Anda di halaman 1dari 2

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA

JSU
• Tentukan topik yang hendak ditaksir
Misalnya dari Topik 1.1 hingga 2.3
• Tentukan bilangan masa pengajaran
Misalnya 48 waktu
• Tentukan bilangan item
Misalnya 12 item
• Hitung berapa waktu P&P mesti dibina satu item
= 48 = 4 waktu
12
= Setiap 4 waktu P&P dibina satu item/satu item dibina
bagi setiap 4 waktu P&P.
LATIHAN
Maklumat
Ujian : UB1
Masa : 1 jam
Bilangan item: 16 item / tentukan sendiri
Bilangan waktu P&P: 40 waktu

Hitung berapa waktukah bagi setiap satu item?

(5 minit)
40 = 2.5
16
Iaitu 2 atau 3 waktu P&P = 1 item