Anda di halaman 1dari 2

BORANG INDIVIDU PESERTA MAJLIS TADARUS AL- QURAN SEKOLAH- SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT DAERAH SANDAKAN

KATEGORI : SK / SMK SEKOLAH : ______________________________________________________ ALAMAT SEKOLAH : ______________________________________________________ ______________________________________________________ TELEPON : _______________________ FAKS : _________________________

Acara yang disertai { Tandakan ( / ) dalam petak berkenaan} SEKOLAH RENDAH BIL ACARA 1 TILAWAH 2 HAFAZAN 3 BERCERITA KISAH AL QURAN BUTIR- BUTIR PESERTA
NAMA PESERTA JANTINA TARIKH LAHIR NO. SURAT LAHIR NO.KAD PENGENALAN TAHUN /TINGKATAN

TANDA

SEKOLAH MENENGAH BIL ACARA TANDA 1 TILAWAH 2 HAFAZAN 3 SYARAHAN AGAMA

BUTIR-BUTIR DIATAS HENDAKLAH DISAHKAN BENAR Nota : Potong mana yg tidak berkenaan Gambar peserta 1 keping lekat pada kotak diatas .( Dibelakang gambar tulis nama penuh peserta) Semua butiran diatas hendaklah ditaip dgn huruf besar Maklumat individu ini hanya untuk acara (Tilawah/Tahfiz/ Syarahan Agama / Bercerita ) Borang ini hendaklah disertai bersama salinan surat lahir/kad pengenalan dan disahkan oleh Pengetua/ Guru Besar
COP RASMI SEKOLAH