Anda di halaman 1dari 14

PENGENALAN

KEPADA
PENYIASATAN
SAINTIFIK

Gunung berapi
meletus

Gempa bumi

Pembakaran terbuka

Parit tersumbat

Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen


yang sistematik terhadap fenomena semula jadi
Fenomena semula jadi ialah peristiwa di sekeliling kita yang berlaku secara
semula jadi dan bukan buatan manusia.

perubatan
Pertanian

Teknologi maklumat
dan komunikasi

Kepentingan
Sains Dalam
Pelbagai Bidang

Pengangkutan

industri

Perubatan
Menghasilkan ubatubatan baru untuk
merawat penyakit
Teknik perubatan baru
sperti pemindahan
organ
Alat perubatan baru
untuk kesan penyakit
dengan cepat

Pertanian
Menghasilkan tanaman
yang baik dan baka
berkualiti
Teknik penanaman
baru untuk menambah
hasil pertanian

Pengangkuta
n

Memendekkan tempoh
perjalanan
Menyediakan lebuh raya
yang selamat dan selesa

Perindustrian

Menghasilkan produk
berkualiti
Menghasilkan bahan sintetik
seperti nilon dan rayon

Bidang
Sains
Fizik
- Kajian
tentang
tenaga dan
kesan ke
atas jirim

Biologi
- Kajian
tentang
benda
hidup

Kimia
- Kajian
tentang
jirim dan
tindak
balas

Astronom
i
- Kajian
planet,
bintang
dan alam
semesta

Geologi
- Kajian
tentang
batuan,
tanih dan
mineral

Kerjaya dalam Sains