Anda di halaman 1dari 38

KONSEP ASAS GRAFIK

Apakah maksud grafik?


Kombinasi gambar, lakaran, lukisan, huruf, angka, lambang, perkataan atau citra yang menjadi satu media pengajaran untuk memberi dan menterjemahkan konsep atau idea Suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks atau gambar untuk menyampaikan informasi atau mesej

Fungsi Visual
Visual hanya akan berfungsi dengan baik sekiranya mempunyai ciri-ciri berikut: mudah dan jelas bermesej (sesuai mengikut peringkat umur) mendorong interaksi yang aktif membantu memfokuskan perhatian (dengan

isi pelajaran).

4.2 Elemen Reka Bentuk Visual Garis


Titik Huruf Elemen Grafik Permukaan Bentuk

Ruang

Contoh penggunaan garisan;


Garisan tegak

Garisan tegak

Garisan melintangt

Garisan condong

Prinsip Reka Bentuk Visual

Beri pendapat anda

Warna

Warna terbahagi kepada 2 kumpulan yang besar iaitu:

Kromatik

Akromatik

Hiu

Kroma

Valiu

Kroma

Valiu

WARNA
1. Kromatik. - Hiu warna yang khusus seperti merah, biru dsb - Valiu sejauh mana gelap atau cerahnya sesuatu warna. - Kroma kekuatan atau intensiti sesuatu warna. 2. Akromatik. - Valiu sejauh mana gelap atau cerahnya sesuatu warna. - Kroma kekuatan atau intensiti sesuatu warna.

Warna

Pigmen bahan yang memberi warna kepada objek. Terdapat 4 jenis pigmen warna: warna utama warna sekunder

warna pertengahan
warna tertiar

Warna Utama

biru

Warna asas
kuning merah

Warna Sekunder hasil campuran 2 warna utama

biru

Warna asas kuning jingga merah

Warna Pertengahan campuran warna sekunder dengan warna utama bersebelahan

Hasilnya dinamakan mengikut warna ibu bapa. Contoh, kuning hijau.

Warna Tertiar campuran 2 warna sekunder. Contoh, oren dan ungu.

Pemilihan Warna

Membuat penegasan / tumpuan

Fungsi warna

Memudahkan item dilihat (tindanan positif, tindanan negatif) Perasaan harmoni (selesa, tenteram)

Melahirkan kesan tertentu (w.panas, w.sejuk, psikologi

Warna PANAS

Warna SEJUK

Warna Psikologi
Warna yang ada kaitan dengan budaya masyarakat setempat. Contohnya merah bagi kaum cina, ketika menyambut perayaan tahun baru.

Huruf
7 perkara yang perlu diberi pertimbangan:

Stail huruf Warna huruf Bilangan Stail huruf HuRuF bEsAr dAn hUrUf KeCiL

huruf 7 perkara yang perlu diberi pertimbangan:

Jarak antara baris Ja ra k

S iz huruf
a

an ta ra

hu r uf

HURUF
CADANGAN PEMILIHAN HURUF Pilih jenis huruf yang senang dibaca. Guna huruf besar hanya untuk tajuk yang pendek Tajuk yang panjang gunakan huruf kecil dengan huruf besarnya yang tertentu. Jarak di antara dua perkataan ialah 1 atau 1 lebar huruf. * Jarakkan huruf dengan penglihatan. biarkan ruang di antara huruf kelihatan sama walaupun jaraknya berbeza.

WARNA
WARNA L/BELAKANG PUTIH WARNA HURUF Merah,hijau,biru,hitam,coklat, ungu

KUNING
BIRU MUDA BIRU TUA

Merah,biru,hitam,coklat,hijau
Kuning,coklat,ungu,hitam,biru tua,merah Merah,hijau,kuning,putih

HIJAU MUDA
HIJAU TUA MERAH MUDA

Coklat,merah,hitam
Hitam,putih,kuning Hijau,hitam,biru

MERAH TUA

Hijau,putih,kuning

SAIZ DAN JENIS HURUF KOMPUTER BAGI BAHAN TAYANG


Bahan Slaid Saiz Huruf (minimum) 18 poin Jenis Huruf Arial (Sans serif) Times New Roman (Serif)

Transparensi

18 poin

Arial (Sans serif)


Times New Roman (Serif)

Video

30 poin

Arial (Sans serif)

Times New Roman (Serif)


2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim

Power point

20 poin

Arial (Sans serif)

Times New Roman

Jenis huruf
Jenis huruf akan menentukan sama ada visual tersebut dapat di baca dengan mudah atau tidak Jenis/stail huruf :
Roman (Contoh: Roman) Gotik (Contoh: Gotik) Sambung atau cursive (Contoh: Sambung) Teks (Contoh: Teks) Novelti (Contoh: Novelti)

Bersama

Warna Imej

Tipografi (font)

CONTRAST

Warna Imej

Tipografi (font)
[ Adakan kontras yang jelas ]

Teks1 Imej-imej

Teks2

ALIGNMENT

Teks1

Teks2

Imej-imej

[ Adakan susunan yang sejajar ]

[ Permudahkan persembahan ]

Jarak Antara Teks

Jarak antara grafik


Jarak antara teks dan grafik

PROXIMITY

Jarak Antara Teks

Jarak antara grafik


Jarak antara teks dan grafik
[ Adakan jarak yang sesuai antara objek ]

[ Adakan satu item utama ]

Ketekalan warna Mata huruf yang piawai Imej dan bentuk yang berkaitan

REPETITION

Ketekalan warna Mata huruf yang piawai Imej dan bentuk yang berkaitan
[ Gunakan ulangan di mana perlu ]

Always remember CASPER.

Rumusan

Visual yang berkualiti akan menyemai nilai estetika di kalangan murid / pelajar dan ini akan menimbulkan disiplin yang positif kepada mereka.