Anda di halaman 1dari 109

3.

0 PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG TEKNIK &VOKASIONAL


3.1 PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM
I). ANALISIS SWOT KEKUATAN (S) S1 Guru opsyen yang berpengalaman S2 Guru-guru pemeriksa kertas PMR, SPM danSTPM S3 Mudah mengakses maklumat daripada internet S4 Komitmen guru yang tinggi terhadap P&P S5 Pelajar yang berdikari, aktif , inovatif dan bermotivasi S6 Gred purata sekolah dan mata pelajaran semakin meningkat setiap tahun S7 Kemudahan prasarana yang lengkap dan baik S8 Mempunyai PSS dan bengkel yang lengkap S9 Sukatan pelajaran tamat pada 31 Julai bagi kelas peperiksaan PELUANG (O) O1 PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi menjayakan program sekolah O2 Terdapat guru pakar yang dapat membimbing guru lain O3 Masyarakat dan pemimpinnya yang perihatin O4 Penglibatan banyak NGO dalam aktiviti sekolah O5 Peluang yang lebih luas untuk menyertai pelbagai pertandingan O6 Kerjasama yang baik denganJabatan/Agensi Kerajaan yang lain O7 Kerjasama dan kesedaran ibu bapa tinggi terhadap prestasi O9 Persekitaran sekolah yang kondusif KELEMAHAN (W) W1 30% pelajar tidak berminat belajar W2 20% pelajar terlibat dengan masalah disiplin dan ponteng sekolah W3Terdapat guru yang tidak dapat menghabiskan sukatan kerana masalah kawalan kelas W4Semangat kesejawatan dalam kalangan guru masih belum mantap. W5Guru yang terpaksa melaksanakan tugas rasmi di luar sekolah daerah, negeri dan kebangsaan. W6 Guru dibebani tugas serta merta untuk disiapkan W7Masih dibekalkan guru ganti tidak terlatih W8Pengurusan beberapa panitia masih tidak sampai ketahap cemerlang W9Kehadiran ibu bapa pada mesyuarat PIBG kurang memuaskan W10Guru dibebani dengan kerja pengkeranian W11Kehadiran pelajar ke sekolah yang kurang memuaskan ANCAMAN / CABARAN (T/C) T1 Lokasi sekolah berhampiran dengan pusat membeli belah dan kampung (ponteng) T2 Pengaruh rakan sebaya ke arah gejala negatif lebih ramai dan ini menyebabkan tidak serius belajar T3 Pengharapan ibu bapa/masyarakat terlalu tinggi terhadap sekolah T4 Pengaruh budaya negatif dari kawasan persekitaran . T5Tarikan cybercafe, panggung wayang dan pusat permainan video

1|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

i).PELAN STRATEGIK BIDANG TEKNIK VOKASIONAL Matlamat Strategik Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % pelajar yang lulus mata pelajaran S.Ptn Sasaran TOV 2012 2013 2014

Bidang

Isu Strategi

Objektif

Panitia Tahap S.Pertanian pencapaian kecemerlangan akademik masih boleh dipertingkatkan

1. Mengekalkan
pencapaian SPM dari segi kualiti danmeningkatkan kuantiti

100 27 4.94

100 28 4.90

100 29 4.85

100 30 4.80

% pelajar mencapai A Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) % Program Panitia yang di laksanakan dengan berkesan dalam setahun Bilangan pencerapan seorang guru setahun % guru yang mendapat skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P % program yang mematuhi jadual yang dirancang % pencapaian SKPM Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) setahun

2. Meningkatkan kecekapanpengurusan kurikulum

70

75

80

85

90 88

92

94

100

100

100

100

80

81

86

91

2|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

Bilangan Mesyuarat Panitia setahun

II). PELAN TAKTIKAL BIDANG TEKNIK VOKASIONAL Strategi 1 Bil Program/ Projek Kelas tambahan MENGADAKAN PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN DAN KEPAKARAN DALAM ATAU LUAR UNTUKMENINGKATKAN PENCAPAIAN DAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR Tanggung Tempoh/ Kos/ Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi jawab Hari Sumber SU Projek SMA Feb-Okt sumbangan wang dana Pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM meningkat -% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat 2 Kem kecemerlangan SU Projek SMA Apr-Mei RM800.00 Sumbangan PIBG dan yuran pelajar Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat -% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat 3 Program Latih tubi dalam kelas Guru mata pelajaran Feb-Okt RM10 yuran setiap pelajar Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM meningkat -% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat 4 Perjumpaan (Formal &Tidak Formal) Guru mata pelajaran Feb-Okt Kemahiran menjawab soalan dan bermotivasi -% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar 100% 28% 4.0 100% 28% 4.0 100% 28% 4.0 100% -Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran. -Penggunaan Modul -Soalan Percubaan negeri-negeri lain Perjumpaan pelajar dengan guru di luar waktu P&P secara berkumpulan atau Bengkel teknik menjawab Hari Sabtu ke 2 dan ke 4

3|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

serta berkeyakinan

mencapai A -GPMP meningkat -% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat -% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat

28% 4.0 100% 28% 4.0 100% 28% 4.0 100% 28% 4.0 100% 28% 4.0 100%

individu

Program Cuti Terancang

Guru mata pelajaran

Feb-Okt (cuti penggal)

Kemahiran pelajar menjawab soalan sewaktu cuti yang berterusan Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM meningkat

-Latihtubi -Soalan topikal -Soalan klon PMR

Teknik Menjawab Soalan

Ketua Panitia

Mei Okt

SMKBT

Teknik menjawab secara berterusan sewaktu P&P atau penceramah jemputan(GC)

Kelas Tambahan Intensif

SU Projek SMA

Jun- Okt

Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM meningkat

-% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat

Program menghabis slibus

Kem Kecemerlangan JPNT

Ketua Panitia

Ogos

RM10 yuran setiap pelajar -

Pencapaian pelajar dalam SPM meningkat

-% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat

Dipilih berdasarkan markah pep.pertengahan tahun (70% ke atas )

Latihtubi Di Ambang SPM

Guru mata pelajaran

Nov.

Kemahiran menjawab soalan dan

-% pelajar lulus S.Pertanian -% pelajar

Bengkel Latih tubi pada hari Sabtu @ sehari sebelum peperiksaan

4|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

pencapaian SPM meningkat

mencapai A -GPMP meningkat

28% 4.0

10 Memperkasakan Panitia 1) Mengelolakan kursus dalaman (in House Traning)

Guru Kanan VOTEK

FebNov

Guru mata pelajaran S.Ptn dapat memahami PBS dan cara Penskoran Kerja Kursus.

% Guru mata pelajaran S.Ptnfaham tujuan dan peranan panitia serta maklumat terkini berkaitan dengan mata pelajaran S.Ptn % Guru mata pelajaran S.Ptn tahu dan faham tujuan dan peranan panitia.

100 %

Lebih berkeyakinan dalam proses P&P

11 Mesyuarat Panitia

Guru Kanan VOTEK

FebNov

Guru mata pelajaran S.Ptn faham peranan dan tanggungfawab.

100 %

Lebih berkeyakinan dalam proses P&P dan pengurusan panitia

5|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

VIII). PELAN OPERASI BIDANG TEKNIK VOKASIONAL Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 : : : : : : Kelas Tambahan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM10 yuran setiap pelajar Proses Kerja Berbincang denganPengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Mengadakan Kelas Tambahan Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru S.Pertanian Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred purata sekolah meningkat Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn Penyelaras Projek Pertemuan P/ PK Pentadbiran dengan pelajar, Bengkel Latih tubi Guru Mata Pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

5 6 7

Guru Mata Pelajaran AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

6|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Kem Kecemerlangan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan April hingga Mei Pelajar Tingkatan 5 RM800.00 Sumbangan PIBG dan yuran pelajar Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru S.Ptn Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn Penyelaras Projek Pertemuan P / PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih tubi Guru Mata Pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 5 6

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Kem Kecemerlangan Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

7 8 9

Guru Mata Pelajaran AJK Dokumentasi AJK Penilaian

10

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

7|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Program Latih Tubi Dalam Kelas Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Februari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM10 yuran setiap pelajar

Langkah 1

Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

5 6 7

Berbincang dengan Pengetua/ Pengetua PK Pentad./ Penyelaras Projek PKPentadbiran Pengurus Projek SMA tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar PKPentadbiran ting. 5 Pengurus Projek SMA Menyedia dan mengedarkan PKPentadbiran surat makluman kepada ibu Pengurus Projek SMA bapa Program Latih Tubi Guru Mata Pelajaran Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru S.Ptn Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih tubi Guru Mata Pelajaran

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

8|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Perjumpaan (Formal &Tidak Formal) Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru S.Ptn Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Perjumpaan pelajar dengan guru S.Ptndi luar waktu P&P secara berkumpulan atau individu KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5 6

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Perjumpaan Formal dan Tidak Formal Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru Mata Pelajaran Pengurus Projek SPM

7 8

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

9|PELAN

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Cuti Terancang Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober(Cuti Penggal) Pelajar Tingkatan 5 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru S.Ptn Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh Pengetua/ PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar tingkatan 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn

5 6

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Guru S.Ptn Soalan latih tubi, modul @ soalan Percubaan Negeri-negeri lain

7 8

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

10 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Teknik Menjawab Soalan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Mei hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM10 yuran setiap pelajar Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh Pengetua/ PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

5 6

Pengurus Projek SMA

Guru S.Ptn Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Teknik menjawab secara berterusan sewaktu P&P atau penceramah jemputan(GC)

8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

10

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

11 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Kelas Tambahan Intensif Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Jun hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM10 yuran setiap pelajar Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh Pengetua/ PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

5 6

Pengurus Projek SMA

Guru S.Ptn Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Program menghabis slibus

8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

10

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

12 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Kem Kecemerlangan JPNT Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Ogos Pelajar Tingkatan 5 RM10 seorang

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh Pengetua/ PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar ting 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menghantar pelajar ke kem. Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

5 6

7 8 9

Ketua Panitia AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru S.Ptn Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar

10

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

13 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Kem Di Ambang SPM Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan November Pelajar Ting.5 -

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja

Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek SMA

5 6

7 8

Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang PKPentadbiran dipengerusikan oleh Pengetua/ Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar PKPentadbiran ting. 5 Pengurus Projek SMA Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan AJK Dokumentasi Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Penilaian

Guru S.Ptn Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Teknik menjawab secara berterusan sewaktu P&P

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

14 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Memperkasakan Panitia (in House Traning) Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Februari hingga November Guru-guru S.Ptn -

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja

Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Panitia

Menyedia dan mengedarkan Panitia surat panggilan mesyuarat Menjemput penceramah Panitia (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru S.Ptn % Kehadiran guru ke program Gred purata sekolah meningkat

Guru S.Ptn

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan Guru S.Ptn

5 6

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

15 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Mesyuarat Panitia Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Februari hingga November Guru-guru S.Ptn -

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja

Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Panitia

Menyedia dan mengedarkan Panitia surat panggilan mesyuarat Menjemput penceramah Panitia (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru S.Ptn % Kehadiran guru ke program Gred purata sekolah meningkat

Guru S.Ptn

Ketua Bidang Panitia Guru S.Ptn

5 6

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

16 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

1.0PLAN STRATEGIK BIDANG TEKNIK VOKASIONAL


Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
% pelajar yang lulusmata pelajaran Ekonomi Asas % pelajar mencapai A dalam mata pelajaran Ekonomi Asas Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) % pelajar yang lulus mata pelajaran Ekonomi Asas % pelajar mencapai A dalam mata pelajaran Ekonomi Asas Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) % Program Panitia yang dilaksanakan dengan berkesan dalam setahun Bilangan pencerapan seorang guru setahun % Guru yang mendapatkan skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P % Program yang mematuhi jadual yang dirancang Bilangan aktiviti Ko- akademik dalam sebulan

Sasaran TOV
55

Bidang

Isu Strategi

Matlamat Strategik

Objektif
1. Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti

2012

2013

2014

Teknik dan vokasional Panitia Ekonomi Asas

Tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Ekonomi Asas masih boleh dipertingkatkan

Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Ekonomi Asas.

60

65

70

1.5
7.5 55

7.3 60

7.0 65

6.7 70

2. Meningkatkan pencapaian pelajar tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti

1.5

7.5

7.3

7.0

6.7

3. Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum

50

60

70

90

88

89

90

92

100

100

100

100

75

80

85

90

17 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) setahun Bilangan Mesyuarat JK Kurikulum setahun Bilangan Mesyuarat Panitia setahun

18 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

2.0).SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 2 3 4

Mengadakan program dengan menggunakan bantuan dan kepakaran dalam atau luar untuk meningkatkan pencapaian dan prestasi akademikpelajar Mendapatkan kerjasama dari pihak ibu bapa /penjaga untuk membantu mengawal danmemantau pembelajaran Pelajar Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja yang mantap Memupuk budaya membaca dan budayamengakses maklumat melalui media massa

2.1 ). PELAN TAKTIKAL KURIKULUM


Strategi 1 Bil Program/ Projek Kelas tambahan SPM MENGADAKAN PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN DAN KEPAKARAN DALAM ATAU LUAR UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN DAN PRESTASI AKADEMIKPELAJAR Tanggung Tempoh/ Kos/ Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi Jawab Hari Sumber Pengetua Feb-Okt - Sumbangan wang dana kecemerlangan - PIBG - PPTNAI - PCG - Sumbangan wang dana kecemerlangan - PIBG - PPTNAI - PCG RM800.00 Sumbangan PIBG dan yuran pelajar Pencapaian pelajar dalam SPM meningkat -% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat 60% 1.5% 7.3 Bengkel Latih tubi

Kelas tambahan Tingkatan 4

Pengetua

Feb-Okt

Pencapaian pelajar Tingkatan 4 meningkat

-% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat

60% 1.5% 5.0

Bengkel Latih tubi

Kem kecemerlangan SPM

GPK P

Apr-Mei

Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat

-% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat

60% 1.5% 7.3%

Bengkel teknik menjawab

19 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Kem kecemerlangan Tingkatan 4

GPK P

Apr-Mei

RM1000.00 Sumbangan PIBG dan yuran pelajar

Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat

-% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat

60% 1.5% 7.3

Bengkel teknik menjawab

Program Latih tubi dalam kelas SPM secara berfokus Program Latih tubi dalam kelas Tingkatan 4

GPK P

Feb-Okt

RM10 yuran setiap pelajar

Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM meningkat

-% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat -% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat -% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat -% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat -% pelajar lulus mata pelajaran EA -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat

60% 1.5% 7.3 60% 1.5% 7.3 60% 1.5% 7.3 60% 1.5% 7.3 60% 1.5% 7.3%

Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran

GPK P

Feb-Okt

RM10 yuran setiap pelajar

Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM meningkat Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam mata pelajaran Sains Sukan SPM Mendedahkan teknik dan cara menjawab soalan objektif Mendedahkan teknik menjawab soalan Esei

Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran

Bengkel Teknik Menjawab Ekonomi Asas SPM Program Mahir Objektif

Program Mahir Esei

GPK P Guru Kanan Teknik Dan Vokasional Guru mata pelajaran Guru Kanan Teknik Vokasional Guru mata pelajaran Guru Kanan Teknik Vokasional Guru mata pelajaran

Ogos

RM250.00 Sumbangan PIBG

Bengkel teknik menjawab

JulaiNov

Tiada

Teknik atau cara menjawab soalan objektif

JulaiNov

Tiada

Teknik atau cara menjawab soalan Esei

20 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Strategi 2

MENDAPATKAN KERJASAMA DARI PIHAK IBU BAPA / PENJAGA UNTUK MEMBANTU MENGAWAL DAN MEMANTAU PEMBELAJARAN PELAJAR Tanggung Jawab GPK P Tempoh/ Hari Julai & September Kos/ Sumber RM 800 Output Prestasi akademik pelajar meningkat KPI Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa % ibu bapa puas hati Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa Sasaran Rujuk Pelan Strategik 100% 85% Rujuk Pelan Strategik 100% Rujuk Pelan Strategik 100% Majlis Konsultasi Pengetua / Ahli badan pengurusan dengan pelajar Pelan Kontingensi

Bil 1

Program/ Projek Majlis Temu Murni

Majlis Solat Hajat

Pengetua GPK P

Oktober

Prestasi keputusan peperiksaan dalaman & awam meningkat Prestasi akademik pelajar meningkat

PIBG & Majlis Kecemerlangan

Pengetua GPK P

Mei

Strategi 3 Bil 1 Program/ Projek Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Tanggung Jawab Pengetua GPK P

MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASUKAN KERJA YANG MANTAP Tempoh/ Hari Feb-Okt Kos/ Sumber Peruntukan LDP Output Komitmen, kemahiran dan pengetahuan guru meningkat untuk menjalankan tugas KPI Bilangan latihan Bilangan pencerapan P&P setiap guru setahun % guru skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P Bilangan program panitia yang berkesan sepanjang tahun Bilangan bahan pembacaan guru Sasaran 4 kali / setahun 2 kali / guru 3 kali / setahun 7 buah bahan bacaan Pelan Kontingensi Program Nilam Guru

21 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Strategi 4 Bil 1 Program/ Projek Program ELearning Tanggung Jawab Pengetua GPK P Guru Kanan Teknik dan Vokasional Guru mata pelajaran

MEMUPUK BUDAYA MEMBACA DAN BUDAYA MENGAKSES MAKLUMAT MELALUI MEDIA MASSA Tempoh/ Hari Sepanjang tahun Kos/ Sumber RM10 (seorang pelajar) Output Meningkatkan kemahiran menjawab soalan melalui internet/Elemen Maklumat Berkomputer KPI Prestasi akademik pelajar meningkat % pelajar yang terlibat Bilangan tempoh masa Sasaran Rujuk Pelan Strategik 50% 40 minit seminggu Pelan Kontingensi Kuiz

22 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

3.0 ). PELAN OPERASI


Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 : : : : : : Kelas Tambahan SPM Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Ekonomi Asas Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM 500.00 (sumbangan wang dana ) Proses Kerja Berbincang dengan P / PKP / Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK P Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Tanggungjawab Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Bilangan guru yang Terlibat 2 orang Bilangan pelajar yang Terlibat 60 orang % Kehadiran pelajar ke program 90 % % Kehadiran pelajar ke sekolah 90% % pelajar lulus mata pelajaran 70% % pelajar cemerlang A 0% Gred purata mata pelajaran meningkat Kepada 7.3 Penyelaras Projek Pertemuan P / PK P dengan pelajar Bengkel Latih tubi Bengkel teknik menjawab Kem Motivasi mata pelajaran dalam/luar sekolah Unit Bimbingan dan Kaunseling

6 7

Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Semua pelajar EA Ting. 5

8 9 10

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

23 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Kelas TambahanTingkatan 4 Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Ekonomi Asas Meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 4 RM500.00 (sumbangan wang dana ) Proses Kerja Tanggungjawab PKP/ kerja serta yang Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / Penyelaras Projek tentang kertas yang akan dilaksanakan menetapkan tarikh mesyuarat sesuai Menyediakan kertas kerja

2 3 4 5

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Bilangan guru yang terlibat 2 org Bilangan pelajar yang Terlibat 60 org % Kehadiran pelajar ke program 90% % Kehadiran pelajar ke sekolah 95% % pelajar lulus mata pelajaran EA 60% % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A 1.5% Gred purata mata pelajaran meningkat Kepada 7.3 Penyelaras Projek Pertemuan P / PKP dengan pelajar Bengkel Latih tubi Bengkel teknik menjawab Kem Motivasi mata pelajaran dalam/luar sekolah Unit Bimbingan dan Kaunseling

Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PKP Memberi taklimat kepada pelajar ting. 4

Semua pelajar EA Ting. 4

6 7

Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

8 9 10

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

24 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Kem Kecemerlangan SPM Meningkatkan motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan April hingga Mei Pelajar Tingkatan 5 RM 1800.00 serta sumbangan PIBG dan yuran pelajar Proses Kerja Tanggungjawab PKP/ kerja serta yang Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Bilangan guru yang Terlibat 2 orang Bilangan pelajar yang Terlibat 60 orang % Kehadiran pelajar ke program 90 % % Kehadiran pelajar ke sekolah 90% % pelajar lulus mata pelajaran 70% % pelajar cemerlang A 0% Gred purata mata pelajaran meningkat Kepada 7.3 Penyelaras Projek Program Latih Tubi Bengkel Latih tubi Bengkel teknik menjawab Kem Motivasi mata pelajaran dalam/luar sekolah KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / Penyelaras Projek tentang kertas yang akan dilaksanakan menetapkan tarikh mesyuarat sesuai

2 3 4 5

Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK P Memberi taklimat kepada pelajar ting.5

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

Semua pelajar EA Ting. 5

6 7

Menyedia dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan

AJK Dokumentasi

9 10

Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Penilaian Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

25 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Kem Kecemerlangan Tingkatan 4 Meningkatkan motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan Meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti Bulan April hingga Mei Pelajar Tingkatan 4 RM 1800.00 serta sumbangan PIBG dan yuran pelajar

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan P / PKP / Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai

Tanggungjawab Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5

Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PKP Memberi taklimat kepada pelajar ting.4

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

6 7

Menyedia dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

8 9 10

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

Bilangan guru yang terlibat 2 org Bilangan pelajar yang Terlibat 60 org % Kehadiran pelajar ke program 90% % Kehadiran pelajar ke sekolah 95% % pelajar lulus mata pelajaran EA 60% % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A 1.5% Gred purata mata pelajaran meningkat Kepada 7.3

Semua pelajar EA Ting. 4

Penyelaras Projek Program Latih Tubi Bengkel Latih tubi Bengkel teknik menjawab Kem Motivasi mata pelajaran dalam/luar sekolah

26 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Latih Tubi dalam kelas SPM Secara Berfokus Meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Februari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM 200.00 (RM10 yuran setiap pelajar ) Proses Kerja Tanggungjawab PKP/ kerja serta yang Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Bilangan guru yang terlibat 2 org Bilangan pelajar yang Terlibat 60 org % Kehadiran pelajar ke program 90% % Kehadiran pelajar ke sekolah 95% % pelajar lulus mata pelajaran EA 60% % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A 1.5% Gred purata mata pelajaran meningkat Kepada 7.3 KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi Penyelaras Projek

Berbincang dengan P / Penyelaras Projek tentang kertas yang akan dilaksanakan menetapkan tarikh mesyuarat sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja dipengerusikan oleh P/ PKP1

2 3

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

yang

P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5

Semua pelajar EA Ting.5

6 7

Menyedia dan mengedarkan kebenaran ibu bapa Menjemput penceramah (teknik menjawab) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

surat

Naib Pengerusi PIBG Selepas mesyuarat guru Penyediaan surat tindakbalas Keputusan peperiksaan SPM Pertemuan P / PKP dengan pelajar

8 9 10

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

27 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Latih Tubi dalam kelas Tingkatan 4 Meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan pencapaian pelajar Tingkatan 4 Meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Februari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM600.00 (RM10 yuran setiap pelajar ) Proses Kerja Tanggungjawab PKP kerja serta yang Pengetua Pengerusi PIBG Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA AJK-AJK program Bilangan guru yang terlibat 2 org Bilangan pelajar yang Terlibat 60 org % Kehadiran pelajar ke program 90% % Kehadiran pelajar ke sekolah 95% % pelajar lulus mata pelajaran EA 60% % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A 1.5% Gred purata mata pelajaran meningkat Kepada 7.3 KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi Penyelaras Projek

Berbincang dengan P / Penyelaras Projek tentang kertas yang akan dilaksanakan menetapkan tarikh mesyuarat sesuai Menyediakan kertas kerja

2 3 4

Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK P Memberi taklimat kepada pelajar ting. 4 Menyedia dan mengedarkan kebenaran ibu bapa Menjemput penceramah (teknik menjawab) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem surat

5 6 7 8 9 10

Semua pelajar EA Ting.4

Naib Pengerusi PIBG Selepas mesyuarat guru Penyediaan surat tindakbalas Keputusan peperiksaan SPM Pertemuan P / PKP dengan pelajar

28 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Seminar Teknik Menjawan SPM Meningkatkan prestasi akademik pelajar Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat B dan C dalam mata pelajaran Ekonomi Asas SPM Bulan Ogos Pelajar Ekonomi Asas SPM ( Rujuk Pelan Strategik ) RM 250.00 Proses Kerja Tanggungjawab PKP/ kerja serta yang Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Bilangan guru yang terlibat 2 org Bilangan pelajar yang Terlibat 60 org % Kehadiran pelajar ke program 90% % Kehadiran pelajar ke sekolah 95% % pelajar lulus mata pelajaran EA 60% % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A 1.5% Gred purata mata pelajaran meningkat Kepada 7.3 Semua guru Pelajar EA ( Rujuk Pelan Strategik ) Penyelaras Projek ( semua tingkatan ) Pertemuan P / PKP dengan pelajar Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / Penyelaras Projek tentang kertas yang akan dilaksanakan menetapkan tarikh mesyuarat sesuai

2 3

Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja dipengerusikan oleh P/ PKP Memberi taklimat kepada semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik ) Menyedia dan mengedarkan makluman ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem surat yang

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

7 8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

29 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Mahir Objektif Meningkatkan prestasi akademik pelajar Mendedahkan pelajar dengan soalan objektif Bulan Mac - Jun Pelajar Ekonomi Asas SPM( Rujuk Pelan Strategik ) Tiada Proses Kerja Tanggungjawab PKP/ kerja serta yang Pengetua P. Kanan Pentadbiran Guru Mata pelajaran Bilangan guru yang terlibat 2 org Bilangan pelajar yang Terlibat 60 org % Kehadiran pelajar ke program 90% % Kehadiran pelajar ke sekolah 95% % pelajar lulus mata pelajaran EA 60% % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A 1.5% Gred purata mata pelajaran meningkat Kepada 7.3 Semua guru Pelajar Ekonomi Asas ( Rujuk Pelan Strategik ) Penyelaras Projek ( tingkatan 5 ) Pertemuan P / PKP dengan pelajar Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / Penyelaras Projek tentang kertas yang akan dilaksanakan menetapkan tarikh mesyuarat sesuai

2 3 4

Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja dipengerusikan oleh P/ PK P Memberi taklimat kepada semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik ) Menyedia dan mengedarkan makluman ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem surat yang

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajara

Guru mata pelajaran

7 8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

30 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Mahir Eseif Meningkatkan prestasi akademik pelajar Mendedahkan pelajar dengan kemahiran menjawab soalan Esei. Bulan Mac - Jun Pelajar Ekonomi Asas SPM( Rujuk Pelan Strategik ) Tiada Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua P. Kanan Pentadbiran Guru Mata pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / Guru Kanan / Penyelaras Projek SMA tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai

\ 2 3 4 5

Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ Guru Kanan Memberi taklimat kepada semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik ) Menyedia dan mengedarkan makluman ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem surat

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran Guru mata pelajara

Bilangan guru yang Terlibat 2 org Bilangan pelajar yang Terlibat 60 org Keputusan akademik pelajar meningkat kepada 60 % % Kehadiran pelajar 90% % pelajar lulus mata pelajaran EA 60% % pelajar cemerlang A 1.5 % % pelajar mencapai A Gred purata mata pelajaran meningkat Gred purata sekolah meningkat kepada 7.3

Semua guru Pelajar Ekonomi Asas ( Rujuk Pelan Strategik )

Penyelaras Projek ( tingkatan 5 ) Pertemuan P / Guru Kanan dengan pelajar Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

7 8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua P. Kanan Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

31 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif: Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : :

Program Majlis Temu Murni Meningkatkan prestasi akademik pelajar Meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar serta mendapatkan kerjasama dari pihak ibu bapa /penjaga untuk membantu mengawal danmemantau pembelajaran pelajar Bulan Julai & September Semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik ) RM 800 Proses Kerja Tanggungjawab PKP/ kerja serta yang Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA ( semua tingkatan ) Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang Terlibat Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa % ibu bapa puas hati % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred purata sekolah meningkat Semua guru Semua pelajar EA ( Rujuk Pelan Strategik ) 100% 85% 95% 60% 1.5% 7.3 Penyelaras Projek ( semua tingkatan ) Pertemuan P / PK P dengan pelajar Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / Penyelaras Projek tentang kertas yang akan dilaksanakan menetapkan tarikh mesyuarat sesuai Menyediakan kertas kerja

Pengurus Projek SMA ( semua tingkatan ) Pengurus Projek SMA ( semua tingkatan ) yang Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA ( semua tingkatan ) Penolong Kanan P Pengurus Projek ( semua tingkatan ) Pengurus Projek SMA ( semua tingkatan ) AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek ( semua tingkatan ) AJK-AJK program

Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja dipengerusikan oleh P/ PK P

Memberi taklimat kepada semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik ) Menyedia dan mengedarkan makluman ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem surat

7 8 9

32 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Majlis Solat Hajat Meningkatkan pencapaian kecemerlangan akademik (keputusan peperiksaan dalaman & awam) Meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar SPM serta mendapatkan kerjasama dari pihak ibu bapa / penjaga untuk membantu mengawal danmemantau pembelajaran pelajar Bulan Januari hingga Okt Pelajar Tingkatan 5 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PKP / Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PKP Memberi taklimat kepada pelajar ting.5

2 3 4

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek SMA AJK-AJK program Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa % ibu bapa puas hati % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus mata pelajaran EA % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata mata pelajaran meningkat Gred purata sekolah meningkat Semua guru Semua pelajar Ting.5 Rujuk Pelan Strategik 100% 85 %95% 90% 90% 60% 1.5% 7.3 Majlis Konsultasi Pengetua / Ahli badan pengurusan dengan pelajar Penyelaras Projek Program Mentor Mentee (UBK)

6 8 9 10

Menyedia dan mengedarkan makluman ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

surat

33 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif: Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : :

Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Meningkatkan komitmen, kemahiran dan pengetahuan guru untuk menjalankan tugas Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja yang mantap serta meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar Bulan Februari hingga Oktober Semua guru ( Rujuk Pelan Strategik ) Peruntukan LDP Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Penyelaras LDP Bilangan latihan Bilangan pencerapan P&P setiap guru setahun % guru skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P Bilangan program panitia yang berkesan sepanjang tahun Bilangan bahan pembacaan guru Keputusan akademik pelajar meningkat % Kehadiran guru 4 kali / setahun 2 kali / guru Program Nilam Guru Pertemuan P / PK P dengan guruPenyelaras LDP Kad LDP KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PKP / Penyelaras LDP tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja dipengerusikan oleh P/ PKP yang

2 3

Penyelaras LDP Penyelaras LDP

3 kali / setahun 7 buah bahan bacaan Rujuk Pelan Strategik 100 %

Penolong Kanan P Penyelaras LDP Penolong Kanan P Penyelaras LDP Penyelaras LDP

Memberi taklimat kepada semua guru ( Rujuk Pelan Strategik ) Menyediakan surat dan memaklumkan kepada JPNT, PPD dan guru-guru Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

7 8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua Penolong Kanan P Penyelaras LDP AJK-AJK LDP

34 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program E- Learning Meningkatkan kemahiran menjawab soalan melalui internet/Elemen Maklumat Berkomputer Meningkatkan kemahiran belajar secara akses kendiri. Sepanjang tahun Semua Pelajar RM 10 (seorang pelajar) Proses Kerja Tanggungjawab PKP/ kerja serta yang Pengetua Penolong Kanan P Guru Pusat Sumber Prestasi akademik pelajar meningkat % pelajar yang terlibat Bilangan tempoh masa Bilangan guru yang terlibat Rujuk Pelan Strategik 90% 40 minit seminggu Guru mata pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / Penyelaras Projek tentang kertas yang akan dilaksanakan menetapkan tarikh mesyuarat sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja dipengerusikan oleh P/ PK P Memberi pelajar taklimat kepada

2 3

Guru Pusat Sumber Guru Pusat Sumber

Guru Pusat Sumber Guru-guru Pusat Sumber Guru makmal komputer

yang

Penolong Kanan P Guru Pusat Sumber Penolong Kanan P Guru Pusat Sumber Guru Pusat Sumber

semua

Menyedia dan mengedarkan makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

surat

7 8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua Penolong Kanan P Guru Pusat Sumber AJKAJK program

35 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN STRATEGIK KURIKULUM : PRINSIP PERAKAUNAN Bidang Kurikulum Bidang Teknik dan Vokasional Panitia Prinsip Perakaunan Isu Strategi Tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Prinsip Perakaunan boleh dipertingkatkan Tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Prinsip Perakaunan boleh dipertingkatkan Matlamat Strategik Meningkatkan tahap pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan peringkat SPM Meningkatkan tahap pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan pelajar tingkatan 4 dalam ujian dalaman Objektif Meningkatkan pencapaian A+ hingga C dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan peringkat SPM Meningkatkan tahap pencapaian pelajar Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 1.Bilangan pelajar yang mendapat A+ hingga C peringkat SPM 2. Peratus lulus mata pelajaran 3. GPMP Peratus pelajar lulus mata pelajaran Prinsip Perakaunan dalam peperiksaan peringkat sekolah. Sasaran 2012 2013 2014

TOV

4 65.12 7.95

18 100 6.00

18 100 6.00

20 100 6.00

60

70

70

75

Pengurusan Panitia yang cemerlang

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Programprogram yang dijalankan mematuhi jadual yang dirancang Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia

Pengurusan Panitia yang cemerlang

Peratus Program Panitia yang dilaksanakan dengan berkesan dalam setahun Peratus program yang dijalankan mematuhi jadual yang dirancang

80

80

90

90

100

100

100

100

Pengurusan Panitia yang cemerlang

Bilangan Mesyuarat Panitia dalam setahun 36 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN TAKTIKAL KURIKULUM: PRINSIP PERAKAUNAN Strategi 1 Meningkatkan minat dan motivasi pelajar ke arah kecemerlangan bagi subjek Prinsip Perakaunan Bil Program/Projek Tanggung Tempoh/ Kos/ Output KPI Sasaran Pelan Jawab Hari Sumber Kontigensi 1 Aku Sayang Guru mata JanuariSMKBT Pelajar Peratus lulus Latihan Akaun pelajaran November mendapat dan bilangan 100% komprehensif Ketua motivasi yang pelajar dapat berdasarkan Panitia tinggi dan A+ hingga C tajuk dan teknik belajar meningkat. mengikut yang berkesan keupayaan pelajar. 2 Best Account Guru mata JanuariSMKBT Kesungguhan Peratus lulus Latihan Award pelajaran November pelajar dan dan bilangan komprehensif semangat pelajar dapat 100% berdasarkan Ketua untuk belajar A+ hingga C tajuk dan Panitia subjek ini meningkat. mengikut meningkat keupayaan pelajar. Klinik Akaun kepada pelajar yang memerlukan Strategi 2 Meningkatkan kecemerlangan pelajar dan prestasi pelajar dalam menguasai teknik menjawab soalan Prinsip Perakaunan dengan cemerlang Bil Program/Projek Tanggung Tempoh/ Kos/ Output KPI Sasaran Pelan Jawab Hari Sumber Kontigensi 1 Program Skor Guru mata Mei SMKBT Pelajar dapat Peratus lulus Bengkel dan A+ pelajaran hingga menguasai dan bilangan kem teknik Ketua November teknik pelajar dapat 60% menjawab . Panitia menjawab A+ hingga C Latihan soalan soalan kertas 2 meningkat. tahun-tahun dengan lepas soalan berkesan. SPM sebenar dan soalan percubaan negeri lain 37 | P E L A N S T R A T E G I K 2 0 1 2 - 2 0 1 4

PELAN OPERASI: PRINSIP PERAKAUNAN NAMA PROGRAM : PROGRAM AKU SAYANG AKAUN MATLAMAT : Meningkatkan minat dan motivasi pelajar ke arah kecemerlangan bagi subjek Prinsip Perakaunan OBJEKTIF : Pelajar mendapat motIvasi yang tinggi dan teknik belajar yang berkesan TEMPOH : Satu tahun- semasa proses P& Pdan kelas tambahan. SASARAN : Pelajar tingkatan 5 Cendikiawan dan 5 Dedikasi. KOS : Geran mata pelajaran. Langkah 1. Proses Kerja Menyediakan soalan kuiz untuk kuiz lima minit sebelum proses P&P. Menyediakan soalan latihan untuk diedarkan kepada pelajar mengikut tahap pencapaian pelajararas yang mudah, sederhana dan sukar bagi aktiviti latih tubi jati Prinsip Perakaunna dan aktiviti berkumpulan bimbingan rakan sebaya. Mencari tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti yang dirancang. Memberi jawapan untuk latihan yang diberikan kepada pelajar beserta dengan skema pemarkahan. Menyemak jawapan pelajar dan membuat pembetulan dan teguran kepada kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Tanggungjawab Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Peratus lulus dan bilangan pelajar dapat A+ hingga C meningkat. Pelajar tingkatan 5 Cendikiawan dan 5 Dedikasi. Latihan komprehensif berdasarkan tajuk dan mengikut keupayaan pelajar. KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2.

3.

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

4.

5.

Guru mata pelajaran

38 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN OPERASI: PRINSIP PERAKAUNAN NAMA PROGRAM : PROGRAM BEST ACCOUNT AWARD MATLAMAT : Pendedahan 2 persijilan LCCI dan ACCA serta sijil LPM kepada pelajar-pelajar OBJEKTIF : Meningkatkan minat dan semangat pelajar untuk belajar Prinsip Perakaunan. TEMPOH : Satu tahun- semasa proses P& Pdan kelas tambahan.serta klinik akaun SASARAN : Pelajar tingkatan 5 Cendikiawan dan 5 Dedikasi. KOS : Geran mata pelajaran. Langkah 1. Proses Kerja Menyediakan soalan kuiz untuk kuiz lima minit sebelum proses P&P. Menyediakan soalan latihan untuk diedarkan kepada pelajar mengikut soalan-soalan klon SPM mengikut standard LCCI Menyediakan modul latihan soalan-soalan mengikut anchor item LCCI Mencari tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti yang dirancang. Memberi jawapan untuk latihan yang diberikan kepada pelajar beserta dengan skema pemarkahan. Menyemak jawapan pelajar dan membuat pembetulan dan teguran kepada kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Tanggungjawab Guru mata pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2.

Guru mata pelajaran

Peratus lulus dan bilangan pelajar dapat A+ hingga C meningkat.

Pelajar tingkatan 5 Cendikiawan dan 5 Dedikasi.

Latihan komprehensif berdasarkan tajuk dan mengikut keupayaan pelajar. Pendedahan soalan-soalan LCCI dan klon SPM.

3.

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

4.

5.

Guru mata pelajaran

39 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN OPERASI: PRINSIP PERAKAUNAN NAMA PROGRAM : PROGRAM PINTAR AKAUN MATLAMAT : Meningkatkan semangat pelajar ke arah kecemerlangan bagi subjek Prinsip Perakaunan OBJEKTIF : Pelajar dapat menguasai teknik menjawab kertas 2 seperti mana kehendak SPM. TEMPOH : Satu tahun- semasa proses P& Pdan kelas tambahan. SASARAN : Pelajar tingkatan 5 Cendikiawan dan 5 Dedikasi. KOS : Geran mata pelajaran. Langkah 1. Proses Kerja Menyediakan soalan kuiz untuk kuiz lima minit sebelum proses P&P. Menyediakan soalan latihan untuk diedarkan kepada pelajar mengikut soalan SPM Mencari tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti yang dirancang. Memberi jawapan untuk latihan yang diberikan kepada pelajar beserta dengan skema pemarkahan. Pendedahan skema pemarkahan seperti skema SPM Menyemak jawapan pelajar dan membuat pembetulan dan teguran kepada kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Tanggungjawab Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Peratus lulus dan bilangan pelajar dapat A+ hingga C meningkat. Pelajar tingkatan 5 Cendikiawan dan 5 Dedikasi. Latihan komprehensif berdasarkan tajuk dan mengikut keupayaan pelajar. KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2.

3.

Guru mata pelajaran

4.

Guru mata pelajaran

5.

Guru mata pelajaran

40 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN OPERASI: PRINSIP PERAKAUNAN NAMA PROGRAM : PROGRAM SKOR A MATLAMAT : Meningkatkan kecekapan pelajar dalam menjawab soalan kertas 1 dan 2 dalam jangkamasa yang ditetapkan. OBJEKTIF : Pelajar mendapat menjawab soalan semasa peperiksaan sebenar dengan cemerlang dalam masa yang ditetapkan TEMPOH : Julai hingga Disember - semasa proses P& P dan kelas tambahan. SASARAN : Pelajar cemerlang subjek Prinsip Perakauanan. KOS : Geran mata pelajaran. Langkah 1. Proses Kerja Menyediakan soalan kuiz untuk kuiz lima minit sebelum proses P&P. Menyediakan soalan latihan untuk diedarkan kepada pelajar soalansoalan latih tubi soalan SPM tahun-tahun lepas dan soalan-soalan mirip soalan LCCI Mencari tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti yang dirancang. Memberi jawapan untuk latihan yang diberikan kepada pelajar beserta dengan skema pemarkahan. Menyemak jawapan pelajar dan membuat pembetulan dan teguran kepada kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Tanggungjawab Guru mata pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2.

Guru mata pelajaran Peratus lulus dan bilangan pelajar dapat A+ meningkat Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Pelajar cemerlang Prinsip Perakaunan yang dijangka mendapat A+ dalam peperiksaan SPM. Latihan komprehensif berdasarkan tajuk dan mengikut keupayaan pelajar.

3.

4.

5.

Guru mata pelajaran

41 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

I ) PELAN STRATEGIK KURIKULUM : BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL Matlamat Strategik Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan dalam mata pelajaran Perdagangan peringkat SPM Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran TOV 2012 2013 2014

Bidang

Isu Strategi

Objektif

KURIKULUM Tahap Panitia pencapaian Perdagangan kecemerlangan akademik masih boleh dipertingkatkan

Mengekalkanpenc % pelajar yang lulus apaian SPM dari mata pelajaran segi kualiti dan Perdagangan meningkatkan kuantiti % pelajar mencapai A

100

100

100

100

12

15

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) Tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Perdagangan masih boleh dipertingkatkan Meningkatkan tahap pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran Perdagangan pelajar Tingkatan 4 dalam ujian dalaman Peratus pelajar lulus mata pelajaran Perdagangan dalam peperiksaan peringkat sekolah. % pelajar yang lulus mata pelajaran Perdagangan

7.09

6.08

6.50

5.0

100

100

100

100

% pelajar mencapai A

12

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) Pengurusan Panitia yang cemerlang Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia % program panitia yang dilaksanakan dengan berkesan dalam setahun

8.31

7.09

6.33

5.02

75

80

85

90

42 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Bilangan pencerapan seorang guru setahun

Bidang

Isu Strategi

Matlamat Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % program yang dijalankan mematuhi jadual yang dirancang

Sasaran TOV 2012 2013 2014

KURIKULUM Pengurusan Panitia panitia yang Perdagangan cemerlang

Program-program yang dijalankan mematuhi jadual yang dirancang

100

100

100

100

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia

Bilangan mesyuarat panitia dalam setahun

Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) dalam setahun

43 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

II ) PELAN TAKTIKAL KURIKULUM : BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL Strategi 1 Bil Program/ Projek 1 Jati Diri Meningkatkan minat dan motivasi pelajar ke arah kecemerlangan bagi subjek Perdagangan Tanggung Tempoh/ Kos/ Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi jawab Hari Sumber Guru mata Pelajaran Ketua Panitia Jan-Nov SMKBT Pelajar mendapat motivasi yang tinggi dan teknik belajar yang berkesan -% pelajar lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A meningkat -GPMP meningkat 2 Tubi-tubi Sayang Guru mata pelajaran Guru Panitia Jan- Nov SMKBT Kesungguhan -% pelajar lulus pelajar dan Perdagangan semangat untuk -% pelajar belajar subjek mencapai A ini meningkat meningkat -GPMP meningkat Strategi 2 Bil Program/ Projek 100% 17% 5.02 Latihan komprehensif berdasarkan tajuk dan mengikut keupayaan pelajar.

100% 17% 5.02

Latihan komprehensif berdasarkan tajuk dan mengikut keupayaan pelajar. Kelas Pemulihan kepada pelajar yang memerlukan.

Meningkatkan kecemerlangan pelajar dan prestasi pelajar dalam menguasai teknik menjawab soalan Perdagangan dengan cemerlang Tempoh/ Kos/ Tanggung Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi Hari Sumber jawab Guru mata pelajaran Ketua Panitia SMKBT Pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan Kertas 2 dengan berkesan Peratus lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A meningkat -GPMP meningkat 100% 17% 5.02 Bengkel dan kem teknik menjawab soalan dan latihan soalan SPM sebenar tahun-tahun lepas dan soalan percubaan negeri-negeri lain.

STAR SPM

Mei hingga Nov

44 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Strategi 2 Bil Program/ Projek

Meningkatkan kecemerlangan pelajar dan prestasi pelajar dalam menguasai teknik menjawab soalan Perdagangan dengan cemerlang Tanggung Tempoh/ Kos/ Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi jawab Hari Sumber

Gemilang Kasih

Guru mata pelajaran Ketua Panitia

April hingga Nov

SMKBT

Pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan Kertas 2 dengan berkesan

Peratus lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A meningkat -GPMP meningkat

100% 17% 5.02

Bengkel dan kem teknik menjawab soalan dan latihan soalan SPM sebenar tahun-tahun lepas dan soalan percubaan negeri-negeri lain

Cakna Pelajar

Guru mata pelajaran Ketua Panitia

Jan hingga Nov

SMKBT

Pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan Kertas 2 dengan berkesan

Peratus lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A meningkat -GPMP meningkat

100% 17% 5.02

Bengkel dan kem teknik menjawab soalan Bab 1 hingga Bab 3 Tingkatan 4 berdasarkan modul tutorial yang disediakan oleh JPNT

45 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Perjumpaan (Formal &Tidak Formal)

Guru mata pelajaran

Feb-Okt

Kemahiran menjawab soalan dan bermotivasi serta berkeyakinan Kemahiran pelajar menjawab soalan sewaktu cuti yang berterusan Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM meningkat

-% pelajar lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A meningkat

100%

Perjumpaan pelajar dengan guru di luar waktu P&P secara berkumpulan atau individu

Program Cuti Terancang

Guru mata pelajaran

Feb-Okt (cuti penggal)

-% pelajar lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat -% pelajar lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat

100%

-Latihtubi -Soalan topikal -Soalan klon SPM

Teknik Menjawab Soalan

Ketua Panitia

Mei - Okt

SMKBT

100%

Teknik menjawab secara berterusan sewaktu P&P atau penceramah jemputan(GC)

Kelas Tambahan Intensif

SU Projek SMA

Jun- Okt

Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM meningkat

-% pelajar lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat

100%

Program menghabis slibus

Latihtubi Di Ambang SPM

Guru mata pelajaran

Nov.

Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM meningkat

-% pelajar lulus Perdagangan -% pelajar mencapai A -GPMP meningkat

100%

Bengkel Latih tubi pada hari 2 hari sebelum peperiksaan SPM berlangsung

46 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Mesyuarat Panitia

Guru Kanan VOTEK

Feb- Nov

Guru mata pelajaran Perdagangan faham peranan dan tanggungfawab .

% Guru mata pelajaran Perdagangan tahu dan faham tujuan dan peranan panitia.

100 %

Lebih berkeyakinan dalam proses P&P dan pengurusan panitia

VIII) PELAN OPERASI BIDANG TEKNIK VOKASIONAL Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 : : : : : : Program Motivasi Pelajar Projek Jati Diri Pelajar Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan minat dan motivasi pelajar ke arah kecemerlangan subjek Perdagangan Bulan Januari hingga November Pelajar Tingkatan 5 Sumbangan PIBG Proses Kerja Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Program Motivasi Pelajar Mendokumentasikan Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 4 dan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar Semua pelajar Ting. 4 dan 5serta guru Perdagangan Penyelaras Projek Pertemuan P / PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih tubi Guru Mata Pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 5 6

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

7 8

Guru Mata Pelajaran AJK Dokumentasi

47 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Penilaian

mencapai A Gred purata sekolah meningkat

10

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

48 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Program CintaiKajian Kes Projek Tubi-tubi sayang Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan minat dan motivasi pelajar ke arah kecemerlangan bagi subjek Perdagangan Bulan Januarihingga November Pelajar Tingkatan 5 SMKBT

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

5 6 7

Berbincang dengan Pengetua/ Pengetua PK Pentad./ Penyelaras Projek PKPentadbiran tentang kertas kerja yang akan Pengurus Projek SMA dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar PKPentadbiran ting. 5 Pengurus Projek SMA Menyedia dan mengedarkan PKPentadbiran surat makluman kepada ibu Pengurus Projek SMA bapa Program Cintai Kajian Kes Guru Mata Pelajaran Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru Perdagangan

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

49 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah

: : : : : :

Program Skor A Projek STAR SPM Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan kecemerlangan pelajar dan prestasi pelajar dalam menguasai teknik menjawab soalan Bulan Meihingga November Pelajar Tingkatan 5( Elit dan cemerlang ) SMKBT Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

5 6 7

Berbincang dengan Pengetua/ Pengetua PK Pentad./ Penyelaras Projek PKPentadbiran tentang kertas kerja yang akan Pengurus Projek SMA dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar PKPentadbiran ting. 5 Pengurus Projek SMA Menyedia dan mengedarkan PKPentadbiran surat makluman kepada ibu Pengurus Projek SMA bapa Program Skor A Guru Mata Pelajaran Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru Perdagangan

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

50 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah

: : : : : :

Program Diskusi dan Rakan Sebaya Projek Gemilang Kasih Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan kecemerlangan pelajar dan prestasi pelajar dalam menguasai teknik menjawab soalan Bulan Aprilhingga November Pelajar Tingkatan 5 (Elit dan Sederhana ) SMKBT Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru Perdagangan Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

5 6 7

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Program Diskusi dan Rakan Sebaya Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru Mata Pelajaran AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

51 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah

: : : : : :

Program Klinik Perdagangan Projek Cakna Pelajar Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan kecemerlangan pelajar dan prestasi pelajar dalam menguasai teknik menjawab soalan Bulan Meihingga November Pelajar Tingkatan 5( Sederhana dan Halus ) SMKBT Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

5 6 7

Berbincang dengan Pengetua/ Pengetua PK Pentad./ Penyelaras Projek PKPentadbiran tentang kertas kerja yang akan Pengurus Projek SMA dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar PKPentadbiran ting. 5 Pengurus Projek SMA Menyedia dan mengedarkan PKPentadbiran surat makluman kepada ibu Pengurus Projek SMA bapa Program Klinik Perdagangan Guru Mata Pelajaran Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru Perdagangan

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

52 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah

: : : : : :

Program Kelas pemulihan Projek Cakna Pelajar Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan kecemerlangan pelajar dan prestasi pelajar dalam menguasai teknik menjawab soalan Bulan Meihingga November Pelajar Tingkatan 5( Sederhana dan Halus ) SMKBT Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

5 6 7

Berbincang dengan Pengetua/ Pengetua PK Pentad./ Penyelaras Projek PKPentadbiran tentang kertas kerja yang akan Pengurus Projek SMA dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar PKPentadbiran ting. 5 Pengurus Projek SMA Menyedia dan mengedarkan PKPentadbiran surat makluman kepada ibu Pengurus Projek SMA bapa Program Kelas Pemulihan Guru Mata Pelajaran Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru Perdagangan

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

53 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Perjumpaan (Formal &Tidak Formal) Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Februari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat Semua pelajar Ting. 5 dan Guru Perdagangan Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Perjumpaan pelajar dengan guru S.Ptndi luar waktu P&P secara berkumpulan atau individu KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5 6

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Perjumpaan Formal dan Tidak Formal Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru Mata Pelajaran Pengurus Projek SPM

7 8

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

54 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Cuti Terancang Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Mac hingga September(Cuti Penggal) Pelajar Tingkatan 5 SMKBT Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh Pengetua/ PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar tingkatan 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

Semua pelajar Ting.4 dan 5 dan Guru-guru Perdagangan

5 6

7 8

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar dan Guru Perdagangan Soalan latih tubi, modul @ soalan Percubaan Negeri-negeri lain

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

55 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Teknik Menjawab Soalan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Mei hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM10 yuran setiap pelajar Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh Pengetua/ PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

5 6

Pengurus Projek SMA

Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru Perdagangan

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Teknik menjawab secara berterusan sewaktu P&P atau penceramah jemputan(GC)

8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

10

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

56 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Kelas Tambahan Intensif Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Jun hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 SMKBT Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh Pengetua/ PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA PKPentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

5 6

Pengurus Projek SMA

Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru-guru S.Ptn

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Program menghabis slibus

8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

10

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

57 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Latih tubi di ambang Peperiksaan SPM Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan November Pelajar Ting.5 SMKBT

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja

Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek SMA

5 6

7 8

Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang PKPentadbiran dipengerusikan oleh Pengetua/ Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar PKPentadbiran ting. 5 Pengurus Projek SMA Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek SMA surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan AJK Dokumentasi Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Penilaian

Guru Perdagangan Pelajar Tingkatan 5 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Ting. 5 dan Guru Perdagangan

Penyelaras Projek Pertemuan Pengetua / PK Pentadbiran dengan pelajar Teknik menjawab secara berterusan sewaktu P&P

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

58 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Mesyuarat Panitia Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kuantiti Bulan Februari hingga November Guru Perdagangan SMKBT

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan Pengetua/ PK Pentad./ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Menjemputpenceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Tanggungjawab Pengetua PKPentadbiran Pengurus Projek SMA

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Panitia Panitia Panitia

Guru Perdagangan % Kehadiran guru ke program Gred purata sekolah meningkat

Guru Perdagangan

Ketua Bidang Panitia Guru Perdagangan

5 6

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA AJK-AJK program

59 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN STRATEGIK KURIKULUM : BIDANG TEKNIK VOKASIONAL

Bidang

Isu Strategik

Matlamat Strategik Meningkatkan pencapaian matapelajaran Lukisan Kejuruteraan

Objektif

Teknik dan Vokasional Lukisan Kejuruteraan

Tahap pencapaian kecemerlangan akademik masih boleh dipertingkatkan

1,Meningkatkan pencapaian matapelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti 2,Meningkatkan pencapaian matapelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan 5 dari segi kualiti dan kuantiti 3.Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % pelajar lulus Bil pelajar mendapat A Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) % pelajar lulus Bil pelajar mendapat A Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) % program panitia yang dilaksanakan dengan berkesan dalam setahun Bil pencerapan seorang guru setahun % guru yang mendapat skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P

Sasaran TOV 62.5 2 2012 70.0 3 2013 75.0 4 2014 80.0 5

6.14 80.0 5

5.50 100 6

5.25 100 7

5.00 100 8

5.13

4.50

4.30

4.00

50

60

70

90

88

89

90

92

60 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

% program yang mematuhi jadual yang dirancang Bilangan aktiviti ko-akademik Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan setahun Bilangan mesyuarat panitia setahun

100

100

100

100

61 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN TAKTIKAL LUKISAN KEJURUTERAAN STRATEGI 1 BIL 1 Program / Projek Kelas tambahan tingkatan 4 Mengadakan program dengan menggunakan bantuan dan kepakaran dalam atau luar untuk meningkatkan pencapaian dan prestasi akademik pelajar Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasara Pelan n - % pelajar lulus 80% - Bilangan pelajar 5 Pencapaian Latih tubi Penyelaras Projek Sumbangan mendapat A Feb-Okt pelajar tingkatan menggunakan SMA wang dana - Gred purata 5.00 4 meningkat modul matapelajaran meningkat - % pelajar lulus 100% - Bilangan pelajar 8 Pencapaian Latih tubi Penyelaras Projek Sumbangan mendapat A pelajar tingkatan menggunakan Feb-Okt SMA wang dana - Gred purata 4.00 5 meningkat modul matapelajaran meningkat - % pelajar lulus 100% Motivasi pelajar - Bilangan pelajar 8 dan teknik Sumbangan mendapat A Bengkel Teknik pembelajaran PIBG dan yuran Guru Projek SMA April - Julai - Gred purata 4.0 Menjawab berkesan pelajar matapelajaran meningkat meningkat Kemahiran - % pelajar lulus 100% menjawab - Bilangan pelajar 4 Guru soalan dan mendapat A Latih tubi dalam Feb-Okt Yuran pelajar matapelajaran pencapaian - Gred purata 5.00 kelas tingkatan 4 matapelajaran meningkat meningkat - % pelajar lulus 100% - Bilangan pelajar 5 Kemahiran mendapat A menjawab - Gred purata 4.50 Guru soalan dan Latih tubi dalam Feb-Okt Yuran pelajar matapelajaran matapelajaran pencapaian kelas meningkat tingkatan 5 meningkat Guru matapelajaran Feb - Okt Wang PCG Pencapaian pelajar HALUS - % pelajar lulus - Gred purata 100% 5.00 Latih tubi menggunakan

Kelas tambahan tingkatan 5

Kem Kecemerlangan SPM

Program Latih Tubi dalam kelas tingkatan 4

Program Latih Tubi dalam kelas tingkatan 5

Kelas Rawat Pulih tingkatan 4

62 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

meningkat Kelas Rawat Pulih Tingkatan 5 Pencapaian pelajar HALUS meningkat Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian tingkatan 4 meningkat Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian tingkatan 5 meningkat Pencapaian pelajar meningkat -

Guru matapelaran

Feb - Okt

Wang PCG

Program Guru Muda tingkatan 4 Panitia matapelajaran Feb - Julai Wang PCG

Program Guru Muda tingkatan 5 Panitia matapelajaran Feb - Julai Wang PCG

Program Cuti Terancang Tingkatan 4

Panita matapelajaran

Cuti Pertengahan penggal 1 dan 2

Wang PCG

Program Cuti Terancang Tingkatan 5

Panita matapelajaran

Cuti Pertengahan penggal 1 dan 2

Wang PCG

Pencapaian pelajar meningkat

Semakan Latihan Tingkatan 4

Panitia matapelajaran

Feb - Okt

Kemahiran menjawab soalan meningkat Kemahiran menjawab soalan meningkat

Semakan Latihan Tingkatan 5

Panitia matapelajaran

Feb - Okt

matapelajaran meningkat % pelajar lulus Gred purata matapelajaran meningkat % pelajar lulus Bilangan pelajar mendapat A Gred purata matapelajaran meningkat % pelajar lulus Bilangan pelajar mendapat A Gred purata matapelajaran meningkat % pelajar lulus Bilangan pelajar mendapat A Gred purata matapelajaran meningkat % pelajar lulus Bilangan pelajar mendapat A Gred purata matapelajaran meningkat % pelajar lulus Bilangan pelajar mendapat A Gred purata matapelajaran meningkat % pelajar lulus Bilangan pelajar mendapat A Gred purata

modul HALUS 100% 4.50 Latih tubi menggunakan modul HALUS Latih tubi menggunakan modul guru muda

100% 4 5.00

100% 5 4.50

Latih tubi menggunakan modul guru muda

100% 4 5.00 Edaran latihan cuti terancang

100% 5 4.50 Edaran latihan cuti terancang

100% 4 5.00

Semakan latihan tiap kali selepas P&P

100% 5 4.50

Semakan latihan tiap kali selepas P&P

63 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

matapelajaran meningkat

II) PELAN STRATEGIK BIDANG TEKNIK VOKASIONAL ( MPV Seni Reka Tanda)

Bidang

Isu Strategi

Matlamat Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) %pelajar yang lulus MPV SRT % pelajar mencapai semua A Gred Purata M/Pelajaran (GPMP) % pelajar yang lulus MPV SRT % pelajar mencapai semua A Gred Purata M/Pelajaran (GPMP) % Program Panitia yang dilaksanakan dengan berkesan dalam setahun Bilangan pencerapan seorang guru

Sasaran

TOV
100 5

2012
100 10

2013
100 15

2014
100 20

Teknik dan Vokasional Panitia MPV SENI REKA TANDA

Tahap pencapaian kecemerlangan akademik masih boleh dipertingkatkan

Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik

1. Meningkatkan pencapaian Tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti.

3.5

3.4

3.3

3.2

2. Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti.

20 10

20 13

20 15

20 20

2.12

2.11

2.10

2.05

3. Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum.

50

60

70

80

64 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

setahun % guru yang mendapat skor tahap cemerlang dalam pencerapan % program yang mematuhi jadual yang dirancang % Pencapaian SKPM Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) setahun Bilangan Mesyuarat Panitia Setahun

75

80

85

90

100 80 4

100 81 4

100 86 4

100 91 4

65 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

VII) PELAN TAKTIKAL BIDANG TEKNIK VOKASIONAL (MPV Seni Reka Tanda)

Strategi

MENGADAKAN PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN DAN KEPAKARAN DALAM ATAU LUAR UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN DAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

Bil

Program/ Projek

Tanggung jawab

Tempoh/ Hari

Kos/ Sumber

Output

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

Kelas Tambahan Petang

GKMP Votek/Panitia SRT

Feb-Okt

SMKBT

Pencapaian pelajar dalam SPM meningkat

-% pelajar lulus semua M/Pelajaran. -%pelajar mencapai semua A -Gred purata sekolah meningkat

100% 50% 3.5

Bengkel Latih tubi/Latih Tuding

Kelas Tambahan Hari Sabtu

GKMP Votek/Panitia SRT

Feb-Okt

SMKBT

Pencapaian pelajar dalam SPM meningkat

-% pelajar lulus semua M/Pelajaran. -%pelajar mencapai semua A -Gred purata sekolah meningkat

80% 15%

Bengkel Latih tubi/Latih Tuding

5.0

Program Cuti Terancang

GKMP Votek/Panitia SRT

Sesi Cuti Sekolah

SMKBT

Teknik pembelajaran berkesan

-% pelajar lulus semua M/Pelajaran.

80%

Latih tubi/Latih Tuding

66 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

meningkat

-%pelajar mencapai semua A -Gred purata sekolah meningkat -% pelajar didedahkan kepada arah tuju bidang kemahiran. -%pelajar mencapai semua A -Gred purata sekolah meningkat -% pelajar lulus semua M/Pelajaran. -%pelajar mencapai semua A -Gred purata sekolah meningkat

20% 3.5

Program Motivasi (Kerjaya)

PK Pentadbiran/ Kaunselor

Apr-Jun

SMKBT

Motivasi pelajar dan pembelajaran berkesan meningkat

80%

15% 5

Pendedaha n tentang kerjaya di dalam bidang yang dipelajari.

Nota Poket

Panitia SRT

Feb-Okt

RM 5 yuran setiap pelajar

Kemahiran menyediakan Nota Poket dan teknik mengingat individu meningkat.

80% 75% 3

Kemahiran membuat Nota poket sebagai bahan persediaan SPM.

Mereka Bentuk Papan Tanda

Panitia SRT

Feb-Okt

Panitia MPV SRT/ SMKBT

Kemahiran mereka bentuk hasil kerja papan tanda.

-% pelajar lulus semua M/Pelajaran. -%pelajar mencapai semua A -Gred purata sekolah meningkat

80% 75% 10

Kemahiran yang telah dipelajari di dalam modul MPV SRT lebih berkesan.

67 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

VIII) PELAN OPERASI BIDANG TEKNIK VOKASIONAL (MPV Seni Reka Tanda) Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 : : : : : : Proses Kerja Berbincang dengan P/PK Pentadbiran/Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai. Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Pembentangan kertas kerja yang diperngerusikan oleh P/PK pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar Ting.5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Kelas Tambahan Petang SPM Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Jan hingga Ogos Pelajar Tingkatan 5 SMK BT Tanggungjawab Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Pengurus Projek SMA. Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat % Kehadiran pelajar ke Program % Kehadiran pelajar ke Sekolah % pelajar lulus MPV SRT % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah meningkat Penyelaras Projek SMA Pertemuan P/PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih Tubi Bengkel Teknik Menjawab Kem Motivasi Unit Bimbingan dan Kaunseling KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Semua Pelajar Tingkatan 5

8 9 10

Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Dokumentasi AJK Penilaian


Pengetua PK Pentadbiran Pengurus ProjekSMA

68 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Kelas Tambahan Hari Sabtu SPM Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Feb hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 SMK BT

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigens

2 3 4

Berbincang dengan P/PK Pentadbiran/Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai. Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Pembentangan kertas kerja yang diperngerusikan oleh P/PK pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar Ting.5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik)

Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Pengurus Projek SMA. Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat % Kehadiran pelajar ke Program % Kehadiran pelajar ke Sekolah % pelajar lulus MPV SRT % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah meningkat Penyelaras Projek SMA Pertemuan P/PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih Tubi Bengkel Teknik Menjawab Kem Motivasi Unit Bimbingan dan Kaunseling

5 6

Semua Pelajar Tingkatan 5

Pengurus Projek SMA

8 9 10

Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Dokumentasi AJK Penilaian


Pengetua PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA

69 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Pogram Cuti Terancang Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Sesi Cuti Persekolahan Pelajar Tingkatan 4 & 5 SMK BT

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan P/PK Pentadbiran/Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai. Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Pembentangan kertas kerja yang diperngerusikan oleh P/PK pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar Ting.5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik)

Tanggungjawab Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Pengurus Projek SMA.

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat % Kehadiran pelajar ke Program % Kehadiran pelajar ke Sekolah % pelajar lulus MPV SRT % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah meningkat

Semua Pelajar Tingkatan 4 & 5

Penyelaras Projek SMA Pertemuan P/PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih Tubi Bengkel Teknik Menjawab Kem Motivasi Unit Bimbingan dan Kaunseling

8 9 10

Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Dokumentasi AJK Penilaian


Pengurus Projek SMA

70 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Program Motivasi (Kerjaya) Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan April hingga Jun Pelajar Tingkatan 5 SMK BT

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan P/PK Pentadbiran/Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai. Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Pembentangan kertas kerja yang diperngerusikan oleh P/PK pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar Ting.5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik)

Tanggungjawab Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Pengurus Projek SMA.

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat % Kehadiran pelajar ke Program % Kehadiran pelajar ke Sekolah % pelajar lulus MPV SRT % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah meningkat

Semua Pelajar Tingkatan 5

Penyelaras Projek SMA Pertemuan P/PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih Tubi Bengkel Teknik Menjawab Kem Motivasi Unit Bimbingan dan Kaunseling

8 9 10

Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Dokumentasi AJK Penilaian


Pengurus Projek SMA

71 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Nota Poket Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Feb hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM 5 Yuran pelajar

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan P/PK Pentadbiran/Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai. Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Pembentangan kertas kerja yang diperngerusikan oleh P/PK pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar Ting.5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik)

Tanggungjawab Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Pengurus Projek SMA.

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat % Kehadiran pelajar ke Program % Kehadiran pelajar ke Sekolah % pelajar lulus MPV SRT % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah meningkat

Semua Pelajar Tingkatan 5

Penyelaras Projek SMA Pertemuan P/PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih Tubi Bengkel Teknik Menjawab Kem Motivasi

8 9 10

Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Dokumentasi AJK Penilaian


Panitia MPV SRT

72 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Mereka Bentuk Papan Tanda Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Feb hingga Oktober Pelajar Tingkatan 4 & 5 Panitia MPV SRT

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan P/PK Pentadbiran/Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai. Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Pembentangan kertas kerja yang diperngerusikan oleh P/PK pentadbiran Memberi taklimat kepada pelajar Ting.5 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik)

Tanggungjawab Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Pengurus Projek SMA.

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Panitia MPV SRT Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA PK Pentadbiran Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA Pengurus Projek SMA

Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat % Kehadiran pelajar ke Program % Kehadiran pelajar ke Sekolah % pelajar lulus MPV SRT % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah meningkat

Semua Pelajar Tingkatan 4 & 5

Penyelaras Projek SMA Pertemuan P/PK Pentadbiran dengan pelajar Bengkel Latih Tubi Bengkel Teknik Menjawab Kem Motivasi

8 9 10

Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Dokumentasi AJK Penilaian


Panitia MPV SRT

73 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN STRATEGIK BIDANG TEKNIK VOKASIONAL Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % Bilangan pelajar yang lulus peringkat SPM % pelajar mencapai A dalam mata pelajaran AHR GPMP % Bil pelajar yang lulus mata pelajaran AHR % pelajar mencapai A dalam mata pelajaran AHR GPMP Sasaran TOV 75 2012 80 2013 85 2014 90

Bidang

Isu Strategi

Matlamat Strategik

Objektif

Teknik dan vokasional Panitia MPV (AHR)

Tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran AHR masih boleh dipertingkatkan

Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran AHR

1. Meningkatkan pencapaian A+ sehingga C dalam mata pelajaran AHR di peringkat SPM dari segi kualiti dan kuantiti

10

12

5.11

5.08

5.04

5.00

2. Meningkatkan pencapaian pelajar tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti

75

85

88

90

12

36

60

76

7.8

7.5

7.2

7.0

3. Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum

% Program Panitia yang dilaksanakan dengan berkesan dalam setahun Bilangan pencerapan seorang guru setahun

50

60

70

90

1 1

74 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

% Guru yang mendapatkan skor tahap cemerlang dalam pencerapan P & P % Program yang mematuhi jadual yang dirancang Bilangan aktiviti Ko- akademik dalam sebulan Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) setahun Bilangan Mesyuarat JK Kurikulum setahun Bilangan Mesyuarat Panitia setahun

75 100

80 100

85 100

90 100

75

80

85

90

75 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

PELAN TAKTIKAL KURIKULUM

Strategi 1

Bil

Program/ Projek Kelas tambahan SPM

Kelas tambahan Tingkatan 4

MENGADAKAN PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN DAN KEPAKARAN DALAMAN ATAU LUAR UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN DAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR Tanggung Tempo Kos/ Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi Jawab h/ Sumber Hari Guru -% pelajar lulus 70% Bengkel Latih tubi mata FebSMKBT Pencapaian mata pelajaran pelajaran Okt pelajar dalam AHR 5% & SPM meningkat -% pelajar Ketua mencapai A 4 Panitia -Gred purata mata pelajaran meningkat -% pelajar lulus 70% Bengkel Latih tubi Guru mata Pencapaian mata pelajaran pelajaran FebSMKBT AHR 5% pelajar & Okt -% pelajar Tingkatan 4 Ketua mencapai A 5.0 meningkat Panitia -Gred purata mata pelajaran meningkat

2 Program Lonjakan Prestasi (Skor A) Guru mata pelajaran & Ketua Panitia GPK P Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat -% pelajar lulus mata pelajaran AHR -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat 80% 20% 4% Bengkel teknik menjawab

JanOkt

SMKBT

76 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Bengkel Teknik Menjawab AHR

GPK P Ketua Bidang Teknik Dan Vokasional Guru mata pelajaran

Ogos

SMKBT

Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam mata pelajaran AHR SPM

-% pelajar lulus mata pelajaran AHR -% pelajar mencapai A -Gred purata mata pelajaran meningkat

70% 20% 3.5

Bengkel teknik menjawab

77 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

MENDAPATKAN KERJASAMA DARI PIHAK IBU BAPA / PENJAGA UNTUK MEMBANTU MENGAWAL DAN MEMANTAU PEMBELAJARAN PELAJAR Bil 1 Program/ Projek Majlis Temu Murni Tanggung jawab GPK P Tempoh/ Hari Julai & September Kos/ Sumber RM 800 Output Prestasi akademik pelajar meningkat KPI Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa % ibu bapa puas hati Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa Sasaran Rujuk Pelan Strategik 100% 85% Pelan Kontingensi

Majlis Solat Hajat

Pengetua GPKP

Oktober

Prestasi keputusan peperiksaan dalaman & awam meningkat Prestasi akademik pelajar meningkat

Rujuk Pelan Strategik 100%

Majlis Konsultasi Pengetua / Ahli badan pengurusan dengan pelajar

PIBG & Majlis Pengetua Kecemerlangan GPK P

Mei

Rujuk Pelan Strategik 100%

78 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Strategi 3 Bil 1

MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASUKAN KERJA YANG MANTAP Tempoh/ Hari Feb-Okt Kos/ Sumber Peruntukan LDP Output Komitmen, kemahiran dan pengetahuan guru meningkat untuk menjalankan tugas KPI Bilangan latihan Bilangan pencerapan P&P setiap guru setahun % guru skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P Bilangan program panitia yang berkesan sepanjang tahun Bilangan bahan pembacaan guru Sasaran 4 kali / setahun 2 kali / guru 3 kali / setahun 7 buah bahan bacaan Pelan Kontingensi Program Nilam Guru

Program/ Tanggung Projek jawab Latihan Pengetua Dalam GPK P Perkhidmatan (LDP)

Strategi 4 Program/ Projek Program ELearning

MEMUPUK BUDAYA MEMBACA DAN BUDAYA MENGAKSES MAKLUMAT MELALUI MEDIA MASSA Tanggung jawab Pengetua GPK P Guru kanan Teknik dan Vokasional Guru mata pelajaran Tempoh / Hari Sepanja ng tahun Kos/ Sumber RM10 (seorang pelajar)

Bil 1

Output Meningkatkan kemahiran menjawab soalan melalui internet/Elemen Maklumat Berkomputer

KPI Prestasi akademik pelajar meningkat % pelajar yang terlibat Bilangan tempoh masa

Sasaran Rujuk Pelan Strategik 50% 40 minit seminggu

Pelan Kontingensi Kuiz

79 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

VIII). PELAN OPERASI Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 : : : : : : Kelas Tambahan SPM Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Ekonomi Asas Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM 500.00 (sumbangan wang dana ) Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan P / PKP/ Pengetua Penyelaras Projek tentang Penolong Kanan P kertas kerja yang akan Pengurus Projek Ting. dilaksanakan serta menetapkan 5 tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Pengurus Projek Ting. 5 Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting. surat panggilan mesyuarat 5 Perbentangan kertas kerja yang Penolong Kanan P dipengerusikan oleh P/ PK P Pengurus Projek Ting. 5 Memberi taklimat kepada pelajar Penolong Kanan 1 ting. 5 Pengurus Projek Ting. 5

8 9

Bilangan guru yang Terlibat 2 orang Bilangan pelajar yang Terlibat 60 orang % Kehadiran pelajar ke program 90 % % Kehadiran pelajar ke sekolah 90% % pelajar lulus mata pelajaran 70% Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting. % pelajar cemerlang A surat makluman kepada ibu 5 0% bapa Menjemput penceramah Pengurus Projek Ting. Gred purata mata pelajaran (motivasi dan akademik) 5 meningkat Mendokumentasikan AJK Dokumentasi Melakukan penilaian dan AJK Penilaian analisis

Semua pelajar Ting. 5

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Bengkel Latih tubi Bengkel teknik menjawab Kem Motivasi mata pelajaran dalam/luar sekolah Unit Bimbingan dan Kaunseling

80 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

10

Menjalankan Post Mortem

Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting 5 AJK-AJK program

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Kelas Tambahan Tingkatan 4 Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Ekonomi Asas Meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 4 RM500.00 (sumbangan wang dana ) Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan P / PKP/ Pengetua Penyelaras Projek tentang Penolong Kanan P kertas kerja yang akan Pengurus Projek Ting. dilaksanakan serta menetapkan 4 tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Pengurus Projek Ting. 4 Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting. surat panggilan mesyuarat 4 Perbentangan kertas kerja yang Penolong Kanan P dipengerusikan oleh P/ PKP Pengurus Projek Ting. 4 Bilangan guru yang Memberi taklimat kepada pelajar Penolong Kanan P ting. 4 Pengurus Projek Ting. terlibat Bilangan pelajar 4 yang Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting. terlibat % Kehadiran surat makluman kepada ibu 4 pelajar ke program bapa Menjemput penceramah Pengurus Projek Ting. % Kehadiran pelajar ke sekolah (motivasi dan akademik) 4 % pelajar lulus mata pelajaran Mendokumentasikan AJK Dokumentasi Sains Sukan

Semua pelajar Ting. 4

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Bengkel Latih tubi Bengkel teknik menjawab Kem Motivasi mata pelajaran

81 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

AJK Penilaian

10

Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting 4 AJK-AJK program

% pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata mata pelajaran meningkat

dalam/luar sekolah Unit Bimbingan dan Kaunseling

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : :

: Kem Kecemerlangan SPM Meningkatkan motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan April hingga Mei Pelajar Tingkatan 5 RM 1800.00 serta sumbangan PIBG dan yuran pelajar Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PKP/ Pengetua Penyelaras Projek tentang Penolong Kanan P kertas kerja yang akan Pengurus Projek Ting. dilaksanakan serta menetapkan 5 tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Pengurus Projek Ting. 5 Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PKP Pengurus Projek Ting. 5 Bilangan guru yang Terlibat Bilangan pelajar yang terlibat % Kehadiran pelajar % pelajar lulus mata pelajaran Penyelaras Projek Program Latih Tubi Bengkel Latih tubi Bengkel teknik menjawab

6 7

Penolong Kanan 1 Pengurus Projek Ting. 5 Memberi taklimat kepada pelajar Penolong Kanan 1 ting.5 Pengurus Projek Ting. 5 Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting. surat kebenaran ibu bapa 5 Menjemput penceramah Pengurus Projek Ting.

Semua pelajar Ting. 5

82 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

8 9 10

(motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

5 AJK Dokumentasi AJK Penilaian

% pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata mata Pengetua pelajaran Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting. meningkat 5 AJK-AJK program

Kem Motivasi mata pelajaran dalam/luar sekolah

Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Kem Kecemerlangan Tingkatan 4 Meningkatkan motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan Meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti Bulan April hingga Mei Pelajar Tingkatan 4 RM 1800.00 serta sumbangan PIBG dan yuran pelajar

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja

Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting. 4

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

Pengurus Projek Ting. 4 Pengurus Projek Ting. 4 Penyelaras Projek Program Latih Tubi Bengkel Latih tubi

Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat

Bilangan guru yang terlibat Perbentangan kertas kerja yang Penolong Kanan P dipengerusikan oleh P/ PK P Pengurus Projek Ting. Bilangan pelajar yang 4 terlibat Memberi taklimat kepada pelajar Penolong Kanan P ting.4 Pengurus Projek Ting. % Kehadiran pelajar 4

Semua pelajar Ting. 4

83 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

6 7 8 9 10

Menyedia dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek Ting. % pelajar lulus 4 mata pelajaran % pelajar Pengurus Projek Ting. cemerlang A 4 % pelajar AJK Dokumentasi mencapai A AJK Penilaian Gred purata mata pelajaran Pengetua meningkat Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting. 4 AJK-AJK program

Bengkel teknik menjawab Kem Motivasi mata pelajaran dalam/luar sekolah

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Latih Tubi dalam kelas SPM Secara Berfokus Meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan pencapaian SPM Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Februari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM 200.00 (RM10 yuran setiap pelajar ) Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Pengerusi PIBG Penolong Kanan 1 Pengurus Projek Ting 5 Pengurus Projek Ting. 5 Pengurus Projek Ting. 5 Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat % Kehadiran pelajar % pelajar lulus mata pelajaran EA % pelajar cemerlang A % pelajar KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi Penyelaras Projek

Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PKP

2 3

Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting. 5 Memberi taklimat kepada pelajar Penolong Kanan P ting. 5 Pengurus Projek Ting. 5

Semua pelajar Ting.5

Naib Pengerusi PIBG Selepas mesyuarat guru Penyediaan surat tindakbalas Keputusan peperiksaan

84 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

6 7

Menyedia dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa Menjemput penceramah (teknik menjawab) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek Ting. mencapai A 5 Gred purata mata Pengurus Projek Ting. pelajaran meningkat 5 AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting. 5 AJK-AJK program

SPM Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar

8 9 10

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Latih Tubi dalam kelas Tingkatan 4 Meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan pencapaian pelajar Tingkatan 4 Meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 4 dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Februari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 5 RM 1,000.00 (RM10 yuran setiap pelajar ) Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Pengerusi PIBG Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting 4 Pengurus Projek Ting. 4 Naib Pengerusi PIBG Selepas mesyuarat guru Penyediaan surat tindakbalas KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi Penyelaras Projek

Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja

3 4

Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting. surat panggilan mesyuarat 4 Perbentangan kertas kerja yang Penolong Kanan P dipengerusikan oleh P/ PK 1 Pengurus Projek Ting. Bilangan guru yang 4 terlibat Memberi taklimat kepada pelajar Penolong Kanan P

Semua pelajar Ting.4

85 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

ting. 4 6 7

8 9 10

Pengurus Projek Ting. Bilangan pelajar 4 yang terlibat Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting. % Kehadiran surat kebenaran ibu bapa 4 pelajar Menjemput penceramah (teknik Pengurus Projek Ting. % pelajar lulus menjawab) 4 mata pelajaran Sains Sukan Mendokumentasikan AJK Dokumentasi % pelajar Melakukan penilaian dan AJK Penilaian cemerlang A analisis % pelajar Menjalankan Post Mortem Pengetua mencapai A Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting. Gred purata mata pelajaran 4 meningkat AJK-AJK program

Keputusan peperiksaan SPM Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : :

Seminar Teknik Menjawan SPM Meningkatkan prestasi akademik pelajar : Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat B dan C dalam mata pelajaran Ekonomi Asas SPM Bulan Ogos : Pelajar AHR SPM ( Rujuk Pelan Strategik ) RM 250.00 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Guru mata pelajaran Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang Terlibat Keputusan akademik pelajar Semua guru Pelajar sains sukan ( Rujuk Pelan Strategik ) KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang

2 3 4

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Penolong Kanan P

Penyelaras Projek ( semua

86 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

dipengerusikan oleh P/ PK P 5 Memberi taklimat kepada semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik )

Guru mata pelajaran Penolong Kanan P Guru mata pelajaran

meningkat % Kehadiran pelajar % pelajar lulus mata pelajaran Ekonomi Asas % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata mata pelajaran meningkat Gred purata sekolah

100% 85%

6 7 8 9

Menyedia dan mengedarkan Guru mata pelajaran surat makluman ibu bapa Mendokumentasikan AJK Dokumentasi Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Penilaian Pengetua Penolong Kanan P Guru mata pelajaran AJK-AJK program

tingkatan ) Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : :

Program Mahir Objektif Meningkatkan prestasi akademik pelajar : Mendedahkan pelajar dengan soalan objektif Bulan Mac - Jun : Pelajar AHR SPM( Rujuk Pelan Strategik ) Tiada Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Guru mata pelajaran Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang Terlibat Keputusan Semua guru Pelajar Ekonomi Asas ( Rujuk Pelan Strategik ) KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat

2 3

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

Penyelaras Projek

87 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK P

6 7 8 9

KB Teknik dan akademik pelajar Vokasional meningkat Guru mata pelajaran % Kehadiran pelajar Memberi taklimat kepada semua % pelajar lulus pelajar ( Rujuk Pelan Strategik ) Guru mata pelajaran mata pelajaran EA % pelajar Menyedia dan mengedarkan Guru mata pelajaran cemerlang A surat makluman ibu bapa % pelajar Mendokumentasikan AJK Dokumentasi mencapai A Gred purata mata Melakukan penilaian dan AJK Penilaian pelajaran analisis meningkat Menjalankan Post Mortem Pengetua Gred purata Penolong Kanan P sekolah meningkat Guru mata pelajaran AJK-AJK program

100% 85%

( tingkatan 5 ) Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : :

Program Mahir Eseif Meningkatkan prestasi akademik pelajar : Mendedahkan pelajar dengan kemahiran menjawab soalan Esei. Bulan Mac - Jun : Pelajar AHR SPM( Rujuk Pelan Strategik ) Tiada Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Guru mata pelajaran Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang Semua guru Pelajar Ekonomi Asad KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja

Guru mata pelajaran

88 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

3 4

Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK P

6 7 8 9

Terlibat Keputusan KB Teknik dan akademik pelajar meningkat Vokasional Guru mata pelajaran % Kehadiran pelajar Memberi taklimat kepada semua % pelajar lulus pelajar ( Rujuk Pelan Strategik ) Guru mata pelajaran mata pelajaran EA % pelajar Menyedia dan mengedarkan Guru mata pelajaran cemerlang A surat makluman ibu bapa % pelajar Mendokumentasikan AJK Dokumentasi mencapai A Gred purata mata Melakukan penilaian dan AJK Penilaian pelajaran analisis meningkat Menjalankan Post Mortem Pengetua Gred purata Penolong Kanan P sekolah meningkat Guru mata pelajaran AJK-AJK program

Guru mata pelajaran

( Rujuk Pelan Strategik ) 100% 85%

Penyelaras Projek ( tingkatan 5 ) Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran

Nama Program Matlamat Objektif: Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : :

Program Majlis Temu Murni Meningkatkan prestasi akademik pelajar Meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar serta mendapatkan kerjasama dari pihak ibu bapa /penjaga untuk membantu mengawal dan memantau pembelajaran pelajar Bulan Julai & September : Semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik ) RM 800 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek ( semua tingkatan ) Pengurus Projek ( semua tingkatan ) Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar Semua guru Semua pelajar KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja

89 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK 1

Pengurus Projek ( semua tingkatan ) Penolong Kanan P Pengurus Projek ( semua tingkatan )

Memberi taklimat kepada semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik )

Penolong Kanan P Pengurus Projek ( semua tingkatan ) Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek surat makluman ibu bapa ( semua tingkatan ) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek ( semua tingkatan ) AJK-AJK program

7 8 9

yang Terlibat Keputusan akademik pelajar meningkat % kehadiran ibu bapa % ibu bapa puas hati % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred purata sekolah meningkat

( Rujuk Pelan Strategik ) 100% 85%

Penyelaras Projek ( semua tingkatan ) Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : :

Majlis Solat Hajat Meningkatkan pencapaian kecemerlangan akademik (keputusan peperiksaan dalaman & awam) : Meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar SPM serta mendapatkan kerjasama dari pihak ibu bapa / penjaga untuk membantu mengawal danmemantau pembelajaran pelajar Bulan Januari hingga Okt Pelajar Tingkatan 5 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting. KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan

90 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai 2 3 4 Menyediakan kertas kerja

Pengurus Projek Ting 5 Bilangan guru yang terlibat Bilangan pelajar yang terlibat Keputusan akademik pelajar meningkat Semua pelajar Ting.5 Rujuk Pelan Strategik 100% 85 % Majlis Konsultasi Pengetua / Ahli badan pengurusan dengan pelajar Penyelaras Projek Program Mentor Mentee (UBK)

Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting.5 surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang Penolong Kanan P dipengerusikan oleh P/ PK 1 Pengurus Projek Ting 5 Memberi taklimat kepada pelajar Penolong Kanan P ting. 5 Pengurus Projek Ting 5

8 9 10

Menyedia dan mengedarkan Pengurus Projek Ting. % kehadiran ibu bapa surat makluman ibu bapa 5 % ibu bapa puas hati Mendokumentasikan AJK Dokumentasi % Kehadiran pelajar ke program Melakukan penilaian dan AJK Penilaian % Kehadiran analisis pelajar ke sekolah Menjalankan Post Mortem Pengetua % pelajar lulus Penolong Kanan P Pengurus Projek Ting. mata pelajaran Sains Sukan 5 % pelajar AJK-AJK program cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata mata pelajaran meningkat Gred purata sekolah meningkat

91 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif: Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : :

Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Meningkatkan komitmen, kemahiran dan pengetahuan guru untuk menjalankan tugas Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja yang mantap serta meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar Bulan Februari hingga Oktober : Semua guru ( Rujuk Pelan Strategik ) Peruntukan LDP Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Penyelaras LDP Bilangan latihan Bilangan pencerapan P&P setiap guru setahun % guru skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P Bilangan program panitia yang berkesan sepanjang tahun Bilangan bahan pembacaan guru Keputusan akademik pelajar meningkat % Kehadiran guru 4 kali / setahun 2 kali / guru Program Nilam Guru Pertemuan P / PK 1 dengan guruPenyelaras LDP Kad LDP KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PKP/ Penyelaras LDP tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK 1 Memberi taklimat kepada semua guru ( Rujuk Pelan Strategik ) Menyediakan surat dan memaklumkan kepada JPNT, PPD dan guru-guru Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

2 3

Penyelaras LDP Penyelaras LDP

3 kali / setahun 7 buah bahan bacaan Rujuk Pelan Strategik 100 %

Penolong Kanan P Penyelaras LDP Penolong Kanan P Penyelaras LDP Penyelaras LDP

7 8

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Pengetua Penolong Kanan P Penyelaras LDP AJK-AJK LDP

92 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program E- Learning Meningkatkan kemahiran menjawab soalan melalui internet/Elemen Maklumat Berkomputer Meningkatkan kemahiran belajar secara akses kendiri. Sepanjang tahun Semua Pelajar RM 10 (seorang pelajar) Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan P Guru Pusat Sumber Prestasi akademik pelajar meningkat % pelajar yang terlibat Bilangan tempoh masa Bilangan guru yang terlibat Rujuk Pelan Strategik 90% 40 minit seminggu Guru mata pelajaran KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Berbincang dengan P / PK P/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK 1

2 3

Guru Pusat Sumber Guru Pusat Sumber

Penolong Kanan P Guru Pusat Sumber

Guru Pusat Sumber Guru-guru Pusat Sumber Guru makmal komputer

Memberi taklimat kepada semua Penolong Kanan P pelajar Guru Pusat Sumber Menyedia dan mengedarkan Guru Pusat Sumber surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

7 8

Pengetua Penolong Kanan P Guru Pusat Sumber AJK-AJK program

93 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

i).PELAN STRATEGIK BIDANG TEKNIK VOKASIONAL Matlamat Strategik Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % pelajar yang lulus semua mata pelajaran % pelajar mencapai semua A KHB PK % pelajar mencapai semua A KHB KT % pelajar mencapai semua A KHB ERT % pelajar mencapai semua A KHB PTN Gred Purata Sekolah (GPS) % Program Panitia yang di laksanakan dengan berkesan dalam setahun Bilangan pencerapan seorang guru setahun Sasaran TOV 20 2012 64.7 2013 69.8 2014 71

Bidang

Isu Strategi

Objektif

Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)

Tahap pencapaian kecemerlangan akademik masih boleh dipertingkatkan

2. Meningkatkan
pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti

11.8

13.6

16.8

10.7

11.9

15.1

9.9

12.5

13

9.5

11.5

12.7

3.5

3.30

2.48

2.46

3. Meningkatkan
kecekapanpenguru san kurikulum

50

60

70

90

94 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Bidang

Isu Strategi

Matlamat Strategik

Objektif

% guru yang mendapat skor tahap cemerlang dalam pencerapan P & P Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % program yang mematuhi jadual yang dirancang % pencapaian SKPM Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) setahun Bilangan Mesyuarat Panitia setahun

86

88

89

91

Sasaran TOV 2012 100 81 2013 100 86 2014 100 91

100 80

95 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

II). PELAN TAKTIKAL BIDANG TEKNIK VOKASIONAL

Strategi 1 Bil Program/ Projek Kelas tambahan

MENGADAKAN PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN DAN KEPAKARAN DALAM ATAU LUAR UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN DAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR Tanggung Tempoh/ Kos/ Output KPI Sasaran Pelan jawab Hari Sumber Kontingensi SU Projek PMR Feb-Okt sumbangan wang dana Pencapaian -% pelajar pelajar dalam lulus mata peperiksaan pelajaran PMR meningkat KHB Pilihan 1, 2, 3 & 4 -% pelajar mencapai A -Gred purata sekolah meningkat 80% Hari Sabtu ke 2 dan ke 4 Petang (2-4 petang) 20% 3.5

Kem kecemerlangan

SU Projek PMR

Apr-Mei

RM800.00 Sumbangan PIBG dan yuran pelajar

Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat

-% pelajar lulus mata pelajaran KHB Pilihan 1, 2, 3 & 4 -% pelajar mencapai A -Gred purata sekolah meningkat

80%

Cuti penggal pelajar tingkatan 1, 2 dan 3

20% 3.5

Program Latih tubi dalam kelas

Guru mata

Feb-Okt

RM10 yuran setiap

Kemahiran menjawab soalan dan

-% pelajar lulus mata pelajaran 96 | P E L A N

80%

Latih tubi menjawab soalan

STRATEGIK 2012-2014

pelajaran

pelajar

pencapaian PMR meningkat

KHB Pilihan 1, 2, 3 & 4 -% pelajar mencapai A -Gred purata sekolah meningkat

75% 3

topikal (sebelum pengajaran tajuk baru) - Penggunaan Modul - Soalan Percubaan negeri-negeri lain Perjumpaan pelajar dengan guru KHB ting. 1,2@3 di luar waktu P&P secara berkumpulan atau individu

Perjumpaan (Formal &Tidak Formal)

Guru mata pelajaran

Feb-Okt

Kemahiran menjawab soalan dan bermotivasi serta berkeyakinan

-% pelajar lulus mata pelajaran KHB Pilihan 1, 2, 3 & 4 -% pelajar mencapai A -Gred purata sekolah meningkat

80%

75% 3

Program Cuti Terancang Tingkatan 1, 2 dan 3

Guru mata pelajaran

Feb-Okt (cuti penggal)

Kemahiran pelajar menjawab soalan sewaktu cuti yang berterusan

-% pelajar lulus mata pelajaran KHB Pilihan 1, 2, 3 & 4 -% pelajar mencapai A -Gred purata sekolah meningkat

80%

- Latih tubi - soalan topikal - soalan klon PMR

75% 3

Teknik Menjawab Soalan

Ketua Bidang

Mei Okt

RM10 yuran setiap

Kemahiran menjawab soalan dan

-% pelajar lulus mata pelajaran 97 | P E L A N

80%

Teknik menjawab secara

STRATEGIK 2012-2014

pelajar

pencapaian PMR meningkat

KHB Pilihan 1, 2, 3 & 4 -% pelajar mencapai A -Gred purata sekolah meningkat

75% 3

berterusan sewaktu P&P atau penceramah jemputan(GC)

Kelas Tambahan Intensif

SU Projek PMR

Jun- Okt

RM10 yuran setiap pelajar

Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian PMR meningkat

-% pelajar lulus mata pelajaran KHB Pilihan 1, 2, 3 & 4 -% pelajar mencapai A -Gred purata sekolah meningkat

80%

Program menghabis slibus

75% 3

Kem Kecemerlangan Pra PMR (Tingkatan 1 dan 2)

SU Projek PMR

OgosOkt

sumbangan wang dana

Pencapaian -% pelajar pelajar dalam lulus mata PMR meningkat pelajaran KHB Pilihan 1, 2, 3 & 4 -% pelajar mencapai A -Gred purata sekolah meningkat

80%

Bengkel Latih tubi pada hari Sabtu @ cuti penggal

75% 3

Memperkasakan Panitia 1) Mengelolakan kursus dalam (in

Ketua Bidang

FebNov

GMP KHB dapat memahami PBS dan cara

% GMP KHB Faham tujuan dan peranan panitia serta

100 %

Lebih berkeyakinan dalam proses P&P

98 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

House Traning)

Penskoran Kerja Kursus.

maklumat terkini berkaitan dengan mata pelajaran KHB % GMP KHB Tahu dan faham tujuan dan peranan panitia. 100 % Lebih berkeyakinan dalam proses P&P dan pengurusan panitia

10 Mesyuarat Panitia

Ketua Bidang

FebNov

GMP KHB faham peranan & tanggungfawab.

99 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

VIII). PELAN OPERASI BIDANG TEKNIK VOKASIONAL Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 : : : : : : Kelas Tambahan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 3 RM10 yuran setiap pelajar Proses Kerja Berbincang dengan P / PK 1/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 3 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Mengadakan Kelas Tambahan Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Guru KHB Pelajar Tingkatan 3 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred purata sekolah meningkat KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR

5 6 7

Guru Mata Pelajaran AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Semua pelajar Ting. 3 dan Guru-guru KHB

Penyelaras Projek Pertemuan P/ PK 1 dengan pelajar Bengkel Latih tubi Guru Mata Pelajaran

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

100 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Kem Kecemerlangan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan April hingga Mei Pelajar Tingkatan 3 RM800.00 Sumbangan PIBG dan yuran pelajar Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Guru KHB Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 5 6

7 8 9

Berbincang dengan P / PK 1/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 3 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Kem Kecemerlangan Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR

Semua pelajar Tingkatan 1,2 dan 3

Guru Mata Pelajaran AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Bengkel Latih tubi Guru Mata Pelajaran

10

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

101 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Program Latih Tubi Dalam Kelas Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Februari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 3 RM10 yuran setiap pelajar

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan P / PK 1/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 3 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Program Latih Tubi Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Guru Mata Pelajaran AJK Dokumentasi AJK Penilaian

5 6 7

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

Guru KHB Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Bengkel Latih tubi Guru Mata Pelajaran

102 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Perjumpaan (Formal &Tidak Formal) Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober Pelajar Tingkatan 3 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Guru KHB Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred purata sekolah meningkat KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5 6

7 8

Berbincang dengan P / PK 1/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Memberi taklimat kepada pelajar ting. 3 Perjumpaan Formal dan Tidak Formal Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Guru Mata Pelajaran Pengurus Projek PMR

Semua pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Perjumpaan pelajar dengan guru KHB ting. 1,2@3di luar waktu P&P secara berkumpulan atau individu

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

103 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Program Cuti Terancang Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Febuari hingga Oktober(Cuti Penggal) Pelajar Tingkatan 3 Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Guru KHB Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai semua A Gred purata sekolah meningkat KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5 6

7 8

Berbincang dengan P / PK 1/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK 1 Memberi taklimat kepada pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR

Semua pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Guru KHB Soalan latih tubi, modul @ soalan Percubaan Negeri-negeri lain

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

104 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Teknik Menjawab Soalan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Mei hingga Oktober Pelajar Tingkatan 3 RM10 yuran setiap pelajar Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5 6

Berbincang dengan P / PK 1/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK 1 Memberi taklimat kepada pelajar ting. 3 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR

Pengurus Projek PMR

8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru KHB Pelajar Tingkatan 3 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Semua pelajar Ting. 3 Teknik menjawab secara berterusan sewaktu P&P atau penceramah jemputan(GC)

10

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

105 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Kelas Tambahan Intensif Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Jun hingga Oktober Pelajar Tingkatan 3 RM10 yuran setiap pelajar Proses Kerja Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5 6

Berbincang dengan P / PK 1/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK 1 Memberi taklimat kepada pelajar ting. 3 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR

Pengurus Projek PMR

8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru KHB Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Program menghabis slibus

10

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

106 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Kem Kecemerlangan Pra PMR (Tingkatan 1 dan 2) Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Ogos hingga Oktober Pelajar Tingkatan 3 RM800.00 Sumbangan PIBG dan yuran pelajar

Langkah 1

Proses Kerja Berbincang dengan P / PK 1/ Penyelaras Projek tentang kertas kerja yang akan dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat Perbentangan kertas kerja yang dipengerusikan oleh P/ PK 1 Memberi taklimat kepada pelajar ting 1 dan 2 Menyedia dan mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa Menjemput penceramah (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem

Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4 5 6

Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR Pengurus Projek PMR

Pengurus Projek PMR

8 9

AJK Dokumentasi AJK Penilaian

Guru KHB Pelajar Tingkatan 1 dan 2 % Kehadiran pelajar ke program % Kehadiran pelajar ke sekolah % pelajar lulus semua mata pelajaran % pelajar cemerlang A % pelajar mencapai A Gred purata sekolah meningkat

Semua pelajar Tingkatan 1 dan 2

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan pelajar Bengkel Latih tubi pada hari Sabtu @ cuti penggal

10

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program.

107 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Memperkasakan Panitia (in House Traning) Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Februari hingga November Guru-guru KHB -

Langkah 1

Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan P / PK 1/ Pengetua Penyelaras Projek tentang Penolong Kanan 1 kertas kerja yang akan Pengurus Projek PMR dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Panitia Menyedia dan mengedarkan Panitia surat panggilan mesyuarat Menjemput penceramah Panitia (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

5 6

Guru KHB % Kehadiran guru ke program Gred purata sekolah meningkat

Guru KHB yang mengajar Tingkatan 1, 2 dan 3

Penyelaras Projek Pertemuan P / PK 1 dengan Guru KHB

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

108 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos

: : : : : :

Mesyuarat Panitia Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti Bulan Februari hingga November Guru-guru KHB -

Langkah 1

Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan Kontigensi

2 3 4

Berbincang dengan P / PK 1/ Pengetua Penyelaras Projek tentang Penolong Kanan 1 kertas kerja yang akan Pengurus Projek PMR dilaksanakan serta menetapkan tarikh mesyuarat yang sesuai Menyediakan kertas kerja Panitia Menyedia dan mengedarkan Panitia surat panggilan mesyuarat Menjemput penceramah Panitia (motivasi dan akademik) Mendokumentasikan Melakukan penilaian dan analisis Menjalankan Post Mortem AJK Dokumentasi AJK Penilaian

5 6

Guru KHB % Kehadiran guru ke program Gred purata sekolah meningkat

Guru KHB yang mengajar Tingkatan 1, 2 dan 3

Ketua Bidang Panitia Guru KHB

Pengetua Penolong Kanan 1 Pengurus Projek PMR AJK-AJK program

109 | P E L A N

STRATEGIK 2012-2014