Anda di halaman 1dari 4

Contoh Rancangan Pengajaran Harian bagi sesi Praktikum.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL

PERANCANGAN

BIL PERKARA TINDAKAN


1 Kelas 3 Marikh
2 Bilangan Pelajar 35 Murid
3 Tarikh 10 Januari 2004
4 Masa 1 Jam( 60 Minit)
5 Bidang Menggambar
6 Tajuk Lukisan
7 Kemahiran / Tema Rumah saya
8 Pengetahuan Sedia i. Mengenali berbagai jenis garisan.
Ada ii. Mengetahui garisan yang pelbagai
dapat menghasilkan gambar yang
menarik.
iii. mengetahui kesan media kering (dry –
media) dan media basah(wet- media)
9 Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:

i. Mengenalpasti ciri-ciri istimewa kesan


bahan dalam alam semula jadi untuk
menghasilkan garisan ,
ii. Menghasilkan pelbagai jenis garisan
dengan menggunakan bahan daripada
alam benda.
iii. Menghasilkan gambar rumah melalui
berbagai jenis garisan.
iv. Memupuk semangat kerjasama serta
kekemasan kerja.
10 Kemahiran Berfikir Kritis-Mencirikan/mengelaskan, membanding-
membezakan,Kreatif- menjana idea,
merekacipta
11 Penerapan Nilai Bekerjasama, kekemasan dan kebersihan.
12 Bahan Bantu Mengajar Contoh Hasil Kerja
13 Keperluan • Alat : Bekas warna, bahan alam benda.
• Bahan : Cat air, cat poster, kad manila.
• Rujukan: Buku Sumber Guru
Pendidikan Seni Visual.

1
PELAKSANAAN:
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN
FASA DAN PEMBELAJARAN
MASA(MIN)
Set Induksi Kesediaan belajar.

(10 min)
Pengenalan Konsep- 3 contoh lukisan Contoh gambar,
3 contoh hasil lukisan bergambar atau Paparan
bergambar. berasaskan teknik dari LCD
garisan dipamerkan.
Guru adakan sesi
soaljawab .
• Daripada
pendapat anda Kecerdasan
manakah Pelbagai:
lukisan yang Visual – Ruang,
lebih menarik? Verbal-
• Kenapa anda Linguistik,
berkata begitu? Interpersonal,
• Cuba anda
nyatakan
bagaimana
lukisan tersebut
dihasilkan?
• Cuba nyatakan
jenis-jenis
garisan yang
digunakan oleh
pelukis untuk
menghasilkan
gambarnya.?

Penyampaian: Aras 1

Langkah 1 Perkaitan bahan, 1.Guru menunjuk Kecerdasan


media dan teknik. contoh bahan alam Pelbagai
(10 min ) benda ( lidi, ranting, (Naturalis)
bulu ayam, daun
lalang dll) yang boleh

2
digunakan.

2. Guru menunjukcara
menghasilkan Kontekstual
berbagai jenis garisan Bahan: alam
menggunakan bahan benda
alam benda seperti
ranting, rumput,
dedaun , bulu ayam,
jari dsn.

Ciri-ciri istimewa 3. Murid memerhati Kontektual-


bahan alam benda . dan menjalankan kenali bahan.
aktiviti bebas Konstruktivisme-
mengekplorasi bahan cuba melakukan
bahan tersebut.
Murid mengenali Kekemasan
fungsi dan kesan hasil
daripada alam benda
yang digunakan .
Aras 2
Langkah 2 Mengenali jenis-jenis Guru memberi arahan
garisan. supaya murid-murid -Naturalis,
(5 min) dalam berkumpulan. -Visual –ruang
Murid melukis / -Menciri dan
menghasilkan membezakan
berbagai jenis garisan
bebas pada kad Bekerjasama,
manila dengan bahan- Kekemasan
bahan alam benda
yang dikumpul. Menjana idea,
kreatif dan
Melakar dan melukis Aras 3 inovatif
-Di dalam kelas- Guru
“Rumah Saya” memberi arahan
kepada murid untuk
memulakan tugasan.
mengeksplorasi /
Langkah 3 mengolah gubahan
(25 minit) berbagai jenis garisan Kontekstual
dengan mengguna Konstruktivisme
alam benda tersebut
untuk menghasilkan
gambar rumah.
Bekerjasama,
.Setiap murid Ketelitian,

3
digalakan kekemasan.
mengekplotasi dan
mengguna bahan alam Bahan dan
benda sebagai alat media
lukis dan media seperti
cat air, poster, krayon, Ketelitian dan
pastel dan ink/ dakwat kekemasan
yang dibawa/ untuk
menghasil lukisan
yang bertema ’Rumah
Saya.’
Penilaian dan Sesi Apresiasi dan Hasil kerja dipamirkan. Interpersonal.
Penutupan refleksi.
(10 Minit)
Penilaian dan Murid dapat menilai Verbal-linguistik,
pengukuhan keupayaan dan Interpersonel.
pendapat diri sendiri
Penggunaan laras -Seronokkah? Cinta pada
bahasa seni. -Lukisan mana anda alam.
paling suka?
-Kenapa?
-Apa pendapat kamu
tentang warna/ media
yang digunakan?
-Apa pendapat kamu
tentang bahan yang
digunakan?

Guru akan
merumuskan dan
menerangkan tentang
kelebihan dan
kekurang yang
terdapat pada hasil
kerja murid- murid.

Catatan Refleksi Guru Pelatih :(Guru berusaha mengingat dan merenung


kembali aktiviti pengajaran dan pembelajaran, menganalisa dan menilai
kesannya bagi tujuan membaiki dan merancang rancangan, kaedah dan teknik
mengajar ke arah meningkatkan keberkesanannya pada masa depan)