Anda di halaman 1dari 8

Bahasa Malaysia ( Kefahaman) Tahun 1

A. Warnakan bunyi yang betul. (B1 DL1 E1)

(10 markah) B. Warnakan huruf yang sama. 1 (B1 DT1 E1)

Bahasa Malaysia ( Kefahaman) Tahun 1

(10 markah) C. Tulis perkataan berpandukan gambar. (B1 DT 1 E1)

kereta

tiga
2

manggis

Bahasa Malaysia ( Kefahaman) Tahun 1

pulau

tuala

1.

2.

3.

4.

5.

(10 markah) D.Padankan perkataan dengan gambar yang betul. (B1 DB1 E3)

tikus 3

Bahasa Malaysia ( Kefahaman) Tahun 1

1.

2.

nanas

3.

betik

4.

lampu

(8 markah) E. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. DT1 E1) (B2

Bahasa Malaysia ( Kefahaman) Tahun 1

(20 markah) F. Tulis kata nama khas yang betul di tempat kosong. (B2 DT1 E2)

Bahasa Malaysia ( Kefahaman) Tahun 1

(15 markah) G.Isi tempat kosong dengan kata kerja yang paling sesuai. (B3 DB1 E2)

Bahasa Malaysia ( Kefahaman) Tahun 1

(15 markah) H.Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai. (B3 DT1 E1)

Bahasa Malaysia ( Kefahaman) Tahun 1

(12 markah) KERTAS SOALAN TAMAT SEMOGA BERJAYA

Anda mungkin juga menyukai