Anda di halaman 1dari 4

Model Konstruktivisme

Konstruktivisme ialah satu fahaman di mana individu membina pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukan dipindahkan dari orang atau sumber lain. Individu membina pengetahuan baru secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada
.
.

Secara ringkas, konstruktivisme mengaplikasikan lima prinsip utama

(5Es: engage, explore, explain, elaborate, evaluate) iaitu :


Melibat guru menyoal dan merangsang minat dan rasa ingin tahu murid, murid melibatkan diri. Meneroka guru mencungkil, murid mengumpul maklumat dan meneroka. Menjelas murid memberi penjelasan, justifikasi, dan mempersoalkan jawapan. Mengembang - murid membuat perkaitan dan melanjutkan konsep. Menilai guru mentaksir pemahaman murid, murid menunjukkan pemahaman konsep.

Fungsi utama guru ialah sebagai pemudah cara pembelajaran, guru merancang dan mewujudkan suasana pengajaran pembelajaran yang membolehkan murid memperolehi pengalaman pembelajaran yang dihajati.

Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model konstruktivisme