Anda di halaman 1dari 10

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 3

BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR


Bil 1 B1D1

: B1 - Tahu : Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah : Mengenal pasti konsep muzik dan mengenal rekoder
Evidens Pengetahuan dan Kefahaman Muzik B1D1E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat Aktiviti : 1. Murid mendengar guru meniup rekoder lagu tempo cepat dan lambat 2. Kenal pasti dan soal jawab. B1D1E2 Mengenal pasti bunyi panjang dan pendek Aktiviti : 1. Murid mendengar rakaman bunyi ambulans dan letupan meriam. 2. Kenal pasti dan soal jawab. B1D1E3 Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi Aktiviti : 1. Murid menyebut latihan pic dalam CD2 Dunia Muzik KSSR tahun 3. 2. Kenal pasti pic. Soal jawab. B1D1E4 Mengenal pasti solfa Do Re Mi Aktiviti : 1. Guru membuat isyarat tangan solfa. 2. Kenal pasti dan soal jawab. B1D1E5 Mengenal pasti dinamik kuat (f) dan lembut (p) Aktiviti : 1. Murid mendengar nyanyian dalam dinamik f dan p. 2. Kenal pasti dan soal jawab. B1D1E6 Mengenal pasti mud sedih, riang, marah dan takut Aktiviti : 1. Murid menyanyi 4 buah lagu yang berbeza mud. 2. Kenal pasti dan soal jawab. B1D1E7 Mengenal pasti warna ton bunyi Aktiviti : 1. Guru menerangkan contoh-contoh warna ton. 2. Murid mendengar rakaman bunyi angin (ssss), mesin rumput (wrengggg), kucing (meooow), kereta (vrooom). 3. Kenal pasti dan meniru bunyi dengan betul. Pencapaian ( / X ) Tarikh

B1D1E8 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal Aktiviti : 1. Guru meminta murid menyanyi lagu secara berkumpulan (tekstur tebal ). 2. Guru meminta murid menyanyikan lagu secara solo ( tekstur nipis ). 3. Soal jawab dan kenal pasti tekstur. B1D1E9 Mengenal pasti jenis alat muzik Aktiviti : 1. Guru memaparkan gambar dan nama alat-alat muzik. 1. Murid menyebut nama alat-alat muzik. B1D1E10 Menamakan bahagian rekoder Aktiviti : 1. Guru melukis gambar rekoder dan membuat label 3 bahagian. 2. Murid menanda bahagian-bahagian rekoder. 3. Murid menyebut bahagian-bahagian rekoder. 2 B1D2 Sahsiah B1D2E1 Menunjukkan penghayatan 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: kerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong-menolong, kebersihan, berusaha, rajin, tidak sombong

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 3

BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR


Bil 1 B2D1

: B2 Tahu dan Faham : Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik serta menerapkan nilai sahsiah : Menerangkan konsep muzik dan bahagian rekoder
Evidens Pengetahuan dan Kefahaman Muzik B2D1E1 Membezakan tempo cepat dan lambat Aktiviti : 1. Murid mendengar guru meniup rekoder lagu tempo cepat dan lambat. 2. Murid membuat gerakan berlari dan berjalan mengikut tempo yang dimainkan. 3. Murid menyebut perbezaan tempo dalam gerakan berlari dan berjalan. B2D1E2 Pencapaian ( / X ) Tarikh

Membezakan bunyi panjang dan pendek Aktiviti : 1. Murid melihat gambar ambulans dan meriam. 2. Murid menyebut perbezaan bunyi sambil meniru bunyi gambar-gambar tersebut. B2D1E3 Membezakan bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah Aktiviti : 1. Murid diperdengarkan pic dalam latihan pic CD2 Dunia Muzik KSSR tahun 3. 2. Murid membuat gerakan mencangkung, tunduk dan berdiri tegak. 3. Murid menyebut perbezaan. B2D1E4 Membezakan solfa Do Re Mi Aktiviti : 1. Guru membuat isyarat tangan solfa do re mi. 2. Murid mendengar bunyi-bunyi mewakili pic do re mi. 3. Murid membuat isyarat tangan. Bersoal jawab. B2D1E5 Menerangkan maksud simbol (f) dan (p) Aktiviti : 1. Murid mendengar lagu yang mengandungi dinamik f dan p. 2. Murid memegang ikon p dan f sambil mengangkat ikon tersebut semasa lagu dimainkan. 3. Murid menyebut perbezaan p dan f. B2D1E6 Membezakan mud sedih, riang, marah dan takut Aktiviti : 1. Murid menyanyi 4 buah lagu yang berbeza mud. 2. Kenal pasti dan soal jawab. 3. Murid menyebut perbezaan mud-mud lagu. B2D1E7 Membezakan warna ton bunyi Aktiviti : 1. Murid mendengar rakaman bunyi angin (ssss), mesin rumput (wrengggg), kucing (meooow), kereta (vrooom). 2. Kenal pasti dan menyebut perbezaan warna ton bunyi-bunyi yang dimainkan. B2D1E8 Membezakan tekstur nipis dan tebal Aktiviti : 1. Murid mendengar rakaman nyanyian kumpulan (tekstur tebal) dan solo (tekstur nipis). 2. Soal jawab dan kenal pasti tekstur. Murid menyebut perbezaan tekstur. B2D1E9 Menerangkan jenis-jenis alat muzik Aktiviti : 1. Guru memaparkan gambar alat-alat muzik tanpa nama. 2. Murid menamakan alat-alat muzik. B2D1E10 Menerangkan postur duduk dan berdiri Aktiviti :

2 B2D2

1. 2.

Murid melihat demo menyanyi dalam postur berdiri dan duduk dengan betul. Murid menerangkan cara menyanyi dalam postur berdiri dan duduk dengan betul.

B2D1E11 Menerangkan fungsi bahagian rekoder Aktiviti : 1. Guru menunjukkan gambar 3 bahagian rekoder. 2. Murid menyebut bahagian-bahagian rekoder. 3. Murid menerangkan fungsi bahagian-bahagian rekoder. Sahsiah B2D2E1 Menunjukkan penghayatan 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: kerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong-menolong, kebersihan, berusaha, rajin, tidak sombong

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 3

BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR


Bil 1 B3D1

: B3 Tahu, Faham dan Boleh Buat : Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah : Memberi respon kepada konsep muzik dan pengendalian rekoder
Evidens Pengetahuan dan Kefahaman Muzik B3D1E1 Mempraktikkan tempo cepat dan lambat Aktiviti : 1. Murid menyanyi tempo cepat dan lambat 2. Bersoal jawab. B3D1E2 Mempraktikkan bunyi panjang dan pendek Aktiviti : 1. Murid menyanyi lagu mengandungi pelbagai nilai not. 2. Murid mengulang frasa yang mengandungi bunyi panjang dan pendek. 3. Bersoal jawab. B3D1E3 Menunjukkan bunyi pic tinggi dan rendah Pencapaian ( / X ) Tarikh

Aktiviti : 1. Murid diperdengarkan pic dalam latihan pic CD2 Dunia Muzik KSSR tahun 3. 2. Murid membuat gerakan mencangkung, tunduk dan berdiri tegak. 3. Bersoal jawab. 2 B3D2 B3D1E4 Mempraktikkan dinamik kuat dan lembut Aktiviti : 1. Murid melihat lirik yang mengandungi tanda p dan f. 2. Murid menyanyi lagu yang mengandungi dinamik p dan f. B3D1E5 Menunjukkan mud sedih, riang, marah dan takut Aktiviti : 1. Murid mendengar 4 buah lagu yang berbeza mud. 2. Murid menunjukkan memek muka berbeza dalam setiap lagu. B3D1E6 Mendemonstrasikan warna ton Aktiviti : 1. Murid diberikan 4 alat muzik iaitu gendang, loceng, marakas dan simbal. 2. Murid memainkan carta ikon (ikon : kuda, burung, angin, pinggan pecah) dengan menggunakan alat-alat muzik diberikan. B3D1E7 Menunjuk cara pengendalian rekoder Aktiviti : 1. Murid mengimbas pelajaran lepas dengan meniup not B, A, G. 2. Murid dipantau dari segi penjarian rekorder. 3 B3D3 Kemahiran Muzik B3D2E1 Mempraktikkan tempo cepat dan lambat Aktiviti : 1. Murid meniup latihan rekoder yang mengandungi not B, A, G sepanjang 2 bar dengan tempo cepat dan lambat. B3D2E2 Bermain perkusi mengikut corak irama dan melodi Aktiviti : 1. Murid menepuk corak irama lagu Ceritaku. 2. Murid bermain perkusi mengikut melodi lagu Ceritaku. B3D2E3 Mempraktikkan bunyi panjang dan pendek B3D2E4 Mempraktikkan pic tinggi dan rendah dalam nyanyian serta rekoder B3D2E5 Menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama B3D2E6 Bermain alat perkusi, rekoder serta nyanyian dengan dinamik kuat dan lembut B3D2E7 Mempraktikkan postur dalam nyanyian, permainan rekoder dan perkusi

B3D2E8 Mempraktikkan pernafasan dalam nyanyian dan rekoder Sahsiah B3D3E1 Menunjukkan penghayatan 4 hingga 5 nilai daripada nilai-nilai berikut: kerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong-menolong, kebersihan, berusaha, rajin, tidak sombong

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 3

BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR


Bil 1 B4D1

: B4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab : Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah : Memberi respon kepada konsep muzik dan bermain rekoder dengan betul
Evidens Pengetahuan dan Kefahaman Muzik B4D1E1 Mempraktikkan tempo cepat dan lambat dengan betul B4D1E2 Mempraktikkan bunyi panjang dan pendek dengan betul B4D1E3 Menunjukkan bunyi pic tinggi dan rendah dengan betul B4D1E4 Mempraktikkan dinamik kuat dan lembut dengan betul B4D1E5 Menunjukkan mud sedih, riang, marah dan takut dengan betul B4D1E6 Mendemonstrasikan warna ton dengan betul B4D1E7 Menunjuk cara pengendalian rekoder dengan betul Pencapaian ( / X ) Tarikh

2 B4D2

Kemahiran Muzik B4D2E1 Mempraktikkan tempo cepat dan lambat dengan betul

B4D2E2 Bermain perkusi mengikut corak irama dan melodi dengan betul B4D2E3 Mempraktikkan bunyi panjang dan pendek dengan betul B4D2E4 Mempraktikkan pic tinggi dan rendah dalam nyanyian serta rekoder dengan betul B4D2E5 Menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama dengan betul B4D2E6 Bermain alat perkusi, rekoder serta nyanyian berdasarkan dinamik kuat dan lembut dengan betul B4D2E7 Mempraktikkan postur dalam nyanyian, permainan rekoder dan perkusi dengan betul B4D2E8 Mempraktikkan pernafasan dalam nyanyian dan rekoder dengan betul 3 B4D3 Sahsiah B4D3E1 Menunjukkan penghayatan 6 hingga 7 nilai daripada nilai-nilai berikut: kerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong-menolong, kebersihan, berusaha, rajin, tidak sombong

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 3

BAND STANDARD PRESTASI

: B5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji : Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam nilai sahsiah. : Memberi respon kepada semua konsep muzik dan pengendalian rekoder dengan betul dan tepat.
Evidens Pengetahuan dan Kefahaman Muzik B5D1E1 Mempraktikkan tempo cepat serta lambat dengan betul dan tepat B5D1E2 Mempraktikkan bunyi panjang serta pendek dengan betul dan tepat Pencapaian ( / X ) Tarikh

DESKRIPTOR
Bil 1 B5D1

B5D1E3 Menunjukkan bunyi pic tinggi serta rendah dengan betul dan tepat B5D1E4 Mempraktikkan dinamik kuat serta lembut dengan betul dan tepat B5D1E5 Menunjukkan mud sedih, riang, marah serta takut dengan betul dan tepat B5D1E6 Mendemonstrasikan warna ton dengan betul dan tepat B5D1E7 Menunjuk cara pengendalian rekoder dengan betul dan tepat 2 B5D2 Kemahiran Muzik B5D2E1 Mempraktikkan tempo cepat serta lambat dengan betul dan tepat B5D2E2 Bermain perkusi mengikut corak irama serta melodi dengan betul dan tepat B5D2E3 Mempraktikkan bunyi panjang serta pendek dengan betul dan tepat B5D2E4 Mempraktikkan pic tinggi dan rendah dalam nyanyian serta rekoder dengan betul dan tepat B5D2E5 Menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama dengan betul dan tepat B5D2E6 Mempraktikkan postur dalam nyanyian, permainan rekoder serta perkusi dengan betul dan tepat B5D2E7 Bermain perkusi, rekoder dan menyanyi berdasarkan dinamik kuat serta lembut dengan betul dan tepat B5D2E8 Mempraktikkan pernafasan dalam nyanyian serta rekoder dengan betul dan tepat 3 B5D3 Sahsiah Menghayati 8 hingga 9 nilai daripada nilai-nilai berikut: kerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong-menolong, kebersihan, berusaha, rajin, tidak sombong

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 3

BAND STANDARD PRESTASI

: B6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali : Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara dengan betul dan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah. : Memberi respon kepada semua konsep muzik secara kreatif dengan betul dan tepat.
Evidens Pengetahuan dan Kefahaman Muzik B6D1E1 Mendemonstrasikan tempo cepat serta lambat dengan betul, tepat dan kreatif B6D1E2 Mendemonstrasikan bunyi panjang serta pendek dengan betul, tepat dan kreatif B6D1E3 Mendemonstrasikan bunyi pic tinggi serta rendah dengan betul dan tepat B6D1E4 Mendemonstrasikan dinamik kuat serta lembut dengan betul, tepat dan kreatif B6D1E5 Menunjukkan mud sedih, riang, marah serta takut dengan betul, tepat dan kreatif B6D1E6 Mendemonstrasikan warna ton dengan betul, tepat dan kreatif Pencapaian ( / X ) Tarikh

DESKRIPTOR
Bil 1 B6D1

2 B6D2

Kemahiran Muzik B6D2E1 Mendemonstrasikan tempo cepat serta lambat dengan betul, tepat dan kreatif B6D2E2 Bermain perkusi mengikut corak irama serta melodi dengan betul, tepat dan kreatif B6D2E3 Mempraktikkan bunyi panjang serta pendek dengan betul, tepat dan kreatif B6D2E4 Mendemonstrasikan pic tinggi dan rendah dalam nyanyian serta rekoder dengan betul dan tepat B6D2E5 Menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama dengan betul, tepat dan kreatif B6D2E6 Bermain perkusi, rekoder dan menyanyi berdasarkan dinamik kuat serta lembut dengan betul, tepat dan kreatif B6D2E7 Mendemonstrasikan postur dalam nyanyian, permainan rekoder serta perkusi dengan betul dan tepat B6D2E8 Mendemonstrasikan pernafasan dalam nyanyian serta rekoder dengan betul dan tepat

3 B6D3

Kreativiti B6D3E1 Mencipta dan mengajuk corak irama mudah B6D3E2 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah B6D3E3 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi

4 B6D4

Sahsiah B6D4E1 Menunjukkan penghayatan 8 hingga 9 nilai daripada nilai-nilai berikut: kerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong-menolong, kebersihan, berusaha, rajin, tidak sombong