Anda di halaman 1dari 15

TAHUN 4

HASIL PEMBELAJARAN
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i Mengecam diksi,istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab

Kemahiran: Bacaan Mekanis(Bersuara) Teknik: Teknik Latih tubi

AKTIVITI

Membaca teks secara individu yang dipancarkan oleh guru menggunakan perisian power point.
Guru mempamerkan satu persatu diksi daripada petikan yang dibaca dan menyatakan sebab diksi digunakan. Murid menyebut diksi berulangkali.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Aras 3 i Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan

Kemahiran:Bacaan Mentalis/akliah Bacaan Intensif Teknik: Soal jawab Latih tubi

AKTIVITI Membaca cerita lagenda. Murid membuat klasifikasi jenis -jenis ayat dari petikan. contoh:

Ayat tanya Ayat penyata Ayat seruan Ayat tunggal Ayat majmuk

TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN 7.2 Membaca dan mengenalpasti perkataan,pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa dari teks sastera dan bukan sastera. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i Mengecam diksi,istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab Kemahiran: Bacaan Makanis Bacaan Mentalis Teknik: Bercerita Latih tubi

AKTIVITI
Beberapa orang murid membaca dialog daripada lembaran yang diberi oleh guru.Dialog berdasarkan situasi di pusat membeli-belah. Murid diminta mengulang bacaan pada ayat yang bergaris. Ayat tersebut mengandungi diksi,istilah atau ayat yang menyatakan sebab. Contoh istilah: alat tulis: pensel,pemadam .pembaris dan sebagainya Contoh ayat yang menyatakan sebab: Saya hendak ke pasaraya untuk membeli alat tulis.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


Aras 3 Mengkalsifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan

Kemahiran: Bacaan Makanis Bacaan Skaning

Teknik: Cerita

AKTIVITI

Mengedarkan teks cerita bertajuk Mat Jenin. Pelajar membaca bahan bacaan tersebut. Pelajar memilih ayat dari petikan cerita yang memberikan kesan.

Contoh ayat yang mencuit hati : Mat Jenin ingin mengahwini puteri raja. Contoh ayat yang mempunyai nilai murni: Jangan berangan semasa melakukan sesuatu pekerjaan.

TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

HURAIAN

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS 1 Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca

KEMAHIRAN Bacaan Mentalis Bacaan Skiming Bacaan Skening

AKTIVITI Guru mengambil buku cerita dari PSS dan di beri kepada setiap murid. Murid membaca dan merekodkan di dalam Buku Nilam: sinopsis : ringkasan yang memberi gambaran umum ilustrasi : gambaran untuk menerangkan sesuatu isi kandungan : bab yang terkandung prakata : kata pendahuluan oleh seorang pengarang bilangan halaman: ketebalan sesebuah buku

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Aras 3 i Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.

Kemahiran: Bacaan Mekanis. Bacaan Mentalis/akliah Bacaan Skiming

AKTIVITI Murid membaca skrip yang terdapat di dalam buku cerita yang diberi oleh guru. Guru memilih sekumpulan murid untuk membaca skrip cerita di hadapan kelas. Murid lain merujuk pada skrip yang dibaca oleh rakan mereka. Guru memilih beberapa orang murid untuk menceritakan kembali apa yang telah mereka baca.

SEKIAN,TERIMA KASIH
DARI KAMI: NORWATI BINTI AHMAD MISS LINA BINTI ABD WAHAB SAFIAH BINTI JAMAL NORUL AZMAH BINTI ABD MANAN