Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA PROGRAM SAMBUTAN HARI JADI DAN MAKAN BERADAP ASRAMA SMK KUDAT 2013

TARIKH TEMPAT

: 24 OGOS 2013 : ASRAMA PUTERA SMK TINGGI KLANG : EN. AKRAM HIJRI B. ABDULLAH AKHILI : EN. NURUL HADI B. MINHAT

KETUA WARDEN WARDEN

K. PELAJAR LELAKI : WAN SHAHIDAN B.

PENGENALAN

Program sambutan hari lahir dan makan beradap asrama ini merupakan program untuk meyambut hari lahir setiap pelajar asrama yang akan dilaksanakan pada setiap bulan atau sebelum cuti sekolah. Program sambutan hari lahir dan makan beradap ini diadakan untuk memberi penghargaan setiap pelajar yang lahir pada bulan tersebut dan makan beradap pula dapat mendidik para pelajar asrama makan dengan sopan. Program ini juga akan mengeratkan hubungan silaturrahim diantara pelajar dan warden. Program-program seperti ini akan menjadi wadah kepada pelajar untuk membina kerjasama dan jati diri diantara mereka. Agenda program ini telah dirancang bagi menghasilkan satu platform untuk meningkatkan semangat kerjasama dan setiakawan yang tinggi dikalangan pelajar. Program sambutan hari lahir dan makan beradap ini diharap dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur seperti yang terancang.

OBJEKTIF. 1. Sebagai ruang untuk mendidik pelajar asrama makan dengan sopan-santun dan mengeratkan hubungan silaturrahim dikalangan pelajar-pelajar asrama 2. #. enyemarakkan semangat kerjasama! hormat-menghormati dan menanam nilai-nilai murni melalui akti"iti-akti"iti yang dijalankan. ewujudkan persefahaman dan semangat kerja berpasukan dikalangan pelajar-pelajar asrama.

PERINCIAN PROGRAM $arikh : 2% &'&S 2(1# $empat :Asrama Putera S )$inggi )lang Anggaran peserta :Semua pelajar asrama guru asrama TENTATIF PROGRAM *ujuk +ampiran 1 AHLI JAWATANKUASA *ujuk +ampiran 2 ANGGARAN PERBELANJAAN *ujuk +ampiran # Lam !"a# 1 TENTATIF PROGRAM ASA ,A*SA/$ %.((pm-1.#(am 0 1.#(pm-2.((pm 2.((pm-3.#(pm 3.#(pm-4.((pm 4.((pm-4.#(pm 4.#(pm-6.#(pm 6.#(am-1(.#(pm 1(.#(pm-11.((pm 11.((pm-11.#(pm 11.#(pm-12.((pm 12.((pm

P.*)A*A *iadah Persiapan diri Solat ajlis bermula 0capan ketua warden 5 P) ,. 0capan Pengetua Pertandingan karaoke Sambutan hari lahir Persembahan pelajar 7 ,airul 8ija 9 Penyampaian hadiah ajlis bersurai

D!$%&!a'a# ()%*+ ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, -E#. N.".) Ha&! B. M!#*a/0 H2* La!)a B/. I1"a*!m0 WARDEN ASRAMA PENGETUA SMK KUDAT

D!$%ma' ()%*+ ,,,,,,,,,,.

D!$a*'a# ()%*+

-E#. Sa*".&!# 1. Ka$ma#0

-P#.

P.K HEM SMK KUDAT

Lam !"a# 2 AHLI JAWATANKUASA P.8A08' : .n $eh Seng :hai P.8AS-,A$ : .n ;akaruddin ,j. amat P.8<.+A*AS : .n =umiril ohammad P.8<.+A*AS -: :ik .ster Souti P.8'A*A, : =aine asud $- /. P.8'A*A, : <ashema binti Salleh A=) >-S-P+-8 >A8 )./.*S-,A8 :Sabriah binti )ari Su?ilah binti )amaludin A=) ,A>-A, : Suriati binti uharia : urni binti ohd. )assim A=) P.*S. /A,A8 : ,airul nija bin A?man irnawati binti uhamat A=) P.*A+A$AA8 : ;arhan bin ,j. $ahip ;a?ri bin )asim A=) ).*&,A8-A8 : .py bin Pandong dewiniwati A=) P.*$A8>-8'A8 : =aine bin asud ,usin bin =immy <ashema binti Salleh A=) ).S.+A A$A8 : =alil bin $apondo : 8a?rie bin ohammad A=) ;&$&'*A;: ,amshah bin Alfredo P.8'A:A*A A=+-S : Ajani bin =aadin juliana binti attalam

Lam !"a# 3

ANGGARAN PERBELANJAAN /-+ 1 2 P.*)A*A ,amper )ek )0A8$-$2 buah hamper 1 biji =0 +A, )&S * 2((.(( ,A*'A * 2((.(( 2((.(( %((.((

1 @ * %(.(( * ).S.+0*0,A8 *