Anda di halaman 1dari 9

Butiran Am :

Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Umur Mata Pelajaran Tajuk

: : : : : : :

21 Ogos 2010 8.00 9.00 pagi (60 minit) 1 Cerdik 42 orang (20 lelaki, 22 perempuan) 7 tahun Bahasa Melayu Sayangi Hidupan Alam

Hasil Pembelajaran Fokus Utama :

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. Fokus Sampingan :

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat daam pelbagai teks. Aras 1 i. ii. Menyatakan pendapat tentang topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

Objektif pelajaran

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : i) ii) iii) iv) Menjawab soalan dengan betul dan tepat. Membezakan hidupan flora dan fauna di muka bumi. Menyatakan maklumat tentang gambar yang dilihat dengan betul. Membunyikan suku kata terbuka dan tertutup mengikut gambar.

Kemahiran bahasa : Kemahiran membaca, bertutur dan menulis Sistem bahasa :

Tatabahasa - Kata nama am, pola suku kata terbuka dan tertutup Kosa Kata - Flora, fauna

Pengisian kurikulum i. ii. iii. Ilmu Nilai murni

: : : Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral Kasih sayang, kerjasama, menghargai dan bertolak ansur : : : Menjanakan idea Pembelajaran Kontekstual dan Konstruktivisme

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar

Bahan bantu mengajar

Berasaskan ICT (penggunaan Komputer riba dan LCD sepenuhnya) : i. ii. Gambar hidupan flora (buah-buahan) dan fauna (haiwan) Video

Pengetahuan Sedia Ada

Murid dapat menceritakan mengenai binatang peliharaan mereka dengan cara berdialog.

Langka h Set Induksi ( 5 minit )

Isi Pelajaran Soal jawab antara guru dan murid. Soalan Guru : Apakah yang dapat kamu lihat

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru memaparkan gambar hidupan flora dan fauna melalui tayangan slaid kepada murid. 2. Guru bertanyakan soalan kepada murid. 3. Murid diarahkan untuk menjawab soalan berdasarkan gambar.

Catatan KB : menghubungkait , inferens BCB: menonton dengan aktif. BBB : power point

di dalam gambar? 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran. Pernahkah kamu mendengar bunyi haiwan tersebut? Pernahkan kamu memakan buahbuahan tersebut?

Jawapan Murid : Gambar ikan, harimau, epal, oren, jagung dan sebagainya. Pernah. Pernah.

Langkah 1 ( 10 minit )

Tayangan video - menjawab soalan berdasarkan tayangan video

1. Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan. 2. Murid dikehendaki melihat tayangan video Bangau Oh Bangau. 3. Murid diminta menyenaraikan haiwan yang terdapat dalam video dan mengeja bersama-sama. 4.Kumpulan yang lain diarah untuk mendengar dan menyatakan pandangan.

KB : membuat inferens BCB : i) mendengar dengan aktif ii) menonton dengan aktif. BBB : video, powerpoint

Langkah 2 ( 15 minit )

Membuat simulasi lakonan membeli buahbuahan di pasar malam. - menjawab soalan berdasarkan lakonan dan tersebut.

1. Guru memilih tiga orang wakil murid untuk berlakon. 2. Murid diminta berlakon dengan menggunakan intonasi yang sesuai. 3. Murid yang lain diarah untuk mendengar dan menyatakan pandangan. 4. Guru memperbetulkan kesilapan murid.

KB : membuat inferens BCB : i) berdialog dengan intonasi yang betul. ii) mendengar dengan aktif. BBB : teks lakonan, powerpoint

Langkah 3 (15 minit)

Tatabahasa : Pola suku kata terbuka dan tertutup

1. Murid dikehendaki mengeluarkan suku kata terbuka dan tertutup pada teks lakonan yang disediakan oleh guru. 2. Guru menyuruh murid mengasingkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup. 3. Guru memperbetulkan kesilapan murid.

KB : membezakan, menjana idea KP: verbal linguistik, interpersonal Nilai : semangat

Pemulihan : 1) Menyesuaikan perkataan dengan gambar. 2) Eja dan baca perkataan mengikut suku kata yang betul. 3) Memadankan suku kata menjadi perkataan yang sesuai.

1. Guru mengasingkan murid yang belum menguasai pembelajaran dan murid yang sudah menguasai pembelajaran ke dalam satu kumpulan. 2. Guru memberikan aktiviti pemulihan kepada murid yang belum menguasai pembelajaran. 3. Guru menyuruh murid menyesuaikan perkataan dengan gambar yang betul. 4. Murid diarahkan untuk mengeja dan membaca perkataan mengikut suku kata yang betul dengan kuat. 5. Murid diminta memadankan suku kata menjadi perkataan yang sesuai.

Pengayaan : 1) Isi tempat kosong dengan huruf yang sesuai mengikut gambar. 2) Teka silang kata. 3) Mencari benda tersembunyi berdasarkan gambar.

1) Murid diminta untuk mengisi tempat kosong dengan huruf yang sesuai berdasarkan gambar yang dipaparkan pada slaid. 2) Murid diminta membaca dan mengeja perkataan tersebut dengan kuat. 3) Guru menyuruh murid menyelesaikan soalan teka silang kata mengikut gambar. 4) Guru menyuruh murid melakukan aktiviti mencari benda tersembunyi berdasarkan gambar.

Penutup ( 5 minit )

Nilai-nilai murni : - Kerjasama - Usaha - Sabar

1. Guru menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam kelas sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

KBT : - Interpersonal - Intrapersonal Nilai murni : - Kesyukuran