Anda di halaman 1dari 7

PENDAHULUAN

Kertas kerja ini dikemukakan bagi tujuan menjalankan program diantara pelatih PPP bersama para
pesakit di wad kebun HBUK.Acara yang akan diadakan merupakan aktiviti sukaneka dengan objektif
untuk menaikkan semangat pesakit dakam pergaulan bersama masyarakat sekeliling.Program ini mampu
memupuk semangat kekitaan antara pesaklt dan staf perubatan tanpa ada perbezaan.Hal ini ampu
memupuk jati diri dalam bersosial dalam kalangan pesakit.

OBJEKTIF

Antara objektif program yang ingin dicapai :

 Pendedahan kepada pelatih dalam mengendalikan sesuatu program


 Mewujudkan hubungan sosial yang baik antara pesakit dan perawat
 Sebagai salah satu aktiviti rehabilitasi kepada pesakit
 Memupuk semangat kerja berpasukan dikalangan pesakit mahupun pelatih PPP
 Mampu merangsang kecergasan fizikal dan mental pesakit

PERINCIAN AKTIVITI
1) Tarikh, Masa dan Tempat

Program ini akan dijalankan seperti berikut :

Tarikh : 21.03.2018 (Rabu)

Masa : 8:30 am – 10:00 am

Tempat : Padang Wad Kebun

2) Penglibatan

Program ini melibatkan seramai 20 orang peserta ( pesakit ) dan 10 orang pelatih PPP

3) Anjuran

Pelatih Diploma Pembantu Perubatan ILKKM Sultan Azlan Shah ( Kumpulan 39 )

4) Acara

 Bhgyttuj
 Gyhturuu

5) Format Permainan

 Pesakit akan bermain secara berkumpulan dengan 5 orang ahli dan diketuai oleh
seorang ketua
 Taklimat permainan akan diberitahu oleh AJK yang terlibat dari pihak penganjur sebelum
aktiviti dimulakan.Penerangan susun atur permainan dan format pemarkahan akan
diberitahu oleh AJK yang terlibat terlenih dahulu dan dinilai dengan kesaksamaaan yang
wajar

Perlaksanaan untuk setiap aktiviti yang akan dijalankan dinyatakan seperti berikut :

Acara Aktiviti
1) fbfnh

2) hgabh

AHLI JAWATANKUASA INDUK DAN BIDANG TUGAS

Ahli Jawatankuasa Induk


Penasihat Program : Mohd Al Idrus B Salleh

Pengarah Program : Muhammad Zahin Yatimi B Salleh

Timbalan Pengarah : Nik Mohamad Afif B Wan Mohamad

Setiausaha : Ahmad Khairul Anuar B Mohamed

Timbalan Setiausaha : Mohamad Maizan B Mustapha

Bendahari : Nusaibah Bt Othman

AJK Aktiviti : 1)Muhammad Azami B Fuzai

2)Muhammad Yaqinullah B Mohd Kamal

AJK Cenderahati : 1)Nurin Farzana Bt Ismail

2)Nur Syamimi Bt Jamil

AJK Persediaan Tempat : Zulkhairi B Norazizi

Bidang Tugas AJK


Pengarah program

 Memantau AJK menjalankan tugas dan memastikan program berjalan lancar


 Berurusan dengan pihak pengurusan untuk kelulusan kertas kerja dan perlaksanaan
program

Timbalan Pengarah Program

 Membantu Pengarah Program

Setiausaha

 Menyediakan minit mesyuarat


 Menyediakan kertas kerja

Timbalan Setiausaha

 Membantu Setiausaha

Bendahari

 Menyediakan anggaran belanjawan program


 Bertanggungjawab ke atas perbelanjaan program

AJK Aktiviti dan AJK Persediaan Tempat

 Mengawal dan meneyediakan peralatan untuk aktiviti yang dijalankan dengan pemilihan
tempat yang sesuaai

AJK Cenderahati

 Menyediakan hadiah untuk peserta


TENTATIF PROGRAM

Tarikh : 21.03.2018 (Rabu)

Tempat : Padang Wad Kebun

MASA AKTIVITI

08 : 30 AM Peserta berkumpul dan


pendaftaran

08 : 35 AM Bacaan Doa Selamat

08 : 40 AM Senamrobik

09 : 00 AM Taklimat Acara Sukaneka

09 : 15 AM Acara Sukaneka Dimulakan

10 : 00 AM Acara Sukaneka Tamat dan


Pemberian Hadiah
ANGGARAN BELANJAWAN PROGRAM

Pendapatan

 Kutipan Pelatih RM2 X 10 Orang = RM20.00

Perbelanjaan

 Hadiah Peserta RM20.00

Lebihan

Pendapatan RM20.00

Perbelanjaan –RM20.00

Baki RM0.00
PENUTUP

Diharapkan bahawa objektif yang diinginkan dari program yang dirancangkan ini mampu memberi kesan
yang positif kepada para peserta mahupun para pelatih PPP.Sehubungan itu,diharapkan kertas kerja ini
dapat diluluskan demi mencapai tujuan dan matlamat kami selaku para penganjur untuk program
dengan harapan mampu memberi pengalaman yang baik kepada kami mahupun para peserta dari Wad
Kebun HBUK.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

………………………………. ……………………………..

(Ahmad Khairul Anuar B Mohamed) (Mohd Al Idrus B Salleh)

Setiausaha Program PPP U32

Tarikh : 19 Mac 2018 HBUK

Penasihat Program

Tarikh : 14 Mac 2018

Anda mungkin juga menyukai