Anda di halaman 1dari 6

Soal-soal A.

Pilihan Ganda
1. Sesuatu yang menyebabkan benda bergerak atau menjadi diam, atau sebaliknya disebut. a. Gaya b. Daya c. Torsi d. Kopel e. Kecepatan 2. Apa yang dimaksud dengan besaran skalar? a. besaran yang hanya mempunyai besar b. besaran yang hanya mempunyai arah c. besaran yang mempunyai besar dan arah d. besaran yang tidak mempunyai besar dan arah e. besaran yang tidak mempunyai satuan 3. Apa yang dimaksud dengan besaran vektor? a. besaran yang hanya mempunyai besar b. besaran yang hanya mempunyai arah c. besaran yang mempunyai besar dan arah d. besaran yang tidak mempunyai besar dan arah e. besaran yang tidak mempunyai satuan 4. Dibawah ini yang tidak termasuk satuan adalah. a. Kilogram b. Meter c. Kecepatan d. Mol e. Candela 5. Manakah yang termasuk jenis sambungan lepas? a. sambungan keling b. sambungan solder c. sambungan ulir. d. sambungan lem e. sambungan susut 6. Manakah yang termasuk jenis sambungan tetap? a. sambungan ulir b. sambungan las. c. sampungan pasak d. sambungan dengan mur dan baut e. sambungan pena

7. Apakah nama komponen yang berfungsi sebagai penyambung antara pully dengan poros pada konstruksi mesin? a. mur b. baut c. keling d. pasak. e. Paku 8. Untuk memindahkan putaran mesin dengan jarak yang besar dengan rasio putaran ditentukan, pilihan yang paling baik adalah menggunakan.... a. roda gigi b. sabuk V c. sabuk datar d. rantai. e. kopling gesek 9. Yang termasuk jenis sambungan/kampuh las adalah.... a. kampuh I. b. kampuh x. c. kampuh bilah tunggal d. kampuh bilah ganda e. kampuh U ganda. 10. Seperti paku keling, las digunakan untuk sambungan yang tidak bisa dibuka lagi, keuntungan sambungan las dibanding sambungan paku keling antara lain adalah. a. rapat (tidak bocor). b. lebih kuat. c. tidak merusak struktur bahan dasar yang disambung d. ringan. e. tidak membutuhkan bilah. 11. Manakah diantara daftar itu yang BUKAN kelebihan dari sambungan las? a. kuat b. mudah dibuat dalam berbagai bentuk sambungan c. bentuk sambungan rapi d. mudah dilepas. e. bisa dibentuk/dirapikan sesuai bentuk awal bahan yang disambung 12. Penggunaan paku keling umumnya digunakan pada. a. Sambungan kayu b. Sambungan jembatan c. Sambungan rangka sepeda d. Sambungan kelistrikan e. Sambungan plastik 13. Sifat dari sambungan paku keling yaitu. a. Lemah

b. c. d. e.

Dapat dilepas-pasang Permanen Rapuh Getas

14. Apakah nama komponen yang berfungsi sebagai penyambung antara pully dengan poros pada konstruksi mesin? a. mur b. baut c. keling d. pasak. e. Paku 15. Poros yang digunakan untuk memindahkan daya pada sebuah mesin disebut dengan.... a. poros dukung b. tap c. arbor d. spindel e. poros transmisi. 16. Poros yang bentuknya pendek dan tidak menerima beban lengkung disebut dengan.... a. poros dukung b. arbor c. spindel. d. poros transmisi e. tap 17. Pada pemilihan pasak yang digunakan untuk menyambung poros dengan daya tidak terlalu besar dipilih pasak.... a. pasak penampang bujursangkar b. pasak tirus tanpa kepala c. pasak tembereng (woodruffkey). d. pasak bergerigi, satu bahan dengan poros e. pasak tirus dengan kepala 18. Untuk membuat pintu air yang harus menggeser pintu air yang berat, pilihan yang paling tepat adalah dengan membuat poros penggerak yang menggunakan jenis ulir.... a. segitiga b. bulat c. metris d. segi empat. e. Whitworth

19. Pemasangan pasak/ pen dipasang dengan 2 posisi, memanjang dan melintang terhadap sumbu poros, yang termasuk sebagian dari jenis jenis pasak memanjang adalah.... a. pasak penampang persegi panjang. b. pasak tirus tanpa kepala. c. pasak tembereng. d. pasak silinder tirus e. pen silinder lurus 20. Untuk memindahkan putaran mesin dengan jarak yang besar dengan rasio putaran ditentukan, pilihan yang paling baik adalah menggunakan. a. roda gigi b. sabuk V c. sabuk datar d. rantai. e. kopling gesek 21. Manakah dibawah ini yang BUKAN merupakan salah satu macam dari rantai.... a. rantai gall b. rantai bus c. rantai kait pen d. rantai baut. e. rantai morse 22. Tujuan pemeliaraan harian terhadap mesin-mesin perkakas. a. Memperpanjang umur mesin b. Menambah daya mesin c. Meningkatkan hasil produksi d. Mempercepat proses produksi e. Menambah presisi benda kerja 23. Pelumasan bagian bantalan yang menggunakan kantong oli pada mesin bubut dilaksanakan secara. a. Harian b. Mingguan c. Bulanan d. Triwulan e. Tahunan 24. Bagian yang bengkok pada pipa gas yang dicat mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh. a. Panas sinar matahari b. Udara yang kering c. Tegangan dari dalam pipa d. Pengecatan yang tidak merata e. Ada aliran gas di dalamnya

25. Upaya untuk mencegah karat pada perkakas adalah . a. Melapisi permukaan perkakas dengan cat b. Melapisi permukaan perkakas dengan air c. Merendam perkakas dengan air d. Rutin menjemur perkakas di siang hari e. Mengondisikan perkakas pada keadaan lembab 26. Upaya untuk menghilangkan karat pada benda kerja dengan langkah mekanis dibawah ini adalah. a. Mengamplas permukaan benda b. Menggosok benda dengan benda tumpul c. Mencelupkan benda kerja ke dalam asam klorida d. Mencelupkan benda kerja ke dalam asam nitrat e. Melapisi benda dengan krom 27. Penggantian oli/pelumas bagi mesin bubut dilakukan bergantung pada factor a. Waktu penggunaan mesin (dalam jam penggunaan) b. Tampak fisik mesin c. Suara yang dikeluarkan mesin d. Usia mesin bubut e. Letak penyimpanan mesin bubut 28. Dibawah ini bagian/komponen pada mesin bubut yang paling sering didapatkan masalah yaitu. a. Bed b. Toolpost c. Tailstock d. Headstock e. Chuck 29. Pemberian oli/pelumas pada bagian eretan dan toolpost sebaiknya dilakukan setiap. a. Satu minggu sekali b. Satu bulan sekali c. Satu tahun sekali d. Usai pemakaian e. Tidak pernah diberi oli 30. Hal yang perlu diperhatikan dalam area bengkel di bawah ini, kecuali a. Pencahayaan b. Kebersihan c. Bentuk area bengkel d. Kerapihan e. Sirkulasi udara

B. Essay 1. 2. 3. 4. Apakah yang dimaksud dengan statika? Sebutkan bunyi hukum Newton I,II dan III! Jelaskan pengertian gaya, momen dan kopel! Dua buah gaya masing-masing F1=50 N dan F2 = 30 N, bekerja pada satu garis kerja dengan arah berlawa-nan. Berapakah besarnya gaya resultan? 5. Untuk mengendorkan sebuah mur diperlukan gaya tekan pada kunci pas sebe-sar 14 N. Panjang tangkai kunci 40 cm. Tentukan be-sarnya momen yang diberikan saat mengendorkan mur tersebut! 6. Dengan gaya sebesar 10 N kita memutar tangkai tap ke kanan. Hitunglah momen kopel yang terjadi bila panjang tangkai 15 cm! 7. Jelaskan syarat-syarat kesetimbangan benda! F = 10 N

15 cm 30 cm 8. Hitung Reaksi yang terjadi pada gambar yang ditujukan di atas dan gambarkan diagram momen menurut teori keseimbangan! 9. Jelaskan pengertian konsep tegangan! 10. Tuliskan rumus tegangan secara umum!