Anda di halaman 1dari 2

PELAN INTERVENSI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN 2014

KEBERHASILAN: KUALITI: PROGRAM YANG DIJALANKAN UNTUK KELAS 5 BESTARI


NBA 5054: SEKOLAH KEBANGSAAN KEM SYED SIRAJUDDIN, 73400, GEMAS NEGERI SEMBILAN
Matlamat

Justifikasi

1. Meningkatkan
1. Meningkatkan
bilangan
murid
prestasi murid
mendapat gred A
dalam keduadalam
subjek
dua kertas.
Bahasa Melayu.
2. Meningkatkan
bilangan
murid
menguasai
subjek
Bahasa Melayu.

Apa
yang
telah
dilakukan
atau
sedang
dilakukan
untuk
menangani
masalah
atau
mencapai
matlamat ?

Tindakan

Jangkamasa

1. Murid membuat latihan


1. Seperti yang
membina ayat majmuk
dirancangkan
berpandukan gambar setiap
dalam OPPM.
minggu.
2. Murid membuat latihan
karangan berformat sekali
seminggu.
3. Murid membuat latihan
karangan tidak berformat sekali
seminggu.
4. Murid membuat latihan nilai
murni empat kali sebulan.
5. Murid membuat latihan latih
tubi tatabahasa seminggu
sekali.
Apakah
Apakah
sumber
yang Apakah
halangan
maklumat yang diperlukan untuk mencapai yang
mungkin
diperlukan
matlamat?
menganggu dengan
untuk mencapai
kejayaan
matlamat?
pencapaian
matlamat ini?

Siapa
bertanggungja
wab
1. Guru Bahasa
Melayu.
2. Ketua Panitia

Apakah ukuran
kejayaan
dalam
mencapai
matlamat yang
diingini?

Siapa lagi
yang terlibat

Catatan

1. Bimbingan
panduan.
2. Mesyuarat.

dan 1. Keputusan Pra 1. Bahan-bahan yang sesuai.


2. Lembaran kerja yang berkaitan.
Ujian.
3. Kepakaran guru.
2. Keputusan
ujian
akhir
tahun.

1. Guru mempunyai 1. Bilangan


komitmen lain.
murid
2. Kehadiran
murid
mendapat
tidak menentu ke
gred
A
sekolah.
meningkat.
3. Murid berpindah ke 2. Bilangan
sekolah lain.
murid
menguasai
subjek
Bahasa
Melayu
meningkat.