Anda di halaman 1dari 11

An intelligence is the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings.

Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah, atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu atau lebih latar budaya.
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar; Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan; dan Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

PQ
BUKAN

IQ
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik

Intrapersonal

8 7 6

2 3 4

Visual-Ruang

PK
5

Kinestetik

Interpersonal Muzik

PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

O R A N G LA IN P E R A S A A N M O T IV A S I K E H E N D A K IN T E R A K S I IR A M A & LA G U

D E T IK R IT M A N A D A M E LO D I

BINAAN & POLA

KONSEP ABSTRAK NOMBORAN SEBAB-AKIBAT

CERMIN DIRI KESEDARAN KEPERCAYAAN BERFIKIR KENDIRIAN PGUNAAN & PENGUASAAN BAHASA FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS SEMANTIK

FLORA & FAUNA MENGALAMI MENGECAM MENGKATEGORI MKLASIFIKASI BAHASA BADAN PERGERAKAN IMBANGAN KEPANTASAN KEANJALAN VISUALISASI IMAGINASI GAMBARAN GRAFIK GARISAN

PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

KELEMAHAN
Semua pelajar sama. Pelajar boleh memproses maklumat secara aktif melalui penjelasan guru. Semua pelajar jenis intrapersonal. P & P terlalu rigid.

PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

LEBIH LANJUT DALAM ISU GURU & P&P

PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan FPK dan keperluan murid Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas Meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui P&P yang menyeronokkan Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan dalam P&P Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah Mempelbagai cara penilaian
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

BAGAIMANA MELAKSANAKAN

DALAM P & P
Mengenal pasti kekuatan sendiri dan kekuatan murid dalam kecerdasan pelbagai Memilih strategi P & P yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid Memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

LAMPIRAN TKP
JADUAL KECERDASAN PELBAGAI (MS...) STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH (MS...)
MEMPERLUASKAN PEMIKIRAN MURID (MS...)
MULTIPLE INTELEGENCES CHECKLIST FOR ADULTS (MS...)

PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P

CADANGAN
HARGAI KEPELBAGAIAN PELAJAR & PELBAGAIKAN P & P

TAMAT

PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P