Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN UNIT PENGAJARAN 1 (KAEDAH PENERANGAN DAN PERBINCANGAN) 1.

BUTIRAN AM

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Kelas Masa Jangkamasa Tarikh Bilangan Murid Purata Umur Mata Pelajaran Tema Topik Sub-Topik

: : : : : : : : : :

4 Bestari 10.30 Pagi 11.30 Pagi 60 Minit 31 Mei 2011 33 Orang 10 Tahun Sains Menyiasat Dunia Bahan 1. 1.1 Sifat-Sifat Bahan Memahami Sifat-Sifat Bahan (Bahan Semulajadi dan Bahan Buatan)

2. KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN KEMAHIRAN BERFIKIR

2.1.

Berkomunikasi

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Memerhati Mengklasifikasi Meramal Membandingbeza Mengumpul Dan Mengklasifikasi Membuat Kesimpulan Menjana Idea

3. PENERAPAN DAN PENILAIAN

3.1.

Ilmu 3.1.1. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Kajian Tempatan

3.2.

Nilai Murni dan Sikap Saintifik 3.2.1. Bekerjasama dalam aktiviti pembelajaran 3.2.2. Jujur dalam membuat catatan 3.2.3. Tabah menjalankan eksperimen

4. PENGETAHUAN SEDIA ADA 4.1. 4.2. Murid pernah melihat objek yang ditunjukkan oleh guru di dalam kehidupan seharian mereka Murid tahu apa itu bahan dan contoh-contohnya

5. OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:5.1. 5.2. 5.3. Menyatakan maksud bagi terma bahan semulajadi dan bahan buatan Mengenalpasti sekurang-kurangnya 6 bahan semulajadi dan bahan buatan Mengklasifikasikan sekurang-kurangnya 6 objek kepada kumpulan bahan semulajadi dan bahan buatan

6. BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Sudu Besi Sudu Plastik Kertas Lembaran aktiviti Lembaran kerja

FASA / MASA

ISI PENGAJARAN Meneka 2 jenis bahan Soalan : 1) Apakah ini? 2) Apakah kegunaannya? 3) Apakah perbezaan kedua-dua bahan ini? Jawapan : 1) Sudu besi dan sudu plastik 2) Untuk mengambil makanan 3) Satu diperbuat dari logam dan satu lagi diperbuat dari plastik

AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. Guru memanggil dua orang murid ke hadapan. 2. Guru memberikan dua bahan tanpa memberitahu mereka apa bahan tersebut 3. Guru meminta murid itu meneka bahan tersebut 4. Guru bersoaljawab dengan murid tentang bahan tersebut

CATATAN BBM: Sudu Besi Sudu Plastik Kaedah : Soaljawab Nilai : Yakin dan sistematik KPS: Berkomunikasi Meramal Memerhati KBSB: Menjana idea BBM: Kertas Kaedah: Perbincangan Pembentangan Nilai: Bekerjasama KPS: Berkomunikasi KBSB: Menjana idea

ORIENTASI ( 5 MINIT )

Definisi Bahan semulajadi dan Bahan buatan. Bahan Semulajadi Bahan yang diperbuat dari bahan asas semulajadi seperti logam, kayu, kaca, tembikar dan getah PENCETUSAN IDEA (5 MINIT) Bahan Buatan Bahan yang diperbuat melalui proses kimia dari bahan asas sintetik seperti plastik dan kain sintetik.

1. Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan 2. Guru mengedarkan kertas kepada setiap kumpulan 3. Guru meminta murid membincangkan definisi bahan semulajadi dan bahan buatan mengikut pemahaman mereka 4. Guru meminta wakil dari setiap kumpulan membentangkan hasilan perbincangan mereka dihadapan kelas

FASA / MASA

ISI PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil 2. Guru mengedarkan lembaran aktiviti kepada murid 3. Guru meminta murid berbincang didalam kumpulan dan mengelaskan bahan-bahan yang terdapat dalam

CATATAN BBM: Lembaran aktiviti Kaedah : perbincangan Nilai : Yakin dan sistematik KPS: Berkomunikasi Meramal Memerhati KBSB: Menjana idea

Aktiviti mengelas bahan semulajadi dan bahan buatan (seperti dilampiran)

PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA ( 30 MINIT )

lembaran aktiviti tersebut kepada bahan semulajadi dan bahan buatan. 4. Guru juga meminta murid menamakan bahan asas bagi bahan-bahan tersebut.

Aplikasi bahan semulajadi dan bahan buatan Soalan : 1) Apakah kelebihan bahan semulajadi? 2) Apakah kekurangan bahan semulajadi? 3) Apakah kelebihan bahan buatan? 4) Apakah kekurangan bahan buatan? Jawapan : 1) Mudah didapati, tiada bahan kimia 2) Tidak boleh diperbaharui 3) Murah dan senang diproses 4) Mencemarkan alam, susah dihapuskan

1. Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan dengan aplikasi bahan semulajadi dan bahan buatan.

Kaedah: Perbincangan Penerangan Nilai: Yakin dan sistematik KPS: Berkomunikasi

APLIKASI IDEA (5 MINIT)

KBSB: Menjana idea

FASA / MASA

ISI PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

CATATAN BBM: Lembaran kerja Kaedah : Penerangan Perbincangan Nilai : Yakin dan sistematik KPS: Berkomunikasi Meramal Memerhati KBSB: Menjana idea

Rumusan pelajaran tentang bahan semulajadi dan bahan buatan

1. Guru membimbing murid membuat rumusan tentang bahan semulajadi dan bahan buatan 2. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid menyiapkannya 3. Guru membincangkan jawapan bagi lembaran kerja

REFLEKSI ( 15 MINIT )

tersebut bersama-sama dengan murid.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN UNIT PENGAJARAN 2 (KAEDAH EKSPERIMEN) 1. BUTIRAN AM

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Kelas Masa Jangkamasa Tarikh Bilangan Murid Purata Umur Mata Pelajaran Tema Topik Sub-Topik

: : : : : : : : : :

4 Cemerlang 8.10 Pagi 9.10 Pagi 60 minit 31 Mei 2011 39 Orang 10 Tahun Sains Menyiasat Dunia Bahan 1. 1.2 Sifat-Sifat Bahan Memahami Sifat-Sifat Bahan (Konduktor dan Penebat)

2. KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN KEMAHIRAN BERFIKIR

2.1.

Mengeksperimen

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Berkomunikasi Memerhati Membandingbeza Membuat Kesimpulan Menjana Idea

3. PENERAPAN DAN PENILAIAN

3.1.

Ilmu 3.1.1. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris

3.2.

Nilai Murni dan Sikap Saintifik 3.2.1. Bekerjasama dalam aktiviti pembelajaran 3.2.2. Jujur dalam membuat catatan 3.2.3. Tabah menjalankan eksperimen

4. PENGETAHUAN SEDIA ADA 4.1. 4.2. Murid tahu definisi elektrik Murid tahu definisi haba

5. OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:5.1. 5.2. 5.3. Menyatakan maksud bagi terma konduktor dan penebat Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 bahan yang boleh mengalirkan haba dan elektrik Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 bahan yang tidak boleh mengalirkan haba dan elektrik

6. BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Senduk besi dan senduk plastik Kertas Buku PEKA Bahan eksperimen Slaid persembahan powerpoint

FASA / MASA

ISI PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

CATATAN BBM: Lilin Senduk Besi Senduk kayu Kaedah : Soaljawab Nilai : Yakin dan sistematik KPS: Berkomunikasi Meramal Memerhati BBM: Kertas Kaedah: Perbincangan Pembentangan Nilai: Bekerjasama KBSB: Menjana idea

Meneka apa yang akan murid rasa apabila sebatang senduk besi dan senduk kayu diletakkan diatas api lilin. Soalan : 1) Apakah yang kamu rasa? 2) Mengapa kamu merasakan sedemikian? Jawapan : 1) Senduk besi = panas, senduk kayu = tiada apa-apa. 2) Kerana besi boleh mengalirkan haba.

ORIENTASI ( 5 MINIT )

1. Guru menyalakan sebatang lilin. 2. Guru memanggil 2 orang murid untuk memegang hujung sebatang senduk besi dan sebatang senduk kayu. 3. Guru meminta murid tersebut meletakkan hujung senduk yang dipegang mereka keatas api lilin yang telah dinyalakan tadi 4. Guru meminta murid menunggu sebentar 5. Guru bersoaljawab dengan murid tersebut dan murid yang lain

Definisi Konduktor dan Penebat.


Konduktor : Bahan yang membenarkan haba dan arus elektrik mengalir melaluinya Contohnya : sudu besi, rantai emas, gelas kaca, karbon pensil

PENCETUSAN IDEA (5 MINIT)

1. Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan 2. Guru mengedarkan kertas kepada setiap kumpulan 3. Guru meminta murid membincangkan definisi bahan konduktor dan bahan penebat mengikut pemahaman mereka 4. Guru meminta wakil dari setiap kumpulan membentangkan hasilan perbincangan mereka dihadapan kelas

Penebat : Bahan yang tidak membenarkan haba dan arus mengalir melaluinya Contohnya : getah pemadam, pensil, kasut sekolah, tayar

FASA / MASA

ISI PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil 2. Guru meminta murid merujuk kepada Buku Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) 3. Guru meminta murid menjalankan eksperimen

CATATAN BBM: Lembaran aktiviti Bahan eksperimen Kaedah : Eksperimen KPS: Berkomunikasi Meramal Memerhati KBSB: Menjana idea

Eksperimen Menguji Bahan Konduktor elektrik dan Penebat Elektrik (seperti dilampiran)

PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA ( 30 MINIT )

berdasarkan langkah-langkah seperti didalam buku PEKA tersebut 4. Guru meminta murid merekodkan pemerhatian mereka 5. Guru meminta murid berhati-hati semasa menjalankan eksperimen

Aplikasi Bahan konduktor dan Bahan Penebat Soalan : 1) Apakah kegunaan bahan konduktor haba? 2) Apakah kegunaan bahan penebat haba? 3) Apakah kegunaan bahan konduktor eklektrik? 4) Apakah kegunaan bahan penebat elektrik? Jawapan : 1) Sebagai bahan pencepat sejuk benda panas 2) sebagai bahan tahan panas 3) sebagai pengalir elektrik 4) sebagai bahan pelapis untuk alatan elektrik

2. Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan dengan aplikasi bahan semulajadi dan bahan buatan.

Kaedah: Perbincangan Penerangan Nilai: Yakin dan sistematik KPS: Berkomunikasi

APLIKASI IDEA (5 MINIT)

KBSB: Menjana idea

FASA / MASA

ISI PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

CATATAN BBM: Slaid persembahan powerpoint Kaedah : Penerangan Perbincangan Nilai : Yakin dan sistematik KPS: Berkomunikasi Meramal Memerhati KBSB: Menjana idea

Rumusan pelajaran tentang Bahan konduktor dan Bahan Penebat

4. Guru membimbing murid membuat rumusan tentang bahan konduktor dan bahan penebat 5. Guru menayangkan slaid persembahan powerpoint yang mengandungi soalan-soalan untuk dijawab oleh murid 6. Guru menanyakan murid secara rawak mengikut soalan-

REFLEKSI ( 15 MINIT )

soalan didalam slaid persembahan tersebut