Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEBUDAYAAN KITA 4 MAJU Makanan

Masyarakat Melayu 9.30 10.30 pagi 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat OBJEKTIF i. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

1. Murid membaca petikan teks secara mentalis. !. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. AKTIVITI Pemuliha Murid melengkapkan jawapan pemahaman teks yang sama tetapi soalan yang berbe"a dan lebih mudah. Pe !a"aa Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan lain. #lmu PENGISIAN KURIKULUM &ilai (M$ $' ')' BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN # PENTAKSIRAN REFLEKSI $ajian %empatan 'ekerjasama, 'ersyukur $eusahawanan Menjana #dea, Mengecam Mencatat maklumat

$etupat, daun kelapa muda, lembaran kerja Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

Baca petikan di bawah

Ketupat adalah antara makanan istimewa bagi masyarakat Melayu. Oleh itu, ketupat dihidangkan pada situasi tertentu sahaja. Biasanya, makanan ini menjadi salah satu hidangan utama ketika sambutan hari raya. Untuk membuat kelongsong ketupat, daun kelapa yang muda ini diperlukan bagi memudahkan proses anyaman. Mulamula, daun kelapa ini perlu dipisahkan daripada lidinya. Selepas itu, daun ini dianyam untuk dibuat kelongsong. erdapat beberapa jenis ketupat, iaitu ketupat jantung, ketupat bawang dan ketupat kerbau. Kemudian, kelongsong ketupat diisi dengan beras yang telah dibasuh dan dituskan. Beras diisi kira-kira separuh kelongsong dan direbus. Ketupat ini perlu direbus selama lebih kurang empat jam. Semasa direbus, airnya akan semakin kurang. Oleh itu, air hendaklah ditambah dari semasa ke semasa. Ketupat yang telah masak dikeluarkan dari periuk dan dituskan. !angkah ini penting bagi mengelakkan ketupat daripada mudah menjadi basi. Ketupat perlu dipotong sebelum dihidangkan. Ketupat amat enak jika dimakan dengan rendang, kuah kacang atau serunding.

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA : . KELAS : . TARIKH :

"rahan # $awab soalan pemahaman di bawah %. &yatakan jenis-jenis ketupat'

((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((..( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((. ). "pakah bahan yang digunakan untuk membuat kelongsong ketupat' ((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((..( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((. *. Mengapakah ketupat yang telah masak perlu dituskan terlebih dahulu sebelum dimakan'

((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((..( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((. +. Selain ketupat, senaraikan tiga makanan tradisional bagi kaum Melayu. ((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((..( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((.

,.

-ada pendapat kamu, mengapakah ketupat dihidangkan pada situasi tertentu sahaja'

((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((..( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((.