Anda di halaman 1dari 12

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tahun 4 Kelas Tarikh Masa Bilangan Pelajar Tajuk Pelajaran Bidang/Tema Kegiatan

: 5 Usaha : 30 April 2010 : 10.35 ptg 11.35 ptg ( 60 minit ) : 26 orang : Kertas pembalut hadiah( motif fauna ) : Membuat corak dan rekaan : Capan

Kemahiran

: Murid dapat menghasilkan corak yang cantik dan menarik berdasarkan motif haiwan sebagai corak kertas pembalut hadiah

Objektif Pembelajaran

: Di akhir pengajaran murid-murid dapat membuat tambahan yang sesuai seperti garisan titik dan bayangan untuk menampakan motif berbentuk serangga.

Bahan/peralatan : Kertas lukisan, warna poster dan pen hitam. Bahan bantu Mengajar

: - rakaman lagu, gambar serangga, contoh corak bermotifkan flora dan fauna.

Pengetahuan sedia ada

: Murid telah mempelajari teknik capan ini semasa tahun 3.

Nilai-nilai murni : Sikap kerjasama, kekemasan, bertanggungjawab dan kebersihan KBKK : Mengembangkan daya kreativiti pelajar TEORI KONSTRUKTIVISME

Langkah masa Set induksi 10 minit

Isi pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan Strategi p&p BBM -Gambar serangga - Contoh corak yang bermotifkan flora dan fauna - Pita rakaman Teori kecerdasan Pelbagai - muzik Penyerapan ilmu Bandingbeza bentuk setiap serangga. Kemahiran berfikir

-Guru memperdengarkan - Murid menyanyi pita rakaman lagu Enjitlagu enjit-enjit enjit semut dan bersoal semut. jawab tentang serangga - Soal jawab yang terdapat dalam lagu tentang jenis- Guru menerangkan tenta jenis semut dan ng motif haiwan atau warnanya. serangga yang boleh dijadikan corak

Langkah masa Langkah 1 15 minit

Isi pelajaran 1. Guru menerangkan bagaimana untuk menghasilkan capan menggunakan jari. 2. Guru menyuruh murid memerhatikan dahulu cara bagaimana untuk menghasilkan corak dengan menggunakan teknik capan.

Aktiviti P&P - Murid mendengar arahan guru dengan teliti.

Catatan Strategi p&p Kaedah kelas

Interpersonal/ IntrapersonalMerancang bersama dalam kumpulan Menerima pendapat rakan

Langkah masa

Isi pelajaran 3. Guru menyuruh murid memerhatikan dahulu cara bagaimana untuk menghasilkan motif serangga melalui capan yang telah dihasilkan.

Aktiviti P&P

Catatan Strategi p&p KBKK Menjana idea

-Murid-murid di ingatkan tentang kebersihan semasa menggunakan warna poster.

Kemahiran berfikir -kreatif merekacipta

Langkah masa Langkah 2 25 minit

Isi pelajaran 1. Guru menyuruh murid mengeluarkan bahan dan alatan yang telah dipesan.

Aktiviti P&P

Catatan Strategi p&p Kaedah : kelas dan individu KBKK Menjana idea

Murid-murid mengeluarkan bahan dan peralatan yang di 2. Setelah itu guru bawa. mengarahkan murid untuk Aras 1 mengikuti langkah yang Murid dapat telah ditunjukan pada mengikuti setiap papan hitam dihadapan langkah yang kelas. diberikan dengan teliti dan kemas

-Murid-murid di ingatkan tentang kebersihan semasa menggunakan warna poster.

Kemahiran berfikir -kreatif merekacipta

Langkah masa

Isi pelajaran 3. Setelah itu guru menyuruh murid-murid memulakan kerja dengan pantauan guru. 4. Murid menghasilkan bentuk serangga melalui capan dari jari yang telah dihasilkan untuk dijadikan corak terancang.

Aktiviti P&P Aras 2 Murid dapatmbuat tambahan pada capan untuk menhasilkan motif serangga. Aras 3 Murid menghasilkan corak terancang melalui susunan pilihan mereka seperti susunan batu bata,jatuh separa dan sebagainya untuk

Catatan Strategi p&p

Langkah masa

Isi pelajaran

Aktiviti P&P Menghasilkan corak kertas pembalut hadiah

Catatan Strategi p&p

Penilaian (5 minit)

1. Mempamerkan hasil kerja murid secara kumpulan. 2. Memberi komen tentang hasil kerja

-Murid merasa bangga dengan hasil kerja yang telah dibuat - Murid dapat membandingkan hasil sendiri dan rakan di dalam kelas. -mempelajari melalui teknik capan dari jari dapat

Teori kecerdasan Pelbagai Interpersonal dan Intrapersonal

Langkah masa

Isi pelajaran

Aktiviti P&P menghasilkan motif serangga pilihan murid. menghasilkan motif serangga pilihan murid. Dengan membuat penambahan pada capan tersebut.

Catatan Strategi p&p

Langkah masa Penutup (5 minit)

Isi pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan Strategi p&p Menambah idea dan menanam sikap bertanggungjawab murid tentang kekemasan hasil

1. Mengemas serta membersihkan kawasan kerja masing-masing untuk pembelajaran seterunya.