Anda di halaman 1dari 3

Score

Ke Pasar Malam
4 &4 4 4 4 4 4 4 4 4
C G7

Rabbiyatul

Soprano


G7

Clap

Castanets

Jingle Bells

Tambourine

C
5

S
5

&

Oh

ma - ri ma - ri

ber - sa - ma

c.

ke

pa - sar ma - lam

di

sa - na

Cast.

JB

Tamb.

2
S
9

G7

Ke Pasar Malam

&

Ra - mai o - rang

sen

#
ti - a

c.

sa

tak


ki - ra tu - a

dan

mu - da

Cast.

JB

Tamb.

C
13

G7

&

Ku

i - ingin be - li

ma - ka - nan

13

c.

pi - sang go - reng

pam

ba - lik

Cast.

JB

Tamb.

C
17

G7

Ke Pasar Malam

&

Pau

17

sa - te ro - jak

bu - a - han

c.

un - tuk i - bu

ju

ga

a - dik

Cast.

JB

Tamb.