Anda di halaman 1dari 2

1.0 Bibliografi : Eva Salsabila.(2009, Mei 11). Relevenkah rotan. Diperolehi daripada http://permatasahara.blogspot.com/2009/05/relevenkah-rotan.html Hariyati Ariffin.

(2013, Januari 31). Cabaran guru zaman siber. Harian Metro. DIlayari dari http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/Cabaranguruzamansiber//Article/index _html Hasan Al-Banna Mohamed. (2011, Mei 16). Tugas guru mendidik, menerapkan akhlak mulia. Utusan Malaysia. Dilayari dari http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0516&pub=utusan_malays ia&sec=Rencana&pg=re_03.htm#ixzz2Yo58sOO8 Khirol Azuddin Amir Noordin. (2013, Febuari 22).Guru: Dahulu dan Sekarang. Diperolehi daripada http://keyboardkhirol.blogspot.com/ Lutfi. (2011, Mac 9). Sikap Ibu Bapa terhadap Guru dan Dunia Pendidikan . Diperolehi dari http://muhammadlutfi.blogspot.com/2011/03/sikap-ibu-bapa-terhadap-gurudan-dunia.html Marhaini Kamaruddin. (2003, Oktober 6). Disiplin: TPM kesal ibu bapa tidak rasional.Utusan Malaysia. DIlayari dari http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2003&dt=1006&pub=utusan_malays ia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_02.htm#ixzz2Yo5f6n65 Mohd Rifaat Abd Hamid (2011, Ogos 7). Tiada lagi sentuhan kasih sayang. Harian Metro. Dilayari dari http://www.hmetro.com.my/articles/2011080723185820110807231858/Article Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Zuraidah A. Majid. (2010). Guru dan Cabaran Semasa. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Noor Azmah Ibrahim. (2003, Mei 29). Sikap ibu bapa - Sekat peranan guru. Utusan Malaysia. Dilayari dari

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2003&dt=0529&pub=utusan_malays ia&sec=Keluarga&pg=ke_01.htm#ixzz2Yo6IzZ6O Sapora Sipon. (2007, Julai 23). Pendidik mesti bijak kawal emosi. Utusan Malaysia. Dilayari dari http://utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0723&pub=Utusan_Malaysia&s ec=Rencana&pg=re_07.htm#ixzz2YoEzSFc5 Sulaiman Konit. (2010, Mei 13). Peranan guru bagai 'matahari'.Utusan Malaysia. Dilayari dari http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0513&pub=utusan_malays ia&sec=Rencana&pg=re_02.htm#ixzz2Yo6Ouf8g Surat Pekeliling Iktisas Bil:7/2003. Kuasa Guru Merotan Murid.

Kementerian

Pelajaran Malaysia. Diperolehi pada 14 Julai 2013 daripada

http://sksgrokam.edu.my/portal/downloads/rotanmurid.pdf Syed Ismail Syed Mustapa dan Ahmad Subki Miskon. (2013). Guru dan Cabaran Semasa (Edisi Kedua). Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Yayasan Guru Malaysia Berhad. (2012, Julai 25). Patut atau tidak pelajar sekolah dirotan?. Utusan Malaysia. Dilayari dari http://www.utusan.com.my/utusan/Rencana/20120725/re_02/Patut-atau-tidakpelajar-sekolah-dirotan?#ixzz2Yo4scco4