Anda di halaman 1dari 6

BORANG PM/BIO SPM 2015

JABATAN PENDIDIKAN PERAK

LAPORAN POST MORTEM PENCAPAIAN BIOLOGI DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015


DAN HEAD COUNT BIOLOGI SPM 2015

KINTA SELATAN

Daerah
Nama Sekolah
1.

SMK TOH INDERA WANGSA AHMAD, BATU GAJAH

PENCAPAIAN BIOLOGI DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015

Pencapaian Mengikut Gred


Jumlah
Murid

Bil.
Muri
d
Hadir

Bil.
31

RUMUSAN

Gred
A+

Gred
A

Gred
A-

Gred
B+

Gred
B

Gred
C+

Gred
C

Gred
D

Gred
E

Gred
G

Bil.
Cemerlan
g
(Gred
A+,A,A-)

Bil.
Lulus
(Gred A+
hingga E)

Bil.
Gagal
(Gred
G)

31

31

GPMP
SPM
BIO
2015

3.48
%

3.2

9.7

16.1

22.9

22.9

12.9

6.5

6.5

29.0

100.0

2.

HEADCOUNT BIOLOGI SPM 2015 :

TOV
Bil
.

1.

2.

Kategori

Bil.
Murid

PPT
SPM 2015

PERCUBAAN
SPM 2015

BIOLOGI SPM
2014

ETR

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil.
Cemerlan
g
(Gred
A+,A,A-)

31

9.68

19.36

2.46

16.1

24

77.41

0.0

Bil. Lulus
(Gred A+
hingga
Gred E))

31

30

96.77

28

90.32

30

96.77

29

93.55

31

100

36

94.7

Nota : TOV = Take -off value ;

3.

UJIAN 1 2015

PPT = Peperiksaan Pertengahan Tahun ; PP = Peperiksaan Percubaan ;

ETR = Expected Targeted Result

POST-MORTEM PENCAPAIAN BIOLOGI DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015

DAN CADANGAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK PERSEDIAAN PELAJAR PADA


TAHUN 2016 :

BIL

KATEGOR
I

PERKARA /
ASPEK / ISU

Murid
Hampir
(Near
Miss)
Cemerlan
g

a) Analisis Item

(Pelajar
yang
dapat
minima
Gred B+ )

FAKTOR / PUNCA
DIKENALPASTI
(Senaraikan faktor-faktor
kelemahan / kekangan)
Perlu maklumat
spesifik, bukannya
terlalu umum.
Tidak dapat menguasai kemahiran
menjawab soalan berbentuk esei
dengan baik
Penulisan esei (bahagian B)
dengan kata kunci kurang tepat,
jawapan tidak menepati kehendak
soalan serta jawapan kurang
fakta/point
Tidak dapat menjawab soalan
struktur yang berunsur KBAT/HOTS
Penguasaan Konsep biologi kurang
baik
Pelajar tidak dapat hubungkaitkan
soalan dengan fakta yang betul
Tidak dapat menjawab soalan
(bahagian B) ( Kertas 3 )
merekabentuk eksperimen
dengan mantap

CADANGAN TINDAK SUSUL


SPM BIOLOGI 2016
(Senaraikan tindakan
penambahbaikan yang
akan diusahakan oleh pihak
sekolah berdasarkan
keputusan SPM BIOLOGI)
1) Latihan berbentuk HOTS
ditekankan dalam PdP
bermula tingkatan 4
(mengasah kemahiran KBKK)
2) Perbanyakkan latihan
bahagian B (mengasah
kemahiran penulisan esei
dengan fakta)
3) Perbanyakkan penggunaan
latihan SOLAF dan percubaan
dengan penekanan kepada
soalan KBAT

Bengkel Pemantapan Kertas 3


dilakukan secara lebih kerap.

b) Program
Intervensi

Kelas permata harapan (Harapan


A) yang selalunya diadakan
seminggu sekali tidak dapat
dilaksanakan dengan baik
disebabkan kengkangan masa dan
masalah pengangkutan pelajar

Program peningkatan ditambah/


dipelbagaikan:
Kelas permata harapan
diteruskan
Program guru muda
(melalui set latihan yang
dilengkapkan melalui
bimbingan pelajar harapan
A)
Program sentuhan akhir
-

c) Guru

Guru tiada pengalaman menanda


kertas SPM sebenar

d) Murid

Cuai ketika menjawab


Kurang dapat menghubungkait
kata kunci soalan dengan fakta
yang betul khususnya soalan
(KBAT)
Kurang menulis esei (bahagian
B)
Latihan kendiri kurang &
persediaan kendiri pelajar
kurang (mula mengulangkaji
dekat peperiksaan)

e) Kepimpinan

Pihak pentadbir sentiasa memberi


sokongan terhadap semua
program panitia yang dirancang
-

Melibatkan diri dalam


bengkel cara marking
paper
Bimbingan guru-guru
berpengalaman melalui
telegram guru-guru biologi

Teknik menjawab
ditekankan dalam PdP
Perbanyakkan latihan dan
semakan latihan
berbentuk esei
Menyediakan set soalan
latihan terancang

Menyediakan keperluan
cetakan bahan-bahan yang
diperlukan oleh guru-guru
dalam menjalankan
program panitia
Pemantauan dan refleksi
program yang berterusan

f)

Lain-lain

2.

Pelajar
Hampir
(Near
Miss)
Lulus
(Gred
Gagal (G))

g) Analisis Item

Tidak dapat menjawab kertas 2


dengan baik.
Pemahaman konsep asas
biologi yang lemah
Mengabaikan/ tidak mencuba
soalan-soalan berunsur KBAT

h) Program
Intervensi

Pelaksanaan kelas tambahan dan


teknik menjawab- Kehadiran
pelajar bermasalah kurang

i)

Kekangan masa oleh guru-guru


untuk memberi sepenuh perhatian
kepada pelajar lemah disebabkan
pelajar-pelajar ini selalunya tidak
hadir sekolah atau terlibat dengan
pelbagai aktiviti sekolah

Guru

Perlaksanaan kelas tambahan


untuk mengasah pemahaman
kertas 2- guna soalan past
year dan solaf
Kelas klinikal khas (personal
coaching)
Penggunaan gambarajah/
peta ithink yang sesuai
membantu pemahaman
pelajar
Minimam adequate syllibus
Penggulangan latihan
melibatkan soalan/ topik yang
kerap keluar
Appointment dengan pelajar
HALUS untuk kelas klinikal
khas
Kelas klinikal dan kelas
tambahan serta teknik
menjawab diadakan kerap
Kelas klinikal dan kelas
tambahan serta teknik
menjawab diadakan kerap
terutamanya sewaktu cuti
sekolah
-

j)

Murid

k) Kepimpinan

- Motivasi pelajar rendah untuk


menjawab soalan disebabkan
pemahaman konsep asas yang
rendah
- Kurang berminat

Pihak pentadbir sentiasa memberi


sokongan terhadap semua
program panitia yang dirancang

Bimbingan berterusan
dalam PdP dan kelas
klinikal
Memberi latihan yang
kerap keluar dalam
peperiksaan (dapat
markah dengan mudah)
dengan penyusunan
soalan mudah ke aras
sukar (sedikit)
Menyediakan keperluan
cetakan bahan-bahan yang
diperlukan oleh guru-guru
dalam menjalankan
program panitia
Pemantauan dan refleksi
program yang berterusan

l)

Lain-lain

Nama Pelapor : PN VERONICA A/P FRANCIS


Jawatan

: KETUA PANITIA BIOLOGI, SMK TOH INDERA WANGSA AHMAD

Tarikh

: 24 MARCH 2016

Catatan :
1. Mohon renamekan nama fail kepada nama sekolah masing-masing [subjek
berkenaan] sebelum diemelkan.
Contoh : SMK Buntong [BIOLOGI SPM 2015]
hazima24@gmail
2. Sila emelkan borang yang telah dilengkapkan ke alamat emel
pada atau sebelum 24 Mac 2016.
(PERHATIAN : Jangan convertkan fail M/Word ini kepada bentuk fail pdF)