercelaru dan padat. Penggunaan teks, saiz, font dan jarak langkau. Kedudukan teks di skrin.

v. Penggunaan tajuk dan no muka surat skrin. vi. Penggunaan saiz tulisan yang pelbagai.

Panduan Merekabentuk Maklumat pada Transparensi secara Umum Berikut adalah panduan menghasilkan transparensi dalam proses pangajaran dan pembelajaran. 1. Saiz huruf 18 poin jika menggunakan pen mekanikal saiz minimum 0.5mm 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

dan pembaris stensil 5mm Jarak maksimum penonton dengan imej skrin 8 x Tinggi. Gunakan huruf besar untuk tajuk besar Imej transparensi tidak menimbulkan kekeliruan. Padankan warna teks dan latarbelakang. Luangkan jarak 1.5 kali lebar huruf antara 2 perkataan Elakkan terlalu banyak ilustrasi dan warna teks. Gunakan bingkai transparensi. Gunakan poin-poin yang penting sahaja.

10. Hadkan satu tajuk satu transparensi. 11. Gunakan dakwat kekal untuk transparensi yang digunakan berulang kali. 12. Gunakan warna untuk poin penting, nombor transparensi. 13. Gunakan kaedah tindan-tindih untuk tajuk kompleks.

Kelebihan/Kebaikan transparensi dalam pendidikan. Mudah disediakan , murah Boleh disediakan lebih awal Memberi keselesaan semasa penyampaian. Lebih sistematik Tahan lasak, boleh difailkan dan digunakan berulangkali.

Lebih bersih berbanding papan hitam. Boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk.serta boleh ditambah semasa pengajaran dan pembelajaran. Boleh disediakan dalam bentuk warna dan ilustrasi.

Kelemahan/ keburukan transparensi dalam pendidikan. 1. Saiz huruf kecil menjadikan masalah untuk dilihat. 2. Imej yang dipaparkan menghadapi masalah keystone disebabkan kedudukan mesin yang tidak sesuai. 3. Beberapa alatan diperlukan untuk transparensi yang lebih canggih. Dan masa yang banyak di perlukan. 4. Mesti ada kemahiran untuk mengendalikan alatan dan penghasilan transparensi.

PENUTUP
untuk menarik minat dan tumpuan pelajar guru haruslah kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam zaman teknologi maklumat kini guru tidak lagi memainkan peranan yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran, penggunaan teknologi pendidikan merupakan sangat penting, guru hanya bertindak sebagai fasilitataor. Sekiranya transparensi yang digunakan berkualiti tinggi maka ia akan menyediakan semua gambaran yang ingin disampaikan. Kaedah penyampaian oleh guru mempengaruhi minat pelajar dan tumpuan pelajar dalam kelas.