Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAHKEBANGSAANKENERING 33300GERIK,PERAKDARULRIDZUAN MINITMESYUARATPANATIAKEMAHIRA KALIPERTAMA2009 TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN :19Januari2009 :1.30Petang :BengkelKemahiranHidup En.YusmainorBinMohdYusof En.

n.MohdHishamuddinBinZakaria Tindakan Makluman Bil 1 Agenda UcapanPengerusi 1.1 2

Mengucapkan salam dan memulakan mesyuaratdenganAlFatihah 1.2 AdaDokumentasi 1.3 F ludiuruskandandikemaskini 1.4 SediakanPelanOperasiapabilamerancang aktiviti Perlantik .MohdHishamuddinBinZakaria Makluman sebagai Setiausaha Panatia Kemahiran Hidup 9 Dicadangkan oleh : En. Yusmainor Bin Mohd Yusof PenulisanRancanganPengajaran guruyangterlibat 3.1Penulisanrancanganpengajaranharianadalah berdasarkan huraian matapelajaran yang dibekalkan. ProjekProjekUtama guruyangterlibat 4.1 Minggu m an dan mengemaskini bengkel 4.2Penghayatannilainilaimurni 4.3HariKemahiranHidup alHallain guruyangterlibat 5.1GurumatapelajaranKemahiranhidupdiminta menyenaraikan dan keperluan yang diperlukan didalam aktiviti pengajaran dan pembelajaranu li. 3 4 5

5.2Guruyangmenggunakanbengkelkemahiran hidup dikehendaki memastikan agar kebers kekemasan bengkel sentiasa dititikberatkan dandijagadenganbaik. UcapanPenangguh kluman 6.1 Pengerusi majlis menangguhkan majlis kesuatu masa yang ditetapkan berharap semogaapayangdirancangdapatberjalandengan lancar. DisediakanOleh, DisahkanOleh, .. (En.MohdHishamuddinBinZakaria) SetiausahaPanatia KemahiranHidup (En.YusmainorBinMohdYusof) KetuaPanatia KemahiranHidup