Anda di halaman 1dari 3

SULIT

Ujian Akhir Tahun 2010

60

2010

/
............................................ : Nama
.
.....................
Kelas:/


.
10
Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

____________ ,
...


Malizia , ______mahbubatun


____________ ...

,

________ Hafizokillah , min kulli


...

___________ ,


Yahyasy_____ , bil khoiri wan namaa
____________ ,

_____________...
_____ Yahyal maliku , ______ wal

atoosuuin


biladil

syabubil adli

Bahasa Arab Tahun 5

20

Ujian Akhir Tahun 2010

SULIT

.Berikan makna perkataan berikut

asadun

addama

waraqatun

=
qittun

adduwwamah

miqassun

=
jamalun

karkaddanun

somghun

kurrata takruu

yang sesuai mengikut kelasnya.


20 Pilih perkataan
Bahasa Arab Tahun 5
2

Ujian Akhir Tahun 2010

SULIT

madi (kata kerja lampau

(fiil

(fiil mudhori (kata kerja sekarang

Contoh:

.
Lengkapkan jadual di bawah.

10

(Al-filu (kata kerja

Contoh:

(Al-ismu (kata nama

Bahasa Arab Tahun 5

Anda mungkin juga menyukai