Anda di halaman 1dari 10

EDU 3106 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (BAHAGIAN B)

PEMBENTANG : NURSYAKILA BT ROSLI SHAHRUL NIZAR BIN REDUAN SITI ASMAH BINTI MAHMUD

PERSEPSI RESPONDEN (TEMUBUAL)

RESPONDEN A
INTERAKSI SOSIAL INDIVIDU - SATU PROSES YANG MELIBATKAN PERHUBUNGAN ANTARA DUA ATAU LEBIH INDIVIDU ATAU KELOMPOK : KESELESAAN INTERAKSI ADALAH MENGAMBARKAN TENTANG KESENANGAN DAN TANPA KERISAUAN INDIVIDU UNTUK MENJALIN HUBUNGAN DENGAN INDIVIDU LAIN ATAU KELOMPOK, ORGANISASI DAN KOMUNITI.

RESPONDEN B
TAHAP KEFAHAMAN YANG RENDAH TENTANG CARA HIDUP DAN MASALAH-MASALAH HIDUP KAUM LAIN DALAM KALANGAN PELAJAR (KURANG RASA HORMAT DAN MENGHARGAI ANTARA MURID)

RESPONDEN C
PERBEZAAN KEBUDAYAAN (AGAMA/KEPERCAYAAN/ADAT RESAM/CARA HIDUP : MEMPERTAHANKAN BUDAYA) - MENIMBULKAN PRASANGKA, SIKAP PERKAUMANYANG TINGGI

CARA MEMUPUK PERPADUAN DALAM KALANGAN PELAJAR


PERPADUAN :
SATU BENTUK PENYATUAN PELBAGAI KELOMPOK YANG MEMPUNYAI LATAR BELAKANG SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, DAN BAHASA YANG BERBEZA DI BAWAH SATU BENTUK IDENTITI NASIONAL YANG LEBIH KHUSUS SERTA DAPAT DITERIMA OLEH MAJORITI GOLONGAN ETNIK DI NEGARA INI.

SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA


PENGHAYATAN KEPADA PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA DALAM KALANGAN RAKYAT MAMPU MELAHIRKAN MASYARAKAT MALAYSIA BERSATU PADU DALAM PELBAGAI ASPEK.

TINJAUAN PENYATA RAZAK DAN LAPORAN RAHMAN TALIB


INSTITUSI (SEKOLAH) : MEMBERIKAN PENEKANAN KEPADA SISTEM PERSEKOLAHAN YANG SAMA; BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DAN KURIKULUM SEKOLAH YANG SAMA DAN BERCORAK KEBANGSAAN

SITUASI SEKOLAH
MEMUPUK SEMANGAT MUHIBAH DAN SEMANGAT TOLERANSI ANTARA KAUM SANGAT PENTING (MENIMBULKAN PERPADUAN KAUM SERTA MEMBOLEHKAN MEREKA BERINTERAKSI SESAMA MEREKA) SETIAP SUBJEK YANG DIAJARKAN DI SEKOLAH JUGA HARUS MENITIKBERATKAN ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN YANG HARMONIS. NILAI-NILAI ROHANI DAN BUDAYA BERSAMA PERLU DIBERIKAN KEUTAMAAN DALAM SETIAP SUBJEK.

AKTIVITI KOKURIKULUM
(SUKAN/KELAB/PERSATUAN/CERAMAH)
DIPERGIAT DAN DIPERTINGKATKAN DI LUAR SISTEM AKADEMIK, PARA PELAJAR HARUS DILIBATKAN DALAM AKTIVITI PELBAGAI KAUM SEPERTI KELUARGA ANGKAT, PERSATUAN, DAN BADAN BERUNIFORM.