Anda di halaman 1dari 1

SYARAT PERTANDINGAN PROGRAM GALAKAN MEMBACA

(NILAM)
1. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid.
2. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi galakan
kepada murid-murid supaya rajin membaca.
3. Murid yang dapat melepasi jumlah buku yang ditetapkan dan
pembaca terbanyak pada bulan September akan diberi hadiah.
Kriteria akan dikira berdasarkan ketepatan jumlah bacaan yang
direkod dalam buku Nilam sahaja.

KELAS / TAHUN
JUMLAH BACAAN

1
>10

2
>15

3
>18

4
>20

5
>23

6
>25

4. Murid perlu merekod bacaan dalam buku Nilam masing-masing.


5. Guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris setiap kelas perlu
menyemak dan mengumpul data setiap murid untuk dihantar
kepada Guru Nilam selewat-lewatnya 27 September 2016.
6. Data bacaan murid-murid perlulah sama dengan jumlah rekod
bacaan dalam buku Nilam.
7. Setiap murid mestilah mempunyai buku Nilam.