Anda di halaman 1dari 73
ARA/ KKKTU 2013

ARA/ KKKTU 2013

AB = Labuh baju

ARA/ KKKTU 2013

A

B

A0 dan B 1 = 2 ½ “

ARA/ KKKTU 2013

0

1

A

B

01 = buat garisan lurus

ARA/ KKKTU 2013

0

1

A

B

02 = Dada bahagi 4

ARA/ KKKTU 2013

2

0

1

A

B

02 = Bahu bahagi 2

ARA/ KKKTU 2013

2

0

1

A

B

03 = Ukuran Bahu ke Pinggang

ARA/ KKKTU 2013

2

0

3

3

1

A

B

04 = Ukuran Dada bahagi 4 turunkan 1inci

ARA/ KKKTU 2013

2

0

4

3

1

A

B

Gariskan garis lurus ke bawah dari titik no 2 secara 90darjah

ARA/ KKKTU 2013

2

0

4

3

1

A

B

05 = Ukuran 04 bahagi 2

ARA/ KKKTU 2013

2

0

4

5

3

1

A

B

46 = Ukuran dada bahagi 4 + 1 ½ “

ARA/ KKKTU 2013

6

2

0

4

5

3

1

A

B

Dari titik 6 garis lurus ke bawah melalui garisan pinggang membentuk titik 7

ARA/ KKKTU 2013

6

7

2

0

4

5

3

1

A

B

Dari titik 7 garis lurus ke titik 1

ARA/ KKKTU 2013

6

7

2

0

4

5

3

1

A

B

Dari titik 8 masukkan ½” ke dalam untuk membentuk pinggang kemeja

ARA/ KKKTU 2013

6

8

7

 

2

0

 

5

 

4

9

3

1

A

B

Buatkan garis melengkung dari titik 6 ke titik 7 menggunakan pembaris melengkung

ARA/ KKKTU 2013

6

8

7

2

0

4

5

9

3

1

A

B

710 = naikkan ½”

ARA/ KKKTU 2013

2 0 5 6 4 3 8 10 7 1
2
0
5
6
4
3
8
10
7
1

A

B

Dari titik 10 ke titik7 buatkan garis melengkung mengunakkan pembaris melengkung

ARA/ KKKTU 2013

2 0 5 6 4 3 8 10 7 1
2
0
5
6
4
3
8
10
7
1

A

B

011 = Ukuran Leher bahagi 6

ARA/ KKKTU 2013

2 11 0 5 6 4 3 8 10 7 1
2
11
0
5
6
4
3
8
10
7
1

A

B

012 = Ukuran Leher bahagi 6 (lubang leher hadapan terbentuk)

ARA/ KKKTU 2013

2 11 0 12 5 6 4 3 8 10 7 1
2
11
0
12
5
6
4
3
8
10
7
1

A

B

213 = Turunkan 1 ½”

ARA/ KKKTU 2013

2 11 0 13 12 5 6 4 3 8 10 7 1
2
11
0
13
12
5
6
4
3
8
10
7
1

A

B

1113 = Bentukkan garisan bahu hadapan

ARA/ KKKTU 2013

2 11 0 13 12 5 6 4 3 8 10 7 1
2
11
0
13
12
5
6
4
3
8
10
7
1

A

B

1114 = Naikkan 1 ½ “

ARA/ KKKTU 2013

14 2 0 11 13 12 5 6 4 3 8 10 7 1
14
2
0
11
13
12
5
6
4
3
8
10
7
1

A

B

142 = Bentukkan garisan bahu

ARA/ KKKTU 2013

14 2 0 11 13 12 5 6 4 3 8 10 7 1
14
2
0
11
13
12
5
6
4
3
8
10
7
1

A

B

15 16 = naikkan 1 ½”

ARA/ KKKTU 2013

14 2 0 11 13 12 5 16 6 1 ½ “ 4 15 3
14
2
0
11
13
12
5
16
6
1 ½ “
4
15
3
8
10
7
1

A

B

17 18 = masukkan ½ ”

ARA/ KKKTU 2013

14 2 0 11 13 12 5 17 18 16 6 4 15 3 8
14
2
0
11
13
12
5
17
18
16
6
4
15
3
8
10
7
1

A

B

13 18 166 = Bentukkan garisan keruk lengan secara melengkung

mengunakan frenchcurve melalui titik

13,18,16,6

ARA/ KKKTU 2013

14 2 0 11 13 12 5 17 18 16 6 4 15 3 8
14
2
0
11
13
12
5
17
18
16
6
4
15
3
8
10
7
1

A

B

1719 = masukkan ¼ “

ARA/ KKKTU 2013

14 2 0 11 13 12 18 5 17 19 16 6 4 15 3
14
2
0
11
13
12
18
5
17
19
16
6
4
15
3
8
10
7
1

A

B

219166 = Bentukkan garisan keruk lengan secara melengkung mengunakan

frenchcurve melalui titik 2,19,16,6

ARA/ KKKTU 2013

14 2 0 11 13 12 18 5 17 19 16 6 4 15 3
14
2
0
11
13
12
18
5
17
19
16
6
4
15
3
8
10
7
1

A

B

0 20 = Turunkan ½”

ARA/ KKKTU 2013

14

2 0 11 13 20 12 18 5 17 19 16 6 4 15 3
2
0
11
13
20
12
18 5
17
19
16
6
4
15
3
8
10
7
1

A

B

14 20 = Bentukkan garis leher belakang

ARA/ KKKTU 2013

14

2 0 11 13 20 12 18 5 17 19 16 6 4 15 3
2
0
11
13
20
12
18 5
17
19
16
6
4
15
3
8
10
7
1

A

B

11 12 = Bentukkan garis leher hadapan

ARA/ KKKTU 2013

14 2 0 11 13 20 12 18 5 17 19 16 6 4 15
14
2
0
11
13
20
12
18
5
17
19
16
6
4
15
G
T
H
3
8
G
T
B
10
7
1

A

B

Basi jahitan untuk pola kemeja

Leher = ½” Bahu = ½” Keruk lengan = ½”

Sisi badan = 1”

Kelepet = 1” Bahu mendatang =1/2”

bahu Leher 14 2 0 A 11 13 20 Keruk 12 18 lengan 5 17
bahu
Leher
14
2
0
A
11
13
20
Keruk
12
18
lengan
5
17
19
16
6
4
15
G
Bahu
T
mendatang
H
3
8
Sisi
badan
G
T
B
10
B
7
1
kelepet

ARA/ KKKTU 2013

0

01 = Labuh lengan - kaf (2”)+ 2cm

22 – 2+ 2cm = 20”

1

ARA/ KKKTU 2013

0

2

1

02 = 1/8 dada. Gariskan

ARA/ KKKTU 2013

3

0

2

1

23 = Dada bahagi 4

ARA/ KKKTU 2013

3
3

0

0 3 = Garis serong titik 0 3

2

1

ARA/ KKKTU 2013

A B 3
A
B
3

0

2

1

0 3 = Bahagikan kepada tiga bahagian dan tandakan A dan B

Dari titik A = Keluarkan ½” Dari titik B = Masukkan ¼”

ARA/ KKKTU 2013

A B 3
A
B
3

0

2

1

0 3 = Gariskan melengkung menyentuh garisan A dan B

ARA/ KKKTU 2013

A B
A
B

3

4

0

2

1

1 4 = Ukuran pergelangan tangan bahagi 2

ARA/ KKKTU 2013

A B 3 4
A
B
3
4

0

2

1

3 4 = Gariskan melengkung menggunakan pembaris lengkung

ARA/ KKKTU 2013

A B 3 a b 4
A
B
3
a
b
4

0

b = 1 4 bahagi 2

2

a b = 4 “ tandakan belah berslit

1

ARA/ KKKTU 2013

Keruk lengan

A B 3 a Sisi lengan b
A
B
3
a
Sisi lengan
b

4

0

2

1
1

Bawah lengan

Basi jahitan untuk pola lengan kemeja

Keruk lengan = ½” Sisi lengan = 1” Bawah lengan= ½ ”

ARA/ KKKTU 2013

0

KOLAR KONTINENTAL

01 = keliling leher bahagi 2

1

ARA/ KKKTU 2013

2

2 0 1 0  2 = 1 ¼ “ ARA/ KKKTU 2013

0

1

02 = 1 ¼ “

ARA/ KKKTU 2013

2

0

3

2 0 3 1 2  3 = 0  1 1  3 = 0

1

23 = 0 1

13 = 0 2

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

4 2 0 3 1 2  4 = Naikkan 1 ¾ “ ARA/ KKKTU 2013
4 2 0 3 1 2  4 = Naikkan 1 ¾ “ ARA/ KKKTU 2013

3

1

24 = Naikkan 1 ¾ “

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

3

5

1

15 = Naikkan ¼ “

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

6

5

3

7

1

67 = Masukkan ¼ “

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

6

5

3

7

1

67 = Turunkan ¼ “

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

8 6

3

5

7

1

38 = 1 “

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

9

8 6

3

5

7

1

49 = 2 8

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

10

9

8 6

3

5

7

1

910 = Naikkan ½”

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

10

11

9

8 6

3

5

7

1

1011 = Keluarkan ¾ ”

ARA/ KKKTU 2013

4

2

0

10 11 9 6 3 8 7 5
10
11
9
6
3
8
7
5

1

118 = Gariskan secara menyerong ke

titik 8

ARA/ KKKTU 2013

10 11 4 12 9 6 3 2 8 7 5 0 1
10
11
4
12
9
6
3
2
8
7
5
0
1

412 = Turunkan ¼”

ARA/ KKKTU 2013

10 11 4 12 9 6 3 2 8 7 13 5 0 1
10
11
4
12
9
6
3
2
8
7
13
5
0
1

013 = Naikkan ¼”

ARA/ KKKTU 2013

10 11 4 12 9 01 = Bahagi kepada tiga bahagian 6 3 dapatkan titik
10
11
4
12
9
01 = Bahagi kepada tiga bahagian
6
3 dapatkan titik a dan b
2
8
7
13
5
0
a
b
1

ARA/ KKKTU 2013

10 11 4 12 9 Sambungkan titik 2875 dan 6 3 lengkungkan. 2 8 7
10
11
4
12
9
Sambungkan titik 2875 dan
6
3 lengkungkan.
2
8
7
13
5
0
a
b
1

ARA/ KKKTU 2013

10 11 4 12 9 6 3 2 8 7 13 5 0 a b
10
11
4
12
9
6
3
2
8
7
13
5
0
a
b
1

Sambungkan titik 13b secara lurus dan

b 5 secara melengkung

ARA/ KKKTU 2013

10 11 4 12 9 G T Kolar tegak 6 H 3 2 8 Kolar
10
11
4
12
9
G
T
Kolar tegak
6
H
3
2
8
Kolar lurus
7
13
5
0
a
b
1

Sambungkan titik 1211 secara

melengkung

ARA/ KKKTU 2013

10 11 4 12 9 G T Kolar tegak 6 3 2 H 8 Kolar
10
11
4
12
9
G
T
Kolar tegak
6
3
2
H
8
Kolar lurus
7
13
5
0
a
b
1
¾” ¾” Kolar tegak ¾”
¾”
¾”
Kolar tegak
¾”

ARA/ KKKTU 2013

Basi kolar tegak & kolar lurus keliling ¾” kecuali GTH tiada basi

KAF

0

1

01 = keliling kaf = 9”

ARA/ KKKTU 2013

2

2 0 1 0  2 = Naikkan 2” ARA/ KKKTU 2013

0

1

02 = Naikkan 2”

ARA/ KKKTU 2013

2

23 = 0 1

3

2 2  3 = 0  1 3 0 1 ARA/ KKKTU 2013

0

1

ARA/ KKKTU 2013

2

3

a

0

1

b

ARA/ KKKTU 2013

2a = ½ 3b = ½

a b 3 2 a 0 1
a
b
3
2
a
0
1

b

ARA/ KKKTU 2013

2a = ½ ” 2b = ½”

a b 3 2 a 0 1
a
b
3
2
a
0
1

b

Lengkungkan garisan seperti gambarajah

ARA/ KKKTU 2013

a b 3 2 a 0 1
a
b
3
2
a
0
1

b

ARA/ KKKTU 2013

Basi kaf keliling ¾”

ARA/ KKKTU 2013

ARA/ KKKTU 2013

ARA/ KKKTU 2013

ARA/ KKKTU 2013

ARA/ KKKTU 2013

ARA/ KKKTU 2013
ARA/ KKKTU 2013

ARA/ KKKTU 2013

ARA/ KKKTU 2013