Anda di halaman 1dari 7

PERANCANGAN TAHUNAN KELAB OLAHRAGA 2014

SK JIJAN, 71800 NILAI1. PENDAHULUAN
Sukan olahraga merupakan sukan yang penting dan popular di setiap sekolah.
Setiap tahun pihak sekolah akan mengadakan sukan tahunan yang mengandungi acara
sukan olahraga. Bagi memajukan lagi sukan ini di sekolah-sekolah, wajarlah Kelab Olahraga
ditubuhkan dan diteruskan supaya dapat memberikan latihan kemahiran serta memupuk
minat murid-murid yang terlibat secara berterusan dan tidak terhad hanya setakat musim
pertandingan sahaja.
2. MATLAMAT
*2.1 Untuk mencapai kecemerlangan dan kegemilangan dalam sukan olahraga melalui suatu
program yang diatur dan dirancang dengan rapi.
*2.2 Mewujudkan pasukan sekolah yang mantap dan menjadi johan di peringkat zon BM dan
boleh pergi jauh di peringkat negeri.
*2.3 Melahirkan pelajar yang mengamalkan gaya hidup sihat, berkualiti dan memiliki tahap
kecergasan yang tinggi.
*2.4 Melahirkan golongan pelajar yang mempunyai daya saing dan dapat mengharumkan nama
sekolah pada masa akan datang melalui pembentukan pasukan pelapis sekolah.
3. OBJEKTIF
3.1 memajukan diri murid melalui sukan olahraga supaya lebih memberi manfaat khususnya

kepada diri sendiri, pihak sekolah dan masyarakat Malaysia.

3.2 mempunyai semangat kesukanan yang tinggi dan berhasrat jitu untuk menaikkan nama

sekolah terutamanya dalam bidang olahraga.

3.3 mempunyai tubuh badan yang cergas selaras dengan minda yang cerdas.
4 RASIONAL
4.1 Untuk memperoleh dan mencapai sasaran " Sukan Untuk Semua " dan melicinkan
Perjalanan Dasar 1 Murid 1 Sukan melalui perancangan program yang disusun rapi.

4.2 Merangsang dan melahirkan kesedaran yang tinggi dalam diri murid tentang
kepentingan menjaga kecergasan diri melalui aktiviti bersukan.
4.3 Mewujudkan sikap mementingkan kesihatan diri melalui aktiviti
yang menyeronokkan.
4.4 Merangsang dan mewujudkan minat murid yang mendalam agar sentiasa
berusaha keras untukmemperoleh prestasi yang cemerlang dalam sukan
yang disertai dan diceburi.
4.5 Mewujudkan pelajar yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi serta mempunyai
daya saing dan semangat juang yang kuat dalam menghadapi cabaran
semasa pertandingan.

5. STRATEGI
5.1 Untuk memperoleh dan mencapai sasaran " Sukan Untuk Semua " melalui perancangan
program yang disusun rapi.
5.2 Merangsang dan melahirkan kesedaran yang tinggi dalam diri murid tentang kepentingan
menjaga kecergasan diri melalui aktiviti bersukan.
5.3 Mewujudkan sikap mementingkan kesihatan diri melalui aktiviti yang menyeronokkan.
5.4 Merangsang dan mewujudkan minat murid yang mendalam agar sentiasa
berusaha keras untuk memperoleh prestasi yang cemerlang dalam sukan
olahraga untuk ke peringkat yang lebih tinggi.
5.5 Mewujudkan pelajar yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi serta
mempunyai daya saing dan semangat juang yang kuat dalam menghadapi
cabaran semasa pertandingan dijalankan.


6. PERLAKSANAAN
Aktiviti mingguan kokurikulum :

Pada setiap perjumpaan mingguan, akan dilaksanakan aktiviti-aktiviti seperti :

1. Latihan kemahiran acara balapan ( larian individu dan berpasukan ).
2. Latihan kemahiran asas acara padang
3. Membentuk pasukan olahraga sekolah.
4. Undang-undang asas dalam sukan olahraga

Aktiviti tahunan :

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kelab Olahraga.
2. Penerangan tentang undang-undang dan peraturan olahraga yang terkini
dan diperakui.
3. Mengadakan latihan kemahiran asas dalam acara balapan dan padang.
4. Sukan Tara. ( Program tahunan sekolah & Setiausaha Sukan )
5. Kejohanan Olahraga Tahunan. ( Program tahunan sekolah & Setiausaha
Sukan )
6. Merentas Desa
7. Penyertaan dalam kejohanan olahraga anjuran MSSPP. ( Tertakluk pada
MSSPP )
8. Klinik Olahraga
9. Perkembangan Staf ( guru pembimbing dan guru yang berminat ).PELAN AKTIVITI KELAB OLAHRAGA SK JIJAN 2014

CARTA PERLAKSANAAN
BIL. PERINCIAN PROGRAM J F M A M J J O S O N
1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kelab
Olahraga.

2. Penerangan tentang undang-undang
dan peraturan olahraga .

3. Latihan Kemahiran Asas ( Padang
dan balapan )

4. Sukan Tara.
5. Kejohanan Olahraga Tahunan.
6.. Penyertaan dalam kejohanan
olahraga anjuran MSSPP.

7. Klinik Olahraga
8. Perkembangan Staf
* Tarikh sebenar sesuatu aktiviti tertakluk pada pindaan.
CARTA ORGANISASI KELAB OLAHRAGA SK JIJAN 2014


PENAUNG GURU BESAR
PN HJH NOOR AZIKIN BT HUSSEIN
PENASIHAT - PK KOKURIKULUM
PN HAFIZAH BT MASRON

PN NOOR ZIAH BT SHEIKH OMAR
PN SHAKINAH BT TAHIR
EN SHAMSUL KAMAR B ARIFFIN
EN AMRAN B ABD WAHAB

GURU-GURU PEMBIMBING
KELAB OLAHRAGA


Semua warga di SK JIJAN beriltizam dan komited
untuk bekerja dalam satu pasukan yang dapat
melatih, membimbing, membentuk dan memberi
motivasi serta tunjuk ajar kepada setiap ahli untuk :-
i. Mencapai kecemerlangan dalam
bidang kokurikulum.
ii. Mempunyai kemahiran dan kebolehan
yang tinggi dalam sukan olahraga.
iii. Mewujudkan sahsiah diri yang baik dan
menjana modal insan melalui program
kelab olahraga.
Dalam persekitaran sekolah yang mempunyai
prasarana dan kemudahan yang lengkap,
diharapkan dapat melahirkan golongan atlet yang
mempunyai semangat kerjasama dan daya saing
yang tinggi, berketerampilan dan berfungsi
sebagai anggota masyarakat yang terdidik.

VISI


Menjadikan sekolah ini sebuah sekolah
yang dapat melahirkan atlet-atlet olahraga
yang cemerlang dan berpotensi untuk
mewakili Negeri Sembilan dalam semua
aktiviti yang dianjurkan menjelang tahun
2014 serta mampu bersaing di peringkat
yang lebih tinggi serta mempunyai
semangat kerjasama dan daya saing yang
cukup jitu.