Anda di halaman 1dari 123

GARIS PANDUAN

PELAKSANAAN AKTIVITI PERTANDINGAN


PROGRAM ADAB DAN NILAI
SECARA DALAM TALIAN
BAGI SEKOLAH-SEKOLAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2020

UNTUK KEGUNAAN JPN DAN PPD 
SAHAJA 

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia
 
 

 
V1 Jun 2020  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

KANDUNGAN

1. Panduan Pengurusan Urus Setia Peringkat JPN Dan PPD 3

Garis Panduan Pertandingan

2. Tarannum Siber 8
3. Khat Siber 12
4. e-Daie Cilik 16
5. e-Kalam ‘Arabiy 20
6. e-Hafazan Al-Quran Sekolah Rendah Dan Menengah 25
7. e-Pertandingan Nyanyian Lagu Kerohanian Solo 35
8. Daie Siber 41
9. e-Kalimatus Sobah 45
10. e-Pertandingan Qiraatus Sab’ie Bit Tarannum 50
11. e-Pertandingan Tahfiz Al-Quran (Kategori 1-20 Juzuk & 1-30 Juzuk) 58
12. e-Pertandingan Deklamasi Sajak Kemerdekaan Dan 66
Syair Bertemakan Adab & Nilai
13. e-Pertandingan Deklamasi Sajak Kemerdekaan 73
Dan Syair Bertemakan Adab & Nilai
(Kategori Pegawai Dan Guru Peringkat KPM)

Acara Murid Berkeperluan Khas

14. Panduan Pengurusan Acara Murid Berkeperluan Khas (MBK) 84


15. e-Tarannum Pendidikan Khas Sekolah Rendah Menengah 88
16. e-Hafazan Al-Quran Pendidikan Khas Sekolah Rendah Menengah 93
17. e-Bercerita Pendidikan Khas Sekolah Rendah (Muslim sahaja) 104
18. e-Syarahan Pendidikan Khas Sekolah Menengah (Muslim sahaja) 109
19. Nyanyian solo lagu dakwah kategori terbuka (Muslim sahaja) 114
20. e-Deklamasi Sajak Nilai Murni Pendidikan Khas (Bukan Muslim sahaja) 120


 
 
 

 
V1 Jun 2020  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Panduan Pengurusan Urus Setia Peringkat JPN dan PPD

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai
yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis
panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama peraturan semasa yang
dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program


pembangunan adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

SENARAI PERTANDINGAN

3. Berikut adalah senarai acara pertandingan yang ditawarkan secara dalam


talian:

Acara Sekolah Rendah Acara Sekolah Menengah


1. Tarannum Siber 1. Tarannum Siber
2. Khat Siber 2. Seni Khat Siber
3. e-Daie Cilik 3. Daie Siber
4. e-Kalam ‘Arabiy 4. e-Kalimatus Sobah
5. e-Hafazan Al-Quran 5. e-Hafazan Al-Quran
6. e-Pertandingan Nyanyian Solo 6. e-Pertandingan Nyanyian Solo Lagu
Lagu Kerohanian Kerohanian
7. e-Pertandingan Deklamasi Sajak 7. e-Pertandingan Deklamasi Sajak
Kemerdekaan Kemerdekaan
8. e-Pertandingan Deklamasi Syair 8. e-Pertandingan Deklamasi Syair
Adab dan Nilai Adab dan Nilai
9. e-Pertandingan Qiraatus Sab’ie Bit
Tarannum
10. e-Pertandingan Tahfiz Al-Quran


 
 
 

 
V1 Jun 2020  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

4. Bagi sekolah rendah, kategori yang dipertandingkan adalah seperti berikut:

Acara Sekolah Rendah Kategori


1. Tarannum Siber Lelaki Perempuan
2. Khat Siber Lelaki Perempuan
3. e-Daie Cilik Tahap 1 - Lelaki Tahap 1 - Perempuan
Tahap 2 - Lelaki Tahap 2 - Perempuan
4. e-Kalam ‘Arabiy Lelaki Perempuan
5. e-Hafazan Al-Quran Lelaki Perempuan
6. e-Pertandingan Nyanyian Solo
Sekolah Rendah
Lagu Kerohanian
7. e-Pertandingan Deklamasi Sajak
Sekolah Rendah
Kemerdekaan
8. e-Pertandingan Deklamasi Syair
Sekolah Rendah
Adab dan Nilai

5. Bagi sekolah menengah, kategori yang dipertandingkan adalah seperti berikut:

Acara Sekolah Menengah Kategori


1. Tarannum Siber Lelaki Perempuan
2. Khat Siber Lelaki Perempuan
3. Daie Siber Lelaki Perempuan
4. e-Kalimatus Sobah Menengah Rendah Menengah Atas
5. e-Hafazan Al-Quran Lelaki Perempuan
6. e-Pertandingan Nyanyian Solo
Sekolah Menengah
Lagu Kerohanian
7. e-Pertandingan Deklamasi Sajak
Sekolah Menengah
Kemerdekaan
8. e-Pertandingan Deklamasi Syair
Sekolah Menengah
Adab dan Nilai
9. e-Pertandingan Qiraatus Sab’ie Bit
Lelaki Perempuan
Tarannum
10. e-Pertandingan Tahfiz Al-Quran 1. Juzuk 1-20
(Terbuka) 2. Juzuk 1-30

6. Kategori penyertaan peserta adalah berdasarkan kelas yang didaftarkan pada


tahun 2020.

7. Manakala untuk guru dan pegawai di PPD, JPN, KPM dua acara telah
ditawarkan iaitu:

7.1. e-Pertandingan Deklamasi Sajak Kemerdekaan


7.2. e-Pertandingan Deklamasi Syair Adab dan Nilai.


 
 
 

 
V1 Jun 2020  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

TERMA DAN SYARAT

8. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman sahaja kepada urus
setia untuk dinilai. Karya yang terpilih akan dicalonkan mewakili daerah ke
peringkat negeri, seterusnya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.

9. Semua rakaman tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media


sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak
penganjur.

10. Semua rakaman yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak milik
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak
penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua
bentuk tujuan.

11. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan


yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

12. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran


hasil hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada
sebelum, semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

13. Urus setia di setiap peringkat hendaklah menyediakan borang penyertaan


secara dalam talian menggunakan aplikasi google form dengan menyertakan
item berikut:

13.1. acara,
13.2. kategori,
13.3. nama penuh,
13.4. nombor kad pengenalan,
13.5. jantina,
13.6. agama,
13.7. nama kelas,
13.8. nama sekolah,
13.9. nama daerah,
13.10. nama negeri,
13.11. e-mel untuk dihubungi,
13.12. nombor telefon untuk dihubungi,
13.13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),
13.14. dokumen teks sajak, syair, kalam ‘arabiy, kalimatus sobah (jika
berkenaan)

14. Suntingan audio dan video rakaman tidak dibenarkan.

15. Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna, tanpa tanda pengenalan
sekolah, daerah atau negeri.


 
 
 

 
V1 Jun 2020  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

16. Penyertaan murid beragama Islam dibuka untuk semua acara. Manakala
murid bukan Islam terhad untuk acara berikut :

16.1. e-Kalam ‘Arabiy


16.2. e-Pertandingan Deklamasi Sajak Kemerdekaan
16.3. e-Pertandingan Deklamasi Syair Adab dan Nilai.

17. Borang penyertaan hendaklah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan
mengikut ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Islam PPD dari 1 hingga 31 Julai 2020
2. Peringkat Negeri Unit Adab dan Nilai JPN dari 1 hingga 31 Ogos 2020
3. Peringkat Cawangan Pembangunan dari 1 hingga 30 September
Kebangsaan Program Adab dan Nilai, BPI KPM 2020

18. Bagi pertandingan yang dilaksanakan secara sidang video (video conference),
tarikh pertandingan akan dimaklumkan oleh urus setia mengikut jadual berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh pertandingan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Islam PPD Ogos 2020
2. Peringkat Negeri Unit Adab dan Nilai JPN September 2020
Cawangan Pembangunan
3. Peringkat Kebangsaan Oktober 2020
Program Adab dan Nilai, BPI KPM

19. Pertandingan yang dilaksanakan secara sidang video (video conference)


adalah seperti berikut:

19.1. e-Hafazan Al-Quran (sekolah rendah & menengah)


19.2. e-Pertandingan Qiraatus Sab’ie Bit Tarannum (sekolah menengah)
19.3. e-Pertandingan Tahfiz Al-Quran (sekolah menengah)

PENILAIAN JURI

20. Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian oleh pihak juri yang dilantik
oleh pihak penganjur.

21. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau
bantahan tidak akan dipertimbangkan.

22. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus
setia seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia


 
 
 

 
V1 Jun 2020  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

23. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan
ditetapkan oleh pihak penganjur kelak.

24. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap
tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG

25. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

26. Sijil penyertaan di peringkat kebangsaan akan turut menyatakan gred


pencapaian bagi menggambarkan prestasi peserta. Gred pencapaian adalah
seperti berikut:

26.1. Platinum : 90-100%


26.2. Emas : 80-89%
26.3. Perak : 65-79%
26.4. Gangsa : 50-64%
26.5. Tiada penarafan gred bagi markah 49% ke bawah

URUS SETIA

27. Pegawai rujukan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia

Acara Sekolah Rendah Pegawai rujukan


1. Tarannum Siber
Tn.Hj. Alhuzaee Bin Sulaiman
2. Seni Khat Siber
3. e-Daie Cilik En. Mohamed Zamri bin Basir

4. e-Kalam ‘Arabiy Tn.Hj. Muhammad Faisal bin Ismail

5. e-Hafazan Al-Quran En. Nooraziz Bin Mudakir

6. e-Pertandingan Nyanyian Solo


Lagu Kerohanian
7. e-Pertandingan Deklamasi Sajak En. Mohd. Zamri Bin Mohamed Noor
Kemerdekaan
8. e-Pertandingan Deklamasi Syair
Adab dan Nilai


 
 
 

 
V1 Jun 2020  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Acara Sekolah Menengah Pegawai rujukan


1. Tarannum Siber
2. Seni Khat Siber Tn.Hj. Alhuzaee Bin Sulaiman 
3. Daie Siber
4. e-Kalimatus Sobah Tn.Hj. Ahmad Salehuddin Bin Shafie
5. e-Hafazan Al-Quran En. Nooraziz Bin Mudakir
6. e-Pertandingan Nyanyian Solo
Lagu Kerohanian
7. e-Pertandingan Deklamasi Sajak
En. Mohd. Zamri Bin Mohamed Noor
Kemerdekaan
8. e-Pertandingan Deklamasi Syair
Adab dan Nilai
9. e-Pertandingan Qiraatus Sab’ie
Bit Tarannum En. Abd Rahman Bin Che Soh

10. e-Pertandingan Tahfiz Al-Quran

Acara Guru & Pegawai KPM Pegawai rujukan


11. Deklamasi Sajak Kemerdekaan
(Kategori Pegawai dan Guru)
En. Mohd. Zamri Bin Mohamed Noor
12. Deklamasi Syair Adab & Nilai
(Kategori Pegawai dan Guru)

28. Senarai e-mel pegawai BPI KPM

Pegawai BPI KPM Telefon e-mel


abdrahman.soh@moe.gov.my
1. En. Abd Rahman bin Che Soh 019-9390400
ustazrahman.bpi@gmail.com
alhuzaee.sulaiman@moe.gov.my
2. Tn.Hj. Alhuzaee bin Sulaiman 019-2455787
alhuzaee5181@gmail.com
zamri.basir@moe.gov.my
3. En. Mohamed Zamri bin Basir 019-8871197
mohamedzamri@gmail.com
salehuddinshafie@moe.gov.my
4. Tn.Hj. Ahmad Salehuddin bin Shafie 012-6474643
salehuddinmy@gmail.com
nooraziz@moe.gov.my
5. En. Nooraziz  bin Mudakir 013-6799075
abuarifbillah@gmail.com
6. En. Mohd. Zamri  bin Mohamed zamri.noor@moe.gov.my
011-35938069
Noor m.zamri811@gmail.com
faisal.ismail@moe.gov.my
7. Tn.Hj. Muhammad Faisal bin Ismail 013-3357758
salfida75@gmail.com


 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN TARANNUM SIBER (DALAM TALIAN)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat
Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan adab
dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

3. Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan murid menceburi bidang seni


tarannum Al-Quran secara dalam talian.

TERMA DAN SYARAT

4. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid Islam Sekolah-
sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 yang mempunyai
peralatan rakaman video dan capaian internet.

5. Kategori pertandingan terbahagi kepada 4 iaitu:

Kategori Kelas Ayat Al-Quran


An-Nisa’ : 44
Al-Maidah : 6
1. Sekolah Rendah - Lelaki Tahun 1- 6 Al-Isra’ : 70
Toha : 15
Al-Anbiya’ : 1
Al-Baqarah : 238
Al-‘Araf : 58
2. Sekolah Rendah - Perempuan Tahun 1- 6 Al-Furqan : 1
Ar-Rum : 17
Al-Ahzab : 59
Al-Baqarah : 158
Ali-Imran : 33
3. Sekolah Menengah - Lelaki Tingkatan 1 – 6 Al-Hajj : 38
Al-Furqan : 61
As-Syura : 27
Ali-Imran : 181
An-Nisa’ : 49
4. Sekolah Menengah - Perempuan Tingkatan 1 – 6 Al-Maidah : 27
Maryam : 16
Saba’ : 10


 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

6. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja kepada urus
setia di peringkat sekolah masing-masing. Hanya seorang peserta sahaja bagi setiap
kategori yang akan dicalonkan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Begitu juga
seorang peserta daerah ke peringkat negeri dan peserta negeri ke peringkat
kebangsaan.

7. Semua rakaman penyertaan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media


sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

8. Semua rakaman penyertaan yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak
milik Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak penganjur
berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk tujuan.

9. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang


tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

10. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hasil
hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada sebelum,
semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

11. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

11.1. acara,
11.2. kategori,
11.3. nama penuh,
11.4. nombor kad pengenalan,
11.5. jantina,
11.6. agama,
11.7. nama kelas,
11.8. nama sekolah,
11.9. nama daerah,
11.10. nama negeri,
11.11. e-mel untuk dihubungi,
11.12. nombor telefon untuk dihubungi,
11.13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

12. Rakaman video persembahan tarannum (paparan meliputi keseluruhan tubuh badan)
dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti berdurasi 7
minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube (tetapan unlisted)
seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan rakaman video di
youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

13. Peserta dilarang menyunting audio dan video bagi mengekalkan keaslian
persembahan murid.


 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

14. Penggunaan mikrofon sangat digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang
terbaik.

15. Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda pengenalan
sekolah, daerah atau negeri.

16. Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan mengikut
ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Islam PPD 1 hingga 31 Julai 2020
2. Peringkat Negeri Unit Adab dan Nilai JPN 1 hingga 31 Ogos 2020
3. Peringkat Kebangsaan Cawangan Pembangunan Adab 1 hingga 30 September 2020
dan Nilai, BPI KPM

PENILAIAN JURI

17. Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:


17.1. Tajwid (40 markah)
17.2. Tarannum (25 markah) minima 3 lagu tarannum
17.3. Fasohah (20 markah)
17.4. Suara (15 markah)

18. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan tidak
akan dipertimbangkan.

19. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus setia
seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

20. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan oleh
pihak penganjur kelak.

21. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia selepas
dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG

22. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib johan dan
ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

10 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN SENI TARANNUM SIBER (DALAM TALIAN)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Ayat Al-Quran:
Tarikh penjurian:

Tajwid Tarannum Fasohah Suara


40 markah 25 markah 20 markah 15 markah

1. Keseluruhan hukum 2. Minima 3 lagu tarannum 4. Makhraj dan sifat 6. Kemerduan


tajwid huruf suara
3. Setiap tarannum
disempurnakan secara 5. Waqaf dan ibtida’
teratur minima 4 harakat
tanpa takrir

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

11 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN SENI KHAT SIBER (DALAM TALIAN)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat
Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan adab
dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

3. Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan murid menceburi bidang seni tulisan
khat secara dalam talian.

TERMA DAN SYARAT

4. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid Islam Sekolah-
sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 yang mempunyai
peralatan rakaman video dan capaian internet.

5. Kategori pertandingan terbahagi kepada 4 iaitu:

Kategori Kelas Jenis Khat Saiz Kertas


1. Sekolah Rendah - Lelaki Tahun 4-6 Nasakh & Req’ah A3
2. Sekolah Rendah - Perempuan Tahun 4-6 Nasakh & Req’ah A3
3. Sekolah Menengah - Lelaki Tingkatan 1 - 6 Thuluth & Nasakh A3
4. Sekolah Menengah - Perempuan Tingkatan 1 - 6 Thuluth & Nasakh A3

6. Ayat untuk kategori sekolah rendah lelaki dan perempuan:

Khat  ِّ ‫اﻟﺨﻂ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﻔﺎﺗِْﻴ ِﺢ‬


‫اﻟﺮْزق‬ َ ‫َﻋﻠَْﻴ ُﮑ ْﻢ ﺑِ ُﺤ ْﺴ ِﻦ‬
Nasakh 

Khat  ïÓ‹‰@ï®ì×@éÛa…a@ða@sçìšËì@L‫@ﺧﻂ‬éÜíŠuýÏ@
Req’ah 

7. Ayat untuk kategori sekolah menengah lelaki dan perempuan:

Khat 
Thuluth 
‫اﻟﻬ ّﻢ‬
َ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻻَ ﺗُ ْﻜﺜِْﺮ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺸ ْﻜ َﻮى ﻓَـﻴَﺄْﺗِْﻴ‬
َ ِ‫اﻟﺤ ْﻤ ُﺪ ﺗَﺄْﺗ‬
‫ﻴﻚ اﻟ ﱠﺴ َﻌ َﺎدة‬ َ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ِ ‫وﻟَ ِﻜﻦ اَ ْﻛﺜِﺮ‬
ْ ْ
12 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

éí†@å×a@ìßb×@ðb‚ã@êìÜÌß@Õqbi@ìßb×@åËbu@
Khat 
Nasakh 
@bî™bèi@å×a@ìßb×@ðb‚ã@åçìm@ïuì¾@éÜäØÔqbiŠÏ@¿bnm

8. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja kepada urus
setia di peringkat sekolah masing-masing. Hanya seorang peserta sahaja bagi setiap
kategori yang akan dicalonkan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Begitu juga
seorang peserta daerah ke peringkat negeri dan peserta negeri ke peringkat
kebangsaan.

9. Semua karya penyertaan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media


sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

10. Semua karya dan rakaman video penyertaan yang diterima oleh pihak penganjur
akan menjadi hak milik Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan
Malaysia. Pihak penganjur berhak menggunakan karya dan rakaman video tersebut
dalam apa jua bentuk tujuan.

11. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang
tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

12. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hasil
hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada sebelum,
semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

13. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

13.1. acara,
13.2. kategori,
13.3. nama penuh,
13.4. nombor kad pengenalan,
13.5. jantina,
13.6. agama,
13.7. nama kelas,
13.8. nama sekolah,
13.9. nama daerah,
13.10. nama negeri,
13.11. e-mel untuk dihubungi,
13.12. nombor telefon untuk dihubungi,
13.13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

13 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

14. Rakaman time-lapse yang meliputi sebahagian besar penulisan karya (tulisan sahaja)
dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti hendaklah
dimuatnaik ke youtube (tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan borang
pendaftaran google form (pautan rakaman video di youtube diperlukan) yang
disediakan oleh urus setia.

15. Rakaman ini adalah penting bagi membuktikan kejujuran dan keaslian karya murid.

16. Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda pengenalan
sekolah, daerah atau negeri.

17. Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan mengikut
ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Islam PPD 1 hingga 31 Julai 2020
2. Peringkat Negeri Unit Adab dan Nilai JPN 1 hingga 31 Ogos 2020
3. Peringkat Kebangsaan Cawangan Pembangunan Adab 1 hingga 30 September 2020
dan Nilai, BPI KPM

PENILAIAN JURI

18. Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:


18.1. Kaedah dan keaslian tulisan (75 markah)
18.2. Susunan dan kreativiti (15 markah)
18.3. Hiasan dan kekemasan (10 markah)

19. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan tidak
akan dipertimbangkan.

20. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus setia
seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

21. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan oleh
pihak penganjur kelak.

22. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia selepas
dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG

14 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

23. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib johan dan
ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

15 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN SENI KHAT SIBER (DALAM TALIAN)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Rakaman Video Timelapse: ada / tiada
Tarikh penjurian:

Kaedah dan keaslian tulisan Susunan dan kreativiti Hiasan dan kekemasan
75 markah 15 markah 10 markah

1. Kaedah khat (60 markah) 3. Susunan dan kreativiti 4. Corak Hiasan (5 markah)
 Menepati kaedah khat yang  Rekabentuk karya  Motif zukhruf Islamiah
ditetapkan  Susunan atur huruf (hiasan tepi) sahaja
 Kekuatan bentuk huruf  Keseragaman huruf dan  Motif tumbuhan dan
 Sambungan huruf kedudukan baris geometri digalakkan
 Keseimbangan susunan karya
2. Ejaan (Perkataan, Huruf, titik 5. Kebersihan Karya (5 markah)
dan baris) (15 markah)  Kesan dakwat yang
 Tertinggal perkataan ditolak berlebihan
10-15 markah  Kesan lakaran pensil
 Tertinggal dan tertambah huruf  Kesan pembetulan
ditolak 5-10 markah
 Tertinggal dan tertambah titik
ditolak 1-5 markah
 Tersilap baris ditolak 1-5
markah

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

16 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

PERTANDINGAN SENI KHAT SIBER (DALAM TALIAN)


SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

PERAKUAN KEASLIAN KARYA

Saya (............................................................……………………............................) bernombor kad pengenalan

(.......................................................................) dengan ini mengakui bahawa:

1. Semua butiran diri yang diberikan adalah benar.

2. Karya yang dihantar adalah hasil tulisan saya sendiri sepenuhnya.

3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap karya yang dihantar.

4. Bersetuju bahawa hasil karya ini akan menjadi milik penganjur untuk disunting dicetak dan diterbitkan.

Pengesahan Pengetua
Tandatangan : ...............................................… Tandatangan : ..........................................
Nama : .................................................. Cop jawatan :
No. Kad
Pengenalan : ...................................................

Untuk rekod Urus setia
 
Tarikh Terima  :............................................. 
Nama penerima  :............................................. 
 

17 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN e-DAIE CILIK (DALAM TALIAN)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat
Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan adab
dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

3. Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan murid menceburi bidang


pengucapan awam berunsur dakwah dalam Bahasa Melayu secara dalam talian.
Penyampaian yang santai, kreatif dan menarik perhatian penonton merupakan ciri
utama yang perlu diketengahkan dalam pertandingan ini.

TERMA DAN SYARAT

4. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid Islam sekolah-
sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 yang mempunyai
peralatan rakaman video dan capaian internet.

5. Kategori pertandingan terbahagi kepada 4 iaitu:

Kategori Kelas Masa


1. Sekolah Rendah - Lelaki Tahap 1 3 minit
2. Sekolah Rendah - Perempuan  Tahap 1 3 minit
3. Sekolah Rendah - Lelaki  Tahap 2 5 minit
4. Sekolah Rendah - Perempuan Tahap 2 5 minit

6. Tema tazkirah adalah seperti berikut:

Bil Bidang Fokus Tema


1 Aqidah Iman Rukun Iman
2 Ibadah Ketaatan Rukun Islam
3 Adab Dan Akhlak Nilai Murni Sifat Mahmudah

7. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja kepada urus
setia di peringkat sekolah masing-masing. Hanya seorang peserta sahaja bagi setiap
kategori yang akan dicalonkan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Begitu juga
seorang peserta daerah ke peringkat negeri dan peserta negeri ke peringkat
kebangsaan.

16 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

8. Semua rakaman tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media sosial/blog


sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

9. Semua rakaman yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak milik
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak penganjur
berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk tujuan.

10. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang
tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

11. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hasil
hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada sebelum,
semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

12. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

12.1. acara,
12.2. kategori,
12.3. nama penuh,
12.4. nombor kad pengenalan,
12.5. jantina,
12.6. agama,
12.7. nama kelas,
12.8. nama sekolah,
12.9. nama daerah,
12.10. nama negeri,
12.11. e-mel untuk dihubungi,
12.12. nombor telefon untuk dihubungi,
12.13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

13. Rakaman video (paparan perlu meliputi keseluruhan badan peserta) dalam format
mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti tanpa disunting
hendaklah dimuatnaik ke youtube (tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan
borang pendaftaran google form (pautan rakaman video di youtube diperlukan) yang
disediakan oleh urus setia.

14. Peserta dilarang menyunting audio dan video. Penggunaan mikrofon sangat
digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang terbaik.

15. Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda pengenalan
sekolah, daerah atau negeri.

17 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

16. Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan mengikut
ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Islam PPD dari 1 hingga 31 Julai 2020
2. Peringkat Negeri Unit Adab dan Nilai JPN dari 1 hingga 31 Ogos 2020
3. Peringkat Kebangsaan Cawangan Pembangunan Adab dari 1 hingga 30 September 2020
dan Nilai, BPI KPM

PENILAIAN JURI

17. Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:

17.1. Bahagian Persembahan dan Penyampaian : 100 Markah


17.2. Bahagian isi dan Bahasa : 100 Markah

18. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan tidak
akan dipertimbangkan.

19. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus setia
seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

20. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan oleh
pihak penganjur kelak.

21. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia selepas
dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG

22. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib johan dan
ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

18 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 
 

  Pertandingan peringkat:

BORANG PEMARKAHAN e-DAIE CILIK


1) PPD : ______________
2) JPN : ______________
   3) Kebangsaan
 
 
 

Nombor Giliran Peserta: Kategori Peserta :          Lelaki               Perempuan Tarikh:

Tempat:    Tema:                                                            Tajuk:
 
 
 
 
 

BAHAGIAN PERSEMBAHAN  
  BAHAGIAN ISI
BAHAGIAN PENYAMPAIAN   
 

  A. Gaya/Persembahan  
 
  1 kisah teladan/contoh/pengalaman/isu
1 Kelancaran penyampaian
 
   

semasa/analogi
1 Berpakaian mengikut syarat
 

   
 

2 Kesesuaian nada dan intonasi suara    


 
2 fakta/data/sirah
2 Kesesuaian gaya dan persembahan
 
   
 

3 Kepelbagaian memek muka    


 
3 Dalil naqli (al-quran atau hadis)  
Kreativiti    
 
 

4 Penghayatan penyampaian   3 Variasi teknik persembahan (minimum 2 teknik)


 
 
4 Sumber dalil naqli
   
 
 

5 Penyampauan yang menyakinkan   4 Kesinambungan penyampaian idea


 
 
5 Terjemahan dalil naqli
   
 
 

5 Persembahan yang menarik  


 
 
 
6 kupasan dalil naqli  
 

7 Pengajaran/ibrah
 

6 Kemampuan menarik penonton menjiwai persembahan  


 
 
 
 
 

8 Kefahaman tajuk
 

Hubungan dengan penonton (rapport)  


 
 
 
 
 
 
7 Salam dan hamdalah.    
 
 
 

8 Menarik perhatian penonton


 

   
 
 

BAHAGIAN BAHASA
 

9 Hubungan mata dengan penonton    


 
 

1 Bahasa yang jelas dan mudah difahami


 

10 Menyapa penonton (minimum 2 bentuk sapaan)


 

   
 
 
 

11 Sebutan jelas 2 Bahasa yang digunakan sesuai,tepat


 
   
 
 

Nama Juri Kawalan pentas dan gerakan tubuh  


 
 
 
 
dengan isi persembahan
12 Kawalan pentas
 
  3 Sebutan yang fasih semasa membaca Al-
   
 
 
  Quran /hadis dan perkataan-perkataan
13 Gerakan tubuh sesuai  
 
 
 
  Bahasa Arab.
14 Gerakan anggota tidak terlalu kaku
 

Tandatangan   4 Membaca ayat Al-Quran dengan tajwid yang


 
 
 
 

15 Persembahan beradab  
 
 
 
 
betul
 
 
 
 
5 Membaca Istiazah/basmalah sebelum
 
membaca ayat al-quran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKAH  @ @ MARKAH  @ @
 

@ @200 / 200
 

@DIPEROLEHI
 

PENUH
 
 

18 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

 
GARIS PANDUAN DAN SYARAT
PERTANDINGAN e-KALAM ‘ARABIY SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat
Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan


adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

3. Pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat murid selain meningkatkan


keyakinan diri murid melalui persembahan mereka dalam berbicara dengan
menggunakan medium Bahasa Arab.

TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

4. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid Sekolah Rendah
Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020.

5. Kategori pertandingan terbahagi kepada dua iaitu:

Kategori Kelas
1. Sekolah Rendah - Lelaki Tahun 1- 6
2. Sekolah Rendah - Perempuan Tahun 1- 6
 
6. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman sahaja kepada urus setia
di peringkat sekolah masing-masing. Hanya seorang peserta sahaja bagi setiap
kategori yang akan dicalonkan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Begitu juga
seorang peserta wakil daerah ke peringkat negeri dan peserta negeri ke peringkat
kebangsaan.

7. Semua rakaman penyertaan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/ media
sosial/ blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

8. Semua rakaman penyertaan yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak
milik Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak
penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk
tujuan.

9. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang


tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

20 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

 
10. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hasil
hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada sebelum,
semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

11. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

11.1. acara,
11.2. kategori,
11.3. nama penuh,
11.4. nombor kad pengenalan,
11.5. jantina,
11.6. agama,
11.7. nama kelas,
11.8. nama sekolah,
11.9. nama daerah,
11.10. nama negeri,
11.11. e-mel untuk dihubungi,
11.12. nombor telefon untuk dihubungi,
11.13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),
11.14. dokumen teks sajak, syair, kalam ‘arabiy, kalimatus sobah (jika berkenaan)

12. Rakaman video persembahan (paparan perlu meliputi keseluruhan tubuh badan)
dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit atau apa jua peralatan rakaman dengan
rakaman yang berkualiti berdurasi 7 minit tanpa disunting hendaklah
dimuatnaik ke Youtube (tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan borang
pendaftaran google form (pautan rakaman video di Youtube diperlukan) yang
disediakan oleh urus setia.

13. Peserta dilarang menyunting audio dan video bagi mengekalkan keaslian
persembahan murid.

14. Penggunaan mikrofon sangat digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang
terbaik.

15. Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan bermula
pada tarikh seperti berikut :

PERINGKAT TARIKH
Daerah 1 hingga 31 Julai 2020
Negeri 1 hingga 31 Ogos 2020
Kebangsaan 1 hingga 30 September 2020

21 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

 
PAKAIAN PESERTA

16. Peserta hendaklah berpakaian sopan dan bersesuaian dengan tema.

17. Semua peserta tidak dibenarkan memakai sebarang tanda pengenalan sekolah,
daerah atau negeri.

TAJUK PERSEMBAHAN

18. Peserta hendaklah memilih salah-satu daripada tema-tema berikut:

Bil Tema Sukatan


1 ‫( وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰي‬Pengangkutan di Malaysia) Tahun 6

2 ‫( اﻵﻣﺎل واﻟﻤﻬﻦ‬Cita-cita) Tahun 5

3 ‫( اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬Individu-individu di Sekolah) Tahun 4

4 ‫( اﻟﻤﻼﺑﺲ‬Pakaian) Tahun 3

5 ‫( أدوات اﻟﺪراﺳﻴﺔ‬Alatan pembelajaran) Tahun 2

19. Satu salinan teks persembahan tersebut hendaklah diserahkan kepada urus setia
pertandingan melalui e-mel.

CARA PENYAMPAIAN

20. Perkara yang dibenar dan tidak dibenar dalam penyampaian adalah seperti berikut:

20.1 Peserta dibenarkan untuk menggunakan syair/ gurindam/ pantun/ sajak/


nasyid (ala padang pasir atau kontemporari).
20.2 Peserta tidak dibenarkan menggunakan sebarang alat sokongan.
20.3 Peserta tidak dibenarkan mendapat sebarang tunjuk ajar atau bantuan
dalam bentuk isyarat atau apa medium sekalipun semasa persembahan.

21. Setiap persembahan hendaklah mengandungi:

21.1 Lafaz salam dan salutasi.


21.2 Menyebutkan tajuk bicara.
21.3 Isi yang sempurna huraiannya yang mengandungi:
i) Pengenalan
ii) Isi kandungan
iii) Penutup

22 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

 
22. Peserta tidak boleh menggunakan bahasa yang kesat, kasar atau tidak sopan
seperti mencaci, kata lucah, celaan yang melampau atau perbuatan yang kurang
sopan.

PENILAIAN JURI

23. Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:

23.1. Penyampaian (44 markah)


23.2. Isi (32 markah)
23.3. Bahasa (24 markah)

24. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan tidak
akan dipertimbangkan.

25. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel atau panggilan telefon urus setia
berikut:

PERINGKAT URUS SETIA


Daerah Pejabat Pendidikan Daerah
Negeri Jabatan Pendidikan Negeri
Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia

26. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan oleh
pihak penganjur kelak.

27. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia daerah
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta tersebut dianggap
tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG

28. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang utama (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh:
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

23 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

 
BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-KALAM ‘ARABIY
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Tajuk tazkirah:
Tarikh penjurian:

Penyampaian Isi Bahasa


44 markah 32 markah 24 markah
Isi:
Kelancaran: 3 markah X 4 isi = 12 markah Bahasa: 20 markah
10 markah
Huraian: Markah bonus: 04 markah
Kesesuaian nada dan gaya: 4 markah X 4 = 16 markah
10 markah
Markah bonus: = 04 markah
Kesopanan:
10 markah

Meyakinkan:
10 markah

Markah bonus:
04 markah

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

24 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

GARIS PANDUAN PERTANDINGAN


e-HAFAZAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2020

A. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai
yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan
ini hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

B. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan


adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

1. SYARAT DAN PERATURAN BARU PERTANDINGAN

1.1 Dokumen syarat dan peraturan ini hanya terpakai bagi tahun 2020
sahaja.

2. PENYERTAAN

2.1 Penyertaan terbuka kepada semua murid beragama Islam yang


bersekolah di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
merangkumi empat kategori:
i) Kategori lelaki sekolah rendah (tahun 1 - 6),
ii) Kategori perempuan sekolah rendah (tahun 1 - 6),
iii) Kategori lelaki sekolah menengah (tingkatan 1 - 5), dan
iv) Kategori perempuan sekolah menengah (tingkatan 1 - 5).

2.2 Setiap negeri dikehendaki menghantar maksimum 4 peserta sahaja iaitu


1 penyertaan bagi setiap kategori.

2.3 Seorang peserta hanya dibenarkan menyertai 1 acara sahaja.

2.4 Peserta dikehendaki mempunyai pengetahuan dalam mengendalikan


aplikasi Zoom, Google Meet dan Whatsapp dengan bantuan ibu bapa
dan guru.

2.5 Sekiranya berlaku pertukaran peserta perempuan (kerana uzur syar’i)


semasa pertandingan, ketua kontinjen hendaklah memaklumkan
pertukaran tersebut kepada urus setia pertandingan. Urus setia
pertandingan perlu memaklumkannya kepada Ketua Hakim.

25 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

3. MEDIUM PERTANDINGAN

3.1 Pertandingan hendaklah dijalankan sepenuhnya secara siaran


langsung dalam talian (online live streaming) dengan menggunakan
aplikasi maya berikut:

i) Whatsapp : Aplikasi maya untuk tujuan perhubungan serta


menghimpunkan para peserta, hakim, urus setia dan guru
pengiring.
ii) Zoom : Bilik Pertandingan Maya 1 (pilihan 1).
iii) Google Meet : Bilik Pertandingan Maya 2 (pilihan 2).
iv) Apa-apa aplikasi maya yang dirasakan sesuai.

3.2 Pihak urus setia boleh memilih salah satu aplikasi Zoom, Google Meet
dan aplikasi maya lain yang dirasakan sesuai sebagai Bilik Pertandingan
Maya.

3.3 Sekiranya peserta menggunakan Zoom, guru pengiring / ketua kontinjen


hendaklah memastikan komputer / komputer riba yang akan digunakan
oleh peserta telah dipasang aplikasi Zoom.

3.4 Manakala jika peserta menggunakan Google Meet, guru pengiring /


ketua kontinjen hendaklah memastikan komputer / komputer riba yang
akan digunakan oleh peserta telah dipasang aplikasi Google Chrome
dan Google Meet Grid View.

3.5 Penggunaan aplikasi maya yang lain perlu diselaraskan mengikut


kesesuaian tempat dan pertandingan.

3.6 Pertandingan secara maya hendaklah dilaksanakan dengan


menggunapakai medium dan peralatan berikut:
i) Talian / akses internet,
ii) Komputer / komputer riba,
iii) Fon kepala / fon telinga (bukan wireless / bluetooth), dan
iv) Kain penutup mata berwarna hitam (dilipat dua) / penutup mata
tidur.

3.7 Peserta tidak dibenarkan menggunakan telefon / smart phone sebagai


medium pertandingan bagi mengelakkan gangguan semasa ujian.

3.8 Ketua kontinjen atau guru pengiring hendaklah memastikan bahawa


segala medium dan peralatan yang akan digunakan oleh peserta
berfungsi dengan sempurna. Justeru, pihak sekolah, PPD dan JPN
disarankan agar melakukan sesi raptai bagi memastikan kelancaran
perjalanan ujian para peserta yang mewakili sekolah, daerah dan negeri
masing-masing.

3.9 Pihak urus setia (PPD / JPN / KPM) mestilah memastikan segala
medium dan peralatan teknikal khususnya yang akan digunakan oleh
para hakim juga berfungsi dengan sempurna.

26 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

4. PENGUNDIAN

4.1 Pengundian dilakukan secara maya menggunakan aplikasi-aplikasi


seperti di atas mengikut budi bicara pihak penganjur / urus setia.

4.2 Cabutan undian dilakukan oleh ketua kontinjen atau wakilnya. Sekiranya
tiada wakil, cabutan undian akan dilakukan oleh urus setia yang
bertugas.

4.3 Cabutan soalan hafazan peserta dilaksanakan di hadapan Hakim Fatih


dan Munabbih di Bilik Pertandingan Maya.
5. PAKAIAN

5.1 Pakaian hendaklah sopan, bersesuaian serta menutup aurat dengan


sempurna tanpa sebarang tanda pengenalan sekolah, daerah mahupun
negeri.

6. BENTUK UJIAN

6.1 Setiap peserta diuji bacaan Al-Quran secara hafaz dengan lisan melalui
beberapa surah yang telah ditetapkan dengan mengambil kira beberapa
aspek seperti kelancaran, tajwid, fasahah dan suara.

6.2 Surah Al-Fatihah TIDAK dimasukkan ke dalam silibus soalan dan ujian
Hafazan Al-Quran.

6.3 Peserta sekolah rendah hendaklah menghafaz surah-surah dari Juzu’


‘amma ( ‫ ) ﺟﺯء ﻋـ ّﻡ‬manakala peserta sekolah menengah hendaklah
menghafaz surah-surah yang telah ditetapkan.

6.4 Hanya EMPAT SOALAN yang akan diajukan kepada peserta daripada
set soalan yang telah dipilih.

6.5 Tiada had masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan, namun
Hakim Fatih dan Munabbih berhak menamatkan sesi ujian mana-mana
peserta sekiranya peserta dilihat tidak lancar dalam bacaan serta
mengambil masa terlalu lama untuk menjawab.

27 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

7. SURAH-SURAH HAFAZAN

7.1 Senarai surah-surah hafazan sekolah rendah peringkat negeri dan


kebangsaan:

BIL SURAH BIL SURAH BIL SURAH


01 (40 – 1) ‫ﺍﻟﻧﺑﺎء‬ 10 (19 – 1) ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ‬ 19 (19 – 1) ‫ﺍﻟﻌﻠﻖ‬
02 (46 – 1) ‫ﺍﻟﻧﺎﺯﻋﺎﺕ‬ 11 (26 – 1) ‫ﺍﻟﻐﺎﺷﻳﺔ‬ 20 (5 – 1) ‫ﺍﻟﻘﺩﺭ‬
03 (42 – 1) ‫ﻋﺑﺱ‬ 12 (30 – 1) ‫ﺍﻟﻔﺟﺭ‬ 21 (8 – 1) ‫ﺍﻟﺑﻳﻧﺔ‬
04 (29 – 1) ‫ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﺭ‬ 13 (20 – 1) ‫ﺍﻟﺑﻠﺩ‬ 22 (8 – 1) ‫ﺍﻟﺯﻟﺯﻟﺔ‬
05 (19 – 1) ‫ﺍﻻﻧﻔﻁﺎﺭ‬ 14 (15 – 1) ‫ﺍﻟﺷﻣﺱ‬ 23 (11 – 1) ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ‬
06 (36 – 1) ‫ﺍﻟﻣﻁﻔﻔﻳﻥ‬ 15 (21 – 1) ‫ﺍﻟﻠﻳﻝ‬ 24 (11 – 1) ‫ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ‬
07 (25 – 1) ‫ﺍﻻﻧﺷﻘﺎﻕ‬ 16 (11 – 1) ‫ﺍﻟﺿﺣﻰ‬ 25 (8 – 1) ‫ﺍﻟﺗﻛﺎﺛﺭ‬
08 (22 – 1) ‫ﺍﻟﺑﺭﻭﺝ‬ 17 (8 – 1) ‫ﺍﻟﺷﺭﺡ‬
09 (17 – 1) ‫ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ‬ 18 (8 – 1) ‫ﺍﻟﺗﻳﻥ‬

7.2 Senarai surah-surah hafazan sekolah menengah peringkat negeri dan


kebangsaan:

BIL SURAH BIL SURAH


01 (30 – 1) ‫ﺍﻟﺳﺟﺩﺓ‬ 06 (11 – 1) ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬
02 (83 – 1) ‫ﻳﺱ‬ 07 (30 – 1) ‫ﺍﻟﻣﻠﻙ‬
03 (59 – 1) ‫ﺍﻟﺩﺧﺎﻥ‬ 08 (28 – 1) ‫ﻧﻭﺡ‬
04 (96 – 1) ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‬ 09 (31 – 1) ‫ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ‬
05 (14 – 1) ‫ﺍﻟﺻﻑ‬

8. BENTUK BACAAN

8.1 Peserta dikehendaki menghafaz dan menjawab soalan mengikut


bacaan tadwir sahaja.

9. STRATEGI PELAKSANAAN

9.1 Pihak sekolah mengenalpasti seorang murid lelaki dan seorang murid
perempuan (maksimum 2 orang) yang berpotensi mewakili sekolah
dalam acara hafazan ke pertandingan peringkat daerah.

28 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

9.2 Pihak PPD menghantar maksimum 4 orang peserta (2 lelaki dan 2


perempuan bagi kategori sekolah rendah dan menengah) ke
pertandingan peringkat negeri.

9.3 Pihak JPN menghantar maksimum 4 orang peserta (2 lelaki dan 2


perempuan bagi kategori sekolah rendah dan menengah) ke
pertandingan peringkat kebangsaan.

9.4 Lokasi pelaksanaan pertandingan adalah seperti berikut:

i) Pertandingan peringkat daerah dilaksanakan di sekolah peserta


masing-masing, manakala para hakim membuat penjurian di
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).

ii) Pertandingan peringkat negeri dilaksanakan di PPD masing-


masing, manakala para hakim membuat penjurian di Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN).

iii) Pertandingan peringkat kebangsaan dilaksanakan di JPN


masing-masing, manakala para hakim membuat penjurian di
Bahagian Pendidikan Islam (BPI), KPM.

9.5 Pihak sekolah dan pihak penganjur / urus setia hendaklah


menitikberatkan pelaksanaan jarak sosial (social distancing) di lokasi
pertandingan, tidak melibatkan perhimpunan yang ramai (melebihi 10
orang) serta mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) dan langkah-
langkah keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

10. KAEDAH PERTANDINGAN

10.1 Satu whatsapp group ditubuhkan bagi menghimpunkan peserta-peserta


hafazan, guru-guru pengiring, ketua-ketua kontinjen, pihak penganjur /
urus setia dan hakim-hakim yang terlibat.

10.2 Sesi pertandingan akan dilaksanakan di Bilik Pertandingan Maya


menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet yang menghimpunkan:
i. Ketua Hakim (Pegawai PPD / JPN / KPM),
ii. Hakim Fatih dan Munabbih (seorang),
iii. Hakim Hafaz dan Lancar (seorang),
iv. Hakim Tajwid (seorang),
v. Hakim Fasahah (seorang),
vi. Hakim Suara & Gaya (seorang), dan
vii. Peserta Hafazan.
viii. Ketua kontinjen / wakil (bagi peserta terlibat sahaja).

10.3 Sekiranya pertandingan di peringkat daerah, Ketua Hakim hendaklah


terdiri daripada pegawai PPD. Manakala pertandingan di peringkat
negeri, Ketua Hakim adalah pegawai daripada JPN. Begitu juga

29 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

pertandingan di peringkat kebangsaan, Ketua Hakim adalah terdiri


daripada pegawai BPI KPM.

10.4 Pautan (link) pertandingan daripada aplikasi Zoom, Google Meet atau
lain-lain aplikasi akan dihantar oleh Ketua Hakim melalui Whatsapp
Group. Peserta yang dipanggil dikehendaki memasuki Bilik
Pertandingan Maya dengan menekan pautan tersebut.

10.5 Semasa berada di Bilik Pertandingan Maya dan sebelum memulakan


ujian, peserta dikehendaki memberi salam, memilih set soalan dan
kemudian menutup mata dengan kain berwarna hitam yang diikat
dengan 2 lapisan ikatan di kepala di hadapan para hakim. Penggunaan
penutup mata tidur (sleeping eye mask) juga dibenarkan.

10.6 Di dalam Bilik Pertandingan Maya, hanya Hakim Fatih dan Munabbih
dan peserta sahaja yang dibenarkan bersuara. Ketua Hakim, para hakim
yang lain dan ketua kontinjen / wakil hendaklah memastikan fungsi
mikrofon pada fon kepala / telinga masing-masing telah dinyahsuarakan
(mute).

10.7 Sekiranya jawapan peserta terganggu / terputus disebabkan gangguan


pada talian / akses internet, peserta akan diberi pilihan untuk menjawab
soalan yang lain atau soalan ulangan mengikut budi bicara Ketua Hakim.

11. PENGHAKIMAN

11.1 Ketika pertandingan peringkat daerah, penjurian para hakim akan


dilaksanakan di PPD masing-masing. Begitu juga pertandingan
peringkat negeri, penjurian para hakim akan dilaksanakan di JPN.
Manakala pertandingan peringkat kebangsaan, penjurian para hakim
akan dilaksanakan di Bahagian Pendidikan Islam, KPM.

11.2 Sebuah Bilik Hakim yang khusus bagi acara E-Hafazan Al-Quran KPM
hendaklah ditetapkan di setiap PPD dan JPN bagi proses penjurian
pertandingan di peringkat daerah dan negeri.

11.3 Hakim-hakim yang bertugas hendaklah sentiasa menjaga penjarakan


sosial, tidak melibatkan perhimpunan yang ramai (melebihi 10 orang)
serta mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) dan langkah-langkah
keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

11.4 Pemenang akan diputuskan berdasarkan markah terkumpul yang


diperolehi ketika sesi pertandingan di Bilik Pertandingan Maya.

11.5 Sebarang keputusan pertandingan yang diputuskan oleh jemaah hakim


adalah MUKTAMAD.

30 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

12. ASPEK PENGHAKIMAN

12.1 Penghakiman acara Hafazan Al-Quran terbahagi kepada 4 bahagian


sepertimana berikut:
i) Bahagian Hafaz dan Lancar (40 markah)
ii) Bahagian Tajwid (30 markah)
iii) Bahagian Fasahah (20 markah)
iv) Bahagian Suara dan Gaya (10 markah)

12.2 Sekiranya berlaku persamaan markah, keputusan pemenang hendaklah


dirujuk mengikut susunan seperti di atas.

12.3 Jika masih berlaku persamaan markah, maka para hakim hendaklah
bersidang. Sebarang keputusan yang diputuskan oleh jemaah hakim
adalah MUKTAMAD.

13. HADIAH

13.1 Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang utama


(johan, naib johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

31 
 
‫‪Borang Penghakiman Rasmi E-Hafazan Al-Quran Sekolah Rendah & Menengah KPM 2020‬‬

‫‪‬حفظن القرءان سكوله رنده ‪ /‬منغه‬


‫‪Pertandingan peringkat:‬‬
‫______________ ‪1) PPD :‬‬
‫______________ ‪2) JPN :‬‬
‫‪3) Kebangsaan‬‬
‫بهاضني حفظ دان لنخر (‪ 40‬مركه)‬

‫تاريخ‪:‬‬ ‫متفت‪:‬‬ ‫نومبور ضيلرين فسرتا‪:‬‬

‫فرمفوان منغه‬ ‫فرمفوان رنده‬ ‫لالكي منغه‬ ‫لالكي رنده‬ ‫كاتضوري فسرتا‪:‬‬

‫مركه يغ دفوتوغ (‪ 40‬مركه)‬ ‫خاتنت كساهلن‬ ‫فركارا‪ ٢‬يغ دحاكيمي‬

‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫براولغ‪-‬اولغ‪ ،‬ترهنيت‪-‬هنيت‪ ،‬تراضق‪-‬‬ ‫❖‬

‫اضق ‪.‬‬
‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬
‫ترتيغضل‪ /‬ترمتبه حروف‪/‬ساله باريس‪.‬‬ ‫❖‬
‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬
‫ترتيغضل‪ /‬ترمتبه كلمه‪.‬‬ ‫❖‬

‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ساله سامبوغ‪ /‬ملغكاو اية‪.‬‬ ‫❖‬

‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬


‫‪.‬‬ ‫باخاءن تدوير مغيكوت رواية‬ ‫❖‬

‫ضاضل مغهابيسكن باخاءن اية يغ‬ ‫❖‬


‫‪05‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪10‬‬
‫دتنتوكن‪.‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫ستياف ‪ 10‬ساعت دأولغ ساتو كالي‪.‬‬ ‫❖‬

‫‪/ 40‬‬ ‫جومله مركه‬ ‫مركه دفراوليهي‬ ‫مركه دفوتوغ‬ ‫‪40 / 40‬‬ ‫مركه فنوه‬

‫فرهاتني‪:‬‬
‫أ‪ .‬ساتو كساهلن دفوتوغ ‪ 1‬مركه‪.‬‬
‫تندا تاغن كتوا حاكيم‬ ‫تندا تاغن حاكيم‬

‫نام كتوا حاكيم‬ ‫نام حاكيم‬


‫‪Borang Penghakiman Rasmi E-Hafazan Al-Quran Sekolah Rendah & Menengah KPM 2020‬‬

‫‪‬حفظن القرءان سكوله رنده ‪ /‬منغه‬


‫‪Pertandingan peringkat:‬‬
‫______________ ‪1) PPD :‬‬
‫______________ ‪2) JPN :‬‬
‫‪3) Kebangsaan‬‬
‫بهاضني جتويد (‪ 30‬مركه)‬

‫تاريخ‪:‬‬ ‫متفت‪:‬‬ ‫نومبور ضيلرين فسرتا‪:‬‬

‫فرمفوان منغه‬ ‫فرمفوان رنده‬ ‫لالكي منغه‬ ‫لالكي رنده‬ ‫كاتضوري فسرتا‪:‬‬

‫مركه يغ دفوتوغ (‪ 30‬مركه)‬ ‫خاتنت كساهلن‬ ‫فركارا‪ ٢‬يغ دحاكيمي‬

‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حكوم ترقيق دان‬ ‫❖‬

‫‪،‬‬ ‫حكوم مد اصلي‪ ،‬مد بدل‪ ،‬مد‬ ‫❖‬


‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬
‫مد صلة قصرية دان طويلة‪ ،‬مد واجب‬
‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪ ،‬مد الزم‬ ‫متصل‪ ،‬مد جائز‬
‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ ،‬مد ‪ ،‬مد‬ ‫كلمي دان‬
‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪06‬‬
‫للسكون فد قدر يغ سام‪.‬‬
‫قدر ‪ 2‬حركة‪.‬‬ ‫❖‬

‫حكوم باخاءن جتويد يغ الءين‪.‬‬ ‫❖‬

‫‪/ 30‬‬ ‫جومله مركه‬ ‫مركه دفراوليهي‬ ‫مركه دفوتوغ‬ ‫‪30 / 30‬‬ ‫مركه فنوه‬

‫فرهاتني‪:‬‬
‫أ‪ .‬ستياف سؤءالن يغ ضاضل دباخ اتاو دسامبوغ اية ‪ /‬سورة‬
‫تندا تاغن كتوا حاكيم‬ ‫تندا تاغن حاكيم‬ ‫دفوتوغ ‪ 6‬مركه‪.‬‬

‫نام كتوا حاكيم‬ ‫نام حاكيم‬


‫‪Borang Penghakiman Rasmi E-Hafazan Al-Quran Sekolah Rendah & Menengah KPM 2020‬‬

‫‪‬حفظن القرءان سكوله رنده ‪ /‬منغه‬


‫‪Pertandingan peringkat:‬‬
‫______________ ‪1) PPD :‬‬
‫______________ ‪2) JPN :‬‬
‫‪3) Kebangsaan‬‬
‫بهاضني فصاحة (‪ 20‬مركه)‬

‫تاريخ‪:‬‬ ‫متفت‪:‬‬ ‫نومبور ضيلرين فسرتا‪:‬‬

‫فرمفوان منغه‬ ‫فرمفوان رنده‬ ‫لالكي منغه‬ ‫لالكي رنده‬ ‫كاتضوري فسرتا‪:‬‬

‫مركه يغ دفوتوغ (‪ 20‬مركه)‬ ‫خاتنت كساهلن‬ ‫فركارا‪ ٢‬يغ دحاكيمي‬

‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صيفتث‪.‬‬ ‫❖‬

‫‪.‬‬ ‫حكوم‬ ‫❖‬


‫‪09‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬
‫القرءان‪.‬‬ ‫خرمت دامل‬ ‫❖‬
‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬
‫دامل باخاءن دان برهلجه عرب‪.‬‬ ‫❖‬

‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫تنفا دياليك‬ ‫كتفنت ممبوثيكن ‪ ،‬كسرة دان‬ ‫❖‬

‫) كداءيرهن‪.‬‬ ‫(‬
‫برتشديد‪.‬‬ ‫سكون دان‬ ‫ممبوثيكن‬ ‫❖‬

‫كلنخرن دان كلمبوتن فد ممباخ كلمه دان اية‬ ‫❖‬

‫القرءان ( تيدق مثمرب)‪.‬‬

‫‪/ 20‬‬ ‫جومله مركه‬ ‫مركه دفراوليهي‬ ‫مركه دفوتوغ‬ ‫‪20 / 20‬‬ ‫مركه فنوه‬

‫فرهاتني‪:‬‬
‫أ‪ .‬ستياف سوءالن يغ ضاضل دباخ اتاو دسامبوغ اية ‪ /‬سورة‬
‫تندا تاغن كتوا حاكيم‬ ‫تندا تاغن حاكيم‬ ‫دفوتوغ ‪ 4‬مركه‪.‬‬

‫نام كتوا حاكيم‬ ‫نام حاكيم‬


‫‪Borang Penghakiman Rasmi E-Hafazan Al-Quran Sekolah Rendah & Menengah KPM 2020‬‬

‫‪‬حفظن القرءان سكوله رنده ‪ /‬منغه‬


‫‪Pertandingan peringkat:‬‬
‫______________ ‪1) PPD :‬‬
‫______________ ‪2) JPN :‬‬
‫‪3) Kebangsaan‬‬
‫بهاضني سوارا دان ضاي (‪ 10‬مركه)‬

‫تاريخ‪:‬‬ ‫متفت‪:‬‬ ‫نومبور ضيلرين فسرتا‪:‬‬

‫فرمفوان منغه‬ ‫فرمفوان رنده‬ ‫لالكي منغه‬ ‫لالكي رنده‬ ‫كاتضوري فسرتا‪:‬‬

‫مركه يغ دفوتوغ (‪ 10‬مركه)‬ ‫خاتنت كساهلن‬ ‫فركارا‪ ٢‬يغ دحاكيمي‬

‫‪04‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪10‬‬ ‫كمردوان دان كلمبوتن سوارا‪.‬‬ ‫❖‬

‫سوارا ليخني دان برسيه‪.‬‬ ‫❖‬


‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬
‫سوارا ترغ‪ ،‬النتغ دان ثات‪.‬‬ ‫❖‬

‫سوارا تيدق براوبه‪.‬‬ ‫❖‬

‫ضاي باخاءن مغيكوت هلجه عرب (دري‬ ‫❖‬

‫موال هيغض )‪.‬‬

‫‪/ 10‬‬ ‫جومله مركه‬ ‫مركه دفراوليهي‬ ‫مركه دفوتوغ‬ ‫‪10 / 10‬‬ ‫مركه فنوه‬

‫فرهاتني‪:‬‬
‫أ‪ .‬مركه لبيه اكن دبري كفد سوارا يغ لبيه مردو‬
‫تندا تاغن كتوا حاكيم‬ ‫تندا تاغن حاكيم‬ ‫دان دافت مغهيدوفكن رنتق‪ ٢‬سوارا‪.‬‬

‫نام كتوا حاكيم‬ ‫نام حاكيم‬


 

 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

 
GARIS PANDUAN DAN SYARAT
e-PERTANDINGAN NYANYIAN SOLO LAGU KEROHANIAN
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2020

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat
Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan adab
dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

3. Pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat murid selain meningkatkan


keyakinan diri murid melalui persembahan nyanyian lagu kerohanian.

4. Hiburan yang bermanfaat bukan sahaja dapat mengisi kehendak naluri seorang insan,
malah dapat memupuk tingkah laku positif dalam kalangan mereka yang
menghayatinya. Genre lagu berunsur kerohanian dilihat sebagai satu bentuk hiburan
yang dapat memenuhi kriteria ini. Di samping berhibur, murid-murid dapat mengambil
manfaat daripada lirik-lirik lagu yang mengajak kepada perkara positif.

5. Pertandingan ini juga bertujuan menyokong seruan kerajaan bagi semua rakyat
Malaysia untuk tetap berada di rumah sepanjang tempoh PKP di samping melakukan
aktiviti berfaedah khususnya dalam menghasilkan karya mengikut kreativiti masing-
masing.

TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

6. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid Sekolah-sekolah


Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2020.

7. Kategori pertandingan terbahagi kepada dua iaitu:

Kategori Kelas
1. Sekolah Rendah Tahun 1- 6
2. Sekolah Menengah Tingkatan 1- 6
 
8. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman sahaja kepada urus setia di
peringkat sekolah masing-masing. Hanya seorang peserta sahaja bagi setiap kategori
yang akan dicalonkan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Begitu juga seorang
peserta wakil daerah ke peringkat negeri dan peserta negeri ke peringkat kebangsaan.

35 

 
 

 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

 
9. Semua rakaman penyertaan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/ media
sosial/ blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

10. Semua rakaman penyertaan yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak
milik Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak
penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk tujuan.

11. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang
tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

12. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hasil
hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada sebelum,
semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

13. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap peringkat
dengan menyertakan item berikut:

13.1. acara,
13.2. kategori,
13.3. nama penuh,
13.4. nombor kad pengenalan,
13.5. jantina,
13.6. agama,
13.7. nama kelas,
13.8. nama sekolah,
13.9. nama daerah,
13.10. nama negeri,
13.11. e-mel untuk dihubungi,
13.12. nombor telefon untuk dihubungi,
13.13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

14. Rakaman video persembahan (paparan meliputi keseluruhan tubuh badan) dalam
format MP4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti berdurasi minimum
3 minit dan maksimum 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube
(tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan
rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

15. Penggunaan mikrofon sangat digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang terbaik.

16. Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan bermula
pada tarikh seperti berikut :

PERINGKAT TARIKH
Daerah 1 hingga 31 Julai 2020
Negeri 1 hingga 31 Ogos 2020
Kebangsaan 1 hingga 30 September 2020

36 

 
 

 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

 
TEMA
17. Tema nyanyian adalah lagu kerohanian

PAKAIAN PESERTA
18. Pakaian peserta hendaklah menutup aurat dan patuh syariah.

19. Peserta lelaki memakai pakaian kebangsaan (baju melayu “cekak musang” versi
tradisional atau moden) yang lengkap (bersampin dan bersongkok hitam).

20. Peserta perempuan berbaju kurung kebangsaan dan bertudung sempurna.

21. Hanya hiasan yang bersesuaian dengan pakaian kebangsaan sahaja yang
dibenarkan.

22. Semua peserta tidak dibenarkan memakai sebarang tanda pengenalan sekolah,
daerah atau negeri.

SUARA
23. Penghakiman suara adalah daripada aspek kualiti ton, ketepatan pic, nada, frasa,
sebutan, dinamik, keseimbangan dan harmoni.

24. Sebarang intro dan outro lagu tidak dibenarkan.

LAGU
25. Setiap penyanyi solo dikehendaki mempersembahkan sebuah lagu SAHAJA.

26. Lagu tersebut BUKAN ciptaan baharu di mana peserta BOLEH menyanyikan lagu
yang sedia ada di pasaran.

LIRIK
27. Lirik lagu yang dinyanyikan BUKAN ciptaan baharu di mana peserta BOLEH
menyanyikan lagu yang sedia ada di pasaran.

28. Lirik lagu hendaklah menepati tema yang ditetapkan urus setia.

29. Lirik lagu BOLEH menggunakan Bahasa Melayu/Bahasa Arab/Bahasa Inggeris


secara sepenuhnya atau secara gabungan antara ketiga-tiga bahasa tersebut.

30. Lirik lagu TIDAK boleh menyentuh isu-isu sensitif dan negatif.

PERSEMBAHAN
31. Persembahan penyanyi solo bermula daripada mula muzik hinggalah berakhir muzik
(berdasarkan ketetapan yang ditentukan oleh juri).

32. Hanya pergerakan yang bersesuaian dengan lagu, lirik dan muzik yang disampaikan
dan tidak keterlaluan dibenarkan. Pergerakan yang tidak keterlaluan bermaksud
tiada unsur tarian dan unsur yang mengganggu sensitiviti agama Islam.

37 

 
 

 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

 
33. Setiap penyanyi solo DILARANG mempersembahkan unsur puisi, sajak, pentomen
dan seumpamanya dalam persembahan.

MUZIK
34. Iringan muzik hendaklah dipersembahkan secara minus one.

MASA
35. Setiap penyanyi solo diberi masa 2 hingga 4 minit sahaja untuk mempersembahkan
lagu.

36. Masa dikira bermula daripada mula muzik hinggalah berakhir muzik (berdasarkan
ketetapan yang ditentukan oleh juri).

37. Pemotongan markah berlaku sekiranya masa kurang atau lebih dari yang telah
ditetapkan.

PENILAIAN JURI
38. Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:
 Suara : 50 markah
 Persembahan : 30 markah
 Kreativiti : 20 markah

39. Aspek Suara (50 markah)


 Ketepatan pic, nada dan frasa - 10 markah
 Keseimbangan/harmoni - 10 markah
 Dinamik - 10 markah
 Kualiti ton - 10 markah
 Kejelasan sebutan - 10 markah

40. Aspek Persembahan (30 markah):


 Koreografi - 10 markah
 Ketepatan gaya - 8 markah
 Ekspresi - 5 markah
 Pakaian dan Aksesori - 5 markah
 Bonus - 2 markah

41. Aspek Kreativiti (20 markah)


 Irama masri/kontemporari - 10 markah
 Alunan qasidah/Kreativiti - 10 markah

42. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan tidak
akan dipertimbangkan.

38 

 
 

 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

 
43. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel atau panggilan telefon urus setia berikut:

PERINGKAT URUS SETIA


Daerah Pejabat Pendidikan Daerah
Negeri Jabatan Pendidikan Negeri
Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia

44. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan oleh
pihak penganjur kelak.

45. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia daerah
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta tersebut dianggap
tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG

46. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang utama (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh:
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

39 

 
 

 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

 
BORANG PENJURIAN
e-PERTANDINGAN NYANYIAN SOLO LAGU KEROHANIAN
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:

Kategori:

Pertandingan peringkat: sekolah / daerah / negeri / kebangsaan

Tajuk lagu:

Tarikh penjurian:

Suara Persembahan Kreativiti

50 markah 30 markah 20 markah

Ketepatan pic, nada dan frasa Koreografi Irama masri/kontemporari

10 markah 10 markah 10 markah

Keseimbangan/harmoni Ketepatan gaya Alunan qasidah/Kreativiti

10 markah 8 markah 10 markah

Dinamik Ekspresi

10 markah 5 markah

Kualiti ton Pakaian dan Aksesori

10 markah 5 markah

Kejelasan sebutan Bonus

10 markah 2 markah

40 

 
 

 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

Markah Markah Markah

diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah

Nama Juri

Tandatangan

41 

 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN DAIE SIBER (DALAM TALIAN)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat
Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan adab
dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

3. Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan murid menceburi bidang


pengucapan awam berunsur dakwah secara dalam talian. Penyampaian yang santai,
kreatif dan menarik perhatian penonton merupakan ciri utama yang perlu
diketengahkan dalam pertandingan ini.

TERMA DAN SYARAT

4. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid Islam sekolah-
sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 yang mempunyai
peralatan rakaman video dan capaian internet.

5. Kategori pertandingan terbahagi kepada 2 iaitu:

Kategori Kelas
1. Sekolah Menengah - Lelaki Tingkatan 1 - 6
2. Sekolah Menengah - Perempuan Tingkatan 1 - 6

6. Tema tazkirah adalah seperti berikut:


6.1. Iman
6.2. Islam
6.3. Rasul
6.4. Rezeki
6.5. Solat
6.6. Wudhuk
6.7. Zakat
6.8. Puasa
6.9. Perkahwinan
6.10. Adab musafir
6.11. Adab menjaga alam
6.12. Adab memberi sedekah
6.13. Adab berjual beli
6.14. Adab bernegara
6.15. Adab dengan pemimpin

41 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

7. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman sahaja kepada urus setia
untuk dinilai. Karya yang terpilih akan dicalonkan mewakili daerah ke peringkat
negeri, seterusnya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.

8. Semua rakaman tazkirah tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media


sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

9. Semua rakaman tazkirah yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak milik
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak penganjur
berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk tujuan.

10. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang
tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

11. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hasil
hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada sebelum,
semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

12. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

12.1. acara,
12.2. kategori,
12.3. nama penuh,
12.4. nombor kad pengenalan,
12.5. jantina,
12.6. agama,
12.7. nama kelas,
12.8. nama sekolah,
12.9. nama daerah,
12.10. nama negeri,
12.11. e-mel untuk dihubungi,
12.12. nombor telefon untuk dihubungi,
12.13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

13. Rakaman video tazkirah (paparan perlu meliputi kepala dan sebahagian dada) dalam
format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti berdurasi 5 minit
tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube (tetapan unlisted) seterusnya
melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan rakaman video di youtube
diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

14. Peserta dilarang menyunting audio dan video. Penggunaan mikrofon sangat
digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang terbaik.

15. Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda pengenalan
sekolah, daerah atau negeri.

42 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

16. Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan mengikut
ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Islam PPD dari 1 hingga 31 Julai 2020
2. Peringkat Negeri Unit Adab dan Nilai JPN dari 1 hingga 31 Ogos 2020
3. Peringkat Kebangsaan Cawangan Pembangunan Adab dari 1 hingga 30 September 2020
dan Nilai, BPI KPM

PENILAIAN JURI

17. Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:


17.1. Penyampaian (60 markah)
17.2. Isi (20 markah)
17.3. Bahasa (20 markah)

18. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan tidak
akan dipertimbangkan.

19. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus setia
seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

20. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan oleh
pihak penganjur kelak.

21. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia selepas
dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG

22. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib johan dan
ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

43 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN DAIE SIBER (DALAM TALIAN)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Tajuk tazkirah:
Tarikh penjurian:

Penyampaian Isi Bahasa


60 markah 20 markah 20 markah

1. Pergerakan tubuh badan dan 4. Dalil naqli (ayat Al-Quran 8. Bahasa yang jelas
mimik muka atau Hadith) (mudah difahami oleh
(gaya tangan dan mimik muka) (Mengandungi mesej utama pendengar)
tazkirah & kupasan)
2. Rapport dengan penonton 9. Bacaan dalil naqli yang
(sapaan/fokus) 5. Kupasan dalil tepat
(menyokong dalil naqli) (tajwid bagi ayat Al-Quran dan
3. Kreativiti penyampaian fasih sebutan bagi hadith)
(ceria/sedih/kecindan) 6. Analogi/Kisah teladan
menyokong tajuk 10. Kelancaran kata
(menyokong mesej utama) (tidak tersekat/ tidak ulang ayat
yang sama/ tidak gagap)
7. Mesej utama/tajuk
(jelas idea dan mesej yang 11. Intonasi yang sesuai
hendak disampaikan) (sesuai dengan emosi yang
dibawa)

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

44 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN e-KALIMATUS SOBAH
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat
Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan adab
dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

3. Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan murid menceburi bidang


pengucapan awam di dalam bahasa arab sepenuhnya secara dalam talian.
Penyampaian yang santai, kreatif dan menarik perhatian penonton merupakan ciri
utama yang perlu diketengahkan dalam pertandingan ini.

TERMA DAN SYARAT

4. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid Islam sekolah-
sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 yang mempunyai
peralatan rakaman video dan capaian internet.

5. Kategori pertandingan terbahagi kepada 2 iaitu:

Kategori Kelas
1. Menengah Rendah Tingkatan 1 - 3
2. Menengah Atas Tingkatan 4 - 6

6. Tajuk pengucapan adalah seperti berikut:-

6.1 Bagi kategori menengah rendah:

Tajuk Tema
ِ ‫اﻟﻨﱠﻈَﺎﻓَﺔُ ِﻣﻦ ا ِﻹﻳﻤ‬
‫ﺎن‬ ِ ‫اﻻﺟﺘِﻤ‬
‫ﺎﻋ ُﻲ‬ ِ
َ َ .1
َْ
‫ﺎح اﻟﻌِْﻠ ِﻢ‬ ِ ِ ‫اﻟﺘـْﱠﺮﺑَ ِﻮ ﱡ‬
ُ َ‫اﻟﻘَﺮاءَةُ ﻣ ْﻔﺘ‬ .2 ‫ي‬
‫ﺎﺣﻴﱠ ِﺔ‬
ِ ‫اﻟﺴﻴ‬
ِ ِ
َ ّ ‫اﻟﺰﻳَ َﺎرةُ إِﻟَﻲ اﻷ ََﻣﺎﻛ ِﻦ‬ِّ .3 ‫ﺎﺣ ﱡﻲ‬ِ ‫اﻟﺴﻴ‬
َّ
ِ
‫اﻟﺠ ْﺴ ِﻢ اﻟ ﱠﺴﻠِﻴ ِﻢ‬
ِ ‫اﻟﻌ ْﻘﻞ اﻟ ﱠﺴﻠِﻴﻢ ﻓِﻲ‬
ُ ُ َ .4 ِ ‫اﻟﺮﻳ‬
‫ﺎﺿ ﱡﻲ‬ َِّ
‫ْار َﺣ ُﻤﻮ ﺗ ْﺮ َﺣ ُﻤﻮا‬ .5 ‫اﻟ ِّﺪﻳﻨِ ﱡﻲ‬

45 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

6.2 Bagi kategori menengah atas:

Tajuk Tema
‫ﻒ‬ِ ِ‫َدور اﻟﻄﱠﻠَﺒﺔُ ﻓِﻲ ﺗَ ْﻜ ِﻮﻳ ِﻦ اﻟـﻤ ْﺠﺘَﻤ ِﻊ اﻟـﻤﺘَﺂﻟ‬ ِ ‫اﻻﺟﺘِﻤ‬
‫ﺎﻋ ُﻲ‬ ِ
ُ َ ُ َ ُْ .1
َْ
‫َﻣﺎﻟِﻴ ِﺰﻳَﺎ َﻣ ْﺮَﻛُﺰ اﻟﻌِْﻠ ِﻢ َواﻟ َـﻤ ْﻌ ِﺮﻓَِﺔ‬ .2 ‫اﻟﺘـْﱠﺮﺑَ ِﻮ ﱡ‬
‫ي‬
‫اﻟﺠ ِﻤﻴ ِﻊ‬ ِ ِ ِ ِ ‫اﻟـﻤﺤﺎﻓَﻈَﺔُ ﻋﻠَﻰ اﻷَﻣﺎﻛِ ِﻦ‬ ِ ‫اﻟﺴﻴ‬ ِ
َ ُ‫اﻟﺴﻴَﺎﺣﻴﱠﺔ َﻣ ْﺴ ُﺆْوﻟﻴﱠﺔ‬ ّ َ َ َُ .3 ‫ﺎﺣ ﱡﻲ‬ َّ
ِ ‫ﺎﺿﺔُ ِﺻﻠَﺔٌ ﻣﺘِﻴﻨَﺔٌ ﺑﺎِﻷَﺧ َﻼ ِق اﻟ َﻔ‬
‫ﻀﻴﻠَ ِﺔ‬ ِّ ِ ‫اﻟﺮﻳ‬
ْ َ َ َ‫اﻟﺮﻳ‬ .4 ‫ﺎﺿ ﱡﻲ‬ َِّ
‫اﻟﻮاﻟِ َﺪﻳ ِﻦ‬ ِ ِ ‫اﻟ ِّﺪﻳﻨِ ﱡﻲ‬
َ ‫َﻣ ْﺴ ُﺆْوﻟﻴﱠﺔُ اﻷَﺑْـﻨَﺎء ﻧَ ْﺤ َﻮ‬ .5
 

7. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman video sahaja kepada urus
setia diperingkat daerah masing-masing. Karya yang terpilih akan dicalonkan
mewakili daerah ke peringkat negeri dan kebangsaan.

8. Semua rakaman video tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media


sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

9. Semua rakaman video yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak milik
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak penganjur
berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk tujuan.

10. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang
tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

11. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hasil
hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada sebelum,
semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

12. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

12.1. acara,
12.2. kategori,
12.3. nama penuh,
12.4. nombor kad pengenalan,
12.5. jantina,
12.6. agama,
12.7. nama kelas,
12.8. nama sekolah,
12.9. nama daerah,
12.10. nama negeri,
12.11. e-mel untuk dihubungi,
12.12. nombor telefon untuk dihubungi,

46 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

12.13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),
12.14. dokumen teks kalimatus sobah

13. Rakaman video Kalimatus Sobah (paparan perlu meliputi kepala dan sebahagian
dada) dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti
berdurasi 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube (tetapan
unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan
rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

14. Peserta dilarang menyunting audio dan video. Penggunaan mikrofon sangat
digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang terbaik.

15. Peserta lelaki hendaklah memakai pakaian kebangsaan, manakala peserta


perempuan berbaju kurung.

16. Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan mengikut
ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Islam PPD dari 1 hingga 31 Julai 2020
2. Peringkat Negeri Unit Adab dan Nilai JPN dari 1 hingga 31 Ogos 2020
3. Peringkat Kebangsaan Cawangan Pembangunan Adab dari 1 hingga 30 September 2020
dan Nilai, BPI KPM

PENILAIAN JURI

17. Setiap penilaian akan melalui proses penilaian oleh pihak juri yang dilantik oleh pihak
penganjur. Juri akan menilai aspek:
17.1. Penyampaian (40 markah)
17.2. Isi (30 markah)
17.3. Bahasa (30 markah)

18. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan tidak
akan dipertimbangkan.

19. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus setia
seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

20. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan oleh
pihak penganjur kelak.

21. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia selepas
dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap tidak berjaya.

47 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

HADIAH PEMENANG

22. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib johan dan
ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

48 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN KALIMATUSSOBAH (DALAM TALIAN)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Tajuk tazkirah:
Tarikh penjurian:

Penyampaian Isi Bahasa


40 markah 30 markah 30 Markah

1. Persembahan yang 1. Menyampaikan 1. Bahasa Arab yang


lancar dan meyakinkan sekurang-kurangnya 3 standard
2. Sebutan yang fasih dan (tiga) isi 2. Tatabahasa yang
tepat 2. Isi perlu disampaikan betul
3. Kesesuaian nada dan bersama huraian 3. Gaya Bahasa yang
intonasi 3. Setiap isi perlu menepati maksud
4. Pergerakan yang disertakan dengan
sesuai dalil samada Nas Al-
5. Pakaian yang lengkap Quran, Hadis, Kata-
dan kemas. kata hikmah atau
fakta-fakta dan data
Lelaki – berbaju melayu yang disertakan
lengkap dengan sumber

Perempuan-berbaju
kurung

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

49 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

GARIS PANDUAN
e-PERTANDINGAN QIRAATUS SAB’IE BIT TARANNUM
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2020

A. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai
yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan
ini hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

B. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan


adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

1. PENYERTAAN

1.1 Penyertaan terbuka kepada semua murid beragama Islam yang


bersekolah di sekolah-sekolah KPM merangkumi kategori berikut:

i) Kategori lelaki sekolah menengah


ii) Kategori perempuan sekolah menengah

1.2 Seorang peserta hanya dibenarkan menyertai 1 acara sahaja.

1.3 Peserta dikehendaki mempunyai pengetahuan dalam mengendalikan


aplikasi Google Meet dan Whatsapp dengan bantuan ibu bapa & guru.

2. MEDIUM PERTANDINGAN

2.1 Pertandingan hendaklah dijalankan sepenuhnya secara dalam talian


(online) dengan menggunakan aplikasi maya berikut:
i) Whatsapp : Aplikasi maya untuk tujuan perhubungan serta
menghimpunkan para peserta, hakim, urus setia dan guru pengiring.
ii) Google Meet : Bilik pertandingan maya.

2.2 Pertandingan secara maya juga hendaklah dilaksanakan dengan


menggunakan medium dan peralatan berikut:
i) Talian / akses internet,
ii) Telefon bimbit, Komputer (PC) / komputer riba,
iii) Fon kepala / fon telinga (bukan wireless / bluetooth), dan
iv) Kain penutup mata berwarna hitam (dilipat dua) / penutup mata
tidur.

2.3 Ketua kontinjen atau guru pengiring hendaklah memastikan bahawa


segala medium dan peralatan yang akan digunakan oleh peserta
berfungsi dengan sempurna. Justeru, pihak sekolah, PPD dan JPN
disarankan agar melakukan sesi raptai bagi memastikan kelancaran
perjalanan ujian para peserta yang mewakili sekolah, daerah dan negeri
masing-masing.

50 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

2.4 Pihak urus setia (PPD / JPN / KPM) mestilah memastikan segala
medium dan peralatan teknikal khususnya yang akan digunakan oleh
para hakim juga berfungsi dengan sempurna.

2.5 Medium yang dicadangkan di atas adalah untuk pertandingan peringkat


kebangsaan, ada pun untuk peringkat daerah & negeri adalah tertakluk
kepada kemudahan dan kesediaan masing-masing asalkan tidak lari
dari pertandingan yang dilaksanakan secara maya atau dalam talian.
3. PAKAIAN

3.1 Peserta lelaki hendaklah memakai pakaian kebangsaan, manakala


peserta perempuan berbaju kurung.

4. PENGUNDIAN

4.1 Pengundian dilakukan secara maya menggunakan aplikasi-aplikasi


seperti di atas mengikut budi bicara pihak penganjur / urus setia.

4.2 Cabutan undian dilakukan oleh ketua kontinjen atau wakilnya. Sekiranya
tiada wakil, cabutan undian akan dilakukan oleh urus setia yang
bertugas.

5. BENTUK UJIAN

5.1 Surah Al-Fatihah adalah soalan wajib.

5.2 Hanya EMPAT SOALAN yang akan diajukan kepada peserta daripada
set soalan yang telah dipilih.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

6.1 Pihak sekolah mengenalpasti seorang murid lelaki dan seorang murid
perempuan yang berpotensi mewakili sekolah dalam acara ini ke
pertandingan peringkat daerah.

6.2 Pihak PPD menghantar seorang murid lelaki dan seorang murid
perempuan ke pertandingan peringkat negeri.

6.3 Pihak JPN menghantar seorang murid lelaki dan seorang murid
perempuan ke pertandingan peringkat kebangsaan.

6.4 Lokasi pelaksanaan pertandingan adalah seperti berikut:

i) Pertandingan peringkat daerah dilaksanakan di sekolah peserta


masing-masing, manakala para hakim membuat penjurian di
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).

51 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

ii) Pertandingan peringkat negeri dilaksanakan di PPD masing-


masing, manakala para hakim membuat penjurian di Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN).

iii) Pertandingan peringkat kebangsaan dilaksanakan di JPN


masing-masing, manakala para hakim membuat penjurian di
Bahagian Pendidikan Islam (BPI), KPM.

6.5 Pihak sekolah dan pihak penganjur / urus setia hendaklah


menitikberatkan pelaksanaan jarak sosial (social distancing) di lokasi
pertandingan, tidak melibatkan perhimpunan yang ramai serta mematuhi
Prosedur Operasi Standard (SOP) dan langkah-langkah keselamatan
yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

7. KAEDAH PERTANDINGAN

7.1 Satu whatsapp group ditubuhkan bagi menghimpunkan peserta-


peserta hafazan, guru-guru pengiring, ketua-ketua kontinjen, pihak
penganjur / urus setia dan hakim-hakim yang terlibat.

7.2 Sesi pertandingan akan dilaksanakan di Bilik Pertandingan Maya


menggunakan aplikasi Google Meet yang menghimpunkan:

i. Ketua Hakim (Pegawai PPD / JPN / KPM),


ii. Hakim Fatih dan Munabbih (seorang),
iii. Hakim Hafaz dan Lancar (seorang),
iv. Hakim Tajwid (seorang),
v. Hakim Fasahah (seorang),
vi. Hakim Suara & Gaya (seorang), dan
vii. Peserta Hafazan.

7.3 Sekiranya pertandingan di peringkat daerah, Ketua Hakim hendaklah


terdiri daripada pegawai PPD atau mana-mana pegawai SPI JPN.
Manakala pertandingan di peringkat negeri, Ketua Hakim adalah
pegawai daripada JPN. Begitu juga pertandingan di peringkat
kebangsaan, Ketua Hakim adalah terdiri daripada pegawai BPI KPM.

7.4 Pautan (link) pertandingan daripada aplikasi Google Meet akan dihantar
oleh Ketua Hakim melalui Whatsapp Group. Peserta yang dipanggil
perlu memasuki Bilik Pertandingan Maya dengan menekan pautan
tersebut.

7.5 Semasa berada di Bilik Pertandingan Maya dan sebelum memulakan


ujian, peserta dikehendaki memberi salam, memilih set soalan dan
kemudian menutup mata dengan kain berwarna hitam yang diikat
dengan 2 lapisan ikatan di kepala di hadapan para hakim. Penggunaan
penutup mata tidur (sleeping eye mask) juga dibenarkan.

52 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

7.6 Di dalam Bilik Pertandingan Maya, hanya Hakim Fatih dan Munabbih
dan peserta sahaja yang dibenarkan bersuara. Ketua Hakim dan hakim-
hakim yang lain hendaklah memastikan fungsi mikrofon pada fon kepala
/ telinga masing-masing telah dinyahsuarakan (mute).

7.7 Sekiranya jawapan peserta terganggu / terputus disebabkan gangguan


pada talian / akses internet, peserta akan diberi pilihan untuk menjawab
soalan yang lain atau soalan ulangan mengikut budi bicara Ketua Hakim.

8. PENJURIAN

8.1 Ketika pertandingan peringkat daerah, penjurian para hakim akan


dilaksanakan di PPD masing-masing. Begitu juga pertandingan
peringkat negeri, penjurian para hakim akan dilaksanakan JPN.
Manakala pertandingan peringkat kebangsaan, penjurian para hakim
akan dilaksanakan di Bahagian Pendidikan Islam, KPM.

8.2 Hakim-hakim yang bertugas hendaklah sentiasa menjaga penjarakan


sosial, tidak melibatkan perhimpunan yang ramai serta mematuhi
Prosedur Operasi Standard (SOP) dan langkah-langkah keselamatan
yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

8.3 Segala keputusan hakim adalah MUKTAMAD.

53 
 
‫بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن‬
‫‪2020‬‬ ‫كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن تاهون‬

‫تاريخ ‪........................................ :‬‬ ‫كاتضوري ‪ :‬لالكي ‪ /‬فرمفوان‬


‫متفت ‪....................................... :‬‬ ‫بهاضني القراءات السبع (‪ 40‬مركه)‬ ‫نومبور ضيلرين فسرتا ‪.......................... :‬‬
‫مركه يغ دفوتوغ (‪)40‬‬ ‫خاتنت كساهلن‬ ‫قراءة‪/‬رواية‬ ‫سورة‬ ‫فركارا يغ دحاكيمي‬
‫‪ .1‬وجه‪ ۲‬باخاءن مغيكوت رواية يغ سبنر‬
‫‪40‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪ .2‬سبوتن تقليل‪ ،‬امالة‪ ،‬حتقيق يغ تفت‬
‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .3‬سبوتن ترقيق الراء‪ ،‬تغليظ الالم‪ ،‬سكته‬
‫دان نقل يغ تفت‬
‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .4‬صلة ميم اجلمع‪ ،‬هاء الكناية‬
‫قدر مد يغ منفيت رواية‬
‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪ .5‬مثمفورناكن تثليث البدل ‪ /‬إدغام الكبري‬
‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .6‬مثمفورناكن سبوتن إمشام ‪ /‬رَوْم‬

‫مجله‬ ‫مركه دفراوليهي‬ ‫مجله فوتوغن‬ ‫‪40‬‬ ‫مركه فنوه‬

‫‪...............................................‬‬ ‫‪................................................‬‬
‫تندا تاغن كتوا حاكيم‬ ‫تندا تاغن حاكيم‬

‫‪...............................................‬‬ ‫‪................................................‬‬
‫نام كتوا حاكيم‬ ‫نام حاكيم‬
‫بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن‬
‫‪2020‬‬ ‫كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن تاهون‬

‫تاريخ ‪........................................ :‬‬ ‫كاتضوري ‪ :‬لالكي ‪ /‬فرمفوان‬


‫متفت ‪....................................... :‬‬ ‫بهاضني ترمن (‪ 25‬مركه)‬ ‫نومبور ضيلرين فسرتا ‪.......................... :‬‬
‫مركه ايستيميوا (‪ 3‬مركه)‬ ‫مركه يغ دفوتوغ‬ ‫خاتنت كساهلن‬ ‫نام ترمن‬ ‫فركارا يغ دحاكيمي‬
‫‪ .1‬سوارا يغ امت مردو‪.‬‬ ‫‪ .1‬ترمن عرب مصري يغ معترب سكورغ‪-‬كورغث ‪ 3‬ترمن ترماسوق ترمن‬
‫‪ .2‬رنتق ترمن يغ برباضاي‪-‬‬ ‫بياتي فد سوءالن فرتام‬
‫باضاي‬ ‫‪ .2‬ستياف ترمن دمسفورناكن سخارا تراتور سكورغ‪-‬كورغث ‪ 4‬حركة‪.‬‬
‫لبيه درفد تيض ترمن‪.‬‬ ‫‪ .3‬ستياف ترمن دمسفورناكن دامل ‪ 3‬طبقات‪.‬‬
‫‪ .3‬سوارا يغ مغندوغي‬ ‫‪ .4‬ستياف ترمن دباوا دغن تراتور دان ترسوسون‪ ،‬تيدق برمخفور ادوق‬
‫سكورغ‪-‬‬ ‫كخوالي وُصلة مماثلة‪.‬‬
‫كورغث ‪ 3‬طبقات دغن‬ ‫‪ .5‬ستياف ترمن دان حركتث ممفوثاءي ضاي كلمبوتن الونن تنفا خاخت‬
‫باءيق‪.‬‬ ‫اتاو سومبغ‪.‬‬
‫‪ .6‬كسومبغن فد سوارا ‪:‬كاسر‪ ،‬فخه‪ ،‬سرق دان كتفاتن نادا‪.‬‬
‫‪ .7‬باخاءن تدوير دان حدر هندقله دفوتوغ ‪ 5‬مركه باضي ستياف سؤالن‪.‬‬

‫مجله‬ ‫مركه دفراوليهي‬ ‫مجله فوتوغن‬ ‫‪25‬‬ ‫مركه فنوه‬

‫‪...............................................‬‬ ‫‪................................................‬‬
‫تندا تاغن كتوا حاكيم‬ ‫تندا تاغن حاكيم‬

‫‪...............................................‬‬ ‫‪................................................‬‬
‫نام كتوا حاكيم‬ ‫نام حاكيم‬
‫بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن‬
‫‪2020‬‬ ‫كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن تاهون‬

‫تاريخ ‪........................................ :‬‬ ‫كاتضوري ‪ :‬لالكي ‪ /‬فرمفوان‬


‫متفت ‪....................................... :‬‬ ‫نومبور ضيلرين فسرتا ‪.......................... :‬‬
‫بهاضني جتويد ( ‪ 20‬مركه )‬
‫ايستيميوا (‪ 1‬مركه)‬ ‫مركه يغ دفوتوغ‬ ‫خاتنت كساهلن‬ ‫فركارا يغ دحاكيمي‬
‫‪ .1‬مسفورنا سبوتن حروف دان‬ ‫‪ .1‬خمارج دان صفات احلروف‬
‫صفة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .2‬حكوم الم دان راء يغ بوكن خالف قراءات‬
‫‪ .3‬حكوم نون ساكنة دان تنوين يغ بوكن خالف‬
‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قراءات‬
‫‪ .4‬حكوم ميم ساكنة‬
‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .5‬حكوم نون دان ميم مشددتني‬
‫‪ .6‬مثمفورناكن قدر غنة ‪ 2‬حركة‬
‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ .7‬حكوم مد اصلى دان مد عارض للسكون‬
‫‪ .8‬حكوم جتويد يغ بركاءينت بوكن خالف قراءات‬

‫مجله‬ ‫مركه دفراوليهي‬ ‫مجله فوتوغن‬ ‫مركه فنوه‬

‫‪...............................................‬‬ ‫‪................................................‬‬
‫تندا تاغن كتوا حاكيم‬ ‫تندا تاغن حاكيم‬
‫‪................................................‬‬ ‫‪...............................................‬‬
‫نام كتوا حاكيم‬ ‫نام حاكيم‬
‫بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن‬
‫‪2020‬‬ ‫كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن تاهون‬

‫تاريخ ‪........................................ :‬‬ ‫كاتضوري ‪ :‬لالكي ‪ /‬فرمفوان‬


‫متفت ‪....................................... :‬‬ ‫نومبور ضيلرين فسرتا ‪.......................... :‬‬
‫بهاضني فصاحة ( ‪ 15‬مركه )‬
‫ايستيميوا (‪ 2‬مركه)‬ ‫مركه يغ دفوتوغ (‪)13‬‬ ‫خاتنت كساهلن‬ ‫فركارا يغ دحاكيمي‬
‫‪ .1‬هلجه عرب‬ ‫‪ .1‬خرمت دامل باخاءن‬
‫‪ .2‬تنغ دامل باخاءن‬ ‫‪ .2‬لنخر سبوتن حروف‪،‬لفظ دان ايات‬
‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪ .3‬ترفليهارا باريس حروف دان تشديد‬
‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .4‬وقف دان ابتداء‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .5‬ترفليهارا سوسونن ايات‬
‫‪ .6‬ترفليهارا درفد برنفس ددامل باخاءن‬

‫مجله‬ ‫مركه دفراوليهي‬ ‫مجله فوتوغن‬ ‫مركه فنوه‬

‫‪...............................................‬‬ ‫‪................................................‬‬
‫تندا تاغن كتوا حاكيم‬ ‫تندا تاغن حاكيم‬

‫‪................................................‬‬ ‫‪...............................................‬‬
‫نام كتوا حاكيم‬ ‫نام حاكيم‬
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

GARIS PANDUAN
e-PERTANDINGAN TAHFIZ AL-QURAN
(KATEGORI 1-20 JUZUK & 1-30 JUZUK)
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2020

A. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai
yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan
ini hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

B. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan


adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

1. PENYERTAAN

1.1 Penyertaan terbuka kepada semua murid sekolah menengah dari


tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang beragama Islam di sekolah-sekolah
Kementerian Pendidikan Malaysia merangkumi kategori berikut:

i) Kategori Juzuk 1 hingga 20


ii) Kategori Juzuk 1 hingga 30

1.2 Seorang peserta hanya dibenarkan menyertai 1 acara sahaja.

1.3 Peserta dikehendaki mempunyai pengetahuan dalam mengendalikan


aplikasi Google Meet dan Whatsapp dengan bantuan ibu bapa & guru.

2. MEDIUM PERTANDINGAN

2.1 Pertandingan hendaklah dijalankan sepenuhnya secara dalam talian


(online) dengan menggunakan aplikasi maya berikut:
i) Whatsapp : Aplikasi maya untuk tujuan perhubungan serta
menghimpunkan para peserta, hakim, urus setia dan guru pengiring.
ii) Google Meet : Bilik pertandingan maya

2.2 Pertandingan secara maya juga hendaklah dilaksanakan dengan


menggunakan medium dan peralatan berikut:
i) Talian / akses internet,
ii) Telefon bimbit, Komputer (PC) / komputer riba,
iii) Fon kepala / fon telinga (bukan wireless / bluetooth), dan
iv) Kain penutup mata berwarna hitam (dilipat dua) / penutup mata
tidur.

2.3 Ketua kontinjen atau guru pengiring hendaklah memastikan bahawa


segala medium dan peralatan yang akan digunakan oleh peserta
berfungsi dengan sempurna. Justeru, pihak sekolah, PPD dan JPN
disarankan agar melakukan sesi raptai bagi memastikan kelancaran

58 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

perjalanan ujian para peserta yang mewakili sekolah, daerah dan negeri
masing-masing.

2.4 Pihak urus setia (PPD / JPN / KPM) mestilah memastikan segala
medium dan peralatan teknikal khususnya yang akan digunakan oleh
para hakim juga berfungsi dengan sempurna.

2.5 Medium yang dicadangkan di atas adalah untuk pertandingan peringkat


kebangsaan, ada pun untuk peringkat daerah & negeri adalah tertakluk
kepada kemudahan dan kesediaan masing-masing asalkan tidak lari
dari pertandingan yang dilaksanakan secara maya atau dalam talian.

3. PENGUNDIAN

3.1 Pengundian dilakukan secara maya menggunakan aplikasi-aplikasi


seperti di atas mengikut budi bicara pihak penganjur / urus setia.

3.2 Cabutan undian dilakukan oleh ketua kontinjen atau wakilnya. Sekiranya
tiada wakil, cabutan undian akan dilakukan oleh urus setia yang
bertugas.

4. PAKAIAN

4.1 Peserta lelaki hendaklah memakai pakaian kebangsaan, manakala


peserta perempuan berbaju kurung.

5. BENTUK UJIAN

5.1 Surah Al-Fatihah tidak dimasukkan ke dalam silibus soalan dan ujian
Hafazan Al-Quran.

5.2 Hanya EMPAT SOALAN yang akan diajukan kepada peserta daripada
set soalan yang telah dipilih.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

6.1 Pihak sekolah mengenalpasti seorang murid lelaki dan seorang murid
perempuan yang berpotensi mewakili sekolah dalam acara hafazan ke
pertandingan peringkat daerah.

6.2 Pihak PPD menghantar seorang murid lelaki dan seorang murid
perempuan ke pertandingan peringkat negeri.

6.3 Pihak JPN menghantar seorang murid lelaki dan seorang murid
perempuan ke pertandingan peringkat kebangsaan.

59 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

6.4 Lokasi pelaksanaan pertandingan adalah seperti berikut:

i) Pertandingan peringkat daerah dilaksanakan di sekolah peserta


masing-masing, manakala para hakim membuat penjurian di
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).

ii) Pertandingan peringkat negeri dilaksanakan di PPD masing-


masing, manakala para hakim membuat penjurian di Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN).

iii) Pertandingan peringkat kebangsaan dilaksanakan di JPN


masing-masing, manakala para hakim membuat penjurian di
Bahagian Pendidikan Islam (BPI), KPM.

6.5 Pihak sekolah dan pihak penganjur / urus setia hendaklah


menitikberatkan pelaksanaan jarak sosial (social distancing) di lokasi
pertandingan, tidak melibatkan perhimpunan yang ramai serta mematuhi
Prosedur Operasi Standard (SOP) dan langkah-langkah keselamatan
yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

7. KAEDAH PERTANDINGAN

7.1 Satu whatsapp group ditubuhkan bagi menghimpunkan peserta-peserta


hafazan, guru-guru pengiring, ketua-ketua kontinjen, pihak penganjur /
urus setia dan hakim-hakim yang terlibat.

7.2 Sesi pertandingan akan dilaksanakan di Bilik Pertandingan Maya


menggunakan aplikasi Google Meet yang menghimpunkan:

i. Ketua Hakim (Pegawai PPD / JPN / KPM),


ii. Hakim Fatih dan Munabbih (seorang),
iii. Hakim Hafaz dan Lancar (seorang),
iv. Hakim Tajwid (seorang),
v. Hakim Fasahah (seorang),
vi. Hakim Suara & Gaya (seorang), dan
vii. Peserta Hafazan.

7.3 Sekiranya pertandingan di peringkat daerah, Ketua Hakim hendaklah


terdiri daripada pegawai PPD atau mana-mana pegawai SPI JPN.
Manakala pertandingan di peringkat negeri, Ketua Hakim adalah
pegawai daripada JPN. Begitu juga pertandingan di peringkat
kebangsaan, Ketua Hakim adalah terdiri daripada pegawai BPI KPM.

7.4 Pautan (link) pertandingan daripada aplikasi Google Meet akan dihantar
oleh Ketua Hakim melalui Whatsapp Group. Peserta yang dipanggil

60 
 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

perlu memasuki Bilik Pertandingan Maya dengan menekan pautan


tersebut.

7.5 Semasa berada di Bilik Pertandingan Maya dan sebelum memulakan


ujian, peserta dikehendaki memberi salam, memilih set soalan dan
kemudian menutup mata dengan kain berwarna hitam yang diikat
dengan 2 lapisan ikatan di kepala di hadapan para hakim. Penggunaan
penutup mata tidur (sleeping eye mask) juga dibenarkan.

7.6 Di dalam Bilik Pertandingan Maya, hanya Hakim Fatih dan Munabbih
dan peserta sahaja yang dibenarkan bersuara. Ketua Hakim dan hakim-
hakim yang lain hendaklah memastikan fungsi mikrofon pada fon kepala
/ telinga masing-masing telah dinyahsuarakan (mute).

7.7 Sekiranya jawapan peserta terganggu / terputus disebabkan gangguan


pada talian / akses internet, peserta akan diberi pilihan untuk menjawab
soalan yang lain atau soalan ulangan mengikut budi bicara Ketua Hakim.

8. PENJURIAN

8.1 Ketika pertandingan peringkat daerah, penjurian para hakim akan


dilaksanakan di PPD masing-masing. Begitu juga pertandingan
peringkat negeri, penjurian para hakim akan dilaksanakan JPN.
Manakala pertandingan peringkat kebangsaan, penjurian para hakim
akan dilaksanakan di Bahagian Pendidikan Islam, KPM.

8.2 Hakim-hakim yang bertugas hendaklah sentiasa menjaga penjarakan


sosial, tidak melibatkan perhimpunan yang ramai serta mematuhi
Prosedur Operasi Standard (SOP) dan langkah-langkah keselamatan
yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

8.3 Segala keputusan hakim adalah MUKTAMAD.

61 
 
Borang Penghakiman Rasmi Tahfiz Al-Quran Juzuk 1-20 & 1-30 Tahun 2020

‫ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬
Pertandingan peringkat:
1) PPD : ______________
2) JPN : ______________
3) Kebangsaan
40‫ﺣﻔﻆ‬

 ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬    

 

 40   ٢

35 36 37 38 39 40 

29 30 31 32 33 34

23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22 

11 12 13 14 15 16
‫ﺣﻔﺺ‬ 


05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 10 

/ 40    40 / 40 

1
   

    
Borang Penghakiman Rasmi Tahfiz Al-Quran Juzuk 1-20 & 1-30 Tahun 2020

‫ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬
Pertandingan peringkat:
1) PPD : ______________
2) JPN : ______________
3) Kebangsaan
30

 ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬    

 

 30   ٢

25 26 27 28 29 30 ‫ﺗﻔﺨﻴﻢ‬ 

‫ﻋﻮض‬ 
10 20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18
‫ﻣﻨﻔﺼﻞ‬
07 08 09 10 11 12 ‫ﺣﺮﻓﻲ ﻓﺮق‬ ‫ﻣﺜﻘﻞ‬
01 02 03 04 05 06
‫ﻋﺎرض‬
2 ‫ﻏﻨﺔ‬ 

/ 30    30 / 30 

    6

    
Borang Penghakiman Rasmi Tahfiz Al-Quran Juzuk 1-20 & 1-30 Tahun 2020

‫ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬
Pertandingan peringkat:
1) PPD : ______________
2) JPN : ______________
3) Kebangsaan
20‫ﻓﺼﺎﺣﺔ‬

 ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬    

 

 20   ٢

15 16 17 18 19 20 ‫ﻣﺨﺮج ﺣﺮوف دان‬ 

‫وﻗﻒ دان اﺑﺘﺪاء‬ 


09 10 11 12 13 14
‫ﻣﻠﻔﻈﻜﻦ ﻛﻠﻤﻪ‬ 
03 04 05 06 07 08
‫ﻓﺼﻴﺢ‬ 

01 02 ‫ﺿﻤﺔ‬ ‫ﻓﺘﺤﺔ‬ 

‫ﻟﻮﻏﺖ‬
٢‫ﺣﺮوف‬ ٢‫ﺣﺮوف‬ 

٢ ٢ 

/ 20    20 / 20 

    4

    
Borang Penghakiman Rasmi Tahfiz Al-Quran Juzuk 1-20 & 1-30 Tahun 2020

‫ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬
Pertandingan peringkat:
1) PPD : ______________
2) JPN : ______________
3) Kebangsaan
10

 ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬    

 

 10   ٢

04 06 07 08 09 10 


01 02 03 04

‫اﺧﻴﺮ‬

/ 10    10 / 10 

    ٢

    
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN DAN SYARAT e-PERTANDINGAN DEKLAMASI


SAJAK KEMERDEKAAN DAN SYAIR ADAB & NILAI
KATEGORI MURID PERINGKAT KPM (KHAS TAHUN 2020)

PENGENALAN
1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).
2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan
adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

KATEGORI
Kategori Kelas

1. Deklamasi Sajak Kemerdekaan Murid Sekolah Rendah Tahun 1-6

2. Deklamasi Sajak Kemerdekaan Murid Sekolah Menengah Tingkatan 1 - 6

3. Deklamasi Syair Adab & Nilai Murid Sekolah Rendah Tahun 1-6

4. Deklamasi Syair Adab & Nilai Murid Sekolah Menengah Tingkatan 1 - 6

DEFINISI
3. Deklamasi Sajak Kemerdekaan dan Syair Adab & Nilai bermaksud penghasilan dan
pembacaan sajak dan syair yang membabitkan suara, sebutan, nada, intonasi, mimik
muka, gerak badan dengan gaya bersesuaian yang memberi makna dan hubungkait
terhadap elemen patriotisme (bagi sajak) dan teras nilai kemanusiaan (bagi syair).
Ianya sebagai salah satu penjelmaan bagi ekspresi idea dan minda dalam
pembentukan adab serta nilai bagi semua warganegara Malaysia.

PERATURAN UMUM
SYARAT UMUM PENYERTAAN
4. e-Pertandingan Deklamasi Sajak Kemerdekaan dan Syair Adab & Nilai terbuka
kepada semua murid Sekolah Rendah tahun 1 hingga tahun 6 dan Sekolah
Menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 6 sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan
Malaysia SAHAJA.
5. Sajak/Syair yang ditulis mestilah dalam Bahasa Melayu serta sesuai untuk bacaan
umum.

66
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

6. Sajak/Syair dan Video deklamasi sajak/syair yang dihasilkan mestilah karya ASLI
penulis. Sebarang karya plagiat, terjemahan, atau karya yang pernah disiarkan di
mana-mana penerbitan cetak atau digital terbatal secara AUTOMATIK.
7. Karya tidak boleh menyentuh sensitiviti, subversif dan negatif mana-mana pihak.
8. Setiap peserta boleh menghantar lebih daripada satu video deklamasi sajak/syair.
Tetapi hanya satu karya sahaja yang dipilih sebagai pemenang.
9. Para peserta perlu mengisi borang penyertaan dan pengakuan keaslian karya yang
dilampirkan. Ia perlu dihantar bersama dengan karya.
10. Karya yang dihantar menjadi hak milik penganjur. Pihak penganjur berhak
menyunting, mencetak dan menerbitkan karya tersebut.
11. Keputusan panel juri adalah muktamad.

SYARAT KHAS PERTANDINGAN


12. Penulisan sajak/syair perlu mengambil kira perkara berikut:
13. Sajak/Syair yang dipilih untuk dideklamasikan mestilah ditulis sendiri dalam
Bahasa Melayu.
14. Sajak/Syair hendaklah ditaip di atas kertas A4 dalam jarak 1.5 langkau .
15. Ditaip menggunakan font Arial bersaiz 12 dan dicetak pada sebelah muka setiap
helaian.
16. Sajak/Syair ditulis dalam lingkungan 20 hingga 25 baris sahaja (tuliskan bilangan
baris pada hujung teks).
17. Sajak/Syair yang dihasilkan perlu dideklamasikan dan dirakam mengikut
spesifikasi sebagaimana butiran di bawah :
18. Rakaman video persembahan (paparan meliputi keseluruhan tubuh badan) dalam
format MP4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti berdurasi minimum
3 minit dan maksimum 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube
(tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan
rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.
19. Peserta dibenarkan memakai kostum atau pakaian yang bersesuaian dengan
tema sajak.
20. Peserta digalakkan untuk menghafal dan menghayati sajak/syair yang ingin
dideklamasikan.

CADANGAN TEMA UNTUK DIMUATKAN DALAM SAJAK/SYAIR


1. Cinta kepada Negara
2. Semangat Patriotik
3. Toleransi
4. Menghormati Kepelbagaian Kaum dan Etnik
5. Bersatu-padu
6. Hormati Kepelbagaian
7. Menghargai anugerah alam sekitar
67
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

8. Menghormati dan mentaati raja, pemimpin dan negara


9. Amanah
10. Menunaikan Hak Keluarga
11. Mematuhi Peraturan dalam Komuniti
12. Keberanian
13. Menjaga kebersihan sekolah
14. Berfikiran Positif
15. Kebersamaan
16. Kemesraan
17. Menikmati kecemerlangan dan kegemilangan negara
18. Keharmonian
19. Keakraban
20. Menghargai dan menyayangi alam sekitar
21. Ketaatan
22. Memuliakan orang lain
23. Membentuk identiti warganegara yang setia
24. Berdisiplin
25. Integriti, Amanah dan Cekap
26. Bersyukur
27. Penghargaan
28. Menikmati Keamanan Negara

PENGHANTARAN KARYA

21. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap peringkat
dengan menyertakan item berikut:
1. acara,
2. kategori,
3. nama penuh,
4. nombor kad pengenalan,
5. jantina,
6. agama,
7. nama kelas,
8. nama sekolah,
9. nama daerah,
10. nama negeri,
11. e-mel untuk dihubungi,
12. nombor telefon untuk dihubungi,
13. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),
14. dokumen teks sajak, syair.

22. Rakaman video persembahan (paparan meliputi keseluruhan tubuh badan) dalam
format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti berdurasi minimum
2 minit dan maksimum 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube
(tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan
rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

68
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

23. Karya yang dihantar menjadi hak milik penganjur. Pihak penganjur berhak
menyunting, mencetak dan menerbitkan bahan tersebut. Hak cipta karya yang
dihantar menjadi milik penganjur.
24. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan
tidak akan dipertimbangkan.
25. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel atau panggilan telefon urus setia
berikut:
PERINGKAT URUS SETIA

Daerah Pejabat Pendidikan Daerah

Negeri Jabatan Pendidikan Negeri

Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia

26. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan
oleh pihak penganjur kelak.
27. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia daerah
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta tersebut dianggap
tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG
28. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang utama (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh:
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

69
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

PERAKUAN KEASLIAN KARYA e-PERTANDINGAN DEKLAMASI


SAJAK KEMERDEKAAN DAN SYAIR ADAB & NILAI
PERINGKAT KPM (KHAS TAHUN 2020)

Saya (............................................................……………………............................) bernombor kad pengenalan

(.......................................................................) dengan ini mengakui bahawa:

1. Semua butiran diri yang diberikan adalah benar.

2. Karya yang dihantar adalah hasil tulisan saya sendiri sepenuhnya.

3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap karya yang dihantar dari segi kesahihan fakta dan bebas
daripada unsur plagiat, terjemahan, atau karya yang pernah disiarkan di mana-mana penerbitan

4. Bersetuju bahawa hasil karya ini akan menjadi milik penganjur untuk disunting dicetak dan diterbitkan.

Pengesahan Pengetua
Tandatangan : ...............................................… Tandatangan : ..........................................
Nama : .................................................. Cop jawatan :
No. Kad
Untuk rekod Urus setia
Pengenalan : ...................................................

Tarikh Terima :.............................................

Nama penerima :.............................................

70
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN e-PERTANDINGAN DEKLAMASI


SAJAK KEMERDEKAAN DAN SYAIR ADAB & NILAI
PERINGKAT KPM (KHAS TAHUN 2020)

Nama peserta:

Jenis pertandingan: sajak / syair

Kategori: pegawai / murid SR / murid SM

Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan

Tajuk sajak/syair:

Tarikh penjurian:

Suara Gaya/Teknik
60 markah 40 markah

Vokal (15 markah) Mimik muka (10 markah)

Intonasi (15 markah) Penghayatan (10 markah)

Nada (15 markah) Bahasa Tubuh (10 markah)

Kelancaran Artikulasi (15 markah) Penampilan/Keyakinan (10 markah)

Markah Markah
diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah

Nama Juri

Tandatangan

71
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN DAN SYARAT e-PERTANDINGAN DEKLAMASI


SAJAK KEMERDEKAAN DAN SYAIR ADAB & NILAI
KATEGORI PEGAWAI DAN GURU PERINGKAT KPM (KHAS TAHUN 2020)

PENGENALAN
1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai yang
berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).
2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan
adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

KATEGORI
3. Kategori 1 : Deklamasi Sajak Kemerdekaan (Kategori Pegawai dan Guru)
4. Kategori 2 : Deklamasi Syair Adab & Nilai (Kategori Pegawai dan Guru)

DEFINISI
5. Deklamasi Sajak Kemerdekaan dan Syair Adab & Nilai bermaksud penghasilan dan
pembacaan sajak dan syair yang membabitkan suara, sebutan, nada, intonasi, mimik
muka, gerak badan dengan gaya bersesuaian yang memberi makna dan hubungkait
terhadap elemen patriotisme (bagi sajak) dan teras nilai kemanusiaan (bagi syair).
Ianya sebagai salah satu penjelmaan bagi ekspresi idea dan minda dalam
pembentukan adab serta nilai bagi semua warganegara Malaysia.

PERATURAN UMUM
6. SYARAT UMUM PENYERTAAN
6.1 Pertandingan ini terbuka kepada warga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam
kalangan pegawai di Bahagian/Jabatan Pendidikan Negeri/Pejabat Pendidikan
Daerah serta para guru di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
SAHAJA.
6.2 Sajak/Syair yang ditulis mestilah dalam Bahasa Melayu serta sesuai untuk bacaan
umum.
6.3 Sajak/Syair dan Video deklamasi sajak/syair yang dihasilkan mestilah karya ASLI
penulis. Sebarang karya plagiat, terjemahan, atau karya yang pernah disiarkan di
mana-mana penerbitan cetak atau digital terbatal secara AUTOMATIK.
6.4 Karya tidak boleh menyentuh sensitiviti, subversif dan negatif mana-mana
pihak.
6.5 Setiap peserta boleh menghantar lebih daripada satu video deklamasi sajak/syair.
Tetapi hanya satu karya sahaja yang dipilih sebagai pemenang.
6.6 Para peserta perlu mengisi borang penyertaan dan pengakuan keaslian karya
yang dilampirkan. Ia perlu dihantar bersama dengan karya.
72
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

6.7 Karya yang dihantar menjadi hak milik penganjur. Pihak penganjur berhak
menyunting, mencetak dan menerbitkan karya tersebut.
6.8 Keputusan panel juri adalah muktamad.

7. SYARAT KHAS PERTANDINGAN


7.1 Penulisan sajak/syair perlu mengambil kira perkara berikut:
7.2 Sajak/Syair yang dipilih untuk dideklamasikan mestilah ditulis sendiri dalam
Bahasa Melayu.
7.3 Sajak/Syair hendaklah ditaip di atas kertas A4 dalam jarak 1.5 langkau .
7.4 Ditaip menggunakan font Arial bersaiz 12 dan dicetak pada sebelah muka setiap
helaian.
7.5 Sajak/Syair ditulis dalam lingkungan 20 hingga 25 baris sahaja (tuliskan bilangan
baris pada hujung teks).
7.6 Sajak/Syair yang dihasilkan perlu dideklamasikan dan dirakam mengikut
spesifikasi sebagaimana butiran di bawah :
Rakaman video persembahan (paparan meliputi keseluruhan tubuh badan) dalam
format MP4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti berdurasi minimum
3 minit dan maksimum 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube
(tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan
rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.
7.7 Peserta dibenarkan memakai kostum atau pakaian yang bersesuaian dengan
tema sajak.
7.8 Peserta digalakkan untuk menghafal dan menghayati sajak/syair yang ingin
dideklamasikan.
CADANGAN TEMA UNTUK DIMUATKAN DALAM SAJAK/SYAIR
1. Cinta kepada Negara
2. Semangat Patriotik
3. Toleransi
4. Menghormati Kepelbagaian Kaum dan Etnik
5. Bersatu-padu
6. Hormati Kepelbagaian
7. Menghargai anugerah alam sekitar
8. Menghormati dan mentaati raja, pemimpin dan negara
9. Amanah
10. Menunaikan Hak Keluarga
11. Mematuhi Peraturan dalam Komuniti
12. Keberanian
13. Menjaga kebersihan sekolah
14. Berfikiran Positif
15. Kebersamaan
16. Kemesraan
17. Menikmati kecemerlangan dan kegemilangan negara
18. Keharmonian
73
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

19. Keakraban
20. Menghargai dan menyayangi alam sekitar
21. Ketaatan
22. Memuliakan orang lain
23. Membentuk identiti warganegara yang setia
24. Berdisiplin
25. Integriti, Amanah dan Cekap
26. Bersyukur
27. Penghargaan
28. Menikmati Keamanan Negara

PENGHANTARAN KARYA
8. Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap peringkat
dengan menyertakan item berikut:
1. acara,
2. kategori,
3. nama penuh,
4. nombor kad pengenalan,
5. jantina,
6. agama,
7. nama sekolah,
8. nama daerah,
9. nama negeri,
10. e-mel untuk dihubungi,
11. nombor telefon untuk dihubungi,
12. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),
13. dokumen teks sajak, syair.

8.2 Rakaman video persembahan (paparan meliputi keseluruhan tubuh badan)


dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti berdurasi
minimum 2 minit dan maksimum 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke
youtube (tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google
form (pautan rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus
setia.
9. Karya yang dihantar menjadi hak milik penganjur. Pihak penganjur berhak
menyunting, mencetak dan menerbitkan bahan tersebut. Hak cipta karya yang dihantar
menjadi milik penganjur.
10. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan
tidak akan dipertimbangkan.

74
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

11. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel atau panggilan telefon urus setia
berikut:
PERINGKAT URUS SETIA

Daerah Pejabat Pendidikan Daerah

Negeri Jabatan Pendidikan Negeri

Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia

12. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan
oleh pihak penganjur kelak.
13. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia daerah
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta tersebut dianggap
tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG
14. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang utama (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh:
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

75
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

PERAKUAN KEASLIAN KARYA e-PERTANDINGAN DEKLAMASI


SAJAK KEMERDEKAAN DAN SYAIR ADAB & NILAI
PERINGKAT KPM (KHAS TAHUN 2020)

Saya (............................................................……………………............................) bernombor kad pengenalan

(.......................................................................) dengan ini mengakui bahawa:

1. Semua butiran diri yang diberikan adalah benar.

2. Karya yang dihantar adalah hasil tulisan saya sendiri sepenuhnya.

3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap karya yang dihantar dari segi kesahihan fakta dan bebas
daripada unsur plagiat, terjemahan, atau karya yang pernah disiarkan di mana-mana penerbitan

4. Bersetuju bahawa hasil karya ini akan menjadi milik penganjur untuk disunting dicetak dan diterbitkan.

Pengesahan Pengetua
Tandatangan : ...............................................… Tandatangan : ..........................................
Nama : .................................................. Cop jawatan :
No. Kad
Untuk rekod Urus setia
Pengenalan : ...................................................

Tarikh Terima :.............................................

Nama penerima :.............................................

76
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN e-PERTANDINGAN DEKLAMASI


SAJAK KEMERDEKAAN DAN SYAIR ADAB & NILAI
PERINGKAT KPM (KHAS TAHUN 2020)

Nama peserta:

Jenis pertandingan: sajak / syair

Kategori:

Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan

Tajuk sajak/syair:

Tarikh penjurian:

Suara Gaya/Teknik
60 markah 40 markah

Vokal (15 markah) Mimik muka (10 markah)

Intonasi (15 markah) Penghayatan (10 markah)

Nada (15 markah) Bahasa Tubuh (10 markah)

Kelancaran Artikulasi (15 markah) Penampilan/Keyakinan (10 markah)

Markah Markah
diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah

Nama Juri

Tandatangan

77
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Panduan Pengurusan Pertandingan Untuk Murid Berkeperluan


Khas (MBK) Peringkat JPN dan PPD

PENGENALAN

1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri


sebagai rujukan pengurusan aktiviti Adab dan Nilai yang berbentuk
pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis panduan ini
hendaklah dibaca bersama-sama arahan Perintah Kawalan Pergerakan
(PKP) yang berkuatkuasa.

2. Pertandingan ini dilaksanakan agar program pembangunan adab dan nilai


untuk murid berkeperluan khas (MBK) dapat diteruskan bagi tahun 2020.

3. Pertandingan ini juga menyokong seruan kerajaan bagi semua rakyat


Malaysia untuk tetap berada di dalam rumah sepanjang PKP di samping
melakukan aktiviti berfaedah dalam menghasilkan karya mengikut kreativiti
masing-masing.

SENARAI PERTANDINGAN

Berikut adalah senarai acara dan kategori pertandingan yang ditawarkan


secara dalam talian:

4. e-Tarannum Pendidikan Khas Sekolah Rendah


4.1. Masalah Pembelajaran Lelaki
4.2. Masalah Pembelajaran Perempuan
4.3. Kurang Upaya Penglihatan Lelaki
4.4. Kurang Upaya Penglihatan Perempuan

5. e-Tarannum Pendidikan Khas Sekolah Menengah


5.1. Masalah Pembelajaran Lelaki
5.2. Masalah Pembelajaran Perempuan
5.3. Kurang Upaya Penglihatan Lelaki
5.4. Kurang Upaya Penglihatan Perempuan

6. e-Hafazan Al-Quran Pendidikan Khas Sekolah Rendah


6.1. Masalah Pembelajaran Lelaki
6.2. Masalah Pembelajaran Perempuan
6.3. Kurang Upaya Penglihatan Lelaki
6.4. Kurang Upaya Penglihatan Perempuan

7. e-Hafazan Al-Quran Pendidikan Khas Sekolah Menengah


7.1. Masalah Pembelajaran Lelaki
7.2. Masalah Pembelajaran Perempuan
7.3. Kurang Upaya Penglihatan Lelaki
7.4. Kurang Upaya Penglihatan Perempuan

84 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

8. e-Bercerita Pendidikan Khas Sekolah Rendah (Muslim sahaja)


8.1. Masalah Pembelajaran Lelaki
8.2. Masalah Pembelajaran Perempuan
8.3. Kurang Upaya Pendengaran Lelaki
8.4. Kurang Upaya Pendengaran Perempuan

9. e-Syarahan Pendidikan Khas Sekolah Menengah (Muslim sahaja)


9.1. Masalah Pembelajaran Lelaki
9.2. Masalah Pembelajaran Perempuan
9.3. Kurang Upaya Pendengaran Lelaki
9.4. Kurang Upaya Pendengaran Perempuan

10. Nyanyian solo lagu dakwah kategori terbuka (Muslim sahaja)


10.1. Murid Lelaki
10.2. Murid Perempuan

11. e-Deklamasi Sajak Nilai Murni Pendidikan Khas (Bukan Muslim sahaja)
11.1. Bermasalah Pembelajaran Murid Lelaki Sekolah Menengah
11.2. Bermasalah Pembelajaran Murid Perempuan Sekolah Menengah

TERMA DAN SYARAT

12. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman sahaja kepada urus
setia untuk dinilai. Karya yang terpilih akan dicalonkan mewakili daerah ke
peringkat negeri, seterusnya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.

13. Semua rakaman tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media


sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak
penganjur.

14. Semua rakaman yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak milik
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak
penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua
bentuk tujuan.

15. Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan


yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

16. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran


hasil hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada
sebelum, semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

17. Urus setia hendaklah menyediakan borang penyertaan secara dalam talian
(google form) dengan disertakan maklumat berikut:

17.1.1. nama penuh,


17.1.2. nombor kad pengenalan,

85 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

17.1.3. nombor kad OKU (pendidikan khas sahaja),


17.1.4. jantina,
17.1.5. agama,
17.1.6. umur,
17.1.7. kategori,
17.1.8. nama kelas,
17.1.9. nama sekolah,
17.1.10. e-mel,
17.1.11. nombor telefon untuk dihubungi
17.1.12. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted)
17.1.13. dokumen teks bercerita, sajak, syair (jika berkenaan)

18. Suntingan audio dan video rakaman tidak dibenarkan (KECUALI acara
Nyanyian solo).

19. Rakaman perlu dibuat secara solo di dalam premis peserta.

20. Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda
pengenalan sekolah, daerah atau negeri. Bagi peserta bukan Islam hendaklah
berpakaian sopan.

21. Penyertaan murid beragama Islam dibuka untuk semua acara kecuali acara e-
Pertandingan Deklamasi Sajak Adab dan Nilai yang dikhaskan untuk murid
bukan Islam sahaja.

22. Borang penyertaan hendaklah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan
mengikut ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Khas dan Unit dari 1 hingga 31 Julai 2020
Pendidikan Islam PPD
2. Peringkat Negeri Sektor Pendidikan Khas dan dari 1 hingga 31 Ogos 2020
Sektor Pendidikan Islam JPN
3. Peringkat Bahagian Pendidikan Khas dan dari 1 hingga 30 September
Kebangsaan Bahagian Pendidikan Islam KPM 2020

23. Pegawai rujukan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia

Nama Pegawai Nombor Telefon e-mel


En. Hairul Faiz bin Ahmad 013-4213503 hairil.faiz@moe.gov.my
hrlfaiz@gmail.com

86 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

24. Bagi pertandingan yang dilaksanakan secara sidang video (video conference),
tarikh pertandingan akan dimaklumkan oleh urus setia mengikut jadual berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh pertandingan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Khas dan Unit Ogos 2020
Pendidikan Islam PPD
2. Peringkat Negeri Sektor Pendidikan Khas dan September 2020
Sektor Pendidikan Islam JPN
Bahagian Pendidikan Khas dan
3. Peringkat Kebangsaan Oktober 2020
Bahagian Pendidikan Islam KPM

25. Pertandingan e-Hafazan Al-Quran Sekolah Rendah & Menengah dilaksanakan


secara sidang video (video conference). Manakala pertandingan yang lain
dilaksanakan secara rakaman video (offline record) dan hantar melalui google
form.

PENILAIAN JURI

26. Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian oleh pihak juri yang dilantik
oleh pihak penganjur.

27. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau
bantahan tidak akan dipertimbangkan.

28. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus
setia seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

29. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan
ditetapkan oleh pihak penganjur kelak.

30. Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap
tidak berjaya.

HADIAH PEMENANG

31. Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

87 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN e-TARANNUM PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

1.0 PENGENALAN

1.1 Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan
nilai yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis
panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan
Negara (MKN).

1.2 Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program


pembangunan adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

1.3 Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan murid MURID


BERKEPERLUAN KHAS (MBK) menceburi bidang seni tarannum Al-Quran
secara dalam talian.

2.0 TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

2.1 Dokumen syarat dan peraturan ini hanya terpakai bagi tahun 2020 sahaja.

2.2 Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid berkeperluan
khas (MBK) Bermasalah Pembelajaran (BP) dan Kurang Upaya Penglihatan
(KUL) di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020
yang mempunyai peralatan rakaman video dan capaian internet.

2.3 Kategori pertandingan terbahagi kepada 8 iaitu:

2.3.1 Kategori Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah Lelaki


2.3.2 Kategori Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah Perempuan
2.3.3 Kategori Bermasalah Pembelajaran Sekolah Menengah Lelaki
2.3.4 Kategori Bermasalah Pembelajaran Sekolah Menengah Perempuan
2.3.5 Kategori Kurang Upaya Penglihatan Sekolah Rendah Lelaki
2.3.6 Kategori Kurang Upaya Penglihatan Sekolah Rendah Perempuan
2.3.7 Kategori Kurang Upaya Penglihatan Sekolah Menengah Lelaki
2.3.8 Kategori Kurang Upaya Penglihatan Sekolah Menengah Perempuan

88 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

2.4 Senarai ayat Tilawah


Kategori Ayat Al-Quran
1. Sekolah Rendah
Kategori Bermasalah Pembelajaran (Lelaki Al-Baqarah Ayat 115
dan Perempuan) Al-Baqarah Ayat 153
Al-Baqarah Ayat 208
Kategori Kurang Upaya Penglihatan (Lelaki Ar-Rahman Ayat 1
dan Perempuan)

2. Sekolah Menengah
Kategori Bermasalah Pembelajaran (Lelaki Al-Baqarah Ayat 190
dan Perempuan) Ali- Imran Ayat 123
Al-An’am Ayat 1
Kategori Kurang Upaya Penglihatan (Lelaki At-Taghabun Ayat 1
dan Perempuan)

2.5 Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman sahaja kepada urus
setia di peringkat sekolah masing-masing. Hanya seorang peserta sahaja bagi
setiap kategori yang akan dicalonkan mewakili sekolah ke peringkat daerah.
Begitu juga seorang peserta daerah ke peringkat negeri dan peserta negeri ke
peringkat kebangsaan.

2.6 Semua rakaman penyertaan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media
sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

2.7 Semua rakaman penyertaan yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi
hak milik Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak
penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk
tujuan.

2.8 Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan


yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

2.9 Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran


hasil hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada
sebelum, semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

2.10 Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

a. acara,
b. kategori,
c. nama penuh,
d. nombor kad pengenalan,
e. nombor kad OKU,
f. jantina,
g. agama,
h. nama kelas,

89 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

i. nama sekolah,
j. nama daerah,
k. nama negeri,
l. e-mel untuk dihubungi,
m. nombor telefon untuk dihubungi,
n. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

2.5 Rakaman video persembahan tarannum (paparan meliputi keseluruhan tubuh


badan) dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti
berdurasi 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube (tetapan
unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan
rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

2.6 Peserta dilarang menyunting audio dan video bagi mengekalkan keaslian
persembahan murid.

2.7 Penggunaan mikrofon sangat digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang
terbaik.

2.8 Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda
pengenalan sekolah, daerah atau negeri.

2.9 Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan
mengikut ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Khas dan Unit dari 1 hingga 31 Julai 2020
Pendidikan Islam PPD
2. Peringkat Negeri Sektor Pendidikan Khas dan dari 1 hingga 31 Ogos 2020
Sektor Pendidikan Islam JPN
Bahagian Pendidikan Khas dan dari 1 hingga 30 September
3. Peringkat
Bahagian Pendidikan Islam 2020
Kebangsaan
KPM

3.0 PENILAIAN JURI

3.1Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:


3.1.1 Tajwid - (40 markah)
3.1.2 Tarannum - (25 markah) minimum 3 lagu tarannum
3.1.3 Fasohah - (20 markah)
3.1.4 Suara - (15 markah)

3.2 Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan
tidak akan dipertimbangkan.

90 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

3.3 Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus
setia seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Sekolah Urus setia Panitia Pendidikan Islam/Pendidikan Khas
Sekolah
2. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
3. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
4. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

3.4 Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan
oleh pihak penganjur kelak.

3.5 Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap
tidak berjaya.

4.0 HADIAH PEMENANG

4.1Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib johan
dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

91 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-TARANNUM PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: sekolah / daerah / negeri / kebangsaan
Ayat Al-Quran:
Tarikh penjurian:

Tajwid Tarannum Fasohah Suara


40 markah 25 markah 20 markah 15 markah

1. Keseluruhan hukum 2. Minima 3 lagu tarannum 4. Makhraj dan sifat 6. Kemerduan


tajwid huruf suara
3. Setiap tarannum
disempurnakan secara 5. Waqaf dan ibtida’
teratur minima 4 harakat
tanpa takrir

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

92 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN e-HAFAZAN AL-QURAN PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2020

1.0 PENGENALAN

1.1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan
nilai yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020.
Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis
Keselamatan Negara (MKN).

1.2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program


pembangunan adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

1.3. Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan murid MURID


BERKEPERLUAN KHAS (MBK) menceburi bidang hafazan Al-Quran secara
dalam talian.

2.0 TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

2.1 Dokumen syarat dan peraturan ini hanya terpakai bagi tahun 2020 sahaja.

2.2 Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid berkeperluan
khas (MBK) Bermasalah Pembelajaran (BP) dan Kurang Upaya Penglihatan
(KUL) di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun
2020 yang mempunyai peralatan rakaman video dan capaian internet.

2.3 Kategori pertandingan terbahagi kepada 8 iaitu:


2.3.1 Kategori Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah Lelaki
2.3.2 Kategori Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah Perempuan
2.3.3 Kategori Bermasalah Pembelajaran Sekolah Menengah Lelaki
2.3.4 Kategori Bermasalah Pembelajaran Sekolah Menengah Perempuan
2.3.5 Kategori Kurang Upaya Penglihatan Sekolah Rendah Lelaki
2.3.6 Kategori Kurang Upaya Penglihatan Sekolah Rendah Perempuan
2.3.7 Kategori Kurang Upaya Penglihatan Sekolah Menengah Lelaki
2.3.8 Kategori Kurang Upaya Penglihatan Sekolah Menengah Perempuan

3.0 PENYERTAAN

3.1 Setiap negeri dikehendaki menghantar maksimum 8 peserta sahaja


iaitu 1 penyertaan bagi setiap kategori.

3.2 Seorang peserta hanya dibenarkan menyertai 1 acara sahaja.

93 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

3.3 Peserta dikehendaki mempunyai pengetahuan dalam mengendalikan


aplikasi Zoom, Google Meet dan Whatsapp dengan bantuan ibu bapa
dan guru.

3.4 Sekiranya berlaku pertukaran peserta perempuan (kerana uzur syar’i)


semasa pertandingan, ketua kontinjen hendaklah memaklumkan
pertukaran tersebut kepada urus setia pertandingan. Urus setia
pertandingan perlu memaklumkannya kepada Ketua Hakim.

4.0 Senarai ayat dan surah hafazan peringkat negeri dan kebangsaan.

4.1 Bermasalah Pembelajaran Rendah – pilih satu kelompok

Kelompok 1 Kelompok 2

1. Surah Al-Fatihah 1. Surah Al-Fatihah


2. Surah Quraisy 2. Surah Quraisy
3. Surah Al-Kafiruun 3. Surah Al-Qadr
4. Surah At-Takathur 4. Surah At-Tiin

Kelompok 3 Kelompok 4

1. Surah Al-Fatihah 1. Surah Al-Fatihah


2. Surah Quraisy 2. Surah Quraisy
3. Surah Al-Massad 3. Surah Al-Nasr
4. Surah Ad-Dhuha 4. Surah Al-'Adiyaat

4.2 BP Menengah / Kurang Upaya Penglihatan Rendah


- pilih satu kelompok (undi soalan semasa pertandingan)

KELOMPOK 1 KELOMPOK 2

1. Surah Al-Fatihah 1. Surah Al-Fatihah


2. Surah Al-Balad 2. Surah Al-Balad
3. Yasiin ( ayat 41 – 53 ) 3. Al-Mulk ( ayat 1– 12 )

KELOMPOK 3 KELOMPOK 4

1. Surah Al-Fatihah 1. Surah Al-Fatihah


2. Surah Al-Lail 2. Surah Al-Lail
3. Yasiin ( ayat 41 – 53 ) 3. Al-Mulk ( ayat 1– 12 )

4.3 Kurang Upaya Penglihatan Menengah


- Diundi salah satu kelompok semasa pertandingan

KELOMPOK 1 KELOMPOK 2
1. Surah Al-Fatihah 1. SurahAl-Fatihah
2. Surah As-Sajjadah 2. Surah As-Sajjadah
3. Surah Luqman ( Ayat 1- 19 ) 3. Surah Yusuff ( Ayat 1- 20)

94 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

5.0 MEDIUM PERTANDINGAN

5.1 Pertandingan hendaklah dijalankan sepenuhnya secara sidang video


(video conference) dengan menggunakan aplikasi maya berikut:

i) Whatsapp : Aplikasi maya untuk tujuan perhubungan serta


menghimpunkan para peserta, hakim, urus setia dan guru
pengiring.
ii) Zoom : Bilik Pertandingan Maya 1 (pilihan 1).
iii) Google Meet : Bilik Pertandingan Maya 2 (pilihan 2).
iv) Apa-apa aplikasi maya yang dirasakan sesuai.

5.2 Pihak urus setia boleh memilih salah satu aplikasi Zoom, Google Meet
dan aplikasi maya lain yang dirasakan sesuai sebagai Bilik
Pertandingan Maya.

5.3 Sekiranya peserta menggunakan Zoom, guru pengiring / ketua


kontinjen hendaklah memastikan komputer / komputer riba yang akan
digunakan oleh peserta telah dipasang aplikasi Zoom.

5.4 Manakala jika peserta menggunakan Google Meet, guru pengiring /


ketua kontinjen hendaklah memastikan komputer / komputer riba yang
akan digunakan oleh peserta telah dipasang aplikasi Google Chrome
dan Google Meet Grid View.

5.5 Penggunaan aplikasi maya yang lain perlu diselaraskan mengikut


kesesuaian tempat dan pertandingan.

5.6 Pertandingan secara maya hendaklah dilaksanakan dengan


menggunapakai medium dan peralatan berikut:
i) Talian / akses internet,
ii) Komputer / komputer riba,
iii) Fon kepala / fon telinga (bukan wireless / bluetooth), dan
iv) Kain penutup mata berwarna hitam (dilipat dua) / penutup mata
tidur.

5.7 Peserta tidak dibenarkan menggunakan telefon / smart phone sebagai


medium pertandingan bagi mengelakkan gangguan semasa ujian.

5.8 Ketua kontinjen atau guru pengiring hendaklah memastikan bahawa


segala medium dan peralatan yang akan digunakan oleh peserta
berfungsi dengan sempurna. Justeru, pihak sekolah, PPD dan JPN
disarankan agar melakukan sesi raptai bagi memastikan kelancaran
perjalanan ujian para peserta yang mewakili sekolah, daerah dan
negeri masing-masing.

5.9 Pihak urus setia (PPD / JPN / KPM) mestilah memastikan segala
medium dan peralatan teknikal khususnya yang akan digunakan oleh
para hakim juga berfungsi dengan sempurna.

95 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

6.0 PENGUNDIAN

6.1 Pengundian dilakukan secara maya menggunakan aplikasi-aplikasi


seperti di atas mengikut budi bicara pihak penganjur / urus setia.

6.2 Cabutan undian dilakukan oleh ketua kontinjen atau wakilnya.


Sekiranya tiada wakil, cabutan undian akan dilakukan oleh urus setia
yang bertugas.

6.3 Cabutan soalan hafazan peserta dilaksanakan di hadapan Hakim Fatih


dan Munabbih di Bilik Pertandingan Maya.

7.0 PAKAIAN

7.1 Pakaian hendaklah sopan, bersesuaian serta menutup aurat dengan


sempurna tanpa sebarang tanda pengenalan sekolah, daerah
mahupun negeri.

8.0 BENTUK UJIAN

8.1 Setiap peserta diuji bacaan Al-Quran secara hafaz dengan lisan
melalui beberapa surah yang telah ditetapkan dengan mengambil kira
beberapa aspek seperti kelancaran, tajwid, fasahah dan suara.

8.2 Surah Al-Fatihah TIDAK dimasukkan ke dalam silibus soalan dan ujian
Hafazan Al-Quran.

8.3 Peserta sekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah menghafaz


surah-surah yang telah ditetapkan.

8.4 Hanya EMPAT SOALAN yang akan diajukan kepada peserta daripada
set soalan yang telah dipilih.

8.5 Tiada had masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan, namun
Hakim Fatih dan Munabbih berhak menamatkan sesi ujian mana-mana
peserta sekiranya peserta dilihat tidak lancar dalam bacaan serta
mengambil masa terlalu lama untuk menjawab.

9.0 BENTUK BACAAN

9.1 Peserta dikehendaki menghafaz dan menjawab soalan mengikut


bacaan tadwir sahaja.

10.0 STRATEGI PELAKSANAAN

10.1 Pihak sekolah mengenalpasti seorang murid lelaki dan seorang murid
perempuan (maksimum 2 orang) mengikut kategori MBK yang

96 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

berpotensi mewakili sekolah dalam acara hafazan ke pertandingan


peringkat daerah.

10.2 Pihak PPD menghantar maksimum 8 orang peserta (4 lelaki dan 4


perempuan mengikut kategori MBK sekolah rendah dan menengah ke
pertandingan peringkat negeri.

10.3 Pihak JPN menghantar maksimum 8 orang peserta (4 lelaki dan 4


perempuan bagi kategori MBK sekolah rendah dan menengah ke
pertandingan peringkat kebangsaan.

10.4 Lokasi pelaksanaan pertandingan adalah seperti berikut:

i) Pertandingan peringkat daerah dilaksanakan di sekolah peserta


masing-masing, manakala para hakim membuat penjurian di
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).

ii) Pertandingan peringkat negeri dilaksanakan di PPD masing-


masing, manakala para hakim membuat penjurian di Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN).

iii) Pertandingan peringkat kebangsaan dilaksanakan di JPN


masing-masing, manakala para hakim membuat penjurian di
Bahagian Pendidikan Islam (BPI), KPM.

10.5 Pihak sekolah dan pihak penganjur / urus setia hendaklah


menitikberatkan pelaksanaan jarak sosial (social distancing) di lokasi
pertandingan, tidak melibatkan perhimpunan yang ramai (melebihi 10
orang) serta mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) dan langkah-
langkah keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

11.0 KAEDAH PERTANDINGAN

11.1 Satu whatsapp group ditubuhkan bagi menghimpunkan peserta-


peserta hafazan, guru-guru pengiring, ketua-ketua kontinjen, pihak
penganjur / urus setia dan hakim-hakim yang terlibat.

11.2 Sesi pertandingan akan dilaksanakan di Bilik Pertandingan Maya


menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet yang menghimpunkan:
i. Ketua Hakim (Pegawai PPD / JPN / KPM),
ii. Hakim Fatih dan Munabbih (seorang),
iii. Hakim Hafaz dan Lancar (seorang),
iv. Hakim Tajwid (seorang),
v. Hakim Fasahah (seorang),
vi. Hakim Suara & Gaya (seorang), dan
vii. Peserta Hafazan.
viii. Ketua kontinjen / wakil (bagi peserta terlibat sahaja).

97 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

11.3 Sekiranya pertandingan di peringkat daerah, Ketua Hakim hendaklah


terdiri daripada pegawai PPD. Manakala pertandingan di peringkat
negeri, Ketua Hakim adalah pegawai daripada JPN. Begitu juga
pertandingan di peringkat kebangsaan, Ketua Hakim adalah terdiri
daripada pegawai BPI KPM.

11.4 Pautan (link) pertandingan daripada aplikasi Zoom, Google Meet atau
lain-lain aplikasi akan dihantar oleh Ketua Hakim melalui Whatsapp
Group. Peserta yang dipanggil dikehendaki memasuki Bilik
Pertandingan Maya dengan menekan pautan tersebut.

11.5 Semasa berada di Bilik Pertandingan Maya dan sebelum memulakan


ujian, peserta dikehendaki memberi salam, memilih set soalan dan
kemudian menutup mata dengan kain berwarna hitam yang diikat
dengan 2 lapisan ikatan di kepala di hadapan para hakim. Penggunaan
penutup mata tidur (sleeping eye mask) juga dibenarkan.

11.6 Di dalam Bilik Pertandingan Maya, hanya Hakim Fatih dan Munabbih
dan peserta sahaja yang dibenarkan bersuara. Ketua Hakim, para
hakim yang lain dan ketua kontinjen / wakil hendaklah memastikan
fungsi mikrofon pada fon kepala / telinga masing-masing telah
dinyahsuarakan (mute).

11.7 Sekiranya jawapan peserta terganggu / terputus disebabkan gangguan


pada talian / akses internet, peserta akan diberi pilihan untuk
menjawab soalan yang lain atau soalan ulangan mengikut budi bicara
Ketua Hakim.

12.0 PENGHAKIMAN

12.1 Ketika pertandingan peringkat daerah, penjurian para hakim akan


dilaksanakan di PPD masing-masing. Begitu juga pertandingan
peringkat negeri, penjurian para hakim akan dilaksanakan di JPN.
Manakala pertandingan peringkat kebangsaan, penjurian para hakim
akan dilaksanakan di Bahagian Pendidikan Khas, KPM.

12.2 Sebuah Bilik Hakim yang khusus bagi acara e-Hafazan Al-Quran KPM
hendaklah ditetapkan di setiap PPD dan JPN bagi proses penjurian
pertandingan di peringkat daerah dan negeri.

12.3 Hakim-hakim yang bertugas hendaklah sentiasa menjaga penjarakan


sosial, tidak melibatkan perhimpunan yang ramai (melebihi 10 orang)
serta mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) dan langkah-
langkah keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

12.4 Pemenang akan diputuskan berdasarkan markah terkumpul yang


diperolehi ketika sesi pertandingan di Bilik Pertandingan Maya.

98 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

12.5 Sebarang keputusan pertandingan yang diputuskan oleh jemaah hakim


adalah MUKTAMAD.

13.0 ASPEK PENGHAKIMAN

13.1 Penghakiman acara Hafazan Al-Quran terbahagi kepada 4 bahagian


sepertimana berikut:
i) Bahagian Hafaz dan Lancar (40 markah)
ii) Bahagian Tajwid (30 markah)
iii) Bahagian Fasahah (20 markah)
iv) Bahagian Suara dan Gaya (10 markah)

13.2 Sekiranya berlaku persamaan markah, keputusan pemenang


hendaklah dirujuk mengikut susunan seperti di atas.

13.3 Jika masih berlaku persamaan markah, maka para hakim hendaklah
bersidang. Sebarang keputusan yang diputuskan oleh jemaah hakim
adalah MUKTAMAD.

14.0 HADIAH PEMENANG

14.1 Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang utama


(johan, naib johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

99 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-HAFAZAN PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020
Bahagian Hafaz dan lancar ( 40 markah )
Tarikh : ______________
Giliran Peserta Tempat : ______________
Lelaki / Perempuan
Kategori : BP (R) / BP (M) / BL (R) / BL (M)

Perkara yang dihakimi Catatan Kesalahan Markah yang dipotong Bonus ( 3 markah )

- Berulang-ulang (dipotong 1 markah)


-Terhenti-henti (dipotong 1 markah) 36 37 1. Lancar berlahjah Arab
- Teragak-agak (dipotong 1 markah) 2. Ketenangan dalam
- Tertinggal/tertambah 31 32 33 34 35 menghafaz
huruf/salah baris (dipotong 1 markah) 3. Bacaan mengikut tadwir
- Tertinggal/tertambah kalimah (dipotong 2 26 27 28 29 30 yang sebenar.
markah)
- Salah sambungan (dipotong 2 markah) 21 22 23 24 25
- Melangkau (dipotong 2 markah)
- Bukan bacaan tadwir (dipotong 2 markah 16 17 18 19 20
setelah diperingatkan)
- Gagal menghabiskan bacaan 11 12 13 14 15
Ayat yang ditentukan. (dipotong 1 markah)
- Setiap 10 saat diulang satu kali. 06 07 08 09 10
(dipotong 1 markah)
- Bacaan yang tidak mengikut lahjah Arab 01 02 03 04 05
(dipotong 1 markah)

Markah penuh 40 Markah yang dipotong Markah diperolehi Markah Bonus Jumlah

Perhatian :
Markah yang dipotong mengikut kadar ……………………………………… …....……..……………………………
yang dipersetujui (TANDATANGAN HAKIM) ( TANDATANGAN KETUA HAKIM)
.
………………………………………. …...…….……………………………..
( NAMA HAKIM ) ( NAMA KETUA HAKIM)

100 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-HAFAZAN PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Bahagian Suara dan Gaya ( 10 markah )


Tarikh : ______________
Giliran Peserta Tempat : ______________
Lelaki / perempuan
Kategori : BP (R) / BP (M) / BL (R) / BL (M)

Perkara yang dihakimi Catatan Markah diperolehi Potongan Markah Bonus (2 markah)

- Kelembutan suara Suara yang amat merdu


- Suara licin dan bersih. 6 7 8
- Suara terang, lantang dan
nyata. 1 2 3 4 5
- Suara tidak berubah.
- Gaya bacaan mengikut
lahjah arab ( dari mula
Hingga akhir)

Markah penuh 10 Markah yang dipotong Markah diperolehi Markah Bonus Jumlah

Perhatian : ……………………………………… ..………….……………………………


(TANDATANGAN HAKIM) ( TANDATANGAN KETUA HAKIM)

Markah yang lebih akan diberi pada suara


yang lebih merdu dan dapat menghidupkan
rentak-rentak suara. ………………………………………. ………….……………………………..
( NAMA HAKIM ) ( NAMA KETUA HAKIM)

101 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-HAFAZAN PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020
Bahagian Tajwid ( 30 markah )
Tarikh : ______________
Giliran Peserta Tempat : ______________
Lelaki / perempuan
Kategori : BP (R) / BP (M) / BL (R) / BL (M)

Perkara yang dihakimi Catatan Kesalahan) Markah yang dipotong Bonus ( 2 markah )
- Makhraj huruf dan sifatnya.
- Hukum wakaf dan Ibtidak. 26 27 28 1.Dapat menyempurnakan hafazan
- Hukum Tarqiq dan Tafkhim ayat dengan bertajwid dan
Hukum mad asli, mad badal, 21 22 23 24 25 sempurna.
mad iwad, mad silah qasirah
dan towilah, mad wajib 16 17 18 19 20 2. Sempurnakan sebutan huruf dan
muttasil, mad jaiz munfassil, sifatnya.
mad lazim musaqqal kalimi 11 12 13 14 15
dan harfi, mad faraq, mad
arid lissukun kadar yang 06 07 08 09 10
sama.
- Ghunnah kadar 2 harkat. 01 02 03 04 05
- Bacaan tadwir mengikut
riwayat Hafas.
- Hukum bacaan tajwid yang
lain.

Markah penuh 30 Markah yang dipotong Markah diperolehi Markah Bonus Jumlah

Perhatian : ……………………………………… ……..……………………………


TANDATANGAN HAKIM) ( TANDATANGAN KETUA HAKIM)
Setiap soalan yang gagal dibaca
atau disambung ayat /surah dipotong
10 markah. …………….………………………… ……………………………………..
( NAMA HAKIM ) ( NAMA KETUA HAKIM)

102 
 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia
 

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-HAFAZAN PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020
Bahagian Fasohah ( 20 markah )
Tarikh : ______________
Giliran Peserta Bacaan dari surah ______________ Ayat _______ Tempat : ______________
Lelaki / perempuan
Kategori : BP (R) / BP (M) / BL (R) / BL (M)

Markah keistimewaan ( 3 markah )


Perkara yang dihakimi Catatan kesalahan Markah yg dipotong (17 m)

1. Cermat dalam bacaan. 15 16 17 1. Bacaan menurut lahjah Arab yang


2. Lancar sebutan huruf,lafaz dan tepat.
ayat. 2. Bacaan yang mengikut kesesuaian
2. Terpelihara segala baris dan 08 09 10 11 12 13 14 ayat.
tashdid. 3. Dapat menyempurnakan ayat yang
4. Salah wakaf dan ibtidak. panjang dalam satu nafas.
5. Terpelihara susunan ayat. 01 02 03 04 05 06 07
6. Terpelihara daripada bernafas
dalam bacaan.

Markah penuh 20 Markah yang dipotong Markah diperolehi Markah keistemewaan Jumlah

Perhatian : ……………………………………… …………..……………………………


1. Tidak cermat dalam bacaan. ( TANDATANGAN HAKIM) ( TANDATANGAN KETUA HAKIM )
2. Tidak lancar sebutan huruf dan lafaz
3. Baris tidak terpelihara.
4. Tidak jaga tempat waqaf dan ibtidak.
5. Tidak terpelihara susunan ayat. …………………………………. ……....………………………………..
( NAMA HAKIM ) ( NAMA KETUA HAKIM)

103 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN e-BERCERITA PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

1.0 PENGENALAN

1.1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai
yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis
panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan
Negara (MKN).

1.2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan
adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

1.3. Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan MURID BERKEPERLUAN


KHAS (MBK) menceburi bidang pengucapan awam berunsur dakwah secara
dalam talian. Penyampaian yang santai, kreatif dan menarik perhatian penonton
merupakan ciri utama yang perlu diketengahkan dalam pertandingan ini.

2.0 TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

2.1 Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid berkeperluan
khas (MBK) Bermasalah Pembelajaran dan Kurang Upaya Pendengaran di
sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 yang
mempunyai peralatan rakaman video dan capaian internet.

2.2 Kategori pertandingan terbahagi kepada 4 iaitu:

Bil Kategori
1 Sekolah Rendah - Bermasalah Pembelajaran Lelaki
2 Sekolah Rendah - Bermasalah Pembelajaran Perempuan
3 Sekolah Rendah - Kurang Upaya Penglihatan Lelaki
4 Sekolah Rendah - Kurang Upaya Penglihatan Perempuan

2.3 Tajuk bercerita adalah seperti berikut:

i. Kelahiran Nabi Muhammad (SAW)


ii. Peristiwa Nabi Isa diangkat ke langit
iii. Dakwah Nabi Nuh terhadap kaumnya
iv. Kepimpinan Nabi Sulaiman
v. Siti Aminah bonda Rasulullah

104 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

2.4 Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman bercerita atau
rakaman menggunakan Bahasa Isyarat bagi MBK Kurang Upaya Pendengaran
sahaja kepada urus setia di peringkat daerah masing-masing. Karya yang
terpilih akan dicalonkan mewakili daerah ke peringkat negeri dan kebangsaan.

2.5 Bercerita hendaklah disampaikan menggunakan Bahasa Melayu atau Bahasa


Isyarat sahaja.

2.6 Semua rakaman bercerita tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/media
sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur.

2.7 Semua rakaman bercerita yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi
hak milik Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak
penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk
tujuan.

2.8 Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan


yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

2.9 Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran


hasil hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya sama ada
sebelum, semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

3.0 PENGHANTARAN RAKAMAN :

3.1 Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

a. acara,
b. kategori,
c. nama penuh,
d. nombor kad pengenalan,
e. nombor kad OKU,
f. jantina,
g. agama,
h. nama kelas,
i. nama sekolah,
j. nama daerah,
k. nama negeri,
l. e-mel untuk dihubungi,
m. nombor telefon untuk dihubungi,
n. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

3.2 Rakaman video bercerita (paparan perlu meliputi kepala dan sebahagian dada)
dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti
berdurasi 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube (tetapan
unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan
rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

105 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

4.0 Peserta dilarang menyunting audio dan video. Penggunaan mikrofon sangat
digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang terbaik.

5.0 Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda
pengenalan sekolah, daerah atau negeri.

6.0 Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan
mengikut ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Khas dan Unit dari 1 hingga 31 Julai 2020
Pendidikan Islam PPD
2. Peringkat Negeri Sektor Pendidikan Khas dan dari 1 hingga 31 Ogos 2020
Sektor Pendidikan Islam JPN
Bahagian Pendidikan Khas dan dari 1 hingga 30 September
3. Peringkat
Bahagian Pendidikan Islam 2020
Kebangsaan
KPM

7.0 PENILAIAN JURI

7.1 Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:


 Penyampaian - 60 markah
 Isi - 20 markah
 Bahasa - 20 markah

7.2 Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau
bantahan tidak akan dipertimbangkan.

7.3 Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh urus
setia seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

8.0 Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan
oleh pihak penganjur kelak.

9.0 Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap tidak
berjaya.

106 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

10.0 HADIAH PEMENANG

10.1 Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

107 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-BERCERITA PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Tajuk bercerita:
Tarikh penjurian:

Penyampaian Isi Bahasa


60 markah 20 markah 20 markah

1. Pergerakan tubuh badan dan 4. Dalil naqli (ayat Al-Quran 8. Bahasa yang jelas
mimik muka atau Hadith) (mudah difahami oleh
(gaya tangan dan mimik muka) (Mengandungi mesej utama pendengar)
bercerita & kupasan)
2. Rapport dengan penonton 9. Bacaan dalil naqli yang
(sapaan/fokus) 5. Kupasan dalil tepat
(menyokong dalil naqli) (tajwid bagi ayat Al-Quran dan
3. Kreativiti penyampaian fasih sebutan bagi hadith)
(ceria/sedih/kecindan) 6. Analogi/Kisah teladan
menyokong tajuk 10. Kelancaran kata
(menyokong mesej utama) (tidak tersekat/ tidak ulang ayat
yang sama/ tidak gagap)
7. Mesej utama/tajuk
(jelas idea dan mesej yang 11. Intonasi yang sesuai
hendak disampaikan) (sesuai dengan emosi yang
dibawa)

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

108 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN e-SYARAHAN PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

1.0 PENGENALAN

1.1. Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan nilai
yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020. Garis
panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis Keselamatan
Negara (MKN).

1.2. Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program pembangunan
adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

1.3. Pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan MURID BERKEPERLUAN


KHAS (MBK) menceburi bidang pengucapan awam berunsur dakwah secara
dalam talian. Penyampaian yang santai, kreatif dan menarik perhatian penonton
merupakan ciri utama yang perlu diketengahkan dalam pertandingan ini.

2.0 TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

2.1 Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua murid


berkeperluan khas (MBK) sekolah menengah Bermasalah Pembelajaran
dan Kurang Upaya Pendengaran di sekolah-sekolah Kementerian
Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 yang mempunyai peralatan rakaman
video dan capaian internet.

2.2 Kategori pertandingan terbahagi kepada 4 iaitu:

Bil Kategori
1 Sekolah Menengah - Bermasalah Pembelajaran Lelaki
2 Sekolah Menengah - Bermasalah Pembelajaran Perempuan
3 Sekolah Menengah - Kurang Upaya Penglihatan Lelaki
4 Sekolah Menengah - Kurang Upaya Penglihatan Perempuan

2.3 Tema syarahan adalah seperti berikut:

i. Solat Membentuk Pelajar Berdisplin


ii. Keluarga Bahagia Negara Sejahtera
iii. Bersyukur Amalan Mulia
iv. Rasulullah S.A.W Pemimpin Terbilang
v. Zakat Membentuk Peribadi Mulia

109 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

2.4 Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman syarahan atau
rakaman menggunakan Bahasa Isyarat bagi MBK Kurang Upaya
Pendengaran sahaja kepada urus setia diperingkat daerah masing-masing.
Karya yang terpilih akan dicalonkan mewakili daerah ke peringkat negeri
dan kebangsaan.

2.5 Syarahan hendaklah disampaikan menggunakan Bahasa Melayu atau


Bahasa Isyarat sahaja.

2.6 Semua rakaman syarahan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana


portal/media sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh
pihak penganjur.

2.7 Semua rakaman syarahan yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi
hak milik Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pihak penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa
jua bentuk tujuan.

2.8 Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana


penyertaan yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat
pertandingan.

2.9 Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat


pelanggaran hasil hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab
sepenuhnya sama ada sebelum, semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

3.0 PENGHANTARAN RAKAMAN :

3.1 Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

a. acara,
b. kategori,
c. nama penuh,
d. nombor kad pengenalan,
e. nombor kad OKU,
f. jantina,
g. agama,
h. nama kelas,
i. nama sekolah,
j. nama daerah,
k. nama negeri,
l. e-mel untuk dihubungi,
m. nombor telefon untuk dihubungi,
n. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

110 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

3.2 Rakaman video syarahan (paparan perlu meliputi kepala dan sebahagian
dada) dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman
berkualiti berdurasi 5 minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke
youtube (tetapan unlisted) seterusnya melengkapkan borang pendaftaran
google form (pautan rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan
oleh urus setia.

3.3 Peserta dilarang menyunting audio dan video. Penggunaan mikrofon sangat
digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang terbaik.

3.4 Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda
pengenalan sekolah, daerah atau negeri.

3.5 Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan
mengikut ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah Unit Pendidikan Islam PPD dari 1 hingga 31 Julai 2020
2. Peringkat Negeri - Unit Adab dan Nilai JPN dari 1 hingga 31 Ogos 2020
- Sektor Pendidikan Khas JPN
3. Peringkat Kebangsaan - Cawangan Pembangunan dari 1 hingga 30 September 2020
Adab dan Nilai, BPI KPM
- Unit Kokurikulum, Sukan dan
Kesenian BPKhas KPM

4.0 PENILAIAN JURI

4.1 Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:


 Penyampaian - 60 markah
 Isi - 20 markah
 Bahasa - 20 markah

4.2 Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau
bantahan tidak akan dipertimbangkan.

4.3 Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh
urus setia seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

5.0 Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan
oleh pihak penganjur kelak.

6.0 Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia selepas
dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap tidak berjaya.

111 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

7.0 HADIAH PEMENANG

7.1 Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

112 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-SYARAHAN PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Tajuk syarahan:
Tarikh penjurian:

Penyampaian Isi Bahasa


60 markah 20 markah 20 markah

1. Pergerakan tubuh badan dan 4. Dalil naqli (ayat Al-Quran 8. Bahasa yang jelas
mimik muka atau Hadith) (mudah difahami oleh
(gaya tangan dan mimik muka) (Mengandungi mesej utama pendengar)
syarahan & kupasan)
2. Rapport dengan penonton 9. Bacaan dalil naqli yang
(sapaan/fokus) 5. Kupasan dalil tepat
(menyokong dalil naqli) (tajwid bagi ayat Al-Quran dan
3. Kreativiti penyampaian fasih sebutan bagi hadith)
(ceria/sedih/kecindan) 6. Analogi/Kisah teladan
menyokong tajuk 10. Kelancaran kata
(menyokong mesej utama) (tidak tersekat/ tidak ulang ayat
yang sama/ tidak gagap)
7. Mesej utama/tajuk
(jelas idea dan mesej yang 11. Intonasi yang sesuai
hendak disampaikan) (sesuai dengan emosi yang
dibawa)

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

113 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Khas , Kementerian Pendidikan Malaysia

 
GARIS PANDUAN DAN SYARAT
PERTANDINGAN e-NYANYIAN SOLO LAGU DAKWAH PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2020

1.0 PENGENALAN

1.1 Garis panduan ini diedarkan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah sebagai rujukan pengurusan aktiviti adab dan
nilai yang berbentuk pertandingan secara dalam talian bagi tahun 2020.
Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama arahan Majlis
Keselamatan Negara (MKN).

1.2 Pertandingan secara dalam talian ini dilaksanakan agar program


pembangunan adab dan nilai dapat diteruskan bagi tahun 2020.

1.3 Pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat murid Islam Pendidikan
Khas selain meningkatkan keyakinan diri MURID BERKEPERLUAN KHAS
(MBK) melalui persembahan nyanyian lagu-lagu dakwah.

1.4 Hiburan yang bermanfaat bukan sahaja dapat mengisi kehendak naluri
seorang insan, malah dapat memupuk tingkah laku positif dalam kalangan
mereka yang menghayatinya. Genre lagu berunsur kerohanian dilihat
sebagai satu bentuk hiburan yang dapat memenuhi kriteria ini. Di samping
berhibur, murid-murid dapat mengambil manfaat daripada lirik-lirik lagu yang
mengajak kepada perkara positif.

2.0 TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

2.1 Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada murid-murid kategori


Bermasalah Pembelajaran atau Kurang Upaya Penglihatan (KUL) Tahun
satu (1) hingga Tingkatan lima (5) di Program Pendidikan Khas Integrasi
(PPKI) dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK) Kementerian
Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 yang mempunyai peralatan rakaman
video dan capaian internet.

2.2 Kategori pertandingan terbahagi kepada 2 iaitu:

Bil Kategori
1. Murid Lelaki
2. Murid Perempuan
 
2.3 Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu rakaman sahaja kepada
urus setia di peringkat sekolah masing-masing. Hanya seorang peserta
sahaja bagi setiap kategori yang akan dicalonkan mewakili sekolah ke
peringkat daerah. Begitu juga seorang peserta wakil daerah ke peringkat
negeri dan peserta negeri ke peringkat kebangsaan.

114 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Khas , Kementerian Pendidikan Malaysia

 
2.4 Semua rakaman penyertaan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal/
media sosial/ blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak
penganjur.

2.5 Semua rakaman penyertaan yang diterima oleh pihak penganjur akan
menjadi hak milik Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas), Kementerian
Pendidikan Malaysia. Pihak penganjur berhak menggunakan rakaman video
tersebut dalam apa jua bentuk tujuan.

2.6 Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan


yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

2.7 Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat


pelanggaran hasil hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab
sepenuhnya sama ada sebelum, semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

3.0 PENGHANTARAN RAKAMAN :

3.1 Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

a. acara,
b. kategori,
c. nama penuh,
d. nombor kad pengenalan,
e. nombor kad OKU,
f. jantina,
g. agama,
h. nama kelas,
i. nama sekolah,
j. nama daerah,
k. nama negeri,
l. e-mel untuk dihubungi,
m. nombor telefon untuk dihubungi,
n. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

3.2 Rakaman video persembahan (paparan meliputi keseluruhan tubuh badan)


dalam format mp4 diambil dari telefon bimbit dengan rakaman berkualiti
berdurasi minimum 2 minit dan maksimum 5 minit tanpa disunting
hendaklah dimuatnaik ke youtube (tetapan unlisted) seterusnya
melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan rakaman video di
youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

3.3 Penggunaan mikrofon sangat digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara


yang terbaik.

115 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Khas , Kementerian Pendidikan Malaysia

 
3.4 Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan
bermula pada tarikh seperti berikut :

Peringkat Tarikh
Daerah 1 hingga 31 Julai 2020
Negeri 1 hingga 31 Ogos 2020
Kebangsaan 1 hingga 30 September 2020

4.0 TEMA

4.1 Tema nyanyian adalah lagu kerohanian Islam.

5.0 PAKAIAN PESERTA

5.1 Pakaian peserta hendaklah menutup aurat dan patuh syariah.

5.2 Peserta lelaki memakai pakaian kebangsaan (baju melayu “cekak musang”
versi tradisional atau moden) yang lengkap (bersampin dan bersongkok
hitam).

5.3 Peserta perempuan berbaju kurung kebangsaan dan bertudung sempurna.

5.4 Hanya hiasan yang bersesuaian dengan pakaian kebangsaan sahaja yang
dibenarkan.

5.5 Semua peserta tidak dibenarkan memakai sebarang tanda pengenalan


sekolah, daerah atau negeri.

6.0 PENJURIAN

6.1 SUARA
6.1.1 Penghakiman suara adalah daripada aspek kualiti ton, ketepatan
pic, nada, frasa, sebutan, dinamik, keseimbangan dan harmoni.
6.1.2 Sebarang intro dan outro lagu tidak dibenarkan.

6.2 LAGU
6.2.1 Setiap penyanyi solo dikehendaki mempersembahkan sebuah lagu
SAHAJA.

6.2.2 Lagu tersebut BUKAN ciptaan baharu di mana peserta BOLEH


menyanyikan lagu yang sedia ada di pasaran.

6.3 LIRIK
6.3.3. Lirik lagu yang dinyanyikan BUKAN ciptaan baharu di mana
peserta BOLEH menyanyikan lagu yang sedia ada di pasaran.

6.3.4 Lirik lagu hendaklah menepati tema yang ditetapkan urus setia.

116 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Khas , Kementerian Pendidikan Malaysia

 
6.3.5 Lirik lagu HANYA menggunakan Bahasa Melayu sahaja.

6.3.6 Lirik lagu TIDAK boleh menyentuh isu-isu sensitif dan negatif.

6.4 PERSEMBAHAN/KREATIVITI
6.4.1 Persembahan penyanyi solo bermula daripada mula muzik
hinggalah berakhir muzik (berdasarkan ketetapan yang ditentukan
oleh juri).

6.4.2 Hanya pergerakan yang bersesuaian dengan lagu, lirik dan muzik
yang disampaikan dan tidak keterlaluan dibenarkan. Pergerakan
yang tidak keterlaluan bermaksud tiada unsur tarian dan unsur
yang mengganggu sensitiviti agama Islam.

6.4.3 Setiap penyanyi solo DILARANG mempersembahkan unsur puisi,


sajak, pentomen dan seumpamanya dalam persembahan.

7.0 MUZIK
7.1 Iringan muzik hendaklah dipersembahkan secara minus one.

8.0 MASA
8.1 Setiap penyanyi solo diberi masa 2 hingga 4 minit sahaja untuk
mempersembahkan lagu.

8.2 Masa dikira bermula daripada mula muzik hinggalah berakhir muzik
(berdasarkan ketetapan yang ditentukan oleh juri).

8.3 Pemotongan markah berlaku sekiranya masa kurang atau lebih dari yang
telah ditetapkan.

9.0 PENILAIAN JURI

9.1 Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:


 Suara - 50 markah
 Persembahan - 30 markah
 Kreativiti - 20 markah

9.2 Aspek Suara (50 markah)


 Ketepatan pic, nada dan frasa - 10 markah
 Keseimbangan/harmoni - 10 markah
 Dinamik - 10 markah
 Kualiti ton - 10 markah
 Kejelasan sebutan - 10 markah

9.3 Aspek Persembahan (30 markah):


 Koreografi - 10 markah

117 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Khas , Kementerian Pendidikan Malaysia

 
 Ketepatan gaya - 8 markah
 Ekspresi - 5 markah
 Pakaian dan Aksesori - 5 markah
 Bonus - 2 markah

9.4 Aspek Kreativiti (20 markah)


 Irama masri/kontemporari - 10 markah
 Alunan qasidah/Kreativiti - 10 markah

10.0 Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau bantahan
tidak akan dipertimbangkan.

11.0 Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel atau panggilan telefon urus setia
berikut:

Peringkat Urus Setia


Daerah Pejabat Pendidikan Daerah
Negeri Jabatan Pendidikan Negeri
Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia

12.0 Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan
oleh pihak penganjur kelak.

13.0 Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia
daerah selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta
tersebut dianggap tidak berjaya.

14.0 HADIAH PEMENANG

14.1 Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang utama


(johan, naib johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh:
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

118 
 
 
 
  Bahagian Pendidikan Khas , Kementerian Pendidikan Malaysia

 
BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-NYANYIAN SOLO LAGU DAKWAH PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Tajuk lagu:
Tarikh penjurian:

Suara Persembahan Kreativiti


50 markah 30 markah 20 markah

Ketepatan pic, nada dan frasa Koreografi Irama masri/kontemporari


10 markah 10 markah 10 markah

Keseimbangan/harmoni Ketepatan gaya Alunan qasidah/Kreativiti


10 markah 8 markah 10 markah

Dinamik Ekspresi
10 markah 5 markah

Kualiti ton Pakaian dan Aksesori


10 markah 5 markah

Kejelasan sebutan Bonus


10 markah 2 markah

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

119 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

GARIS PANDUAN
PERTANDINGAN e-DEKLAMASI SAJAK PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

1.0 PENGENALAN

1.1. Pertandingan e-Deklamasi Sajak Pendidikan Khas merupakan pertandingan


secara dalam talian yang diadakan bersempena dengan tempoh Perintah
Kawalan Pergerakan (PKP) dalam negara.

1.2. Pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat MURID


BERKEPERLUAN KHAS (MBK) menceburi bidang puisi secara dalam
talian. Penyampaian yang santai, kreatif dan menarik perhatian penonton
merupakan ciri utama yang perlu diketengahkan dalam pertandingan ini.

1.3. Pertandingan ini adalah bagi menyokong seruan kerajaan bagi semua rakyat
Malaysia untuk tetap berada di dalam rumah sepanjang PKP di samping
melakukan aktiviti berfaedah dalam menghasilkan karya mengikut kreativiti
masing-masing.

2.0 TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

2.1 Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada murid-murid Sekolah


menengah kategori Bermasalah Pembelajaran Tingkatan satu (1) hingga
lima (5) di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) dan Sekolah
Menengah Pendidikan Khas (SMPK) Kementerian Pendidikan Malaysia pada
tahun 2020 yang mempunyai peralatan rakaman video dan capaian internet.

2.2 Setiap negeri dibenarkan menghantar seorang murid lelaki dan seorang
murid perempuan yang bukan beragama Islam bagi kategori yang
dipertandingkan.

2.3 Kategori pertandingan terbahagi kepada 2 iaitu:

Bil Kategori
1 Sekolah Menengah - Bermasalah Pembelajaran Lelaki
2 Sekolah Menengah - Bermasalah Pembelajaran Perempuan

2.4 Tema deklamasi sajak adalah unsur nilai-nilai murni dalam masyarakat
seperti :

2.4.1 Bersatu-padu
2.4.2 Hormati Kepelbagaian
2.4.3 Menghargai anugerah alam sekitar
2.4.4 Menghormati dan mentaati raja, pemimpin dan negara
2.4.5 Amanah
2.4.6 Ketaatan

120 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

2.5 Setiap peserta hanya dibenarkan menghantar satu atau lebih rakaman video
deklamasi sajak menggunakan Bahasa Melayu sahaja kepada urus setia
diperingkat daerah masing-masing. Tetapi hanya satu karya sahaja yang
dipilih sebagai pemenang untuk mewakili daerah ke peringkat negeri dan
kebangsaan.

2.6 Teks Sajak dan Video deklamasi sajak yang dihasilkan boleh diadaptasi
daripada karya penulis lain. Karya tidak boleh menyentuh sensitiviti,
subversif dan negatif mana-mana pihak.

2.7 Sajak/Syair hendaklah ditaip di atas kertas A4 dalam jarak 1.5 langkau .

2.8 Ditaip menggunakan font Arial bersaiz 12 dan dicetak pada sebelah muka
setiap helaian.

2.9 Peserta dibenarkan memakai kostum atau pakaian yang bersesuaian dengan
tema sajak.

2.10 Peserta digalakkan untuk menghafal dan menghayati sajak yang ingin
dideklamasikan.

2.11 Deklamasi sajak hendaklah disampaikan menggunakan Bahasa Melayu.

2.12 Semua rakaman deklamasi sajak tidak boleh dimuat naik ke mana-mana
portal/media sosial/blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh
pihak penganjur.

2.13 Semua rakaman deklamasi sajak yang diterima oleh pihak penganjur akan
menjadi hak milik Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan
Malaysia. Pihak penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut
dalam apa jua bentuk tujuan.

2.14 Pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan


yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan.

2.15 Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat


pelanggaran hasil hakcipta. Peserta hendaklah bertanggungjawab
sepenuhnya sama ada sebelum, semasa atau selepas rakaman dihasilkan.

3.0 PENGHANTARAN RAKAMAN :

3.1 Setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian
menggunakan aplikasi google form yang disediakan oleh urus setia di setiap
peringkat dengan menyertakan item berikut:

a. acara,
b. kategori,
c. nama penuh,
d. nombor kad pengenalan,
e. nombor kad OKU,

121 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

f. jantina,
g. agama,
h. nama kelas,
i. nama sekolah,
j. nama daerah,
k. nama negeri,
l. e-mel untuk dihubungi,
m. nombor telefon untuk dihubungi,
n. pautan rakaman video dari youtube (tetapan unlisted) atau sisipan
(attachment),

3.2 Rakaman video deklamasi sajak (paparan perlu meliputi keseluruhan


anggota badan) dalam format MP4 dan diambil dari telefon bimbit dengan
rakaman berkualiti berdurasi tidak kurang dari 2 minit dan tidak melebihi 5
minit tanpa disunting hendaklah dimuatnaik ke youtube (tetapan unlisted)
seterusnya melengkapkan borang pendaftaran google form (pautan
rakaman video di youtube diperlukan) yang disediakan oleh urus setia.

4.0 Peserta dilarang menyunting audio dan video. Penggunaan mikrofon sangat
digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang terbaik.

5.0 Rakaman perlu dibuat secara solo di dalam premis peserta.

6.0 Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan tanpa tanda
pengenalan sekolah, daerah atau negeri.

7.0 Borang penyertaan haruslah dihantar kepada pihak urus setia pertandingan
mengikut ketetapan berikut:

Pelaksanaan Urus setia Tarikh penyertaan


1. Peringkat Daerah - Unit Pendidikan Islam PPD dari 1 hingga 31 Julai 2020
- Unit Pendidikan Khas PPD
2. Peringkat Negeri - Unit Adab dan Nilai JPN dari 1 hingga 31 Ogos 2020
- Sektor Pendidikan Khas JPN
3. Peringkat Kebangsaan - Unit Kokurikulum, Sukan dan dari 1 hingga 30 September 2020
Kesenian BPKhas KPM

8.0 PENILAIAN JURI

8.1 Setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut:

 Gaya/Penghayatan - 50 markah
 Suara/Nada - 25 markah
 Kelancaran - 25 markah

122 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

8.2 Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan atau
bantahan tidak akan dipertimbangkan.

8.3 Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan panggilan telefon oleh
urus setia seperti berikut:

Peringkat Urus setia


1. Daerah Urus setia di Pejabat Pendidikan Daerah
2. Negeri Urus setia di Jabatan Pendidikan Negeri
3. Kebangsaan Urus setia di Kementerian Pendidikan Malaysia

9.0 Hadiah akan disampaikan kepada pemenang pada tarikh yang akan ditetapkan
oleh pihak penganjur kelak.

10.0 Sekiranya peserta tidak mendapat maklum balas daripada pihak urus setia
selepas dua (2) minggu dari tarikh tutup penyertaan maka peserta dianggap tidak
berjaya.

11.0 HADIAH PEMENANG

11.1 Peserta akan menerima sijil penyertaan. Manakala pemenang (johan, naib
johan dan ketiga) akan menerima plak dan hadiah iringan.

Disediakan oleh
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

123 
 
 
 

  Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENJURIAN
PERTANDINGAN e-DEKLAMASI SAJAK PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2020

Nama peserta:
Kategori:
Pertandingan peringkat: daerah / negeri / kebangsaan
Tajuk deklamasi sajak:
Tarikh penjurian:

Gaya/Penghayatan Suara/Nada Kelancaran/Kefasihan


50 markah 25 markah 25 markah

1. Pergerakan tubuh badan dan 1. Nada yang bersesuaian 1. Sebutan yang betul dan
mimik muka dengan sajak seperti fasih
(gaya tangan dan mimik muka) patriotik, marah, sinis,
sedih, romantik dan 2. Kelancaran kata
2. Olahan/bahasa tubuh, gerak sebagainya. (tidak tersekat/ tidak ulang
tangan dan sebagainya yang ayat yang sama/ tidak
bersesuaian dengan sajak 2. Penggunaan intonansi yang gagap)
yang dideklamasikan. tepat iaitu turun naik dan
tinggi rendah suara untuk
3. Mimik muka juga adalah dipadankan dengan maksud
gaya. Mimik muka hendaklah sajak.
sesuai dengan tema dan isi
sajak. 3. Suara yang sesuai dengan
sajak dan dapat dipaparkan
4. Penyajak dapat melalui permainan kualiti
mengemukakan teknik, gaya, suara
nada dan suara yang
bersesuaian dengan sajak
yang dideklamasikan adalah
kejayaannya dalam
penghayatan sajak itu

Markah Markah Markah


diperolehi: diperolehi: diperolehi:

Jumlah Markah
Nama Juri
Tandatangan

124