Anda di halaman 1dari 2

PK06 - 5

INSTRUMEN KEBERKESANAN PROGRAM


BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
BAHAGIAN A : Perlu diisi oleh peserta yang menghadiri latihan
1.

Nama

2.

Jawatan disandang sekarang

3.

Unit / Sektor

4.

Kursus yang dihadiri

5.

Tarikh kursus dihadiri

6.

Tempat kursus dijalankan

7.

Agensi yang menganjurkan kursus

8.

Ulasan peserta tentang komitmen mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang


diperoleh daripada latihan dalam tugas harian.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

BAHAGIAN B : Perlu diisi selepas satu (1) bulan daripada tarikh mengikuti program
Arahan : Sila masukkan skala di ruangan yang sesuai
1
2
3
4

Tidak Berjaya
Kurang Berjaya
Berjaya
Amat Berjaya

Skala :

BIL

AKTIVITI

1.

Perkongsian ilmu yang diperolehi

2.

Perkongsian kemahiran yang dikuasai

3.

Pemupukan sikap releven dengan


kursus yang diikuti

*PENILAIAN KENDIRI

PENILAIAN KETUA

*Penilaian kendiri dilakukan oleh peserta yang yang telah menghadiri kursus
Ulasan Ketua Jabatan (jika ada):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2013 - Keluaran 06 | Pindaan 00

PK06 - 5
Tandatangan Peserta

Tandatangan Ketua Jabatan

...

...........................................

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2013 - Keluaran 06 | Pindaan 00